Akademik Kurul sunu - Medeniyet Üniversitesi

advertisement
AKADEMİK KURUL
3 ARALIK 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fakültemizdeki gelişmelere genel bir bakış
Bölüm sunumları
Eğitime başlamaya potansiyel olarak yakın
bölümlerin tespiti, bu bölümlerin acil eleman ve
alt yapı ihtiyaçlarının belirlenip temin yollarının
tartışılması.
Gelişim Raporuna uyum.
ÖYP ve MEB bursuyla öğretim görenlerin takipleri.
TEKNOPARK kurulması.
Çin gezisi
İstek ve Öneriler
3 Aralık 2013
2
Bölüm
Prof
Doç
BİL
Y. Doç.
Öğ.Gör
Uzman
2
1
BİYO
1
1
İNŞ
1
1
END
MAK
İdari
1
BMM
EE
Ar.Gör
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
MİM
ŞEHİR
2
MMF
Toplam 2
2
2
6
1
3
11
2
Mevcut öğretim üyesi : 10
3 Aralık 2013
3
Bölüm
Prof
Doç
Y. Doç.
BİL
(1)
(1)
2
1
(1)
1
BMM
Öğ.Gör
Uzman
Ar.Gör
BİYO
(1)
1+(1)
1+(2)
EE
1
(1)
1+(1)
END
(1) + (1)
1+(1)
1
İNŞ
1+(1)
1+(1)
1
(1)
(1)
MAK
1
MİM
(1)
1
1
2
1
2
1
İdari
1
(1)
ŞEHİR
(1)
2
MMF
2
Toplam 2+(3)
2+(6)
6+(9)
1
3
11
2
Öğretim üyesi: mevcut = 10, istenen = 18, ÖYP = 8, MEB =13
3 Aralık 2013
4






MMF akademik programlar için (lisans ve yüksek lisans)
kapasite ve ihtiyaç belirleme çalışmaları yapıldı,
MMF için ortak dersler belirlendi ve içerikleri hazırlandı,
Dört çalıştay yapıldı (en son 18 Eylül 2013’te),
Biyomedikal Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Müh.
Lisans programları hazırlandı, zorunlu ve seçim derslerinin
içerikleri belirlendi,
Biyomühendislik, Bilgisayar, Makine ve İnşaat Mühendisliği
lisans programları tamamlanmak üzere.
Bilgisayar, Biyomedikal, Biyomühendislik ve EEM için temel
lab donatım ihtiyaçları belirlendi.
3 Aralık 2013
5
İMÜ zorunlu dersleri; 9 ders, 14 kredi, 18 AKTS (iki
kredisiz Devrim Tarihi dersi ile beraber)
 MMF zorunlu dersleri; 14 ders, 43 kredi, 73 AKTS
 Bölüm zorunlu dersleri; 15 ders, bitirme projesi ve iki
meslek stajı, 47 kredi, 89 AKTS
 Sosyal seçimlik dersler; 2 ders, 4 kredi, 4 AKTS
 Teknik seçimlik dersler; 2 ders, 6 kredi, 10 AKTS
 Alan dersleri (Bölüm içinde öğrencinin seçtiği bilimsel
alan için zorunlu dersler); 2 ders, 6 kredi, 12 AKTS
 Seçimlik alan dersleri; 5 ders ve 1 laboratuvar dersi,
17 kredi, 34 AKTS
olmak üzere 48 ders, 2 adet kredisiz Devrim Tarihi, 2
meslek stajı ve bitirme projesi olmak üzere 53 ders,
137 kredi ve 240 AKTS.

3 Aralık 2013
6

Hazırlanmış ve Üniversite Senatosunda
onaylanmış programlar:
◦ Biyoteknoloji
◦ Biyomedikal Mühendisliği
◦ Mühendislik Yönetimi

Lisans programlarını hazırlamış olan bölümler
öğretim elemanı olarak yeterli sayıya
ulaşılması durumunda Y. Lisans programlarını
da kısmen hazırlamış olup yeni katılacak
öğretim üyelerinin durumuna göre
uyarlayacaklardır.
3 Aralık 2013
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bilgisayar Mühendisliği,
Biyomedikal Mühendisliği,
Biyomühendislik,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği,
İnşaat Mühendisliği,
Makine Mühendisliği,
Mimarlık ve
Şehir ve Bölge Planlama
3 Aralık 2013
8


Bölüm başkanı: Yrd. Doç.Dr. Ayşe Betül
OKTAY
Öğretim üyeleri:
◦ Yrd. Doç. Ayşe Betül OKTAY
◦ Yrd. Doç. Dr. Ulaş VURAL

Yardımcı öğretim elemanı:
◦ Ar. Gör. Kübra KALKAN (Boğaziçi - Doktora)
3 Aralık 2013
9

Laboratuvar ve alt yapı:
◦ Mühendislik laboratuvarı için cihaz alımlarının bir
kısmı projeler vasıtasıyla gerçekleştirildi.
◦ Kullanım için internet bekleniyor.
3 Aralık 2013
10
Kurum
Proje Başlığı
Bütçe
Durum
Bilim,
Bel MR görüntüleri için tanı koyma ve
Sanayi ve rapor hazırlama sistemi (ABOTeknoloji yürütücü)
Bakanlığı
Teknogiri
şim
90000
Haziran
2013
tamamlandı
.
Tübitak
3501
Diş Görüntülerinin Biyometrik Olarak
Kullanılarak Otomatik Kimlik
Belirlenmesi (ABO-yürütücü)
125000
Devam
ediyor
BAP
Görme Metotları ile Parkinson
Hastalığının Tespit Edilmesi ve
Değerlendirilmesi (ABO-yürütücü)
48000
Devam
ediyor
Tübitak
1512
Karayolu Kavşak Optimizasyonu İçin
Kamera Tabanlı Grafik Analiz Sistemi
(UV-yürütücü)
100000
Devam
ediyor
Tübitak
1507
Market Raflarının Görüntüler ile
Analizi (ABO- proje çalışanı)
250000
Devam
ediyor
3 Aralık 2013
11

