3-å rstestet 2014 i siffror

advertisement
ETH 2014-06-29
3-årstestet 2014 i siffror
Allmän information
Antal visade 3-åringar
Andel i förhållande till antal i årgången
Antal bedömningsplatser
936
51 %
24 (Inklusive 2 visningshelger på Flyinge)
Antal avkommor per hingst
Totalt antal fadershingstar
Antal hingstar med 15 eller fler testade
avkommor
Antal hingstar med 10-14 testade avkommor
Antal hingstar med 5-9 testade avkommor
Antal hingstar med 2-4 testade avkommor
Antal hingstar med 1 testad avkomma
Antal visade hästar per regional förening
Arrangerande förening
Antal hästar
A.F. Dalahästen
25
A.F. för Varmbl. H. Örebro län
25
ASVH Väst
44
F. Ädla hästens f. Skaraborg
58
Gotlands Varmblodsförening
4
Gävleborgs Hästavelsförening
54
Halländska Hästavelsföreningen
61
Halvblodsklubben Malmöhus
97
Jönköpings läns Varmblodsf.
33
Kronobergs Varmblodsförening
37
Mellersta Norrlands Hästavelsf
21
226
12
13
33
66
102
Arrangerande förening
Mälardalens Varmblodsklubb
Nordvästra Skånes Hästvänner
Nordöstra Skånes Hästvänner
Norra Kalmar läns Hästavelsf.
Norrbottens Hästavelsförening
S. Kalmar läns Halvblodsklubb
S. Älvsborgs läns Hästavelsf.
Södermanlands Hästavelsf.
Wermlands Hästavelsförening
Västerbottens Hästavelsf.
Östergötlands Varmblodsf.
Österlens Hästvänner
Antal hästar
95
60
73
15
8
27
26
35
38
5
54
37
Könsfördelning testade hästar
Hingstar och valacker
447
ston
485
Ridprov
Godkänt genomfört
Ej genomfört
Genomfört, ej godkänt
731 = 78 %
192 = 21 %
9 = 1%
Klassindelning
Gångarter
Hoppning
Diplom
132 (14 %)
135 (14 %)
Klass I
317 (34 %)
252 (27 %)
Ej klassindelade
483
545
ETH 2014-06-29
Fadersstatistik 2014
Hingstarna är uppdelade i grupper efter hur många testade avkommor de hade 2014. Samtliga hingstars resultat i
varje grupp redovisas. Grupperna är:
 Hingstar med minst 10 testade avkommor 2014
 Hingstar med 5-9 testade avkommor 201
För hingstar med färre än 5 testade avkommor redovisas ingen statistik, då dessa resultat får anses som mycket
osäkra. I varje tabell är hingstarna rangordnade efter avkommornas genomsnittliga poäng som dressyrtalang eller
hopptalang. Dessutom är de i varje tabell rangordnade också efter genomsnittlig gångarts, eller galopp+hopppoäng.
Detta för att lyfta fram hur hingstarna förhåller sig till varandra om man enbart tittar på prestationsegenskaperna, ej
exteriör.
Observera att denna statistik måste ses som en indikation, och på inget sätt kan ersätta avelsindexen, eftersom
denna statistik inte väger in mödrarnas kvalité. För att få ett officiellt avelsindex behöver en hingst ha sammanlagt
15 testade avkommor. Varje år ser vi hingstar som har medelmåttiga genomsnitt i 3-årsstatistiken, men som när man
tar hänsyn till vilket stomaterial de betäckt hamnar högt upp i avkommestatistiken.
Hingstar som hade sin första årgång till test 2014 är markerade med grått i tabellerna.
Hingstar med flest testade avkommor, 10-i-topp
Namn
Antal testade avkommor 2014
Sir Oldenburg
Cabachon
Zuidenwind
Connaisseur
Cohiba
Bellagio (ex Bliksem)
Blue Hors Don Romantic
Ludwigs Champion
Bravour
Warsteiner (SWB)
42
34
34
31
23
22
21
17
17
17
Hingstar med fler än 10 testade avkommor 2014
Rangordning i gruppen minst 10 testade avk (26 hingstar), till vänster om den feta svarta linjen rankade efter
Dressyrpoäng och till höger efter genomsnittlig gångartspoäng: (S+T+G)/3
Hingst
Don Romantic
Bocelli (SWB)
Connaisseur
Bellagio
Zuidenwind
Belamour
Ludwigs Champion
Lingh
Firenze
Carême (SWB)
Sir Oldenburg
Niveau (SWB)
Hohenstaufen II
Cabachon
Baltimore
Antal
Medel
Medel Medel Medel
testade Dpoäng skritt
trav
Galopp
avk
21
47,4
7,9
8,3
7,6
11
46,0
8,1
7,8
7,3
31
45,6
7,5
7,6
7,5
22
45,6
7,1
7,7
7,6
34
45,5
7,1
7,8
7,5
11
45,4
7,5
7,6
7,5
17
45,2
7,5
7,3
7,4
11
45,2
7,6
7,5
7,3
11
45,0
7,5
7,3
7,3
11
44,8
7,6
7,0
7,4
42
44,8
7,2
7,3
7,4
12
44,7
7,7
7,0
7,5
11
44,6
7,7
7,3
7,1
34
44,5
7,1
7,0
7,6
16
44,4
7,5
6,8
7,5
Hingst
Don Romantic
Bocelli (SWB)
Belamour
Connaisseur
Bellagio
Lingh
Zuidenwind
Ludwigs Champion
Niveau (SWB)
Hohenstaufen II
Firenze
Carême (SWB)
Sir Oldenburg
Cabachon
Cohiba
S+T+G
3
7,9
7,7
7,6
7,6
7,5
7,5
7,4
7,4
7,4
7,4
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
ETH 2014-06-29
Cohiba
Cardento
Bravour
Zorro
Hip Hop (SWB)
Cartier
Warsteiner (SWB)
Callahan VDL
Heartbeat
Turmalin (SWB)
23
12
17
13
10
12
17
11
16
10
44,3
44,1
44,0
44,0
43,9
43,8
43,8
43,6
43,3
42,3
7,1
7,2
6,7
7,2
7,5
7,1
7,1
7,0
6,8
6,8
7,2
6,5
7,0
6,8
7,0
6,9
7,1
6,7
6,7
6,4
7,5
7,6
7,6
7,6
7,2
7,1
7,0
7,2
7,3
7,0
Baltimore
Hip Hop (SWB)
Zorro
Cardento
Bravour
Warsteiner (SWB)
Cartier
Callahan VDL
Heartbeat
Turmalin (SWB)
7,2
7,2
7,2
7,1
7,1
7,1
7,1
7,0
6,9
6,7
Rangordning i gruppen minst 10 testade avk, till vänster om den feta svarta linjen rankade efter Hoppoäng och till
höger efter genomsnittlig poäng för galopp+hoppbetyg: (G+LHT+LHA)/3
Hingst
Cardento
Bravour
Baltimore
Heartbeat
Ludwigs Champion
Carême (SWB)
Cabachon
Zorro
Callahan VDL
Cartier
Cohiba
Niveau (SWB)
Sir Oldenburg
Zuidenwind
Bellagio
Don Romantic
Connaisseur
Turmalin (SWB)
Belamour
Bocelli (SWB)
Hip Hop (SWB)
Firenze
Lingh
Warsteiner (SWB)
Hohenstaufen II
Antal
Medel
Medel
Medel Medel
testade Hpoäng Galopp
LHT
LHA
avk
12
47,1
7,6
8,4
8,3
17
46,0
7,6
7,9
7,8
16
46,0
7,5
7,9
7,8
16
45,3
7,3
7,8
7,8
17
45,2
7,4
7,4
7,4
11
45,2
7,4
7,4
7,6
34
45,2
7,6
7,7
7,2
13
45,1
7,6
7,8
7,3
11
45,0
7,2
7,6
7,5
12
44,9
7,1
7,4
7,7
23
44,9
7,5
7,5
7,3
12
44,7
7,5
7,3
7,3
42
43,8
7,4
6,7
6,9
34
43,6
7,5
6,4
6,6
22
43,3
7,6
6,0
6,4
21
43,2
7,6
5,9
6,0
31
43,2
7,5
6,3
6,3
10
43,1
7,0
7,0
7,0
11
43,0
7,5
6,5
6,3
11
42,9
7,3
6,2
6,6
10
42,9
7,2
7,0
6,5
11
42,5
7,3
6,0
6,2
11
42,1
7,3
5,9
6,1
17
42,1
7,0
6,1
6,4
11
42,0
7,1
6,0
6,3
Hingst
Cardento
Bravour
Baltimore
Heartbeat
Zorro
Cabachon
Carême (SWB)
Cohiba
Ludwigs Champion
Cartier
Callahan VDL
Niveau (SWB)
Sir Oldenburg
Turmalin (SWB)
Hip Hop (SWB)
Zuidenwind
Belamour
Connaisseur
Bellagio
Bocelli (SWB)
Warsteiner (SWB)
Firenze
Don Romantic
Hohenstaufen II
Lingh
G+LHT+LHA
3
8,1
7,8
7,8
7,6
7,6
7,5
7,5
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,0
7,0
6,9
6,8
6,8
6,7
6,7
6,7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,4
ETH 2014-06-29
Hingstar med 5-9 testade avkommor 2014
Rangordning i gruppen 5-9 testade avk (33 hingstar), till vänster om den feta svarta linjen rankade efter
Dressyrpoäng och till höger efter genomsnittlig gångartspoäng: (S+T+G)/3
Hingst
Cashmir
Temptation
Blue Hors Zack
Belissimo M
Skovens Rafael
Don Primero
Dalwhinnie (SWB)
Floré Star
Saigon (SWB)
Capriano
Favorit Ask
Contendro I
Flash Dancer I. M. (SWB)
Highcruiser
Dionysos
Fighting Alpha
Contant Q
Tornesch
Careful
Ci Ci Senjor Ask
Diarado
Cosmeo
Algot (SWB)
Dirco Hästak (SWB)
Odermus R
Cyklon (SWB)
Corlensky G
Chirlon (SWB)
Camaro M
Marwin
Nintender
Chairman La Silla
Aerline H (SWB)
Antal testade Medel Medel Medel Medel
avk
Dpoäng skritt
trav
Galopp
5
48,3
8,3
8,2
7,8
9
48,1
8,0
8,1
8,2
9
47,1
7,5
7,8
7,8
5
47,0
7,9
8,3
7,5
6
46,7
7,7
7,8
7,8
5
46,1
7,6
7,7
7,7
6
45,7
7,8
7,6
7,2
7
45,4
7,5
7,4
7,2
6
45,3
7,3
7,9
7,5
7
45,1
6,9
7,2
7,6
7
45,1
7,1
6,9
7,7
5
45,0
7,2
7,0
7,9
5
44,9
7,4
7,4
7,2
7
44,4
7,4
7,4
7,5
7
44,4
7,5
7,5
6,9
6
44,3
7,3
7,2
7,2
9
44,2
7,1
7,0
7,3
6
44,2
7,1
7,0
7,5
6
44,1
7,1
6,6
7,3
7
44,0
7,1
6,7
7,4
5
43,8
6,8
7,0
7,7
6
43,8
7,2
6,7
7,6
5
43,7
7,2
6,6
7,6
8
43,4
7,6
6,6
7,1
8
43,3
6,5
6,6
7,6
6
43,1
7,1
6,3
7,5
8
43,0
7,0
6,4
7,1
7
42,9
7,4
6,7
6,6
8
42,8
6,8
7,1
6,9
5
42,6
7,3
6,7
6,8
8
42,4
6,8
6,6
6,8
7
42,1
6,8
6,1
7,3
6
42,1
6,6
6,4
6,8
Hingst
Cashmir
Temptation
Belissimo M
Skovens Rafael
Blue Hors Zack
Don Primero
Saigon (SWB)
Dalwhinnie (SWB)
Highcruiser
Contendro I
Floré Star
Flash Dancer I. M. (SWB)
Dionysos
Favorit Ask
Fighting Alpha
Capriano
Tornesch
Diarado
Cosmeo
Algot (SWB)
Contant Q
Dirco Hästak (SWB)
Ci Ci Senjor Ask
Careful
Cyklon (SWB)
Camaro M
Marwin
Chirlon (SWB)
Odermus R
Corlensky G
Chairman La Silla
Nintender
Aerline H (SWB)
S+T+G
3
8,1
8,1
7,9
7,8
7,7
7,7
7,6
7,5
7,5
7,4
7,4
7,3
7,3
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,0
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,7
6,7
6,6
ETH 2014-06-29
Rangordning i gruppen 5-9 testade avk (33 hingstar), till vänster om den feta svarta linjen rankade efter Hoppoäng
och till höger efter genomsnittlig poäng för galopp+hoppbetyg: (G+LHT+LHA)/3
Hingst
Favorit Ask
Cosmeo
Contendro I
Ci Ci Senjor Ask
Cyklon (SWB)
Careful
Algot (SWB)
Fighting Alpha
Belissimo M
Tornesch
Chairman La Silla
Contant Q
Odermus R
Diarado
Corlensky G
Temptation
Capriano
Zack
Nintender
Camaro M
Cashmir
Dirco Hästak (SWB)
Dalwhinnie (SWB)
Skovens Rafael
Aerline H (SWB)
Don Primero
Highcruiser
Floré Star
Saigon (SWB)
Flash Dancer I. M. (SWB)
Marwin
Chirlon (SWB)
Dionysos
Antal
Medel Medel Medel Medel
testade avk Hpoäng Galopp LHT
LHA
7
47,1
7,7
8,0
8,0
6
46,8
7,6
8,5
8,4
5
46,5
7,9
7,9
7,8
7
46,4
7,4
8,1
8,0
6
45,8
7,5
7,9
8,2
6
45,7
7,3
7,8
7,4
5
45,5
7,6
7,6
8,0
6
45,3
7,2
7,8
7,8
5
45,1
7,5
7,3
7,0
6
45,1
7,5
7,7
7,3
7
45,1
7,3
7,9
7,9
9
45,0
7,3
7,4
7,5
8
44,8
7,6
7,6
7,1
5
44,8
7,7
7,1
7,7
8
44,7
7,1
7,6
7,6
9
44,6
8,2
6,2
6,3
7
44,6
7,6
6,9
6,6
9
44,2
7,8
6,2
6,3
8
44,1
6,8
7,6
7,4
8
43,9
6,9
7,6
7,5
5
43,8
7,8
6,0
6,0
8
43,4
7,1
7,3
6,9
6
43,3
7,2
6,4
6,6
6
43,2
7,8
5,8
6,2
6
43,0
6,8
7,2
6,8
5
42,9
7,7
5,8
6,3
7
42,9
7,5
6,6
6,7
7
42,9
7,2
6,2
6,1
6
42,8
7,5
6,3
6,5
5
42,4
7,2
6,1
6,2
5
42,0
6,8
6,6
6,8
7
41,8
6,6
6,4
6,6
7
41,4
6,9
6,1
6,0
Hingst
Cosmeo
Favorit Ask
Contendro I
Cyklon (SWB)
Ci Ci Senjor Ask
Algot (SWB)
Chairman La Silla
Fighting Alpha
Careful
Tornesch
Diarado
Odermus R
Corlensky G
Contant Q
Camaro M
Nintender
Belissimo M
Dirco Hästak (SWB)
Capriano
Highcruiser
Aerline H (SWB)
Temptation
Zack
Saigon (SWB)
Marwin
Dalwhinnie (SWB)
Cashmir
Don Primero
Skovens Rafael
Chirlon (SWB)
Floré Star
Flash Dancer I. M. (SWB)
Dionysos
G+LHT+LHA
3
8,2
7,9
7,9
7,9
7,9
7,7
7,7
7,6
7,5
7,5
7,5
7,4
7,4
7,4
7,3
7,3
7,3
7,1
7,0
7,0
6,9
6,9
6,8
6,8
6,7
6,7
6,6
6,6
6,6
6,5
6,5
6,5
6,3
Namn
Far
Mor
Morfar
kon Bedömnings mkh Typ HHB Extr Skritt Trav Galopp
Aadoré (SWB)
Majim G
Mannequin (SWB)
Master (SWB)
sto
Nybro
162
7
7
7
7
7
7,5
Teknik H Temp H Ridprov Totalt lova Klass D Totalt lova Klass H
8
7G
42,5 Ej
43,5 Ej
Aako (36) (SWB)
Majim G
Co Co Chanel (SWB)
Qalle
sto
Nybro
166
8
7
7
7
7
7
7
7 Ej
43 Ej
43 Ej
Aarise (SWB)
Majim G
Crissy
Cristo
sto
Nybro
163 7,5
6,5
7
6,5
6
6,5
7
8 Ej
40 Ej
42,5 Ej
Aatack (SWB)
Majim G
Thisbe (46) (SWB)
Landlord
val
Nybro
161
8
8
8
7
7
7,5
8
8,5 G
Abisco
Bordeaux
Palucca
Sandro Hit
sto
Strömsholm
174 8,5
8,5
7
8
8
8,5
7
6G
45,5 I
48,5 D
48 D
45,5 I
Abisco
Aerline H (SWB)
Lavendel (SWB)
Lasandos
val
Timrå
164
8
8
8
7
7
8
7
7G
46 I
46 I
A-Capriccio
A-Dur
Marabella (SWB)
Maraton
val
Plönninge
167
7
7
7
7,5
6
6
7
6G
40,5 Ej
40 Ej
Accord H (SWB) TS
Bravour
Alice (SWB)
Advokat
val
Riddersberg
176 7,5
8
7
7
7,5
8,5
7,5
8G
45,5 I
46,5 I
39,5 Ej
Acctriz KW (SWB)
Zuidenwind
Accra KW (SWB)
Rambo (SWB)
sto
BODEN
158 7,5
8
7
7
8
7
5
5 Ej
44,5 Ej
Ace of Hearts
Heartbeat
Mei-Ling (12) (SWB)
Looping
h
Plönninge
160 7,5
7,5
7,5
6
6
6,5
8
8G
41 Ej
45 I
Adelinde Tau
Apache
Doniazade Tau
Blue Hors Don Romantic
sto
Strömsholm
165 7,5
7,5
7
7,5
7
7,5
6,5
6,5 G
44 Ej
42,5 Ej
Affekt (SWB)
Ampere
Sanshia (SWB)
Saigon (ex Swingo)
val
Osby II
160
7
8
7
7
9
9
5
5 Ej
47 I
41 Ej
Afrodite (SWB)
Connaisseur
Venus (SWB)
Bocelli (SWB)
sto
Grevagården 159
7
7
8
8
8,5
8
5,5
5,5 G
46,5 I
41 Ej
Air Express
Cornet's Prinz
Granulita
Granulit
h
Timrå
163
9
9
8
7,5
8,5
8,5
9
9G
50,5 D
52,5 D
Alcantara D (SWB)
Jeopardy
Sam's Algeria
Sambesi (avelsvärderad)
sto
Tingsryd
163
8
7,5
7
7,5
7
7,5
7,5
8G
44,5 Ej
45,5 I
Alcazar (SWB)
Nobel
Arizona (14) (SWB)
Ragazzo
val
Flyinge II
172
8
7,5
8
7
7
7,5
7
7G
45 I
Alfred LH (SWB)
Nobel
Avalon (13) (SWB)
Bellini
val
Tärnö Säteri V 155 6,5
8
8
8
6
6,5
7
7G
43 Ej
43 Ej
Algotsson Y
Algot
Miss Nathalie
Kaliber
h
Frödinge
7
7
7
6
6,5
7
8G
41,5 Ej
43,5 Ej
165
8
45 I
Alleluia CML
Ampere
Gillenia (SWB)
Fürst Heinrich
sto
Frödinge
165
8
8
8
7
9
8
4,5
4,5 G
48 D
Allina (36) (SWB)
Algot (SWB)
Felina (36) (SWB)
Feliciano
sto
Riddersberg
160
8
7,5
7
6,5
6
8,5
7,5
8 Ej
43,5 Ej
41 Ej
Alyssa Ashley (F. 4) (SWB) Hip Hop (SWB)
Laura Ashley (F. 4)(SWB)
Landlord
sto
TFRK
163
8
7
7
7
7
7
7,5
6,5 G
43 Ej
Amaro (SWB)
Camaro M
Aniara (23) (SWB)
Briar
h
Tärnö Säteri V 168
7
7,5
7
6,5
7
7
7,5
7 Ej
42 Ej
43 Ej
Amarok LG
JJ RayBan
Amulett
Amiral
val
Svärdsjö
166
8
8
8
7
6
6,5
5
5,5 Ej
43,5 Ej
41 Ej
Amarone (SWB)
Cagliostro
Oletta
Jacardo
val
Plönninge
162 7,5
7
8
7
6,5
7,5
8
8G
43,5 Ej
46 I
Amarone D (SWB)
Waliant (SWB)
46,5 I
43 Ej
Appolonia (64) (SWB)
Illusion
sto
Vreta
165
8
7,5
7
8
7,5
7,5
6,5
7 Ej
45,5 I
43,5 Ej
Amazing Warrior (SWB) Warsteiner (SWB)
Amelia (SWB)
Highlight
val
Nybro
166
8
8
7,5
8
6,5
7
5
6G
45 I
41,5 Ej
Amber (SWB)
Belamour
Donna Trussardi (SWB)
Ampere
sto
Strömsholm
160 7,5
7,5
7
7,5
8
7,5
5
4G
45 I
38,5 Ej
Amplemento
Ampere
Sunshine Lady
Sir Oldenburg
h
Åstorp
172
9
9
7
7,5
8
7,5
7
7G
48 I
46,5 I
Andaman
Lingh
Darling
Dardel
val
Högbo RK
167
8
8
7,5
8
8
7,5
5
6G
47 D
Anea 189179
Connaisseur
Aida Vina
Oscar
sto
Strömsholm
162 8,5
8
7,5
7
7
8
7
7G
46 I
46 I
Anelize (SWB)
Tornesch
Ronda
Esteban xx
sto
TFRK
167
8
7
8
7
7
7
7,5
7G
44 Ej
44,5 Ej
Blooming xx
Record Token xx
val
Flyinge I
162 7,5
7
8
8,5
7
7
6
7G
45 I
42,5 Ej
Anthony Bloomer (SWB) Hermes (SWB)
42 Ej
Antique T (23) (SWB)
Damino SD (SWB)
Aylence T (23) (SWB)
Oramé
sto
Osby II
170 7,5
8
6
7
7
7
8,5
8G
Aquachon ES (SWB)
Cabachon
Cafe con Aqua
Aquarius
h
Frödinge
164
9
8
7
7,5
8
7
8,5
8,5 G
42,5 Ej
45 I
46,5 I
48 D
Aramis (SWB)
Cartier
Ariel (14) (SWB)
Alpen Fürst
val
Nybro
166 8,5
8
8,5
8
8,5
8,5
8,5
8,5 G
Aramis (SWB)
Magini (SWB)
Amina (SWB)
Pascal
val
Tärnö Säteri V 160
8
8,5
7
6
6
7
6
6G
Arilene T (23) (SWB)
Damino SD (SWB)
Alpha (23) (SWB)
Acagion
sto
Åstorp
172
8
7,5
7
6,5
8,5
8
6
6,5 U
Ariso (SWB)
Casall la Silla
Osira
Contender
val
Högbo RK
170
8
7,5
7
7
6
6
8,5
8G
Arwén RW (41) (SWB)
Lasandos
Adora MB (41)
Looping
sto
Strömsholm
169
8
7
7,5
6,5
6,5
7,5
7
7 Ej
43 Ej
As Good as Gold
Collado
Edisa II
Clinton
h
Timrå
171
8
8
8
6
6
7
7,5
8 Ej
43 Ej
46,5 I
Ashton (SWB)
Sir Oldenburg
Lindsay
Landsieger I
val
Strömsholm
171
8
8
7,5
7
8
7,5
5,5
6 Ej
46 I
42,5 Ej
50 D
50,5 D
42,5 Ej
42,5 Ej
45,5 I
43 Ej
41,5 Ej
45 I
44 Ej
Askhaga Chantus (SWB) Odermus R
Chianti (SWB)
Cortez
val
Flyinge II
168 8,5
8
7
6
5
7
8
6,5 Ej
41,5 Ej
45 I
Asterion (SWB)
Lancia (SWB)
Lanciano 411157690
val
Högbo
158 7,5
7,5
6
7
7
7,5
7
7,5 Ej
42,5 Ej
43 Ej
44,5 Ej
44 Ej
47 I
50 D
Okeanos (SWB)
Aten (SWB)
Homme d'Honneur xx Athena (F. 3) (SWB)
Amiral
val
Nybro
160
8
8
8
7,5
7
6
7
7G
Atlanta S.H (45) (SWB)
Camaro M
Catwalk (45) (SWB)
Cortez
sto
Tärnö Säteri V 162
9
8,5
7,5
6
8
8
8,5
8,5 G
First of Thille (F. 2) (SWB)
Don Primero
sto
TFRK
163
8
8
8
8
8
7
5
5G
47 D
41 Ej
Attitude of Thille (F.2) (SWSir Oldenburg
Avantasia (SWB)
Warsteiner (SWB)
Larosa (SWB)
French Buffet xx
sto
Grums
162
6
7
7
8
7
7
5
6G
42 Ej
38 Ej
Avelina
Van Helsing
Avenida
Liberty Son
sto
Strömsholm
166
7
6
8
7,5
6,5
7
8
8G
42 Ej
44 Ej
Natasja (44) (SWB)
Bellini
val
Strömsholm
159 7,5
7,5
7
7
6,5
7
5,5
5,5 G
42,5 Ej
40 Ej
41 Ej
42,5 Ej
Azzero Von Staufen (SWB Hohenstaufen II
Baghira II RAA (SWB)
Burggraaf
Saga (SWB)
Corrado WL
sto
Vreta
161 7,5
7
7
6
6,5
7
7
7G
Balboa SH (SWB)
Cohiba
Vienna
Hors la Loi II
h
Tärnö Säteri V 166 8,5
7,5
7,5
7
8
8
8
8G
Balette Ö (F. 2) (SWB)
Belamour
46,5 I
Zormette (F. 2) (SWB)
Metall
sto
Osby II
167
7
8
7
7
8
9
7
8 Ej
Balido Fran Gretes (SWB) Calido I
Bally Brown
Stald Calles Bror Bally
val
Högbo
174
8
8
6,5
6,5
6
7,5
8
7,5 G
42,5 Ej
46 I
Ballerina
Okänd
Feliana
Feuertanz I
sto
Tingsryd
152
6
7
6
7
6
6
5
5G
38 Ej
Ballroom Blitz
Baltimore
Lambada
Looping 876
sto
Tärnö Säteri V 165 8,5
8
6
8
7,5
7,5
8
8,5 G
Baltazar (SWB)
Baltimore
Miss Behave x
Raz am Shejk ox
val
Plönninge
164 7,5
7
7
7,5
7,5
7,5
7,5
8G
44 Ej
Bandit FX
Diarado
Suprice Killigrews
Cardento
h
Grums
162
8
6,5
8
7
7,5
7,5
7
8G
44,5 Ej
45,5 I
47,5 D
46 I
45,5 I
35 Ej
46,5 I
44,5 Ej
45 I
Baranova YL (SWB)
Bellagio (ex Bliksem) Moulin Rouge (SWB)
Master
sto
Plönninge
172
9
8
7
7
9
8
5
5,5 G
48 D
42,5 Ej
Barbicato D (SWB)
Bravour
Irco Mena
val
Strömsholm
174
8
7
7,5
6
6
6,5
7
8G
41 Ej
44 Ej
40 Ej
39,5 Ej
Espri (23) (SWB)
Barcelon (SWB)
Chirlon (SWB)
Bartossa (5) (SWB)
Bartok
val
Riddersberg
167
7
7
7
6,5
6
6,5
6
6 Ej
Barcino QRE (SWB)
Briar (SWB)
Terra Nova (F. 2)(SWB)
Amiral
h
Osby II
161 7,5
7,5
8
8,5
7
7
7,5
8G
45,5 I
Barolo du Rouet (SWB)
Baltimore
Simona Cable (SWB)
Manfield
h
Plönninge
163 8,5
8
8
7
6
9
9,5
9G
46,5 I
45,5 I
52 D
Bazooka (SWB)
Turmalin (SWB)
Bonzaia (5) (SWB)
Miroco
val
Svärdsjö
156
7
8
8
6,5
6,5
7
7,5
7U
43 Ej
44,5 Ej
Be Dazzled
Belissimo M
Dane-Vang´s May-Donna
May Sherif
sto
Åstorp
163 7,5
7
7
7,5
7,5
7
6,5
7 Ej
43,5 Ej
42 Ej
Beatles C.D 186574
Flash Dancer I. M.
