Publicerade arbeten - Teologiska högskolan Stockholm

August 13, 2013
List of Publications: Susanne Wigorts Yngvesson
Associated Professor in Ethics at Stockholm School of Theology
Scientific publications
2013 ”Individ eller organisation – vem ansvarar för yrkesetiken?” (coauthor Ulrica Widsell).
von Krogh, Torbjörn (ed): Vad händer med medieetiken? Systemändringar i Sverige och
Storbritannien – efter Levenson, Simo, Stockholm, (27 pages)
2013 ”Den ’tomma’ demokratin och religion som dess väckelse”. Göndör, Eli (ed): Religion
och demokrati, Timbro, Stockholm (23 pages)
2012 “Demokrati och religion – ett ömsesidigt samboförhållande”. Kristen Humanism och
Samhällssyn: Tro och demokrati, årsbok 2012 (9 pages)
2012 ”Yrkesetik javisst – men vilken yrkesetik?”. von Krogh, Torbjörn (ed): Vem granskar
granskarna? Den svenska mediegranskaningen 1990-2012, Simo, Stockholm (10 pages)
2012 ”The Boss as Big Brother. Moral Aspects of Workplace Surveillance”. Vande Walle; Van
den Herrewegen; Zurawski, (ed): Crime, Security and Surveillance, Eleven International
Publishing, The Hague (14 pages)
2012 “Chefen som storebror”. de Geer, Hans and Trollestad, Claes (ed): Etik och integritet,
Etikkollegiet, Stockholm (24 pages)
2010 ”The Wide World of Tolerance”, Namli, Elena; Sundman, Per; Wigorts Yngvesson,
Susanne (eds): Etiska undersökningar. Om samhällsmoral, etisk teori och teologi, Studies in Social
Ethics, Uppsala (19 pages)
2010 “Journalistik som hot”. von Krogh, Torbjörn (ed): Journalistisk kvailtet? En antologi om hot
och möjligheter när medievärlden förändras, Sim(o) Institutet för Mediestudier, Stockholm (12
pages)
2009 ”Den religiösa opinionen och makten över tron”. Värstingkristna i drevet, Artos,
Skellefteå (9 pages)
2009 ”Den prisvärda journalistiken. Etik, sanning och nytta”. de Geer, Hans and Trollestad,
Claes (ed): Etik i arbetsliv och affärer, SNS, Stockholm (15 pages)
2009 Förtroendevaldas och chefstjänstemäns introduktion. En studie bland kommuner, landsting och
regioner avseende mänskliga rättigheter vid introduktionsutbildningar, beställningsutredning från
Delegationen för mänskliga rättigheter (coauthors Elena Namli and Kjell-Åke Nordqvist) (81
pages)
1
2009 ”Livet med maskiner. Relationer och ansvar i en teknologiserad kultur”. Lindfelt,
Mikael och Gustafsson Lundberg, Johanna (ed): Uppdrag samliv, Verbum, Stockholm (24
pages)
2009 ”Lusten att begränsa – behovet att försvara”, Olsson, Anders R and Liljestrand, LarsGunnar (ed): Till tryckfrihetens försvar – en ögnasten i ett fritt rike, Studentlitteratur, Lund (16
pages)
2008 ”Religionens återkomst i den sekulära staten”. Martinson, Mattias (ed): Religion &
Existens. Årsskrift för Teologiska föreningen i Uppsala, Uppsala (8 pages)
2008 Drabbad av journalistik. Moral och värderingar bakom rubrikerna, Juridisk reportagebyrå,
Visby (120 pages)
2008 ”Philosophical approaches to Applied Ethics – Professional Ethics and Journalism”,
Societas Ethica, http://www.societasethica.unierlangen.de/2007Leysin/Leysin_proceedings/Yngvesson.pdf (7 pages)
2007 ”Vad betyder pressetiken?”. Hansson, Mats J (ed): Förlåtelse, kyrka och samhälle, Working
Papers in Theology 5, Uppsala universitet, Uppsala (10 pages)
2006 ”Makt att ta moraliskt ansvar”. Petersson, Olof (ed): Medieetik under debatt, SNS förlag,
Stockholm (11 pages)
2006 Den moraliska journalisten. En analys av yrkesetik, ideal och dygder, Studies in Social Ethics,
Uppsala (338 pages)
2006 ”Att arbeta i sitt anletes svett – utkast till en kallelsemodell för journalister”. Ryman,
Björn (ed) Forskning pågår… Från Svenska kyrkans forskardagar 2005, Svenska kyrkan (10 pages)
Forthcoming publications and work in progress (science and popular science)
”To see the world as it appears: the look, the camera and the flesh”. Veel, Kristin; Steiner,
Henriette, Lang, Peter eds: Cultural History and Literary Imagination. (Accepted, publication