Makale

Uluslar arası konferans

Ulusal Konferans
◦ Oktay A. B., Akgül Y., "Simultaneous Localization Of Lumbar Vertebrae And
Intervertebral Discs With Svm Based Mrf ", IEEE transactions on Biomedical
Engineering, vol.60, pp.2375-2383, 2013
◦ Oktay A.B., Akgül Y., "Extraction Of Left Ventricle Borders With Local And
Global Priors From Echocardiograms", Machine Vision and Applications, vol.9,
pp.1-8, 2013.
◦ Vural U., Akay A., Akgül Y., "Stereo İçin Güvenilirlik Tabanlı Çizge-Kesme
Algoritması", IEEE 20. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, MUĞLA,
18-20 Nisan 2012, ss.1-4
◦ Vural U., Akgül Y., "A Machine Learning System For Human-In-The-Loop
Video Surveillance", 21st International Conference on Pattern Recognition,
JAPONYA, 11-15 Kasım 2012, pp.1-4
◦ Oktay A. B., Albayrak N., Akgül Y., "Lomber Mr Görüntülerden Desikasyon
Tespiti", 21. Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı, KUZEY KIBRIS T.C., 23-26
Nisan 2013, ss.1 - 4
◦ Albayrak N., Oktay A. B., Akgül Y., "Localization Of Intervertebral Lumbar Discs
", IEEE 20. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı , MUĞLA, 8-20
Nisan 2012 , ss.1-4
3 Aralık 2013
12
• Bölüm başkanı: Yrd. Doç. Dr. İbrahim
Genç (Vekaleten)

Öğretim üyeleri:
◦ -

Yardımcı öğretim elemanları:
◦ Ar. Gör. Melike Güney
3 Aralık 2013
13



Biyomedikal cihazlar ve tıbbi görüntüleme,
Biyomekanik, biyomalzeme ve kontrol
Sağlık sistemleri ve tıbbi bilişim
3 Aralık 2013
14

Öğretim üye ve elemanları:
◦ Bölümün öğretim üyesi bulunmamaktadır

Laboratuvar ve alt yapı:
◦ Elektronik, Bilgisayar ve Biyomühendislik bölümünün ve Fen
Fakültesinin laboratuvarlarının kullanımı öngörülmektedir
3 Aralık 2013
15

BAP ve TÜBİTAK projeleri hazırlıkları

Son yapılan yayınlar

Kongre ve konferans sunumları
◦ Deneyim kazanmak ve konuyu öğrenmek amacıyla BOUN BM Enst.
Biyofotonik laboratuvarında yürütülen PDT deneylerine yardımcı
olarak katılım
◦ International Journal of Oral&Maxillofacial Surgery dergisine
gönderilen “Investigating the ablation efficiency of 1940 nm thulium
fiber laser of intraoral surgery” makalesinin ilk revizyonu yapılmış,
sonuç beklenmekte.
◦ M. Güney, B. Tunç, M. Gülsoy, “1940 nm Tulyum Fiber Laserin Oral
Cerrahi Kesi Aracı Olarak İncelenmesi”, BİYOMUT 2012.
◦ M. Güney, B. Tunç, M. Gülsoy, “Incisional Effects of 1940 nm Thulium
Fiber Laser on Oral Soft Tissues”, SPIE Photonics West, 2013.
3 Aralık 2013
16

Y. Lisans programı hazır:
◦ Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Biyomühendislik, Makina
bölümleri ile Fen ve Tıp Fakülteleri öğretim üyeleri
◦ Senato tarafından onaylandı
◦ YÖK onayı bekleniyor.

Lisans programı hazır, öğretim üyelerinin durumuna
göre eğitime başlanabilir.
3 Aralık 2013
17

Fakülte Seminerleri
◦ Mayıs 2012 – Melike Güney, Tıbbi lazer sistemleri
◦ Şubat 2013 – Melike Güney, Lazer-Doku etkileşimleri
◦ 21 Mart 2014 – Ar. Gör. Melike Güney, hücresel görüntüleme

BMM Öğretim Elemanı Yetiştirme Faaliyetleri

Ar. Gör. Melike Güney
◦ Bogaziçi Üniversitesi Biyomedikal Müh. Enst.
◦ Y. Lisans, tez aşamasında, teslim 2014 Ocak
◦ Staj İMÜ hastanesinde devam ediyor.
3 Aralık 2013
18


Bölüm başkanı: Doç. Dr. Özgür Aktaş
Öğretim üyeleri:
◦ Doç. Dr. Erkan Şahinkaya
◦ Doç. Dr. Özgür Aktaş

Yardımcı öğretim elemanları:
◦ Ar. Gör. Beste Çalımlıoğlu
◦ Ar. Gör. İsmail Ağır
◦ Uzman Yasemin Toker
3 Aralık 2013
19




Biyoproses Mühendisliği
Çevre Biyoteknolojisi
Gen ve Protein Mühendisliği
Hesapsal Biyoloji ve Biyoenformatik
3 Aralık 2013
20

Öğretim üye ve elemanları:
◦ 2 Doç var,
◦ Lisans Eğitimine başlayabilmek için Biyoproses
Mühendisliği, Gen ve Protein Mühendisliği, Hesapsal
Biyoloji ve Biyoenformatik alanlarında üç öğretim
üyesi gerekli

