Selectielijst Erasmus+ KA2 sector basis

advertisement
Selectielijst Erasmus+ KA2 │ sector basis- en voortgezet onderwijs
Versie 2.0 van 3 oktober 2014
Onderstaande lijst is op 12 september 2014 geaccordeerd door het evaluatiecomité (directies IB, PO en VO van het ministerie van OCW) en op 15
september 2014 ter besluit aangeboden aan de Commissie Financiële Toekenningen van het Europees Platform en geaccordeerd door de directeur van
het Nationaal Agentschap (NA) Erasmus+ Onderwijs & Training. Op 3 oktober zijn de Nederlandse partnerscholen toegevoegd die een toekenning
hebben via een in een ander programmaland aangevraagd strategisch partnerschap tussen alleen scholen.
Aan onderstaande lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alle correspondentie met betrekking tot de ingediende aanvragen vindt schriftelijk
plaats. Aanvragers worden zowel per e-mail als per brief geïnformeerd over de selectie: bij toekenning en reservelijst over de verdere procedure en bij
afwijzing over de reden ervan. De projecten die niet ontvankelijk waren, hebben hier reeds in juni bericht over ontvangen.
Het door de EC beschikbaar gestelde budget is € 3.985.784,--, waarvan 65% is bedoeld voor strategische partnerschappen tussen alleen scholen. We
kunnen van dat budget elf strategische partnerschappen tussen alleen scholen subsidiëren en verder nog vier strategische partnerschappen waar niet
alleen scholen bij zijn betrokken. In totaal 15 projecten voor een subsidiebedrag van € 3.917.976,--. Uit het EC budget worden verder nog de
Transnational Cooperation Activities voor po/vo gefinancierd (bijvoorbeeld contact seminars) en is er een klein bedrag overgeheveld naar KA1 voor
nascholingsprojecten po/vo. In totaal committeert het NA hiermee € 19.209,= meer dan beschikbaar is. Er staan drie projecten op de reservelijst; mocht
er uit andere sectoren of uit andere Key Actions nog subsidie vrijkomen, dan worden het budget herverdeeld. Voor strategische partnerschappen tussen
alleen scholen is het niet mogelijk een reservelijst aan te leggen. De subsidies voor de Nederlandse partnerscholen in de strategische partnerschappen
tussen alleen scholen worden gefinancierd uit het budget van het land waar het project is aangevraagd door de coördinerende school.
De lijst is op alfabetische volgorde van plaats en naam van de organisatie opgesteld.
Mocht u vragen hebben over Erasmus+ voor basis- en voortgezet onderwijs, neemt u dan contact op met onze medewerkers via erasmusplus@epf.nl of
via telefoonnummer 023 - 553 11 62, of kijkt u op onze website www.europeesplatform.nl/erasmusplus.
1
Nummer
Instelling
Plaats
Titel
2014-1-NL01KA201-001081
Osg Willemblaeu
Alkmaar
The Digital Diet
2014-1-NL01KA201-001118
Petrus Canisius college
Alkmaar
Communication Is The Pass Key
2014-1-NL01KA201-001137
Stedelijk Dalton College
Alkmaar
Alkmaar
Renewable energy
2014-1-NL01KA201-001085
OSG Erasmus
Almelo
earthquakes : Between Induced
Ground-motions Or Natural Events
2014-1-NL01KA201-001069_1
R.-K.Sg. Canisius
Almelo
21st Century Europeans, power to
the pupils
2014-1-NL01KA201-001070
R.-K.Sg. Canisius
2014-1-NL01KA200-001304
Stichting Uit Almelo.nl
2014-1-NL01KA201-001278
Helen Parkhurst
2014-1-NL01KA201-001136
Oostvaarderscollege
2014-1-NL01KA201-001141
2014-1-NL01KA201-001139
Scala College
Meerwegen
scholengroep - Farel
College
Status
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Funds)
Approved
Rejected
(Lack of
Almelo
Me and my career
Funds)
Rejected
Eligibility
Almelo
Almelo Academy
Check
Rejected
human effects on biodiversity for
(Lack of
Almere
bird migration and insects
Quality)
Rejected
Inter-religions, from prejudice to
(Lack of
Almere
tolerance
Quality)
Rejected
Alphen aan den
(Lack of
Rijn
Teens R.I.I.S.E. for Human Rights
Funds)
Rejected
WWII - Life in resistance - What can (Lack of
Amersfoort
we learn from Anne Frank?
