20.02.2013 Tarihinde Yapılan Akreditasyon ve Program

advertisement
KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ
Program Bilgi Paketi
D ü z e n l e m e / R e v i z yo n u
P r o f . D r. İ b r a h i m K AD I
R e k t ö r Ya r d ı m c ı s ı
BEK Başkanı
Ders Bilgi Paketi Program Yeterlilileri/Çıktıları İlişkisi Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 6 Şubat 2013
Geleceğe Hazırlanmak
 "Bugün Kim Olduğumuz, Dünkü Tercihlerimizin Sonucudur.
Yarın Kim Olacağımız, Bugünkü Kararlarımızın Sonucu
Olacaktır."
 Amerikalı Yazar Dale Carnegie:
 «Hepiniz Önemlisiniz. Toplu Hâlde Resim Çektirseniz, Resim
Elinize Geçince İlk Önce Kime Bakarsınız?» diye sorar.
 Bu Soruyu Kime Yönelttimse; «Kendime Bakarım.» Şu Cevabı
Aldım Der.
 Sormamız Gereken Soru Biz Kurumumuzu 5, 10,20, 50, 100 Yıl
Sonra Nasıl Görmek İstiyoruz.
 Herhalde Dünyada Başarı Sıralamasında İlk 100 Üniversite
İçerisinde Görmek, Bu Üniversiteye Emek Vermiş Çalışanları,
Öğrencileri, Mezunlar ve Tüm Paydaşlarını Mutlu Eder.
 ECTS/AKTS Çalışması Hiç Şüphesiz Ki Üniversitemizi
Gelecekteki Görmek İstediğimiz Konumla İlgili Yapmış
Olduğumuz Bir Temel ve Tercihtir.
E C T S / A K T S - P r o g r a m B i l g i P a k e t i Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Yüksek Öğretimde Rekabet
Yüksek Öğretimde Yaşanmakta Olan Ulusal/Uluslararası Rekabette, Bu
Süreçleri Doğru Kurgulayıp, Doğru Uygulayanların Rekabet Şansı Olacaktır.
Bu rekabette;
Diploma Eki,
ECTS/AKTS Etiketi
İç Kontrol,
İç Denetim,
Risk Yönetimi,
Dış Denetim,
Kalite Güvencesi,
Akreditasyon
Süreçlerini Oluşturmak/Kurmak Artık İsteğe Bağlı Değil Bir Zorunluluk Haline
Gelmiştir. Yıllık BEK Raporlarında Artık Kurmayı Planlıyor musunuz Diye
Sormuyor. Bu Süreçler Tamamlanmamışsa Neden Yapmadınız? Çünkü Bu
Hukuki Zorunluluktur.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
PROGRAM BİLGİ PAKETİ
Her Bölümün/Program Bilgiler Web Sitesinde Yer
Alırken Aşağıdaki Başlıklarda Sınıflandırılacaktır.
 Aşağıdaki Başlıklar ve Bilgiler Olmazsa Olmaz
Mutlaka Doldurulması Gereken Bilgilerdir.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Program Bilgi Paketi /
Information İn Degree Programmes
Mutlaka Doldurulması Gereken Alanlar
1. General Description/Program Hakkında
2. § Qualification Awarded /Kazanılan Derece
3. Level of Qualification/Kazanılan Derecenin
Seviyesi
4. Specific Admission Requirements/Kayıt Kabul
Koşulları
5. Specific Arrangements for Recognition of Prior
Learning (formal, non-formal and informal)
[3]/Önceki Öğrenmenin Tanınması
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Program Bilgi Paketi /
Information İn Degree Programmes
Mutlaka Doldurulması Gereken Alanlar
6.Profile of The Programme [4]/Program Tanımı
7.Key Learning Outcomes [5]/Program Çıktıları/Yeterlilikleri
8.Occupational Profiles of Graduates With Examples [6]
9.Access to Further Studies/Bir Üst Dereceye Geçiş
10.Course Structure Diagram With Credits/Program Yapısı
11.Examination Regulations, Essessment and
Grading/Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
12.Graduation Requirements/Mezuniyet Koşulları
13.Mode of Study (full-time, part-time, e-learning...)/Eğitim Türü
14.Programme Director or Equivalent/Bölüm Başkanı (ya da
Eşdeğeri)
15. Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)/ Programme Director or
Equivalent
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Program Bilgi Paketi /
Information İn Degree Programmes
Ayrıca Üniversite Olarak Bu Çalışmaların Paralelinde
Yürütülen Diğer Çalışmalarda Kullanılacak Alanlarda
Eklenmiştir.
Bu Alanlar Akademik Kurul/Komisyonlar Olup
Sununun En Sonunda Verilmiştir.
Eklenen
Alanlar
Üniversitemiz
Bünyesinde
Güncellenen
İç Kontrol Süreçleri Görev
Tanımlaması İçin İhtiyaç Duyulan Bilgilerdir.
«İç Kontrol» Görev Tanımları İdari Süreçler İçin
Tamamlanmış Olup Akademik Süreçler İçin
Komisyon Çalışmaları Devam Etmekte, İç Kontrol
Görev Tanımlamaları Mart Ayında Tamamlanacaktır.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
6.Program Profili/Tanımı /Profile of the Programme/
 Bu Bölümde Çok Kısa Olarak Bölümün/Program Tarihçesi, Sunulan Eğitim Öğretim
Program(lar)ı Lisanas-Örgün-İkinci Öğretim-Uzaktan Öğretim, Yüksek Lisans, Doktora,
Mevcut Programı Benzer Programlardan Ayıran Özellikler.
 Yabancı Dil Hazırlık (Tüm Yabancı Dil Hazırlık Okutulan Programlar), Bilimsel Hazırlık
(Teknoloji Fakültesi, MTOK), Yabancı Dil Hazırlıktan Sonra İngilizce Okutulan Derslerin
Toplam Krediye Oranı(%30, %100 İngilizce Olan Programlar İçin)
 Öğretim Elemanı Kadrosu, Kadrolu Olanlar, Diğer Bölümlerden, Diğer Fakültelerden ve
Kısmi zamanlı.(Sayısal Olarak)
 Vizyon, Misyon, Hedefleri
 Bölümün öğrencilere sunduğu laboratuvar, klinik, teknik olanakları ve öğretim dilini
yazınız.
