Selectielijst Erasmus+ KA2 sector basis

advertisement
Selectielijst Erasmus+ KA2 │ sector basis- en voortgezet onderwijs
Versie 1.0 van 15 september 2014
Onderstaande lijst is op 12 september 2014 geaccordeerd door het evaluatiecomité (directies IB, PO en VO van het ministerie van OCW) en op 15
september 2014 ter besluit aangeboden aan de Commissie Financiële Toekenningen van het Europees Platform en geaccordeerd door de directeur van
het Nationaal Agentschap (NA) Erasmus+ Onderwijs & Training.
Aan onderstaande lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alle correspondentie met betrekking tot de ingediende aanvragen vindt schriftelijk
plaats. Aanvragers worden zowel per e-mail als per brief geïnformeerd over de selectie: bij toekenning en reservelijst over de verdere procedure en bij
afwijzing over de reden ervan. De projecten die niet ontvankelijk waren, hebben hier reeds in juni bericht over ontvangen.
Het door de EC beschikbaar gestelde budget is € 3.985.784,--, waarvan 65% is bedoeld voor strategische partnerschappen tussen alleen scholen. We
kunnen van dat budget elf strategische partnerschappen tussen alleen scholen subsidiëren en verder nog vier strategische partnerschappen waar niet
alleen scholen bij zijn betrokken. In totaal 15 projecten voor een subsidiebedrag van € 3.917.976,--. Uit het EC budget worden verder nog de
Transnational Cooperation Activities voor po/vo gefinancierd (bijvoorbeeld contact seminars) en is er een klein bedrag overgeheveld naar KA1 voor
nascholingsprojecten po/vo. In totaal committeert het NA hiermee € 19.209,= meer dan beschikbaar is. Er staan twee projecten op de reservelijst;
mocht er uit andere sectoren of uit andere Key Actions nog subsidie vrijkomen, dan worden het budget herverdeeld. Voor strategische partnerschappen
tussen alleen scholen is het niet mogelijk een reservelijst aan te leggen.
De lijst is op alfabetische volgorde van plaats en naam van de organisatie opgesteld.
Mocht u vragen hebben over Erasmus+ voor basis- en voortgezet onderwijs, neemt u dan contact op met onze medewerkers via erasmusplus@epf.nl of
via telefoonnummer 023 - 553 11 62, of kijkt u op onze website www.europeesplatform.nl/erasmusplus.
1
Projectnummer
2014-1-NL01KA201-001081
2014-1-NL01KA201-001118
2014-1-NL01KA201-001137
2014-1-NL01KA201-001085
2014-1-NL01KA201-001069
2014-1-NL01KA201-001070
2014-1-NL01KA200-001304
2014-1-NL01KA201-001278
2014-1-NL01KA201-001136
2014-1-NL01KA201-001141
Organisatie
Plaats
Projecttitel
Osg Willemblaeu
Alkmaar
The Digital Diet
Communication Is The Pass
Key
Petrus Canisius college Alkmaar
Stedelijk Dalton
College Alkmaar
Alkmaar
OSG Erasmus
Almelo
R.-K.Sg. Canisius
Almelo
R.-K.Sg. Canisius
Stichting Uit Almelo.nl
Helen Parkhurst
Oostvaarderscollege
2014-1-NL01KA201-001139
Scala College
Meerwegen
scholengroep - Farel
College
2014-1-NL01KA201-001172
OBS De Dubbelster
2014-1-NL01KA201-001072
2014-1-NL01KA201-001075
't Atrium
Stichting Ceder Groep
Renewable energy
earthquakes : Between
Induced Ground-motions Or
Natural Events
21st Century Europeans,
power to the pupils
Status
Gevraagd
Toegekend
Score
Rejected (Lack
of Funds)
€ 76.515,00
€ 0,00
60,5
Rejected (Lack
of Funds)
€ 272.236,00
€ 0,00
64,0
Rejected (Lack
of Quality)
€ 30.000,00
€ 0,00
42,5
Rejected (Lack
of Funds)
Approved
Rejected (Lack
Almelo
Me and my career
of Funds)
Rejected
Eligibility
Almelo
Almelo Academy
Check
human effects on biodiversity Rejected (Lack
Almere
for bird migration and insects of Quality)
Inter-religions, from prejudice Rejected (Lack
Almere
to tolerance
of Quality)
Alphen aan den Teens R.I.I.S.E. for Human
Rejected (Lack
Rijn
Rights
of Funds)
WWII - Life in resistance What can we learn from
Rejected (Lack
Amersfoort
Anne Frank?