Quality)
Gevraagd
Toegekend
Score Opmerking
€ 76.515,00
€ 0,00
60,5
€ 272.236,00
€ 0,00
64,0
€ 30.000,00
€ 0,00
42,5
€ 119.880,00
€ 0,00
65,0
€ 384.875,00
€ 384.875,00
81,0
€ 41.000,00
€ 0,00
60,0
€ 205.270,00
€ 0,00
0,0
€ 182.500,00
€ 0,00
53,0
€ 167.050,00
€ 0,00
41,0
€ 134.160,00
€ 0,00
62,5
€ 33.046,00
€ 0,00
28,0
Waarvan € 47.166,00
voor deze school
Alleen NL instellingen,
geen andere landen
2
2014-1-NL01KA201-001172
2014-1-PL01KA201-002907_6
OBS De Dubbelster
Amersfoort
Our community. We are all the
same, and yet so different.
OBS De Gondelier
Amersfoort
Discovering Europe
2014-1-NL01KA201-001072_1
't Atrium
Amersfoort
Building Europe through
Entrepreneurship and Employment
2014-1-NL01KA201-001075
Stichting Ceder Groep
Amstelveen
Zukunft Europa
Stichting Ceder Groep
Amstelveen
Anne Frank Stichting
Amsterdam
IJburg College
Amsterdam
2014-1-NL01KA200-001308
Stichting School at Sea
Amsterdam
Different Countries,
Different Heroes,
Common Journey
Web toolkit on antisemitism and
other forms of discrimination
Países, Escuelas y Personas;
Construyendo la Paz
Experiential Learning, incorporating
outdoor activities within the
"normal" school curriculum
2014-1-NL01KA201-001127
Stichting Schoolfonds
Vossiusgymnasium
Amsterdam
Geo Future Excellence Programme
2014-1-NL01KA201-001057
OBS de Meerpaal
2014-1-NL01KA201-001198
2014-1-NL01KA200-000571
2014-1-ES01KA201-004933_3
2014-1-NL01KA201-000908
Anna Paulowna Living in the future
Der Rhein als Bindeglied- Einfluss
der Kulturlandschaften entlang des
Rheins auf die nationale Identität
der angrenzenden Länder.
Beobachtungen vom Rheintal
(Köln-Bonner Bucht) bis zur
Koninklijke Scholen
Mündung.
Gemeenschap Apeldoorn Apeldoorn
Rejected
(Lack of
Quality)
Approved
Approved
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Funds)
Reserve
List
Approved
Rejected
(Lack of
Funds)
€ 200.080,00
€ 0,00
58,0
€ 35.675,00
€ 449.275,00
€ 449.275,00
88,0
€ 135.000,00
€ 0,00
78,0
€ 80.000,00
€ 0,00
78,0
€ 334.771,00
€ 334.771,00
73,0
Waarvan € 53.075,00
voor deze school
€ 10.600,00
€ 449.391,00
€ 0,00
63,0
Approved
Rejected
(Lack of
Funds)
€ 443.525,00
€ 443.525,00
88,0
€ 136.577,00
€ 0,00
60,0
Rejected
Eligibility
Check
€ 30.450,00
€ 0,00
0,0
Ingediend in Duitsland
3
Arnhem
2014-1-NL01KA201-001100
Lorentz Lyceum
Stichting Chr
onderwijsgroep Vallei en
Gelderland-Midden
Research In School Environment,
Recreation, Vacation, Arts &
Tourism
Innovation, Research and Science
at school
Arnhem
You, Me and a Cup of Tea
2014-1-NL01KA201-001064
CS Vincent van Gogh
Assen
Europe's Got Talent!
2014-1-NL01KA200-000578
Stichting Het Baarnsch
Lyceum
Baarn
2014-1-NL01KA201-001040
St. Willibrordus
Bakel
European Citizenship Week
Innovation of teaching methods by
using 21st century skills and key
competences
Approved
Rejected
Eligibility
Check
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
Eligibility
Check
Rejected
(Lack of
Quality)
Barendrecht
Helping each other: sustainability in
a longterm partnership
Approved
Bergen
SmArt Teenagers
Approved
Bergen op
Zoom
Skilled European Entrepreneurs
Allusions of Worduse in Enterprise
and SOciety Modelling Education
for 21c
Bergschenhoek
YOUNG REPORTERS ACROSS
EUROPE
Approved
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Funds)
Fluency in water
Rejected
(Lack of
Funds)
2014-1-NL01KA201-001154
2014-1-ES01KA201-003564_4
2014-1-NL01KA201-001142_1
2014-1-HR01KA201-007127_2
2014-1-NL01KA201-001098_1
2014-1-NL01KA201-001210
2014-1-NL01KA201-000629
2014-1-NL01KA201-001148
Koninklijke Scholen
Gemeenschap Apeldoorn Apeldoorn