 ÇAP İmkanları, Erasmus, Farabi Değişim Programları
 Derslerin Dağılım Oranı. (Bu Oranlar Mühendislik Programları İçin «Temel Fen Bilimleri,
Temel Mühendislik, Mühendislik Tasarım, Sosyal Bilimler», Diğer Programlar İçin
Kategorilere Bakınız ), Seçmeli Derslerin Toplam Kredisinin Toplam Ders Kredilerine
Oranı.
 Programda Opsiyonlar Varsa Bu Opsiyonlar Nedir. (Örneğin Makine Müh. İkinci Sınıftan
Sonra Seçmeli Paket Derslerle Sonra İmalar, Tasarım, Enerji Gibi Opsiyonlara Ayrılmış
Olabilir.)
 Programın Avrupa ve Ulusal Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesindeki Karşılığı
Yazılabilir.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Program Profili/Tanımı
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Lisan programına 2012-2103 Öğretim Yılında
lisans öğrenci alamaya başladı. OSYM sınavı ile iki grup öğrenci almaktadır.
Birinci grup normal lise mezunları, diğer grup ise mesleki teknik okul mezunları.
Birinci grup öğrenciler doğrudan lisans birinci sınıfta başlamakta veya isteğe
bağlı bir yıl yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıflarına devam etmektedir. Mesleki
teknik okul mezunları temel fen bilimlerinden (fizik, matematik, kimya) bir yıl
bilimsel hazırlık eğitimine (MTOK Yönergesi Linki Konacak) devam etmektedir.
Bilimsel hazırlık sınıfını geçenler lisans birinci sınıftan eğitimine devam edebilirler
veya isteğe bağlı bir yıl yabancı dil (İngilizce) hazırlık (Yabancı Dil Hazırlık
Yönergesi Linki Konacak) sınıfına devam edebilir.
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, tüketim pazarına yönelik, özel veya seri
üretilebilecek her türlü kullanım eşyasının tasarımını içerir. Makine, otomotiv,
hava araçları, kara araçları, deniz araçları, elektrik, elektronik, iletişim sektörü,
mobilya, beyaz eşya, endüstriyel seramik, sergileme ve ambalaj sanayi gibi pek
çok sektörde Ar-Ge tasarım birimlerinde çalışabilecek. Bu sektörlerin ürün
geliştirme süreçlerinde imalat/montaj projelerinin oluşturulmasında yeni
teknolojilere hakim proje yöneticisi profesyoneller yetiştirmek hedeflenmektedir.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Program Profili/Tanımı
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği’nin temel vizyonu, tasarım aktivitesini ulusal ve
uluslar arası pazarın beklentileri ve ekonomik koşulları doğrultusunda geliştirmeyi
hedeflemesidir. Bu çerçevede temel proje bilgisinin ve tasarım kültürüne ilişkin
birikimin ve kurumsal kimlik, markaya yönelik ürün stratejisinin belirlenmesi,
iletişim stratejileri, tasarım ekonomisi ve yönetimi gibi konulara ağırlık verilir.
Yaratıcılığı üç boyutlu düşünme yeteneği ile teknik olarak geliştiren didaktik yapı,
söz konusu sektörlere yönelik üretim koşullarını ve malzeme kullanımı
konusunda öğrenciyi teknik olarak donatır. Üç boyutlu düşünme pratiği ürün
tasarımına yönelik çizim ve prezentasyon teknikleriyle başlatılır, model yapımı ile
gerçekleştirilir, bilgisayar ortamında üç boyutlu modelleme, analiz, animasyon,
tasarım ve sunum teknikleriyle geliştirilir.
Temel fen bilimleri dersleri Fen Fakültesi (Fizik, Kimya, Matematik) bölümü
öğretim üyeleri, temel mühendislik bilimleri dersleri (mukavemet, malzeme,
dinamik, imal usuller) fakültenin diğer bölümü veya Mühendislik Fakültesi
alanında uzman öğretim üyeleri tarafından, Tarih ve Türkçe dersleri Edebiyat
Fakültesi ilgili bölüm öğretim üyeleri tarafından, yabancı dil (İngilizce) dersleri
Yabancı Diller Yüksek Okulu Okutmanları tarafından verilmektedir.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Program Profili
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği alan uzmanlık dersleri bölüm bünyesinde bulunan
alanında uzman 4 öğretim üyesi ve gerek duyulması halinde üniversite bünyesinde
diğer bölümlerdeki alanındaki uzman öğretim üyeleri ve misafir öğretim elemanları
tarafından verilmektedir. Seminerler, endüstri gezileri, laboratuvar, stüdyo, modelmaket atölyesi ortamlarında gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde öğrenciler için canlı
ve etkileşimli bir atmosfer ile tasarım eğitiminde süreklilik de sağlanmış olacaktır.
The ratio of basic science credits to total credits of the program is xx %, basic
engineering credits is xxx % and engineering design credits is xx %. Approximately
xx% of the curriculum is devoted to genel education, social and humanities courses.
The elective/compulsory course credit ratio of the program is nearly 27 % of the total
credits.
Technolog Faculy and Engineering Faculty Program is being conducted by xxx faculty
members, xxx part-time faculty, 53 teaching assistants.
A total of xxx undergraduate students are enrolled in Industrial Design Engineering
program currently.
ISCED (The International Standard Classification of Education) 2011" and "NQF-HETR
(The Turkish Qualifications Framework for HE) vb. SeviyeSınıflandırma Tanımlayıcısı
Listesinde Varsa Yazınız.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Genel Bilgi/(İTÜ Makine Fakültesi/Makine Mühendisliği)
Genel Bilgi
The Faculty of Mechanical Engineering has implemented the four year mechanical engineering program since
1974. A major revision was made in 1997, when the total credits were reduced to 153.5 and 30 percent of the
credits were required to be taken from the courses given in English. The graduates of the Mechanical
Engineering Program will have the following basic characteristics besides the principal and genel qualifications
of an engineer:
a. Designing and managing skills for mechanical components, systems and processes,
b. Designing and managing skills for thermal, systems and processes,
c. Analytical skills to solve technical problems of mechanical engineering.
The educational objectives and program outcomes were determined by considering the recommendations
made by the industrial partners, advisory board members, alumni and faculty as well as ABET criteria. 230
freshman students are enrolled to the program each year and starting in 2010/2011 academic year 30 of these
students will be following a fully English program.
The curriculum is designed to cover courses in mechanical design, theory of machines, thermo-fluids, system
dynamics-control after a background in mathematics and fundamental engineering. Students may choose one
of the five options, namely energy, HVAC, system dynamics-control, design-manufacture and automotive in
their final year. The ratio of basic science credits to total credits of the program is 23.5 %, basic engineering
credits is 20 % and engineering design credits is 37 %. Approximately 19.5 % of the curriculum is devoted to
genel education, social and humanities courses. The elective/compulsory course credit ratio of the program is
nearly 27 % and 30 % of the total credits are gained by the courses offered in English.