of Quality)
Our community. We are all
the same, and yet so
Rejected (Lack
Amersfoort
different.
of Quality)
Building Europe through
Entrepreneurship and
Amersfoort
Employment
Approved
Rejected (Lack
Amstelveen
Zukunft Europa
of Funds)
€ 119.880,00
€ 0,00
65,0
€ 384.875,00
€ 384.875,00
81,0
€ 41.000,00
€ 0,00
60,0
€ 205.270,00
€ 0,00
0,0
€ 182.500,00
€ 0,00
53,0
€ 167.050,00
€ 0,00
41,0
€ 134.160,00
€ 0,00
62,5
€ 33.046,00
€ 0,00
28,0
€ 200.080,00
€ 0,00
58,0
€ 449.275,00
€ 449.275,00
88,0
€ 135.000,00
€ 0,00
78,0
Opmerking
Alleen NL
instellingen, geen
andere landen
2
Projectnummer
Organisatie
Plaats
2014-1-NL01KA201-001198
Stichting Ceder Groep
Amstelveen
2014-1-NL01KA200-000571
Anne Frank Stichting
Amsterdam
Stichting School at Sea
Stichting Schoolfonds
Vossiusgymnasium
Amsterdam
Amsterdam
OBS de Meerpaal
Anna Paulowna
2014-1-NL01KA200-001308
2014-1-NL01KA201-001127
2014-1-NL01KA201-001057
2014-1-NL01KA201-000908
2014-1-NL01KA201-001154
2014-1-NL01KA201-001100
2014-1-NL01KA201-001064
2014-1-NL01KA200-000578
Koninklijke Scholen
Gemeenschap
Apeldoorn
Koninklijke Scholen
Gemeenschap
Apeldoorn
Stichting Chr
onderwijsgroep Vallei
en Gelderland-Midden
Apeldoorn
Apeldoorn
Projecttitel
Different Countries,
Different Heroes,
Common Journey
Web toolkit on antisemitism
and other forms of
discrimination
Experiential Learning,
incorporating outdoor
activities within the "normal"
school curriculum
Geo Future Excellence
Programme
Living in the future
Der Rhein als BindegliedEinfluss der
Kulturlandschaften entlang
des Rheins auf die nationale
Identität der angrenzenden
Länder. Beobachtungen vom
Rheintal (Köln-Bonner Bucht)
bis zur Mündung.
Research In School
Environment, Recreation,
Vacation, Arts & Tourism
Arnhem
You, Me and a Cup of Tea
CS Vincent van Gogh
Assen
Europe's Got Talent!
Stichting Het Baarnsch
Lyceum
Baarn
European Citizenship Week
Status
Rejected (Lack
of Funds)
Gevraagd
Toegekend
Score
€ 80.000,00
€ 0,00
78,0
Reserve List
€ 334.771,00
€ 334.771,00
73,0
Rejected (Lack
of Funds)
€ 449.391,00
€ 0,00
63,0
€ 443.525,00
€ 443.525,00
88,0
€ 136.577,00
€ 0,00
60,0
€ 30.450,00
€ 0,00
0,0
€ 54.900,00
€ 0,00
58,0
Approved
Rejected (Lack
of Funds)
Rejected
Eligibility
Check
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected
Eligibility
Check
Rejected (Lack
of Funds)
Rejected
Eligibility
Check
€ 149.850,00
€ 0,00
0,0
€ 200.580,00
€ 0,00
64,5
€ 38.200,00
€ 0,00
0,0
Opmerking
Reservelijst
Ingediend in
Duitsland
Ook in
Noorwegen
ingediend
Slechts 2 landen
in aanvraag
3
Projectnummer
Organisatie
Plaats
2014-1-NL01KA201-001040
St. Willibrordus
Bakel
2014-1-NL01KA201-001142
2014-1-NL01KA201-001098
2014-1-NL01KA201-001210
2014-1-NL01KA201-000629
2014-1-NL01KA201-001148
