Slide 1 - Hoërskool Lydenburg

advertisement
GRADE VOOG
MEV
RONEL MYBURGH
Philippians 4: 6-7
Don’t fret or worry.
Instead of worrying, pray.
Let petitions and praises
shape your worries into
prayers, letting God know
your concerns.
Fillipense 4: 6-7
6 Moet oor niks besorg wees nie,
maar maak in alles julle
begeertes deur gebed en
smeking en met danksegging
aan God bekend.
7 En die vrede van God wat alle
verstand te bowe gaan, sal oor
julle harte en gedagtes die wag
hou in Christus Jesus.

ENGLISH HOME LANGUAGE

EBW / EMS

Me COLLEEN VAN DEN BERG


Mnr GERRIT-JAN DORFLING
Mnr KAREL BOTHA

ENGLISH FAL

SOSIALE WET/ SOCIAL SCIENCE

Me LIESL HARVEY

AFRIKAANS HUISTAAL


Me ELBIE JACOBS
Mnr JOHAN HENERY

Mnr BEN BOOYSEN

TEGNOLOGIE/ TECHNOLOGY

AFRIKAANS EAT

Me LOUISE STEENKAMP



Me VICKEY DE JAGER
Mnr JOHAN HENERY
Mnr JANINE DU PLESSIS

WISKUNDE / MATHEMATICS

KUNS EN KULTUUR / ARTS AND CULTURE



Me YOLANDI SCHüTTE
Me ELSIE MALIEPAARD
Me ANDREA DE BEER

Mnr JAMES HATTINGH

LEWENSORIËNTERING / LIFE
ORIENTATION

NATUURWETENSKAP / NATURAL
SCIENCE

Me VICKEY DE JAGER


Mnr GUSTAV GROBLER
Me ELNA MARITZ
GELETTERDHEIDSKLASSE
LITERACY CLASSES
ENGLISH
LANGUAGE LITERACY


Mrs LIESL HARVEY
Mrs LOïS DORFLING
SYFERGELETTERDHEID
MATHEMATICAL LITERACY
AFRIKAANS
TAAL GELETTERDHEID

Mnr BEN BOOYSEN

Mnr NORMAN NIEBUHR
ASSESSERINGSPROGRAM
Die assesseringsprogram word elke kwartaal
saam met die eerste omsendbrief uitgegee.
Alle formele assesseringstake word hierop
aangedui.
The assessment programme is attached to
the first circular of each term.
All formal assessment tasks are indicated on
this programme.
 GRADE
 GRADE
8 CASS = 40% EKS = 60%
9 CASS = 40% EKS = 60%
 GRADE
10 – 12
 CASS = 25%
 EXAMINATION
= 75%



TOETSREEKSE / TEST SERIES:
MAART / MARCH
SEPTEMBER
EKSAMENS / EXAMINATIONS
 JUNIE / JUNE
 NOVEMBER






Huistaal
Addisionele Taal
Wiskunde
3 Ander vakke
2 ander vakke
40 %
30 %
40 %
40 %
30 %





Home Language
40 %
Additional Language 30 %
Mathematics
40 %
3 Other subjects
40 %
2 other subjects
30 %




Meriete kleure
Prestasiekleure
Erekleure
Erepenning




Merit colours
Achievement colours
Honorary colours
Honorary coin
Meriete
Prestasie
Erekleure
6 A simbole 6 A simbole 7 A simbole
of gem. van en gem. van
en gem.
80 %
80 %
van 80 %
Erepenning
Jaarliks vanaf
gr. 8-12 ‘n
minimum van
65 %
Merit
Achievement Honorary Honorary coin
6 A symbols 6 A symbols 7 A symbols Must obtain a
minimum of 65
or an
and an
and an
% from gr 8 –
average of
average of average of
12 every year
80 %
80 %
80 %
LEARNERS MUST RETAIN ALL EVIDENCE
OF PERFORMANCE – WHETHER IT BE IN
BOOK FORM OR IN THE FORM OF A FILE
* Skryfboeke word deur die skool verskaf
* Portefeuljes word deur ouers gekoop
•* Studiegidse word deur ouers gekoop
•* Sakrekenaars word verskaf
Ekstra klasse / Extra classes
 Oueraande / Parents evenings
 Internet Kafee / Internet Café

Teken u kind se toetse/Sign the tests
 Handboeke in skooltasse
 Textbooks in bookcases

Een periode per
siklus word gewy
aan gesyferdheid.
 Twee periodes per
siklus word gewy
aan geletterdheid
(hier word veral op
leesvaardighede in
Afrikaans en
Engels gefokus)

One period per
cycle is used to
improve numeracy.
 Two periods per
cycle are used for
Language Literacy.
(Focusing on
reading skills in
Afrikaans and
English)

HOE KOMMUNIKEER ONS MET U?
HOW DO WE COMMUNICATE WITH YOU?
DAGBOEK
DIARY
OMSENDBRIEWE
CIRCULARS
EVERY 2ND WEEK
WEBBLAD
WEBSITE
www.lydenburghs.co.za
SMS
JAARBLAD
R 100.00










ATLETIEK
RUGBY
HOKKIE
NETBAL
TENNIS
KRIEKET
SKAAK
LANDLOOP
FIETSRY
SOKKER







GROENTJIEKONSERT
DEBAT / DEBATING
REDENAARS
ENGLISH PUBLIC SPEAKING
KOOR / CHOIR
REVUE (ELKE TWEEDE JAAR)
KUTLUURWEEK (ELKE TWEEDE
JAAR)
BEHEERLIGGAAM

VOORSITTER:

MNR HANNES VILJOEN
VOORSITTER / CHAIRPERSON:
MANDY BLOM
KONTAKBESONDERHEDE
CONTACT:
[email protected]
OF SKAKEL SKOOL
OR PHONE THE SCHOOL
Download
Related flashcards
Create Flashcards