Lamino

advertisement
Lamino
För att den är vacker att se på.
För att den är skön att sitta i.
För att den är en stol vars form är fulländad.
För att den kan se ut på många sätt.
För att Lamino formar, förändrar
och förfinar vilken miljö som helst.
Because it is beautiful to look at.
Because it is comfortable to sit in.
Because this is a chair with an exquisite form.
Because it can appear in many guises.
Because Lamino shapes, alters and refines
any environment.
Svart bets och
läder Black lazur and leather
För njutningsfull väntan. För förväntan.
For enjoyable waiting. For expectation.
’’Att ha gjort en bra stol är kanske inget dåligt livsverk’’
sa Yngve Ekström.
”En bra stol”. Yngve Ekström gjorde många bra möbler,
till och med många bra stolar.
Lamino hade många föregångare och efterföljare —
från 1940-talet till sin död i slutet av 1980-talet
formgav Ekström fåtöljer av skiktlimmat böjträ;
Anders, Per, Kurva, Båge, Laminett, Primo...
Kanske man kan säga de är varianter av samma stol?
En bra stol.
I så fall är Lamino juvelens krona.
Skapad 1956 och sedan dess tillverkad av skickliga
yrkesmän i småländska Vaggeryd. Av utvalt fanér
som lamineras, pressas till sin vackra form och kläs
med tyg, läder eller fårskinn.
Lika noggrant som på Yngve Ekströms tid.
“It’s perhaps not a bad lifetime achievement
to have made one good chair”,
said Yngve Ekström.
“One good chair”. Yngve Ekström designed
many good pieces of furniture, even many
good chairs.
Lamino had a good number of predecessors
and imitators — Ekström designed easy chairs
of glue-laminated bentwood from the
1940s until his death at the end of the 1980s;
Anders, Per, Kurva, Båge, Laminett, Primo...
You might say they are all variations
of the same chair.
One good chair.
In which case, Lamino is the jewel in the
crown. Created in 1956 and manufactured
ever since by skilful craftsmen in Vaggeryd
in southern Sweden. From selected veneer
that is lami­nated, pressed into its beautiful
shape and covered with fabric, leather
or sheepskin.
Just as meticulously as in Yngve Ekström’s
time.
Vit bets och läder White lazur and leather
För ljusare, gladare, vänligare samtal.
For brighter, happier, friendlier conversations.
För att en vacker kropp klär i alla klädslar.
Because a beautiful body looks good
in any clothing.
Ek, oljad och fårskinn Oak, oiled and sheepskin
För kloka idéer och sköna tankar. Eller för sköna idéer och kloka tankar?
… för liten tupplur då och då.
For wise ideas and pleasant
thoughts. Or for pleasant ideas
and wise thoughts?
… for a little nap from time to time.
Ask, vitlaserad Ash, white lazur finish
Ask, svartlaserad Ash, black lazur finish
Valnöt, lackad Walnut, lacquered
Ek/Teak, oljad Oak/Teak, oiled
Ek, oljad Oak, oiled
Ek, vitpigmenterad Oak, white pigmented
Ek, lackad Oak, lacquered
Bok, lackad Beech, lacquered
Det finns rum som går i mörk teak och rum som går
i ljus björk. Rum i valnöt, rum i bok, rum i vitt- eller
svartlaserat och — kanske mera vanligt — rum i blandade
träslag. Varje träslag har sin karaktär, färg och utseende,
men vad de betyder för oss varierar.
En del associerar ljusa träslag till framtid och optimism.
Andra tycker att mörka träslag är elegantare.
Träslag förmedlar så många tankar.
Vad vill du säga med din Lamino?
Some rooms have a dark teak theme
whilst others have light birch. Some rooms
are in walnut, beech, all in white or blackvarnished and — possibly more common —
of mixed woods. Every kind of wood has
its own character, colour and appearance,
but their significance for us varies.
Some people associate light wood with
the future and optimism. Others feel dark
woods are more elegant. Different woods
convey so many thoughts.
What do you want to express with your
Lamino?
Sahara
Espresso
Graphite
Off-White
Charcoal
Svart Black
När träet och stommen sagt sitt frågar man sig:
hur ska Laminon kännas? Ska den ha en klädsel av tyg?
Eller av läder? Ska den vara mjuk av fårskinn,
mild och värmande en kulen kväll eller tidig morgon?
Det lena lammskinnet finns i färger som är vackra
tillsammans och var för sig — svart, charcoal, graphite,
espresso, sahara och off-white.
Känn med handen.
Tänk på vilka ställen du vill längta efter i din fåtölj.
Vad vill du känna i din Lamino?
Once the wood and frame are ready you
ask yourself: how should the Lamino feel?
Should it be covered with upholstery?
Or leather? Should it be gentle with sheepskin,
soft and warming on a chilly evening or early
morning?
The soft sheepskin comes in colours that are
beautiful together or by themselves —
black, charcoal, graphite, espresso, sahara
and off-white.
Touch it with your hand.
Think about the places you dream of in your
easy chair.
What do you want to feel in your Lamino?
Det finns bara ett original.
There is only one original.
Fakta
Skiktlimmat och formpressat fanér i bok,
ek, eller valnöt. Erbjuds också i vit- eller
svartlaserad askfanér. Finns att få med
klädsel i fårskinn (svart, charcoal, graphite,
espresso, sahara och off-white), i tyg eller
läder.
Facts
Laminated beech, oak or walnut veneer.
Oak version available with teak armtrays.
Also available in ash wood veneer with
white or black lazur finish.
Upholstery in sheepskin (black, charcoal,
graphite, espresso, sahara and off-white),
fabric or leather.
Fåtölj
Easy chair
Pall
Stool
Bord
Table
101
49
48
70
78
Yngve Ekström archive
består även av dessa möbler:
Desirée
Accent
60
46
Ø46
The Yngve Ekström archive
also comprises the following furniture:
Laminett
Primo
Rondino
Swedese Möbler AB
P.O. Box 156
SE-567 23 Vaggeryd
Sweden
Tel +46 (0)393 797 00
Fax +46 (0)393 122 44
info@swedese.se
www.swedese.se
Production: CJH:Design Photography: Mårding, Strinnhed Pre-press: Linjepunkt Printing: Wassberg+Skotte
Download