2014-1-NL01KA201-001066
2014-1-NL01KA201-001114
2014-1-NL01KA200-001155
2014-1-NL01KA201-001160
Dalton Lyceum
Barendrecht
Regionale
Scholengemeenschap
't Rijks
Regionale
Scholengemeenschap
't Rijks
Wolfert PRO
St. voor
Interconfessioneel
voortgezet onderwijs in
Oostelijk WestFriesland
Stichting Helicon
Opleidingen
RSG Broklede
Prowise
pcb Het Baken
Barendrecht
Bergen op
Zoom
Bergen op
Zoom
Bergschenhoek
Bovenkarspel
Boxtel
Breukelen
Budel
Capelle aan
den Ijssel
Projecttitel
Innovation of teaching
methods by using 21st
century skills and key
competences
Helping each other:
sustainability in a longterm
partnership
Skilled European
Entrepreneurs
Allusions of Worduse in
Enterprise and SOciety
Modelling Education for 21c
YOUNG REPORTERS
ACROSS EUROPE
Fluency in water
Pets for people, people for
pets
Water our Frienemy
Samenwerking tussen
Prowise en Agentschap voor
onderwijscommunicatie in
Belgie
JOY in Education
Status
Rejected (Lack
of Quality)
Gevraagd
Toegekend
Score
€ 168.020,00
€ 0,00
58,0
Approved
€ 47.950,00
€ 47.950,00
81,0
Approved
€ 158.640,00
€ 158.640,00
91,0
€ 61.350,00
€ 0,00
77,0
€ 296.470,00
€ 0,00
68,5
€ 306.550,00
€ 0,00
71,0
€ 176.350,00
€ 0,00
65,0
€ 78.920,00
€ 0,00
71,0
€ 50.000,00
€ 0,00
0,0
€ 330.031,00
€ 0,00
73,0
Rejected (Lack
of Funds)
Rejected (Lack
of Funds)
Rejected (Lack
of Funds)
Rejected (Lack
of Funds)
Rejected (Lack
of Funds)
Rejected
Eligibility
Check
Rejected (Lack
of Funds)
Opmerking
Slechts 2 landen
in aanvraag
4
Projectnummer
2014-1-NL01KA201-001173
2014-1-NL01KA201-001039
2014-1-NL01KA200-001313
2014-1-NL01KA201-001038
2014-1-NL01KA201-001187
Organisatie
Stichting OPOCK
Stichting voor
Christelijk VO
Culemborg e.o.
EUROCLIO
VERENIGING EUROPEAN
ASSOCIATION OF
HISTORY
EDUCATORS
Plaats
Status
Capelle aan
den IJssel
Projecttitel
KOMPAS WETENSCHAP
EN TECHNOLOGIE instrument ter bevordering
van een lerende organisatie
op het gebied van
wetenschap en technologie.
Rejected (Lack
of Quality)
€ 450.000,00
€ 0,00
59,0
Culemborg
Freedom of Speech in
European History (worktitle)
Rejected (Lack
of Quality)
€ 33.900,00
€ 0,00
56,0
Den Haag
Innovating History Education
for All
Maris College
Den Haag
Montaigne Lyceum
Den Haag
2014-1-NL01KA201-001177
Stichting Jong
Ondernemen
Den Haag
2014-1-NL01KA200-001274
OBS Het Roessink
Deventer
Ulenhofcollege
Doetinchem
Together in Europe
Entrepreneurship, Financial
literacy & Employability
Enlarging Europe's
Community of
Entrepreneurial Teachers
and Schools: Developing and
Co-creating the Virtual Guide
to Entrepreneurial Learning
Development of teaching and
and learning techniques for
European Primary schools
within a design and
technology context.
Fit for jobs in Europe ;
qualifying students for the
European labour market.
