Vår dato - Flymedisinsk Institutt

advertisement
Forsvarets Sanitet
Med avdeling
Flymedisinsk institutt
Vår dato
Vår referanse
26.01.15
Vår saksbehandler
Tidligere dato
Tidligere referanse
Seniorrådgiver/lege JanOveOwe, 22 93 03 40
Kopi til
Sivile flyleger
FLYMEDISINSK MØTEKALENDER 2015 (per 26.01.15)
8-9 jan
Fagforum for klinisk Fysiologi-Sirkulasjon, Gassutveksling og Ventilasjon
Info: www.cardiopulm.no
29 jan-1 feb Vintermøte Norsk Fysiologisk Forening
Info: http://fysiologiskforening.wordpress.com
3-7 mars
International Hypoxia Symposia,
Info: Jan Ivar Kåsin, FMI
4 mars
Royal Aeronautical Society sitt årlige en dags Aerospace Medicine
Symposium: “Aerospace medicine aspects of sports and recreational flying”
Info: www.aerosociety.com/events
19-20 mars
NATO Science and Technology Organization. Lecture series, HFM-245:
"Hyperbaric Oxygen Therapy in the Military Setting "
Info: www.cso.nato.int
19-20 mars
NATO Science and Technology Organization. Lecture series, HFM-246:
"Development of Evidence-Based Guidelines for the Management of Severely
Burnt Patients "
Info: www.cso.nato.int
31 marsSAFE Europe, 22nd annual symposium & Exhibition (Survival and Flight
1 apr (påske- Equipment association).
uken)
Info: www.safeeurope.com
2 dg
Annual Scientific Meeting of the Association of Aviation Medical Examiners
(AAME), Warwick University, Info: www.aame.co.uk
April?
Vårmøte Norsk Baromedisinsk Forening.
Info: www.baromedisin.no
13-15 april
29. årlige møte i Flyoperativt Forum. Flyoperativt Forum er en operativ
luftfartskonferanse som samler flyoperativt personell på ledelsesnivå fra alle
selskap/aktører i norsk luftfart i april hvert år.
Hovedtema i år: Lessons learned. Info: www.flyoperativtforum.no
17-18 april
Kurs og årsmøte Norsk Flymedisinsk Forening
Info: www.norskflymedisin.no
20-22 april
NATO Science and Technology Organization,vårmøte: Symposium HFM-249:
"Emerging Technological Advances in Tactical Casualty Care”
Info: www.cso.nato.int
4-7 mai
The 18th International Symposium on Aviation Psychology
Info: www.isap.wright.edu
6-9 mai
The 11th International Conference on Occupational Stress and Health.
“Work, stress and health: Sustainable Work, Sustainable Health, Sustainable
Organizations”. American Psychological Association. Info: www.apa.org/wsh
Postadresse
Pb 14, Blindern
0313 Oslo
Sivil telefon/telefaks
22 930340/22 69 20 37
Militær telefon Dokumentets filbane
7df
0510/5498
Norges
idrettshøgskole, Oslo
Highland Lodge,
Geilo
Lake louise, Canada
Royal Aeronautical
Society, 4 Hamilton
Place, London, UK
Pensacola, FL
USA
USA
Holiday Inn Munich City Center
München, Tyskland
UK
Scandic Oslo Airport
hotel Gardermoen
Thon Hotell Opera,
Oslo
Warszawa, Polen
Dayton, Ohio, USA
Atlanta, Georgia,
USA
Vedlegg
2 av 3
10-14 mai
18-29 mai
Aerospace Medical Association, 86th Annual Scientific Meeting
Info: www.asma.org AsMA, 320 S. Henry St, Alexandria, VA 22314-3579
USA. Fax 00 1 703 739 9652.
Fremtidige møter:
 24-28 april 2016 Harrah’s Resort, Atlantic City, NJ