Laboratuvar ve alt yapı:
◦
◦
◦
◦
Araştırma Laboratuvarı kuruldu,
Ancak altyapı eksiklileri var
Büyük ve pahalı cihazlar henüz yok
Önerilen projelerle geliştirilmesi devam edecektir
3 Aralık 2013
21
1.
2.
3.
4.
5.
Treatment of acid mine drainage using permeable reactive barriers
(in-situ treatment) and anaerobic baffled reactors (ex-situ
treatment) (TÜBİTAK Uluslar arası- GSRT Joint Programme-109Y374)
Proje Yürütücüsü: Erkan ŞAHINKAYA
Sülfat İndirgeyen Bakterilerle Asidik Maden Sızıntı Sularından Arsenik
Gideriminin UASB Reaktörde Araştırılması. (İMÜ-BAP 174) Proje
Yürütücüsü: Erkan ŞAHİNKAYA
Anaerobik Perdeli Reaktör (ABR) Geliştirilerek Endüstriyel Atiksu
Aritiminda Denenmesi. TEYDEP projesi. Proje danışmanı: Erkan
SAHINKAYA) (Sanayi-Üniversite işbirliği)
Kükürt-bazlı ototrofik denitrifikasyon prosesiyle nitrifiye edilmiş
atıksulardan azot giderimi ve prosesin paket arıtma sistemlerinde
kullanımına yönelik teknolojinin geliştirilmesi Proje danışmanı: Erkan
SAHINKAYA) (Sanayi-Üniversite işbirliği)
İçme Sularından Eş Zamanlı Olarak Nitrat Ve Cr(VI) Giderimi Amacıyla
Heterotrofik, Kükürt-Bazlı Ototrofik ve Miksotrofik Denitrifikasyon
Proseslerin Araştırılması. (TÜBİTAK112Y008) Proje Yürütücüsü: Erkan
ŞAHİNKAYA
3 Aralık 2013
22
6.
7.
8.
9.
10.
Yeraltı sularından nitrat giderimi için elementel kükürt bazlı
ototrofik ve miksotrofik denitrifikasyonun incelenmesi ve arseniğin
proses performansına etkisinin irdelenmesi. (TÜBİTAK 110Y256) )
Proje Yürütücüsü: Erkan ŞAHİNKAYA
Türkiye’deki 14 Havzanın Havza Koruma Eylem Planlarının
Hazırlanması Projesi, TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü, Destekleyen
Kuruluş: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2011-devam etmekte,
Danışman: ÖZGÜR AKTAŞ
“Mikrobiyal Biyopolimer Üretiminin Sistem Bazlı Optimizasyonu”
(TÜBİTAK 110M613) Proje Bursiyeri: BESTE ÇALIMLIOĞLU
Elementel Kükürt Bazlı Ototrofik ve Miksotrofik Denitrifikasyon
Performansının Membran Biyoreaktörlerde İncelenmesi (İMÜ_BAP)
2013 Proje Yürütücüsü: Erkan ŞAHİNKAYA
Boyar Madde İçeren Atıksuların Anaerobik ve Aerobik Membran
Biyoreaktörlerde Arıtılması (İMÜ_BAP) 2013 Proje Yürütücüsü: ÖZGÜR
AKTAŞ
3 Aralık 2013
23



Arsenik içeren asidik maden sızıntı sularının sülfat
indirgeyen membran biyoreaktörlerde ve geçirgen
reaktif biyobariyerlerde arıtımı- TÜBİTAK-Yunanistan
İkili İşbirliği
Tekstil Endüstrisi Atıksularının Anaerobik ve Aerobik
Membran Biyoreaktörlerde Arıtımı ve Su Geri
Kazanımı- TÜBİTAK 1003 Membran Çağrısı
Evsel
atıksu
yönetiminde
entegre
membran
biyoreaktör
uygulamaları
yenilikçi
proses
geliştirilmesi TÜBİTAK 1003 Membran Çağrısı
(Yönetici: İTÜ)
3 Aralık 2013
24







Sahinkaya E, N. Dursun, “Sulfur-oxidizing autotrophic and mixotrophic
denitrification processes for drinking water treatment: elimination of excess
sulfate production and alkalinity requirement” Chemosphere, 82, 144-149
(2012).
Sahinkaya E., A. Kilic, M. Altun, K. Komnitsas, P.N.L. Lens, “Hexavalent
Chromium Reduction in a Sulfur Reducing Packed-Bed Bioreactor ” Journal of
Hazardous Materials, 219-220, 253-259 (2012).
Yesilnacar M.İ., E. Sahinkaya, “Artificial neural network prediction of sulfate
and SAR in an unconfined aquifer in southeastern Turkey” Environmental
Earth Science, (2012).
Ayaz S.Ç., Akça, L., Aktaş, Ö., Fındık N., Öztürk, İ., Pilot-scale anaerobic
treatment of domestic wastewater in upflow anaerobic sludge bed and
anaerobic baffled reactors at ambient temperatures. Desalination and Water
Treatment, 46, 60-67, 2012.
Gulce Iz S., Calimlioglu B., Deliloglu Gurhan S.I., “Using Bcl-xL anti-apoptotic
protein for altering target cell apoptosis” Electronic Journal of Biotechnology,
15:5 (2012).
Aktaş, Ö., Schmidt, K., Mungenast, S., Stoll, C., Tiehm, A., Effect of
chloroethene concentrations and granular activated carbon on reductive
dechlorination kinetics and growth of Dehalococcoides spp., Bioresource
Technology, 103, 286-292, 2012.
Ayaz, S.Ç., Aktaş, Ö., Fındık N., Akça, L., Phosphorus removal and effect of
adsorbent type in a constructed wetland system, Desalination and Water
Treatment, 37, 152-159, 2012.
3 Aralık 2013
25







