Avaya CS 1000E - UNINETT Openwiki

advertisement
Avaya CS 1000E
Fra CS1000 til Avaya Aura
Terje Engebretsen
Uninett, Trondheim 9. februar
Endringer innen kommunikasjon
Forbrukerledet
Brukersentrisk
Fleksible arbeidsformer
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
Mer
avanserte
enheter
Økte muligheter for nye
løsninger
ROI & TCO
© Avaya Inc. 2010. All rights reserved.
3
Unified Communications Roadmap Strategi
Beskytte
Utvidelse
Vokse
 Fortsatt dra fordel av
 Integrere eksisterende
 Videreutvikle til en åpen
eksisterende systemer
 Oppgradere til seneste
SIP klare versjon
 Bedre support
systemer inn mot Avaya
Aura™
 Forenkling og
kostbesparelse
 Deling av SIP baserte
applikasjoner mellom
brukere og lokasjoner
og fleksibel
sanntidsarkitektur
 Nye løsninger drives av
kombinerte investeringer
(ikke bare telefoni)
AVAYA CONFIDENTIAL
2010 aAvaya
Inc. All rights
reserved.
Provided©under
Non Disclosure
Agreement
©4
Av
CS 1000 Roadmap
Q1/10
Q4/10
Q3/10
Q1/11
Økt verdi med Avaya Aura™
 Bedre ROI
 Delte SIP applikasjoner
 Felles brukergrensesnitt
Application & Services Integration
Voice/Video
Services
Presence
Services
System
Manager
Session Manager
Avaya Aura™
Session Mgr 6.0
Q2/11
Session Mgr 6.1
Aksess Element
CS 1000 R6
CS 1000 R7.0
R7.5 (idag)
R.X Oppgraderinger
og utvidelser
Oppgrader
Meridian1
 1100/1200 SIP telefoner
Avaya Aura™ klare
Fortsett å legge til CS 1000 telefoner og system
AVAYA CONFIDENTIAL
Provided©under
Non Disclosure
Agreement
2010 aAvaya
Inc. All rights
reserved.
© Avaya Inc. 2010. All rights reserved.
5
Hva er Aura ?
 Aura er en smartere
måte å gjøre tingene
på
 Aura er for CS1000
hva CS1000 var for
Meridian
 Enda et skritt videre
på ”Evergreen”
filosofiens uendelige
sti
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
© 2009 Avaya Inc. All rights
reserved. 6
CS 1000 Release 7.0
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
7
CS 1000 Release 7.0 innhold
August 2010
Åpen
•
•
•
•
•
IP media tjenester (MAS)
SIP Line & Trunk
Integrert IM og Presence
Co-residente løsninger
Bedre integrering med Microsoft & IBM
UC
• IP v6
Sikkerhet
• Integrert SIP Trunk Bridge
AVAYA CONFIDENTIAL
2010 aAvaya
Inc. All rights
reserved.
Provided©under
Non Disclosure
Agreement
Enkelhet
• Sentralisert drift (høyskalerbar løsning/TM)
• Økt system kapasitet
• IP sentralbordløsning
Fleksibilitet
• Ny SIP Media Gateway
• Økt kapasitet
• Ingen begrensning på avstand
• Ny hardware
© Avaya Inc. 2010. All rights
reserved. 8
Communication Server 1000 Evolution
Meridian 1
Communication
Server 1000
Communication
Server 1000
Release 6.0
Communication
Server 1000
Release 7.0/7.5
Software / COTS
• Mer åpent, enklere og sikrere
• Økt skalerbarhet, 40,000 brukere per server
• Full SIP - Line, Trunk, Video, Media, Mobilitet
• Software sentrisk med LINUX og COTS
• Geografisk redundans og fleksibilitet
• Avaya Aura™ integrering
CS 1000 Release 7.0 Achieves Full COTS Solution: Soft Media and IP Attendant
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
©9
Av
CS 1000 Release 7.0
CS1000E
Coresident/SA/HA/HS
CS1000E
Hybrid
CS1000E
”Softswitch”
COTS apps
MG1010E
MG10 10
CoRes
CS/SS
MAS
FAN 1
CPPM
CPPM
MGC
FAN 2
FAN 3
PSU 1
MGU
PSU 2
RING / MSG WAIT
TTY 0
MGC
TTY 1
TTY 2
LINK/ACT
SPEED
TLAN
ELAN
CPPM 1
TTY 0
CPPM 2
TTY 0
TTY 1
Survivable MG 1000E
TTY 1
NTC314AAE6
MG1000E
SIP survivable Media Gateway
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
CS 1000 IP klienter
1200 Series IP Deskphone
2000 Series
1100 Series IP Deskphone
Video
1210 IP
Deskphone
1220 IP
Deskphone
2007 IP
Deskphone
1230 IP
Deskphone
Expansion Module
2000 Series
IP Deskphone
Mobility & Soft
Clients
1535 IP
Deskphone
1110 IP
Deskphone 1120E IP Deskphone
LCD Module
WLANHandset
6120 6140
WLAN Handsets
LED Module
1140E IP Deskphone
1150E IP Deskphone
1165E IP Deskphone Exp’n Module
Conferencing
Desktop
IP Deskphone
2033 IP
Conference
Phone
3100 Mobile
Communicator
2050 IP
Softphone for
Windows Mobile
AVAYA CONFIDENTIAL
Provided©under
Non Disclosure
Agreement
2010 aAvaya
Inc. All rights
reserved.