Mechanical Engineering Program is being conducted by 86 faculty members, 1 part-time faculty, 53 teaching
assistants. A total of 1300 undergraduate students are enrolled in the program currently.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Genel Bilgi/İTÜ Makine Mühendisliği
Objectives/Hedefler
 In conformity with the mission of Mechanical Engineering Department, the objectives of Mechanical
Engineering Program are to graduate professionals who can:Perform design and integration of mechanical
and thermal processes, components and systems,
 Play leadership roles by improving collaboration between engineers, scientists and professionals,
 Involve positively in the competitiveness of design, manufacturing and research enterprises,
 Aim to reach knowledge and professional growth for their successful careers in industry, research or
academia,
 Contribute to the society as professionally, ethically and globally aware members.
Program Options/ Program Opsiyonları
There are five options in the program. After completing the junior year, students have to choose one of the 5
options (packages) in which they wish to broaden their knowledge:
Each
1. Design and Manufacturing
2. Energy
3. HVAC
4. Systems Dynamics and Control
5. Automotive
package has a course content of 15 credits, which consist of 2 compulsory and 3 elective courses in senior
level. These specific courses focus on the abilities required to develop expertise in these areas. These options
introduce a degree of flexibility into the curriculum, giving students an opportunity to tailor their academic
experience to meet their unique educational goals, which may include immediate entry into industry or further
study at the graduate level.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Genel Bilgi/İTÜ İmalat Mühendisliği Hedefleri
Objectives/Hedefleri
Malzeme dönüşümlerini, imalat yöntemlerini, imalat
sistemlerini tasarlayabilen ve bunlar arasında gerekli
bütünleşmeyi sağlayabilen,
Bilim insanları ve mühendisler arasında mesleki işbirliğini
geliştirerek bulundukları ortamda liderlik rolü üstlenebilen,
Üretim faaliyetlerinde bulunan kuruluşların rekabet koşullarına
olumlu katkılarda bulunabilen,
Sanayi kuruluşlarında, araştırma kuruluşlarında veya
akademik kurumlarda başarılı bir kariyer için bilgiye ulaşabilen
ve mesleki açıdan gelişme gösterebilen,
Topluma mesleki açıdan, etik değerlerin ve küresel koşulların
farkında olarak katkıda bulunabilen,
İmalat Mühendislerini yetiştirmektir.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
2. § Qualification Awarded /
Kazanılan Derece
Bu bölümde programınızın ismini belirterek düzeyini (ön
lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) yazınız.
Örnekler
Gıda mühendisliği lisans derecesi
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar
Mühendisliği alanında Lisans derecesi (Bachelor of Science)
almaya hak kazanmaktadırlar.
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstriyel
Tasarım Mühendisliği alanında Lisans derecesi (Bachelor of
Design)almaya hak kazanmaktadırlar.
Upon successful completion of all the courses in the
curriculum, the students are awarded the Bachelor of Arts
Degree (BA) in English Language and Literature.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
3. Level of Qualification/
Kazanılan Derecenin Seviyesi
Programın öğrenim düzeyini yazınız (Ön lisans/lisans/yüksek
lisans veya doktora).
Not: Diş hekimliği, tıp doktorluğu ve eczacılık programları için
yüksek lisans yazınız.
Örnekler
Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
This is a First Cycle (Bachelor’s Degree) program
Daha geniş Kapsamlı Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve TYYÇ Karşılıklarıde Belirtilebilir
This is a 4-year First Cycle (Bachelor’s Degree) programme with 240 ECTS Credits
and at least (Mevcut Programda Okutulan Toplam yerel Kredi Yazılacak) local credits.
The programme satisfies the requirements by both the ECTS credits and level
descriptors of the first cycle degree qualifications of the Overarching Framework of
European Qualification HE (QF-EHEA) and the 6th level qualifications of the Turkish
National Qualifications Framework (TYYC, NQF-HETR). The descriptors also satisfy
the 6th level requirements of the qualifications of the European Qualifications
Framework for the Life-long Learning (EQF-LLL).(Prof.Dr. Ali GÜNEŞ)
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
4. Specific Admission Requirements/
Kayıt Kabul Koşulları
Bu açıklamada tüm programlar için genel koşul olarak kabul
edilen lise/lise dengi mezunu olmak gerekir koşuluna ek
olarak programa hangi puan türü ile öğrenci kabul edildiği de
belirtilebilir. Programa kabul edilmek için diğer özel koşullar
varsa bunlar da belirtilmelidir.
Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans İçin Ortak Metin Hazırlayıp
Farklılıklar Veya Boşluklar Doldurulabilir.
ÇAP Yapılıyorsa Belirtiniz. ÇAP Yönergesine Link Veriniz.
Bu Bölüm; 1)Ön Lisans, 2)Lisans 3) Lisans Üstü 4) Özel
Yetenek Sınavı
İçin Standart Metin Hazırlanacak. Tüm
Programlar Hazırlanacak Standart Metni Yükleyecek.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
4. Specific Admission Requirements/
Kayıt Kabul Koşulları
 Öğrenci Alını İle İlgili Süreçler Anlatılacak.
 Farabi/Erasmus Öğrenci Değişim Programları, Kısa Açıklamadan Sonra
İlgili Yönergelere Link Verebilirsiniz.
 Teknoloji Fakültesi MTOK İçin Özel İfadeler Yazılacaktır. MTOK Yönergesi
İngilizceye Çevrilip Linki Verilmesi Gerekir.
 Özel Yetenekle Öğrenci Alan (Müzik, Resim, Beden Eğitimi) Programlar
İçin İlgili Yönerge İngilizceye Çevrilecek Linki Verilecek.
 Tezsiz Yüksek Lisans Ve Tezlilerin Alım Prosedürü Farklıdır. Aynı
Programda Tezsiz Yüksek Lisans Programı Varsa Bunu Ayrıca Belirtiniz.
 Uluslararası Öğrenciler İçin Kayıt Kabul Koşullarını da Mutlaka Belirtiniz.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesinin Linkini Veriniz.