Babe
Bellini
val
Strömsholm
163
8
7
7
7,5
7
6,5
7,5 G
44,5 Ej
44 Ej
8
Beatrix (2) (SWB)
Bravour
Coxa (2) (SWB)
Cortez
sto
Bollerup
162
8
7
8
7
7
7,5
9,5
9G
44,5 Ej
49 D
Beau Noir (SWB)
De Noir
Bellona (33)(SWB)
Prestige VDL
h
Bollerup
169
9
9
8,5
8,5
9
9,5
5,5
5,5 G
53,5 D
47 I
Beautious (SWB)
Bellagio (ex Bliksem) Bettina (SWB)
Bernstein
sto
Grums
167
9
8
8
7
9
8,5
6
7G
49,5 D
46,5 I
Bébé Fx (SWB)
Balou du Rouet
Racine xx
Prairie xx (IRE)
sto
Högbo
166 9,5
8
7
9
7
7,5
9
9,5 G
48 I
50,5 D
Bel Air
Bellagio
Airborn
Alexson D
sto
TFRK
168
8
9
7
7,5
7
7
6
7G
45,5 I
44 Ej
Belamour (SWB)
Bravour
Bellamie (SWB)
Camaro M
val
TFRK
162
8
7
8
7
7
7
8
8 Ej
Belindie (42) (SWB)
Bellagio (ex Bliksem) Mandie (42) (SWB)
Marengo
sto
Strömsholm
168 8,5
7,5
7
7
8
8,5
6
6G
46,5 I
Bella Donna
Blue Hors Don Roman Fiona (23) (SWB) 04073796
Figaro R, 1085
sto
Högbo
171 8,5
8
7,5
9
8,5
7
5
6G
48,5 D
42 Ej
Bellarae LK (SWB)
Belamour
Wetano
sto
Vreta
170
7
8
7
7
7
6
6G
44 Ej
42 Ej
Ray of Light (SWB)
8
44 Ej
46 I
43,5 Ej
Bellarous (SWB)
Bellagio (ex Bliksem) Jeanious (SWB)
Johnson
sto
Grums
170 8,5
8
7
7,5
9,5
9
5,5
6,5 G
49,5 D
44,5 Ej
Bella-Trix (SWB)
Bellagio (ex Bliksem) Bella (SWB)
Briar
sto
Bollerup
162 7,5
7,5
7,5
5,5
5,5
6
6,5
7 Ej
39,5 Ej
42 Ej
Bellavista (33) (SWB)
Floré Star
Balanza (33) (SWB)
Pascal
sto
Åstorp
169
9
8
7
7
7,5
7
5
5,5 G
45,5 I
41,5 Ej
Belle Amie Moon (SWB) Baltimore
Sally Moon (SWB)
Quite Easy
sto
Strömsholm
170
9
9
7
9
6,5
9
9,5
8,5 G
49,5 I
52 D
Belle Fille de Berg (SWB) Cardento
Lucia W (SWB)
Quite Easy
sto
Flyinge II
156
7
8
8
7
6
7
7,5
7,5 G
Bellici (SWB)
Bocelli (SWB)
Maja Bella (SWB)
Vivaldi
sto
Strömsholm
164 7,5
8
7
8
7,5
7,5
7,5
8G
45,5 I
45,5 I
Bellman (SWB)
Belamour
Hollywood xx (DEN)
Richard of York xx
val
Flyinge I
161
7
7,5
7
7
6
7
7
7 Ej
41,5 Ej
42,5 Ej
Don Gregory
val
Högbo
166
8
8
7
6
7
7
7,5
7,5 Ej
43 Ej
Bellmondo af Ekeby (SWBBellagio (ex Bliksem) Ginella
43 Ej
45 I
45 I
Bellmore (SWB)
Baltimore
Soraja
Gribaldi
h
Frödinge
165
8
7
9
6,5
7
6
6
5G
43,5 Ej
41 Ej
Bellona
JJ RayBan
Ariel (SWB)
Bernstein
sto
Vreta
165
8
7
7
8
7,5
7
5
6G
44,5 Ej
40 Ej
Bellwin
Bellagio (ex Bliksem) Walette (66) (SWB)
Waliant
h
TFRK
166
8
7
7
7
6,5
8
6
7G
43,5 Ej
43 Ej
Bem bi Bre (33) (SWB)
Internet
Blå Fjädern (33) (SWB)
Ragazzo
sto
Plönninge
159
7
8
7
8
8,5
8,5
9,5
6 Ej
47 I
46 I
Nått-På-C (13) (SWB)
Chapman
sto
Riddersberg
159
7
7
7
8
8
7,5
7,5
7G
44,5 Ej
43 Ej
Bergs Cataluna (13) (SWB Saigon (ex Swingo)
Beronia (33) (SWB)
Floré Star
Brasilica (33)(SWB)
Chapman
sto
Osby I
166
9
8,5
7
7
8
8
5
2G
47,5 D
39,5 Ej
Bertil Nabab (SWB)
Nabab de Reve
Minirca G
Almox Prints J
h
Bollerup
164
8
8
7
7
6
6
5
5G
42 Ej
39 Ej
Betsandens Rolex
Camaro
Relex
Cortez
val
Nybro
163
7
7,5
6
7,5
7
6
5,5
5G
41 Ej
37 Ej
Betty Boop (33) (SWB)
Blue Hors Don Roman Bopfi (33) (SWB)
Cortez
sto
Flyinge II
160
8
7,5
7
6,5
8,5
7,5
7
6,5 G
Beyoncé (F. 2) (SWB)
De la Gardie
Bellini
sto
Nybro
170
8
7
7
7
7
7
5
5G
Belinda (F. 2) (SWB)
45 I
43 Ej
43,5 Ej
39 Ej
Bianco (33) (SWB)
Starkko
Belicia (33) (SWB)
L'acteur
sto
Åstorp
164
8
7,5
7,5
7
8,5
8
8,5
9G
46,5 I
48,5 D
Bilbo
Legolas S
Lejeby Bigareau HA x
Stubin x
h
Plönninge
164
7
7
8
7
6,5
7
6,5
6G
42,5 Ej
41,5 Ej
Billie Jean (SWB)
Bellagio (ex Bliksem) Dalenes La Bri
Corland
sto
Åstorp
162
8
7,5
7
6
9
8
5
5G
45,5 I
40,5 Ej
Blado (SWB)
Bravour
Tulpan
No Limit
sto
Tärnö Säteri V 160
8
8
7
6,5
7
8
7
6 Ej
44,5 Ej
44 Ej
Blingh Blingh (F. 3) (SWB) Lingh
Brindisi (F.3) (SWB)
Briar
sto
Strömsholm
8
7,5
6
7
7,5
6,5
6
6 Ej
42,5 Ej
40 Ej
Blixt Gordon (SWB)
Sensuella Isabella (59)(SWB) Sack (SWB)
val
SVENLJUNGA 161 7,5
7,5
7
8
8
5
5
5 Ej
43 Ej
37 Ej
Bocelli (SWB)
169
Blossom (SWB)
Ludwigs Champion
Bonita (SWB)
Elfenspuk
sto
Riddersberg
171
8
8
8
7,5
7
7
6,5
6,5 G
45,5 I
44 Ej
Blue Diamond (SWB)
Plot Blue
Crystal Harmony (SWB)
Corlensky G
sto
TFRK
166
8
7
8
8
7
8
8
8G
46 I
47 D
Blue Moon (F. 2) (SWB)
Blue Hors Zack
Miss Darcy (F. 2) (SWB)
Master
sto
Grevagården 166
8
8
8
7
8
8
5
4G
47 D
41 Ej
Bofey Toffifee
Tabasco (SWB)
Ballybofey xx
Distinctly North xx
sto
Plönninge
162
8
8
7,5
7,5
7,5
7,5
6,5
6,5 G
46 I
44 Ej
Bogart (SWB)
Bocelli (SWB)
Malou (SWB)
Maraton
val
Åstorp
171
9
8
7
7
8
8
5
6G
47 D
43 Ej
Bollinger (F.4) (SWB)
Sir Oldenburg
Bekenda (F. 4) (SWB)
Bernstein
val
Örebro
163
7
7
8
7
6
6,5
6
6,5 G
41,5 Ej
41 Ej
45 I
Bolmört
Balougraph 1150
Rölleka (40)
Rebel Z
val
Örebro
162 7,5
8
7
7
6,5
7,5
7
8 Ej
43,5 Ej
Bonbon Tau (SWB)
Bravour
Caresse Tau (28) (SWB)
Camaro M
val
Strömsholm
169
8
7,5
7,5
7
7
7
6
6G
44 Ej
42 Ej
Temple Clover
sto
Flyinge I
165
8
7,5
7,5
6
6
8
8,5
9G
43 Ej
48,5 D
Bonmahon Heather Blue Bonmahon Master BluBonmahon Tanya
Boss MVG (SWB)
Baltimore
Like Her Mother xx
Mas Media xx
val
Tärnö Säteri V 168
8
7
7,5
6
6,5
7
7
7,5 G
42 Ej
44 Ej
Botanica (33) (SWB)
Floré Star
Bancarella (33) (SWB)
Pascal
sto
Åstorp
8
7,5
7
7
6,5
7
6,5
7G
43 Ej
43 Ej
166
Bouquea (16) (SWB)
Bocelli (SWB)
Lorea (16) (SWB)
Loredes
sto
Svärdsjö
171
8
8
7
8
9
8
7,5
7,5 G
48 D
46 I
Bowmore (SWB)
Internet
Ballerina (33) (SWB)
Pascal
val
Åstorp
169
8
8
7
7,5
7,5
7
9
9G
45 I
48 D
Uptown Bumblebee (43) (SWBCortez
sto
Högbo
167
8
7,5
7
7
7
7
7
6G
43,5 Ej
42,5 Ej
Break The News (43) (SW Balou du Rouet
Breithling (SWB)
Sir Oldenburg
Cherry Blossom (45) (SWB)
Warrigall
val
Grevagården 166
7
7
6
6
6
6
5
5G
38 Ej
36 Ej
Brolle LM (SWB)
Heartbeat
Beyoncé (SWB)
Cathageno
h
Riddersberg
175
7
7,5
6
7
6
7
6,5
7G
40,5 Ej
41 Ej
Bronze av Ena (SWB)
Bernstein
Laurie av Ena
Lauries Crusador xx
h
Åstorp
167
8
8
8
9
8
8
5
5,5 G
49 D
42,5 Ej
173 8,5
44 Ej
48 I
47 I
42 Ej
Brookline SE
Aerline H (SWB)
Dania Z
Dutch Capitol
h
Örebro
8
8
6
6
7,5
8,5
7,5 Ej
Brooklyn (4) (SWB)
Zuidenwind
Bijoux FP (4) (SWB)
Goldmine xx
sto
SVENLJUNGA 164
9
8,5
7
7
8
7,5
5
5G
Amy af Brunnby
Brown shy Hero
Fighting Alpha
Magini
val
Strömsholm
158
7
7,5
8
6,5
6
7
7,5
7,5 G
42 Ej
44,5 Ej
Buskhagas Temina
Tailormade TemptatioSympatica
Davignon I
sto
Grums
165 8,5
8
8
7,5
8
8
5,5
6G
48 D
44 Ej
Ca Cozé (SWB)
Cosmeo
Maraton
sto
Vreta
155
6
7
7
6,5
6
7
7,5
7,5 G
39,5 Ej
42 Ej
Camé (SWB)
Cabanett (SWB)
Cabachon
Ronett (SWB)
Robin Z
val
Flyinge I
163 8,5
8,5
7
6
6,5
7,5
6,5
6G
44 Ej
44 Ej
Cabanoz
Cabachon
Carmen Z
Centauer Z
val
TFRK
168
8
7
7
7
7,5
7,5
7
6G
44 Ej
42,5 Ej
Cabaret chosen for U (20) Cabachon
Alva (20) (SWB)
Cortez
sto
Grums
162 8,5
7,5
8
7
8
8
8
8G
47 D
48 D
Cabazette (36) (SWB)
Cabachon
Fauzette (36) (SWB)
Robin Z
sto
SVENLJUNGA 168
8
7,5
7,5
8
7,5
6,5
8,5
6G
45 I
44 Ej
Cabazina
Cabachon
Zobrina (SWB)
Robin Z
sto
Osby I
8
7
8
8
7,5
8
9
8G
46,5 I
48 D
163
Cabo San Lucas
Corlensky G
Helsyster (F. 4) (SWB)
Cortez
val
Timrå
162 7,5
8
8
7
6
7
6
6 Ej
43,5 Ej
42,5 Ej
Cabrigaz K Casa
Carême (SWB)
Claudia (SWB)
Corrado WL
val
Vreta
163 7,5
7
6
6,5
6
6
7
7G
39 Ej
40,5 Ej
Cachima (SWB)
Cabachon
Menorca (SWB)
Irco Mena
sto
Flyinge I
161
7
7
7,5
6,5
7
7,5
6,5 G
42 Ej
42 Ej
Cacido
Callahan VDL
Cirena (SWB)
Chirlon
val
Flyinge I
171 7,5
7
7,5
6
6
5,5
6
6G
39,5 Ej
39,5 Ej
Cadett (SWB)
Cardento
Quinett (SWB)
Quite Easy
val
Flyinge I
168
8
7,5
7,5
7
7
7,5
7,5
6G
44,5 Ej
44 Ej
Caitlyn (SWB)
Kannan
Irma (SWB)
Irco Marco
sto
Flyinge II
169 7,5
7
6
8
6,5
8,5
7,5
8G
43,5 Ej
44,5 Ej
7
Calaisa H
Callahan VDL
Acacia H (35) (SWB)
Acacio
sto
Åstorp
166 8,5
8
6
8
7
7
7
6 Ej
44,5 Ej
42,5 Ej
Calaquendi (SWB)
Chairman La Silla
Classic Lady (SWB)
Caretino
sto
Flyinge I
165
8
7,5
8
8
6
7,5
8
7G
45 I
46 I
Calexico
Marwin 942
Virginia (SWB)
Pascal 656
val
Tärnö Säteri V 158 7,5
7,5
8
7
6,5
6,5
7,5
7 Ej
43 Ej
44 Ej
Calinda
Calido I
Cocos (SWB)
Cortez
sto
Plönninge
167
9
8
7
7
8
8
7,5
8G
Calleth you, Cometh I
Cabachon
Lanita
Burggraaf
val
Åstorp
167
9
9
7
6
7
7,5
7
7,5 G
45,5 I
47 D
47,5 I
47 I
Callisto C
Camargue
Birkegårdens Cille
Carano
val
Åstorp
162
8
7,5
7
7,5
7
8
9
7 Ej
45 I
46,5 I
Callona (SWB)
Callahan VDL
Ramona (SWB)
Romano
sto
Riddersberg
161 7,5
Caloue C (SWB)
Callahan VDL
Caprice (SWB)
Pik Trumpf
val
Grevagården 155
Camaro Loca (SWB)
Contant Q
La Loca (SWB)
Laurin
val
Strömsholm
Cambria (SWB)
Callahan VDL
Dargita Z
Dutch Capitol
Cameron X (SWB)
Contant Q
Palburga T
Gribaldi
7,5
8
6,5
6
6,5
8
6,5 Ej
42 Ej
7
8
8
6,5
8
7,5
8,5
7,5 G
45 I
46,5 I
175 7,5
7
6,5
6,5
6,5
7
7
7,5 G
41 Ej
42,5 Ej
sto
Grevagården 162 8,5
7,5
8
7,5
8
7,5
8,5
8,5 G
47 I
48,5 D
val
Örebro
8
8
7
6
6,5
6,5
7G
166
7
42,5 Ej
44 Ej
43 Ej
Camomille (42) (SWB)
Cabachon
Felicia (42) (SWB)
Feliciano
sto
Tingsryd
165
8
7
7
8
7
8
8
6,5 G
45 I
44,5 Ej
Camp Nou (SWB) TS
Ci Ci Senjor Ask
Alice (23) (SWB)
Cortez
val
Riddersberg
170 8,5
8
7
7
7,5
8
9
9,5 G
46 I
50 D
Canel W (SWB)
Capriano
Salina xx
Eighty Eight Keys xx
sto
Svärdsjö
162
8
8
8
6,5
6,5
7
7
7,5 G
44 Ej
Canto de la Liberté (SWB) Cantoblanco
Polyda
Polydox
h
Strömsholm
166 7,5
7,5
7
7,5
7
7,5
8
7 Ej
44 Ej
Cantoto (SWB)
Canto
Leuca (SWB)
Leuthen I
val
Plönninge
165 8,5
8
8
7
8
8
9
5G
47,5 D
Caol Ila VH (SWB)
Ci Ci Senjor Ask
Cupea VH (31) (SWB)
Corrado WL
h
Flyinge I
165 8,5
8
8
7
7
7,5
8,5
8,5 G
Capisce L (20) (SWB)
Favorit Ask
Cassimbra Flame Marni(20)(SWCassini II
sto
Tärnö Säteri V 165
8
7,5
8
7
6
7,5
7,5
8 Ej
Cappa H
Cabachon
Cordoba H
sto
Grevagården 168
8
7,5
7,5
7
7
8,5
9,5
8,5 G
Cor de la Bryère
46 I
44 Ej
45,5 I
44,5 Ej
46,5 I
49 D
46,5 I
45,5 I
49,5 D
Capri da Carma (SWB)
Capriano
Emma da Carma (63) (SWB)
Emmerton
sto
Tingsryd
161 7,5
8
7,5
7,5
7
7,5
6,5
5,5 Ej
45 I
42,5 Ej
Capri G (SWB)
Bravour
Callas (SWB)
Manhattan
sto
Vreta
166
8
8
6
8
7
7
8
8 Ej
44 Ej
45 I
Capricia
Don Primero
Rebecca (F.5)(SWB)
Amiral
sto
Vreta
160 7,5
7,5
7
7,5
7,5
7
6
7G
44 Ej
42 Ej
Capriss (SWB)
Hermes (SWB)
Delphi (F. 2) (SWB)
Master
h
Flyinge II
162
8
7,5
8
7,5
7,5
8
6
6,5 G
46,5 I
44 Ej
Captain Jack Sparrow
Capriano
Carrie
Opius
val
Timrå
162
8
8
8
7
7
7,5
8
8G
45,5 I
47,5 D
Cara Mia K
Careful
Odette W
Faldo
sto
Tärnö Säteri V 161 7,5
7,5
7
8
7
7
7
6G
44 Ej
42 Ej
Caramelle
Rolex TP
Catitzi
Bugatti Hilltop
sto
Grevagården 158
7
7
7,5
8,5
7,5
7,5
7,5
8,5 G
Carewind (SWB)
Carême (SWB)
Windua ox
Mizerak ox
sto
Vreta
5
7
8
7
6
6
7
7G
Carin L (SWB)
Cabachon
Fiona
Irco Mena
sto
Strömsholm
167
8
7,5
7,5
7
8
8
8
8G
46 I
Carina
Contendros Bube
Wendy Lu
Wolkentanz
sto
Åstorp
165
8
7,5
7,5
7,5
8
7,5
7
8G
46 I
Carita RAA (SWB)
Caretino
Sweet Zilia RAA (SWB)
Akribori
sto
Vreta
164 7,5
7
7
6
6,5
7
7,5
6G
41 Ej
42 Ej
152
45 I
45 I
39 Ej
40 Ej
47 D
45,5 I
Carmit T (SWB)
Contant Q
Akvileja (23) (SWB)
Cortez
val
Åstorp
172
8
8
8
6,5
7,5
7
8
8G
45 I
47 D
Carnaby Street
Careful
Zakette (SWB)
Robin Z
val
Tärnö Säteri V 163
8
8
9
7
7
8
9
9G
47 I
51 D
Carpus
Cabachon
Bertina (SWB)
Bernstein
val
Flyinge I
166 7,5
7
7
8
8
8
6,5
7G
45,5 I
43 Ej
Carriere (SWB)
Cartier
La Fleur (SWB)
Steinbeck
val
SVENLJUNGA 176 7,5
7
7
7
7
7,5
6,5
7G
43 Ej
42,5 Ej
Casablanca
Conlander
Sun Poesie
Stolzenberg
sto
Osby I
170
8
7
7
6
8
7
8
5 Ej
43 Ej
42 Ej
Cash (SWB)
Cyklon (SWB)
Shirley (SWB)
Roderik
val
Nybro
161
8
8
8
7
7
8
8
8G
46 I
48 D
Cash Flow
Cashmir
Roma (F. 3) (SWB)
Don Romantic
val
Bollerup
168
9
8
8
8
8
8
6
6G
49 D
Cashmira VH (31) (SWB) Cashmir
De la Reinne VH (31) (SWB)
De Niro
sto
Bollerup
169 9,5
9
8
9
9
8
4
4G
52,5 D
42,5 Ej
CashQai
Casall la Silla
Wolga I
Cassini II
h
TFRK
164
7
8
8
8
7
7,5
7
7,5 Ej
45,5 I
45 I
Casino LP (SWB)
Careful
Paljett
Palermo
val
Plönninge
171
8
7
9
7
6,5
7,5
7,5
7,5 Ej
45 I
46,5 I
Castaras Pride
Monopol Hästak (SWBPoesi (54) (SWB)
Pontus
val
TFRK
174
7
7
6
7
8
8
6
5G
43 Ej
39 Ej
Castino
Cassini II
Lasandos
val
Plönninge
167
8
7
7
6,5
8
7,5
7
7 Ej
44 Ej
43,5 Ej
Lohengrin (SWB)
45 I
Castor Pe
Casino
Caronilly
Hill's Double xx
val
Osby II
163
7
7,5
7,5
8
7
7
8
8,5 G
44 Ej
45,5 I
Cat Power (SWB)
Cohiba
Pearl Jam (SWB)
Quite Easy
h
Grevagården 167
9
9
7
7,5
7,5
8
7
6,5 G
48 I
46,5 I
Catalina Vena (SWB)
Damino SD (SWB)
Xtreme Vena (SWB)
Zardin Firfod
sto
TFRK
165 8,5
8
7,5
8
9
8
5
5G
49 D
42 Ej
Catania (54) (SWB)
Hohenstaufen II
Attraktion (54)(SWB)
Biggles
sto
Flyinge I
165 7,5
7,5
6
6,5
6,5
7
6
6G
41 Ej
40 Ej
Catapult (SWB)
Cabachon
Camomill (SWB)
Coriall
h
Bollerup
168
8
8
7,5
7
7
8
8
8G
45,5 I
47,5 D
Cat'seye de Lune (SWB) Diamant de Revel
Claire de Lune (8) (SWB)
Irco Mena
val
TFRK
164
8
7
7
8
6,5
8
8
7G
44,5 Ej
45 I
Cayenne (SWB)
Connaisseur
Chantini (SWB)
Martini
val
Tärnö Säteri V 165
8
7,5
7
7
7
7
6,5
6,5 G
43,5 Ej
42,5 Ej
Cazall (SWB)
Connaisseur
Albi af Säfva (61) (SWB)
Lasandos
val
Timrå
162 8,5
8
8
6,5
7
7,5
8
8G
45,5 I
48 D
Celebration (10) (SWB)
Cyklon (SWB)
Ränta (10) (SWB)
Anart
sto
Riddersberg
157
7
8
7,5
6,5
5
6,5
7
7 Ej
40,5 Ej
43 Ej
Celeste Cee (SWB)
Cyklon (SWB)
Marqattan (SWB)
Carte d'Or
sto
Vreta
157 7,5
7
7
8,5
6,5
8
8,5
9G
44,5 Ej
47 D
Celine BG
Contendro I
Caffrey
Calido I
sto
Grevagården 165
8
8
7
6,5
7
8
8
8G
44,5 Ej
47 D
Cellwhinnie (23) (SWB)
Dalwhinnie (SWB)
Celloni (23) (SWB)
Ceylon
sto
Vreta
159 7,5
7,5
7
7
6,5
7
6,5
7,5 G
42,5 Ej
43 Ej
Cemper Fi O (SWB)
Diarado
All About Me