Ayaz S.Ç., Aktaş, Ö., Fındık N., Akça, L., Kınacı, C., Effect of recirculation on
nitrogen removal in a hybrid constructed wetland system (Short
Communication), Ecological Engineering, 40, 1-5, 2012.
Aktaş, Ö., Effect of So/Xo ratio and acclimation on respirometry of activated
sludge in the co-metabolic biodegradation of phenolic compounds.
Bioresource Technology, 111, 98-104, 2012.
Şahinkaya E., Altun M., Bektaş S., Komnitsas K., "Bioreduction Of Cr(Vi) From
Acidic Wastewaters In A Sulfidogenic Abr", Minerals Engineering, no.32,
pp.38-44, 2012
Özkaya B., Çetinkaya Y., Çakmakcı M., Karadağ D., Şahinkaya E., "Electricity
Generation From Young Landfill Leachate In A Microbial Fuel Cell With A New
Electrode Material", Bioprocess and Biosystems Engineering, vol.15, pp.0-7,
2012
Ozdemir S., Cırık K., Akman D., Şahinkaya E., Çınar Ö., "Treatment Of Azo
Dye-Containing Synthetic Textile Dye Effluent Using Sulfidogenic Anaerobic
Baffled Reactor", BIORESOURCE TECHNOLOGY, vol.146, pp.135-143, 2013
Şahinkaya E., Dursun N., Kaksonen A., Özkaya B., "Use Of Landfill Leachate
As A Carbon Source In A Sulfidogenic Fluidized-Bed Reactor For The
Treatment Of Synthetic Acid Mine Drainage", MINERALS ENGINEERING, vol.48,
pp.56-60, 2013
Ayaz S.Ç., Aktaş, Ö., Dağlı, S., Aydöner, C., Atasoy Aytış E., Akça, L., Pollution
loads and surface water quality in Kızılırmak Basin of Turkey. Desalination
and Water Treatment, 51 (7-9), 1533-1542, 2013.
3 Aralık 2013
26







Aktaş, Ö., Climate Change Impacts on Water Resources in Turkey (Review).
Environmental Engineering and Management Journal (Baskıda).
Cirik, K., Dursun, N. , Sahinkaya, E., Cinar, O., Bioresource Technology, 133,
414-420, 2013.
Ozkaya, B, Cetinkaya, AY, Cakmakci, M, Karadag, D, Sahinkaya,
E., Electricity generation from young landfill leachate in a microbial fuel cell
with a new electrode material. Bioprocess and Biosystems Engineering, 36,
399-405, 2013.
Komnitsas, K,Bazdanis, G, Bartzas, G, Sahinkaya, E, Zaharaki, D, Removal of
heavy metals from leachates using organic/inorganic permeable reactive
barriers. Desalination and Water Treatment, 51, 3052-3059, 2013.
Atasoy A., Babar B., Şahinkaya E., "Artificial Neural Network Prediction Of The
Performance Of Upflow And Downflow Fluidized Bed Reactors Treating Acidic
Mine Drainage Water", Mine water and the environment, vol.1, pp.baskida,
2013
Şahinkaya E., Kilic A., Çalimlioğlu B., Toker Y., "Simultaneous Bioreduction Of
Nitrate And Chromate Using Sulfur-Based Mixotrophic Denitrification
Process", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.262, pp.234-239, 2013 (
Cibati A., Cheng K., Morris C., Ginige M., Şahinkaya E., Pagnanelli F.,
Kaksonen A., "Selective Precipitation Of Metals From Synthetic Spent Refinery
Catalyst Leach Liquor With Biogenic H2s Produced In A Lactate-Fed
Anaerobic Baffled Reactor", Hydrometallurgy, vol.139, pp.154-161, 2013
3 Aralık 2013
27




Kaksonen A.H., Sahinkaya, E., “Review of sulfate reduction based bioprocesses for
acid mine drainage treatment and metals recovery” International Mine Water
Association, Annual Conference, 2012.
Kostas K., Bazdanis G., Bartzas G., Zaharaki D., Sahinkaya E., “Prevention of
groundwater contamination in waste disposal sites using composite reactive
barriers” Protection and restoration of the environment XI, Thessaloniki, Greece,
3-6 July 2012.
Calimlioglu B., Agir I., Toker Y., Ozkaya B., Sahinkaya E., “Electricity generation
from wastes using microbial fuel cells” 2nd International 100% Renewable Energy
Conference and Exhibition (IRENEC 2012), İstanbul, 28-30 June 2012. Oral
presentation
Calimlioglu B., Gulce Iz S., Deliloglu Gurhan S.I., “Determining anti-apoptotic
efficacy of Bcl-xL protein encoded by a dual promoter mammalian expression
vector developed for biotechnological applications” International ITU 6th Molecular
Biology and Genetics Student Congress, Istanbul (Turkey), 27-30 August 2012.
Oral presentation


Calimlioglu B., Kazak H., Arga K.Y., Toksoy Oner E., “Cost-effective Production of
Levan Polysaccharide” 15th International Biotechnology Symposium and Exhibition
(IBS2012) Daegu (South Korea), 16-21 September 2012. Oral presentation
Calimlioglu B., Toksoy Oner E., Arga K.Y., “A novel levansucrase purified from
halophilic bacteria Halomonas smyrnensis AAD6T” 10th Carbohydrate
Bioengineering Meeting (CBM10) Prag (Czech Republic), 21-24 April 2013. Poster
presentation.
3 Aralık 2013
28




Ayaz S.Ç., Aktaş, Ö., Dağlı, S., Gürpınar, H.A., Akça, L., Effect of point and
nonpoint sources on pollution of rivers and lakes in Konya Closed Basin,
Turkey. “IWA World Congress on Water, Climate and Energy IWA-WCE 2012”,
13 – 18 Mayıs 2012, Dublin, İrlanda.
Ayaz S.Ç., Aktaş, Ö., Dağlı, S., Akça, L., Point and diffuse sources of pollution
and surface water quality in Marmara Basin of Turkey. “21st Watershed
Technology Conference and Workshops”, 27 Mayıs-1 Haziran 2012, Bari,
İtalya
Ayaz S.Ç., Aktaş, Ö., Akça, L., Fındık N., Pilot-Scale Treatment of Domestic
Wastewater Sequentially by Anaerobic Reactors and Constructed Wetlands:
Evaluation for Water Reuse, The 5th International Symposium on Wetland
Pollutant Dynamics and Control, WETPOL 2013, Nantes, Fransa, 13-17 Ekim
2013, pp. 161-162
Ayaz S.Ç., Aktaş, Ö., Akça, L., Fındık N., Treatment of Domestic Wastewater
by Full-Scale Hybrid Constructed Wetlands Following Anaerobic
Pretreatment: Two Cases in a Drinking Water Catchment Area, The 5th
International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control,
WETPOL 2013, Nantes, Fransa, 13-17 Ekim 2013, pp. 199-200.
3 Aralık 2013
29





