Säkerhetsinställningar i Internet Explorer 7

advertisement
(English version below)
Svenska
Säkerhetsinställningar i Internet Explorer.
Enklaste sättet att få Excel och Zip-filer att fungera är att gå in på menyn Verktyg/Tools Säkerhet/Security.
Sätt om enligt nedan:
Välj Zonen Trusted sites. Sätt säkerhetsnivån till medium-low mha reglaget.
Lägg därefter till https://www.q3web.net bland trusted sites.
Ställ också in under fliken avancerat att tillåta att krypterade filer sparas på disk.
Enligt nedan:
Kompatibilitetsvyn
Har man problem i samband med att man installerat en ny version av Internet Explorer kan man klicka på
Kompatibilitetsvyn ( Compatibility View):
English
Security settings for Internet Explorer.
To make Excel- and Zip-files to work together with Q3web. Go to menu Tools - Security.
Change settings accordingly:
Select Zone Trusted sites. Set level to medium-low.
Add https://www.q3web.net to trusted sites.
In addition, under the advanced tab uncheck the Do not save encrypted pages to disk checkbox.
Compatibility View
If you have problems after installing a new version of Internet Explorer try clicking the Compatibility View:
Download