Adlantus As
h
Tingsryd
164
7,5
7
7
6,5
7,5
5
6 Ej
43,5 Ej
41 Ej
Certina A (45) (SWB)
Corlensky G
8
Black Rose (45) (SWB)
Tamburin
sto
Högbo
164 8,5
8
7
7,5
7
7,5
8,5
8,5 G
45,5 I
48 D
Ceycinnamon (48) (SWB) Hermes (SWB)
Ceyasta (48) (SWB)
Artist
sto
Flyinge I
163
8
8
8
8,5
8
7
7
6G
47,5 D
44 Ej
Chabang
P. Idola
Feliciano 823
val
Grevagården 165 7,5
7,5
7,5
7
7
7
7
6,5 G
43,5 Ej
43 Ej
Cabachon
Cha-cha
Fidertanz
Chanti
Mazarin
sto
Bollerup
168
8
7
8
8
7
6
6
6G
44 Ej
41 Ej
Chagall (SWB)
Cohiba
Haga
Cordial
val
Örebro
159
8
8
8
7
6
7,5
6
6G
44,5 Ej
43,5 Ej
Chamonix ME (SWB)
Odermus R
Vemmetofte Constance
Come Back II
sto
Flyinge II
158 6,5
7
7
6
6,5
7,5
6,5
6,5 G
Champagne T (SWB)
Carême (SWB)
Ayla (23) (SWB)
Maraton
val
Åstorp
167
8
8
7,5
7,5
8
7,5
5
5G
Chanova
Dirco Hästak (SWB)
Korint
Be My Chief xx
sto
Svärdsjö
158
7
8
6,5
7
7
8
8
6,5 Ej
Chapman (SWB)
Zorro
Camara TL (SWB)
Camaro M
val
Riddersberg
164
8
8
7
7
6,5
9
9
9G
45,5 I
Charger (SWB)
Chairman La Silla
Ginger (SWB)
Cardento
val
Vreta
165 7,5
7
6
6,5
6,5
7
9
9G
40,5 Ej
Charles (SWB)
Cashmir
DanaFay (SWB)
Don Schufro
val
SVENLJUNGA 168
7
7,5
8,5
8,5
7,5
6
6G
47 D
8
40,5 Ej
41 Ej
46,5 I
41 Ej
43,5 Ej
44 Ej
50 D
45,5 I
42 Ej
Charmalina (SWB)
Turmalin (SWB)
Charonne de Ley (SWB)
Maraton
sto
Åstorp
167
8
7
5
6
6
7
8
8G
39 Ej
43 Ej
Charmeur (SWB)
Connaisseur
Sentra xx (USA)
Honor Grades xx (USA)
val
Flyinge I
162
7
6,5
7
7
6,5
7
5,5
5G
41 Ej
38 Ej
Charmeur E Z
Corrado II
Tinka
Lux Z
h
Osby II
176
7
6
7
7
7
7
7,5
6,5 Ej
41 Ej
41 Ej
Chasmine (SWB)
Dionysos
Cheerigane (SWB)
Ganesco
sto
Osby I
168
8
7,5
5
7
7
6,5
5,5
5,5 G
41 Ej
38 Ej
Chatt App
Chamberland
Anka
Argentinus
val
Högbo
167
8
7,5
7
6
7
8
9
9G
43,5 Ej
48,5 D
Chayenne (10) (SWB)
Cabachon
Rämiss (10) (SWB)
Swift
sto
Grums
158 7,5
7,5
8
6
7
7
8
7,5 G
43 Ej
45,5 I
Chazam BEG (SWB)
Chairman La Silla
Zambesi (SWB)
Robin Z
sto
SVENLJUNGA 167
7
7
7
7,5
5,5
7
8,5
9 Ej
41 Ej
45,5 I
Cheri
Chairman La Silla
Stella (1) (SWB)
Strong Statement xx
sto
Strömsholm
165
8
7
6
6
6
6
6
5 Ej
39 Ej
38 Ej
Cheri (SWB)
Balou du Rouet
Matilda (SWB)
Modesto
sto
TFRK
164
8
7
7
7,5
7,5
8
8
8G
45 I
46 I
Chic Cathla
Cosmeo
Chic Coolabra (SWB)
Corlensky G
sto
Osby I
167
7
7
7
8
7
8
9,5
9G
44 Ej
Chicuelo (SWB)
Click and Cash
Expensi (SWB)
Empire (ex Secret Pride)
h
Plönninge
162
8
7
7
6
6
7,5
8
8G
41,5 Ej
Chiloux K
Cartier
Niagara des Monts
47,5 D
45,5 I
Oberon du Moulin
sto
Lillerud Värm 162
8
7,5
7
6
6,5
7,5
8
9G
42,5 Ej
47 D
Chirlo af Tibbaröd (5) (SWChirlon (SWB)
Scarlet af Tibbaröd (5) (SWB) Black Coffee (SWB)
sto
Nybro
157
6
7
7,5
7,5
6
6
8
8G
40 Ej
42,5 Ej
Chivas (SWB)
Chirlon (SWB)
Tyrola (29) (SWB)
Eighty Eight Keys xx
val
Tingsryd
169 7,5
7,5
7
7
6,5
6
6
6G
41,5 Ej
40 Ej
Chivas Regal
Capriano
Hibiki Suntory (SWB)
Hip Hop (SWB)
sto
Strömsholm
159 7,5
8
8
7
8
8
7
7,5 Ej
46,5 I
46 I
Chloé (SWB)
Connaisseur
Stephanie (SWB)
Sandakan
sto
Bollerup
163
8
8
7
8
7,5
8
6
6G
46,5 I
43 Ej
Choice CC
Casall la Silla
Conpri CC
Con Air
val
Vreta
155 6,5
7,5
8
8
7,5
7,5
8
8G
45 I
45,5 I
Chontess
Cabachon
Contessa
Cardento
sto
TFRK
159
7
7
8
7
7
8
8,5
8,5 G
44 Ej
Chuck Berry (SWB)
Cyklon (SWB)
Chaka Khan
Irco Marco
val
Bollerup
163 7,5
7
7
7,5
7
8
8
8G
44 Ej
47 D
Ci Monserrat (SWB)
Ci Ci Senjor Ask
Barcelona (SWB)
Briar
sto
Tärnö Säteri V 167
8
7,5
7
8
6
6,5
8,5
7,5 G
43 Ej
45 I
Ciclonica (F. 4) (SWB)
Cyklon (SWB)
Hedvig (F. 4) (SWB)
Trombon
sto
Osby II
163
7
8
8
6
6
7
8
9G
42 Ej
47 D
Cikoria (36) (SWB)
Carême (SWB)
Cambria (36) (SWB)
Camaro M
sto
Vreta
156
7
8
7,5
8,5
7
7
7
7,5 G
45 I
44 Ej
172
45,5 I
Cincinnati L (SWB)
Ci Ci Senjor Ask
Warnice van de Wolfsakker
Ohio van de Padenborre
sto
Örebro
8
8
7,5
6,5
7
7
6
6G
44 Ej
42,5 Ej
Cindee (SWB)
Cabachon
Irco Candee (SWB)
Irco Marco
sto
Grevagården 165 7,5
7
6
7
7
7
6,5
6,5 G
41,5 Ej
40,5 Ej
Cinderella (23) (SWB)
Bellagio (ex Bliksem) Cruella de Wille (23) (SWB)
Donnerfly
sto
Åstorp
171 7,5
7
7
8
7,5
6
5
5 Ej
43 Ej
37,5 Ej
Cindy
Cracker Jack
Claire
New Balance
sto
Vreta
166 8,5
8
6
7
7
8
8,5
7G
44,5 Ej
46 I
Cintra CML
Zuidenwind
Miramis (SWB)
Master
sto
Plönninge
167
8
7
7
8,5
7
6
6G
46,5 I
43 Ej
9
Cinzano SN (SWB)
Ci Ci Senjor Ask
Quick Fire SN
Quinar
val
Osby I
166
8
8
8
7
7
8,5
9
9G
46,5 I
50,5 D
Citros
Rambo (SWB)
Casa Catorce xx
Duty Time xx
h
Bollerup
164
8
8
8
8
7,5
7
6
6 Ej
46,5 I
43 Ej
Clapton
Contendro I
Gravelot
Grafenstein
val
Flyinge I
168
8
7
8
7,5
7
7
7,5
6,5 G
44,5 Ej
44 Ej
Clara (SWB)
Cardento
Cobra (SWB)
Corlensky G
sto
Flyinge I
168
8
7,5
7
7,5
6
8
9
9G
44 Ej
48,5 D
Classic Cardhu (SWB)
Cardento
Flour
Graphitan
val
Flyinge I
164
8
7
7
7,5
6
7,5
8,5
8,5 G
43 Ej
46,5 I
Claudia AC (SWB)
Corlensky G
Marilyn (SWB)
Manhattan
sto
TFRK
160
7
7,5
8
7
6,5
7
8,5
7,5 G
43 Ej
45,5 I
Clay (SWB)
Connaisseur
Tiffany (SWB)
Trofé
h
Grums
168
7
8
7,5
7
8
8
6
7G
45,5 I
Clear Round
Niveau
Cleawater Mill
Acacio
sto
Osby II
165
8
7
7,5
7,5
8
8
7,5
7,5 Ej
46 I
43,5 Ej
Clearaction
Satisfaction I
Clara
Condor M
val
Grevagården 159
7
7
7
7,5
8
8,5
8,5
9G
45 I
Clemons 77 (SWB)
Cabachon
Chantal
Charmeur
val
Åstorp
172 7,5
7,5
6
7,5
7
7
7,5
8G
42,5 Ej
43,5 Ej
Cliché L (SWB)
Ci Ci Senjor Ask
Diamant K (SWB)
Cortez
sto
Bollerup
162
6
6
7,5
6
6
7
7,5
7,5 Ej
38,5 Ej
41,5 Ej
Clique (SWB)
Capriano
Lesley
Laptop
val
Strömsholm
168 8,5
8
7,5
8
8
8,5
6,5
7G
48,5 D
46 I
45,5 I
47 D
Clothilde
Don Primero
Camomill
Pascal
sto
Örebro
161
8
8
8
7
8
8
5
6,5 G
47 D
43,5 Ej
Clynelish VH (SWB)
Connaisseur
Rakel VH (31) (SWB)
Rohdiamant
h
Osby I
165 7,5
8,5
8
8
8
8
6,5
6,5 G
48 D
45 I
Cocette (6) (SWB)
Cabachon
Capella (6) (SWB)
Pepe
sto
Osby I
160
7
8
7
7
7
7,5
8
7G
43,5 Ej
Cochise G (SWB)
Callahan VDL
Felice (SWB)
Feliciano
val
Flyinge II
154 6,5
7
7,5
7
6
7,5
6,5
7G
41,5 Ej
42 Ej
Coco chanel
Cartier
Choice
Chess 880
sto
Plönninge
162
7
7
7
7,5
7
6
6,5
6G
41,5 Ej
39,5 Ej
Cohinoor de Vil
Bravour
Cruella de Vil (8) 26887
Cortus
val
SVENLJUNGA 169 8,5
7,5
6
6
8
7,5
8
8,5 Ej
43,5 Ej
46 I
Colada (SWB)
Calido I
Zaza Gabor (SWB)
Zeppelin
sto
Vreta
160 7,5
7
7
6,5
7
7
8
8,5 G
42 Ej
45 I
Colbert (SWB)
Colmar
Maloubette (SWB)
Maloubet de Pleville
h
TFRK
162
8
7,5
8
7
8
8
6G
45,5 I
45,5 I
7
44,5 Ej
44,5 Ej
Colette af Boestad (SWB) Connaisseur
Lorette R
Flemmingh
sto
Tingsryd
166
8
8
7
7,5
7,5
7,5
6
6G
Colgate CC
Cormint
Umena
Cassini II
sto
Vreta
158
7
7
8
7
7,5
7,5
9
8G
Colour Magi (SWB)
Colmar
Bounce Magi (SWB)
Maloubet de Pleville
val
Åstorp
171
9
9
7
7,5
7,5
8,5
9
8G
48,5 I
50,5 D
Cominsky (SWB)
Cosmeo
44 Ej
42,5 Ej
46,5 I
Lavendel (70) (SWB)
Zinsky xx
h
Högbo
166
8
8,5
7
8
6
8
8,5
8,5 G
45,5 I
48,5 D
Commander in Chief (SWBCohiba
Angola
Acagion
val
Högbo
170
9
8,5
8
7
7
7,5
8
8G
47 I
49 D
Con Amora
Connaisseur 1193
Niagara
Rubinrot 1033
sto
Strömsholm
164
9
8,5
6
7,5
8
8,5
7,5
8G
Con Brio (SWB)
Connaisseur
Juniett (33) (SWB)
Schwadroneur
val
Plönninge
160
7
8
8
9
8
7,5
6
6,5 G
47,5 D
Con d'Amor (SWB)
Connaisseur
Bamora
Krack C
val
Högbo
167
8
8
7,5
8,5
8,5
8,5
7
7G
49 D
Con Hiba
Cohiba
Al Cett (F. 4) (SWB)
Al Cantino
sto
Strömsholm
163
8
7,5
8
7
7
6,5
6
6G
44 Ej
42 Ej
Con Ritmo (SWB)
Connaisseur
Blanzeflor
Belissimo M
h
Flyinge II
169
8
7
7
6
7,5
7,5
4
4 Ej
43 Ej
37,5 Ej
Concert's Eclipze (SWB)
Hip Hop (SWB)
Kasjopea
Berkel
sto
Tingsryd
161
7
7,5
8
7
6,5
6,5
7
5G
42,5 Ej
41 Ej
163
47,5 I
47,5 I
43 Ej
46 I
Conquizitus
Connaisseur
Choice (SWB)
Chapman
val
Bollerup
7
7
7
7
7
7
8
5 Ej
42 Ej
41 Ej
Conrad (SWB)
Connaisseur
Holly Hock (F. 5) (SWB)
Highlander
val
Grevagården 165 7,5
7,5
8
7,5
6,5
6,5
6
6 Ej
43,5 Ej
41,5 Ej
Constakko RAA
Contendro I
Stakkita RAA
Stakkato
h
Riddersberg
170
8
7
7
8
7
8
8,5
8,5 G
Contador Q (SWB)
Baltimore
Contandra Q (SWB)
Carland
val
Högbo RK
167
8
8
7
8
7
6,5
9
8G
44,5 Ej
Ragazza (5) (SWB)
Robin Z
sto
Timrå
163
7
7
8
7
6
6
5
5 Ej
41 Ej
38 Ej
Contarazza Mobäckens (5 Contant Q
45 I
47 D
46,5 I
Convalmore
Connaisseur
Valetta (64) (SWB)
Maraton
val
Vreta
168
8
7,5
5
6
6
7
7
7G
39,5 Ej
41,5 Ej
Convers (SWB)
Connaisseur
Medea
Rohdiamant
val
Strömsholm
168 8,5
8
7
8,5
8,5
8
6
5,5 G
48,5 D
43 Ej
Converse
Converter II
Laura
Larius W
sto
Grevagården 163
7
7
6,5
7
7
7
7G
42,5 Ej
43 Ej
8
Converse
Cohiba
Con Grandezza (SWB)
Zeppelin
sto
Vreta
163 8,5
7,5
7
6,5
7,5
8
7,5
7 Ej
45 I
45,5 I
Convertir (SWB)
Converter II
Tira Mizu (SWB)
Robin Z
val
Timrå
163
8
8
7
6,5
7
7
7,5
8G
43,5 Ej
45,5 I
Convolj T (SWB)
Cohiba
Amazone T (23) (SWB)
Corland
val
Åstorp
171 7,5
7,5
7
6,5
6,5
7
7,5
8G
42 Ej
Cool Caramelle (SWB)
Hip Hop (SWB)
Cool Candy (SWB)
Cortez
sto
Nybro
167
8
8,5
8
9
8
7,5
6
5G
49 D
43 Ej
Unique
Major de la Cour (SF)
val
Grevagården 169
7
7
7
6
5
7
6
7 Ej
39 Ej
41 Ej
Cortez
val
Vreta
8
7,5
7,5
7,5
6
7
7
7,5 Ej
43,5 Ej
44,5 Ej
Corazón de Luz CFW (SWBChairman La Silla
Cordinho H (SWB)
Ronaldinho H (SWB) Miss Corinne (53) (SWB)
164
44,5 Ej
Cordini
Corlensky G
Estelle
Electro
val
TFRK
165
8
7,5
8
6
6,5
7
8
9G
43 Ej
47,5 D
Corinne
Heartbeat
Cornicula (SWB)
Corlensky G
sto
TFRK
168
8
7
6
8
7
7
8
9G
43 Ej
45 I
Corlini JW
Corlensky G
Penini
Magini
h
Tärnö Säteri V 162
8
7
7,5
6,5
7
7,5
7,5
8G
43,5 Ej
45,5 I
Cornelia (SWB)
Cardento
A'pershing
Arpeggio
sto
Åstorp
165
9
8,5
7,5
7
6,5
7,5
8
8G
46 I
48,5 D
Cornelia (SWB)
Carême (SWB)
Corlencia (SWB)
Corlensky G
sto
Plönninge
166
8
8
8
8
7,5
7,5
6,5
7G
47 I
45 I
Cornelia N (32) (SWB)
Feliciano (SWB)
Coritza N (32) (SWB)
Cortez
sto
Bollerup
169
9
9
8
8,5
7,5
9
8
7,5 G
51 D
Cornelia Race
Corlensky G
Landfliess (15) (SWB)
Landlord
sto
Plönninge
160
7
7,5
7,5
7
6,5
7
7
7G
42,5 Ej
Cornelis (SWB)
Connaisseur
RicciFay (SWB)
Riccione
val
Plönninge
162
8
8
8
7
8
8
7
7G
47 D
46 I
Cornelis af Pan (SWB)
Cohiba
Caramba af Pan (47) (SWB)
Cardento
h
Riddersberg
160
7
7,5
7
6
6
7,5
7,5
7,5 Ej
41 Ej
44 Ej
Corona (11) (SWB)
Connaisseur
Contura (11) (SWB)
Weltman
sto
Flyinge II
162 8,5
8
8
8
8,5
7,5
7
7G
48,5 D
Corzona (13) (SWB)
Zorro
Corina (13) (SWB)
Feliciano
sto
Osby II
165
7
8
7
6,5
7,5
9
8G
44 Ej
8
50,5 I
43 Ej
46 I
47,5 D
Cosma (SWB)
Cosmeo
Elsa's Ellen (SWB)
Camaro M
sto
Osby II
170
8
8
7
6
6,5
7
8,5
8,5 G
42,5 Ej
Cosmopolit (SWB)
Cohiba
Olida
Calido I
val
Svärdsjö
164
8
8
7
8
7
9
9
7G
47 D
48 I
47 D
165
Council KS (SWB)
Cabachon
Walentcia (71) (SWB)
Robin Z
h
Plönninge
8
8
8
7,5
7
8,5
8,5
8,5 G
47 I
49,5 D
Crazy About (SWB)
Corlensky G
Acco FLB
Acobat II
val
Tärnö Säteri V 172 7,5
7,5
7
8
6
7
8
8G
43 Ej
45 I
Cremé de la Chanel (SWB Cartier
Cremé de la Cremé
Catoki
sto
Strömsholm
173
8
7
7
8
7,5
7
7
7G
44,5 Ej
Crescendo For Fame
Cardento
43 Ej
Carisma (SWB)
Eighty Eight Keys xx
val
Grums
165
7
7
8
8
6
7
8
9G
43 Ej
46 I
Cross of My Calling (SWB) Tornesch
Ocorsinaa
Acord II
h
Vännäs Norrm 156
7
7,5
8
7
6,5
8
8
8G
44 Ej
46,5 I
Cruella af Oppeby (43) (SWCardento
Pinot Noir (43) (SWB)
Chapman
sto
Strömsholm
163 7,5
7,5
6
7
6,5
7,5
9
8,5 G
42 Ej
46 I
Crush On You (SWB)
Odermus R
Qordelia (55) (SWB)
Qalle (SWB)
val
Högbo RK
160
8
7
7
8
7,5
8
7,5
7G
Crystal Clear
Clearway
Cilibelle (SWB)
Trofé
h
Osby I
164
8
7
7,5
7
6,5
7
7
7 Ej
45,5 I
Cumano SB (SWB) TS
Cuper
Retzina (70) (SWB)
Marwin
val
Riddersberg
167 8,5
8
7,5
7
7
8
7,5
7,5 G
46 I
47 I
Curial T (SWB)
Cohiba
Astoria T (23) (SWB)
Quite Easy
val
Åstorp
168
8
8
7
8
7,5
7
7,5
7,5 G
45,5 I
45 I
Curt Cobain (SWB)
Connaisseur
Carisma (SWB)
Kaliber
val
BODEN
164
8
8
7
6,5
8
7,5
5
5,5 G
45 I
Cuyama (SWB)
Cabachon
Grace (SWB)
Goodtimes
sto
Grevagården 165
8
7,5
7
7,5
7
8,5
8,5
7 Ej
45,5 I
46,5 I
Dahlia (SWB)
Cashmir
Grandezza
Grannus
sto
Strömsholm
170
8
7,5
7
8
7,5
7,5
7,5
7,5 G
45,5 I
45 I
Dahlman C (SWB)
Dalwhinnie (SWB)
Chabola E (55) (SWB)
Chapman
val
BODEN
167 7,5
8
7,5
7
7
6,5
5,5
5,5 Ej
43,5 Ej
40,5 Ej
43 Ej
44,5 Ej
43,5 Ej
41 Ej
Daimond (SWB)
Bellagio (ex Bliksem) Valetta (SWB)
Artist
val
Strömsholm
170
8
7
7
7
7
7
5,5
6G
Daisy (50) (SWB)
Blue Hors Don Roman Ravella (50) (SWB)
Ravallo
sto
Bollerup
168
9
8
9
7,5
7,5
7
5
5,5 G
Dalí Overskovlund
Blue Hors Don Roman Danella
Racot
val
Plönninge
173
7
7
7
8
7
6,5
6
Dallas
Diarado
40,5 Ej
43,5 Ej
6G
42,5 Ej
39,5 Ej
Grenzfall
sto
Osby I
160
7
7,5
7
7
8
8
7
7 Ej
44,5 Ej
43,5 Ej
Dancing Star (37) (SWB) Flash Dancer I. M. (SWEronita (37)(SWB)
Granit
sto
Osby II
162
7
7
8
7,5
6,5
7
6
6G
43 Ej
41 Ej
Daniella SN
Carthago
sto
Bollerup
167
7
7
7
7
7
7
7
6G
42 Ej
41 Ej
Lasino
Geraldine
43 Ej
48 I
Hemilpo
Dans up de Deel
Diamond Hit
Tettsina
Sion
sto
Åstorp
169 8,5
8,5
7
9
9,5
7,5
5
5G
50 D
41,5 Ej
Dante (SWB)
Damino SD (SWB)
Timona (46)
Tip-Top
val
Osby II
175
7
7
7
7
7
7
7
7 Ej
42 Ej
42 Ej
Daphne
Hohenstaufen II
Drama (59) (SWB)
Napoleon
sto
Svärdsjö
166
8
8
8
7
8
6,5
7,5
7G
Daphne (F. 2) (SWB)
Cartier
Doris Day (F. 2) (SWB)
Maraton
sto
Flyinge II
155 6,5
7,5
7,5
7
6
6,5
6
7G
41 Ej
Daphne av Idaröd
Cayado
Resia
Concept
sto
Flyinge I
172
7
7
6,5
6
7,5
9
8 Ej
42 Ej
46,5 I
46,5 I
8
45,5 I
45 I
41 Ej
Darin S
Sir Oldenburg 1212
Darrasina 04982031
D-Day
val
Örebro
157 7,5
8
8
7
7,5
8
7
8G
46 I
Dark Angel
Diamond Hit
Scarlett I.K.
