10. ONS 2010

advertisement
Business opportunities. Sustainable energy to the world
Turbin
24. - 27. Aug. Stavanger, Norway
“Energy for more people” - Exhibition /
Conference / Festival - ELI “Stop global
warming NOW!” and ELI- Electricity by Liquid
Injection TM, a symbiosical use of oil- & gaswells.
www.eli-as.no
8. - 9. Dec. 2010 Paris, France
“Turning up the heat on geothermal energy
in Europe” - Exhibition / Conference
- ELI-Mark2 power plant© possible symbiosical
use of oilinstallations and exchanged heat.
www.eli-as.no
UN IPCC 2010
December 2010 Mexico City, Mexico
“Stop Global warming NOW!”
“New and renewable Sustainable Energy”
www.eli-as.no
Pat. ped.
NO 981013
Vann 130 °C
Vi kan også tenke oss en ordning med inkubator for den videre
utvikling av selskapet innenfor et høyt kvalifisert forskermiljø i
Norge og utlandet.
Vårt hovedprodukt er å konstruere, bygge og selge det miljøvennlige og fornybar elektrisitetkraftverket ELI Mark2 og bore
brønnsløyfer som utnytter jordvarmen i varmt brønnvann i oljeog gassbrønner. Det er modulbygget og plasseres i ISO containere
som EPC nøkkelkontrakt. Optimalt 45MW satt sammen i
moduler.
Selskapet skal ha en godkjent EPC contraktor som er ansvarlig
for gjennomføring og leveranse med oppfølgende service til kundene som er oljeselskaper, energiselskaper i geotermisk energi,
myndigheter, miljøinvestorer, strøm-nettselskaper, kapital
investorer, konsesjonshavere, boreselskaper og geoseismiske
selskaper. Selskapet ELI AS har skriftlig bekreftelse på fremtidig
mulig teknisk samarbeide innenfor spesielle fagfelt fra industribedrifter og forskermiljø i verdenstoppen.
Universitetet i Stavanger • Sintef Energi i Trondheim •
City University of London • Michigan Tech. USA • BP •
Virkir Orkint i Reykjavik • Alfa Laval Thermie i Lund •
Baker Hughes Inteq • Halliburton
ELI – Electricity by Liquid InjectionTM
Prudence in decisiontaking. Power in action TM
1
Råolje Prosessvann
fra reservoarene
strømmer opp og
separeres
2
Det varme prosessvannet går inn i en
varmeveksler
3
Fortsetter videre til
turbinen og generator og blir omdannet
til el.kraft i kraftverket på plattformen
4
Returvannet pumpes
ned i oljebrønnen
800 m3/t
Selskapet ELI AS ønsker i 2010 å knytte
seg til et større og erfarent industriselskap
med investeringskapital for satsing i flere
år på utvikling og bygging av kraftstasjoner
ELI Mark2 på oljeplattformer i Nordsjøen.
Ing. Einar Langset kan treffes på ONS 2010
Orginator and Pat. Keeper
Eli Mark 2
Powerplant 10 MW ©
Pat. NO
302781
Vann 45 °C
© ELI
AS
STOP GLOBAL WARMING!
Geothermal energy is available from reuse of oil & gaswells in the
North Sea. North Sea power cables supply to the grids onshore.
Symbiosical energy is sustainable and has no emission of CO2
nor NOx. Deep down water reservoars located besides coal-layer
Kimmeridge Clay means geothermal heat. Invest in directional
drilling from existing wells, and develope an ELI Mark2 power
plant offshore. Possible decommissioning cost will be
avoided - meanwhile business of power.
Water reservoirs are 10 times to 100 times larger than oil
reservoirs and lay deeper down. 30 years of oil exploration and
seismic data, by new technics and knowledge, are free for reuse
to geothermal power exploration. Benefit the ELI worldwide EPO
patented reuse of oil & gaswells for geothermal power. Imagine
Power lifetime 30 yrs x 10 times or 100 times produced from
wells, will make possible sustainable powersupply for 3000
yrs. May be even better, as the hot water after heat exchange, is
reinjected to the reservoir for possible future exploration.
US Department of Energy DOE have confirmed there is 50.000
times more of geothermal heat energy in the world`s crust first
6 Miles, than compared to all of oil & gasenergy in the world.
Geothermal energy is the overall most available and relayable
energy, but might be expensive to develope. Governmental participation and industrial business make joint ventures. Norway
have a historical chance to reuse oil & gaswells. Ref: Norwegian
Innst. S. Nr. 135 ”Energimelding 2004-2005” from Miljø- og energikomiteen. In the USA have DOE and Underwriter laboratories
in 2008 agreed in geothermal business together with company Ormat. The challenge is powerplants of 100.000 MW in yr.
2050. Developed power plant Ormat Q1 have in USA 2007 a net.
income of USD 10,1 million. Big investors: Google, Morgan
Stanley and Lehman Bros. have by summer 2008 invested in
company Ormat upon their benefits. ELI AS in Norway, have
business opportunities to serious industrial investors.
ELI company cares about Energy for one World - and stop
global warming! Symbiosical - Energy for more people.
ELI AS – Nils Hertzbergsv. 4 , N–6413 Molde. Norge
Tlf. (+47) 71 21 82 68 • Faks: (+47) 71 21 82 69 • Mobil: 920 83 052
Org NO 871 162 042 MVA
www.eli-as.no
Download
Related flashcards

Ethnic groups in Syria

18 cards

S.H.I.E.L.D. agents

75 cards

Ethnic groups in Sudan

32 cards

Council of Europe

23 cards

Create Flashcards