Cambreur College
Dongen
Arts, Crafts and Culture
2014-1-NL01KA201-001046
2014-1-NL01KA201-001078
Gevraagd
Toegekend
Score
Approved
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected (Lack
of Funds)
€ 450.000,00
€ 366.280,00
84,0
€ 938.379,00
€ 0,00
40,0
€ 86.215,00
€ 0,00
68,5
Reserve List
€ 299.831,00
€ 299.831,00
78,5
Rejected (Lack
of Funds)
€ 446.586,00
€ 0,00
67,0
€ 216.250,00
€ 0,00
68,5
€ 72.630,00
€ 0,00
23,5
Rejected (Lack
of Funds)
Rejected (Lack
of Quality)
Opmerking
Reservelijst
5
Projectnummer
Organisatie
Plaats
2014-1-NL01KA201-001128
Revius Lyceum Doorn
Doorn
2014-1-NL01KA201-001061
2014-1-NL01KA201-001269
2014-1-NL01KA201-001113
2014-1-NL01KA200-000632
2014-1-NL01KA201-001120
2014-1-NL01KA201-001095
2014-1-NL01KA201-001104
2014-1-NL01KA201-001034
Insula College Locatie
Halmaheiraplein
Wartburg College
locatie Marnix
Vereniging voor
Christelijk Voortgezet
Onderwijs voor de
Regio Oost Friesland
Dordrecht
Projecttitel
Language and Culture
Exchange project CRNL2014
REACH - Roles for
Europeans with Activities
using Computers expanding
Horizons
Dordrecht
Windows on the World
Drachten
Ichthus Lyceum
Lyceum Bisschop
Bekkers
Driehuis
Sint-Joriscollege
Eindhoven
SintLucas
Eindhoven
Van Maerlantlyceum
Eindhoven
Eindhoven
Exploring European
Challenges
Sustainable entrepreneurship
in the 21st century; challenge
your future
YTA Youth Technical
Awareness
Innovative learning methods
of the 21 century
Generation SiSoMo
Wer einen Menschen rettet,
rettet die ganze Welt:
jüdische Schicksale in
Brabant (Eindhoven) und
Berlin-Brandenburg
(Oranienburg) 70 Jahre nach
Ende des 2. Weltkrieges
Status
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected (Lack
of Funds)
Rejected (Lack
of Funds)
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected
Eligibility
Check
Rejected (Lack
of Funds)
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected (Lack
of Funds)
Rejected (Lack
of Funds)
Gevraagd
Toegekend
Score
€ 18.000,00
€ 0,00
50,0
€ 107.295,00
€ 0,00
63,0
€ 46.000,00
€ 0,00
63,0
€ 151.850,00
€ 0,00
45,0
€ 90.000,00
€ 0,00
0,0
€ 450.000,00
€ 0,00
76,0
€ 176.665,00
€ 0,00
54,0
€ 149.703,00
€ 0,00
78,0
€ 166.128,00
€ 0,00
75,0
Opmerking
Slechts 2 landen
in aanvraag
6
Projectnummer
2014-1-NL01KA201-001132
2014-1-NL01KA201-001108
2014-1-NL01KA201-001126
2014-1-NL01KA201-001107
2014-1-NL01KA201-001060
2014-1-NL01KA201-001036
2014-1-NL01KA201-000654
2014-1-NL01KA200-000638
2014-1-NL01KA201-001080
2014-1-NL01KA201-001048
2014-1-NL01KA201-001063
2014-1-NL01KA201-001182
2014-1-NL01KA201-001116
Organisatie
Stichting voor
Voortgezet Onderwijs
op Protestant
Christelijke Grondslag
voor de
Noordoostpolder en
Omgeving
Plaats
Projecttitel
Emmeloord
Food and health: it's better to
prevent than to cure
Hondsrug College
Stichting ROC WestBrabant
Emmen
Heerlen
Rejected (Lack
of Funds)
Rejected (Lack
Exchange Roudnice Emmen of Quality)
Rejected (Lack
Goinginternational
of Funds)
The voyage to the European Rejected (Lack
future
of Quality)
Improving Language Skills
Rejected (Lack
through CLIL
of Funds)
Rejected (Lack
EUTOPIA
of Funds)
Rejected (Lack
Meppel Most Ecology Project of Quality)
Rejected (Lack
DreamStorm
of Quality)
Rejected (Lack
War Horse
of Funds)
Hellevoetsluis
EuroVIEW
Etten Leur
Ver. CVO NW Friesland Franeker
Gomarus College
Vondelpad 3 - 02UV-18 Groningen
RSG de Borgen
Groningen
Stichting AOC Terra
Team Academy
Netherlands BV
Groningen
SVOPL
CVO PENTA college
CSG Jacob van
Liesveldt
CVO PENTA college
CSG Jacob van
Liesveldt
CVO PENTA college
CSG Jacob van
Liesveldt
stichting openbaar
onderwijs Jan van
Brabant
Status
Haarlem
Rejected (Lack
of Funds)
Gevraagd
Toegekend
Score
€ 186.865,00
€ 0,00
77,0
€ 48.250,00
€ 0,00
28,0
€ 56.850,00
€ 0,00
66,0
€ 109.340,00
€ 0,00
56,0
€ 450.000,00
€ 0,00
66,0
€ 102.200,00
€ 0,00
73,0
€ 18.000,00
€ 0,00
54,0
€ 156.566,00
€ 0,00
54,0
€ 2.700,00
€ 0,00
78,5
€ 245.450,00
€ 0,00
65,0
€ 378.875,00
€ 0,00
55,0
Hellevoetsluis
Rejected (Lack
Let's Go!