 1) Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan (Müzik, Resim, Beden Eğitimi)
Ortak Metin, 2) Lisans/Ön Lisans Ortak Metin, 3) Lisans Üstü Ortak Metin
Olacak.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
4. Specific Admission Requirements/
Kayıt Kabul Koşulları
(Örnek: İzmir Ekonomi Üniversitesi)
• Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler
çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan
merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek
istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana
göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara
yerleştirilmektedir.
• Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT,
ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre
kabul edilmektedir.
• Değişim öğrencilerinin kabulü, İEÜ ile partner üniversite arasında
imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol)
çerçevesinde yapılmaktadır.
• Misafir öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin
onay vermesi durumunda kayıtlanabilirler. Üniversitemizde eğitim dilinin
tüm programlarda İngilizce olması nedeniyle, öğrencilerin bu derslere
kayıtlanabilmesi için aynı zamanda İngilizce Dil Yeterliliklerini belgelemeleri
gerekmektedir.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
5. Specific Arrangements for Recognition of Prior Learning/
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Specific arrangements for recognition of prior learning (formal,
non-formal and informal) [3]/Önceki Öğrenmenin Tanınması
Bu bölüm daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir
yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı
eğitimin sizin tarafınızdan tanınmasının nasıl yapılacağına dair
bilgiyi içerir. Gerekli Açıklama Yapıldıktan Sonra Eğitim Öğretim
Sınav Yönetmeliğinin Linki verilecek.
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (Belli Bir Açıklamadan Sonra
Detaylı Bilgi İçin Yabancı Dil Hazırlık Yönergesi Linkini Veriniz)
Bu Bölüm İçin Tek Bir Standart Metin Hazırlanacak Tüm
Programlara Hazırlanacak Standart Metni Yükleyecek.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
5. Specific Arrangements for Recognition of Prior Learning/
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Örneğin yatay geçiş yapan öğrencinin geçmişte başarılı
olduğu derslerinin transferi gibi. Bu işlemlerin nasıl yapılacağı
ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir.
Buraya kısa bir açıklama yazılıp ilgili eğitim‐öğretim ve sınav
yönetmeliğine link verebilirsiniz.
Değişim programları ile başka bir yükseköğretim kurumunda
belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerinizin bu öğrenimlerinin
akademik tanınmasını nasıl yaptığınıza dair kısa açıklamayı da
bu bölüme yazınız.
Eğitim Öğretim Sınav Yönergesinin İlgili Maddesi ve Linkini
Veriniz.
Bu Bölüm İçin Tek Bir Standart Metin Hazırlanacak Tüm Programlara Hazırlanacak
Standart Metni Yükleyecek.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
6. Profile of the programme [4]/
Program Tanımı/Profili
İlk Sırada Verildi. Bu nedenle Tekrarlanmadı.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
7. Key learning outcomes [5]/
Program Çıktıları/Yeterlilikleri
8. Key learning outcomes [5]/Program Çıktıları/Yeterlilikleri
Bu Bölüm Daha Önceki Sunumlarda Detaylı Olarak Anlatıldı. Burada Tekrar
Açıklama Gereği Görülmedi.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
8. Mezunların Mesleki Profili/
Occupational Profiles of Graduates
Bu bölüme program mezunlarının devlet veya özel sektörde
hangi işlerde, hangi konumlarda çalışabildikleri hakkında kısaca
bilgi veriniz, örneklerle açıklayınız.
Bilgisayar Mühendisliği İçin Aşağıda Bir Örnek verilmiştir.
Mezunların Mesleki Profili/Occupational Profiles of Graduates
Graduates of Computer Engineering program may work in the
Information Technologies department of a bank, a university, a
hospital, a public institution, or a private company. Additionally,
they may be employed as system analyst, application
programmer, data base administrator, network designer,
security administrator, system evaluator, system programmer,
system designer, standard and methods inspector, final user
support specialist in production, marketing, financial affairs,
human resources and/or research and development
departments of a production company.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
9. Access to Further Studies/
Bir Üst Dereceye Geçiş
Bu programdan mezun olan kişinin üst seviyedeki bir
programa nasıl devam edebileceğini yazınız. Ön
Lisnasdan Lisansa, lisans mezunlarının yüksek lisans
ve doktoraya, yüksek lisans mezunlarının ise doktora
geçişi. Yeterli açıklamadan sonra İlgili yönetmelik ve
yönergelerin linki verilebilir.
(örnek: Bu program mezunları aynı alandaki yüksek lisans/ doktora veya bu program
mezunlarını kabul eden diğer alanlardaki yüksek lisans programlarına giriş koşullarını
sağladıkları takdirde devam edebilir).
Örnek:
Upon a successful completion of the programme, student may continue with master
and doctoral studies in the same or similar scientific areas, which may accept
students from Mechanical Engineering. Prof.Dr. Ali GÜNEŞ Formatı Daha Uygun
1) Ön Lisans İçin Standart Metin, 2) Lisans İçin Standart Metin, 3) Yüksek Lisans İçin
Standart Metin Hazırlanacak. Hazırlanacak Olan Bu Ortak metinler Konacaktır.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
10. Course Structure Diagram With Credits/
Öğretim Program/Müfredat Yapısı
Programın zorunlu ve seçmeli ders oranı, üniversite zorunlu
dersleri, fakülte ortak havuzundan alınan seçmeli ders/ler var
mı; varsa yüzdeleri, programın özelliklerini gösteren diğer
maddeler; örneğin hangi yıldan itibaren seçmeli ders verilmeye
başlandığı, bölüm dışı seçmelilere ilişkin bilgi, staj olanakları
yazılmalıdır.
Bu bölümde ayrıca programdaki derslerin dönemlik/yıllık olduğunu, programın
uygulama ağırlıklı olup olmadığını, önkoşullu ders/derslerin olup olmadığını ve
öğretimin birinci, ikinci ve diğer yıllardaki derslerin özelliklerini de belirtiniz.
Örneğin:“programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel
bilgileri verir iken üç ve dördüncü yıldaki dersler öğrenciye ileride yönelmek
isteyebileceği özel alanlara ait bilgi , beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir”
gibi.
* Bu Kısım Bilgiler Girildiğinde Hazır Hale Gelmektedir. Otomasyon Geliştirme Grubu
Tarafından Web de Gösterilecek, Bu Bölümler Ders Bilgi paketi Ve Diğer
Tanımlamalar Yapıldığında Otomatikman Oluşmaktadır.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
11. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma/
Exam Regulations and, Assessment, and Grading
Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final
sınavına tabi tutulurlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların
dışında, tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir.
Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev,
final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web
sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite
tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu
başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve
derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından
verilir. Ara sınav ve/veya final sınavı yapılmayacak olan dersler, ilgili bölüm başkanlıkları
ve yüksek okul müdürlükleri tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
iletilir. Bu derslere ait dönem sonu başarı notları, öğrencilerin dönem boyunca yürüttükleri
çalışmalara göre belirlenir.
Eğitim Öğretim Sınav Yönergesi Baz Alınarak Hazırlanacak.
Ön Lisans ve Lisans İçin Ayrı Bilgi Paketi Hazırlanacak
Lisans Üstü İçin Ayrı Bir Bilgi
Tüm Programlar Hazırlanacak Bu Ortak Metni Kullanacaktır.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
12. Graduation Requirements/
Mezuniyet Koşulları
Bu Bölüme Öğrencinin Mezun Olabilmesi İçin Genel Şartlar Ve Varsa Özel şartları
Yazınız
Aşağıda İzmir Ekonomi Üniversitesinden Bir Örnek Verilmiştir.
Graduation Requirements
• In order to graduate from this undegraduate program, the students are required;
• to succeed in all of the courses listed in the curriculum of the program by getting
the grade of at least DD/S with a minimum of 240 ECTS
• to have a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 2.00 out of 4.00
• to complete their compulsory internship in a specified duration and quality.
Bu Alması gereken Yerel Kredi Eklenmesinde Fayda Vardır.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
6. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar/
Qualification Requirements and Regulations
Bu bölümde programdan mezun olmak için gerekli yönetmelik
ve yönergeleri yazınız. İlgili Yönetmelik Ve Yönergelerin Linkini
veriniz. Mezuniyet için gerekli yerel Kredi miktarı (mevcut
müfredat programdaki yerel kredi sayısı yazılacak), toplam
AKTS kredisi miktarı, tüm derslerden başarılı olmak, ağırlıklı not
ortalaması, var ise bitirme projesi, staj da belirtilir.
1) Lisans Üstü İçin İlgili Tüm Yönetmelik ve Yönergeleri.
2) Ön Lisans ve Lisans İçin; Eğitim Öğretim Sınav yönetmeliği,
Yabancı dil Hazırlık Yönergesi, ÇAP Yönergesi, Yabancı
Uyruklu Öğrenci Yönergesi, Teknoloji Fakültesi İçin MTOK
Yönergesi vb.
Ortak Bir Metin Hazırlanacak İlgili Programlar Sadece
Kendilerini İlgilendiren Kısımları Kullanacaktır.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
6. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar/
Qualification Requirements and Regulations
•
•
•
•
•
•
•
•
Qualification Requirements and Regulations
The students who study in English Language and Literature are required to fulfil
the following graduation requirements in order to get the Bachelor’s Degree:
The students must pass all the credited courses with at least a letter grade C,
together with non-credited courses with at least the letter grade G
They must obtain a total of 240 ECTS Credits and at least (Mevcut Programdaki
Toplam yerel krediyi Veriniz)local credits.
They must achieve a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of (Üniversitemizin
Değeri ) out of 4.00.
They must prepare a graduation project, submit and defend it successfully.
For detailed information about graduation requirement, please see Karabuk
University Rules and Regulations for Undergraduate Education on
http://oidb.karabuk.edu.tr/ing/yonet/egitimogretim.pdf
İlgili Tüm Yönetmelik ve Yönergelerin Linkini veriniz.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
14. Mode of Study /Eğitim Türü
 Mode of Study (full-time, part-time, e-learning...)/Eğitim Türü
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
15. Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)/
Programme Director or Equivalent
Bir Bölümde Birden fazla Program Varsa, Bu Programlardan
Bölüm Başkanı Yetkisi İle Sorumlu Öğretim Elemanı İsim Ve
İletişim Bilgileri Yazılacak
Örneğin Makine Mühendisliği İçerisinde
Makine Mühendisliği Programı
Otomotiv Mühendisliği Programı
Raylı Sistemler Mühendisliği Programı
Bu Programlardan Bölüm Başkanı Yetkisi İle Sorumlu Olan
Öğretim Elemanı İsim ve İletişim Bilgileri Yazılacak
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
15. Program Yürütücüsü / Undergraduate Program Chair
Program Yürütücüsü:
Programın yürütülmesinde Bölüm Başkanı yetkisiyle
sorumludur. ECTS/AKTS sürecinde programın tanıtıcısı ve
savunucusudur.
• Öğretim Elemanı Ünvan İsmi Ve İletişim Bilgilerini Yazınız
• Undergraduate Program Chair
Is responsible for administrating the program. Has the
rights and authority of the Department Head in steering
the program.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Program Komisyon ve Kurullar/Program Committees
Programa Özgü Komisyonlar Bu Çalışmada Bir
Zorunluluk Olmamakla Birlikte «İç Kontrol»
Çalışmaları İçin Oluşturulması Gereken
Komisyonlardır. ECTS Çalışması Sonrası Yapılacak
Tüm Çalışmalarda Gerekli Olan Komisyonlar ve
Bazı Komisyonlar YÖK’ün ve Üniversitenin İlgili
Yönetmelik ve Yönergeler Gereği Oluşturulması
Zorunlu Komisyonlardır.
Fakülte/Müdürlükler Bünyesinde Oluşturulması
Gereken Kurul ve Komisyonlarda YÖK’ün Teşkilat
Kanunu ve Daha Sonra Çıkarılan Yönetmelik ve
Yönergelerle Kurulması Gereken Kurul ve
Komisyonlardır.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Program Komisyonları/Program Committees
Burada Belirtilen Kurul Ve Komisyonlar İçin Ortak Format
Otomasyon Grubu Tarafından Gerekli Açıklamalarda
Yazılarak Oluşturulacak.
Birimler İstenilen Formatta Bilgi Girişi Yapacaktır.
Yeni Kurulan Ve Öğrencisi Olmayan Bölüm/Programalar
Tüm Kurul ve Komisyonları Oluşturulması Gerekmez.
Kurul/Komisyonları Oluşturmak İçin Yakın Programlardan
Eleman Alarak Geçici Kurul/ Komisyonlar Oluşturabilir.
Fakülte Yönetim Kurulu Ve Fakülte Kurullarında Olduğu
Gibi.
