CV CV for Mikael Jonasson Born: December 12, 1962 Address

advertisement
CV
CV for Mikael Jonasson
Born:
December 12, 1962
Address:
Mossvägen 1
S310 42 Haverdalsstrand
Telephone:
+46 (0)35-52106, 073-7788023
Work address:
Associate Professor, Ph D Mikael Jonasson
Halmstad University
Department of Social- and Health Sciences
Box 823 30118 Halmstad
Phone (+46) 035-167620
Fax (+46) 35-167264
Email:
Mikael.Jonasson@hh.se
Professional experience:
1981–1986
Employment at SAPA, at the economic department Vetlanda
1985-1994
Education at Lund and Göteborg
1994-1995
Swedish gymnasium teacher in geography at Katrinelundsgymnasiet, Göteborg.
1995-2000
Researcher financed by the Swedish Transport and Communications Research Board, and Ph.D. candidate at the
University of Göteborg
2000 -2005
Consultant and advisor for the Swedish Road Administration. Development of a National Research Program Innovative
Design for Social Relations in Road Design.
2001-2002
Researcher financed by Volvo, situtated at Halmstad University
2002-
Teacher at Kalmar University
2003-
Teacher at Halmstad University
2007-
Administrative coordinator of department external relations
2009-2012
Research coordinator of LISA, Interreg IV EU-project
Visiting assignments
1999-2000
Visiting scholar at University of Berkeley California. Invited by Professor Allan Pred, Department of Geography.
2007
Teacher exchange (Erasmus). Department of Geography Humboldt University, Berlin.
2010
Teacher exchange (Erasmus) Katolische universität Eichstätt-Ingolstadt.
2011
Teacher exchange (Erasmus) Plymouth University, UK.
Editorial assignments
2010, 2013
Guest editor for Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
Education:
1990 University of Lund, Sweden, minor in social anthropology and sociology,
1994 University of Göteborg, Sweden, Ba in geography and social anthropology,
1994 University of Göteborg, Swedish gymnasium teacher Diploma in social science and geography.
2001 University of Göteborg. Ph.D. in cultural geography. The Creation of Places in Traffic through Performative Action (2000). Supervisor
Lage Wahlström. Opponent Steve Hinchliffe, Open University, London.
2009-2010 PALL education (Partnership for Leadership and Learning).
Conference organizer
2009 - 1st International Research Forum on Guided Tours Halmstad University, Halmstad, Sweden
2011 – 2nd International Research Forum on Guided Tours, Plymouth University, Plymouth, UK
Publications Mikael Jonasson
Articles
Jonasson, M. (1999) “The Ritual of Courtesy – Creating Complex or Unequivocal Places”, in Transport Policy 1999. Vol. 6, Issue 1 January,
pages 47-55;
Jonasson, M. (2004) ”The Performance of Improvisation: Traffic Practice and the Production of Space. ACME: An international E-Journal
for Critical Geographies. http://www.acme-journal.org/Volume3-1.htm;
Jonasson, M. (2010)“Virtual- and Live Guided Tours: Exchanging Experiences”. Journal of Hospitality and Tourism, Vol 8, nr 2;
Jonasson, M. (2011) “Framing learning conditions in geography excursions”. International Education Studies Vol. 4, No. 1, February;
Jonasson, M. (2012) “Innovation and learning in thin structures – producing intensive links in Halland”. International Journal of Innovation
and Learning; Vol.12, No.4, pp.364 - 378
Jonasson, M. & N. Sherle (2012) “Performing Co-produced Guided Tours”, in Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 12, no.
1, 55-73.
Jonasson, M.; P. Adolfsson & M. Zillinger (2012) “Editorial”, in special issue on Guided Tours, Scandinavian Journal of Hospitality and
Tourism, Vol. 12, no. 1.
Jonasson, M.; P. Adolfsson & M. Zillinger (2012) “Introduction”, in special issue on Guided Tours, Scandinavian Journal of Hospitality and
Tourism, Vol. 12, no. 1 pp. 1-7
Niedomysl T &, Mikael Jonasson, (2012),"Towards a theory of place marketing", Journal of Place Management and Development, Vol. 5
Iss: 3 pp. 223 – 230
Jonasson, M. (2012) “;Co-producing and co-performing attractive rural living in popular media, Rural Society. Vol 22 (1), pp17-33.