of Quality)
Learning, Sharing and Caring
through the classroom
window
Reserve List
€ 259.766,00
€ 259.766,00
80,0
Helmond
social respons ability
Rejected (Lack
of Quality)
€ 101.900,00
€ 0,00
36,0
Hellevoetsluis
Opmerking
Reservelijst
7
Projectnummer
2014-1-NL01KA201-001082
2014-1-NL01KA201-001300
2014-1-NL01KA201-001088
2014-1-NL01KA200-001294
2014-1-NL01KA201-001058
2014-1-NL01KA201-001093
2014-1-NL01KA201-001222
2014-1-NL01KA201-001138
2014-1-NL01KA201-001218
2014-1-NL01KA201-001321
2014-1-NL01KA201-001079
2014-1-NL01KA201-001068
2014-1-NL01KA201-001073
2014-1-NL01KA200-001273
Organisatie
Plaats
Lyceum de Grundel
Stichting Regionaal
Opleidingen Centrum
van Twente
Hengelo
ds Piersoncollege
Gemeente 'sHertogenbosch
Stichting Roelof van
Echten
Stichting Roelof van
Echten
Stichting Roelof van
Echten
Tabor College
Werenfridus
Stichting Onderwijs
Midden Limburg (inz.
Scholengemeenschap
Sint Ursula)
Stichting Onderwijs
Midden Limburg (inz.
Scholengemeenschap
Sint Ursula)
Basisschool Wereldwijs
Gooise Scholen
Federatie Huizermaat
Stichting Ichthus
College Kampen
Stichting Expertise
Centrum Leren voor
Duurzame Ontwikkeling
Hengelo
'sHertogenbosch
'sHertogenbosch
Hoogeveen
Hoogeveen
Hoogeveen
Projecttitel
Echange Pays-Bas - France:
à la découverte d'une culture
différente
Our gateway to
entrepreneurship
Echange linguo-culturel
Matigné-DenBosch
ESTAFETTE
From Peat to Fire
No barriers for intercultural
living
Status
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected
Eligibility
Check
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected (Lack
of Funds)
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected (Lack
of Quality)
Gevraagd
Toegekend
Score
€ 40.300,00
€ 0,00
51,5
€ 66.800,00
€ 0,00
0,0
€ 218.809,00
€ 0,00
54,0
€ 445.825,00
€ 0,00
61,5
€ 88.950,00
€ 0,00
35,0
€ 134.670,00
€ 0,00
58,0
€ 142.794,00
€ 0,00
59,0
Approved
€ 63.751,00
€ 63.751,00
81,0
€ 105.000,00
€ 105.000,00
83,0
€ 64.000,00
€ 0,00
41,0
€ 300.000,00
€ 0,00
56,0
Hoorn
National Identities
Entrepreneurship, business
studies in practise
Horn
Let's go abroad!
Approved
Houten
European Education and
Career guidance Systems
Music,Dances and Emotional
Intelligence!
Huizen
The European Art CHain
€ 219.000,00
€ 0,00
75,0
Kampen
Health4life
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected (Lack
of Funds)
Rejected (Lack
of Funds)
€ 205.675,00
€ 0,00
67,0
Kerkrade
TEACHER+
Rejected (Lack
of Quality)
€ 299.115,00
€ 0,00
51,5
Horn
Opmerking
Geen po/vo
8
Projectnummer
2014-1-NL01KA201-001170
2014-1-NL01KA201-001037
2014-1-NL01KA200-000562
2014-1-NL01KA200-000614
2014-1-NL01KA201-001055
Organisatie
Esdal College
Klazienaveen
Plaats
Charlemagne College
Friesland College
Stichting voor
Algemeen Voortgezet
Onderwijs,
Beroepsonderwijs en
Volwasseneneducatie
Landgraaf
Projecttitel
Social Media ...... Pros and
Cons.....hot or not!!