2050 IP Softphone
3456 UC Client
©14
Av
CS 1000E High Scalability (HS)
Redusering av antall elementer
Utstyr som kreves for 100K IP brukere med Release 7.0…….
CS 1000 HA CS (x3) – 40k per CS
CS 1000 TPS COTS Servers (x21) – 5000 brukere per server
CS 1000 VTRK COTS (x5) – 3700 SIP Trunks per server
Assuming 20%
trunking.
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
CS 1000E High Scalability
Arkitektur
Element
ElementManager
Manager HSHS
UCM
server
UCMprimær
Primary Server
UCM
Backup
Server
UCM
Backup Server
Media
Server Service
Network
Media
HA Group 1
CS (CPU 0)
CS (CPU 1)
TPS
PD
SIPL
SIP GW
Survivable SIP
Media Gateway
Survivable
Media
Gateway
HA Group 2
CS (CPU 0)
CS (CPU 1)
CPDC - Survivable Server
TPS
PD
SIPL
SIP GW
P
R
I
PRI
P
R
I
IP Network
Survivable
SIPMedia
Media Gateway
Survivable
SIP
Gateway
HA Group n
CS (CPU 0)
CPMG - SIP Media Gateway Controller
CS (CPU 1)
TPS
PD
SIPL
SIP GW
CPDC - Survivable Server
P
R
I
PRI
P
R
I
CPMG - SIP Media Gateway Controller
Groups for CS1000E
HighHAAvailability
(HA)HSgrupper
Subscriber Manager
Subscriber Manager
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
External NRS
Internal NRS
Ekstern
NRS
intern NRS
Chart 19
Nettverksbaserte IP Media tjenester
 Tar i bruk MAS teknologi
 Leverer lokale mediatjenester via
soner
 Reduserte hardwarekostnader
(MIRAN, DSP)
 Leverer tone, Music On Hold,
meldinger, Ad-hoc konferanse
 Redusert båndbreddekost
 Kan Co-eksistere med eksisterende
TDM løsning
 Geografisk redundant/ Failover
NRS - Redirect
MAS
Bergen
INVITE
URI=svc+vpni+zone
Signalling
Server
CS1000
MAS
Oslo
300/302
PBX Link
SIP RFC 4240
MAS
Trondheim
Media Controller
Application
UniStim
Speech Path
Control
RTP
SIP Phone
SIP Trunk
UniStim Phone
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
SDP
20
CS 1000 Release 7.0
IP sentralbord
 Developer Partner Produkt
supporterer eksisterende CS1000
sentralbordfunksjoner
 100% IP løsning på COTS
 Konsollfunksjoner tunnelert i SIP
 Windows GUI
 Fjerner behov for Digital Line
Cards, Media Gateways
 Muliggjør at sentralbord kan
operere fra hvor som helst i nettet
Intuition operator console (3rd
Party)
 Presence integrasjon
AVAYA CONFIDENTIAL
2010 aAvaya
Inc. All rights
reserved.