Ayrıca Yeterli Öğretim Elemanı Olmayan Akademik Birimler
Bu Komisyon Ve Kurulları Sadece Dekanlık/Müdürlük
Seviyelerinde Oluşturabilir. Daha Sonra Akademik Kadronun
Artışına Paralel Bölümlerdede Aynı Komisyonlar
Oluşturulabilir.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Program Değerlendirme Komisyonu/Program Evaluation Comittee
Program Değerlendirme Komisyonu
Bölüm Kalite Geliştirme Komisyonu raporlarını, ders,
öğretim üyesi ve mezun anketleri sonuçlarını
değerlendirerek program yürütücüsüne rapor verir ve
gerekli önerileri sunar.
Program Evaluation Comittee
• Evaluates the results given to the committee by
Department Quality Assurance Committee regarding
the course and teacher evaluation surveys, alumni
surveys etc. Prepares the Self Study Report.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Eğitim Kalitesi Geliştirme Komisyonu/
Education Quality Improvement Commission
Görev Tanımı: Bölümün eğitim-öğretim, sektörle ilişkiler ile uluslararası ilişkiler alanlarındaki akademik
değerlendirme ve kalite geliştirme, periyodik iyileştirme ve izleme çalışmalarından sorumlu bir
komisyondur. Ayrıca xxxxx Bölümü akreditasyonu kazanabilmesi doğrultusunda gerekli tüm çalışma ve
organizasyonları düzenlemekle görevlidir. Lisans Programının eğitsel hedef ve çıktılarının
akreditasyonuna esas olan kriterler doğrultusunda en iyi düzeye çıkarabilmek için faaliyet gösterir.
Çalışma Alanları
1. Her ders için; ders içeriği, sınav soruları, cevap anahtarları, en iyi, en kötü ve orta düzey sınav kağıdı
örnekleri, varsa proje ve ödev konuları ile ilgili belgeler, yılsonu sonuçları, öğrenci ve öğretim elemanı
ders değerlendirme anket sonuçlarının yer alacağı ders dosyalarını izler, eksikliklerin giderilmesi için
önerilerde bulunur.
2. Anket komisyonu ile programın performansının ölçülmesine yönelik olarak öğrenci ve öğretim elemanı
ders değerlendirme anketlerini düzenler, organize eder ve gerçekleştirir
3. Değerlendirme anketlerini kalite güvence çevrimine uygun olarak değerlendirir ve rapor hazırlar
4. Anket komisyonu ile birlikte her yıl bir önceki yıldan elde ettiği anket sonuçlarını yorumlayarak bir
sonraki yıl için hazırlanan anket sorularında gerekli gördüğü değişiklikleri ve güncelleştirmeyi yapar.
5. Ders katalog bilgilerinden yararlanarak programın ders-çıktı matrisinin oluşturulması ve buna bağlı
olarak “ders planı haritasının” hazırlanmasını sağlar.
6. Programın çıktılarının performans kriterlerinin belirlenmesi ve ölçülmesine yönelik olarak “çıktı
rubriklerini” oluşturur ve değerlendirir
7. Mezun olacak olan son sınıf öğrencileri ile çıkış mülakatını gerçekleştirir.
8. Yaptığı çalışmaları, önerilerini, istek ve ihtiyaçlarını Bölüm Başkanına bir rapor halinde sunar.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Eğitim Kalitesi Geliştirme Komisyonu/
Education Quality Improvement Commission
Description
The Education Quality Improvement Committee (EQIC) was formed to serve as a coordinating body for
assessment and evaluation efforts in the Department. It is also responsible to make the preparations for
the national and international accreditation of the undergraduate program. Their annual reports include
evaluations of the collected data and proposals for improvement, which is used by Head of the
Department as a basis for their yearly evaluations and for taking corrective actions.
Mission of the Committee
1. To collect course folders
2. To conduct surveys to determine the performance of program with the surveys committee
3. To evaluate surveys according to quality assurance.
4. To update the survey questions if necessary with the Surveys Committee
5. To Map courses with the program outcomes and educational objectives to obtain lecture-output matrix.
6. To determine the performance criteria of the program outcomes to form output rubrics and evaluate.
7. To conduct exit interviews
8. To submit a report to the Head of the Department
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Bitirme Tasarım Projesi Komisyonu/
Senior Design Project Committee
Bitirme Tasarım Projesi Komisyonu
Bitirme tasarım projesi konularını belirler, öğrencilere
dağıtır, değerlendirme esaslarını belirler ve sonuçları
program yürütücüsüne sunar.
Senior Design Project Committee
Prepares the list of senior design projects offered by the
faculty members and announces them to the students.
Is responsible for controlling the progress and the
arrangement of the final presentations and grading of
the senior design projects.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Laboratuvar Koordinatörü/Laboratory Committee
Laboratuvar Koordinatörü
Öğrenci
laboratuvarlarının
düzenli
çalışmasını
denetler.
Öğrencilerle ilgili deneylerin güvenli ve etkin bir şekilde
yürütülmelerini sağlayıcı önlemleri alır ve durumu program
yürütücüsüne rapor eder. Öğrenci laboratuvarlarının ileriye dönük
yenileştirme, iyileştirme, bakım, onarım programlarını yapar, izler.
Öğretim üyelerinden gelen yeni deney önerilerini değerlendirir.
Laboratory Committee
•Is in charge of organization, maintenance, safety and operation of
the student laboratories. Reports to the program chair. Is also
responsible for implementing improvements in the student
laboratories..
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Transfer Öğrencileri Komisyonu/Transfer Students Committee
Transfer Öğrencileri Komisyonu
İç ve dış yatay geçiş, ÇAP ve Yandal programlarında
yer alan öğrencilerin intibak programlarını hazırlar,
uygular ve izler. Erasmus ve Farabi program
öğrencilerinin danışmanlığını yapar.
Transfer Students Committee(Internal and External
Transfers, Erasmus and Farabi Programs)
Is in charge of evaluating the applications and observe
the progress of internal and external transfer students,
dual degree and minor students. Prepares the programs
for these students. Advises the Erasmus and Farabi
program students.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Mezunlarla İlişkiler Komisyonu/Alumni Committee
Mezunlarla İlişkiler Komisyonu
Programdan mezun olan öğrencilerin kaydını tutar ve
günceller. Mezun anketlerini düzenler ve uygular.
İşveren mülakatlarının programını yapar ve sonuçları
değerlendirerek program yürütücüsüne sunar.