Dalton Lyceum
Barendrecht
Berger
Scholengemeenschap
Regionale
Scholengemeenschap 't
Rijks
Regionale
Scholengemeenschap 't
Rijks
Wolfert PRO
St. voor
Interconfessioneel
voortgezet onderwijs in
Oostelijk West-Friesland
Bergen op
Zoom
Bovenkarspel
Rejected
(Lack of
Quality)
€ 54.900,00
€ 0,00
58,0
€ 28.100,00
Ook in Noorwegen
ingediend
€ 149.850,00
€ 0,00
0,0
€ 200.580,00
€ 0,00
64,5
€ 38.200,00
€ 0,00
0,0
€ 168.020,00
€ 0,00
58,0
€ 47.950,00
€ 47.950,00
81,0
Waarvan € 27.900,00
voor deze school
Waarvan € 38.990,00
voor deze school
Slechts 2 landen in
aanvraag
€ 31.140,00
€ 158.640,00
€ 158.640,00
91,0
€ 61.350,00
€ 0,00
77,0
€ 296.470,00
€ 0,00
68,5
€ 306.550,00
€ 0,00
71,0
4
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
Eligibility
Check
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Quality)
2014-1-NL01KA201-001066
Stichting Helicon
Opleidingen
Boxtel
Pets for people, people for pets
2014-1-NL01KA201-001114
RSG Broklede
Breukelen
2014-1-NL01KA200-001155
Prowise
Budel
Water our Frienemy
Samenwerking tussen Prowise en
Agentschap voor
onderwijscommunicatie in Belgie
2014-1-NL01KA201-001160
pcb Het Baken
Capelle aan
den IJssel
Stichting OPOCK
Capelle aan
den IJssel
JOY in Education
KOMPAS WETENSCHAP EN
TECHNOLOGIE - instrument ter
bevordering van een lerende
organisatie op het gebied van
wetenschap en technologie.
Jac. P. Thijsse College
Castricum
European classroom
Approved
€ 33.530,00
Merlet College
Cuijk
Approved
€ 42.280,00
ORS Lek en Linge
Culemborg
AU FIL DE NOS COURS D'EAU
Living a healthy life and
entrepreneurship across Europe –
Promoting sustainable approaches
to a healthy life and successful
business administration.
€ 25.850,00
Stichting voor Christelijk
VO Culemborg e.o.
Culemborg
Freedom of Speech in European
History (worktitle)
Approved
Rejected
(Lack of
Quality)
Delft
It's My Life - It's My Choice
Approved
Den Haag
Innovating History Education for All
Approved
2014-1-NL01KA201-001173
2014-1-FR01KA201-008555_6
2014-1-FR01KA201-002490_7
2014-1-ES01KA201-003461_3
2014-1-NL01KA201-001039
2014-1-ES01KA201-004291_4
2014-1-NL01KA200-001313
Grotius College
EUROCLIO
VERENIGING EUROPEAN
ASSOCIATION OF
HISTORY EDUCATORS
€ 176.350,00
€ 0,00
65,0
€ 78.920,00
€ 0,00
71,0
€ 50.000,00
€ 0,00
0,0
€ 330.031,00
€ 0,00
73,0
€ 450.000,00
€ 0,00
59,0
€ 33.900,00
€ 0,00
Slechts 2 landen in
aanvraag
56,0
€ 32.420,00
€ 450.000,00
€ 366.280,00
84,0
5
2014-1-UK01KA201-000234_2
Gaspard de
Colignyschool
Den Haag
Play Together to Learn Together
2014-1-NL01KA201-001038
Maris College
Den Haag
Together in Europe
Montaigne Lyceum
Den Haag
Entrepreneurship, Financial literacy
& Employability
SBO Merlijn
Den Haag
Stichting Jong
Ondernemen
Den Haag
Zandvliet College
Den Haag
2014-1-NL01KA201-001187
2014-1-UK01KA201-000211_3
2014-1-NL01KA201-001177
2014-1-ES01KA201-004511_3
Approved
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Funds)
Connect! Create! Communicate!
Enlarging Europe's Community of
Entrepreneurial Teachers and
Schools: Developing and Cocreating the Virtual Guide to
Entrepreneurial Learning
Approved
Approved
2014-1-NL01KA200-001274
OBS Het Roessink
Deventer
2014-1-ES01KA201-003527_4
Ulenhof College
Doetinchem
2014-1-NL01KA201-001046
Ulenhofcollege
Doetinchem
Peer-to-Peer learning
Development of teaching and and
learning techniques for European
Primary schools within a design and
technology context.
Europe 2020: offering new
perspectives and incentives for
young people
Fit for jobs in Europe ; qualifying
students for the European labour
market.
