Styrt produksjon av helsetjenester

advertisement
Øivind Riis
•
•
•
•
•
Ing., kjemi, ØIH
Siv. ing. / dr.ing, kjemi, NTNU
•
Kjemi, IKT, elektro, automasjon, kjemometri,
prosessreg.
•
PUFS, Pedagogisk Utdanning For Sivilingeniører
Allsidig erfaring fra FoU og produksjon
IKT utviklingssjef, SØ
Førsteamanues, IT, HIØ ?
Styrt produksjon av helsetjenetser
•
Behov for styrt produksjon også av
helsetjenetser?
•
Mer industrielt pregede rammebetingelser
•
•
•
•
•
ISO sertifisering av akuttmottaket
Lean
NØS: jevn god og dokumentert kvalitet med mindre
kostnader
Behandlingslinjer
Verdi konfigurasjoner
•
kjede
•
verksted
•
nettverk
Styrt produksjon av helsetjenetser
•
Produksjonsplanlegging (ulike tidshorisonter) som
balanserer hensyn til medisinsk kvalitet, økonomi
og effektivtet. Multikriteriaoptimalsiering.
Styrt produksjon av helsetjenetser
•
•
•
•
SØ og Prediktor har ”verifisert” konseptet (bruk
av MES / Ind IT for å oppnå styrt produksjon av
helsetjenester) gjennom OFU prosjektet CAPAS
”Nytt” område innen helse/helsetjeneste forskning
hvor HIØ / SØ /Østfold i samarbeid med
nasjonale /internasjonal aktører kan innta en
fremtredende /ledende rolle innen definerte
områder.
Involverer de fleste profesjoner i helsevesenet og
dermed ulike fag ved HIØ
Kan involvere ulike offentlige og private aktører i
Østfold. HIØ blir nav og kompetanse senter?
Styrt produksjon av helsetjenetser
•
HIØ / SØ / ++ kan relativt raskt etablere
tverrfaglige praktiske og teoretiske prosjekter på
alle fagnivåer ved å bygge videre på realisering av
styrt produksjon basert på Industriell IT og
Process Analytival Technology og evt. CAPAS
pilotene
Styrt produksjon av helsetjenetser
•
Basert på bl.a.
•
PAT, Process Analytical Technology
•
Evt annen kvalitets-/styrings-/forbedrings filsofi
Industriell IT
Automasjonspyramiden
•
•
•
HL7, DICOM, OPC UA, ISA 95, ISA 88 etc
Eget eid / forvaltet utvidet tverrfaglig journal.
•
•
Strukturerte maskinleselige data. Open EHR?
Process Analytical Technology, PAT
The goal of PAT according to the U.S. Food and Drug
Administration, FDA, is to understand and control
the manufacturing process, which is consistent
with our current drug quality system: quality
cannot be tested into products; it should be builtin or should be by design.
Process Analytical Technology, PAT
FDA provides the following recomadantions for achieving the goal
as described above:
Process Analytical Technology is:
a system for designing, analyzing, and controlling
manufacturing through timely measurements
(i.e., during processing) of critical quality and
performance attributes of raw and in-process
materials and processes with the goal of ensuring
final product quality.
It is important to note that the term analytical in PAT
is viewed broadly to include chemical, physical,
microbiological, mathematical, and risk analysis
conducted in an integrated manner.
Process Analytical Technology, PAT
FDA provides the following recomadantions for achieving the goal
as described above:
Process Analytical Technology tools:
There are many current and new tools available that enable scientific,
risk-managed pharmaceutical development, manufacture, and
quality assurance. These tools, when used within a system can
t means for acquiring information to
provide effective and efficient
facilitate process understanding, develop risk-mitigation strategies,
achieve continuous improvement, and share information and
knowledge. In the PAT framework, these tools can be categorized
as:
–
Multivariate data acquisition and analysis tools
–
Modern process analyzers or process analytical chemistry tools
–
Process and endpoint monitoring and control tools
–
Continuous improvement and knowledge management tools
An appropriate combination of some, or all, of these tools may be
applicable to a single-unit operation, or to an entire manufacturing
process and its quality assurance.
Process Analytical Technology, PAT
FDA provides the following recomadantions for achieving the goal
as described above:
A desired goal of the PAT framework is to design and develop processes
that can consistently ensure a predefined quality at the end of the
manufacturing process. Such procedures would be consistent with
the basic tenet of quality by design and could reduce risks to
quality and regulatory concerns while improving efficiency. Gains
in quality, safety and/or efficiency will vary depending on the
product and are likely to come from:
Reducing production cycle times by using on-, in-, and/or at-line
measurements and controls.
Preventing rejects, scrap, and re-processing.
Considering the possibility of real time release.
Increasing automation to improve operator safety and reduce human
error.
Facilitating continuous processing to improve efficiency and manage
variability
Ind IT
Konseptrapport, NØS
Sitat:
Den fysiske infrastrukturen og de funksjoner som skal legges inn
for IKT-anleggene ved nytt østfoldsykehus skal forankres i
til enhver tid gjeldende IKT-strategi for Sykehuset Østfold
og for Helse Sør Øst. ”Industriell IKT” må understøttes. Data
skal kunne innhentes uavhengig av datakilde
(EKG, CT, MR, etc). Alt driftsteknisk, MTU og IKT-utstyr skal
kunne nås via datanettet.
Sitat slutt
Statoil, Knut Tungland
We define Industrial IT as information and technology
designed to link industrial equipment, systems and
processes together in real time.
This means:
Industrial IT solutions are used to collect, monitor and present data from process control
and other real time systems in the plants, and to provide data transport between process
controls, production reporting and ERP systems in a seamless manner.
Industrial BI
•
•
•
•
•
•
Industriell BI Erling Fledsberg, Prediktor
Industriell BI Espen Krogh, Prediktor
Industriell BI Hans Marius With, SPT Group
Industriell BI Jan Stubstad, Kongsberg
Industriell BI Knut Tungland, Statoil
Industriell BI Steinar Sælid, PrediktorIndustriell BI
Terje Karstang, Prediktor
Automasjonspyramiden
Aktiviteter stilling, IKT, HIØ
•
Arbeide innen ”Styrt produksjon av
helsetjenester” basert på PAT / Industriell IT
/automasjonspyramiden
•
Bidra til en bedre tilpasset utdanning
•
•
•
Delta i utarbeidelse av fagplaner
Undervisning og prosjekter innen omtalte fagområpder
Helse/helsetjenesteforskning
Download