swedish fashion talent of the year, 2014

advertisement

SVENSKA MODERÅDET

DROTTNINGGATAN 81 A

SE-111 60 STHLM

E-mail rookies@moderadet.se www.rookies.se

PRISET ”SWEDISH FASHION TALENT OF THE YEAR,

2014” GÅR TILL HERRMÄRKET CASTOR POLLUX

I samband med Stockholm Fashion Weeks första dag, måndag 11 augusti, tilldelades klädmärket Castor Pollux priset Swedish Fashion Talent of The Year, 2014.

Varje år väljer Swedish Fashion Talents jury ut tolv modemärken som får synas på olika sätt under ett år, och dessa kandiderar också till priset Swedish Fashion Talent of the

Year. I urvalet till Swedish Fashion Talent bedömer juryn modegrad, designkvalitet, produktkvalitet och affärsidén/ affärsmässigheten. I 2014 års upplaga har följande märken medverkat: Aether, Awesome Things, Black Book, Castor

Pollux, Ever Rêve, Isabell Yalda Hellysaz, Jennifer Blom,

L´Homme Rouge, Malin Henningsson, Mirja Rosendahl,

Wilhja och Yasar. Av de nominerade går årets utmärkelse till

Göteborgsmärket Castor Pollux som blir den första at ta emot priset, tidigare kallat Årets Rookies, under dess nya namn Swedish Fashion Talent of the Year.

Motivering: “Det här varumärket lämnar inte något åt slumpen. I en stenhård konkurrens belönar juryn ett genomtänkt och modernt entreprenörskap, präglat av en stark drivkraft och ett imponerande engagemang.

Klädkollektionerna utmanar traditionella föreställningar om hur saker och ting kan och bör se ut tack vare ett gediget och okonventionellt arbete med detaljer, skärningar och helhetskoncept. Märket strålar starkt med kläder för den sanna konnässören.”

Castor Pollux grundades år 2013 av Henric Dahl (-76) i

Göteborg. Henric föddes i tvillingarnas tecken, vars gestalt bildas av tvillingarna Castor och Pollux och vilket inspirerat till varumärkets namn. Grundinspirationen hämtas från romersk mytologi, arkitektur och typiska mönster från romarriket och dess kolonier.

I priset Swedish Fashion Talent of the Year ingår två stipendier på 25 000 kronor vardera, ett från Svensk Handel

Stil och ett från projektets huvudsponsor Peugeot. Priset innefattar även TEKOsupport-konsultation under ett år av

Proteko till ett värde av 20 000 kr. Swedish Fashion Talents andra huvudsponsor Digaloo ger pristagaren 10 000 kr i form av en värdecheck att utnyttja för trycksaker samt värdecheckar på 2 000 kr till övriga nominerade.

Swedish Fashion Talents (SFT) är ett projekt som drivs av Svenska Moderådet sedan 2005 med syfte att lyfta fram nya svenska modemärken. Till SFT kan man söka om man har ett modemärke med inriktning på dam/herr eller accessoarer. De utvalda till SFT får synas på olika sätt under ett år, i bland annat modevisningar och utställningar. Samtliga märken

är nominerade till utmärkelsen ”Swedish Fashion

Talent of the Year” (priset hette tidigare “Årets

Rookies”). Tidigare pristagare: Dagmar (2005), Dada’s

Diamonds (2006), van Deurs (2007), Uniforms for the

Dedicated (2008), Patouf (2009), Ida Pyk (2010),

Obscur (2011), Lobra (2012) och Mes Dames (2013).

Kontakt : Helena Mellström, Marknadschef Svenska

Moderådet och projektledare Swedish Fashion Talents helena@moderadet.se, +46 (0)702 62 26 27

Castor Pollux / www.castorpollux.se

henric.dahl@castorpollux.se, +46 (0)728 53 53 54

PRESSMEDDELANDE

SVENSKA MODERÅDET

DROTTNINGGATAN 81 A

SE-111 60 STHLM

E-mail rookies@moderadet.se www.rookies.se

MENSWEAR BRAND CASTOR POLLUX TAKES HOME

”SWEDISH FASHION TALENT OF THE YEAR, 2014”

In connection with the opening of Stockholm Fashion

Week, fashion label Castor Pollux was awarded the title

Swedish Fashion Talent of the Year, 2014.

Every year the Swedish Fashion Talents’ jury chooses twelve fashion designers who are given the opportunity to appear in a variety of venues and candidate for the title “Swedish

Fashion Talent of the Year”. The jury assesses the brand’s level of fashion, the standard of design, the quality of the product and the brand’s business concept/commercial viability. The following 2014 candidates were: Aether, Awesome

Things, Black Book, Castor Pollux, Ever Rêve, Isabell Yalda

Hellysaz, Jennifer Blom, L´Homme Rouge, Malin

Henningsson, Mirja Rosendahl, Wilhja and Yasar. This year’s title is awarded to Gothenburg-based brand Castor Pollux, the first recipient of what was formerly Rookie of the Year under its new name, Swedish Fashion Talent of the Year.

Statement from the jury: “This label leaves nothing to chance. In what was very stiff competition, the jury recognized a conscientious and modern entrepreneurship distinguished by intense drive and impressive dedication. A meticulous and unconventional approach to the details, the tailoring, and the concept as a whole has produced a collection that challenges traditional perceptions about what things can and should look like. The label shines brightly with clothes intended for a true connoisseur.”

Castor Pollux was founded in 2013 by Henric Dahl (born

1976) in Gothenburg. Henric was born under the sign of

Gemini, which is depicted by the twins Castor and Pollus and what inspired the brand’s name. Roman mythology, architecture and patterns typical for the Roman Empire and its colonies are the fundamental influences.

The recipient of the title receives two scholarships, one from Swedish Trade Federation Stil (SEK 25 000) and one from the project’s main sponsor Peugeot (SEK 25 000), as well as TEKO support consultation provided by Proteko, valued at SEK 20 000. Moreover, Swedish Fashion Talent’s second main sponsor, Digaloo, will award the title recipient a voucher for SEK 10 000 to be used for printed material, and the other candidates vouchers for SEK 2 000.

Swedish Fashion Talents (SFT) is a project run by the Swedish Fashion Council since 2005 aimed at promoting new Swedish fashion labels. Applications are received from designers dedicated to women’s / men’s fashion or accessories. Those selected are given the opportunity to appear in a variety of venues, including fashion shows and exhibitions. All the designers are nominated for the title “Swedish

Fashion Talent of the Year” (formerly “Rookie of the

Year”). Previous recipients: Dagmar (2005), Dada’s

Diamonds (2006), van Deurs (2007), Uniforms for the

Dedicated (2008), Patouf (2009), Ida Pyk (2010),

Obscur (2011), Lobra (2012) and Mes Dames (2013).

Contact : Helena Mellström, Marketing Manager for the

Swedish Fashion Council and Project Manager for

Swedish Fashion Talents at helena@moderadet.se, +46 (0)702 62 26 27

Castor Pollux / www.castorpollux.se

henric.dahl@castorpollux.se, +46 (0)728 53 53 54

PRESS RELEASE

Download