Sandro Hit
sto
Plönninge
163
7
7,5
7
8,5
8,5
8,5
6
6G
47 D
42 Ej
Dakarta VH (31) (SWB)
Don Schufro
sto
Osby I
166 8,5
9
7,5
9
9
8
7
7G
51 D
47 I
Darling II VH (31) (SWB) Dalwhinnie (SWB)
Davidor
Dancier
Diva Domenica
Don Frederico
val
Plönninge
165 8,5
8
8
8
8,5
7,5
5
5,5 G
48,5 D
Dawn
Canto
Lee (SWB)
Cortez
sto
Osby II
158
7
7
7
7
6
7
8,5
9G
41 Ej
42,5 Ej
De Lago
Dancier
Lesmona
Londonderry
sto
Plönninge
161
8
8
7
8
8,5
8
5,5
6G
47,5 D
42,5 Ej
Decontessa (26) (SWB)
Sir Oldenburg
De' Della (26) (SWB)
De la Gardie
sto
Timrå
167 8,5
8
7
7
7,5
7
7
7G
45 I
44,5 Ej
Degas (SWB)
Blue Hors Don Roman Dilbér (F. 2) (SWB)
Donnerschlag
val
Osby II
168
8
8
9
8,5
8
7
6
6G
48,5 D
45,5 I
44 Ej
Delaurentia
Blue Hors Don Roman Tosca
Tip-Top
sto
Lillerud Värm 165
8
8
7,5
7,5
9
8
6,5
6,5 G
48 D
44,5 Ej
Delicious
Cashmir
Desperada
Desperados
sto
Vreta
164 8,5
8
7
8,5
8
8
7,5
7,5 G
48 D
46,5 I
Delicious Like Me
Cuper 1068
Altesse
Eighty Eight Keys xx
val
Tingsryd
168 8,5
8
7
7,5
7,5
8
7
7G
Denice (F. 2) (SWB)
Blue Hors Zack
Delight (F. 2) (SWB)
Don Schufro
sto
Åstorp
166 8,5
8
7,5
9
8
8
7,5
8,5 G
49 D
48 I
Deo Volente K
Zorro
PM Contendra
Contender
sto
Grums
171
8
7
7
7
7
7
8
8G
43 Ej
45 I
Desdemona (SWB)
Zuidenwind
Mirjam (SWB)
Maraton
sto
Åstorp
165
8
7
7
7
8
7,5
6,5
6,5 Ej
44,5 Ej
42,5 Ej
Desideratus
Cartier
Korda Gold (F. 2) (SWB)
Landlord
val
Osby II
167 7,5
8
7
7
7
7
8
8 Ej
43,5 Ej
45,5 I
Desire for U (SWB)
Diabeau van de HeffinQueen Gordon (SWB)
Robin Z
sto
Grums
169
7
7
8,5
6
7
7
7G
43,5 Ej
Destiny (SWB)
Temptation
Disastra
Dacaprio
sto
Grevagården 164 8,5
8
7,5
7
7,5
7,5
7
7G
46 I
45,5 I
Devil's Dress
Cosido
Tiara K
Aljano
sto
BODEN
163
8
7,5
7,5
7,5
8,5
8
8,5
9 Ej
47 I
48,5 I
Dewin
Dionysos
Wariette
Warsteiner
val
Högbo RK
172 8,5
8,5
7,5
7
9
8
6
5G
48,5 D
43,5 Ej
8
46,5 I
45,5 I
43 Ej
Dezzenie Ridge (SWB)
Highcruiser
Faminda (SWB)
Vivaldi
sto
Grevagården 169 7,5
7
6
8
7,5
7,5
6,5
6,5 G
43,5 Ej
41 Ej
Dia Nova
Diarado
Stella Nova
Cardento 933
sto
Åstorp
165
8
7,5
7,5
6
6
8
8,5
9,5 G
43 Ej
49 D
Diadorable
Diarado
Rising Sun
Rotspon
val
Flyinge I
162 7,5
7,5
7
7
7
7,5
8
8G
43,5 Ej
45,5 I
Diamond Ice EM (SWB)
Diamant de Revel
Zourbet EM (SWB)
Balou du Rouet
sto
Bollerup
166
8
8
7
8
7,5
8
9
9G
Diamond Sea
Diamond Hit
Sag Mal
Samarant
val
Vreta
166 8,5
8,5
7
7,5
9
9
8
8,5 G
49,5 D
46,5 I
49,5 D
49 D
Dicapo (SWB)
Dirco Hästak (SWB)
Aniara (36) (SWB)
Anart
val
Tingsryd
156
7
7
7,5
8
6
7
7,5
7G
42,5 Ej
43 Ej
Dicaprio (SWB)
Capriano
Disa (F. 2) (SWB)
Maraton
h
Grums
163
7
7,5
7,5
7
7
7
6
5G
43 Ej
40 Ej
Dieppe
Cardento
Zauberin
Lancer II
sto
Flyinge I
165
8
8
7,5
7,5
7
8
7,5
8G
46 I
47 I
Dior WH (F. 2) (SWB)
Bocelli (SWB)
Daphne (F. 2)(SWB)
Pascal
sto
Flyinge I
170
9
8
7
8
7,5
7,5
7
8G
47 I
46,5 I
Dirigent YL
Blue Hors Don Roman Matinique
Martini
val
Strömsholm
171
8
7,5
7
8
8
7,5
7,5
7,5 G
46 I
45 I
Diva III (SWB)
De Noir
Westa (SWB)
Warsteiner
sto
Flyinge I
165 8,5
8,5
7,5
8,5
7
8
5,5
5,5 G
48 D
43,5 Ej
Divina A (SWB)
Sir Oldenburg
Donnerfee
Donnerhall
sto
Plönninge
168
8,5
7,5
9
7,5
8
8
8G
49,5 D
49 D
44,5 Ej
46 I
47 I
41 Ej
9
Divissima (SWB)
Bellagio (ex Bliksem) D'Emporia
De Niro
sto
Svärdsjö
169
9
8
8
6,5
6,5
6,5
7
7,5 Ej
Dolores (SWB)
Florencio I
Don Frederico
sto
Grums
162
8
8
6
8
9
8
5
6G
Delight
Dolores av Idaröd
Connor
Salonika
Acorado
sto
Flyinge I
160
7
7
7
9
7
7,5
7,5
7,5 G
Dominique (SWB)
Carême (SWB)
UDaisy
Rupie Star xx
sto
Vreta
164 8,5
7,5
7
8
7,5
8
8
9G
44,5 Ej
Don Alejandro (SWB)
Hamilton (SWB)
Tuva (F.2) (SWB)
Primör
h
Osby I
167 7,5
7,5
7
7
6
7
7
7G
Don Bello (SWB)
Blue Hors Don Roman Bell Amie (SWB)
Amiral
val
Åstorp
166 8,5
8
8
7,5
8
8
6,5
6,5 G
48 D
Don Caprillo (SWB)
Blue Hors Don Roman Caprille (8) (SWB)
Gauguin de Lully
h
Vreta
170
8
7
7
7,5
7,5
7
5,5
6,5 G
44 Ej
41 Ej
Don Diego (SWB)
Zorro
Bella Fortuna
Calido I
h
Vreta
166
8
8
7
9
7
8
7
7G
47 D
45 I
Don Juan DeMarco
Don Primero
Miss Wilda
Biggles
val
Timrå
161
8
8
7
8
8
8
6
6G
47 D
43 Ej
Don Mino (SWB)
Blue Hors Don Roman Minette (44) (SWB)
Master
val
Osby I
165 7,5
8
6,5
8
8
7
6
6G
45 I
41 Ej
46,5 I
42 Ej
43,5 Ej
48 D
43 Ej
45,5 I
Don Rosso
Blue Hors Don Roman Ecea (16) (SWB)
Chapman
h
Bollerup
171 8,5
8
7
8
9
9
5,5
6G
49,5 D
44 Ej
Don Xclusive CS (SWB)
Don Schufro
Warsteiner
val
Osby II
176
7
8
8
7
9
8
6
5G
47 D
42 Ej
Donathello Dee
Diabeau van de HeffinPomenic
Pomme Royal
h
Frödinge
163
8
8
8
7
7
8
7
8G
46 I
47 I
Donnerman GJ (SWB)
Chapman (SWB)
Donnerfly
val
SVENLJUNGA 160
7
7
7
9
7
7
6
6G
44 Ej
Dorian
Bellagio (ex Bliksem) Danza (SWB)
Richfield
val
Högbo RK
174
9
8,5
8
8
9
8,5
7
7,5 G
51 D
48,5 I
Dorina (F. 2) (SWB)
Belissimo M
Davina (F. 2) (SWB)
Don Schufro
sto
Osby II
166
9
9
7
8
9
8
7,5
7G
50 D
47,5 I
Doris Day (SWB)
Blue Hors Zack
Dora
Don Primero
sto
Grums
170
8
8
7
7,5
8
7,5
5,5
5,5 G
46 I
41,5 Ej
Dominique (F. 2) (SWB)
Beach Boy
sto
Riddersberg
158 7,5
8
7,5
8
6,5
7,5
6,5
7,5 G
45 I
44,5 Ej
44,5 Ej
Dot and Cash (F. 2) (SWB) Click and Cash
Double o Zeven
Hip hop
Salsa (SWB)
Delizia C (SWB)
Cortezzan
Cortez
val
Flyinge I
167
8
8
7
8
8
8
7
6,5 G
47 D
Dragon Rose (70) (SWB) Cardento
Tulip Rose (70)
Turban Rose
val
Svärdsjö
163
8
8
8
6,5
6,5
8
9,5
9,5 G
45 I
Druwa (SWB)
Don Primero
Rut (SWB)
Rubinrot
sto
Plönninge
164
8
8
8
8
8,5
8,5
5
5G
Dubbel Cappuccini
Cohiba 1198
Triple good (62) 29699
Uskudar des malais 788
val
Grevagården 169 7,5
7
7
7,5
7,5
7,5
7
Dundra
Ci Ci Senjor Ask
Damita (F. 2) (SWB)
Pilot
sto
Åstorp
164
8
7,5
6,5
8
6,5
7,5
8,5
Echo Brogården (SWB)
Warsteiner (SWB)
Zephir (SWB)
Trofé
val
Strömsholm
164 7,5
8
7
7
7
7
7
40 Ej
51 D
49 D
42,5 Ej
7,5 G
44 Ej
43,5 Ej
8G
44 Ej
46 I
7G
43,5 Ej
43,5 Ej
ECS Diana (SWB)
Lambourgini (SWB)
Trollslända (SWB)
Sir Caletto
sto
TFRK
8
8
8
7
7
6
7
7 Ej
44 Ej
44 Ej
Einmeyer PWR
Escudo I
Weltmarja
Weltmeyer
h
Tärnö Säteri V 169 7,5
165
7,5
6
6,5
6
7,5
7,5
7G
41 Ej
43 Ej
El Qlassico TT (SWB)
Quintender
El Amour
El Bundy
val
Tingsryd
7,5
7,5
8
7
7,5
7,5
7G
44,5 Ej
44 Ej
176
7
Elba Vision (23) (SWB)
Hohenstaufen II
Edith Piaf (23) (SWB)
Edinburg
sto
Bollerup
162
7
7
7
7
7
7
6
7G
42 Ej
Elena Ek (SWB)
Zorro
Havanna Ek (SWB)
Heartbreaker
sto
Örebro
166
8
8
7
6,5
7,5
7,5
7,5
7,5 G
44,5 Ej
Ella F (SWB)
Cassiano
Iloma
Ahorn
sto
TFRK
167
9
8
8
6
8
9
9
9G
48 I
41 Ej
45,5 I
52 D
Ellegaardens San Droneur San Amour
Frydendal´s De Neur
De Noir
h
SVENLJUNGA 165
9
8
8
8,5
9
8
6
6,5 G
50,5 D
45,5 I
Elograph B (SWB) TS
Balougraph
Carla
Calido I
val
Riddersberg
165 8,5
8
7
7,5
7
8
7,5
7,5 G
46 I
46,5 I
Enhelja GoldenDiablo
Dirco Hästak (SWB)
Golden Lady (SWB)
Acapulco Gold
val
Strömsholm
164 7,5
7
7,5
7,5
7
7
6,5
6,5 G
43,5 Ej
42 Ej
Enwa (SWB)
Converter II
Coruna xx
Dolphin Street xx
sto
Strömsholm
161
8
7
6
8
7
7,5
7
7 Ej
43,5 Ej
42,5 Ej
Equeen Truly Special
Contant Q
Proud'n Pretty (F.2) (SWB)
Platini
sto
Timrå
165
8
8
8
7
7,5
8
8,5
8,5 G
46,5 I
49 D
Era (23) (SWB)
Bocelli (SWB)
Tindra (23) (SWB)
Twiligt
sto
Flyinge I
165
8
8
7
9
8
8,5
6
6G
48,5 D
43,5 Ej
Erbelina (34) (SWB)
Sir Oldenburg
Erbelle (34) (SWB)
Rastell
sto
Åstorp
167
8
7,5
7
6
8
7
6
6,5 Ej
43,5 Ej
42 Ej
Eriksbergs Lara Croft
Ludwigs Champion
Chan-Zant-See
Silbersee
sto
Strömsholm
161
8
7,5
7
6
6
7,5
9
9G
42 Ej
48 D
Escada (SWB)
Nintender (ex. V. Sam Prada (SWB)
Quite Easy
sto
Vreta
163 8,5
8
7
6
8,5
7,5
7,5
7G
45,5 I
Esperanza da Carma (F.3) Guido (ex Gudo)
Etoile da Carma (F. 3) (SWB) Etrusco
sto
Tingsryd
163 7,5
7,5
8
8
7
8
8
8G
46 I
47 D
Estoril LP (13) (SWB)
Bravour
Nikita (13) (SWB)
Robin Z
sto
Plönninge
164
8
7
7
6
7
7,5
8,5
8 Ej
42,5 Ej
46 I
Eternity (72) (SWB)
Marwin
Elaine Solön (72) (SWB)
Erbstein
sto
Strömsholm
168
8
7
6
6,5
6,5
7
6,5
7G
41 Ej
41,5 Ej
Evanescence (SWB)
Corlensky G
Millenia
Levantos II
sto
Grevagården 164
7
6
7
7
6
7
7
6,5 Ej
40 Ej
40,5 Ej
Expensive (SWB)
Sir Oldenburg
Magic Daisy (SWB)
Marwin
sto
Grevagården 163
7
7
8
7
6
6
6,5
7G
41 Ej
41,5 Ej
Galadriel S (SWB)
Magini
sto
TFRK
160
7
7
8
7,5
6,5
7
6
4U
43 Ej
39 Ej
8,5
5,5
5,5 G
51,5 D
44,5 Ej
Eye of the Tiger AWS (SW Turmalin (SWB)
45,5 I
Fabiana af Ekeby (SWB)
Blue Hors Don Roman Fabienne (SWB)
Bernstein
sto
Högbo
167 8,5
8,5
8
8
10
Fair Seminole LSH
Fairbanks
Lady Kokett
Landadel
sto
Flyinge I
172
8
7,5
7
8
7
7
6,5
7G
44,5 Ej
Falsterbo
Fürstenball
Royal Princess
Royal Blend
val
Strömsholm
162
8
7,5
7
8
8
7,5
7,5
7 Ej
46 I
44,5 Ej
Fatima (F. 2) (SWB)
Fetcher N (SWB)
Bellamie (F. 2) (SWB)
Beach Boy
sto
Osby II
166
8
7,5
7
7,5
7
7
8
8 Ej
44 Ej
45,5 I
43 Ej
Feldwunder (SWB)
Sir Oldenburg
Werkliche Wünschen (SWB)
Matador II (Finl. 53)
val
Nybro
160
8
7
8
7
6
7
6
6,5 G
43 Ej
42,5 Ej
Felicitas Angel
Highcruiser
Felicitas
Weltman
sto
Grevagården 159
6
8
7
7,5
8
8
7
8G
44,5 Ej
44 Ej
Felissa N (SWB)
Feliciano (SWB)
Larissa
Landfriese
sto
Flyinge I
165 7,5
8
7
8,5
7,5
7
7
7G
45,5 I
43,5 Ej
Felton Road (SWB)
Floré Star
Hennessy (F. 5) (SWB)
Donelli
val
Grums
167
8
7,5
7
7
7
6
5
6G
42,5 Ej
39,5 Ej
Ferragamo
Furst Nympenburg
Shirley
Sao Paulo
h
SVENLJUNGA 168 8,5
8,5
7
7,5
8
8
6
6G
47,5 D
44 Ej
Festiz
Camaro M
Fantha
Electro
sto
Vreta
163
8
7
6
6
7,5
5,5
8
8U
40 Ej
42,5 Ej
Fina da Carma (F. 3) (SWBFirenze
Loritza (F. 3) (SWB)
Magritte
sto
Flyinge II
161
8
6,5
7,5
7,5
7
7
6
6G
43,5 Ej
41 Ej
Final Countdown
Bella Blue
Brentano II
h
Flyinge I
168
8
8
7
7
8
8,5
6,5
6 Ej
46,5 I
44 Ej
Fürstenball
Firefly
Rassini (SWB)
Desteny S
Parco
sto
SVENLJUNGA 161
7
7
7
7,5
6,5
7
8,5
9G
42 Ej
First Lady L (SWB)
Favorit Ask
Lady Lutynia (SWB)
Leuthen I
sto
Bollerup
167
7
7
7
7
6
7
8
7G
41 Ej
45,5 I
43 Ej
Fit for Fight (SWB)
Fighting Alpha
Mexican Top Model xx
Funambule xx
h
Tärnö Säteri V 161
8
7
7
8
7
7
7,5
8,5 G
44 Ej
45 I
Fjutrue Boy (SWB)
Floré Star
Dolce Vita TH (36) (SWB)
Rubinrot
h
Tärnö Säteri V 172
8
7,5
6
7,5
7
8
7
7 Ej
44 Ej
43,5 Ej
Fleur Noir (40) (SWB)
Favorit Ask
Basilika (40) (SWB)
Bellini
sto
Osby II
170
9
8,5
8
7,5
7
8,5
8
8G
48,5 I
50 D
Flingha
Lingh
Uleen
Indurain
sto
Osby I
167
8
8
7,5
8
8
6,5
4
4G
46 I
38 Ej
Floorfiller
Floriscount
Lunacy
Lauries Crusador xx
val
Flyinge I
163 7,5
7,5
7,5
7,5
9
9
5,5
5,5 G
48 D
Flor de Caña VH (31) (SWBFavorit Ask
Cara Mia VH (31) (SWB)
Carson Ask
sto
Flyinge I
166
9
8
7,5
8
7,5
7
8
8,5 G
47 I
Florenzia (6) (SWB)
Dionysos
Viola (6) (SWB)
Weltmeyer
sto
Tingsryd
158 7,5
7,5
7,5
8
7
6,5
6
6,5 G
44 Ej
Florette ELL (68) (SWB)
Sir Oldenburg
Flora (68) (SWB)
Florencio I
sto
Örebro
170
8
8,5
8
7
8
7,5
5
5G
47 I
42 Ej
Florida (SWB)
Firenze
Riviera
Regazzoni
sto
Grums
160
8
8
7,5
6,5
8
7,5
5
5 Ej
45,5 I
41 Ej
Flyinge Comedian (SWB) Callahan VDL
Nattasha (SWB)
Ronaldinho H (SWB)
val
Flyinge II
173
7
7
7,5
7
7
8
8,5
8G
43,5 Ej
46 I
Flyinge Competence (SWBCabachon
Domrémy (F. 2) (SWB)
Etrusco
h
Flyinge II
168
8
8
7
7
6
8
7,5
8G
44 Ej
46,5 I
Flyinge Con Quest (SWB) Connaisseur
Ajoulie
Show Star
val
Flyinge II
163
8
8
7
8
7,5
7,5
6,5
6,5 G
46 I
43,5 Ej
Flyinge Curlingh (SWB)
Dakota
Donnerhall
val
Flyinge II
170
8
8
8
8,5
7,5
7,5
5,5
6,5 G
47,5 I
43,5 Ej
Delphina (F. 2) (SWB)
Al Cantino
sto
Frödinge
165
8
8
7,5
7
7
8
8
8G
45,5 I
47,5 D
Osby II
164
8
8
8,5
7,5
8
8
5
5G
Lingh
Flyinge Delicious (F. 2) (SWCabachon
48 D
41,5 Ej
Forentino IM (SWB)
Flash Dancer I. M. (SWFlorence WM (SWB)
First Wish
h
Frankie Boy (SWB)
Weltman
Eminent
val
Strömsholm
166 7,5
7
7
7
6,5
7
6,5
7G
Frazcati (SWB)
Flash Dancer I. M. (SWSeeonia Rosenlund
Sandro Song
h
Frödinge
163
7
7,5
8
8
7
6
6G
Freja (SWB)
Friendship
Carpe Diem (SWB)
Carte d'Or
sto
Strömsholm
168 8,5
8
7
8
8
7,5
7
6,5 G
Fresita (SWB)
Firenze
Alegra (SWB)
Amiral
sto
Svärdsjö
159
8
8
7
8
7
7
7
7G
45 I
44 Ej
Frizzante (SWB)
Firenze
Diorissima (SWB)
Dionysos
val
Strömsholm
171
8
8,5
8
7
7
7,5
6
5,5 Ej
46 I
43,5 Ej
Modesty Blaise (4) (SWB)
8
48 D
42,5 Ej
42 Ej
45,5 I
47 D
42,5 Ej
42 Ej
41,5 Ej
44,5 Ej
Frydenssangs Matiné MiraBlue Hors Dexter
Thordahls Mitcha
Michellino
sto
Riddersberg
162 8,5
8,5
6
7
8
8
6
6G
46 I
Frönshults Diana (SWB)
Saigon (ex Swingo)
Medina (SWB)
Nocturne
sto
Osby II
165 7,5
8
6
6
7
6
6
7G
40,5 Ej
40,5 Ej
Furix MHB (SWB)
Warrant
Felicithy (8) (SWB)
Feliciano
val
Plönninge
163
7
7
7
6,5
7
7
6,5
6,5 Ej
41,5 Ej
41 Ej
Fusion
Fürstenball
Theca (36) (SWB)
Topaasch
val
Flyinge I
174
9
10
8
8,5
9
8
5
6G
52,5 D
Fürst Super Nova
Rubens Star
Fürst Kiss
Fürst Heinrich
sto
Åstorp
164
8
7
7,5
7
7,5
7
6
6,5 G
44 Ej
G. Sandreo Hit
Sandreo
43 Ej
46 I
42 Ej
Medaljong(27)(SWB)
Rubignon 961
val
Plönninge
170 8,5
8
7
6
8,5
7,5
2
4G
45,5 I
37 Ej
Gammelbo's Charlie (SWBCallahan VDL
Sacha
Corland
val
Högbo RK
163
8
8
7,5
7
6
7
7
7,5 G
43,5 Ej
45 I
Gantex (SWB)
Turmalin (SWB)
La Elissha (67) (SWB)
Homosassa xx
val
SVENLJUNGA 172 7,5
7,5
6
6
6
6,5
6
7 Ej
39,5 Ej
40,5 Ej
Gaya (SWB)
Wladimir O.A.