Altun M., Şahinkaya E., Durukan İ., Bektaş S., Komnitsas K., "Arsenic Removal In A
Sulfidogenic Fixed-Bed Column Bioreactor", The 3rd International conference on
Research Frontiers in Chalcogen Cycle Science&Technology UNESCO-IHE,
HOLLANDA, 27-28 Mayıs 2013, vol.1, no.1, pp.1-7
Şahinkaya E., "Cr(Vi) Removal From Wastewater And Drinking Water Using Sulfur
Based Biotechnology", The 3rd International conference on Research Frontiers in
Chalcogen Cycle Science&Technology UNESCO-IHE, HOLLANDA, 27-28 Mayıs,
vol.1, no.1, pp.1-7
Şahinkaya E., Kilic A., Duygulu B., Cavdar G., Nisli G., Han F., "Denitrification Of
Nitrified Domestic Wastewater Treatment Plant Effluent Using Pilot Scale SulfurLimestone Autotrophic Denitrification Process", The 3rd International conference
on Research Frontiers in Chalcogen Cycle Science&Technology UNESCO-IHE,
HOLLANDA, 27-28 Mayıs 2013, vol.1, no.1, pp.1-7
Şahinkaya E., Kilic A., "Simultaneous Nitrate And Cr(Vi) Reduction Using
Heterotrophic And Elemental-Sulfur-Based Autotrophic Denitrification Processes",
The 3rd International conference on Research Frontiers in Chalcogen Cycle
Science&Technology UNESCO-IHE, HOLLANDA, 27-28 Mayıs, vol.1, no.1, pp.1-7
Şahinkaya E., "Use Of Microbial Fuel Cells For Electricity Generation From
Wastewaters", 2nd International 100% Renewable Energy Conference and Exhibiton
(IRENEC2012), , 28-30 Haziran 2012, pp.61--67
3 Aralık 2013
30


Aktaş Ö., Aklime Edilmiş Aktif Çamurla Fenolik Bileşiklerin Kometabolik
Ayrışmasının Respirometrik Metotla İncelenmesi, Türkiye’de Çevre
Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, Bildiriler Kitabı, s.82-83, GYTE,
22-23 Kasım 2012.
Kılıç A., Sakinkaya E., Elementel Kükürt Bazlı Miksotrofik Denitrifikasyon
Prosesiyle Eş Zamanlı Nitrat ve Kromat Gideriminin Sabit Yataklı Kolon
Reaktörlerde İrdelenmesi. Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri
Sempozyumu VII, Bildiriler Kitabı, s.26-28, GYTE, 22-23 Kasım 2012.

3 Aralık 2013
31

Fakülte Seminerleri
7 Kasım 2013 – Beste Çalımlıoğlu,Biyolojik Silahlar
21 Kasım 2013 – Özgür Aktaş,Türkiye’de Su Havzaları
10 Nisan 2014 – Erkan Şahinkaya, Biyolojik Atık Su Arıtımı
15 Mayıs 2014 - Yasemin Toker, Endocrine Disrupting Chemicals,
Determination methods of endocrine disruptors in food.
◦ 5 Haziran 2014 – İsmail Ağır, Biyomalzemeler
◦
◦
◦
◦

Kongre ve fuarlar
◦ Uluslararası Sulak Alanlar Konferansı-Ö.Aktaş-Nantes, Fransa 13-17 Ekim
2013
◦ Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, Ö.Aktaş ve
E.Şahinkaya, İstanbul, 22-23 Kasım 2012
◦ The 3rd International conference on Research Frontiers in Chalcogen Cycle
Science&Technology UNESCO-IHE, E.Şahinkaya, Hollanda, 27-28 Mayıs 2013
◦ 38th FEBS Congress, Saint Petersburg, Temmuz 2013-B.Çalımlıoğlu
◦ 10th Carbohydrate Bioengineering Meeting, Prague, Nisan 2013-B.Çalımlıoğlu
3 Aralık 2013
32



Yasemin Toker- Marmara Üniversitesinde
doktora-Ders aşamasında
Beste Çalımlıoğlu- Marmara Üniversitesinde
Y. Lisans-Tez aşamasında
İsmail Ağır- Yıldız Teknik Üniversitesinde Y.
Lisans-Tez aşamasında
3 Aralık 2013
33


Bölüm başkanı: Prof. Dr. Bahattin
Karagözoğlu
Öğretim üyeleri:
◦ Prof. Dr. Bahattin Karagözoğlu
◦ Yrd. Doç. Dr. İbrahim Genç

Yardımcı öğretim elemanları:
◦
◦
◦
◦
Öğ. Gör. Mesut Geren
Ar. Gör. Ammar Yasir Korkusuz
Ar. Gör. Mehmet Akif Özkan
Uzman Doğay Altınel
3 Aralık 2013
34




Yenilenebilir enerji kaynakları, aydınlatma
teknikleri, elektrik makinaları ve sürücüleri
Elektronik, optoelektronik cihazlar ve gömülü
sistemler
Haberleşme sistemleri ve ağları
Devreler, sistemler ve kontrol
3 Aralık 2013
35

Öğretim üye ve elemanları:
◦ 1 Prof, 1 Yrd Doç, 1 Öğ. Gör var,
◦ Eğitime başlayabilmek için biri yüksek frekans ve
haberleşme diğeri sayısal elektronik ve
mikroişlemciler konularında iki öğretim üyesi
gerekli

Laboratuvar ve alt yapı:
◦ Mütevazi bir lab kuruluyor,
◦ Ölçüm ve prototip geliştirme cihazları alım
safhasında,
◦ Fırsat oldukça elektronik malzeme ve alet edevat
teminine çalışılıyor.
3 Aralık 2013
36

BAP ve TÜBİTAK projeleri hazırlıkları
◦ TÜBİTAK Projesi, Simülasyon - Kontrol Düalitesi
◦ BAP Projesi (hazırlık), Trafik yoğunluğunun ölçümü
◦ Dış projeler