Jonasson, M., Smith, P. & Hallin, A. (2013). Performing Guided Tours: Editorial. Paper presented at 2nd IRFGT in
Plymouth UK. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 13(2).
Jonasson, M. (submitted) “Innovative spaces for dialogue in rural development”. Rural Studies;
Jonasson, M. (in print) “The AKKA board – a collaborative open innovation for mobility” Disability and Society;
Jonasson, M. and S. Högdin, (forthcoming) “Innovative service development in-between private and public sectors”.
Books
Jonasson, M. (2000) The Creation of Places in Traffic through Performative Action. Dissertation. Publications edited by the Department of
Geography, University of Gothenburg. Series B no 98.
Book chapters
Jonasson, M. (2000) “Att se det nya i det gamla och det egna i det andra”, i Kulturens Plats Maktens Rum. Hallin, PO; Molina I; Gren M.
(Ed). Brutus Östlings Förlag Symposium, Stockholm;
Jonasson, M. (2009) ”Krishantering, Yrkesspråk och en Alltmer Komplex Verklighet”, i Adolfsson, Petra och Rolf Solli (red) Offentlig
sektor och komplexitet – om hantering av mål, strategier och professioner. Lund: Studentlitteratur;
Adolfsson, P., Dobers, P.& Jonasson, M (2009) ”Introduction”, i Jonasson et al (red) A Swedish perspective on guiding and guided tours in
cities and rural areas. Stockholm: Santérus Academic Press;
Adolfsson, P., Dobers, P.& Jonasson, (2009) ”Epilog”, i Jonasson et al (red) A Swedish perspective on guiding and guided tours in cities
and rural areas. Stockholm: Santérus Academic Press.;
Jonasson, M. et al (2009,) “Guiding and the production of time-spaces”, Adolfsson, P., Dobers, P.& Jonasson, M. A Swedish perspective on
guiding and guided tours in cities and rural areas. Stockholm: Santérus Academic Press. http://hh.divaportal.org/smash/record.jsf?searchId=7&pid=diva2:302151;
Jonasson, M. (2010) ” Marknadsföring och planering av en attraktiv landsbygd”, i Petra Adolfsson & Rolf Solli GPMS Proceedings, Del 2.
GRI-rapport 2010:3, Managing Big Cities;
Jonasson M. (2010) Intensiva länkar i glesa strukturer. I Johannisson, Bengt & Rylander D (red) Entreprenörskap i regioners tjänst –
Ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv, KK-stiftelsen Stockholm;
Scherle, N. and Jonasson, M. (2013 in print) “1001 Places to See Before You Die“ Constructing Oriental Holiday Worlds in European
Travel Guides“. „ In Wippel, S. Under Construction“ The Material and Symbolic Meaning of Architecture and Infrastructure in the Gulf
Region. Ashgate.
Jonasson, M., Hallin, A., & Smith P., (2013 in print) Editorial, Special issue on guided tours. Scandinavian Journal of Hospitality and
Tourism.
Reports
Jonasson, M. (1995) Trafikkulturell kompetens: en studie av åsikter om trafiken i Göteborg. Occasional Papers, School of Economics and
Commercial Law Göteborg University, Department of Human and Economic Geography;
Jonasson, M. (2001) Innovativa designprinciper för social samverkan vid vägutformning: förstudie. Vägverket (AL90 AB 2000:27596);
Jonasson, M. (2002) Trafikdeltagares rörelsemönster på två stora parkeringsplatser, vid komplexa vägkorsningar och i en tydlig
dominanssituation. Vägverket.;
Jonasson, M. (2005) Innovativa Designprinciper för Social Samverkan vid Vägutformning: Taktila vägmarkeringar och Levandegjorda
Vägskyltar; Jonasson, M. (2008) Vindkraft och landsbygdsutveckling ur ett kollaborativt perspektiv. Laholms kommun.