2014-1-NL01KA201-001078
Cambreur College
Dongen
Arts, Crafts and Culture
2014-1-NL01KA201-001128
Revius Lyceum Doorn
Doorn
2014-1-NL01KA201-001061
Insula College Locatie
Halmaheiraplein
Dordrecht
Language and Culture Exchange
project CR-NL2014
REACH - Roles for Europeans with
Activities using Computers
expanding Horizons
Reserve
List
Rejected
(Lack of
Funds)
Approved
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Funds)
€ 24.035,00
€ 938.379,00
€ 0,00
40,0
€ 86.215,00
€ 0,00
68,5
€ 43.805,00
€ 299.831,00
€ 299.831,00
78,5
€ 26.950,00
€ 446.586,00
€ 0,00
67,0
€ 21.250,00
€ 216.250,00
€ 0,00
68,5
€ 72.630,00
€ 0,00
23,5
€ 18.000,00
€ 0,00
50,0
€ 107.295,00
€ 0,00
63,0
6
2014-1-UK01KA201-000214_4
2014-1-NL01KA201-001269
OBS Dubbeldam
Dordrecht
LEARNERS FOR LIFE!
Dordrecht
Windows on the World
2014-1-NL01KA201-001113
Wartburg College locatie
Marnix
Vereniging voor
Christelijk Voortgezet
Onderwijs voor de Regio
Oost Friesland
2014-1-NL01KA200-000632
Ichthus Lyceum
Driehuis
2014-1-NL01KA201-001120
Lyceum Bisschop
Bekkers
Eindhoven
2014-1-NL01KA201-001095
Sint-Joriscollege
Eindhoven
2014-1-NL01KA201-001104
SintLucas
Eindhoven
2014-1-NL01KA201-001034
Drachten
2014-1-NL01KA201-001132
Van Maerlantlyceum
Eindhoven
Stichting voor Voortgezet
Onderwijs op Protestant
Christelijke Grondslag
voor de Noordoostpolder
en Omgeving
Emmeloord
2014-1-NL01KA201-001108
Hondsrug College
Emmen
Approved
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Exploring European Challenges
Quality)
Rejected
Sustainable entrepreneurship in the Eligibility
21st century; challenge your future Check
Rejected
(Lack of
YTA Youth Technical Awareness
Funds)
Rejected
Innovative learning methods of the (Lack of
21 century
Quality)
Rejected
(Lack of
Generation SiSoMo
Funds)
Wer einen Menschen rettet, rettet
die ganze Welt: jüdische Schicksale
in Brabant (Eindhoven) und BerlinBrandenburg (Oranienburg) 70
Rejected
Jahre nach Ende des 2.
(Lack of
Weltkrieges
Funds)
Food and health: it's better to
prevent than to cure
Exchange Roudnice Emmen
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Quality)
€ 12.900,00
€ 46.000,00
€ 0,00
63,0
€ 151.850,00
€ 0,00
45,0
€ 90.000,00
€ 0,00
0,0
€ 450.000,00
€ 0,00
76,0
€ 176.665,00
€ 0,00
54,0
€ 149.703,00
€ 0,00
78,0
€ 166.128,00
€ 0,00
75,0
€ 186.865,00
€ 0,00
77,0
€ 48.250,00
€ 0,00
28,0
Slechts 2 landen in
aanvraag
7
2014-1-NL01KA201-001126
2014-1-LT01KA201-000540_6
Rejected
(Lack of
Funds)
Stichting ROC WestBrabant
Etten Leur
SBO De Bolder
Franeker
Goinginternational
Puppets mission: childhood without
borders
Ver. CVO NW Friesland
Franeker
The voyage to the European future
Strabrecht College
Geldrop
Europe For You
2014-1-NL01KA201-001060
Gomarus College
Vondelpad 3 - 02UV-18
Groningen
Improving Language Skills through
CLIL
2014-1-NL01KA201-001036
RSG de Borgen
Groningen
EUTOPIA
Stichting AOC Terra
Groningen
Meppel Most Ecology Project
Het Assink
Haaksbergen
Gardening: Culture and Science
2014-1-NL01KA200-000638
Team Academy
Netherlands BV
Haarlem
2014-1-ES01KA201-003342_3
2014-1-ES01KA201-004692_2
RSG Slingerbos │ Levant Harderwijk
Koninklijke Kentalis
Guyotschool voor VSO
Haren
2014-1-NL01KA201-001080
SVOPL
2014-1-NL01KA201-001048
CVO PENTA college
CSG Jacob van Liesveldt Hellevoetsluis
DreamStorm
INTERNATIONAL TEAMWORK AS
A METHOD TO MAKE OUR
SCHOOLS INCLUSIVE OF
DIVERSITY
Approved
Deaf Students and the Inclusive
Challenge in Europe
Approved
Rejected
(Lack of
War Horse
Funds)
Rejected
(Lack of
EuroVIEW
Funds)
2014-1-NL01KA201-001107
2014-1-CZ01KA201-001827_3
2014-1-NL01KA201-000654
2014-1-HU01KA201-002267_7
Heerlen
Approved
Rejected
(Lack of
Quality)
Approved
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Quality)
Approved
Rejected
(Lack of
Quality)
€ 56.850,00
€ 0,00
66,0
€ 19.375,00
€ 109.340,00
€ 0,00
56,0
€ 22.710,00
€ 450.000,00
€ 0,00
66,0
€ 102.200,00
€ 0,00
73,0
€ 18.000,00
€ 0,00
54,0
€ 31.095,00
€ 156.566,00
€ 0,00
54,0
€ 23.690,00
€ 33.545,00
€ 2.700,00
€ 0,00
78,5
€ 245.450,00
€ 0,00
65,0
8
2014-1-NL01KA201-001063
CVO PENTA college
CSG Jacob van Liesveldt Hellevoetsluis
2014-1-NL01KA201-001182
CVO PENTA college
CSG Jacob van Liesveldt Hellevoetsluis
stichting openbaar
onderwijs Jan van
Brabant
Helmond
Let's Go!
