(PDF, 745KB)

advertisement
id
udies
s on
stan.
ation
ul in-
Ministry
pment
Institute
Programs,
of ALNAP
Hearing People
Receiving End
the
on
of International Aid
Mar y B. Anderson
Dayna Brown
Isabella Jean
Brown | Isabella Jean
Mary B. Anderson | Dayna
uthors
ries to
istance
nd serrs have
riorities
e focus
ed, this
that we
Challenges to Our Assumptions
in International Assistance:
TIME TO LISTEN
l Aid
ing End of Internationa
y misbeing
for a
oor to
encies
g People on the Receiv
TIME TO LISTEN Hearin
nge
avhte—
ical
ent,
here
gno-
Learning from
people in aidrecipient countries
”Very few people call for more aid;
virtually everyone says they want smarter aid.”
“Time to Listen” är resultatet av
6 000 intervjuer med personer som i
huvudsak är eller varit mottagare av
internationellt utvecklingsbistånd.
Materialet har samlats in under
fem år i mer än 20 länder och i
samarbete med 125 organisationer.
CDA Collaborative Learning
Projects startades 2005 under
Mary B. Andersons ledning
med utgångspunkten att det
internationella biståndet med alla
sina fördelar ändå måste reformeras
och effektiviseras. Metoden som
använts är aktivt lyssnande utan
stress med syfte att få fram mesta
möjliga relevanta och insiktsfulla
information.
Berättelserna och vittnesmålen
är på många sätt samstämmiga i
sina slutsatser att bistånd oftast är
av godo men att det sällan lever upp
till sina intentioner utan i stället
skapar beroende och besvikelse. De
är starka och lärorika för den som
tar sig tid att läsa och begrunda
och användbara för alla som på
något sätt har med internationellt
utvecklingssamarbete att göra.
Analysen av materialet mynnar
ut i tänkbara åtgärder för att
reformera det internationella
biståndssystemet.
Välkommen
till presentationen av boken ”Time to Listen – Hearing
people on the Receiving End of International Aid”
och efterföljande diskussion.
Plats
Svenska Röda Korset, Hornsgatan 54,
Stockholm, T-bana Mariatorget
Datum
Torsdagen den 24 januari 2013
Tid
Klockan 14.00 –16.30.
Medverkande Mary B. Anderson, Peter Woodrow
och Marshall Wallace, från CDA
Collaborative Learning Projects,
Cambridge, MA, USA,
Eva von Oelreich, Ordförande
Svenska Röda Korset, m.fl.
Anmälan [email protected]
senast den 21 januari
Download