swedish fashion talent of the year, 2014

advertisement
SVENSK A MODER ÅDET
DROT TNINGGATAN 81 A
SE-111 60 STHL M
E-mail [email protected]
www.rookies.se
PRISET ”SWEDISH FASHION TALENT OF THE YEAR,
2014” GÅR TILL HERRMÄRKET CASTOR POLLUX
I samband med Stockholm Fashion Weeks första dag,
måndag 11 augusti, tilldelades klädmärket Castor Pollux
priset Swedish Fashion Talent of The Year, 2014.
Varje år väljer Swedish Fashion Talents jury ut tolv modemärken som får synas på olika sätt under ett år, och dessa
kandiderar också till priset Swedish Fashion Talent of the
Year. I urvalet till Swedish Fashion Talent bedömer juryn
modegrad, designkvalitet, produktkvalitet och affärsidén/
affärsmässigheten. I 2014 års upplaga har följande märken
medverkat: Aether, Awesome Things, Black Book, Castor
Pollux, Ever Rêve, Isabell Yalda Hellysaz, Jennifer Blom,
L´Homme Rouge, Malin Henningsson, Mirja Rosendahl,
Wilhja och Yasar. Av de nominerade går årets utmärkelse till
Göteborgsmärket Castor Pollux som blir den första at ta
emot priset, tidigare kallat Årets Rookies, under dess nya
namn Swedish Fashion Talent of the Year.
Castor Pollux grundades år 2013 av Henric Dahl (-76) i
Göteborg. Henric föddes i tvillingarnas tecken, vars gestalt
bildas av tvillingarna Castor och Pollux och vilket inspirerat
till varumärkets namn. Grundinspirationen hämtas från
romersk mytologi, arkitektur och typiska mönster från
romarriket och dess kolonier.
I priset Swedish Fashion Talent of the Year ingår två stipendier på 25 000 kronor vardera, ett från Svensk Handel
Stil och ett från projektets huvudsponsor Peugeot. Priset
innefattar även TEKOsupport-konsultation under ett år av
Proteko till ett värde av 20 000 kr. Swedish Fashion Talents
andra huvudsponsor Digaloo ger pristagaren 10 000 kr i
form av en värdecheck att utnyttja för trycksaker samt värdecheckar på 2 000 kr till övriga nominerade.
PRESSMEDDELANDE
Swedish Fashion Talents (SFT) är ett projekt som
drivs av Svenska Moderådet sedan 2005 med syfte
att lyfta fram nya svenska modemärken. Till SFT kan
man söka om man har ett modemärke med inriktning
på dam/herr eller accessoarer. De utvalda till SFT
får synas på olika sätt under ett år, i bland annat
modevisningar och utställningar. Samtliga märken
är nominerade till utmärkelsen ”Swedish Fashion
Talent of the Year” (priset hette tidigare “Årets
Rookies”). Tidigare pristagare: Dagmar (2005), Dada’s
Diamonds (2006), van Deurs (2007), Uniforms for the
Dedicated (2008), Patouf (2009), Ida Pyk (2010),
Obscur (2011), Lobra (2012) och Mes Dames (2013).
Kontakt: Helena Mellström, Marknadschef Svenska
Moderådet och projektledare Swedish Fashion Talents
[email protected], +46 (0)702 62 26 27
Castor Pollux / www.castorpollux.se
[email protected], +46 (0)728 53 53 54
14 08 11
Motivering: “Det här varumärket lämnar inte något åt
slumpen. I en stenhård konkurrens belönar juryn ett
genomtänkt och modernt entreprenörskap, präglat av en
stark drivkraft och ett imponerande engagemang.
Klädkollektionerna utmanar traditionella föreställningar
om hur saker och ting kan och bör se ut tack vare ett gediget och okonventionellt arbete med detaljer, skärningar
och helhetskoncept. Märket strålar starkt med kläder för
den sanna konnässören.”
SVENSK A MODER ÅDET
DROT TNINGGATAN 81 A
SE-111 60 STHL M
E-mail [email protected]
www.rookies.se
MENSWEAR BRAND CASTOR POLLUX TAKES HOME
”SWEDISH FASHION TALENT OF THE YEAR, 2014”
In connection with the opening of Stockholm Fashion
Week, fashion label Castor Pollux was awarded the title
Swedish Fashion Talent of the Year, 2014.
Every year the Swedish Fashion Talents’ jury chooses twelve
fashion designers who are given the opportunity to appear
in a variety of venues and candidate for the title “Swedish
Fashion Talent of the Year”. The jury assesses the brand’s
level of fashion, the standard of design, the quality of the
product and the brand’s business concept/commercial viability. The following 2014 candidates were: Aether, Awesome
Things, Black Book, Castor Pollux, Ever Rêve, Isabell Yalda
Hellysaz, Jennifer Blom, L´Homme Rouge, Malin
Henningsson, Mirja Rosendahl, Wilhja and Yasar. This year’s
title is awarded to Gothenburg-based brand Castor Pollux,
the first recipient of what was formerly Rookie of the Year
under its new name, Swedish Fashion Talent of the Year.
Statement from the jury: “This label leaves nothing to
chance. In what was very stiff competition, the jury recognized a conscientious and modern entrepreneurship distinguished by intense drive and impressive dedication. A
meticulous and unconventional approach to the details,
the tailoring, and the concept as a whole has produced a
collection that challenges traditional perceptions about
what things can and should look like. The label shines
brightly with clothes intended for a true connoisseur.”
Castor Pollux was founded in 2013 by Henric Dahl (born
1976) in Gothenburg. Henric was born under the sign of
Gemini, which is depicted by the twins Castor and Pollus
and what inspired the brand’s name. Roman mythology,
architecture and patterns typical for the Roman Empire and
its colonies are the fundamental influences.
The recipient of the title receives two scholarships, one
from Swedish Trade Federation Stil (SEK 25 000) and one
from the project’s main sponsor Peugeot (SEK 25 000), as
well as TEKO support consultation provided by Proteko, valued at SEK 20 000. Moreover, Swedish Fashion Talent’s second main sponsor, Digaloo, will award the title recipient a
voucher for SEK 10 000 to be used for printed material, and
the other candidates vouchers for SEK 2 000.
Swedish Fashion Talents (SFT) is a project run by
the Swedish Fashion Council since 2005 aimed at
promoting new Swedish fashion labels. Applications
are received from designers dedicated to women’s /
men’s fashion or accessories. Those selected are
given the opportunity to appear in a variety of venues, including fashion shows and exhibitions. All the
designers are nominated for the title “Swedish
Fashion Talent of the Year” (formerly “Rookie of the
Year”). Previous recipients: Dagmar (2005), Dada’s
Diamonds (2006), van Deurs (2007), Uniforms for the
Dedicated (2008), Patouf (2009), Ida Pyk (2010),
Obscur (2011), Lobra (2012) and Mes Dames (2013).
Contact: Helena Mellström, Marketing Manager for the
Swedish Fashion Council and Project Manager for
Swedish Fashion Talents at
[email protected], +46 (0)702 62 26 27
PRESS RELEASE
14 08 11
Castor Pollux / www.castorpollux.se
[email protected], +46 (0)728 53 53 54
Download
Related flashcards

Labor

14 cards

Free business software

44 cards

American producers

28 cards

Tverskoy District

24 cards

Create Flashcards