Presentation av examensarbeten

advertisement
Presentation av examensarbeten
Måndag den 4 juni i Ahlmannsalen, U29 och U26
Bachelor and Master Thesis Seminars
Monday 4 June in Ahlmannsalen, U29 and U26
Tid
(Time)
Författare och titel
(Author and title)
Opponent
Handledare
(Supervisor)
Examinator
(Examiner)
Lokal
(Room)
9.15
Ocsar Lindhe
Biodling i Stockholms stadskärna
Geografi, 15 hp GN
Joakim Persson Hjelm
Naturvårdsbränning eller efterliknande åtgärder- Vilket avtryck har
bristen på strukturer i Västlig taiga i skydd och skötsel av svenska
naturreservat mellan 2008-2011?
Geografi, 15 hp GN
Malte Molund
Sårbarhet och Beredskap för stormar - En studie i Värnamo
kommun
Geografi, 15 hp GN
Joakim
PerssonHjelm
Malte
Molund
Bo Eknert
Regina
Lindborg
Ahlmannsalen
Peter Schlyter
Bo Eknert
Ahlmannsalen
Oscar
Lindhe
Lars-Ove
Westerberg
Peter
Schlyter
Ahlmannsalen
Mattias Bovin
Förutsättningar för skred i Huddinge kommun idag och i ett
framtida klimat
Geografi, 15 hp GN
Benedikt Víðisson
Will the Northern Sea Route be ice-free in the near future? A GIS
regression analysis of sea ice change in the Arctic and projection for
2011-2017
Geografi, 15 hp GN
Daniel Palin
Frihetens landskap - Att se utveckling i form av friheter, och för
staten att se friheter som resurser utifrån ett landskapsperspektiv
Geografi, 15 hp GN
Daniel Palin Karin Ebert
Ingmar
Borgström
Ahlmannsalen
Mattias
Bovin
Göran Alm
Ian Brown
Ahlmannsalen
Elin
Lindström
Jonas Bylund
Lowe
Börjeson
Ahlmannsalen
10.15
11.15
Paus
12.15
13.15
14.15
15.15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tid
(Time)
Författare och titel
(Author and title)
Opponent
Handledare
(Supervisor)
Examinator
(Examiner)
Lokal
(Room)
11.15
Elin Lindström
Från soptipp till naturreservat -En studie av makt i LövstaKyrkhamn-Riddersvik genom actor-network theory
Geografi, 15 hp GN
Benedikt
Víðisson
Jonas Bylund
Johan Berg
U26
Ordförande: Lars-Ove Westerberg och Elisabeth Sturesson
Presentation av examensarbeten
Måndag den 4 juni i Ahlmannsalen, U26 och U29
Bachelor and Master Thesis Seminars
Monday 4 June in Ahlmannsalen, U26 and U29
Tid
(Time)
Författare och titel
(Author and title)
Handledare
(Supervisor)
Examinator
(Examiner)
Lokal
(Room)
9.15
Fredrik Ottosson
Privata skogsägares attityder och anpassningar till klimatförändringar - en
fallstudie i Kronobergs län
Geografi, 15 hp GN
Maria Angeliki Evliati
Farmers' perspectives on Common Agricultural Policy (CAP): a case study in
Central Greece
Geografi, 30 hp AN
Norris Lam
Hydro-climatic trend analysis and characterization of the Malagarasi River
Catchment, Tanzania
Naturgeografi och kvartärgeologi, 45 hp AN
Getahun Tadesse Kabthimer
Assessment of spatio-temporal patterns of NDVI in response to precipitation
using NOAA-AVHRR rainfall estimate and NDVI data from 1996-2008, Ethiopia
Naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp AN
Ingrid
Stjernquist
Annika Dahlberg
U29
Regina
Lindborg
Annika Dahlberg
U29
Steve Lyon
Jerker Jarsjö
Krister Jansson
U29
Ian Brown
Steve Lyon
U29
Monica Nilsson
Klimatsmart boende: utopi eller verklighet?
Naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp AN
Karin
Holmgren
Lennart Tonell
U29
10.15
11.15
12.15
13.15
14.15
Ordförande: Lars-Ove Westerberg och Elisabeth Sturesson
Paus
Download
Related flashcards
Create Flashcards