Alumni Committee
Keeps and updates the list of graduates. Prepares
and conducts the alumni surveys, employer
surveys. Presents the results of these surveys to
the program chair.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Staj Komisyonu / Internship Commission
Staj Komisyonu
Öğrencilerin staj çalışmalarını organize eder, staj
atölyesinde öğrencilerin güvenli ve etkin bir şekilde
çalışmalarını sağlayıcı önlemleri alır, staj defterlerini toplar,
değerlendirir ve mezuniyet durumundakileri öğrenci işlerine
bildirir. Staj anketlerini düzenler ve sonuçları program
yürütücüsüne sunar.
Internship Commission
Internship commission is assessment and examination
board of students' internship reports which also gives
information to students about their compulsory internship
and helps them to find suitable companies for their
internship.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Öğrenci Oryantasyon, Kariyer Planlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü
Student Orientation, Career Planning and Public Relations Committee
Öğrenci Oryantasyon, Kariyer Planlama ve
Halkla İlişkiler Koordinatörü
Yeni öğrenciler için Fakülte’ yi tanıma ve Fakülte’
ye uyum sağlama etkinliklerini planlar ve yürütür.
Broşür basılması, güncellemesi ve öğrenci el kitabı
hazırlanmasına yardımcı olur.
Student Orientation, Career Planning and Public
Relations Committee
Plans and organizes the orientation week for the
freshman students. Is responsible for preparation,
updating and printing of the student handbook and
faculty brochures.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Halkla İlişkiler ve Web Sayfası Koordinatörü/
Public Relations and Web Page Committee
Halkla İlişkiler ve Web Sayfası Koordinatörü
Programın web sayfasını düzenler, günceller. Bu
çalışmaları diğer bölüm web sayfası sorumlularıyla
birlikte yürütür.
Public Relations and Web Page Committee
Is responsible for updating the web page of the
program in coordination with the web page
designers and operators of the Department
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Advisory Board/Danışma Kurulu
Advisory Board/Danışma Kurulu
The objective of this commission is to take the necessary precautions to prepare an
academic environment that will ease the education life of graduate students and to ensure
their full participation in the education process. The commission provides the coordination
between the Head of Department and the Faculty Administration to make the necessary
arrangements, and organizes the working procedure and principles of student units to be
established within the Department.
Duties of the commission
a) To support the education life of students, to identify their problems to ensure their full
participation to the education process and do the necessary planning for providing solutions
and develop policies and strategies and present them to the Head of Department.
b) To provide solutions to availability and accessibility problems of the students during their
graduate education
c) To develop standards for preparing appropriate education tools for students with
disabilities, class materials, conditions related to exams and to pass courses.
d) To present recommendations to the related commissions for organizing the equivalence
criteria for double major programs, minor programs and transfer students.
e) To specify the working procedure and principles of students units to be established within
the Department.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Advisory Board/Danışma Kurulu
Danışma Kurulu
Bu komisyonun amacı; xxxxx Bölümü’nde yükseköğrenim gören öğrencilerin öğrenim
hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim
süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almaktır. Ayrıca gerekli
düzenlemeler yapmak üzere, Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Yönetimi ile koordinasyonunu
sağlanmak ve Bölüm bünyesinde oluşturulacak öğrenci birimlerinin çalışma usul ve
esaslarını düzenlemektir.
Komisyonun Görevleri
a) Öğrencilerin öğrenim hayatlarını desteklemek, öğrenim ve eğitim süreçlerine tam
katılımlarını sağlamak amacı ile sorunlarını belirlemek, çözüme yönelik gerekli planlamaları
yapmak, politikalar ve stratejiler üretmek ve bunları Bölüm Başkanlığı’na sunmak,
b) Öğrencilerin, yükseköğrenimde karşılaşabilecekleri ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik
sorunlarına çözüm üretmek,
c) Özürlü öğrencilere uygun eğitim araç-gereçleri, ders materyalleri, ders geçme ve sınav
koşullarının hazırlanmasına yönelik standartları oluşturmak,
d) Öğrencilerin yatay geçiş, dikey geçiş, yandal ve ÇAP program ders denkliklerinin
ölçütlerini düzenlemek üzere önerilerini ilgili kurullara sunmak,
e) Bölüm içerisinde kurulacak öğrenci birimlerinin işleyiş koşullarını ve ilkelerini belirlemek..
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Öğrenci Danışmanlık Koordinasyon Komisyonu/
Student Advisory Coordination Commission
Öğrenci Danışmanlık Koordinasyon Komisyonu
Bu komisyonun amacı; xxxxxxx Bölümü’nde yükseköğrenim gören öğrencilerin öğrenim
hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitimöğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almaktır. Ayrıca
gerekli düzenlemeler yapmak üzere, Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Yönetimi ile
koordinasyonunu sağlanmak ve Bölüm bünyesinde oluşturulacak öğrenci birimlerinin
çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Komisyonun Görevleri
a) Öğrencilerin öğrenim hayatlarını desteklemek, öğrenim ve eğitim süreçlerine tam
katılımlarını sağlamak amacı ile sorunlarını belirlemek, çözüme yönelik gerekli planlamaları
yapmak, politikalar ve stratejiler üretmek ve bunları Bölüm Başkanlığı’na sunmak,
b) Öğrencilerin, yükseköğrenimde karşılaşabilecekleri ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik
sorunlarına çözüm üretmek,
c) Özürlü öğrencilere uygun eğitim araç-gereçleri, ders materyalleri, ders geçme ve sınav
koşullarının hazırlanmasına yönelik standartları oluşturmak,
d) Öğrencilerin yatay geçiş, dikey geçiş, yandal ve ÇAP program ders denkliklerinin
ölçütlerini düzenlemek üzere önerilerini ilgili kurullara sunmak,
e) Bölüm içerisinde kurulacak öğrenci birimlerinin işleyiş koşullarını ve ilkelerini belirlemek.
* Bu Kısım Öğrenci danışmanlık Yönergesine Uygun Hale Getirilecek ve İngilizce/Türkçe
Linkleri verilecek
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Öğrenci Danışmanlık Koordinasyon Komisyonu/
Student Advisory Coordination Commission
Advisory Coordination Commission
The objective of this commission is to take the necessary precautions to prepare an
academic environment that will ease the education life of graduate students and to ensure
their full participation in the education process. The commission provides the coordination
between the Head of Department and the Faculty Administration to make the necessary
arrangements, and organizes the working procedure and principles of student units to be
established within the Department.