http://dspace.hh.se/dspace/handle/2082/1804;
Jonasson, M. (2009) Halmstad Hamn och Stuveri AB ur ett transportgeografiskt perspektiv. http://hh.divaportal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:239920;
Jonasson, M.; R. Normann, M. Vasström; J. Cruickshank; H-K. Lysgård (2010) Lisa Kask – rapport från dialogseminarium 21 juni, 2010.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-5426;
Jonasson, M. (2010) Kartläggningen av upplevelseindustrin och annan (traditionell) industri i Halland – gemensamma
utvecklingsmöjligheter. http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:357784 ;
Jonasson, M. (2010) Forskaren som sam-producerande samhälls-entreprenör. Högskolan i Halmstad. http://hh.divaportal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:302114;
Jonasson, M. (2010) ”Attraktivt boende på landsbygden: att använda kompetensgrupper i ett utvecklingsarbete”.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-6007;
Jonasson, M. (2010) ”Intensiva länkar i glesa strukturer”. FORSKNING FÖR NYA NÄRINGAR EIDI Research Report, ISSN 1654-8299;
2010:3 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-6225;
Jonasson, M.(2011) Utvecklingsdialog kring en gemensam HR-funktion bland företag i Halland;
Högdin, S. & M. Jonasson, (2011) ”Förstudie – En förstudie av företaget Hjältebolagets verksamhet med grundskoleelever i behov av extra
stöd, Wigforsgruppen. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-15284;
Jonasson, M., R. Normann, J. Cruischank, H-K. Lysgaard, M. Vasström, P. Fischer. (2012) Forskning i Praksis: Teoretiske Perspektiv på
Landsbygdsutvikling i Interreg prosjektet LISA. http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:524651
Conference papers
Jonasson, Mikael. (1996) ”Trafikkulturell kompetens: en studie av åsikter om trafiken i Göteborg”, in conference report on Trafikdage på
Aalborg Universitet -96. Harry Lahrmann og Leif Hald Pedersen (Eds). Transportrådet og Trafikforskningsgruppen, Aalborg universitet;
Jonasson, Mikael (2001) ”Technology as Place Dependent Practice: Traffic Lights”. ESA 2001, Helsinki. New Technologies and New
Visions of Society;
Jonasson, Mikael (2004) ”Performance as slightly constrained creativity: Structure, culture practice and the creation of places in traffic”.
AAG Conference in Philadelphia, Mundane Geographies;
Jonasson, Mikael (2008) ”Guiding and the Production of Time-Spaces”, at RBG/IBS conference, London; Jonasson, Mikael (2008) ”Wind
Power, Capacity Building and Rural Development from a Collaborative Perspective”, at the session Towards transformative
knowledges/Practices for sustainable rural futures, at RBG/IBG conference, London;
Jonasson, Mikael (2008) “City Guiding and the Production of Time-spaces”, presented at the session Tourism and geographying matter(s)
RBG/IBG conference, London;
Jonasson, Mikael (2009) “Translating Guided Tours into Mobile Technologies”, at the 1 st International Forum on Guided Tours, Halmstad,
April, 2009. (Conference organizer);
Jonasson, Mikael (2009) ”Branding Knäred” Conference paper presented at GPMS (Goteborg Public Management Seminar,
Kvalitetsmässan, Göteborg;
Jonasson, Mikael & Thomas Niedomysl (2010) ”Central place theory: a general framework for researching place marketing”. Presented at
the special session Place marketing, at the ERSA annual conference (August) in Jönköping;
Scherle, Nicolai & Mikael Jonasson (2010) “1001 Places to See Before You Die“ Constructing Oriental Holiday Worlds in European
Travel Guides“. „Under Construction“ The Material and Symbolic Meaning of Architecture and Infrastructure in the Gulf Region
International Workshop at the Zentrum Moderner Orient, Berlin 6 – 10 October 2010;
Niedomysl, Thomas & Mikael Jonasson (2011) Towards a theory of place marketing. AAG annual conference in Seattle;
Jonasson, Mikael (2012) Christiania – performing multiple and niched tourist spaces of resistance through guided tours. INTERNATIONAL
SCIENTIFIC CONFERENCE Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Grecotel Corfu Imperial Hotel & Resort
Corfu Island, Greece 31st May – 3rd June 2012 http://www.ahtmmc2012.gr
Jonasson, Mikael (2013) Resilient Organization – the Placeless Tension Between Absorbing and Resisting Change. Presented at Goteborg
Public Management Seminars, Kvalitetsmässan I Göteborg. 19-20 april. 2013. http://www.gri.gu.se/konferens/gpms13/ &
http://www.kvalitetsmassan.se/delarrangemang/
Download