Litteraturlista Barn- och ungdomsteater i svensk kontext

advertisement
 Barn- och ungdomsteater i en svensk kontext.
Kopplingarna mellan synen på barnet och samtidens svenska teater och
dramatik för barn och unga. (Sandra Grehn)
Syftet med läskursen är att utforska kopplingen mellan samtida svensk barn- och
ungdomsdramatik och centrala teorier kring barn och barndom. Detta då samhällets syn på
barndom och barnet är centralt för barn- och ungdomsteatern i såväl Sverige som
internationellt och skapar förutsättningarna för den barn- och ungdomsteater som blir till.
Primärlitteratur:
Egen vald aktuell föreställning i samråd med kursansvarig. (T.ex. Backa Teater,
Masthuggsteatern, Teater Tamauer)
Andersson, Mattias: Den svagare (2001) Colombine Teaterförlag eller Dramadirekt.com
Axelsson, Malin: Emma ska bestämma allt (2001) Colombine Teaterförlag eller
Dramadirekt.com
Broström, Emma: Bilder av Pi (2011) Colombine Teaterförlag eller Dramadirekt.com
Duus, Anders: Alexander och påfågeln (2013) Colombine Teaterförlag eller Dramadirekt.com
Fredén, Sofia: Blood on ice (2013) Colombine Teaterförlag eller Dramadirekt.com
Göthe, Staffan: En natt i februari (1972) i En natt i februari och fyra andra teaterstycken för
barn (Solna, 1980) eller Dramadirekt.com
Nordenskiöld, Jonna: Tiokronorsflickan (2006) Colombine Teaterförlag eller
Dramadirekt.com
Osten, Suzanne & Per Lysander: Medeas Barn (1975) i Världsdramatik 4. På väg mot
sekelskiftet red.: Bengt Lewan & Birte Sjöberg (Lund, 2010) eller Dramadirekt.com
Östergren, Eva: Girlpower (2003) Colombine Teaterförlag eller Dramadirekt.com
Sekundärlitteratur:
An Introduction to Childhood Studies, red.: Mary Jane Kehily (Maidenhead, 2008) (50 sidor)
Att delta på djupet. Publikinteraktion i scenkonst för barn och unga, red.: Tova Gerge
(Linköping, 2014) (30 sidor)
1 Axelsson, Malin: Att vända klassrumsteater upp och ner (Linköping, 2011) (30 sidor)
http://www.ungscen.se/sites/default/files/att_vanda_klassrumsteater_upp_och_ner__done_did_do_rapport.pdf
Axelsson, Malin: ”The Childish Theatre – The Aesthetics of Play and Concept for the
Infantile” i News From Swedish Theatre, Focus: Young Audiences ITI/Assitej Sweden
(2013) (s. 21-24) http://www.malinaxelsson.se/articles/childishtheatre
”Barns perspektiv och barnperspektiv”. Temanummer. Pedagogisk Forskning i Sverige, Nr 12, 2003 (20 sidor) Artikeln kan laddas ner från http://www.ped.gu.se/pedfo/pedfo.html
Davet, Natalie: Makt och maktlöshet. Aspekter inom den moderna svenska barnteatern.
Rapport för Barnteaterakademin 2011. (Finns att beställa via Barnteaterakademins
hemsida) (100 sidor)
Helander, Karin: Från sagospel till barntragedi. Pedagogik, förströelse och konst i 1900talets svenska barnteater (Stockholm, 1998) (200 sidor)
Helander, Karin: Barndramatik och barndomsdiskurser (Stockholm, 2003) (sök på
författarnamn) (133 sidor)
Lesko, Nancy: Act Your Age!: A Cultural Construction of Adolescence (New York, 2001)
(s.1-115)
Lidén, Ellinor: ”Interkulturella perspektiv på scenkonst för barn och unga.” Teatern som
arena för interkulturella möten? En studie av verksamheten vid Stockholms stadsteater
Skärholmen, Rapport för Statens Kulturråd 2012 (50 sidor) http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:577059/FULLTEXT04.pdf
Nodelman, Perry: "The Other: Orientalism, Colonialism, and Children” I Children’s
Literature Association Quarterly vol 17:1 1992 (s. 29-35)
Prout, Alan: The Future of Childhood. Towards the Interdisciplinary Study of Children
(London/New York, 2005) (50 sidor)
Pramling Samuelsson, Ingrid & Sommer, Dion m.fl.: Barnperspektiv och barnens perspektiv i
teori och praktik (Stockholm, 2011) (100 sidor)
TYA, Culture, Society. International Essays on Theatre for Young Audiences, red.: Manon van
de Water (Frankfurt am Main, 2012) s.13-22, 29-36, 37-45 69-84, 85-93 165-178 (ca 50
sidor)
van de Water, Manon: Theatre, Youth and Culture. A Critical and Historical Exploration
(New York, 2012) (200 sidor)
Referenslitteratur:
Barnets bästa. En antologi om barndomens innebörder och välfärdens organisering, red.:
Bengt Sandin & Gunilla Halldén (Stockholm, 2003)
Gustafsson, Birgitta & Fritzén, Lena: Idag ska vi på teater. Det kan förändra ditt liv: Om
barnteater som meningsskapande i skolan (Växjö universitet: Institutionen för pedagogik,
2004) (sök på författare)
Nordisk Barnehageforskning, Tema Demokrati, Vol 4, No 2: 2011 (Tidskriften kan laddas ner
från nätet, Nordisk Barnehageforskning)
Understanding Childhood – an Interdisciplinary Approach, red.: Martin Woodhead, M. &
Heather Montgomery (Chichester, 2003)
2 
Download
Related flashcards
Create Flashcards