Presentation

advertisement
IHS
Presentation
Den Globala Solelmarknaden:
Perspektiv och Lärdomar
9 oktober 2014
Josefin Berg, Senior Analyst, [email protected]
© 2014 IHS
Svenska Solelmässan 2014
ihs.com
Svenska Solelmässan 2014
IHS - Leading information, advanced analytics and deep
expertise
IHS
Since 1959
Headquartered in
Englewood, CO
8,000+ colleagues
(traded on the NYSE)
speaking 50+
languages
in 30+ countries
Serve businesses and
governments in 165+
countries worldwide
 70% of the US Fortune 1000
 85% of the Global Fortune 500
 Small businesses & enterprises
IHS is supported by 140+ offices around the world
United States  United Kingdom  Canada  India  Singapore  Malaysia 
China  France  Germany  Switzerland  Poland  Japan  Belarus  Brazil 
South Korea  Russian Federation  United Arab Emirates  Norway  Australia
 Spain  South Africa  Mexico  Hong Kong  Netherlands  Thailand 
Taiwan  Italy  Denmark  Sweden
© 2014 IHS
2
Svenska Solelmässan 2014
Contents
‫‮‬
‫‮‬
SOLEL – EN REVOLUTION?
HUR HAR DET GÅTT TILL – POLITIK, PRISER OCH PENGAR
© 2014 IHS
3
Svenska Solelmässan 2014
Solel: en revolution?
© 2014 IHS
4
Svenska Solelmässan 2014
130 GW solel i världen
Total global elproduktionskapacitet 2013
130
Andra
kraftkällor
Solel
2% solel av
alla
kraftkällor
(GW)
5706
Source: IHS
© 2014 IHS
© 2014 IHS
5
Svenska Solelmässan 2014
38 GW installerades under 2013 – mer än vindkraft
Nyinstallerad elproduktionskapacitet 2013
Andra
kraftkällor
Solel
38
20% solel av
ny kapacitet
(GW)
180
Source: IHS
© 2014 IHS
© 2014 IHS
6
Kostnaden för att producera solel närmar sig
andra kraftslag
$300
Elproduktionskostnad
per källa – globala medelvärden i etablerade solelsmarkander
US$ / MWh (2011)
$250
US Gas Cost
Europe LT Gas Cost
Asia LT Gas Cost
Required Wind Price
Required Solar Price
EU Spot Coal Cost
Oil Price
$200
$150
$100
$50
$0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Source: IHS
© 2014 IHS
Svenska Solelmässan 2014
© 2014 IHS
7
Svenska Solelmässan 2014
Solcellspanelspriset har sjunkit med 70% sen 2009
Solcellspaneltillverking: nyttjandegrad och panelpriser
100%
2.00
90%
1.80
80%
1.60
70%
1.40
60%
1.20
50%
1.00
40%
0.80
30%
0.60
20%
0.40
10%
0.20
0%
0.00
Polysilicon
Notes: Add notes here or delete
Source: IHS
Wafer
Cell
Module (c-Si and TF)
Module ASP
© 2014 IHS
Source: PV Integrated Market Tracker
© 2014 IHS
8
Svenska Solelmässan 2014
Efterfrågan fortsätter växa – 45 GW under 2014
Nyinstallerad solelskapacitet 2006 - 2014
50
45
40
GW
35
30
25
20
15
10
5
0
2006
2007
EMEA
Source: IHS
© 2014 IHS
2008
2009
2010
Americas
2011
2012
2013
2014
Asia
© 2014 IHS
9
Svenska Solelmässan 2014
Enskilda länder driver utvecklingen
Största marknaderna 2012
31 GW
Source: IHS
© 2014 IHS
Största marknaderna 2014
Germany
China
China
Japan
Italy
USA
USA
UK
Japan
45 GW
Germany
Greece
India
Australia
Italy
UK
Canada
France
France
India
Australia
Rest of World
Rest of World
© 2014 IHS
Source: IHS
© 2014 IHS
10
Svenska Solelmässan 2014
Hur har det gått till – Politik, priser och pengar
© 2014 IHS
11
Svenska Solelmässan 2014
Politiska drivkrafter för solel
• Ökad andel förnybar energi
• Snabb ökning av elproduktion (snabbt växande länder)
• Ekonomi: minskat oljeberoende (öar, isolerade regioner)
• Lokal industri
© 2014 IHS
12
Svenska Solelmässan 2014
Inmatningstariffer är den stödform som gett mest solel
• Inmatningstariffer
• Auktionssystem
• Kvoter för förnybar el (certifikat)
• Netto-debitering