Provided©under
Non Disclosure
Agreement
©21
Av
Redundant IP sentralbord eksempel

Redirect: NRS, Multiple Signaling Servers og 1 Call server
ELAN
TLAN
MAS
Signalling
Server 1
Call Server
NRS Primary
Signalling
Server 2
IP Attendant
Console client
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
Chart 22
IPv6
 Tre ulike modus
– IPv4
– IPv6
– IPv4 og IPv6 brukerdual Stack
 CS 1000
– TLAN: Dual-stack
– ELAN: IPv4
 System Management: IPv4, men med support for
konfigurering av både IPv6 og IPv4 adresser
 CS1K bruker ANAT (Alternative Network Address
Types) til forhandling på IPv4 eller IPv6 addresser
for media tilknytninger
 IPv6 Supporter Dual-Stack SIP enheter– valg
mellom IPv4 elelrIPv6
 Stort antall IPv6 supporterte tjenester
AVAYA CONFIDENTIAL
2010 aAvaya
Inc. All rights
reserved.
Provided©under
Non Disclosure
Agreement
© Avaya Inc. 2010. All rights reserved.
23
CS 1000 Release 7.0
SIP DECT forbedringer
 SIP DECT fungerer på samme måte som SIP LINE
– SIP DECT har samme funksjoner som DMC
basert DECT
 SIP DECT og standard DECT kan mikses i samme
nettet/løsning
– Roaming mellom DMC basert DECT og SIP
DECT i CS 1000 basert nett
– Talebeskjeder og MWI supportert fra
hjemmesystemet
– SIP DECT anbefales i nye og eksisterende
systemer
Enterprise
IP Network
DECT
Access
Points
Ethernet
Switch
SIP
Access Port
4075
DECT Handset
CS 1000 7.0
 Mindre hardware, mindre strømforbruk
DECT
Messenger
AVAYA CONFIDENTIAL
2010 aAvaya
Inc. All rights
reserved.
Provided©under
Non Disclosure
Agreement
© Avaya Inc. 2010. All rights reserved.
24
CS 1000 Release 7.0
IBM og Microsoft integrasjon
Microsoft Desktop integrasjon
IBM Desktop integrasjon
Notes Email
Sametime IM
CS1000,
App Suite
TDM
Phone
AD
IP
Phones
LCS
OCS
Exchange UM
Office Suite
OCS
Client
Mobile
Client
Notes Contact List
Softphone
Office Communicator
IP Phone 1165E
 Samtale i IBM Sametime ved bruk av
Plug-in 3457
 Click to Call og Telephony Presence
bruker ACE som mellomvare
 Tett integrert telefoni med Microsoft OCS og
Exchange 2007 UM
 Ny løsning med ACE og SIP plugin for erstatning
av taledelen i LYNC (7.5)
 CS1000 og IBM Lotus Sametime
Connect 8.0.2
AVAYA CONFIDENTIAL
2010 aAvaya
Inc. All rights
reserved.
Provided©under
Non Disclosure
Agreement
©27
Av
CS 1000 Release 7.0
System Management - UCM
CS1000 Release 7.0
CS 1000 Release 7.0 UCM
 TM ikke tilgjenglig for Release 7.0
Element Manager
Åpent systemgrensesnitt
UCM sikkerhetsrammeverk
UCM Common Services
- Konfigurasjon
- Patch Manager
- sentralisert log viewer
Supporterer tidligere versjoner av
CS1000
NRS Manager
Subscriber Manager
Telephony Manager 4.0
AVAYA CONFIDENTIAL
2010 aAvaya
Inc. All rights
reserved.
Provided©under
Non Disclosure
Agreement
©28
Av
CS 1000 Release 7.5
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
29
CS 1000 Release 7.5
 Versjon 7.5 vil knytte CS1000 tettere inn mot Avaya Aura. Blant annet vil Release 7.5
legge til:
– MCDN Feature åpenhet mellom CS 1000 noder. Full Avaya Aura ™ integrasjon
med Session Manager for multisite distribusjon
– Funksjonsrik interworking mellom CS 1000 og Avaya Communication Manager
brukere
– Felles managementløsning inkludert single sign-on til System Manager.
– Applikasjonssekvensiering for CS 1000 brukere
– Tilstedeværelse på tvers av nettverket med Presence Server.
– IP Media Server over den integrerte Avaya nettverket for programmer som MOH,
Tone, Kunngjøringer, ad-hoc konferanse etc.
– Ta i bruk11xx og 12xx IP telefoner i det integrerte nettverket.
– Nettverkssentralisering av applikasjoner som:
– Avaya Aura ™ konferanse - Funksjonsrik, multimodal, sentralisert
“Collaborationservice, skalerbarhet.