Duties of the commission
a) To support the education life of students, to identify their problems to ensure their full
participation to the education process and do the necessary planning for providing
solutions and develop policies and strategies and present them to the Head of
Department.
b) To provide solutions to availability and accessibility problems of the students during their
graduate education
c) To develop standards for preparing appropriate education tools for students with
disabilities, class materials, conditions related to exams and to pass courses.
d) To present recommendations to the related commissions for organizing the equivalence
criteria for double major programs, minor programs and transfer students.
e) To specify the working procedure and principles of students units to be established
within the Department.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Bölüm AKTS İntibak Komisyonu/
Departmental Commission of ECTS Adaptation
Bölüm AKTS İntibak Komisyonu
Bu komisyonun görevleri; değişim programları kapsamında
ders seçimi ve denkliği gibi irdeleme gereken durumlarda,
bölüm derslerini içerik ve kredi yönünden diğer kurum
dersleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirmek ve ilgili
denklikleri önermektir.
Departmental Commission of ECTS Adaptation
Task of this commission is to propose the equivalencies of
the courses by comperatively evaluating the content of the
courses regarding the credit systems.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Çift Anadal Programı (ÇAP) Komisyonu/
Commission of Double Major Program
Çift Anadal Programı (ÇAP) Komisyonu
Bu komisyonun görevi İnşaat Mühendisliği Bölümünde eğitim alıp farklı
bir bölümde ÇAP yapmak isteyen, başka bir bölümde eğitim alıp İnşaat
Mühendisliği Bölümünde ÇAP yapmak isteyen öğrencilerin ve ÇAP'ı
bırakmak isteyen öğrencilerin başvurularını almak ve ÇAP danışmanlığı
yapmaktır.
Commission of Double Major Program
Missions of this commission are to take the applications of the scholars
(who want to join to the DMP program on the Civil Engineering
Department from other departments or DMP on other departments from
the Civil Engineering Department and leave from the DMP program) and
to provide consulting service.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Fakülte/YO/MYO/Enstitü Kurul/Komisyonlar
Erasmus/Farabi Komisyonu
Xxxx Bölümü Erasmus/Farabi komisyonu: (1) başvuruda bulunan öğrencilerin
mülakatlarının yapılması, (2) gelen ve giden öğrencilerin ders seçiminde destek
verilmesi, (3) öğrenim anlaşmasının (LA) imzalanarak onaylanması, (4) giden İTÜ
öğrencilerinin döndüklerinde intibaklarının yapılması, (5) ERASMUS/Farabi
programında birlikte çalışılan üniversitelerle iletişim ve (6) ikili anlaşmaların yapılması
için üniversitelerle bağlantıya geçilmesi görevlerini yürütür.
Erasmus/Farabi Commission
Erasmus/Farabi commission is responsible for coordinating the incoming and
outgoing students and faculty members through ERASMUS/Farabi exchange
program. The ERASMUS/Farabi commission members (1) performs an oral exam in a
foreign language for outgoing students, (2) assists incoming and outgoing students in
selecting classes, (3) approves the learning agreements, (4) approves the transfer of
the credits of the returned students to ITU program, (5) communicates with other
universities in the ERASMUS/Farabi program and (5) coordinates bilateral
agreements with other universities.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Anket Değerlendirme Komisyonu
Survey/Evaluation Questionnaires Commission
İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne bağlı olarak çalışan bu komisyon, bölüme yeni kayıt olan öğrenciler, eğitimini
sürdürmekte olan öğrencilerimiz, mezunlarımız ve sektör çalışanlarından bölümümüze ilişkin görüş ve mesleki
bilgileri tarafsız ve kişisel gizlilik ilkelerine bağlı olarak toplar. Bu veri tabanını uygun istatistik metodlarla
değerlendirir ve kullanılabilir anlamlı sonuçlar halinde hazırlar.
Öğrencilerimizin bölümümüzdeki eğitime ilişkin beklenti ve görüşleri, devam ettikleri ders ve ders aldıkları
öğretim üyeleri hakkındaki değerlendirmeleri İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından eğitimde kaliteyi sağlamak
üzere yeni hedef ve uygulamaların belirlenmesinde kullanılır. Öğrenci stajları hakkındaki anketler,
öğrencilerimizin mesleki çalışma hayatını daha iyi deneyimleyebilmeleri için gerekli stratejinin
kararlaştırılırmasına yardım eder. Öğretim üyeleri arasında yapılan anketler ve ekip çalışması anketleri,
bölümümüzün akademik faaliyetler ve eğitimdeki mevcut durumunu netleştirir. Anket komisyonları ayrıca bölüm
mezunları ve sektör çalışanları ile iletişimi sürdürmek üzere gereken bilgiyi toplar.
Bu Kısımda Yapılan Tüm Anketler ve Örnekleri Verilecek.
Bu Kısım Ortak Olduğundan Rektörlük Öğrenci İşleri daire Başkanlığı Müh. Yusuf HAYIRSEVER Tarafından
Hazırlanacaktır.
Karabük Üniversitesi Tarafından Yapılan Anketler;
1)Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi
2)Öğrenci Ders Yükü Anketi
3)Öğrenci Yönetimi Değerlendirme Anketi
4)Çalışanlar Yönetimi Değerlendirme Anketi
Yapılan Bu Anketlerin Kayıtları Elektronik Ortamda Tutulmakta, ADEK Raporlarında Kullanılmakta, İlgililer
Tarafından Yetkilendirme Esasına Göre Kıyaslamalı Grafik Olarak Görülebilmektedir.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Anket Değerlendirme Komisyonu
Survey/Evaluation Questionnaires Commission
This commission of Civil Engineering Department collects opinions of
students about the department and professional knowledge from
graduated students and sector objectively and attentively to keeping
privacy. This data base is evaluated by suitable statistical methods
and meaningful results are produced for practical using.
The expectation and opinions about our department of our students
and their evaluations about education and educational staff utilize Civil
Engineering Department to determine new aims and projects to
ensure educational quality. Surveys of student summer-practices help
to determine the strategy to provide better professional-experience for
our students. Staff surveys and group study surveys define the actual
situation of academic and educational performance. Additionally,
survey commission collects required data to keep connection with
alumni and the civil engineering sector.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Kurul/Komisyonlar
Kurul/Komisyonlarla
İlgili
Açıklamasıyla
Birlikte ECTS Bilgi Paketinde «İç Kontrol»
Görev Tanımlaması İle İlgili Çalışmalarda
Daha Detaylı Bilgiler Verilecektir.
Destek Hizmetleri İçin «İç Kontrol Görev
Tanımlamaları»
Tamamlanmış
Olup,
Akademik Süreçler İçin Komisyon Çalışmaları
Yürütmektedir.
Program Bilgi Paketi Düzenmele/Revizyonu Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013
Download