December 2013)
“'Det rena lammet sög med sin söta min på hennes hjärta – religiösa motiv för att avstå från
barn”. Adolfsson, Josefine (ed), Ingens mamma, Atlas, Stockholm (Accepted, publication
November 2013)
“Abraham and the Act of Seeing. A reading of Kierkagaards Fear and trembling with
inspiration from Erik Johan Stagnelius and John Caputo”. Depoortere, Frederick (ed), Peeters
Publishers, Leuven (peer review autumn 2013, publication planned spring 2014)
“Frihet från själslig våldtäkt”. Barometern
“När journalistiken drabbar”. Företagsminnen
“Religion som ett särskilt ting”. Frisinnad tidskrift
2
”Whose memory? Some thoughts about blind spots of making history” (work in progress)
”Watching me Watching you. Traces of seeing and watching related to surveillance” (work
in progress)
”Passion without borders – theological and moral aspects on love”. (work in progress)
”Whose Rights? Which Rationality? Universalism and relativism related to some ideas about
Human Rights” (work in progress)
Paper submitted at scientific conferences
2013-06-17/18 Monument and Memory, 4th Nordic Conference in Philosophy and Religion,
Stockholm School of Theology. Paper: “To see or not to see. That is the question. An analysis
of producing visible memories in history”
2013-03-07 European network for theologians in Systematic Theology, Leuven University,
Fear and Trembling – aspects of Kierkegaard. Paper: “Abraham and the act of seeing”
2012-05-29/06-01 “To see the world as it appears: the look, the camera and the flesh”. LiSS
Conference 3, Universitat Oberta de Catalunya Barcelona, Spain: Living in Surveillance
Societies: The State of Surveillance. Chair for a panel: “Scandinavian Exceptionalism and
Surveillance Studies”
2012-02-01/02 “Seeing as a phenomenon: categorization, surveillance and open horizons”.
Negotiating (In)Visibilities, University of Copenhagen. Danmark
2011-03-08 ”Passion without borders – theological and moral aspects on love”. Internationellt
vetenskapligt symposium Body, Pain and Passion vid Teologiska högskolan, Stockholm
2010-03-22/23 ”Whose Rights? Which Rationality? Universalism and relativism related to
some ideas about Human Rights”, konferensen Philosophy and Human Rights vid Cairo
University, Fakulty of Philosophy
2010-04-15 ”Watching me watching you”, A Gobal Surveillance Society, April 13-15, 2010,
London, England
2009-03-27 ”Truth and Tolerance: Opposites in the religious and democratic dialogue?”,
Welfare and Values in Europe, Uppsala, Sweden
2007 ”Philosophical approaches to Applied Ethics – Professional Ethics and Journalism”,
Societas Ethica: Philosophical Approaches to Applied Ethics, Leysin, Schweiz
Participation in research projects
Förtroendevaldas och chefstjänstemäns introduktion. En studie bland kommuner, landsting och
regioner avseende mänskliga rättigheter vid introduktionsutbildningar, beställningsutredning från
Delegationen för mänskliga rättigheter, utredningen genomförd tillsammans med Elena
3
Namli och Kjell-Åke Nordqvist, 2009, 81 sidor (vi arbetade alla tre med intervjuer, analys och
sammanställning)
Tro och andlighet i Sverige, en livsåskådningsanalys i samarbete mellan Centrum för
Samtidsanalys och Demoskop, 2009
Skuld och skam, en livsåskådningsanalys i samarbete mellan Centrum för Samtidsanalys,
Magasinet Existera och United Minds, 2007
Lycklig – trots allt, en livsåskådningsanalys i samarbete mellan Centrum för Samtidsanalys,
Kyrkans tidning och United Minds, 2005
Tro och värderingar i Sverige, en livsåskådningsanalys i samarbete mellan Centrum för
Samtidsanalys och Demoskop, 2003
Popular scientific articles in books and newspapers
2013-07-06 ”Idag gäller påtryckningen om barn alla”. Barometern
2013-07-22 ”Tron en utmaning i arbetslivet”. Barometern
2012-10-28 ”Tystnadens kultur sätter journalistikens förtroendekapital på spel”. Medieormen
