Cover Page The handle http://hdl.handle.net/32765 holds

advertisement
Cover Page
The handle http://hdl.handle.net/1887/32765 holds various files of this Leiden University
dissertation.
Author: Glas, Nini Aafke de (Nienke)
Title: Treatment of older patients with breast cancer : improving the evidence
Issue Date: 2015-04-15
Stellingen behorende bij het proefschrift
Treatment of older patients with breast cancer
Improving the evidence
Nienke A. de Glas, 15 april 2015
1. Borstkanker screening bij oudere vrouwen leidt tot overdiagnostiek en
overbehandeling (dit proefschrift)
2. Adjuvant! Online is onbetrouwbaar bij borstkankerpatiënten boven de 65
jaar (dit proefschrift)
3. Huidige trials kiezen niet de relevante eindpunten voor oudere
borstkankerpatiënten (dit proefschrift)
4. De meerderheid van de observationele studies naar de behandeling van
ouderen met borstkanker wordt verkeerd uitgevoerd (dit proefschrift)
5. Het hoogste niveau van bewijsvoering in de geriatrische oncologie zal
bereikt worden door het uitvoeren van observationeel onderzoek
6. Zelfs de klinische blik van ervaren medisch oncologen is ontoereikend om
de fitheid van oudere patiënten in te schatten (Wedding et al., Crit Rev
Hematol Oncol 2007)
7. Treat first what kills first (basisprincipe ABCDE-methodiek)
8. Validity considerations alone are often sufficient to imply that zero is the
optimal sample size (Miettinen, uit: J Van den Broeck, “Epidemiology:
Principles and Practical Guidelines”, 2013)
9. Artsen gebruiken geneesmiddelen waar ze weinig van weten, om ziektes te
behandelen waar ze nog minder van weten, bij patiënten van wie ze niets
weten (Voltaire, 1694-1778)
10. Om de dood voor te blijven moet men 3 km/uur lopen (Stanaway et al.,
BMJ 2011)
Download
Related flashcards

Oncology

38 cards

Oncology

48 cards

Cancer organizations

24 cards

Tumor markers

14 cards

Create Flashcards