Gianna
Grundsee
sto
Flyinge II
165 8,5
7,5
8
7,5
8
7,5
5,5
6 Ej
47 I
43 Ej
Gay-Briljant (SWB)
De la Gardie
Laura Gay (SWB)
Felix
val
Strömsholm
164 7,5
7,5
8
7
6
7
6
6G
43 Ej
42 Ej
Geizha (SWB)
Bellagio (ex Bliksem) Gemeni (SWB)
Guinness
sto
Strömsholm
167
8
7
8,5
8
7,5
7
7G
47 D
44,5 Ej
8
Gelatina (SWB)
Cohiba
Savannah
Animo
sto
Åstorp
160 7,5
7
7,5
7
7
7,5
7,5
7,5 G
43,5 Ej
44,5 Ej
Gendorette-W
Harley VDL
Usdorette-W
Indoctro
sto
Örebro
162
8
8
8
7
7
7,5
8
8G
45,5 I
47,5 D
Gibson (SWB)
Bellagio (ex Bliksem) Chantrie (23) (SWB)
Chirlon
val
Åstorp
165
8
8
6
8
9
7,5
8
8,5 G
46,5 I
46 I
Giggipendence CC (SWB) Corland
Cependence VDL
Hold Up Premier
sto
Strömsholm
166 7,5
7,5
7
6,5
6,5
7,5
7,5
6 Ej
42,5 Ej
43 Ej
Gileine
Campbell VDL
Mileine
Abantos
sto
Tingsryd
159 7,5
7,5
7
7
6,5
7,5
8
5G
43 Ej
42,5 Ej
Ginerin CC (SWB)
Stokdals Livanos
Ageunerin VDL
Montreal
sto
Strömsholm
171 7,5
7
6,5
7,5
7,5
7,5
7
5,5 Ej
43,5 Ej
41 Ej
Giniki
Indoctro
Iniki
Ahorn
sto
Riddersberg
160 7,5
7
7
7
7,5
9
8
8,5 G
Ginny S
Caleandro
Udeshika's
Concorde
sto
TFRK
167
8
7
7
7
7
8
8
8 Ej
Ginst (SWB)
Zuidenwind
Thalia
Flemmingh
sto
Riddersberg
165
8
7,5
7,5
8,5
7
7
6
6,5 G
Giorgio
Andretti
Zenzi-Utopia
San Remo
h
Åstorp
165 8,5
8
7
9
9
8,5
5
5G
Giovanni Reuvekamps
Zambesi
Verte
Casco
h
Flyinge I
166 8,5
8,5
7
6
7,5
8
8
8 Ej
Giuliano B
Bon Bravour
Mondilia
Elcaro
h
Högbo RK
164
8
7
7
8,5
7,5
8
5
5G
46 I
40 Ej
Gladiz CC (SWB)
Cohiba
Chariz (SWB)
Carolus I
sto
Strömsholm
166
8
7,5
7,5
6
7
7,5
8,5
8G
43,5 Ej
47 D
Gloriana
Zacharov
Kloxiana
Clinton
sto
Grevagården 163 7,5
7
6
7
6,5
7
7
6G
41 Ej
40,5 Ej
Glorious Dee
Heartbeat
Patricia
Kigali
sto
Grevagården 163 7,5
8
7
7
7,5
7
7
7 Ej
44 Ej
43,5 Ej
Godella
Zuidenwind
Goodette (SWB)
Good Future
sto
Åstorp
158
7
7
6
6
7
6,5
6,5
6G
39,5 Ej
39 Ej
Barrusa
Cardento
h
Strömsholm
172 8,5
8
8
7
7
8,5
8,5
9G
47 I
Going Champion CC (SWBLudwigs Champion
45 I
47 D
44 Ej
46 I
45,5 I
50 D
45,5 I
42,5 Ej
42 Ej
48 I
50,5 D
Gold Level (F. 2) (SWB)
Niveau (SWB)
Isa Dora (F. 2) (SWB)
Hip Hop (SWB)
sto
Flyinge I
161 7,5
7,5
6,5
7
6,5
7
7
7G
42 Ej
42,5 Ej
Gold Wingh (SWB)
Lingh
Expressive (41) (SWB)
Bernstein
val
Bollerup
160 6,5
7
7
8
7,5
7,5
5,5
6G
43,5 Ej
39,5 Ej
Goldstein
Sir Oldenburg 1212
Wilma
Bernstein 761
val
Plönninge
162 8,5
8,5
7
7
9,5
9,5
6
6,5 G
50 D
46 I
Gorgeous (44) (SWB)
Ludwigs Champion
Grace (44) (SWB)
Pablo
sto
Tingsryd
162
8
8
7
8
7
7
7
7G
45 I
44 Ej
Got To Give CC (SWB)
Orlando
Alliance
Chin Chin
h
Strömsholm
167
8
8,5
7
7
7
8
6,5
6,5 G
45,5 I
44,5 Ej
Graafstroom
Florencio I
Uolsta-Peternella
Gribaldi
h
Flyinge II
169 8,5
8
7,5
8
7,5
8,5
6,5
7 Ej
48 I
46 I
Grace P
Toulon
Bijoux P.
Grand Pilot I (Pennsylvania) sto
Timrå
165
8
7
8
6
6
6,5
7,5
8 Ej
41,5 Ej
45 I
Garinja
Carinjo
Plönninge
162 7,5
7,5
7,5
6,5
7
6
7
7G
42 Ej
42,5 Ej
Graciella Humlan (SWB) Aerline H (SWB)
sto
Grand Espoir SN (SWB)
Casino
Happy Lou (SWB)
Voltaire
h
Osby I
167 7,5
7,5
7,5
7
7
7
7
8 Ej
43,5 Ej
44,5 Ej
Grand Marnier
Cardento
Miletto
Ekstein
val
Åstorp
162
8
8
7
7
6
7,5
9
9,5 G
43,5 Ej
49 D
Grand Victory
Vivaldi K
Grand Lady
Grandeur
sto
Strömsholm
177
7
7,5
7
6,5
8
7
6
6,5 Ej
43 Ej
Grandios C
Eldorado van de ZeshoZelita O
Heartbreaker
h
Flyinge I
164 7,5
7
7,5
7
7
7
8
8,5 Ej
43 Ej
45,5 I
Graniki
Indoctro
Flemmingh
sto
Riddersberg
164
8
7,5
7,5
6
7
8
7
7G
44 Ej
45 I
Riniki
41 Ej
Grants (SWB)
Hip Hop (SWB)
Malchance
Calino
val
Flyinge II
174
7
7
7,5
6,5
6
7
7
8G
41 Ej
43,5 Ej
Graphitti CAKE (SWB)
Balougraph
Goldie (SWB)
Goldgraf
sto
Grevagården 160
7
7
8
7
6
6,5
6
6G
41,5 Ej
40,5 Ej
Grappa
Wynton
Maxima
Gribaldi
sto
Vreta
9
8
7,5
7,5
7,5
7,5
6,5
7G
47 I
45,5 I
168
Gravinissa SW
Numero Uno
Horissa Z
Highvalley
sto
Plönninge
161 7,5
8
8
6,5
8
8,5
9
9G
Greta Garbo
Zuidenwind
Madonna (44) (SWB)
Akribori
sto
Timrå
158
7
8
8
6
6,5
6,5
6
6G
Grey's Anatomy
Up To Date
Ullkenney
Chellano Z
sto
Flyinge II
163 8,5
8
8
7
6,5
8
7,5
46,5 I
50 D
42 Ej
41,5 Ej
6,5 G
46 I
46,5 I
41 Ej
Gunnar Nabab
Nabab de Reve
Minja (SWB)
Jaguar Mail (SF)
h
Bollerup
170 6,5
6,5
8
7
6
7
6,5
6,5 G
Gösslundas Tarix (SWB)
Temptation
Lacritza (48) (SWB)
Lasandos
val
Plönninge
168 8,5
7,5
6
8,5
8
8,5
7
8G
47 I
45,5 I
41 Ej
Gösta
Johnson
Julia (SWB)
Magini
val
Örebro
172
8
8
8
7
7
7,5
7,5
7,5 G
45,5 I
46,5 I
Haggärdets Kiara
Chirlon (SWB)
Symphony B
Amsterdam
sto
Grums
157 7,5
7
8
8
7
7
6,5
7G
44,5 Ej
43 Ej
Hanabachi T
Hohenstaufen II
Rainy Day
Royal Olymp
sto
TFRK
165
8
8
6,5
9
7
7,5
6
6G
46 I
42 Ej
Happy for U (SWB)
Bocelli (SWB)
Daria for U (SWB)
First Wish
val
Strömsholm
170
8
7
7
8,5
8
8
6,5
7G
46,5 I
43,5 Ej
Hard to Beat CH
Heartbeat
Lilo Wonder
Landfrieden
val
Åstorp
162
8
7,5
7,5
7
6
8
8,5
8,5 G
44 Ej
48 D
Harris Jägermeister (SWB Hip Hop (SWB)
Jasmine (SWB)
Jaguar
h
Frödinge
168
7
7
7
7,5
6,5
7
7,5
7,5 G
42 Ej
43 Ej
Havanna
Hohenstaufen II
Wingsterin
Wolkenstein II
sto
SVENLJUNGA 167
8
7
6
8,5
7,5
7
5,5
6,5 G
44 Ej
Heart Attack (SWB)
Heartbeat
Silana H
Latano
sto
Flyinge I
168
9
8,5
7,5
6
7
8
7,5
7G
46 I
47,5 I
Heart of Passion A
Heartbeat
Panama (SWB)
Electro
sto
Osby I
168 7,5
7
7,5
6
6
6
8,5
8 Ej
40 Ej
44,5 Ej
40 Ej
Heart On Fire (SWB)
Heartbeat
Crazy For Me
Escudo I
val
Åstorp
160
7
7,5
7
6,5
6,5
7,5
7,5
7,5 Ej
42 Ej
Heartgold (SWB)
Heartbeat
Piff
Cartani
sto
Flyinge I
167
9
8
7
7
7,5
7,5
8,5
9,5 G
46 I
49,5 D
Hedvig Eleonora
Hohenstaufen II
Chrysantemum Pan
Cortez
sto
Örebro
167
8
8
8
7
7
7
6,5
6G
45 I
43,5 Ej
Helios
Algot 1182
Hera
Hip Hop 1045
val
Vreta
163
8
8
7
8,5
6,5
8
7,5
7,5 G
46 I
46 I
Helvetia for U 185806
Bocelli (SWB)
Varia
OO Seven
sto
Åstorp
168 8,5
8
7,5
9
8,5
7,5
6,5
6,5 G
49 D
44,5 Ej
Henna W
Heartbeat
Latina (55) (SWB)
Landlord
sto
Grevagården 166 8,5
7,5
6,5
8
7,5
8
7,5
6 Ej
46 I
44 Ej
Hera (1) (SWB)
Hohenstaufen II
Spira (1)(SWB)
Don Schufro
sto
Grevagården 168
8
8,5
7,5
8
7,5
7,5
6
7G
47 I
44,5 Ej
Hertilas M (SWB)
Hohenstaufen II
Sotica (63) (SWB)
Akribori
val
SVENLJUNGA 162 7,5
7
7,5
8,5
7
7
6,5
7 Ej
44,5 Ej
42,5 Ej
Heston for U (SWB)
Zuidenwind
Zarlette
Prestige VDL
h
Åstorp
170 8,5
8
8
7
7,5
8
6
6 Ej
47 I
High Flyer JK (SWB)
Ludwigs Champion
Highlife (SWB)
Highlight
val
Riddersberg
164
8
7,5
8
7
7,5
7,5
7,5
7G
45,5 I
High on Hugs (SWB)
Cohiba
High Vision (SWB)
New Balance
sto
Flyinge I
160 7,5
7
7,5
7
7
8
8,5
8,5 G
44 Ej
44 Ej
44,5 Ej
45,5 I
47 D
High Scamp (SWB)
Carême (SWB)
High Superior (SWB)
Levantos II
val
TFRK
174
8
8
7
7
8
8
8
8G
46 I
Highspeed
Highcruiser
Browallia (40) (SWB)
Bellini
val
Osby II
165
8
7
8
7
7
7,5
8
7G
44,5 Ej
45,5 I
47 D
Hilarian (SWB)
Highcruiser
Diana (SWB)
Don Romantic
val
Plönninge
161 8,5
8,5
6,5
8
8
7
5
5G
46,5 I
40,5 Ej
Hilton (SWB)
Zuidenwind
Platina (65) (SWB)
Metall
val
Strömsholm
162 8,5
7,5
7,5
8
8,5
8
6,5
6G
48 D
44 Ej
Hip Star
Hip Hop
Corlizia
Cortus
val
Osby II
156
6
7
7
8
6,5
7
6
4 Ej
41,5 Ej
37 Ej
Hitchcock
Hip Hop (SWB)
Take a Trip-T (SWB)
Last Liberty
val
Flyinge I
166 7,5
7,5
7
7
7
7
7
7G
43 Ej
43 Ej
Honey (SWB)
Saigon (ex Swingo)
Sunrise (SWB)
Bayron
sto
Plönninge
173
9
8
7
7
9
8,5
6
6G
48,5 D
44,5 Ej
Wosila
Rousseau
sto
Åstorp
168 8,5
8
9
7
8,5
8,5
7
6,5 G
49,5 D
47,5 I
Honeycrunch for U (SWB) Zuidenwind
Hot Shot (SWB)
Inschalla F vh Juxschot
Fabre
h
TFRK
162
7
6,5
7
7
6
7,5
8
9G
41 Ej
45 I
Hurricane Constrictor (SWCanto
Baltimore
Anaconda (SWB)
Alcatraz
val
Flyinge II
170 8,5
8,5
7
6
7
9
8,5
9G
46 I
50,5 D
I Insist (35) (SWB)
Idonna (35) (SWB)
Donnerfly
sto
Strömsholm
164
7,5
7
8
7,5
7,5
6,5
7G
45,5 I
43,5 Ej
Insterburg TSF
8
Ice (SWB)
Odermus R
Mom's Precious xx
Be My Chief xx
val
Osby II
163
8
7
8
6
6
9
9
7G
44 Ej
48 I
Ice Cool Blondi
Firenze 1174
Might B Cool
Nocturne 877
sto
Högbo
167
7
7
7
7
7
7
7
7G
42 Ej
42 Ej
Idéaux de Liche F (SWB) Favorit Ask
Irielle de Lichecourt
Olisco (SF)
sto
Strömsholm
166 8,5
8,5
7
6
8,5
8,5
8,5
8,5 G
Iggy Pop (SWB)
159 7,5
Norah Jones (F.2) (SWB)
Cortus
h
Tingsryd
Ima Miss Iza-Bella (24) (SWDonnerfly
Chairman La Silla
Miss Saigon (24) (SWB)
Marwin
sto
Tärnö Säteri V 167
IMK Boccherini (SWB)
Connaisseur
Unique (SWB)
Bernstein
val
Index (SWB)
Indoctro
Cortina H
Contender
Indira Gandhi LT
Bravour
Robin's Dixie
Robin Crusader
47 I
49,5 I
8
7,5
6,5
6,5
8
9
9G
44 Ej
49 D
8
7
7,5
7,5
6,5
6,5
6,5
6G
43 Ej
41,5 Ej
Åstorp
156 6,5
7
7,5
8
7,5
7
6,5
6,5 G
43,5 Ej
41 Ej
val
Plönninge
165
8
7,5
7
7,5
6
7,5
8
8G
43,5 Ej
sto
Bollerup
161
6
6
6
6
6
7
7
6G
37 Ej
46 I
38 Ej
Indy Rose
Careful
Cheila Rose
Turban Rose
val
Högbo
158
8
7
8
7,5
7
7,5
7
7 Ej
45 I
44,5 Ej
Infinity Eclipse
Ampere
Trinity Rhapsody (SWB)
Ragazzo
sto
Högbo
168
9
8,5
7,5
7
8,5
7,5
7,5
7G
48 I
47 I
Inzolia
Cartier
Harena
Vivaldi
sto
Grums
157
7
8
8
7
7
7
7,5
8G
44 Ej
45,5 I
Irwin (SWB)
Iowa
Clicquot (SWB)
Cortus
val
Flyinge I
168 7,5
7
8
7
6
7
6
5 Ej
42,5 Ej
40,5 Ej
Itaparica (SWB)
Belissimo M
Davinia 11
Davignon I
sto
Strömsholm
163
8
8,5
7,5
8
8,5
7,5
8,5
8G
48 D
48 D
J.A. Tissot (SWB)
Temptation
Donna Rose (SWB)
Rosevelt
val
Tärnö Säteri V 165 8,5
7,5
7
7,5
8
9,5
7
5,5 G
48 D
45 I
Jaconelli (SWB)
Connaisseur
Janneau Grand (SWB)
Guinness
h
Vreta
167
8
7,5
7
8
7,5
7
7
7G
45 I
43,5 Ej
Jelena (SWB)
Belissimo M
Villemo (SWB)
Gigolo
sto
TFRK
160
7
8
7
8
8
7
7
6 Ej
45 I
42 Ej
Jeremy
Insterburg
Comedia de L
Sandro Hit
h
Åstorp
162
8
8
7
9
8,5
9
5,5
6,5 G
49,5 D
44 Ej
Joli
Firenze
Joujou
Sack
sto
Högbo RK
165
8
7,5
7
7,5
7,5
7
6,5
6G
44,5 Ej
42 Ej
Joli Cloud Connected (SW Algot (SWB)
Zamona xx
Zaffaran xx
val
Flyinge II
164 7,5
7
7
7
6,5
7
7
7G
42 Ej
42,5 Ej
Joline NJ (SWB)
Sir Oldenburg
Jemone (SWB)
Landlord
sto
SVENLJUNGA 162
8
7,5
7
8
7
7,5
7
8G
45 I
45 I
Junigårdens Opzy Dazy
Baltimore
Midtgårdens Lucinda
h
TFRK
166
8
7
7
8
7
8
8
7G
45 I
45 I
Just Joy (SWB)
Cuper
Fair Amber (SWB)
val
Riddersberg
170 7,5
7
7,5
8,5
7
7,5
7
8 Ej
45 I
44,5 Ej
Chess
Just so cool KLT (SWB)
Niveau (SWB)
Fairytale KLT (SWB)
Santa Cruz VDL
val
Högbo
164
9
8
8
7
6,5
7
7
7,5 Ej
45,5 I
Jägermeister
Insterburg TSF
Sangria Q
Silvano
val
Strömsholm
172 8,5
8,5
6
8
8,5
8,5
6
6G
48 I
46,5 I
43,5 Ej
Karisma
Kaiho (SWB)
Saigon (ex Swingo)
Martini
val
Tingsryd
162 8,5
8
7
7
8,5
7,5
5
6 Ej
46,5 I
42 Ej
Kaka (F. 1) (SWB)
Bellagio (ex Bliksem) Corint (F. 1) (SWB)
Corrado WL
sto
Flyinge II
168
8
7,5
7,5
7
6
7,5
5,5
6G
43,5 Ej
42 Ej
Kamomill (F. 1) (SWB)
Magini (SWB)
Falleur
sto
Grevagården 163
8
7,5
7
7
8
7,5
8
8G
45 I
46 I
42,5 Ej
42,5 Ej
45 I
45,5 I
Kayenne (F.1) (SWB)
Karachi (SWB)
Ludwigs Champion
Taverna
Goodtimes
val
Flyinge I
166 7,5
8
6
7
7
7
7
7G
Kataleis Fibonacci
Utah van Erpekom
Double Rose Katalei
Turban Rose
h
Flyinge I
164
8
7,5
8
7
7
7,5
7
7,5 G
Kaya K (SWB)
Bellagio (ex Bliksem) Kéa K (SWB)
Richfield
sto
Tingsryd
169
9
8
7
7
8
8
5
6G
47 D
43 Ej
Kayamandi
Sir Donnerhall
Franny Fine
Fürst Heinrich
val
Timrå
166
8
8
8
6
7
7
6
6,5 G
44 Ej
43,5 Ej
Kayli (37) (SWB)
Floré Star
Kabri (37) (SWB)
Briar
sto
Vreta
159
8
9
8
9
8
7
7,5
7G
49 D
46,5 I
Basilika (10) (SWB)
Bugatti Hilltop
val
Nybro
154
6
7
8
8
7
6,5
6,5
6,5 Ej
42,5 Ej
40,5 Ej
48,5 I
Keep In Mind Gudesjö (SWFighting Alpha
Kiwi
King Louie (SWB)
Pi (SWB)
Pentagon (ex Paspartout)
sto
Frödinge
174
8
8
6
8
8
8,5
9
9G
46,5 I
Koh-I-Noor (SWB)
Turmalin (SWB)
Juvel Hästak (SWB)
Dirco Hästak
sto
Grums
172
8
7
7
7
7
7,5
7,5
8G
43,5 Ej
45 I
Kom Walkaway
Fürstenball
Weltmaid Willow
Weltmeyer
h
Plönninge
163
8
8
7
8,5
7,5
8,5
6
6G
47,5 D
43,5 Ej
Konstantin (SWB)
Saint Amour
Karmone xx
Kartaly xx (GB)
h
Tingsryd
161 7,5
7
7,5
7
7
6,5
6,5
5,5 G
42,5 Ej
40,5 Ej
Kopparkulla Narina
Zuidenwind
Dorina (23) (SWB)
Don Romantic
sto
Grums
164
8
8
7
7
8,5
7,5
6
6G
46 I
42,5 Ej
Kopparkulla Nicolina (23) Connaisseur
Laventa (23) (SWB)
Nactus (SWB)
sto
Grevagården 163
8
8
8
8
8,5
7
6
6 Ej
47,5 I
43 Ej
Kopparkulla Nurejev (SWBZuidenwind
Giovanna (23) (SWB)
Gigolo
h
Grums
162
8
7,5
8
7,5
8
7
6,5
7G
46 I
44 Ej
Koz (SWB)
Kiara (SWB)
Sack
val
Osby I
170
8
8
8
7
7
7
8,5
8G
45 I
47,5 D
45,5 I
41,5 Ej
Zuidenwind
Kryddan's Zixten (SWB)
Zuidenwind
Kryddan (SWB)
Bolero
h
Tingsryd
164
8
8
7,5
7
8
7
5
6G
Källhults Corvett
Connaisseur
Cornett (SWB)
Corlensky G
val
Plönninge
164
8
8
7
8,5
8
7,5
7,5
8G
47 D
Kärrs Cascaya (F. 2)
Cabachon
Sayonara (F. 2) (SWB)
Magritte
sto
SVENLJUNGA 165
8
7
7,5
8
7
7
8,5
6 Ej
44,5 Ej
46 I
44 Ej
Kärrs Georgia VI (SWB)
Kannan
Georgia IV
Constant
sto
Nybro
171
8
8
8
7,5
7
8,5
7
5G
47 I
