Competition is global. Business is local.

advertisement
Competition is global. Business is local.
PRAXI ALLIANCE helps clients to
develop and pursue their human capital
strategies through tailored Executive
Search and HR Consulting solutions:
innovation, ideas sharing and strict
adherence to a rigorous code of ethics
are the key drivers to success.
PRAXI ALLIANCE bistår kunder med å
utvikle og jakte strategisk på humankapitalen, gjennom skreddersydd Executive
Search og lederrådgivning. Innovasjon,
kunnskapsoverføring og streng overholdelse
av etiske retningslinjer er de viktigste
driverne for suksess.
Our clients are corporations and public
institutions in search of a partner they
can trust to be discreet, effective
and responsive to the frenetic pace of
today’s business world.
Våre kunder er bedrifter og offentlige
virksomheter som ser etter en partner de
kan stole på er diskret, effektiv og i stand
til å respondere på forretningsverdenens
stadig økende tempo.
PRAXI ALLIANCE ensures that clients will
have a competent partner wherever
they might have a human capital need.
PRAXI Alliance sikrer kundene en kompetent
partner uansett hvor de måtte ha behov for
å øke konkurransekraften.
www.praxialliance.com
Our Services
Våre tjenester
Executive Search
Executive Search
Prior to commencing an active search, the ideal
executive profile is defined, based on the skills,
experience, specialization, emotional intelligence and
corporate culture required by our clients.
Før vi begynner et aktivt søk, blir den ideelle
kandidatprofilen definert. Denne er basert på
ferdighetene, erfaringen, spesialkompetansen, den
emosjonelle intelligensen og bedriftskulturen som våre
kunder krever.
Once defined, the search requires a direct and discreet
recruiting approach. PRAXI ALLIANCE mapping and
scouting methodology can be extended worldwide by its
network of international Members.
PRAXI ALLIANCE also supports clients during the
organizational integration of the selected candidate.
Executive Assessment
PRAXI ALLIANCE conducts Executive Assessments
within a customized evaluation framework that is
based on internationally accredited psychometric and
organizational techniques.
Clients can avoid costly mistakes during the hiring
process by utilizing in-depth evaluations and testing
solutions. Executive Assessment is also an effective
tool for evaluating the current organizational structure
fit, measuring and benchmarking existing intellectual
capital resources and identifying inefficiencies or areas
of improvement.
Search & Selection
PRAXI ALLIANCE can assist on middle management
searches as well. Thanks to the Web 3.0 approach,
search teams quickly and efficiently source talent
worldwide. Our clients receive a customized package
of search methods, including advertising, database
analysis, direct search and online recruiting, resulting in
a seamless and efficient selection process.
Consulting Services
PRAXI ALLIANCE offers a complete range of services
aimed at fine-tuning our clients’ HR strategies
and optimizing their existing intellectual capital
investments. Examples include Salary Benchmarking,
Managerial Audit, Potentials Analysis, Executive
Coaching and Development Center. These tools help
drive professional growth and benefit the wellbeing of
the entire organization.
PRAXI ALLIANCE also provides Interim Management
solutions to assist companies during challenging periods
of transition.
Når profilen er definert, forutsetter søket en direkte
og diskret rekrutteringstilnærming. PRAXI ALLIANCE sin
metodikk for kartlegging og talentspeiding kan utvides
til hele verden, gjennom et nettverk av internasjonale
medlemmer.
PRAXI ALLIANCE støtter også kunder i prosessen med å
integrere den valgte kandidaten i organisasjonen.
Executive Assessment
PRAXI ALLIANCE utfører sluttvurderinger innenfor et
tilpasset rammeverk for evaluering. Dette er basert
på internasjonalt anerkjente psykometriske og organisatoriske metoder.
Kunder kan unngå kostbare feil i ansettelsesprosessen
ved å utnytte dybdesamtaler og grundige tester.
Executive Assessment er også et effektivt verktøy
for å evaluere dagens organisasjonsstruktur, måle og
benchmarke den eksisterende intellektuelle kapitalen,
identifisere ineffektivitet og forbedringspunkter.
Search and Selection
PRAXI ALLIANCE kan også bistå i søk etter mellomledere
og spesialister. Takket være en Web 3.0-tilnærming kan
research-team raskt og effektivt identifisere talenter
over hele verden. Våre kunder får en tilpasset pakke
av søkemetoder, inkludert annonsering, databasesøk,
direkte søk og online rekruttering, noe som resulterer i
en sømløs og effektiv utvelgelsesprosess.
