(4).pdf - Norsk nevropsykologisk forening

advertisement
 Foreløpig program - Årsmøte Norsk Nevropsykologisk forening
28-30. november 2013, Thon Hotell Vika Atrium.
Torsdag 28. november 2013:
Kl. 1300-1315
Åpning av møtet
Kl. 1315-1700
Symposium: Development of executive functions
Philip David Zelazo, Professor, Institute of Child Development,
University of Minnesota
Kl. 1445-1515
Pause
1715-1845
Dialogmøte mellom NPF og nevropsykologer med avtalepraksis
Fredag 29. november 2013:
Kl. 0900-13000
The neural substrate of decision making and evaluative processing,
mechanisms of addictive behavior, and the Iowa Gambling Task.
Antoine Bechara, Professor, University of Southern California
Kl. 1030-1100
Pause
Kl. 1300-1400
Lunch
Kl. 1400-1630
Crosscultural neuropsychology
Desiree Byrd, Assistant Professor of Psychiatry and Neurology at the Mt.
Sinai School of Medicine in New York City
Kl. 1530-1550
Kl. 1630-1715
Pause
Kommunikasjon på tvers - bruk av tolk i kliniske utredninger
Emine Kale, Psykologspesilaist/Stipendiat, Nasjonal kompetanseenhet for
Minoritesthelse, NAKMI
Kl. 1715-1800
Årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening
Kl. 1930-
Festmiddag
Lørdag 30. november 2013:
Kl.
0930-1015
Kuttepunkt, leddanalyser og hva måler tallhukommelse?
Klinisk utprøving av WAIS-IV
Jens Egeland, Prof. Psykologisk Institutt, UiO/Nestleder NNF
Kl. 1015 -1045
Cand.psychol, PhD Marianne Løvstad
Executive functions after focal lesions to the lateral, orbital and medial
subdivisions of the prefrontal cortex - neuropsychological, behavioral and
electrophysiological findings
Kl. 1045-1115
Cand.psychol, PhD Rune Jonassen
The Serotonin Transporter Polymorphism in Cognition: Intermediate
Phenotypes associated with Emotion Regulation and Brain Function
Kl.
Pause
1115-1145
Kl. 1145-1215
M.Phil in Psychology, PhD Else-Marie Augusti
Stimuli-Dependent and State-Dependent Effects of Emotion on Children’s
Executive Functions and Intentional Forgetting: Associations with Age and
Socio-Emotional Adjustment.
Kl. 1215-1245
Cand.med, PhD Andreas Engvig
Linking brain and cognitive plasticity in aging.
Kl. 1245-1300
Diskusjon og avslutning
Påmelding gjøres via hjemmesiden til Norsk Psykologforening:
http://www.psykologforeningen.no/Kurs-og-utdanning
Pris for medlem kr 3700, pris for ikke-medlem kr 4200, pris for student/pensjonist kr 2200
Kurset/årsmøtet godkjennes som vedlikeholdsaktivitet i forbindelse med spesialiteten. 
Download