44,5 Ej
Kärrs Zeneka (SWB)
Zorro
Hamperhof's Luna
Lacros
sto
Nybro
164 7,5
7
7
7
6,5
7,5
7
7,5 G
42,5 Ej
43,5 Ej
Donna
Donnerhall
sto
Osby I
166
8
8
8
8
8,5
8
7
7G
48,5 D
46 I
170 7,5
43,5 Ej
41 Ej
45,5 I
44 Ej
La Bella Donna TH (SWB) Belissimo M
La Bonne Vie
Cohiba
Miss Count xx
Le Mans xx
sto
Åstorp
La Colline (SWB)
Guido (ex Gudo)
Quinta
Fellini
sto
SVENLJUNGA 163
7,5
7
7
7,5
7
6
6G
8
8
7
8
7
7,5
7
6,5 G
La Couronne
Connaisseur
La' Mour (SWB)
Sack
sto
La Furia (5) (SWB)
Sir Oldenburg
Latiffa af Tortuna (5) (SWB)
Laurin
sto
Flyinge I
163 8,5
9
8
7,5
7,5
7,5
7
7G
48 I
47 I
Strömsholm
167
8
8
7
8
7
8
9
8,5 G
46 I
48,5 D
La Lou
Sandro Boy
La Cocette
Concerto 2
sto
Osby I
165
8
9
8
6,5
6,5
7
8
5G
45 I
45 I
La Pinta
Sir Oldenburg
Baby Doll (SWB)
La Rafaela
Skovens Rafael
La Donna
Bernstein
sto
Flyinge I
166 8,5
7,5
8
7,5
8
9
8,5
8G
48,5 D
49,5 D
Don Castillon
sto
TFRK
167
8
8
7,5
8
8
8
5
5G
47,5 D
41,5 Ej
Lacoste SN (SWB)
Lasino
Irca Red Rose SN (36) (SWB)
Cappucino
val
Osby I
167
8
7
7
7
7
8,5
8
8,5 G
44,5 Ej
47 D
Lady Corvette (SWB)
Lady Evelin
Cartier
Palet
Loran
sto
Strömsholm
166
7
7
7
6,5
6,5
7
7,5
8G
41 Ej
43,5 Ej
Sir Oldenburg
Cinderella (SWB)
Bocelli
sto
Örebro
162
7
7
8
7,5
7,5
7
5
6G
44 Ej
40 Ej
Lady Maia HL (SWB)
Contant Q
Lady Mira (SWB)
Greve Molke
sto
Strömsholm
167 8,5
8
6
8,5
8
8
8
8 Ej
47 I
Ladybird BC
Ludwigs Champion
Covergirl
Quattro B (SF)
sto
Åstorp
159 7,5
7,5
8
7,5
7
8
8
8G
45,5 I
Penny Lane (57) (SWB)
Akribori
sto
Riddersberg
172 7,5
7,5
7
7
6,5
6,5
6,5
6,5 Ej
Lady-Bonneville (57) (SWBSir Oldenburg
42 Ej
46,5 I
47 D
41,5 Ej
Ladys Champ (SWB)
Ludwigs Champion
My Own Lady xx
Funambule xx
h
Högbo
164 7,5
7,5
7
8
8
8
8
8G
46 I
Landina RAA (SWB)
Fighting Alpha
Salue II
Silvio I
sto
Vreta
162
8
8
8
7
7,5
8
8,5
8G
46,5 I
48,5 D
Fairy Queen (65) (SWB)
Rubinrot
sto
Åstorp
171 8,5
7,5
7
8
8
7,5
5
5,5 Ej
46,5 I
41 Ej
Langs La Perla (65) (SWB) Chirlon (SWB)
46 I
Laphroaig (SWB)
Flash Dancer I. M. (SWFlash Light (SWB)
Vermouth
val
Plönninge
161 7,5
7,5
7,5
7
7
7
7
6,5 G
Lars Vegas
Lasirco
Love-Dream
Last Liberty
h
Flyinge I
160
8
8
7,5
7
7,5
8,5
9
9G
43,5 Ej
43 Ej
46,5 I
50 D
Lasinuz SN (SWB)
Lasino
Samantha (F. 2) (SWB)
Cortez
val
Åstorp
160 7,5
8
7
7
6
7
7
7,5 Ej
42,5 Ej
44 Ej
Last Libertina
Last Liberty
Ina Marco
Irco Marco
sto
Plönninge
163
8
7
7
7,5
6,5
7
6
6G
43 Ej
41 Ej
Last Romance (F. 2) (SWB Canto
Irco Romantica (F.2) (SWB)
Irco Marco
sto
Osby I
159 7,5
8
7
7
6,5
8
7,5
8 Ej
44 Ej
46 I
Laura (5) (SWB)
Lingh
Despina (5) (SWB)
D-Day
sto
TFRK
165
8
7
8
8
7,5
7
5
5 Ej
Lava
45,5 I
Lavinia (SWB)
Hohenstaufen II
Rousseau
sto
Örebro
166 9,5
8,5
7
8
9
8
5
5 Ej
50 I
L-CASABLANCA S.E
COOPER VD HEFFINCKGlasgow (27) 04993196
Guido
sto
Högbo
167
9
8,5
7,5
6,5
8
8
7,5
8G
47,5 I
Le Printemps (SWB)
De la Gardie
Lipton
val
Flyinge I
164
8
7,5
7
8,5
6,5
6,5
7
7,5 G
44 Ej
Get a Grip (SWB)
40 Ej
43 Ej
48,5 I
43,5 Ej
Le rêve de Casallnova
Cabachon
Saloubet de Filippa (SWB)
Maloubet de Pleville
h
TFRK
164
7
6,5
8
8
6
7
6
6G
42,5 Ej
40,5 Ej
Legacy of Adam
Ludwigs Champion
Zmilla (66) (SWB)
Feliciano
val
Plönninge
169
8
7,5
7
8,5
7
8
9
9G
46 I
48,5 D
Leon (SWB)
Ludwigs Champion
Chatine (23) (SWB)
Uttini
val
SVENLJUNGA 172 8,5
44,5 Ej
Leonor (SWB)
Blue Hors Don Roman Letizia
Locksley II
val
Strömsholm
169 8,5
Leopold TH (SWB)
Briar (SWB)
Jalmood xx
val
Osby I
166
8
A Year Later xx
8
7
8
8
8
6
7G
47,5 D
8,5
7
7,5
8,5
8
6,5
6,5 G
48 D
45 I
8
7,5
7
6,5
7
5
5G
44 Ej
40,5 Ej
Levicado
Levisonn
Lafee
Lancado
val
Svärdsjö
168
9
8
7,5
7,5
7,5
7,5
8
7G
47 I
Lexington
Favorit Ask
Quite Classic (SWB)
Quite Easy
h
Osby I
171 8,5
7,5
7
6,5
7
9
9
9G
45,5 I
Lexus (SWB)
Maserati (SWB)
Dixie (F. 2) (SWB)
Wildvogel xx
h
Grevagården 163
8
7
7,5
8,5
8,5
8
6G
47,5 D
45,5 I
8
47 I
50 D
Liberty Medal (SWB)
Last Liberty
Golden Medal (SWB)
Goldlöwe
h
Riddersberg
161 7,5
7
7
8
6
8
7
7G
43,5 Ej
43,5 Ej
Likör (SWB)
Niveau (SWB)
Abigail LM (F. 1) (SWB)
Montgomery
h
Grums
162
7
7
8,5
6
8
9
9G
43,5 Ej
47 D
7
Liljas Don Wilmer (SWB) Blue Hors Don Roman Winny
Wittinger
h
Flyinge II
164
8
7
7
7,5
7,5
8
5
5G
45 I
Limerick
Last Man's Hope
Eigermelodie
Eiger I
val
Osby I
161
8
7
7
7
7,5
7,5
8
8 Ej
44 Ej
40 Ej
Limited Edition
Bocelli (SWB)
Landezza (SWB)
Landprinz I
val
Strömsholm
156 6,5
6,5
7
8
7
6,5
6
6 Ej
41,5 Ej
38,5 D
45,5 I
Limited Edition H (SWB) Warsteiner (SWB)
Zirrit
Lupicor-H
val
Vännäs Norrm 162 8,5
8
8
7
6,5
6,5
6
6,5 U
44,5 Ej
43,5 Ej
Lincoln TH (SWB)
Aerline H (SWB)
Ircosette (61) (SWB)
Irco Marco
val
Åstorp
160
7
7
7
5
6
6
6,5
6,5 Ej
38 Ej
40 Ej
Lingho (SWB)
Lingh
Malva (SWB)
Bocelli
h
Vreta
162
8
7,5
7
8
7,5
9
7,5
6,5 G
47 D
45,5 I
Little Corina
Warsteiner (SWB)
Coprina (SWB)
Sunshine Prince
sto
Frödinge
168
8
7
7
7
8
7
6
6G
44 Ej
41 Ej
Little Martha (SWB)
Tornesch
Little Sister (SWB)
Robin Z
sto
Osby I
168
8
7
6,5
7
7
7
7,5
7G
42,5 Ej
43 Ej
Livigno
Last Man's Hope
Asja
Apollo
val
Osby I
165 7,5
7,5
6
6,5
7,5
6,5
6,5
7 Ej
41,5 Ej
41 Ej
Liza (SWB)
Baltimore
Lizzy (SWB)
Quite Easy
sto
Grums
163
7
7
8,5
8
6
7
7,5
7,5 G
43,5 Ej
44,5 Ej
Ljunghems Magnolia
Marwin 942
Aida (SWB)
Elfenspuk 613
sto
Vreta
158 6,5
7
7
7,5
6
6
6
7G
40 Ej
39,5 Ej
LM Glenlivet (36) (SWB) Dalwhinnie (SWB)
Golden Grace (36) (SWB)
Ganesco
sto
Grevagården 162
7
7
7,5
7,5
7
7
6,5
6,5 Ej
43 Ej
41,5 Ej
Lobelia (55) (SWB)
Belamour
Cornelia (55) (SWB)
Ganesco
sto
Högbo RK
167 8,5
7,5
7
8
8
8
6,5
7G
47 D
44,5 Ej
Locomotion (SWB)
Aerline H (SWB)
Lillpizza xx
Persian Bold xx
sto
Tärnö Säteri V 156 6,5
7
7
7,5
6
7
7
6,5 G
41 Ej
41 Ej
Lootah
Ludwigs Champion
P. Florina
Urbino
val
Strömsholm
161
8
7
7
7,5
7
7,5
7,5
8,5 G
44 Ej
45,5 I
Loovis
Grey Hope
Looranga (SWB)
Looping
sto
Högbo RK
161 7,5
7,5
7
7
6
7
7,5
7G
42 Ej
43,5 Ej
Lord Othello (SWB)
Sir Oldenburg
Minette (SWB)
Kaliber
val
Strömsholm
164 8,5
8
7
7,5
8
8
6,5
7 Ej
47 I
45 I
Lovelds June
Fantast vd zwarte pan Kyra A.
Hanco
sto
TFRK
162
7
7
7
7
6
7
6,5
7G
41 Ej
41,5 Ej
Lovis TH (SWB)
Zuidenwind
Ronia V.S.
Flemmingh
sto
Åstorp
168
8
8
7
6,5
7
7,5
6
6,5 Ej
44 Ej
43 Ej
Lucca (SWB)
Cabachon
Carrara (SWB)
Briar (SWB)
sto
Plönninge
162 8,5
7,5
8
7
7
8,5
8
5G
46,5 I
45,5 I
Luchón
Cabachon
Ludique
Julio Mariner xx
sto
Nybro
162 8,5
7,5
8
7
7
8
8
6G
46 I
46 I
Lucino (SWB)
Okeanos (SWB)
Lidice II (57)
Trofé
val
Bollerup
163
7
7
7
8
7
7
6
6G
43 Ej
40 Ej
Lucky Boy (SWB)
Lucky Point HE (SWB) Ophelia (59) (SWB)
Steinbeck
val
Osby I
160
8
7
8
7
6
6,5
6,5
6,5 G
42,5 Ej
42,5 Ej
Lucky Luciano (SWB)
Ludwigs Champion
Nony xx
Funambule xx
val
Suderbys Går 170 8,5
7,5
7
8,5
8
7,5
7
6 Ej
47 I
43,5 Ej
Lucky Shot
Contendro I
Lucky Santangelo
Levantos II
sto
Flyinge I
162
8
7
7,5
7
8,5
8
9G
46 I
48,5 D
Ludmilla (SWB)
Ludwigs Champion
Revolution (SWB)
Voltaire
sto
Riddersberg
175 7,5
9
7
7,5
8
7,5
6
6G
46,5 I
43 Ej
Lumiére KS (SWB)
Ludwigs Champion
Rioja KS (71) (SWB)
Rotspon
val
Plönninge
169
8
8
7,5
9
8
8
7
6,5 G
48,5 D
45 I
Luna
Sir Oldenburg
Lunic (41) (SWB)
Cornetto
sto
Vreta
159 7,5
8
7
6,5
7,5
7
7
7 Ej
43,5 Ej
43,5 Ej
Luna QRE (6) (SWB)
Chirlon (SWB)
Miranda (6) (SWB)
Magritte
sto
Strömsholm
166
8
9
7
6,5
7
7
7,5
7,5 G
44,5 Ej
Lyon
Last Man's Hope
Padarco's Königskind
Padarco van het Hertsfeld
sto
Osby I
167
8
7
7
6
7
8
9
8G
43 Ej
47 D
Mac Laurin (SWB)
Lingh
Melody xx
Steve's Friend xx
val
Flyinge I
167 7,5
7
7
6
6,5
6,5
5
5G
40,5 Ej
38 Ej
Macacho
Maserati (SWB)
8
Camelia (SWB)
Camaro M
h
Osby I
165
8
7
8
7,5
9
9,5
9,5
9,5 Ej
Madame de Sally (SWB) Cohiba
Notre Dame
Burggraaf
sto
TFRK
172
8
7
7
7
7
7,5
7,5
8G
43,5 Ej
Maddox (SWB)
Cohiba
Miami (37) (SWB)
Maraton
val
Grevagården 164 7,5
7,5
7
8
7,5
8
9
9G
45,5 I
Made by Zack
Blue Hors Zack
Makeba (SWB)
Magini
sto
Tärnö Säteri V 168
9
8,5
8
7
8
7
7
7 Ej
47,5 I
46,5 I
Made to do it
Cosmeo
Candoit SN (52) (SWB)
Cardento
sto
Åstorp
8
8,5
7
8
7
8
10
9 Ej
46,5 I
50,5 I
165
49 I
46 I
45 I
48 D
Magaliffs Zingoalla (SWB) Sir Oldenburg
Zindra (SWB)
Highlander
sto
Strömsholm
162
8
7
7
7
7,5
7,5
7
6,5 G
Magic Colour
Firenze 1174
Cherry Anne
Looping 876
h
Högbo RK
171
8
8
8
7
7
7,5
6
7G
45,5 I
44,5 Ej
Magneto (SWB)
Guido (ex Gudo)
Zara Zeta xx
Island Reef xx
val
Timrå
166
8
8
7
7
7
8
8,5
8,5 G
45 I
48 D
Magnolia af Hagalund (SWBellagio (ex Bliksem) Wajou II
Worldly
sto
Frödinge
167 8,5
8
7
7
8
7,5
5
4G
46 I
Main Question (1) (SWB) Cabachon
Irco Marco
sto
Flyinge I
165
8
8
7
6
6,5
8
8,5
8G
43,5 Ej
47,5 D
Main Mirco (1) (SWB)
44 Ej
51,5 I
43 Ej
40 Ej
Maistro (SWB)
Cyrano de Bergerac
O-Bladi (2)
Corrado WL
h
Vreta
164 7,5
7,5
7
8
7,5
6
7
6,5 Ej
43,5 Ej
41,5 Ej
Malibu (SWB)
Camaro M
Dominique Z
Dutch Capitol
val
Timrå
176
7
7
7
7
7
7
6
6G
42 Ej
40 Ej
Malmas Son of a Bitch (SWFetcher N (SWB)
Catja (5) (SWB)
Lasandos
val
Strömsholm
161 7,5
7
8
7
6,5
7
7
7,5 G
43 Ej
44 Ej
Man in black
Lady in black
Donelli
val
SVENLJUNGA 161
8
7
7
8
7,5
7,5
8
8,5 G
45 I
46 I
Mandalay Bay SH (24) (SWBellagio (ex Bliksem) Dubonnet (24) (SWB)
De la Gardie
sto
Grums
164 8,5
7,5
7
6
7
8
6
7G
44 Ej
44 Ej
Manta Ray
Weltbürger
sto
Riddersberg
159 7,5
8
6
8
7
7
6
6,5 G
43,5 Ej
41 Ej
Baltimor
Hohenstaufen II
Winifred
Maryland (F.1) (SWB)
Baltimore
Irco Flower (F. 1) (SWB)
Irco Marco
sto
Åstorp
158 7,5
7,5
8
6,5
6,5
7,5
8,5
8G
43,5 Ej
47 D
Master Frodo
Firenze
Royal Madame (SWB)
Royal Diamond
h
TFRK
170
8
7
7,5
8
8,5
8
6,5
7G
47 D
44 Ej
Max Milou
Belamour
Milano
Blue Hors Hertug
h
Lillerud Värm 161
7
7
8,5
7,5
8
7,5
6
6,5 G
170 7,5
Maybelline
Niveau
Melody
Robin Z
sto
Flyinge I
7
7
8
6,5
7
7,5
6,5 Ej
Medusa (F. 2) (SWB)
Dionysos
Penelope (F. 2) (SWB)
Highlander
sto
Grevagården 160
8
8
7
7
8,5
7
6
5,5 G
val
Plönninge
172
7
7
6
6
6,5
7
6
6G
Mena Ni Humlan (SWB) Irco Mena
Condenti Humlan (20) (SWB) Cardento
45,5 I
43 Ej
45,5 I
39,5 Ej
Mercedes (70) (SWB)
Bellagio (ex Bliksem) Kusturica (70) (SWB)
Rubinrot
sto
Plönninge
167
8
7
7
7,5
8
9
6
6G
Merlin (SWB)
Shooting Star
Madonna (36) (SWB)
Figaro R
h
Frödinge
171 7,5
7
7
7
8
8
6,5
7,5 Ej
44,5 Ej
Messi (SWB)
Cohiba
Kacharelle
Recruut
h
Grums
168
7
6
7
7,5
7,5
8
8,5 G
43 Ej
8
46,5 I
42,5 Ej
42,5 Ej
41,5 Ej
39 Ej
43 Ej
43,5 Ej
45 I
Mi Corazón
Contant Q
Early Bird
Robin Z
val
Vreta
161
8
8
7
8
7
8
8
8,5 G
46 I
Mi Corazón (SWB)
Connaisseur
Sara Brightman (SWB)
Bocelli (SWB)
sto
Grums
167
8
8
7
8
7
8
6
6G
46 I
47,5 I
43 Ej
155
Mi Novia (SWB)
Niveau (SWB)
Chiquita
West
sto
Grums
6
7,5
6,5
8
7
7
7
8G
42 Ej
42 Ej
Miami Bitch SP
Baltimore
Delailah
Orlando
sto
Grevagården 162 7,5
7
7
7
7
8
8,5
9G
43,5 Ej
47 D
Millencolin (SWB)
Favorit Ask
Mama Mia (SWB)
Maloubet de Pleville
sto
Plönninge
7
8
8
6
6,5
7
7G
42,5 Ej
42,5 Ej
169
7
Million Melantha
Connaisseur
Million Michelle xx
Billion xx
sto
Flyinge I
163 8,5
9
8
8,5
8
8
6
6G
50 D
45,5 I
Milo S (SWB)
Arlando Z
Mika M (SWB)
Marduk
val
Riddersberg
161
8
8
8
6
5,5
8
7,5
7,5 G
43,5 Ej
47 I
Mimi SW (SWB)
Zuidenwind
Mireille SW (SWB)
Sandreo
sto
Grums
157
7
8
8
8
8
7
5
5,5 G
46 I
40,5 Ej
7
7
7
7
6
7
7
7G
41 Ej
167 8,5
8,5
7
7
7,5
8,5
7
7 Ej
47 I
Miss Beerbaum (F. 2) (SW Lasandos
Miss Allie (F.2)
Magritte
sto
Grevagården 163
Miss Celina (SWB)
Sir Oldenburg
Celine
Collin L
sto
Vreta
Miss Ellie (SWB)
Carte d'Or
Miss Irco Blaze (SWB)
Irco Mena
sto
Strömsholm
159 7,5
8
7
6,5
7,5
6,5
6
6G
Miss Sunshine (47) (SWB) Callahan VDL
Quite Sun Blaze (47) (SWB)
Quite Easy
sto
Högbo RK
162 8,5
8
8
6,5
7,5
8
8
9G
46,5 I
49,5 D
Miss Universum
Nea's Rocher
Rocher D'or
sto
Svärdsjö
160
8
7
7
7,5
7
5
5 Ej
45,5 I
41 Ej
Trofé
Licotus
9
43 Ej
42 Ej
46,5 I
41 Ej
Miss Zafira (59) (SWB)
Belamour
Duett (59) (SWB)
sto
Svärdsjö
160
8
8
8
7
8
7
7
7G
46 I
45 I
Mister Calvados
Lasandos
Madame de la Gardie (SWB) De la Gardie
h
Vreta
162
8
7
7
6,5
7
7,5
7,5
8 Ej
43 Ej
45 I
Modesty Blaize
Zorro
Manuela (57) (SWB)
sto
Strömsholm
159 7,5
7,5
7,5
7,5
8
7,5
8
7G
Mowgli
45,5 I
45 I
Molly Malone (SWB)
Cabachon
Mustang Sally xx
Ragtime Band xx
sto
Osby II
164
7
7
8
6
6
7
6
6G
41 Ej
41 Ej
Mon Amie (SWB)
Laurentio
Barbie
Kober
sto
Högbo RK
172
8
7,5
7
8
7
7,5
6
7G
45 I
43 Ej
Monnet Le club
Nintender (ex. V. Sam Meredith af Källstorp(57)(SWBLasandos
sto
Grevagården 161
7
7
6,5
7
6
6
6,5
7,5 G
39,5 Ej
40,5 Ej
Monte Cavaliano (SWB) Callahan VDL
Monte Cassino (SWB)
Almeto Z
val
Högbo RK
159 7,5
7
8
7,5
6,5
7
8
8,5 Ej
43,5 Ej
46 I
Monterrey (SWB)
Anemone (34)
Angard
h
Vännäs Norrm 167 7,5
7,5
8
7,5
7
6,5
5
5G