Elektromanyetik SAR simülatörü
Sistem Etkinlik Analizi Laboratuvarı Yazılımı
Dağıtık Etkileşimli Simülasyon
ADAX
Enerji Hasatlama
Son yapılan yayınlar
◦ Dergi
◦ Bildiri
1
6
26 Kasım 2013
37

Fakülte Seminerleri
◦
◦
◦
◦
◦
◦
31
28
20
27
22
12
Ekim 2013 – B. Karagözoğlu
Kasım 2013 – M. Akif Özkan
Şubat 2014 – İbrahim Genç
Şubat 2014 – Yasir Korkusuz
Mayıs 2014 – Doğay Altınel
Haziran 2014 – Mesut Geren

Sanayi Gezileri

Kongre ve fuarlar
◦ İstanbul Üniversitesi kalibrayon lab (Temmuz 2013)
◦ Acıbadem Maslak Hastanesi, biyomedikal servisler
◦ Canovate ziyareti, veri merkezleri ve fiber optik haberleşme sistemleri alt
yapılarının imalatı
◦ Arçelik Tesisleri
◦ ICCI-Uluslar arası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (Nisan 2013)
◦ European Utility Week, 15 – 17 Ekim 2013
◦ TÜREK – Türkiye Rüzgar Enerjisi konferansı (6 Kasım 2013)
3 Aralık 2013
38

Öğ. Gör. Mesut Geren
◦ Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda İstanbul
Üniversitesinde ilgili hocalarla çalışmalar yapmakta

Ar. Gör. M. Akif Özkan

Ar. Gör. Ammar Yasir Korkusuz
◦ İstanbul Teknik Üniversitesinde Y. Lisans derslerini
tamamlayıp tez safhasında
◦ Bogaziçi Üniversitesinde Y. Lisans derslerini
tamamlayıp tez safhasında

Uzman Doğay Altınel
◦ İTÜ Elektrik-Elektronik Müh. Y. Lisans derslerini
tamamlamaya çalışıyor.
3 Aralık 2013
39
• Bölüm başkanı: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih
Hocaoğlu

Öğretim üyeleri (konu ile ilgili):
 Yrd. Doç. Dr. M. Fatih Hocaoğlu

Yardımcı öğretim elemanları:
◦ Ar. Gör. Seçkin Ünver
3 Aralık 2013
40


Yöneylem araştırması
Üretim sistemleri
3 Aralık 2013
41

Fakülte Seminerleri
◦ 16 Ocak 2014 – Etmen Tabanlı Simülasyon, Yrd.
Doç. Dr. M F Hocaoğlu
◦ 30 Ocak 2014 – Sürü Zekâsı (Swarm Intelligence) ve
Karınca Kolonisi Algoritması (Ant Colony
Algorithm), Ar. Gör. Seçkin Ünver
◦ Araştırma Üniversiteleri ve Araştırma Felsefesi, Yrd.
Doç. Dr. M F Hocaoğlu

Geziler
3 Aralık 2013
42

Ar. Gör. Seçkin Ünver
◦ Galatasaray Üniversitesinde doktora çalışmalarına
devam etmektedir.
◦ Hedef-Silah Eşleme Optimizasyonu konulu tez
çalışması eş danışman olarak İMÜ ortaklığı ile
sürdürülecek.
3 Aralık 2013
43

TEYDEB
◦ AdSiF.DIS: Etmen tabanlı Simülasyon Sistemi Dağıtık
Etkileşimli Simülasyon


SEAL-YAZ: Sistem Etkinlik Analiz Laboratuvarı
Yazılımı
MTÇS: Milli Taktik Çevre Yazılımı
3 Aralık 2013
44



SCS: Transaction on Simulation dergisine bir
makale submit edildi fakat review süresi çok
uzun,
USMOS’2013 de 6 makale sunuldu
Raporlar;
◦ Dağıtık Simülasyon Zeki Algoritma seçimi
konusunda teknik rapor
◦ En uygun sensör kaplama optimizasyonu çözüm
dokümanı
◦ AdSiF Simülasyon Geliştirici Dokümanı
3 Aralık 2013
45

Bölüm başkanı: Doç. Dr. Ömer Özkan

Öğretim üyeleri:
◦ Doç. Dr. Ömer Özkan
◦ Yrd. Doç. Dr. Fuat Aras

Yardımcı öğretim elemanları:
◦ Ar. Gör. Buğrayhan Biçkici
3 Aralık 2013
46





Geoteknik
Hidrolik
Ulaştırma
Yapı
Yapım Yönetimi
3 Aralık 2013
47
-
-
Tarihi Yapılar
Deprem Mühendisliği
Trafik Yönetimi
Afet Yönetimi
İnşaat Yönetimi
Sürdürülebilirlik
3 Aralık 2013
48

Öğretim üye ve elemanları:
◦
◦
◦
◦

Doç
Yrd.Doç.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr
:
:
:
:
1
1
1
1
Adet
Adet
Adet
Adet
(Yapı Yönetimi)
(Yapı)
(Geoteknik)
(Hidrolik)
Laboratuvar ve alt yapı:
◦ Merkezi Lab. Kurulması Bekleniyor
◦ BAP İmkanları İle İvme Ölçerler Alınacak
3 Aralık 2013
49
Öğretim Elamanı Başına Yayın Sayısı
3.33
3.50
3.00
2.50
2.00
2.00
2.00
1.33
1.50
1.00
1.00
0.50
0.00
2009
2009
2010
2011
2012
2013
2010
SCI
3
2011
Diğer
2
2
3
7
Konferans
3
4
1
1
3
2012
Toplam
6
6
3
4
10
2013
Ort
2,00
2,00
1,00
1,33
3,33
3 Aralık 2013
50
2013 Yılı Proje Başvuru Toplamı
2.5
2
2
2
2
TUBITAK
BAP
Ulusal Projeler
1.5
1
0.5
0
3 Aralık 2013
51