€ 378.875,00
€ 0,00
55,0
€ 259.766,00
€ 259.766,00
80,0
€ 101.900,00
€ 0,00
36,0
€ 40.300,00
€ 0,00
51,5
€ 66.800,00
€ 0,00
0,0
€ 88.950,00
€ 0,00
35,0
€ 134.670,00
€ 0,00
58,0
€ 142.794,00
€ 0,00
59,0
2014-1-NL01KA201-001300
Lyceum de Grundel
Hengelo
Stichting Regionaal
Opleidingen Centrum van
Twente
Hengelo
Our gateway to entrepreneurship
2014-1-NL01KA201-001058
Stichting Roelof van
Echten
Hoogeveen
From Peat to Fire
2014-1-NL01KA201-001093
Stichting Roelof van
Echten
Hoogeveen
No barriers for intercultural living
2014-1-NL01KA201-001222
Stichting Roelof van
Echten
Hoogeveen
National Identities
Reserve
List
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
Eligibility
Check
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Quality)
2014-1-NL01KA201-001138_1
Tabor College
Werenfridus
Stichting Onderwijs
Midden Limburg (inz.
Scholengemeenschap
Sint Ursula)
Stichting Onderwijs
Midden Limburg (inz.
Scholengemeenschap
Sint Ursula)
Hoorn
Entrepreneurship, business studies
in practise
Approved
€ 63.751,00
€ 63.751,00
81,0
Waarvan € 35.373,00
voor deze school
Horn
Let's go abroad!
Approved
€ 105.000,00
€ 105.000,00
83,0
Waarvan € 41.000,00
voor deze school
Horn
European Education and Career
guidance Systems
Rejected
(Lack of
Quality)
€ 64.000,00
€ 0,00
41,0
2014-1-NL01KA201-001116
2014-1-NL01KA201-001082
2014-1-NL01KA201-001218_1
2014-1-NL01KA201-001321
Learning, Sharing and Caring
through the classroom window
Rejected
(Lack of
Quality)
social respons ability
Echange Pays-Bas - France: à la
découverte d'une culture différente
Geen po/vo
9
2014-1-NL01KA201-001079
Basisschool Wereldwijs
Houten
Music,Dances and Emotional
Intelligence!
2014-1-NL01KA201-001068
Gooise Scholen
Federatie Huizermaat
Huizen
The European Art CHain
2014-1-NL01KA201-001073
Kampen
Health4life
2014-1-NL01KA200-001273
Stichting Ichthus College
Kampen
Stichting Expertise
Centrum Leren voor
Duurzame Ontwikkeling
Kerkrade
TEACHER+
2014-1-NL01KA201-001170
Esdal College
Klazienaveen
Klazienaveen
Social Media ...... Pros and
Cons.....hot or not!!