44 Ej
Marwin
Moore Gaala (SWB)
Belamour
Richina (SWB)
Richfield
sto
Högbo
162
8
7
7
7,5
7,5
7
6
5G
44 Ej
Mordred (SWB)
Odermus R
Milou
Amethist
val
Högbo
165 8,5
7,5
7
7,5
7,5
7
7,5
8G
45 I
Moscatel (SWB)
Magini (SWB)
Tusensköna (65) (SWB)
Martini
val
Flyinge II
160
8
7
7
7
7,5
7,5
6G
44,5 Ej
8
39,5 Ej
40 Ej
45,5 I
44 Ej
Movie Star (SWB)
Marwin
Rolett (64) (SWB)
Robin Z
h
BODEN
159 7,5
7
7
8
7,5
8
8
8 Ej
45 I
45,5 I
Mr Amazing C
Krack C
Miss Amazing
Akribori
h
Svärdsjö
170
8
8
8
7
7,5
7,5
6
6G
46 I
43,5 Ej
Mr Charming (SWB)
Warsteiner
Spitfires Air Raid xx
Bal du Seigneur xx
val
Tärnö Säteri V 161
8
7,5
7,5
7
6
7,5
6
6 Ej
43,5 Ej
42,5 Ej
47,5 D
Mr Cool JG
Colmar
Bright Light (1)
Twiligt
val
Strömsholm
169 8,5
8
7
8
7
8
8
8G
46,5 I
Mr Moonwalk
Warsteiner
Mon Ami
Cortez
val
TFRK
160
7
7,5
8
7,5
7
7,5
7
7G
44,5 Ej
Cortez
h
Vreta
161
8
8
7,5
7,5
9
7,5
8
8,5 G
Mr. Tambourine man (SWDollar de la Pierre (SF)Contessa (13) (SWB)
47,5 I
44 Ej
47,5 D
Murcielago (SWB)
Warsteiner (SWB)
Countach (5) (SWB)
Lambourgini
val
Grevagården 164
7
7
7
7
6,5
7
7
7G
41,5 Ej
42 Ej
My Choice (SWB)
Ludwigs Champion
My Adventure (SWB)
Alexson D
val
Bollerup
7
7,5
5,5
7,5
7
5,5
6,5
5,5 Ej
40 Ej
37,5 Ej
My Fair Lady
Dionysos
Might B Eliza
Nocturne
sto
SVENLJUNGA 162 7,5
7,5
7
8
6,5
6,5
6
6 Ej
43 Ej
40,5 Ej
My Friend
Friendship 1094
Jasmina
Troll
sto
Strömsholm
164 8,5
7,5
7
8
9
8,5
6,5
6,5 G
48,5 D
44,5 Ej
sto
Vreta
165
7
7
7
6
6
7
7
7,5 G
40 Ej
42,5 Ej
41,5 Ej
Mynta af Hagalund (36) (SZorro
Hyacint af Hagalund (36) (SWBOrlando
170
Mystik (SWB)
Belamour
Romantik (SWB)
Cortez
sto
Strömsholm
164
7
8
8
7
7,5
7
6
5,5 G
44,5 Ej
Nadia(24)(SWB)
Ludwigs Champion
Katitzie-Bori (24) (SWB)
Akribori
sto
Högbo RK
157 7,5
8,5
8
6,5
6,5
7
7,5
7,5 G
44 Ej
46 I
Naimas Mintha
Nintender (ex. V. Sam Marina (SWB)
Sack
sto
Högbo
158 7,5
7,5
7
6
6
6
7
8G
40 Ej
43 Ej
Naomi TD (SWB)
Niveau (SWB)
Felizia (SWB)
Cortez
sto
Strömsholm
166
8
8
8
7
7
8
6
5,5 G
46 I
43,5 Ej
Nedernäs De Facto (SWB) Donnerfly
Ambra (8) (SWB)
Good Future
val
Högbo RK
164 7,5
7
7
8
6
6
6
7G
41,5 Ej
40,5 Ej
Nedernäs DeeDee (SWB) Donnerfly
Chicita
Cheenook
sto
Högbo
163 7,5
7
6,5
7,5
7,5
7
7
7,5 G
43 Ej
42,5 Ej
Nedernäs Donnacia (SWB Donnerfly
Brydegaardens Malacia
Robin
sto
Strömsholm
159
7
6,5
7
7
7
6,5
7
5 Ej
41 Ej
39 Ej
Neo (SWB)
Cartier
Nouvelle (70) (SWB)
Nebraska
val
Örebro
160
7
8
8
7,5
6
6,5
6,5
6,5 G
43 Ej
42,5 Ej
Neptunus Sju
Nintender1189
Cardea Sju
Cardento
val
Vreta
164
8
7,5
8
7,5
6,5
7
8,5
7G
44,5 Ej
46 I
Newark (SWB)
Nekton
Hargita (SWB)
Heartbeat
h
Riddersberg
171
9
9
7
7
7,5
9
8,5
9G
48,5 I
51,5 D
Newton G (SWB)
Nintender (ex. V. Sam Forsythia (SWB)
For Feeling
h
Strömsholm
166 7,5
7,5
7
7,5
6
7,5
9
8,5 G
43 Ej
47 D
Nidnoy (SWB)
Niveau (SWB)
Looay (SWB)
Looping
sto
Suderbys Går 162
8
8
8
8,5
7
7
7,5
6G
46,5 I
Nike (SWB)
Fighting Alpha
Nea (SWB)
Almeto Z
sto
Plönninge
164 7,5
7,5
8
7
7,5
7
7
7G
44,5 Ej
44 Ej
Ninja Dee (SWB)
Camaro M
Menuette (5) (SWB)
Corlensky G
val
Grevagården 172 8,5
8
8
8
7
8
8
8G
47,5 D
48,5 D
43,5 Ej
Noa (SWB)
Niveau (SWB)
Arlette (SWB)
Aram
val
Plönninge
166
8
7
7,5
7,5
7,5
7,5
6,5
7G
45 I
Noras Brave Pearl
Bravour
Wendy Hulegård (SWB)
Wetano
sto
Strömsholm
160 7,5
8
7,5
6,5
7
8
8
8G
44,5 Ej
44,5 Ej
47 D
Nordsteern BelAvenir (SWBelamour
Fergie (SWB)
D'avenir
h
Högbo
166
8
8
7
9
8
8
7
6G
48 D
44 Ej
Northern Surprise
Sweet Northern
Stakkato
sto
Strömsholm
155
6
7,5
7
7
6
7
8
8G
40,5 Ej
43,5 Ej
Notorious Power-load (SWBravour
Fröken Smilla (5) (SWB)
Landlord
val
Svärdsjö
163
8
8
7
7,5
7
8
8
8G
45,5 I
Nygårds Mirakel (SWB)
161
Kannan
Callahan VDL
47 D
Camelia (31) (SWB)
Irco Mena
val
Riddersberg
8
7
7,5
7
6
7,5
7,5
7,5 G
43 Ej
Nådhammars Baronessa ( Don Primero
Emita (SWB)
Eloge
sto
Tärnö Säteri V 169 7,5
8
7
7,5
6,5
7
7
7G
43,5 Ej
43,5 Ej
Nällis Hera (SWB)
Carmenzita
Carloz DS
sto
Tingsryd
8
8
8
7
8
8,5
8,5 G
47 D
49 D
Calido I
161
8
45 I
Ob-La-Di-Ob-La-Da (SWB) Cabachon
Carisma (SWB)
Tabac
val
Nybro
170
7
7
7
7
7,5
7
6,5
7 Ej
42,5 Ej
41,5 Ej
Odd Molly (SWB)
Odermus R
Sally (SWB)
Good Future
sto
Tingsryd
162
8
8
7
6,5
7
8
7,5
8 Ej
44,5 Ej
46,5 I
Odd Molly (SWB)
Nintender (ex. V. Sam Isabeau des Isles (SF)
Valespoir Malabry
sto
Högbo
160
8
7,5
7
7
6
7
8
8G
42,5 Ej
45,5 I
Odd Molly F (F. 2) (SWB) Firenze
Labella (F. 2) (SWB)
Happy Day
sto
Strömsholm
160 7,5
7,5
7
7
6
6,5
5
6 Ej
41,5 Ej
39,5 Ej
Ohio (SWB)
Sir Oldenburg
Shali
Sandro
val
Strömsholm
165 8,5
7,5
7
6
8
8
7
7G
45 I
45 I
Oprah R (67) (SWB)
A-Dur
Martella R (67) (SWB)
Stanford
sto
Vreta
162
7
7
6
7,5
7
7
9
8,5 G
41,5 Ej
44,5 Ej
Pacemaker (SWB)
Heartbeat
Legende
Landfriese II
h
Strömsholm
172
8
7,5
7
7
6
7,5
8,5
8,5 G
43 Ej
47 D
Paddington Ö
Emmerton
Beach Girl
Beach Boy
h
Tingsryd
169 7,5
7,5
7
7
6,5
7,5
9,5
9G
43 Ej
48 D
Pa-La-Laj (32) (SWB)
Feliciano (SWB)
Mazurka (32) (SWB)
Electro
sto
Osby II
163
7,5
7,5
8
6,5
7,5
7
7 Ej
44 Ej
43,5 Ej
7
Palatino Light
Warsteiner (SWB)
Pandora (SWB)
Magini
val
BODEN
166
8
7
7,5
7
7,5
7
6,5
6,5 G
44 Ej
42,5 Ej
Paradella L
Puaro
Dekla
Donnerbube II
sto
Grums
169
8
7
7,5
7,5
7
7
5,5
7G
44 Ej
42 Ej
44 Ej
Particulieré M
Dionysos
Vrieda
Romantico II
val
Svärdsjö
166
8
8
7
7,5
7
7
7
7G
44,5 Ej
Pastisch (SWB)
Niveau (SWB)
Perle
Prinz Oldenburg
val
Flyinge II
170
8
7,5
7
7
6
7,5
7
8G
43 Ej
Pauline F (SWB)
Bravour
Rika F (SWB)
Casa Grande
sto
Flyinge II
169
9
8
8
6,5
7
7
9
8G
45,5 I
Pinglan
45 I
49 D
Peace&love
Cabachon
Quite Easy
sto
Högbo
166 8,5
8,5
7
7
6,5
7,5
7,5
8G
45 I
47 I
Petite Chablis (SWB)
Blue Hors Don Roman Tirien
Flemmingh
sto
Flyinge II
170
8
7
7
8
8
8
5,5
5,5 Ej
46 I
41 Ej
Petite Pigalle
Sir Oldenburg
Petite 04932368
Partisan
sto
Strömsholm
159
7
7,5
8
6,5
7
7,5
7
7G
43,5 Ej
44 Ej
Phenomia Vuo
Careful
Phaloma (39) (SWB)
Phaeton x
sto
Osby I
158
7
7,5
7,5
6
6
6,5
8
7G
40,5 Ej
43,5 Ej
Pikeur
Temptation
Rubiha
Rubignon
sto
Tingsryd
167 8,5
8
7
8,5
7,5
8
6
6G
47,5 D
43,5 Ej
Pilgrim
Carême (SWB)
Parodie (SWB)
Akribori
val
Grevagården 173
9
8,5
7
8
7
8,5
9
9G
48 D
51 D
Piorina (SWB)
Capriano
Paradis
Raphael
sto
Plönninge
169 8,5
8
7,5
5
7
7,5
7
6 Ej
43,5 Ej
44,5 Ej
Miss Delate (SWB)
Marwin
sto
Strömsholm
169 8,5
8
7
8
8
8,5
8,5
9,5 Ej
48 I
50 I
Pippi Longstocking (SWB) Niveau (SWB)
Piqué CK (SWB)
Hip Hop (SWB)
Piccacho (18) (SWB)
Cortez
h
Tingsryd
166
8
7,5
7,5
7,5
8
8
8
9G
46,5 I
48 D
Piranesi
Contant Q
Marcolita
Irco Marco
val
Strömsholm
169 8,5
7,5
7
6
8
8,5
8,5
8G
45,5 I
48 D
Pirgot (SWB)
Sir Oldenburg
Pirona (36) (SWB)
Don Primero
val
Timrå
167
8
8
7
7,5
7
6,5
6,5 G
45,5 I
44 Ej
8
PooBrik (SWB)
Briar (SWB)
Kickapoo (38) (SWB)
Landlord
h
Svärdsjö
155
7
8
8
7
6
6,5
5,5
5,5 Ej
42,5 Ej
40,5 Ej
Pretty Black (5) (SWB)
Connaisseur
Peanut (5) (SWB)
Edinburg
sto
Flyinge II
157
7
7,5
7
6,5
7
7
5
5 Ej
42 Ej
38,5 Ej
Pricewarrant F (SWB)
Warrant
Pepsy (SWB)
Irco Mena
val
Grevagården 167
8
7
6
6
6
8,5
8,5
8 Ej
41,5 Ej
46 I
Prince Louie
King Louie
La Camilla
Landlord
val
Örebro
168
8
8
8
7
6
6,5
6
5 Ej
43,5 Ej
41,5 Ej
Prince of Romance
Blue Hors Don Roman Princess
Eloge
val
TFRK
170
8
8
8
8,5
8
7,5
5
6G
48 D
42,5 Ej
Princess Luna (SWB)
Firenze
Medusa (SWB)
Maistic (ex Maestro)
sto
SVENLJUNGA 162 8,5
8
7
9
8,5
8
5
5G
49 D
41,5 Ej
Prins Hulsegård
Chaik Hulsögård
Emely Hulsögård
Jupiter Hulsögård
val
BODEN
157 6,5
7
7
6
6,5
6,5
5
5 Ej
39,5 Ej
37 Ej
Prins Lill-Lingh F
Lingh
Satina (57) (SWB)
Asterix
val
Högbo
161 7,5
7
7
7,5
6,5
7
7
7G
42,5 Ej
42,5 Ej
Pärlan (SWB)
Highcruiser
Parodie
Placido
sto
Plönninge
163
8
8
7,5
7,5
8
8
6
6G
47 D
43,5 Ej
Qiera (SWB)
Carême (SWB)
Quota Z
Quinar
sto
Vreta
171
9
8
8
8
7
8
8
8G
48 D
49 D
Qlever (SWB)
Quintender
Classic Star (13) (SWB)
Cardento
val
Plönninge
166
8
8
7
7
8
8
7
7,5 Ej
46 I
45,5 I
Quantinie
Quadros
Katjanika
Lasino
sto
Riddersberg
159
8
7,5
8
6
6,5
8
9
8G
44 Ej
48,5 D
Queen Lady
Quaid
Granada
Graf Grannus
sto
Flyinge II
164
8
8
8
6
6,5
7,5
8,5
9G
44 Ej
49 D
Queen of Heart (SWB)
Heartbeat
Chanell K
Continue
sto
Grevagården 167 7,5
7
8
6
7
7,5
6,5
6G
43 Ej
42,5 Ej
QueenLucyTheValiant (SWSir Oldenburg
Narnia (SWB)
Maraton
sto
Nybro
166 7,5
6,5
6
7
8
8,5
9
7G
43,5 Ej
44,5 Ej
Queenstown
Quadros
Hewa
Capitol I
sto
Osby I
158
7
7,5
7
6,5
7,5
8
9
8 Ej
43,5 Ej
46,5 I
Quick Step (SWB)
Dirco Hästak (SWB)
Mazurka (SWB)
Master
sto
Vännäs Norrm 156
7
8
7
7,5
6,5
7
7,5
8G
43 Ej
44,5 Ej
Quinn (SWB)
Quarterback
Celine (F. 2) (SWB)
Come Back II
val
Osby I
168
8
7
7,5
7
8,5
7
5
5 Ej
45 I
39,5 Ej
R.Turesson (SWB)
Turmalin (SWB)
Contessa JS x (SWB)
Comefast xx
val
Strömsholm
161
8
7
7
7
6
6,5
7
7G
41,5 Ej
42,5 Ej
Rafael (SWB)
Ravell (SWB)
Tussilago (SWB)
Troll
val
Tärnö Säteri V 167
8
7,5
7
8,5
7,5
8,5
7
7 Ej
47 I
45 I
Rakel BN (SWB)
Cuper
Raguza (SWB)
Ragazzo
sto
Tingsryd
161 7,5
8
7
7
7,5
8
7,5
8,5 G
45 I
46,5 I
Rakenda (F. 4) (SWB)
Vivaldi K
Cokenda (F. 4) (SWB)
Cortez
sto
Nybro
164
7
7
7
7
7,5
5
5G
43,5 Ej
39,5 Ej
8
Rambo (SWB)
Cohiba
Rioja
Rastell
h
Vreta
169
7
6
6
6,5
7
6,5
7
6G
39 Ej
38,5 Ej
Ramina
Carême
Ristane
Calvados
sto
Vreta
168
7
7
7
6
6
7
8,5
8,5 G
40 Ej
45 I
Ramone (SWB)
Skovens Rafael
Celina (F. 4) (SWB)
Ceylon
val
Grevagården 164
8
7
7
8
7,5
7
6
6G
44,5 Ej
Ramses A
Blue Hors Rosoff
Lecia
Blue Hors Leredo
h
SVENLJUNGA 170 8,5
8
7
8,5
8,5
8,5
5
5G
49 D
42 Ej
Razzamatazz (SWB)
Clinton II
Vanilla Sky (SWB)
Oramé
h
Frödinge
7,5
7
6
8
8
8
9G
44,5 Ej
47,5 D
170
8
Red Hot Champion (SWB) Ludwigs Champion
Red Hot Lady xx
Strong Statement xx
val
Tärnö Säteri V 169 8,5
9
7
7
7,5
7
8,5
8U
46 I
Red Zapidoux (SWB)
Blue Hors Zack
Lexina
Ex Libris
val
Osby I
168
9
9
7
7
8
7,5
6
6G
47,5 I
Remember Me
Baltimore 1178
Romana
Regazzoni
val
Svärdsjö
161
8
7
8
8
6
7
7
7,5 G
Tara (SWB)
44 Ej
48 I
44,5 Ej
44,5 Ej
Remington (SWB)
Skovens Rafael
Bugatti Hilltop
val
Osby II
163
8
7,5
8
7,5
7,5
7
7
7 Ej
Reza (SWB)
Radisson VDL (ex Ram Lanzelotta (SWB)
Landlord
h
Grevagården 166
7
7,5
7,5
7
7
7
6
6 Ej
43 Ej
41 Ej
Ridges Larsen (SWB)
Blue Hors Romanov
Weltmeyer
val
Flyinge I
173 7,5
7,5
7
8
8
8
6
6G
46 I
42 Ej
Weltgraefin O
45,5 I
41 Ej
44,5 Ej
Ridges Mira (SWB)
Monte Bellini
Ridges Shine (SWB)
Dammen
sto
Flyinge II
165
9
8
8
6
6
7,5
8,5
6,5 G
44,5 Ej
47,5 I
Risky Business
Ronaldinho H
Rakita M
Ritual
sto
Åstorp
165
8
8
7
7
7
8
9
9,5 G
45 I
49,5 D
Rizzoli (F. 2) (SWB)
Totilas
Lamizana (F. 2) (SWB)
Lemon
sto
Flyinge I
171 8,5
8,5
7,5
8
10
9
5
5G
51,5 D
43,5 Ej
Rob Roy (SWB)
JJ RayBan
Apollonya (SWB)
Ravell
val
Bollerup
168 8,5
8
7
7
7
6
6,5
6,5 U
43,5 Ej
42,5 Ej
Rod-Rigo (SWB)
Pessoa VDL
Scarlette
Ahorn
val
Högbo
165
8
7,5
7,5
7,5
7
7,5
7,5
7G
45 I
45 I
Romance D'Annika (SWB) Skovens Rafael
Oskar II
sto
TFRK
167
10
9
7
8
8
8,5
6
7G
50,5 D
47,5 I
Romanz (SWB)
Blue Hors Don Roman Alina
Annika (SWB)
Archipel
val
Osby I
172
8
7,5
8
7,5
8
7
5
5G
46 I
40,5 Ej
Romeona (36) (SWB)
Blue Hors Don Roman Briona (36) (SWB)
Briar (SWB)
sto
Strömsholm
170
9
8,5
7,5
8,5
9
9,5
8
7,5 G
52 D
50 I
Rosea
Nistrea (16) (SWB)
Don Romantic
sto
Bollerup
8
8
8
8
9
8
6
6G
49 D
Rosie's Dreamlover (SWB)Cabachon
Dalwhinnie (SWB)
Summer Meadow
Landjäger G
val
Grevagården 166 7,5
162
7
7,5
8
7
8
7,5
7 Ej
45 I
44,5 Ej
44 Ej
Roxina
Bravour 1197
Roxanne
Mio de Baugy
sto
Timrå
165 7,5
8
8
7
7
7,5
8
8G
45 I
47 D
Royal Clash (SWB)
Cabachon
Jazz Classic
Cortez
h
Strömsholm
170
8
8
7
7
6,5
8
8
8,5 G
44,5 Ej
47,5 D
Royal de Courageux (SWBZorro
Ronja-Gay (SWB)
Royal
val
Tärnö Säteri V 168
8
7,5
6
6
6
6,5
8
7 Ej
40 Ej
43 Ej
Rozella (SWB)
Raziella
Blue Hors Don Romantic
sto
Osby I
170 7,5
7
7
8
8
8,5
5,5
6G
46 I
Blue Hors Romanov
41,5 Ej
Rudolph (SWB)
Zuidenwind
Rozette (SWB)
Rosevelt
val
Flyinge I
173 8,5
8,5
7
7
8
9
6
7G
48 D
Ruth la Belle
Skovens Rafael
Cortina (25) (SWB)
Cortus
sto
Tingsryd
161 8,5
8
7
7,5
8,5
8
5
6G
47,5 D
42,5 Ej
Råbäcka (1) (SWB)
Bellagio (ex Bliksem) Chantal (1)(SWB)
Good Future
sto
Grevagården 165
8
8
7,5
9
8
6
6G
48,5 D
44 Ej
8
46 I
Sacramento Valley
Satisfaction I
Abcea (SWB)
Robin Z
h
Högbo
164 7,5
7,5
7,5
7
6,5
7
7,5
8 Ej
43 Ej
Saga (SWB)
Sir Oldenburg
Begonia Pan (SWB)
Briar
sto
Riddersberg
163 8,5
7,5
7
7,5
7
7
6,5
7 Ej
44,5 Ej
43,5 Ej
160
40,5 Ej
40 Ej
46,5 I
46 I
Saga (SWB)
Homme d'Honneur xx Simone (SWB)
Lemon
sto
Nybro
7
6,5
8
7
6
6
6
6,5 U
Saga N
Sir Donnerhall
Camomill
Stanford
sto
Grevagården 173 8,5
8
7
7
7,5
8,5
7
7 Ej
Saigon (F.5) (SWB)
Everest
sto
Frödinge
7
7,5