Fakülte Seminerleri
◦ 05 Aralık 2013 – Ömer Özkan
◦ 08 Mayıs 2014 – Fuat Aras
◦ 13 Şubat 2014 – Buğrayhan Biçkici

Sanayi Gezileri

Kongre ve fuarlar
3 Aralık 2013
52

Ar. Gör. Buğrayhan Biçkici
◦ İstanbul Teknik Üniversitesinde Doktora Tez
safhasında
3 Aralık 2013
53
• Bölüm başkanı: Prof. Dr. Cahit
Kurbanoğlu

Öğretim üyeleri (konu ile ilgili):
 Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Yardımcı öğretim elemanları:
◦ Ar. Gör. Selim Parlakyiğit
◦ Uzman Özlem Boydak
3 Aralık 2013
54




Konstrüksiyon ve İmalat
Makine Teorisi ve Sistem Dinamiği
Isı Tekniği ve Akışkanlar Mekaniği
Mekatronik
3 Aralık 2013
55

Fakülte Seminerleri
◦ 12 Aralık 2013 – Doç. Dr. Yusuf Palacı
◦ 19 Aralık 2013 – Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
◦ 9 Ocak 2014 – Yrd. Doç. Dr. Yusuf Kaynak


Geziler
Yayınlar
◦
◦
◦
◦
3
3
1
1
SCI
Teydep
kitap
doktora tezi
3 Aralık 2013
56

Ar. Gör. Selim Parlakyiğit
◦ İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinde
doktora çalışmalarına devam etmektedir (ders
aşamasında).

Uzman Özlem Boydak
◦ Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği Bölümünde doktora yeterlik
safhasındadır.
3 Aralık 2013
57

Henüz öğretim üyesi ve elemanı yok. Yrd.
Doç. Dr. Fuat Aras bölüm başkanlığına
vekalet ediyor.
3 Aralık 2013
58
• Bölüm başkanı: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih
Hocaoğlu


Öğretim üyeleri:
Yardımcı öğretim elemanları:
◦ Ar. Gör. Hatice Aysun Özkan
◦ Ar. Gör. Ayça Çelikbilek
3 Aralık 2013
59

Fakülte Seminerleri
◦ 26 Aralık 2013 – Fiziksel Planlamanın Su
Tüketimine Etkisi, Ar. Gör. Ayça Çelikbilek
◦ 13 Mart 2014 – Kağıthane İlçesinin Osmanlıdan
Günümüze Gelişimi, Ar. Gör. Aysun Özkan

Geziler
3 Aralık 2013
60

Ar. Gör. Ayça Çelikbilek
◦ Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans tez teslim
aşamasında.
◦ Bir uluslarası ve üç ulusal konferans bildirisi

Ar. Gör. Hatice Aysun Özkan
◦ İstanbul Teknik Üniversitesi´nde doktora programının
3. döneminde olup, ders aşamasında.
◦ Bir makale review aşamasında, iki ulusal konferans
bildirisi
◦ UN HABITAT: For a Better Urban Future Book Project
adlı work shop organizasyonunda düzenleme kurulu
görevi.
3 Aralık 2013
61
Bölüm
Prof
Doç
Y. Doç.
BİL 
(1)
(1)
2
1
(1)
1
BMM
Öğ.Gör
Uzman
Ar.Gör
BİYO 
(1)
1+(1)
1+(2)
EE 
1
(1)
1+(1)
END 
(1) + (1)
1+(1)
1
İNŞ 
1+(1)
1+(1)
1
(1)
(1)
MAK 
1
MİM
(1)
ŞEHİR
1
1
2
1
2
1
İdari
1
(1)
(1)
2
MMF
2
Toplam 2+(3) 1+(6)
6+(9)
1
3
11
2
Öğretim üyesi: mevcut = 10, istenen = 18, ÖYP = 8, MEB =13
3 Aralık 2013
62

Fakültemiz tarafından oluşturulan gelişme
planı aşağıda sunulmuştur.
Yıllar
Lisans
ÖĞRE Yüksek
NCİ Lisans
SAYISI Doktora
Toplam
Öğretim
AKAD
Üyesi
EMİK
Diğer
PERSO
Öğretim
NEL
Elemanl
SAYISI
arı
ÖĞRETİM
ÜYESİNE
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
İDARİ
PERSONEL
Tablo: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2011-2023 Gelişim Planı Sayısal Değerler
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0
270
540
810
1080
1296
1350
2021
1350
2022
1350
2023
1350
0
284
337
383
416
437
458
473
482
482
0
0
186
740
218
1095
252
1445
281
1777
300
2033
312
2120
322
2145
328
2160
328
2160
5
34
45
99
112
124
136
144
152
158
162
163
20
34
42
61
68
74
81
88
91
93
94
95
1
0
7
10
12
13
14
14
14
13
13
0
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
3 Aralık 2013
63




Mevcut durumda gelişim planına çeşitli nedenlerle
uyulamamıştır.
Biyomühendislik Bölümü, Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü, Kimya Bölümü disiplinler arası iki
Y.Lisans programı için YÖK’e müracaat etmiş,
fakat bir yılı aşkın süredir bir cevap alınamamıştır.
Diğer bölümlerimiz de Y. Lisans Programı
müracaatları için öğretim üyesi sayısının
tamamlanması ve laboratuvar ihtiyaçlarının
giderilmesi gerekmektedir.
Fakültemiz bünyesinde Lisans ve Lisansüstü
eğitimler için gerekli sınıf ve laboratuvar ihtiyaçları
da belirlenmiştir.
3 Aralık 2013
64



MMF geçici laboratuvarı alt yapı çalışmaları
devam etmektedir.
Şu an Biyomühendislik bünyesinde devam
eden projeler bu laboratuvarda
yürütülmektedir.
Fakat, TUBİTAK projeleriyle alt yapı ihtiyacı
karşılanamamakta olup Lisans ve Lisansüstü
programlar için MMF Laboratuvar ihtiyaçlarını
tamamlamak üzere 2014 yılı başında yaklaşık
1,5 milyonluk güdümlü proje talebimiz
olacaktır.
3 Aralık 2013
65