29 apr-4 mai 17, Sheraton Denver Downtown Hotel, Denver, CO

6-10 mai 2018, Hilton Anatole Hotel, Dallas, TX

5-9 mai 2019, Rio All Suites, Las Vegas, NV
Legekurs i flymedisin (I/15). 65 timers grunnkurs i henhold til EASA
(European Aviation Safety Agency)-regler. For militære og sivile leger.
Påmelding til FMI. To kurs arrangeres årlig.
Se www.norskflymedisin.no el www.flymed.no for timeplan fra siste kurs
24-28 mai
14th Conference of the International Society of Travle Medicine
Info: www.istm.org
juni?
Sjøforsvarets legekurs i dykkermedisin
Info: www.mil.no/sjo/knmt/dfs/start/avdelinger/medisin/kurs
10-12 aug
Internoise 2015
Info: Jan Ivar Kåsin, FMI
23-26 aug
23. Japan Conference on Human Response to Vibration, JCHRV 2015
Info: Jan Ivar Kåsin, FMI
5-9 sept
XXXIII Congress of the ESCRS
Info: Irene Berg, FMI
sept?
Høstmøte Norsk Baromedisinsk Forening. Baromedisinsk seminar,
Info: www.baromedisin.no
20-24 sept
63th International Congress of Aviation & Space Medicine, International
Academy of Aviation and Space Medicine
info: hjemmesiden til International Academy of Aviation and Space Medicine:
www.iaasm.org
25-27 sept
Sanseillusjons/nattsyns/anti G trening og treningsutstyr. Brukermøte (5th User
Congress) organisert av Center for Man in Aviation, Royal Netherlands Air
Force
28 sept-9 okt Advanced Course in Aviation Medicine (for godkjenning til å utføre Class 1
Medical Certification)
www.kcl.ac.uk
sept-okt?
European Air Group: Advanced Aviation Medicine Course? Avansert kurs i
flymedisin for militære leger. Elevene reiser mellom flere EAG-land som er
ansvarlige for deler av undervisningen. Normalt ingen kursavgift, men hver
elev dekker reise/opphold
Deltagelse etter invitasjon fra EAG land.
Info: www.euroairgroup.org
26-30 okt
2015 International Annual Meeting of the Human Factors and Ergonomics
Society
Info: www.hfes.org
3 dg okt?
NATO Science and Technology Organization, høstmøte: Symposium
Info: www.cso.nato.int
19-29 okt?
Legekurs i flymedisin (II/15). 65 timers grunnkurs i henhold til EASA-regler.
For militære og sivile leger. Påmelding til FMI. To kurs arrangeres årlig.
Se www.norskflymedisin.no el www.flymed.no for timeplan fra siste kurs
30 okt?
Kurs i praktisk stasjonslegearbeid, for vernepliktige leger som deltar på
legekurs II/15
2-4 nov
SAFE Symposium (Survival and Flight Equipment Association). Konferanse
og utstilling. Info: www.safeassociation.org
17-19 nov? Flymedisinsk grunnkurs for sivilt flyambulansecrew (medisinsk personell).
Kurset er et samarbeid mellom FMI, Luftambulanseavd Ullevål
Universtietssykehus og Statens Luftambulansetjeneste.
Info: www.luftambulanseportalen.no
nov?
Sjøforsvarets legekurs i dykkermedisin
Info: www.mil.no/sjo/knmt/dfs/start/avdelinger/medisin/kurs
Disney World Swan &
Dolphine Hotel,
Orlando, FL
FMI, Oslo
Québec City, Canada
Haakonsvern, Bergen
San Fransisco, USA
Hiroshima, Japan
Barcelona, Spania
?
Oxford, UK
Soesterberg, NL
Kings College,
London, UK
NLD, ESP, DEU, UK
FRA+BEL, ITA
JW Marriotte Los
Angeles, CA, USA
FMI, Oslo
Rygge flystasjon
Caribe Royale,
Orlando, FL, USA
FMI, Oslo
Haakonsvern, Bergen
3 av 3
nov?
4 des
5-13 des
Årsmøte svensk flymedisinsk forening, i forbindelse med den svenske
legeforeningens konferanse og utstillingsuke "Medicinska riksstemman".
Baromedisinsk seminar og julemøte. Norsk Baromedisinsk Forening.
Foreningen har normalt 3-4 heldags symposier årlig i Bergen, Tr.heim og Oslo.
Info: www.baromedisin.no
Aviation Medicine Advanced Course 25, AME class 1 (for godkjenning til å
utføre Class 1 Medical Certification), European School of Aviation Medicine
Info: www.eusam.org
Jan Ove Owe, FMI
Stockholm
Bergen?
Lufthansa
Aeromedical Center,
Frankfurt airport
Download