Landgraaf
"IMPROVEMENT OF EDUCATION
IN FOREIGN LANGUAGES"
2014-1-NL01KA200-000562
Charlemagne College
Friesland College
Stichting voor Algemeen
Voortgezet Onderwijs,
Beroepsonderwijs en
Volwasseneneducatie
Leeuwarden
Resilience
2014-1-NL01KA200-000614
Kredietbank Nederland
Leeuwarden
Stay Debtless
2014-1-NL01KA201-001055
Montessori High School
Leeuwarden
Bridges to the future
2014-1-NL01KA201-001168
Stichting Nordwin
College
Leeuwarden
Cultural Exchange Netherlands
Turkey of Students
2014-1-NL01KA201-001135
Dukdalf
Leiden
Dreams can change the world. We
are all Europeans
2014-1-NL01KA201-001037
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Funds)
€ 300.000,00
€ 0,00
56,0
€ 219.000,00
€ 0,00
75,0
€ 205.675,00
€ 0,00
67,0
€ 299.115,00
€ 0,00
51,5
€ 146.542,00
€ 0,00
52,0
€ 187.300,00
€ 0,00
54,0
€ 268.942,00
€ 0,00
64,0
€ 268.207,00
€ 0,00
44,5
€ 247.880,00
€ 0,00
72,0
€ 132.018,00
€ 0,00
50,0
€ 303.700,00
€ 0,00
62,0
10
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Funds)
Leiden
Language will Strenghten
Transversal Skills in Globalising
Europe - sector Culture & Society
Language will Strenghten
Transversal Skills in Globalising
Europe - sector Cultural Minorities
Language will Strenghten
Transversal Skills in Globalising
Europe - section Geography and
Politics
Language will Strenghten
Transversal Skills in Globalising
Europe - sector Cultural Minorities
Lekkum
How Children Learn
Approved
2014-1-NL01KA201-001147
Stichting Confessioneel
Onderwijs Leiden
Leiden
2014-1-NL01KA201-001149
Stichting Confessioneel
Onderwijs Leiden
Leiden
2014-1-NL01KA201-001150
Stichting Confessioneel
Onderwijs Leiden
2014-1-NL01KA201-001151
2014-1-UK01KA201-000222_5
Stichting Confessioneel
Onderwijs Leiden
Prof.
Wassenberghskoalle
Stichting Lentiz
Onderwijsgroep,
samenwerkingsstichting
voor BVE en VO in het
Westland en de Nieuwe
Waterweg Noord
2014-1-NL01KA201-001282
2014-1-DE03KA201-001360_2
2014-1-NL01KA201-001145
2014-1-NL01KA201-001281
Lentiz │ Reviuslyceum
Stichting Lentiz
Onderwijsgroep,
samenwerkingsstichting
voor BVE en VO in het
Westland en de Nieuwe
Waterweg Noord
Stichting Lentiz
Onderwijsgroep,
samenwerkingsstichting
voor BVE en VO in het
Westland en de Nieuwe
Waterweg Noord
Leiden
Maasland
Maassluis
Battle Against Bullies
Employment Opportunities and
Enterprise in Europe
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Funds)
€ 56.070,00
€ 0,00
79,0
€ 53.070,00
€ 0,00
79,0
€ 51.270,00
€ 0,00
79,0
€ 51.915,00
€ 0,00
79,0
€ 17.050,00
€ 133.565,00
Maassluis
Knowing Europe through our seas
Maassluis
International Job Orientation in
European Ports
Rejected
(Lack of
Quality)
67,5
€ 29.400,00
Approved
Rejected
(Lack of
Quality)
€ 0,00
€ 79.500,00
€ 0,00
24,0
€ 87.865,00
€ 0,00
54,5
11
2014-1-ES01KA201-003524_2
2014-1-IT02KA201-003460_8
Porta Mosana College
Maastricht
Our Eurowiki: Opening windows,
opening minds
Porta Mosana College
Maastricht
Europe Web Walking -
Stichting EURICON
Christelijke
Scholengemeenschap
Walcheren
Maastricht
INnovatiVE sustaiNability
EDucation
Middelburg
CSG Prins Maurits
Approved
€ 15.900,00
€ 38.685,00
Neighbours get acquainted
Approved
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Quality)
Middelharnis
Peers in Europe
Approved
€ 27.490,00
Naaldwijk
Tastes of our lands
Approved
€ 11.805,00
Naaldwijk
Fair and safe food: responsible
production and distribution of food.