ÖYP koordinatörü Yrd. Doç. Dr. İbrahim Genç
Bölüm
Araştırma Gör .Sayısı
Bilgisayar Müh.
1
Biyomühendislik
2
İnşaat Müh.
2
Makine Müh.
2
Mimarlık
1
Toplam
8
MEB
◦ Mımarlık: 2
3 Aralık 2013
66
Teknopark İstanbul’da Kullanım alanı Başvurusu:
 Aralık 2012 tarihinde Teknopark İstanbul’a 5000 m2 kapalı
alan için ilk müracaatta bulunuldu.
 15 Mart 2013’te Teknopark İstanbul’a üniversitemizin ARGE yapısı hakkında bilgileri kapsayan ayrıntılı başvuru
dosyası gönderildi.
 Başvuru henüz sonuçlanmadı-Tematik Araştırma Projesi
bekliyorlar
Mevzuat Çalışmaları:
 İMÜ Öğretim elemanlarının Teknoloji Geliştirme
Bölgelerinde Faaliyet Göstermelerine İlişkin Yönerge
Hazırlandı ve 19 Haziran 2013 tarihli Senato kararıyla
yürürlüğe girdi.
3 Aralık 2013
67
BST Bakanlığı’na Teknopark Başvurusu:
 Başvuru Dosyasında bulunması şart olan ayrıntılı
‘Yapılabilirlik Raporu’ için 7-8 kişilik ekibe ihtiyaç
var.
 İdari personel desteğine ihtiyaç var.
 Başvuru dosyasının hazırlanmasında Yapı işlerinin
aktif olarak görev alması gerekiyor- Bina ve arazi
ile ilgili birçok ayrıntı isteniyor.
 Kurulacak olan şirketin mali yapısı ile ilgili İdari
ve Mali İşler ile Strateji Geliştirme Daire
Başkanlıklarının desteğine ihtiyaç var.
3 Aralık 2013
68
3 Aralık 2013
69



A Goldman Sachs study concludes that by 2045,
China will be the largest economy in the world,
replacing the United States.
What current problems exist in the US industry world
dominance?
The National Academy of Sciences, Engineering and
Medicine reported that the “ scientific and technical
building block of our economy leadership are eroding
at the time when many nations are gathering
strength”
3 Aralık 2013
72

China and India combined graduate 950,000 engineers
yearly. US produces 70,000 engineers per year. How
many are educated to work for transnational companies?
More people in the USA will graduate in 2006 with
sports-exercise degrees than electrical engineering
degrees.
 USA is loosing interest in the basics-math,
manufacturing, hard work, savings and becoming a
postindustrial society that specializes in consumption
and leisure

3 Aralık 2013
73



The USA invests 2.6 % of its GDP on higher
education, compared with 1.2% and 1.1% in
Europe and Japan, respectively.
US remains by far the most attractive
destination for students, nearly 30 % of the
total number of foreign students globally.
The US economy is excellent at taking
technology and turning it into a product
that people buys.
3 Aralık 2013
74


The USA has the most flexible labor laws in the
world. The easier it is to fire someone in a dying
industry, the easier it is to hire someone in a
rising industry that no one knew would exist five
years earlier.
“Flexibility to quickly deploy labor and capital
where the greatest opportunity exists, and the
ability to quickly redeploy it if the earlier
deployment is no longer profitable, is essential in
a flattening world” Note the current low
unemployment rate in the USA is one of the lowest
in the world, around 4.6%
3 Aralık 2013
75




China and India represent a 2.3 billion people with a
significant number of highly skilled engineers with
low salaries in comparison with Western standards.
USA’s top 1% of earners now receive 16% of all
income, up from 8% in 1980.
How the USA become competitive and leading
research in the world, what was the driving force
behind that?
The challenges to which US responded were:
◦ a) in 1950 the Soviet Union’s launch of the Sputnik satellite
◦ b) in 1980 Japan was growing to become the technologically
and economical dominant superpower of the future.
3 Aralık 2013
76


For example HP currently has nearly 143,000
employees in 178 countries. It is the largest
consumer technology company in the world and in
Russia, Middle East, South Africa and Europe.
Very few non-USA companies are truly
transnational.
3 Aralık 2013
77
“When I was growing up, my parents used to say
to me, Tom, finish your dinner people in China
and India are starving. ‘ My advice to you is:
finish your homework-people in China and India
are starving for your jobs”
Bill Gates said: “The Chinese have risk taking
down, hard work down, education, and when you
meet with Chinese politicians, they are all
scientists and engineers. You are meeting an
intelligent bureaucracy.
3 Aralık 2013
http://www.nsfc.gov.cn/e_nsfc/desktop/nsfc2004.aspx@tabindex=448&modelid=257.htm
80
China needs her students back
•
The number (in ‘000 )of Chinese students has grown
1985
1995
2000
2002
2004
2
5
8
20
25
“ trained talent is the yeast that transforms a society and
makes it rise” was said by Singapore’s city-state elder statesman
Source: The battle for brainpower, The Economist October 7th 2006
• McKinsey calculates that in 2003, US had far more
young engineers who were capable of working for
Multinational companies than China-540,000
against 160,000
• The sum of China’s total exports and imports amounts
to around 70% of its GDP, against only 25 to 30% in
India and US. In 2007, China will account for nearly
10% of world trade, up from 4% in 2000
3 Aralık 2013
82

Afrika'da sabahleyin bir aslan
uyanır:
◦ Bilir ki bir ceylandan daha hızlı
koşmazsa aç kalır.

Afrika'da sabahleyin bir
ceylan uyanır:
◦ Bilir ki en hızlı koşan bir
aslandan daha hızlı koşmadığı
sürece yem olacaktır.

Hayatta kalabilmen için ne
kadar aslan veya ceylan
olman değil ne kadar
koşabildiğin önemlidir.
3 Aralık 2013
83

You can’t always control the wind, but you
can control your sail.
3 Aralık 2013
84
3 Aralık 2013
85
Download