2012-09-17 ”Journalisten som varumärke”. Medieormen
2012-07-31 ”Clintans teologiska universum”. Under Strecket, Svenska Dagbladet
2012-05-08 ”Blir journalistiken osmartare av smarta telefoner?”. Medieormen
2012-04-19 ”Bråk om PON kan drabba den enskilde”. Medievärlden
2012-03-29 ”Är var och en sin egen etiska renhållare av Journalistik 3.0?”. Medieormen,
Sveriges Radios webtidning
2012 Privat på jobbet. Diskussioner om etik, lag och normer kring sexköp och porrkonsumtion kopplat
till statlig tjänst. Redaktör och författare till artikeln ”Att porrsurfa på jobbet och andra
moraliska dilemman”, Diarienummer Krus 2011/186, Stockholm (book: 142 pages, my own
article: 12 pages)
2012-01-26 ”Mediekritiken missar den politiska journalistiken”. Medievärlden
2011-08-03 ”Anhöriga i Norge fick vädja om frid”. Medievärlden
2011-03-28 ”Skippa PO/PON:s uppgift att fria eller fälla”. Medievärlden
2011-02-23 ”Eva – ett verkligt mord”. Medievärlden
2010-03-17 ”Passionen som begär allt”. Programme for Marriage of Figaros, Royal Opera
House, Stockholm (3 pages)
4
2010-07-29 ”En teologi för kärlekens erfarenheter”. Under Strecket, Svenska Dagbladet
2009-12-16 ”Rädslan för passionen vår tids tragedi”. Under Strecket, Svenska Dagbladet
2008 ”Journalistik till salu. Frågor om etik, sanning och verklighet”. Björnsson, Anders and
Wadensjö, Bengt (ed): Det ansvarsfulla uppdraget. En vänbok till Mats Svegfors den 23 augusti
2008, Hjalmarson & Högberg, Stockholm (10 pages)
2008 ”Polygami”. Östergren, Petra (ed): F-ordet. Mot en ny feminism, Alfabeta, Stockholm
(second edition: Pocketförlaget 2009) (15 pages)
2008-09-01 ”Övervakningssamhället är redan här”. Svenska Dagbladet
2008-02-02 “Vi sprattlar i ett garn av rädslor”. Under Strecket, Svenska Dagbladet
2007 ”Gud är död – länge leve Gud”. Thelin, Johan (ed): Växjö stifts hembygdskalender, Växjö
(10 pages)
2007-08-23 ”Behovet av trygghet inte riskfritt”. Under Strecket, Svenska Dagbladet
2007-01-24 ”Medier försvagar religiösa traditioner”. Under Strecket, Svenska Dagbladet
2006-12-19 ”Att sälja sin kropp en moralisk rättighet”. Svenska Dagbladet
2005-09-13 ”Mänskliga rättigheter under omprövning”. Svenska Dagbladet
2005-01-11 ”Det meningslösa kolliderar med mediernas uppdrag”. Svenska Dagbladet
2005-03-10 ”Osannolika allianser när religioner möter demokratins ideal”. Svenska Dagbladet
2004 ”Nattvardsgäster, prästkrakar och himmelska kvinnor. Om kyrkan i svensk film”.
Karlstads stiftsbok, Karlstads stift, Karlstad (9 pages)
2003-05-18 ”Sex, död och själens balsamering”. Under Strecket, Svenska Dagbladet
2002 Människa – värde och värdighet. Wigorts Yngvesson, Susanne (ed): Centrum för
Samtidsanalys, Stockholm
2002 ”Om vänskap och makt – ett filosofiskt tankespår”. Wigorts Yngevsson, Susanne (ed):
Leva i världen Karlstads stift, Karlstad 2002 (article: 9 pages, book: 200 pages)
2000 Global etik- Tre religioner – ett uppdrag. Wigorts Yngvesson, Susanne (ed): Tro & tanke,
Uppsala, 2000
1997 ”Att trevande våga tala – om en resa i ett fredsarbetande Bosien”. Karlstads stiftsbok,
Karlstads stift, Karlstad (9 pages)
Reviews of scientific publications
5
2010 ”Kärlekens kraft i teologin”. Jeanrond, Werner, Kärlekens teologi, Verbum 2009, Tro &
Liv, nr 3/10
2006-08-14 ”Under skinnet på Alva Myrdahl”. Hirdman, Yvonne, Det tänkande hjärtat. Boken
om Alva Myrdal
2005 ”Lidande modern bakom schablonen”. Grenholm, Cristina, Moderskap och kärlek.
Schabloner och tankeutrymme i feministteologisk livsåskådningsreflektion, Nya Doxa 2005, Svenska
Dagbladet
2004 ”Voyeristiskt vittnesbörd om teologi och kultur”. Sigurdson, Ola, Världen är en
främmande plats. Essäer om religionens återkomst, Cordia 2003, Svensk Kyrkotidning
2002 ”Liberal kärleksmissionär och kyrkokritiker”. Lindén, Claudia, , Om kärlek. Litteratur,
sexualitet och politik hos Ellen Key, Symposion 2002, Svensk Kyrkotidning
6