– Avaya Aura ™ Messaging - Neste generasjons sentralisert Unified Messaging.
– ACE-programmer - kommunikasjonsaktivert forretningsprosesser.
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
© 2009 Avaya Inc. All rights 3
reserved. 0
Avaya CS 1000 rls 7.5 som et avansert Avaya Aura™
aksesselement
Interaction
Solutions
Collaboration
Solutions
AA Contact
Center
Performance
Analytics
Microsoft applications
IBM applications
Avaya Agile Communication Environment (ACE)
Application & Services Integration
Voice/Video
Services
Presence
Services
Meeting
Exchange
UCM / System
Manager
Session Manager
•SIP
•SIP CTI
•Presence
•Indirekte bruker
Session
Border
Controller
SIP
PSTN
Multimedia
Application
Services
AA Unified
Messaging
SIP
Communication
Manager
Heritage Nortel
Applications
One X
Hva innebærer dette?
- Oppgradert M1/CS 1000 blir et avansert
aksesselement i Avaya Aura™
- Direkte SIP konnektivitet til UC applikasjoner
- Session Manager erstatter Network Routing
Server (NRS)
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
-
-
Fordeler
Funksjonsrike applikasjoner – Avaya Aura
meldingssystem, SIP konferansesystem, Sekvensielle
Apps, ACE, UC, Presence, One X, MAS, AACC
Felles web basert managementplattform
Løsning for alle installerte elementer
Full SIP MCDN support mellom CS 1000 systems
31
CS 1000 Release 7.5 Nytt innhold
Aura Integrasjon
 Support for Avaya Aura™ Session Manager 6.1
 Avaya SIP Peering - CS 1000 Peer Interworking med Aura
 Aura Session Manager erstatning/utvikling/ interworking for NRS
 Felles Management løsning- UCM/System Manager
 Support for applikasjonssekvensiering
 CS1000 gjør bruk av Avaya Aura™ Presence Server
 Support for One-X Mobile/Soft klient
 Integrasjon av CS 1000 IP Media Services med Avaya Aura Media Server
 Support for Avaya Meeting Exchange
 Avaya Unified Messaging
 ACE 2.3
Andre forbedringer


IBM Integrasjon
Microsoft Integrasjon – interoperabilitet med Microsoft OCS 2007/ 2010 (Wv 14)

© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
PI PEP Integrasjon i 7.5
© Avaya Inc. 2010. All rights reserved.
32
Avaya Aura™ Presence Solution
– CS1000 IM/Presence
Subscriber
Manager
Avaya Aura TM
Presence Services 6.1
System
Manager
Instant
Messaging
Presence
Engine
CS1000
sender
Telefon-presence
til Presence Server
Session
Manager
CS1000E SIPL
CPPM – Call Svr.
CPPM – Sig. Svr.
MGC with DSP DB
One-X®
Communicator.
SIP Line til
CS1000
One-X®
Communicator
XMPP til
PS 6.1 for
IM og
Presence
 Avaya Aura™ Presence Services 6.1
og System Manager 6.1 leverer IM og
presence til CS 1000 brukere
– System Manager benytter Subscriber
Manager
– Presence Services 6.1 gir IM/P til alle
CS1000 brukere
– Muliggjør federation mellom CS 1000 og
CM brukere over nettet uavhengig av
telefontype
 Avaya One-X® Communicator klient
for IM/Presence
– SIP Line for tale og Video
– IM og Presence klient
– Punkt til punkt Video
– Integrasjon mot samhandlingsløsning
Tilgjenglig:1Q2011
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
33
Avaya one-X Communicator for CS
1000
 Supportert med CS 1000 R7.5
 Klient for Windows PC
 SIP soft phone funksjonalitet
 Kontakter, meldinger og audio/video
konferanser og presence
 Søk/vis bedrifts eller personlig katalog
 Samtalelogger
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
One-X Mobile Lite for iPhone
 One-X® Mobile Lite løsning for kompatible OS3/4
iPhone
 Avaya Aura™ Presence statusoppdateringer for CS
1000 iPhone brukere
 Mobilt grafisk grensesnitt for CS 1000
– Katalog/kontakt søk og klikk for å ringe
– Mobilnummer skjult – kontor CLID vist for iPhone samtaler
– Ett nummer
– Enkelt trykk for funksjonsaktivering
– Simultanring på/av
– Call forward på/av
– Konferanse
– Et felles talepostsystem
 CS 1000 CDR for mobilsamtaler
 Gratis nedlasting fra Apple store
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
35
Avaya Aura™ Conferencing
supportert i CS1000 R7.5
Leverer neste generasjons
konferanseløsning
– Direkte tilkobling til CS 1000 eller via
SM 6.1
– Avaya Aura™ Conferencing 6.0
Standard Edition
– Meeting Exchange 5.2 Enterprise
Edition
Enklere konferanseløsning og bedre
brukeropplevelse
Avaya Aura™ Conferencing fordeler
for CS 1000
Port reservering/planlegging
Avaya Web Conferencing, i tillegg til
MSFT / IBM / Adobe UC integrasjon
Skalerbar og fleksibel
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
36
CS1000 løsning konsolidert på Avaya Aura
Applikasjons
plattform
Email
Vmail CRM
CC
AD
Mob.