"IMPROVEMENT OF
EDUCATION IN FOREIGN
LANGUAGES"
Leeuwarden
Resilience
Kredietbank Nederland
Leeuwarden
Stay Debtless
Klazienaveen
Montessori High School Leeuwarden
2014-1-NL01KA201-001168
2014-1-NL01KA201-001135
Stichting Nordwin
College
Leeuwarden
Dukdalf
Leiden
2014-1-NL01KA201-001147
Stichting Confessioneel
Onderwijs Leiden
Leiden
2014-1-NL01KA201-001149
Stichting Confessioneel
Onderwijs Leiden
Leiden
2014-1-NL01KA201-001150
Stichting Confessioneel
Onderwijs Leiden
Leiden
Bridges to the future
Cultural Exchange
Netherlands Turkey of
Students
Dreams can change the
world. We are all Europeans
Language will Strenghten
Transversal Skills in
Globalising Europe - sector
Culture & Society
Language will Strenghten
Transversal Skills in
Globalising Europe - sector
Cultural Minorities
Language will Strenghten
Transversal Skills in
Globalising Europe - section
Geography and Politics
Status
Gevraagd
Toegekend
Score
Rejected (Lack
of Quality)
€ 146.542,00
€ 0,00
52,0
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected (Lack
of Funds)
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected (Lack
of Funds)
€ 187.300,00
€ 0,00
54,0
€ 268.942,00
€ 0,00
64,0
€ 268.207,00
€ 0,00
44,5
€ 247.880,00
€ 0,00
72,0
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected (Lack
of Funds)
€ 132.018,00
€ 0,00
50,0
€ 303.700,00
€ 0,00
62,0
Rejected (Lack
of Funds)
€ 56.070,00
€ 0,00
79,0
Rejected (Lack
of Funds)
€ 53.070,00
€ 0,00
79,0
Rejected (Lack
of Funds)
€ 51.270,00
€ 0,00
79,0
Opmerking
9
Projectnummer
Organisatie
2014-1-NL01KA201-001151
Stichting Confessioneel
Onderwijs Leiden
Stichting Lentiz
Onderwijsgroep,
samenwerkingsstichting
voor BVE en VO in het
Westland en de Nieuwe
Waterweg Noord
Stichting Lentiz
Onderwijsgroep,
samenwerkingsstichting
voor BVE en VO in het
Westland en de Nieuwe
Waterweg Noord
Stichting Lentiz
Onderwijsgroep,
samenwerkingsstichting
voor BVE en VO in het
Westland en de Nieuwe
Waterweg Noord
2014-1-NL01KA201-001282
2014-1-NL01KA201-001145
2014-1-NL01KA201-001281
2014-1-NL01KA200-001276
2014-1-NL01KA201-001047
2014-1-NL01KA201-001305
Plaats
Status
Gevraagd
Toegekend
Score
Leiden
Projecttitel
Language will Strenghten
Transversal Skills in
Globalising Europe - sector
Cultural Minorities
Rejected (Lack
of Funds)
€ 51.915,00
€ 0,00
79,0
Maasland
Battle Against Bullies
Rejected (Lack
of Funds)
€ 133.565,00
€ 0,00
67,5
Maassluis
Knowing Europe through our
seas
Rejected (Lack
of Quality)
€ 79.500,00
€ 0,00
24,0
International Job Orientation
in European Ports
INnovatiVE sustaiNability
EDucation
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected (Lack
of Funds)
€ 87.865,00
€ 0,00
54,5
€ 340.000,00
€ 0,00
66,0
Neighbours get acquainted
Rejected (Lack
of Quality)
€ 60.000,00
€ 0,00
57,0
Fair and safe food:
responsible production and
distribution of food.