Consulting Services
PRAXI ALLIANCE tilbyr et komplett spekter av
tjenester rettet mot finjustering av våre kunders
HR-strategier, og optimalisering av investeringer i
humankapital. Eksempler inkluderer benchmarking av
lønn, Management Audit, Talentutvikling, Executive
Coaching og lederutvikling. Disse verktøyene bidrar til
økt vekst og prestasjonsutvikling i hele organisasjonen.
PRAXI ALLIANCE tilbyr også Interimledelse og løsninger
for å bistå bedrifter i utfordrende perioder.
Competition is global. Business is local.
Our Mission
•To
•To
•To
•To
serve national Clients internationally
serve multinational Clients locally
create a worldwide candidate network available to international players
improve the quality of local services by sharing skills and best practices
For more information please visit:
www.praxialliance.com
Headquarters:
The Glasshouse, 5a Hampton Road,
Hampton Hill Middlesex,
LONDON TW12 1JN
T +44 20 89776944 - F +44 20 86148030
praxialliance@praxialliance.com
Greece
Brazil
Hong Kong
Tiempo Real Consultores
Reconquista 513 4to piso (C1003ABK)
1003 BUENOS AIRES
T +54 11 52524413
argentina@praxialliance.com
Hunter Consulting Group
Av. Selma Parada, 201 - Sala 233
13023-030 CAMPINAS
T +55 19 97257871
brazil@praxialliance.com
belo horizonte | porto alegre
rio de janeiro | são paulo
China
Dragonfly Group
Suite 501, 925 Wuding Road
Jing An District
200040 SHANGHAI
T +86 21 52120101
china@praxialliance.com
beijing | chengdu | guangzhou
hong kong | shenzhen | wuhan
Finland
Prosia Executive Search
Annankatu 22 A
00100 HELSINKI
T +358 10 2810580
finland@praxialliance.com
France
Euro Consulting Carrieres
113, Boulevard Hausmann
75008 PARIS
T +33 1 682892486
france@praxialliance.com
lyon | nancy
strasbourg
|
paris
|
reims
Germany
Schlagheck Radtke Oldiges
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 DUSSELDORF
T +49 211 1792120
germany@praxialliance.com
frankfurt
|
munich
|
ravensburg
Stedima S.A. Business Consultants
130A Kifissias Avenue
115 26 ATHENS
Tel +30 210 6993005
greece@praxialliance.com
Dragonfly Group
Suite 14A – Amtel Building
144-148 Des Voeux Road, Central
HONG KONG
T +852 35210763
hongkong@praxialliance.com
India
S&S Associates
301, Qutab Plaza, DLF Phase1
122002 GURGAON, HARYANA
T +91 124 4256133/144/155
india@praxialliance.com
chandigarh
|
new delhi
|
pune
Italy
PRAXI S.p.A.
Via Mario Pagano 69/A
20145 MILAN
T +39 02 43002
italy@praxialliance.com
bologna | brescia | florence
genoa | naples | padua | rome
turin | verona
Netherlands
Haselhoff Group
Computerweg 3
3542 DP UTRECHT
T +31 30 346586000
netherlands@praxialliance.com
Norway
Headvisor
Karl Johansgt. 19, inng. Nedre Slottsgate
0159 OSLO
T +47 22 476550
norway@praxialliance.com
bergen
|
stavanger
|
trondheim
Poland
IPK Doradztwo Personalne
ul. Erazma Ciolka 12
01-402 WARSAW
T +48 22 8771894
poland@praxialliance.com
poznan
|
sopot
|
wroclaw
Singapore
Consalia
8 Temasek Boulevard
38988 SINGAPORE
T +65 97323181
singapore@praxialliance.com
Spain
Euro Consulting Partners
Cami antic de Valencia, 47 4°-3ª
08005 BARCELONA
T +34 93 1273782
spain@praxialliance.com
madrid
Sweden
Hammarling Consulting AB
Tullgränd 4
111 30 STOCKHOLM
T +46 70 5214681
sweden@praxialliance.com
Switzerland
Convidis AG
Schaffhauserstrasse 104
CH - 8152 GLATTBRUGG
T +41 44 8092000
switzerland@praxialliance.com
st. gallen
United Kingdom
Edward Drummond & Co Ltd
Somerset House 18 Canynge Road,
CLIFTON BRISTOL, BS8 3JX
T +44 0 117 314 0850
uk@praxialliance.com
london
United States
BaxterKrause
325 Creekstone Ridge
30188 ATLANTA
T +1 770 4859999
us@praxialliance.com
141120
Argentina
Download