CDR
System
Management
Session
Border
Controller
Aura Core
Vest
Session
Manager
?
Hosted Services
Avaya ACE
Connection
?
?
Midt
Session
Øst
Session Manager
Manager
Internet
SIP Trunks
Service
Providers
TDM
Trunks
Media server
klient /
aksess lag
Surv. Gateway
Survivable Branch
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
Surv. Gateway
Survivable Branch
Branch
Topologi
Flare
experience
We Alive
Avaya Aura
System Manager
one-X®
Communicator
SIP Phone
video
one-X Mobile
Uninett
Messaging 6.0
Voice/video
Conference
SP
One-X Attendant
Presence 6.0
Tandberg, Polycom ..
Session Border
Controller
Session Manager 6.0
Avaya SIP
Peer with
CS1K 7.5
PSTN
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
Video GW
Server 6.0
TDM, Analog,
IP telefoner
CM-Feature
Server 6.0
Uninett
One-X Communicator
IM&Presence
SIP Softphone
Sip Video
One-X Mobile
Conference
PSTN
CS 1000 Release 7.5 og Avaya Aura™
– A Compelling Value Proposition
CS 1000 videreutvikling og integrasjon med Avaya
Aura™
Meridian 1 / CS 1000
– Session Manager – Skalerbar og robust nettverksarkitektur for
konsolidering, aksess til sekvensielle applikasjoner, avanserte
rutingagenskaper, adaptere for ulike PBX’er
– Avaya Aura™ Conferencing – Funkjsonsrik, multimodal,
sentraliserte samhandlingstjenester, skalerbar
– Avaya Aura™ Messaging – Neste generasjon sentralisert
unified messaging
– Avaya Aura™ Presence solution – Funksjonsrik IM &
presence løsning, federasjon med MSFT/IBM, løsningen
inkluderer telefonstatus for CS1000 og kommer med Exchange
integrasjon
– One-X® Communicator klient – Funksjonsrik, felles
klientopplevelse for soft og mobil klienter, twinned (samme
telefonnummer) for M1/CS 1000 desktoptelefoner
– System Manager/UCM – Ett felles sentralisert funksjonsrikt
management verktøy
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
CS 1000 integrated into
Avaya Aura™
Voice/
Video
Services
Presence
Services
System
Manager
Session Manager
CS
1000
Avaya
CM
4141
Integrasjon
Avaya Agile Communication Environment
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
42
Applikasjonstilkobling med
Avaya ACE™
Line of Business
Nye3.-parts
applikasjoner
3.-Parts CTI
applikasjoner
AVAYA ACE
Avaya Agile Communication
Environment™ (Avaya ACE)
Pakketerte og
kundetilpassede
applikasjoner
Høynivå IT-sentriske
Web Service Toolkits
Lavnivå Developer
Foundation Toolkits
Tradisjonell CTI
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
43
Pakketerte ACE applikasjoner
Samhandling
OCS & Sametime
Integration
Office & Web Browser
Add-ins
Savings of $300/user/yr on travel and
conferencing
Mobilitet
Hot Desking
Savings of
$230/user/yr on
real estate
BPI
Mobile Cost Optimizer
Event Response
Manager
Savings of $540/user/yr Reduce downtime: $K to
on call charges
$M / hr depending on
industry
Sales Portal
Corporate Portal
Mobile
Business / Verticals
Message Drop
and Blast
Contact Center
Integration
Increase revenue
$190/user/yr
Savings of 5
min/user/day
Industry and Business
Specific
Save 1 hr/day in client
updates. $13K/user/yr
Savings of 10 min /
day / agent
© 2010 Avaya44
Inc. All rights reserved.
