Pressmeddelande

advertisement
Pressmeddelande
Stockholm, 27:e januari 2014
Aon Hewitt fortsätter stärka sin nordiska verksamhet med att rekrytera chef från
Towers Watson!
Aon Hewitt fortsätter förstärka sin position i den nordiska marknaden och rekryterar en ny
chef, Karin Trigell som senast kommer från rollen som nordisk affärsområdeschef för Towers
Watson, baserad i Sverige. Karin tillträder sin tjänst som ansvarig för Aon Hewitts
affärsområde; Performance, Reward & Talent under mitten av februari detta år.
”Karin har lång och bred erfarenhet inom vårt område och
kommer vara en nyckelspelare i vår fortsatta kommunikation
kring totalersättning, dvs lön, förmåner och pension samt
talent management. Vi är otroligt glada över möjligheten att
rekrytera Karin som ett led i att bli kundens naturliga val i
samtliga frågeställningar kring HR- tjänster” säger Aon
Hewitts nordiska chef, Andreas Lauritzen.
Aon Hewitts huvudsakliga uppgifter är att utveckla, implementera, kommunicera och
administrera företags strategier för ersättningar, hälsa, pensioner och talent management.
Genom vårt arbete säkerställer vi att företags pensions- och ersättningsprogram är säkra,
skäliga och hållbara samt har strukturer som motiverar rätt medarbetare till ökad prestation.
Aon Hewitt har 30 000 medarbetare fördelade över 330 kontor i 90 länder. Den nordiska
verksamheten består av 150 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och Oslo.
www.aonhewitt.com
Kontakt:
Andreas Lauritzen
[email protected]
Tel 0735 236 809
Press release
Stockholm, January 27:th 2014
Aon Hewitt continues its growth in the Nordic region, recruits top leader at Towers
Watson!
Aon Hewitt continues to strengthen its position in the Nordic market and recruits a new
manager, Karin Trigell, who most recently held the position as Director Talent & Rewards at
Towers Watson. Karin will assume her new position in Mid-February this year.
“Karin has a long and wide experience in our field and will be
a key player in our continued communication of total pay,
including pay, benefits and pension as well as talent
management. We are excited about the opportunity to recruit
Karin as part of becoming our clients natural choice in all
Human Resources related matters, “says Aon Hewitt`s
Nordic Managing Director, Andreas Lauritzen.
Aon Hewitt is the global leader in human resource solutions. The company partners with
organisations to solve their most complex benefits, talent and related financial challenges,
and improve business performance. Aon Hewitt designs, implements, communicates and
administers a wide range of human capital, retirement, investment management, health
care, compensation and talent management strategies.
With more than 30,000 professionals in 90 countries, Aon Hewitt makes the world a better
place to work for clients and their employees. For more information on Aon Hewitt, please
visit www.aonhewitt.com
Contact:
Andreas Lauritzen
[email protected]
M +46 735 236 809
Download
Related flashcards
Create Flashcards