Rejected
(Lack of
Quality)
€ 114.055,00
€ 0,00
41,0
Naaldwijk
Responsible citizenship regarding
regional awareness
Rejected
(Lack of
Quality)
€ 149.475,00
€ 0,00
47,0
2014-1-NL01KA201-001316
Lentiz │ Floracollege
Stichting Lentiz
Onderwijsgroep,
samenwerkingsstichting
voor BVE en VO in het
Westland en de Nieuwe
Waterweg Noord
Stichting Lentiz
Onderwijsgroep,
samenwerkingsstichting
voor BVE en VO in het
Westland en de Nieuwe
Waterweg Noord
Stichting Lentiz
Onderwijsgroep,
samenwerkingsstichting
voor BVE en VO in het
Westland en de Nieuwe
Waterweg Noord
Naaldwijk
Sustainable Entrepreneurship In
Schools
€ 223.840,00
€ 0,00
52,5
2014-1-NL01KA201-001059
Anna van Rijn College
Nieuwegein
Heritage, Opportunities and
Perspectives of Europe
€ 300.000,00
€ 0,00
46,5
2014-1-NL01KA200-001276
2014-1-NL01KA201-001047
2014-1-HU01KA201-002279_2
2014-1-ES01KA201-003611_2
2014-1-NL01KA201-001305
2014-1-NL01KA201-001306
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Quality)
€ 340.000,00
€ 0,00
66,0
€ 60.000,00
€ 0,00
57,0
12
2014-1-NL01KA201-001186
2014-1-NL01KA201-001124
2014-1-NL01KA201-001123_1
2014-1-NL01KA201-001153
2014-1-IT02KA201-004203_2
2014-1-NL01KA201-001327_1
2014-1-ES01KA201-003540_3
Herbert Vissers College
Nieuw-Vennep
Water: Blue Gold of the Future
Corlaer College Nijkerk
Stedelijke
Scholengemeenschap
Nijmegen
Stichting Voortgezet
Montessori Onderwijs
Nijmegen en Omstreken
Nijkerk Gld
Creative Entrepreneurship VaCo
Northgo College
Noordwijk
Nijmegen
Nijmegen
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Quality)
Eurotopia: Collaborative Learning in
a world with disappearing borders
Approved
Rejected
(Lack of
Music for Europe
Funds)
eNetEnergy Entrepeneurship
Education
Approved
€ 104.410,00
€ 0,00
58,5
€ 52.656,00
€ 0,00
58,0
€ 443.610,00
€ 443.610,00
84,0
€ 111.185,00
€ 0,00
66,0
Waarvan € 194.945,00
voor deze school
€ 27.050,00
2014-1-NL01KA201-001094
Teylingen College, sector
Leeuwenhorst
Noordwijkerhout Y.E.T.
Social Media and Education:
2College Durendael
Oisterwijk
Threats and Opportunities.
Vereniging voor
Christelijk Onderwijs in
The influence of Classical culture
de Hoeksche Waard
Oud Beijerland on contemporary Europe
Approved
Rejected
(Lack of
Funds)
€ 51.500,00
€ 0,00
60,0
2014-1-NL01KA201-001143_1
OSG Gemini College
Ridderkerk
Approved
€ 382.760,00
€ 382.760,00
84,0
Waarvan € 96.625,00
voor deze school
2014-1-NL01KA201-001201_1
BC Broekhin Roermond
Roermond
€ 137.760,00
€ 137.760,00
87,0
Waarvan € 48.070,00
voor deze school
2014-1-NL01KA201-001052
2014-1-NL01KA200-001265
KPO basisschool Lavoor
Cooperatieve vereniging
Pressure Line U.A.
Roosendaal
€ 146.470,00
€ 0,00
60,0
Rotterdam
Talent@school
WelComm: Communication Skills
for Integration of Migrants
Approved
Rejected
(Lack of
Funds)
€ 291.130,00
€ 266.280,00
85,5
2014-1-NL01KA201-001324
CSG Calvijn-Vreewijk
Rotterdam
Language, Culture and Science
Approved
Rejected
Eligibility
Check
€ 70.890,00
€ 0,00
0,0
Travelling Through Time in Europe
Food for thought: personalized
learning and OER in a European
setting
Approved
€ 50.000,00
€ 50.000,00
83,0
Waarvan € 28.000,00
voor deze school
€ 28.665,00
Na de deadline
ingediend
13
2014-1-NL01KA200-001295
Professional capacity dealing with
diversity
Approved
€ 450.000,00
€ 430.000,00
84,0
European Young Entrepeneurs
Rejected
(Lack of
Quality)
€ 102.775,00
€ 0,00
63,5
Rejected
(Lack of
Quality)
€ 224.539,00
€ 0,00
55,5
Rotterdam
2014-1-NL01KA201-001050
Risbo B.V.
Vereniging voor
Christelijk Voortgezet
onderwijs Rotterdam en
omgeving, Christelijke
Scholengemeenschap
Comenius College
Vereniging voor
Christelijk Voortgezet
onderwijs Rotterdam en
omgeving, Christelijke
Scholengemeenschap
Comenius College
2014-1-UK01KA201-000229_5
RKBS Bernardus
Saasveld
Rivers of Life
Once upon an Erasmus Tale
(Traditional Arts and Languages
across Europe)
2014-1-NL01KA201-001062
2014-1-SE01KA201-000918_2
Het Rijnlands Lyceum
Sassenheim
Het Rijnlands Lyceum
Sassenheim
Sassenheim
Everybody has a Story
Sassenheim
Conscious Living
2014-1-NL01KA201-001087
Schoonhovens College
Schoonhoven
Cultural education- good practices
2014-1-NL01KA201-001096
Schoonhovens College
Schoonhoven
Cultural education- good practices
2014-1-NL01KA201-001088
ds Piersoncollege
'sHertogenbosch
Echange linguo-culturel MatignéDenBosch
2014-1-NL01KA200-001294
Gemeente 'sHertogenbosch
'sHertogenbosch
ESTAFETTE
2014-1-NL01KA201-001041
Rotterdam
Rotterdam
Approved
Rejected
(Lack of
Funds)
Approved
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Funds)
€ 36.645,00
€ 161.585,00
€ 0,00
72,0
€ 127.845,00
€ 100.800,00
€ 0,00
60,0
€ 63.900,00
€ 0,00
59,5
€ 218.809,00
€ 0,00
54,0
€ 445.825,00
€ 0,00
61,5
14
2014-1-NL01KA201-001212
2014-1-FI01KA201-000702_6
2014-1-NL01KA201-001129
2014-1-NL01KA201-001130
2014-1-NL01KA201-001146
2014-1-NL01KA201-001065
2014-1-NL01KA201-000548
2014-1-NL01KA201-000550
2014-1-NL01KA201-000554
OSG de Ring van Putten
Spijkenisse
The search for life in our solar
system
2College Cobbenhagen
Stichting Sint Augustinus
Havo Notre Dame des
Anges
Stichting Sint Augustinus
Havo Notre Dame des
Anges
Stichting Sint Augustinus
Havo Notre Dame des
Anges
Tilburg
Our Forests - Our Future
Ubbergen
Theatre - the art of telling the truth
through disguise.