44
Samhandling
Avaya Flare Experience
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
50
Hva er Avaya Flare Experience ?
The power
of Avaya Aura™
video collaboration …
at your fingertips!
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
51
Flare video
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
52
Hva er Flare Experience?
Handlingsorientert
Personsentrisk
Media Transparent
Sammenhengsbevisst
Social Media bevisst
Naturlig samhandling
It is your perceptions and responses that result from use
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
53
1:Many Contextual Experience
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
© 2009 Avaya Inc. All rights reserved.
54
Avaya Flare™ Experience
Overgang fra Avaya one-X ®
Avaya one-X ® 6.0
Avaya one-X ® 6.1
Avaya Flare Experience
Integrated Clients
on PC, iPad
Avaya Flare Experience
CY11 Q4 & beyond
Avaya
one-X
Mobile
Avaya one-X ® Portal (Browser)
Avaya one-X ® Communicator
MOC Integration
Avaya one-X ® CS1K Support
Microsoft OCS Add-In, Headless
Client , Avaya one-X ®
Communicator on Macintosh OSX
CY10 Q3
CY11 Q1
CY11 Q3
Platform
Consolidation
Platform
Consolidation
Portal
Server
Mobile
Server
ACE
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
one-X Client
Enablement Services
ACE
Client
Enablement Services / ACE
Client
Enablement
Services/ACE
56
Web.Alive
Web samhandling
Samhandling
Møter
Konferanser
Opplæring
Undervisning
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
57
Dagens utfordring
“La meg prøve å finne
ut hvordan jeg kan
konferanse inn
Maksim”
“Er det videoløsning
på deres side?”
“Er alle fortsatt
her?”
MEET
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
“Jeg ønsker å snakke
med de som er inne å
handler på min Web
side?”
“Jeg trenger en måte å
fremheve meg i sosiale
media”
“Hvordan skal jeg få den
yngre generasjonen til å
bruke min bank?”
SELL
“Mitt opplæringsprogram
blitt veldig dyrt siden
stadig færre er fysisk
tilstede”
“Jeg har ingen
mulighet til å
veilede og lære
mine
ansatte/studenter
“Jeg kan ikke være
tilstede på forelsning I
dag”
LEARN
58
Web.alive video
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
59
Takk
Terje Engebretsen
terjeengebre@avaya.com
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
6
0
Midsize Specifications
UC in-a-box with Avaya Aura® at the core
Applications
• Avaya Aura® Session
Manager
• Avaya Aura® System Manager
• Avaya Aura® Presence
Services
• Avaya Aura® Session Border
Controller (in April)
• Avaya Aura® Application
Enablement Services
• Communication Manager
Utility Services
• Avaya Aura® Communication
Manager and Communication
Manager Messaging
• Avaya Aura® System Platform
on an HP Server, SAL, VPN
Media Gateways
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
Avaya Aura® Solution for Midsize Enterprise
Uses System Platform technology
Avaya Common
Server
Target 250
to 1000
users,
10’s of
locations
Single
path
install,
fast, less
costly
Utility
Server
including
Enterprise
Directory
Server
Secure
remote
monitoring
(SAL)
Eksempel #1: oppgrader & videreutvikle
It’s easy to add Avaya Aura value
I dag
Oppgrader til CS 1000 R7.5
& legg til Avaya Aura
kjerne og Contact Center
• Ingen avgift for
NES Contact
Center
MCS 5100
Conferencing
NRS
CS 1000
AA Contact
nye SIP aksess
Center
porter eller
Session
SBC 6.x
Manager
Presence
lisenser ved
oppgradering til Services 6.x
R7.5 Premium Session Manager
6.x
CS 1000 R7.5
Legg til Avaya Collaboration
for utvalgte brukere
Conferencing 6.x
• Avaya Aura
Conferencing
$120/port,
80% less
than new
• CS 1000 to
Avaya Aura
Enterprise
Edition for
select users
$58 per user,
80% less
than new
CM 6.0x
including ME
AA Contact
Center
SBC 6.x
Presence
Services 6.x
Session Manager
6.x
Upgrade and Evolve with Maximum Investment Protection
• Continued support for existing investments
© 2010 Avaya Inc. All rights reserved.
• Evolve with Avaya Aura at your own pace
CS 1000 R7.5
62
Download