Rejected (Lack
of Quality)
€ 114.055,00
€ 0,00
41,0
Maassluis
Stichting EURICON
Maastricht
Christelijke
Scholengemeenschap
Walcheren
Middelburg
Stichting Lentiz
Onderwijsgroep,
samenwerkingsstichting
voor BVE en VO in het
Westland en de Nieuwe
Waterweg Noord
Naaldwijk
Opmerking
10
Projectnummer
2014-1-NL01KA201-001306
2014-1-NL01KA201-001316
2014-1-NL01KA201-001059
2014-1-NL01KA201-001186
2014-1-NL01KA201-001124
2014-1-NL01KA201-001123
2014-1-NL01KA201-001153
2014-1-NL01KA201-001327
2014-1-NL01KA201-001094
2014-1-NL01KA201-001143
2014-1-NL01KA201-001201
Organisatie
Plaats
Stichting Lentiz
Onderwijsgroep,
samenwerkingsstichting
voor BVE en VO in het
Westland en de Nieuwe
Waterweg Noord
Naaldwijk
Stichting Lentiz
Onderwijsgroep,
samenwerkingsstichting
voor BVE en VO in het
Westland en de Nieuwe
Waterweg Noord
Naaldwijk
Anna van Rijn College
Status
Responsible citizenship
regarding regional
awareness
Rejected (Lack
of Quality)
Toegekend
Score
€ 149.475,00
€ 0,00
47,0
€ 223.840,00
€ 0,00
52,5
€ 300.000,00
€ 0,00
46,5
€ 104.410,00
€ 0,00
58,5
€ 52.656,00
€ 0,00
58,0
Nijmegen
Approved
€ 443.610,00
€ 443.610,00
84,0
Nijmegen
Music for Europe
Rejected (Lack
of Funds)
€ 111.185,00
€ 0,00
66,0
Approved
€ 50.000,00
€ 50.000,00
83,0
Rejected (Lack
of Funds)
€ 51.500,00
€ 0,00
60,0
Approved
€ 382.760,00
€ 382.760,00
84,0
Approved
€ 137.760,00
€ 137.760,00
87,0
Nieuwegein
Nijkerk Gld
Noordwijkerhout Y.E.T.
The influence of Classical
culture on contemporary
Oud Beijerland Europe
Travelling Through Time in
OSG Gemini College
Ridderkerk
Europe
Food for thought:
personalized learning and
BC Broekhin Roermond Roermond
OER in a European setting
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected (Lack
of Quality)
Gevraagd
Sustainable
Entrepreneurship In Schools
Heritage, Opportunities and
Perspectives of Europe
Water: Blue Gold of the
Future
Creative Entrepreneurship
VaCo
Eurotopia: Collaborative
Learning in a world with
disappearing borders
Herbert Vissers College Nieuw-Vennep
Corlaer College Nijkerk
Stedelijke
Scholengemeenschap
Nijmegen
Stichting Voortgezet
Montessori Onderwijs
Nijmegen en
Omstreken
Teylingen College,
sector Leeuwenhorst
Vereniging voor
Christelijk Onderwijs in
de Hoeksche Waard
Projecttitel
Opmerking
11
Projectnummer
2014-1-NL01KA201-001052
2014-1-NL01KA200-001265
2014-1-NL01KA201-001324
2014-1-NL01KA200-001295
2014-1-NL01KA201-001041
2014-1-NL01KA201-001050
2014-1-NL01KA201-001062
2014-1-NL01KA201-001087
2014-1-NL01KA201-001096
2014-1-NL01KA201-001212
2014-1-NL01KA201-001129
Organisatie
KPO basisschool
Lavoor
Cooperatieve
vereniging Pressure
Line U.A.
Plaats
Projecttitel
Roosendaal
Talent@school
WelComm: Communication
Skills for Integration of
Migrants
Rotterdam
Status
Gevraagd
Toegekend
Score
Rejected (Lack
of Funds)
€ 146.470,00
€ 0,00
60,0
Approved
Rejected
Eligibility
Check
€ 291.130,00
€ 266.280,00
85,5
€ 70.890,00
€ 0,00
0,0
Rotterdam
Language, Culture and
Science
Professional capacity dealing
with diversity
Approved
€ 450.000,00
€ 430.000,00
84,0
Rotterdam
European Young
Entrepeneurs
€ 102.775,00
€ 0,00
63,5
Rotterdam
Rivers of Life
€ 224.539,00
€ 0,00
55,5
Sassenheim
€ 161.585,00
€ 0,00
72,0
€ 100.800,00
€ 0,00
60,0
€ 63.900,00
€ 0,00
59,5
Spijkenisse
Everybody has a Story
Cultural education- good
practices
Cultural education- good
practices
The search for life in our
solar system
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected (Lack
of Funds)
Rejected (Lack
of Funds)
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected (Lack
of Funds)
€ 180.000,00
€ 0,00
62,0
Ubbergen
Theatre - the art of telling the
truth through disguise.
Rejected (Lack
of Quality)
€ 51.980,00
€ 0,00
53,0
CSG Calvijn-Vreewijk
Rotterdam
Risbo B.V.
