Martinas besök

advertisement
Besök från Umeå universitet februari 2015
Martina Nisser Hollowell är lärarstudent vid Umeå Universitet och är just nu i Kisumu för insamling av data till sitt
examensarbete.
Examensarbetet handlar om kenyanska lärares arbete med de flerspråkiga miljöer de arbetar i och Martina besöker och
vistas i så många skolor hon kan för att lära så mycket som möjligt. Gångna veckan besökte hon St Christine
tillsammans med sin syster Maria.
Här är Davids rapport och bilder
Hi again
Martina and her sister Maria joined teachers in watching Drama items.It was dramatized dance,a play
and ecde singing game.The two were really entertained.Next week we start our district drama
competition at Oyugis.
Regards
David
Download