Ubbergen
My town is the interpretation of me,
or do I interprete my town?
The Romans - Invadors or
Innovators in Spain and the
Netherlands?
Het Hogeland College
Stichting Openbaar
Voortgezet Onderwijs
Utrecht
Stichting Openbaar
Voortgezet Onderwijs
Utrecht
Stichting Openbaar
Voortgezet Onderwijs
Utrecht
Uithuizen
National Characters
crossinginternational borders
Utrecht
Student exchange
Utrecht
Exchange Utrecht-Brno
Utrecht
MERCURIUS
Ubbergen
2014-1-NL01KA200-001266
UNIVERSITEIT
UTRECHT
Utrecht
2014-1-LU01KA201-000031_6
SG Were Di
Valkenswaard
Interactive Planning 4 the Future in
Education
Lebendiges Europa Sprachförderung durch Kreativität Europe vivante - Promotion des
langues par la créativité
Rejected
(Lack of
Funds)
Approved
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Quality)
Approved
€ 180.000,00
€ 0,00
62,0
€ 43.275,00
€ 51.980,00
€ 0,00
53,0
€ 49.340,00
€ 0,00
51,5
€ 44.060,00
€ 0,00
50,5
€ 63.000,00
€ 0,00
52,0
€ 18.000,00
€ 0,00
34,0
€ 2.700,00
€ 0,00
28,5
€ 36.475,00
€ 0,00
37,0
€ 449.973,00
€ 0,00
67,5
Toegevoegde waarde
van niet-programmaland
(Rusland) niet
aangetoond
€ 15.900,00
15
2014-1-NL01KA201-001042
Active Cultural Exchange between
Fuenlabrada and Venlo
Rejected
(Lack of
Quality)
€ 60.000,00
€ 0,00
39,5
Rejected
(Lack of
Quality)
€ 101.536,00
€ 0,00
59,0
Venlo
2014-1-NL01KA201-001301
College Den Hulster
Stichting Lentiz
onderwijsgroep,
samenwerkingsstichting
voor BVE en VO in het
Westland en de Nieuwe
Waterweg Noord
Vlaardingen
Battling Prejudice in the Region’
2014-1-NL01KA201-001125_1
PCBS De Regenboog
Voorhout
Under the Same Sky, open minds
and equal rights for all
2014-1-NL01KA201-001071
Het Hoge
Vorden
2014-1-NL01KA200-000533
Het College
Weert
€ 188.270,00
€ 188.270,00
97,0
Healthy Schools
Approved
Rejected
(Lack of
Quality)
€ 139.450,00
€ 0,00
53,0
Let us work in and with Europe
Rejected
(Lack of
Quality)
€ 581.830,00
€ 0,00
40,0
€ 226.690,00
€ 0,00
56,0
€ 71.900,00
€ 0,00
65,0
€ 133.760,00
€ 0,00
73,0
€ 270.890,00
€ 0,00
75,0
€ 68.400,00
€ 0,00
75,0
2014-1-NL01KA200-000538
Het College
Weert
Living in borderregions
2014-1-NL01KA201-001035
Sint Michael College
Zaandam
Healthy Eating is Living Positively
2014-1-NL01KA201-001056
KSG De Breul
Zeist
The Voice of Young Europe
2014-1-NL01KA201-001086
Van der Capellen sg
Zwolle
2014-1-NL01KA201-001110
Van der Capellen sg
Zwolle
Making connections
Best of both - collaborative
comparative research between
Sweden and the Netherlands
Rejected
(Lack of
Quality)
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Funds)
Rejected
(Lack of
Funds)
Waarvan € 34.710,00
voor deze school
*.*.*.*.*
16
Download