• Bidrag (skatteavdrag eller direkt bidrag)
• Även i kombination med övriga stödformer
© 2014 IHS
13
Svenska Solelmässan 2014
Höga tariffer och fallande priser skapade bubbla
Inverkan av inmatningstariffer och avkastning på nya solelanläggningar
0.50
18
LCOE trend
0.45
Germany
Italy
Italy
Germany
14
France
0.35
12
0.30
10
GW
Average FIT (€/kWh)
0.40
France
16
0.25
8
0.20
6
0.15
4
0.10
0.05
2
0.00
0
2007
Source: IHS
© 2014 IHS
2008
2009
2010
2011
2012
2013
© 2014 IHS
14
Svenska Solelmässan 2014
Danmark, ett exempel på en boom
• Netto-debitering kombinerat med
Danmark installerad solel
höga elpriser gav 390 MW 2012
450
• Inmatningstariff ersatte netto-
400
debitering. Taket på 500 MW
nåddes i maj 2013
MW
350
300
• Nytt årligt tak på 20 MW för
250
förhöjd inmatningstariff
200
150
100
50
0
2011
Source: IHS
© 2014 IHS
2012
2013
2014E
© 2014 IHS
15
Svenska Solelmässan 2014
Generösa stödsystem har gett baksmälla
Retroaktiva sänkningar av tariffer, alternativt förhöjda skatter på solel
Source: IHS
© 2014 IHS
© 2014 IHS
16
Svenska Solelmässan 2014
2018 kommer mer än 70 GW solel installeras
Förutsedd global marknadstillväxt (årliga installationer)
80
70
60
GW
50
40
30
20
10
0
2010
Europe
Source: IHS
© 2014 IHS
2011
2012
Middle East
2013
2014
Africa
2015
2016
Americas
2017
2018
Asia
© 2014 IHS
17
Svenska Solelmässan 2014
6 av de 10 största tillverkarna är kinesiska
Största tillverkarna av solcellspaneler 2013
Yingli Green
Energy
8% Trina Solar
Others
55%
Source: IHS
© 2014 IHS
JA Solar
3%
7%
Canadian Solar
5%
Sharp
5%
First Solar
4%
Jinko Solar
4%
ReneSola
3%
Kyocera
3%
Sunpower
3%
© 2014 IHS
18
Svenska Solelmässan 2014
Solel – snart på egna ben
• Solel är på väg att bli en etablerad del av elmixen i många länder
• Solel är i många länder billigare än elpriset för konsumenter
• Marknaden drivs fortfarande av ett fåtal länder
• Politiskt stöd är nödvändigt för att skapa efterfrågan på solel
• Minimum: Regelverk som tillåter att solel säljs till elnätet (tills batterier blir
billigare)
• Ekonomiskt stöd: Särskilda tariffer eller möjlighet till besparing på elräkningen
• För en hållbar marknad måste stödet utformas smart – inga bubblor
© 2014 IHS
19
IHS Customer Care:
• Americas: +1 800 IHS CARE (+1 800 447 2273); [email protected]
• Europe, Middle East, and Africa: +44 (0) 1344 328 300; [email protected]
• Asia and the Pacific Rim: +604 291 3600; [email protected]
© 2014 IHS. No portion of this report may be reproduced, reused, or otherwise distributed in any form without prior written consent, with the exception of any internal client distribution as may be permitted in the license agreement between client and IHS.
Content reproduced or redistributed with IHS permission must display IHS legal notices and attributions of authorship. The information contained herein is from sources considered reliable but its accuracy and completeness are not warranted, nor are the
opinions and analyses which are based upon it, and to the extent permitted by law, IHS shall not be liable for any errors or omissions or any loss, damage or expense incurred by reliance on information or any statement contained herein. For more
information, please contact IHS at Customer Care (see phone numbers and email addresses above). All products, company names or other marks appearing in this publication are the trademarks and property of IHS or their respective owners.
Download
Related flashcards
Create Flashcards