Vereniging voor
Christelijk Voortgezet
onderwijs Rotterdam en
omgeving, Christelijke
Scholengemeenschap
Comenius College
Vereniging voor
Christelijk Voortgezet
onderwijs Rotterdam en
omgeving, Christelijke
Scholengemeenschap
Comenius College
Het Rijnlands Lyceum
Sassenheim
Schoonhovens College
Schoonhoven
Schoonhovens College
OSG de Ring van
Putten
Stichting Sint
Augustinus Havo Notre
Dame des Anges
Schoonhoven
Rejected (Lack
of Quality)
Opmerking
Te laat
12
Projectnummer
2014-1-NL01KA201-001130
2014-1-NL01KA201-001146
2014-1-NL01KA201-001065
2014-1-NL01KA201-000548
2014-1-NL01KA201-000550
2014-1-NL01KA201-000554
2014-1-NL01KA200-001266
2014-1-NL01KA201-001042
2014-1-NL01KA201-001301
2014-1-NL01KA201-001125
2014-1-NL01KA201-001071
Organisatie
Stichting Sint
Augustinus Havo Notre
Dame des Anges
Stichting Sint
Augustinus Havo Notre
Dame des Anges
Het Hogeland College
Stichting Openbaar
Voortgezet Onderwijs
Utrecht
Stichting Openbaar
Voortgezet Onderwijs
Utrecht
Stichting Openbaar
Voortgezet Onderwijs
Utrecht
UNIVERSITEIT
UTRECHT
Plaats
Status
Uithuizen
Projecttitel
My town is the interpretation
of me, or do I interprete my
town?
The Romans - Invadors or
Innovators in Spain and the
Netherlands?
National Characters
crossinginternational borders
Rejected (Lack
of Quality)
Rejected (Lack
of Quality)
Utrecht
Student exchange
Utrecht
Utrecht
Ubbergen
Ubbergen
Utrecht
College Den Hulster
Venlo
Stichting Lentiz
onderwijsgroep,
samenwerkingsstichting
voor BVE en VO in het
Westland en de Nieuwe
Waterweg Noord
Vlaardingen
Rejected (Lack
of Quality)
Gevraagd
Toegekend
Score
€ 49.340,00
€ 0,00
51,5
€ 44.060,00
€ 0,00
50,5
€ 63.000,00
€ 0,00
52,0
Rejected (Lack
of Quality)
€ 18.000,00
€ 0,00
34,0
Exchange Utrecht-Brno
Rejected (Lack
of Quality)
€ 2.700,00
€ 0,00
28,5
MERCURIUS
Rejected (Lack
of Quality)
€ 36.475,00
€ 0,00
37,0
Interactive Planning 4 the
Future in Education
Active Cultural Exchange
between Fuenlabrada and
Venlo
PCBS De Regenboog
Voorhout
Battling Prejudice in the
Region’
Under the Same Sky, open
minds and equal rights for all
Het Hoge
Vorden
Healthy Schools
Rejected (Lack
of Quality)
€ 449.973,00
€ 0,00
67,5
Rejected (Lack
of Quality)
€ 60.000,00
€ 0,00
39,5
Rejected (Lack
of Quality)
€ 101.536,00
€ 0,00
59,0
€ 188.270,00
€ 188.270,00
97,0
€ 139.450,00
€ 0,00
53,0
Approved
Rejected (Lack
of Quality)
Opmerking
Toegevoegde
waarde van nietprogrammaland
(Rusland) niet
aangetoond
13
Projectnummer
2014-1-NL01KA200-000533
2014-1-NL01KA200-000538
2014-1-NL01KA201-001035
2014-1-NL01KA201-001056
2014-1-NL01KA201-001086
2014-1-NL01KA201-001110
Organisatie
Plaats
Het College
Weert
Het College
Weert
Sint Michael College
Zaandam
Living in borderregions
Healthy Eating is Living
Positively
KSG De Breul
Zeist
The Voice of Young Europe
Van der Capellen sg
Zwolle
Van der Capellen sg
Zwolle
Making connections
Best of both - collaborative
comparative research
between Sweden and the
Netherlands
Projecttitel
Let us work in and with
Europe
Status
Gevraagd
Toegekend
Score
Rejected (Lack
of Quality)
€ 581.830,00
€ 0,00
40,0
Rejected (Lack
of Quality)
€ 226.690,00
€ 0,00
56,0
Rejected (Lack
of Funds)
€ 71.900,00
€ 0,00
65,0
Rejected (Lack
of Funds)
€ 133.760,00
€ 0,00
73,0
Rejected (Lack
of Funds)
€ 270.890,00
€ 0,00
75,0
Rejected (Lack
of Funds)
€ 68.400,00
€ 0,00
Opmerking
75,0
*.*.*.*.*
14
Download