7,5
7
8
9
8G
Sagans Afrodite (F. 5) (SWCardento
158
7
45 I
44 Ej
46,5 I
43,5 Ej
Salinn (28) (SWB)
Saigon (ex Swingo)
Cheri (28) (SWB)
Chirac
sto
Osby I
165
8
8,5
7
6,5
7
8
6
6G
45 I
Saltos Hästak (SWB)
Dirco Hästak (SWB)
Halla Hästak (SWB)
Cortus
h
Tingsryd
159 7,5
7,5
8
7
6,5
7
7
7G
43,5 Ej
44 Ej
Salva
Skovens Rafael
Scapula
Sir Donnerhall
sto
Flyinge I
156
7
8
7
7
7,5
8
6
6G
44,5 Ej
42 Ej
Samoura (14) (SWB)
San Amour
Magika (14) (SWB)
Maraton
sto
Osby I
165
9
8
7
8
7
8
7
7G
47 D
San Siroo (SWB)
Sir Oldenburg
Cavatina (SWB)
Cortez
h
Högbo RK
167 8,5
7,5
8
7
7,5
7,5
7
7G
46 I
Sandro Light
Saigon (ex Swingo)
Andromeda (SWB)
Rambo (SWB)
val
TFRK
165
8
8
6
9
8
7,5
7
7 G
46,5 I
Santana
Scolari
Highlight
Hochadel
sto
Åstorp
173
9
8
7,5
8
8,5
9,5
3
5G
50,5 D
Santiago (SWB)
Fighting Alpha
Cuba Libre (SWB)
Camaro M
h
Tingsryd
169
8
8
7
7,5
8
7,5
9,5
9,5 G
Santorini (SWB)
Zuidenwind
Jaffa (33) (SWB)
Saigon (ex Swingo)
val
Grevagården 174 7,5
7,5
7
8
7,5
7,5
7,5
7,5 Ej
Saphira
Carême 1153
Iprem Hästak
Advokat
sto
Nybro
171
9
8
7
9
7
8
7
8G
Sardentus Hästak (SWB) Cardento
Indra Hästak (SWB)
Cortus
h
Tingsryd
163
8
8
7
7
7,5
8
8
8G
Sativa (35) (SWB)
Heartbeat
Alva (35) (SWB)
Acagion
sto
Strömsholm
162
8
8
7
7,5
7,5
7,5
8,5
8,5 G
Sazkia
Rambo (SWB)
Bonica (F.2) (SWB)
Bellini
sto
Bollerup
161
7
7
8
7
7,5
7
6
6 Ej
46 I
45,5 I
43,5 Ej
42 Ej
46 I
49,5 D
45 I
44,5 Ej
48 D
47 I
45,5 I
47 D
45,5 I
47,5 D
43,5 Ej
41 Ej
Scientia (36) (SWB)
Temptation
Sigma (36) (SWB)
Sandro Hit
sto
Flyinge I
165
9
8
7,5
9
8
8
6
7G
49,5 D
45,5 I
Selma (44) (SWB)
Warsteiner (SWB)
Bernadette (SWB)
Bernstein
sto
Högbo
164
8
8
7
6,5
7
6
6,5
7 Ej
42,5 Ej
42,5 Ej
Selma Hästak (SWB)
Heartbeat
Hermine
Comes van de Heffinck
sto
Tingsryd
167
8
8
7
6,5
6,5
7,5
8,5
8G
43,5 Ej
47 D
Selma JG (62) (SWB)
Spender S (SWB)
Cajsa Cavat JG (62) (SWB)
Quite Easy
sto
Flyinge II
168
8
7,5
6
6,5
6
7,5
7,5
8 Ej
41,5 Ej
44,5 Ej
Selma-Cornelia IMS (SWB Cartier
Sarina
Kingston
sto
Svärdsjö
165
8
9
8
7
7
8
9
9,5 G
47 I
51,5 D
Sensation (SWB)
Society (SWB)
Prestige VDL
sto
Nybro
161
8
8
7,5
8
6,5
9
7
7G
47 I
46,5 I
Twiligt
Sensation Hästak
Lill Cotte Hästak (SWBHer Vanilla Sky (SWB)
Cardento
h
Tingsryd
161
8
8
7
7,5
7
9
9
9G
46,5 I
50 D
Siden Ek (SWB)
Sir Oldenburg
Salsa (SWB)
Sandro Song
sto
Örebro
161
8
8
7,5
7
7,5
8
6,5
6 Ej
46 I
44 Ej
Sienna SN (F. 2) (SWB)
Bravour
Samsara SN (F. 2) (SWB)
Canto
sto
Åstorp
168
9
8
7,5
6
8
8,5
9
9G
47 I
51 D
Sierra Nevada
Primär (SWB)
Lady Hamilton (SWB)
Silver Aisha
Eldorado vd Zeshoek Acadia
Simmebros Bisquit (SWB) Shooting Star
Finale
Nelson
sto
Bollerup
168
7
6
7
7,5
6
6
5
6G
39,5 Ej
37 Ej
Accord II
sto
Timrå
167
8
8
7
6,5
6
7
6
5G
42,5 Ej
41 Ej
Florestan I
sto
SVENLJUNGA 158
7
8
7
8,5
8,5
8
5
5G
47 D
40 Ej
Simmebros Martell (SWB)Insterburg TSF
Chabot (67) (SWB)
First Wish
val
SVENLJUNGA 163 7,5
7,5
7
9
7,5
8
5
6,5 G
46,5 I
41,5 Ej
Sir Bugatti SH (SWB)
Sir Oldenburg
Cereja (45) (SWB)
Bugatti Hilltop
val
Plönninge
158
7
7
7
8
7
7,5
8
8U
43,5 Ej
44,5 Ej
Sir Harry E (SWB)
Sir Oldenburg
Surfing Girl (SWB)
Beach Boy
val
Grevagården 170
8
7
7
7
8
7
7
7G
44 Ej
43 Ej
Sir Henry CS (SWB)
Sir Oldenburg
Heidi (F. 4) (SWB)
Cortez
val
Grums
169
7
8
8
6
7
7
6
6 Ej
43 Ej
42 Ej
Sir Kaukasus (SWB)
Sir Oldenburg
Fame VN (F. 2) (SWB)
Corrado WL
val
Strömsholm
159
7
8
7
7,5
7
7,5
7
7,5 G
44 Ej
44 Ej
Sir Kei (SWB)
Click and Cash
Alice T Underland (26) (SWB) Landprinz I
val
SVENLJUNGA 167
8
7
6
6
6,5
8,5
7
8,5 Ej
42 Ej
45 I
Sir Leon (SWB)
Sir Oldenburg
Antré (SWB)
Angard
val
Högbo
157
7
7
7
8
7
7
5,5
5,5 G
43 Ej
39 Ej
Sir Oliver (SWB)
Sir Oldenburg
Negrita (71) (SWB)
Epson
val
Tingsryd
170 8,5
8,5
7,5
8
8
9
8,5
10 G
49,5 D
52 D
Sir Popular (SWB)
Sir Oldenburg
Cara Mia (F. 2) (SWB)
Rosevelt
val
Grevagården 161 7,5
7,5
7,5
9
7
8
7,5
8G
46,5 I
Sir Royal (SWB)
Sir Oldenburg
Renates Rubin
Rubin Royal
val
Örebro
161
7
8
8
7
7
6
5
6 Ej
43 Ej
40 Ej
Sir Seven
Sir Oldenburg 1212 (u Cleo
Cortez
val
SVENLJUNGA 162
7
7
7
6,5
6,5
7,5
6,6
8 Ej
41,5 Ej
43,1 Ej
Sir Splendore
Sir Oldenburg
Dammtonia
Dammen
h
TFRK
158
7
8
8
7
6
7
8
7G
Sir Winter RAC
Sir Oldenburg
Wienna
Rubinstein I
val
Örebro
170
8
8
7
8
8
7,5
5
5 Ej
46,5 I
43 Ej
Sirrox (SWB)
Sir Oldenburg
44,5 Ej
46 I
45 I
40,5 Ej
Cioux (SWB)
Con Capitol
val
Strömsholm
169 8,5
8
7
6,5
8
6,5
7
7G
Sjöhagens Testarossa (9) (Temptation
Dora (9) (SWB)
Swift
sto
Högbo
171
9
8,5
7
7,5
8
7
6,5
5,5 Ej
Skogssköna Arezzo
Rolex TP
Carpediem
D-day
val
Timrå
170 7,5
8
7
7,5
7
7,5
5
5G
Skyfire HG (SWB)
Cohiba
Pendola (2) (SWB)
Pentagon (ex Paspartout)
h
Vreta
165
8
7,5
7
8
8
7,5
8
7G
46 I
Skywalking Girl (SWB)
Stedinger
Highstepper Girl (SWB)
Highlander
sto
Osby I
164 8,5
8
7
8
7,5
7,5
7
5G
46,5 I
Snow Town SN (SWB)
Eurocommerce Berlin Summer Wind SN xx (SWB)
Esteban xx
sto
Bollerup
164
8
8
7,5
6
7
7
7
5G
43,5 Ej
42,5 Ej
43 Ej
47 I
44,5 Ej
44 Ej
43,5 Ej
40 Ej
45 I
43 Ej
Soccoro MB (SWB)
Starkko
Gräfin 036
Goldstrand
h
Örebro
171
8
8
8
6,5
7
7
6
6 Ej
44,5 Ej
Sorandee (SWB)
Sir Oldenburg
Dee Dee (SWB)
Dionysos
h
Svärdsjö
164 8,5
8
7
6,5
6,5
7,5
7,5
6,5 Ej
44 Ej
45 I
Sorlona (72)
Chirlon
Sorina (72)
Pajazzo
sto
Tärnö Säteri V 158 7,5
7,5
7
8
6,5
6,5
6
6G
43 Ej
40,5 Ej
Spirit of Forever (SWB)
Bodyguard
Kindly
Rex Magna xx
val
Grevagården 165 7,5
7,5
7
8,5
8
7,5
4
4G
46 I
37,5 Ej
Spitfire (SWB)
Twiligt
Scarlet (SWB)
Master
sto
Tingsryd
8
7
7,5
9
6,5
7
7G
47 I
44,5 Ej
166
9
Starlet Hästak (9) (SWB) Cosmeo
Osaka Hästak (9) (SWB)
Carmargue
sto
Tingsryd
160
8
8
7
6,5
7,5
7,5
7
8G
44,5 Ej
Stella Artois (SWB)
Warsteiner (SWB)
Alice (SWB)
De la Gardie
sto
BODEN
163
8
8,5
7,5
8
8
7
5
5,5 G
47 D
41,5 Ej
45,5 I
Stiernhööks Airobic
Bocelli
Air Traffic Girl
Trofé
val
Svärdsjö
160
8
8
8
7
6
6,5
5
6 Ej
43,5 Ej
41,5 Ej
Stina av Uppegård (39) (SW
Warsteiner (SWB)
Shekira av Uppegård (39) (SW Akribori
sto
Riddersberg
168
8
8
7,5
8
7,5
8
6
6G
47 D
Stina RAA (SWB)
Starkko
Kamilla I
Calgary
sto
Frödinge
171
8
7,5
7,5
7
7
8
8
8G
45 I
Stolzina W
Stolzenberg
Paula W
Perigueux
sto
Plönninge
170 8,5
8
6
8
7
7,5
7,5
8G
45 I
45,5 I
Strathclyd (SWB)
Warsteiner (SWB)
Strathisla (SWB)
Saigon (ex Swingo)
val
Grevagården 167 7,5
7,5
8,5
7
7
7
7
7G
44,5 Ej
44,5 Ej
Strivers Wind EG (SWB)
Zuidenwind
Little Striver
Heslegårds Weltmeister
h
Strömsholm
162 8,5
8
7
7,5
8
9
8
8,5 G
48 D
49 D
Sunsét's Doris (SWB)
Cyklon (SWB)
Sunset Beach (SWB)
Beach Boy
sto
Bollerup
155
6
8
7
7
6
7,5
8
8G
41,5 Ej
44,5 Ej
Swea (42) (SWB)
Cabachon
Diva (42) (SWB)
Feliciano
sto
Grevagården 169
8
7
7
7
7
7
7
7G
Sweety's Neo (SWB)
Niveau (SWB)
Sweety Pie (F.2)
Swift
val
Flyinge I
167 7,5
7
7,5
8
7,5
8
7,5
6,5 G
45,5 I
44 Ej
Troon xx
val
Högbo
167
7
7
7
5,5
7
6,5
6,5 G
41,5 Ej
42 Ej
Svärtans Troobell (SWB) Bellagio (ex Bliksem) Kasans Kamé xx
8
43 Ej
43,5 Ej
47 D
43 Ej
Symone's Truelove (SWB) Aerline H (SWB)
Symone
Chico 91000487 (ej kv.h.)
sto
Plönninge
162
7
7
7
7,5
6,5
6,5
7
6G
41,5 Ej
40,5 Ej
Tamdhu (SWB)
Contant Q
Tacoma (SWB)
Cortez
val
Osby I
171
8
8,5
6
7
6,5
7
7
7G
43 Ej
43,5 Ej
TaraDee (SWB)
Baltimore
Irco Tweedee (SWB)
Irco Marco
sto
Grevagården 163 7,5
7,5
7
8
7
7,5
7
7G
44,5 Ej
43,5 Ej
The Real McBeat
Heartbeat
Zahra
Contender
h
Högbo
168
9
8,5
6
7,5
7
7,5
8,5
9G
45,5 I
48,5 I
The Real McHeart
Sir Oldenburg
The Real McAlley
Akribori
sto
Högbo
159
8
7,5
7
7
8
8
7
8G
45,5 I
45,5 I
Theia (13) (SWB)
Zuidenwind
Ceres (13) (SWB)
Figaro R
sto
Åstorp
158
7
7,5
8
6,5
6,5
6,5
6,5
7G
42 Ej
42,5 Ej
Thelma (SWB)
Temptation
Ringsbo's Miss Do It Blue
Blue Hors Don Romantic
sto
Flyinge I
165
9
8,5
7
8
8,5
9
6
6G
50 D
45,5 I
Thelma (SWB)
El Bundy
Tabita
Rolex
sto
Lillerud Värm 160
7
7,5
7,5
6,5
6
7
8
8,5 Ej
41,5 Ej
45,5 I
Thila (SWB)
Tornesch
Roberta (SWB)
Robin Z
sto
Osby II
156
6
8
8
7
7,5
8
8
7 Ej
44,5 Ej
45 I
Tibertius
Dirco Hästak
Prima
Robin Z
val
Högbo RK
164
8
7
7,5
8
6
7
7
8G
43,5 Ej
44,5 Ej
Abigail G (8) (SWB)
Tiger G (SWB)
Tuschinski
Sir Donnerhall
val
Bollerup
170
9
8,5
8
7,5
8
8
5
5,5 G
49 D
44 Ej
Titan DS
Tailormade TemptatioMartinette
Martini
h
Osby I
170 8,5
8
8
8,5
9
8
5
6G
50 D
43,5 Ej
Tongga (40) (SWB)
Turmalin (SWB)
Ramslök (40) (SWB)
Ralmé Z
sto
Flyinge I
165 7,5
7
7
8
6
7
7
7G
42,5 Ej
42,5 Ej
Toscana
Camaro M
Walencia
Warkantino
sto
Grevagården 165 8,5
7,5
6,5
6,5
6,5
7
8
8,5 G
42,5 Ej
46 I
Touch of Snowball (SWB) Tuschinski
Rubin Alba (SWB)
Rubinrot
sto
Bollerup
162
8
8
7
7
7,5
7,5
5,5
5,5 G
45 I
41,5 Ej
Transparante Blanche (SWDalwhinnie (SWB)
Sri Lanka
Seidon
sto
Vännäs Norrm 167
8
7,5
8
8
7
6,5
7
7G
45 I
44 Ej
Tresór
Turmalin (SWB)
Fanny Choice
Courage II
val
Strömsholm
158
7
7
8
6,5
6
6,5
7
7,5 G
41 Ej
43 Ej
Tripoli (60) (SWB)
Highcruiser
Trixie (60)
Napoleon
sto
Strömsholm
161
7
7
7
7
6,5
7
7
7,5 G
41,5 Ej
42,5 Ej
Trotyl (SWB)
Dionysos
Tiara (24) (SWB)
Kaliber
val
Strömsholm
170 7,5
7,5
7
8
7,5
6,5
6
6,5 G
44 Ej
41 Ej
Troyas Maximus
Contendro I
Farissa
For Feeling
h
TFRK
161
7
8
8,5
6,5
7
8
7,5
7G
45 I
46 I
True Love (40) (SWB)
Tornesch
Calumet (40) (SWB)
Calino
sto
Flyinge I
157
7
8
7,5
7
7
7
7,5
8G
43,5 Ej
45 I
Tuff Puls
Heartbeat
Concordia
Lipton
sto
Plönninge
160
7
7
7
6
6
6
6,5
6,5 G
Unbreakable AC (SWB)
Bravour
Urticaire
Pierrot
val
Flyinge I
169 8,5
9
7
6,5
6
8
9
9G
45 I
50,5 D
Capricia Gold (31) (SWB)
Acapulco Gold
sto
Grums
162
7
6
6
7
8
8
9 Ej
42 Ej
46 I
Vaia Con Dioz (31) (SWB) Szkopul
8
39 Ej
40 Ej
Waikiki D (SWB)
Wladimir O.A.
Nina (SWB)
Bernstein
sto
Tärnö Säteri V 162 7,5
7,5
8
7
7,5
7,5
6
6 Ej
45 I
Waimea
Zorro
Daylight Robbery
Robin Z
sto
Strömsholm
166
9
8
7
7,5
7,5
8,5
8
6G
47,5 I
46,5 I
Valkyria (F. 2) (SWB)
Blue Hors Don Roman Vintra (F.2) (SWB)
Silvano
sto
Strömsholm
168 8,5
7,5
7,5
8,5
8
7,5
6
5,5 G
47,5 D
42,5 Ej
Wapiti
Caleandro
Saline
Marlon
sto
TFRK
163
7
7
7,5
7
7
8,5
7,5
8 Ej
44 Ej
45,5 I
Wasabi (SWB)
Warsteiner (SWB)
Lizette (SWB)
Chirac
sto
Tärnö Säteri V 161 7,5
7,5
7,5
7,5
8
7
6
7G
45 I
42,5 Ej
Watch the Wind (SWB)
Zuidenwind
Watch Me
Prince Thatch xx
sto
Vreta
163 7,5
7,5
7
6,5
7
7,5
6
7G
43 Ej
42,5 Ej
Veillonella
Conaisseur
Verona
Wildvogel xx
sto
Plönninge
159
7
7
7,5
7
7
6,5
5,5
6 Ej
Werewolf
Baltimore 1178
For Grace
For Feeling
h
Örebro
162
8
8
8
7
7
7,5
7,5
7,5 G
Whisky in the jar (SWB)
Warsteiner (SWB)
Nova after Eight (13) (SWB)
Eighty Eight Keys xx
val
Plönninge
165
7
7
6
6
6
6
4
6G
Whistling (SWB)
Careful
Wendetta (SWB)
Goldgraf
sto
Plönninge
163
8
7,5
7
7
6
7,5
8,5
8G
43 Ej
White Sox
Cartier 1148
Paloma Picasso
Pablo
sto
Svärdsjö
167
8
8
8
7
7
7
8
8G
45 I
42 Ej
45,5 I
38 Ej
42,5 Ej
39,5 Ej
46,5 I
36 Ej
46,5 I
47 D
Viktory (SWB)
Vivaldi K
Mira
Quattro B (SF)
h
Osby I
170
8
8
7
8
7
8
9
9G
46 I
49 D
Wild Card
Bravour
Wilda (SWB)
Etrusco
val
Nybro
163
7
7,5
7
8
7,5
8
7,5
7,5 G
45 I
44,5 Ej
Wild Honey (SWB)
Shooting Star
Russie of Rapsodie xx
Lane Court xx
sto
Suderbys Går 161
8
8,5
7,5
8
7
7
6,5
7G
46 I
44,5 Ej
Wild Love
Love is in the air (SWBWild Wilma (SWB)
Warsteiner
val
Högbo RK
172
8
8
7
7,5
6,5
6,5
7,5
6,5 G
43,5 Ej
43,5 Ej
Vilda X
Tornesch
Hexan
Cortez
sto
Timrå
164
8
8
8
7,5
7
8
7,5
7G
46,5 I
46,5 I
Vilgot F (SWB)
Algot (SWB)
Vilja F (SWB)
Manhattan
val
Grevagården 160 7,5
7,5
7,5
7
8
8
9
9,5 G
45,5 I
49 D
Willia (SWB)
Weltman
Minell
Kaliber
sto
Örebro
161
8
8
8
8
7
7,5
7,5
8G
46,5 I
47 I
Wilmer R. (SWB)
Odermus R
Winnie Rose (SWB)
Electro
val
Bollerup
169 7,5
7
7
6
6
7
7
6G
40,5 Ej
41,5 Ej
Wimla (SWB)
Turmalin (SWB)
45,5 I
Kasandra B
Kolibri
sto
Svärdsjö
162
8
8
8
7
7
7,5
7,5
7G
Vincit omnia (36) (SWB) Dirco Hästak (SWB)
Umbria (36) (SWB)
Briar
sto
TFRK
160
7
7,5
7,5
8
7
7
7
5G
44 Ej
41 Ej
46 I
Windflicka (SWB)
Zuidenwind
Flair
Diamond DH 330
sto
Plönninge
165 7,5
7
7
8
8
7
7
7G
44,5 Ej
42,5 Ej
Windjammer (SWB)
Zuidenwind
Mona (SWB)
Angard
val
Svärdsjö
166
8
8
8
7
8
7,5
8,5
8,5 G
46,5 I
48,5 D
Winjas Wilda
Turmalin
Sara
Sack
sto
Örebro
163
8
8
8
6
7
7,5
6,5
7G
44,5 Ej
45 I
Winston (SWB)
Warsteiner (SWB)
Divina (SWB)
Dionysos
val
Tärnö Säteri V 171 8,5
8
7
6,5
8
7
7
6,5 G
45 I
44 Ej
Winstone (SWB)
Highcruiser
Wilma
Wolkentanz
val
Riddersberg
162 7,5
7
7
7
7
7,5
7
7G
43 Ej
43 Ej
Viola Tricolor
Warsteiner
Mimosa
Maraton
sto
Strömsholm
161 7,5
7,5
7
6,5
7
7,5
7
6,5 Ej
43 Ej
43 Ej
Violette (SWB)
Cohiba
Narva (SWB)
Electro
sto
Osby I
169
7
7
8
7
7
7
8,5
8,5 G
43 Ej
Viva La Diva (SWB)
Magini (SWB)
Rigth Nigth
Rhett Butler xx
sto
TFRK
161
8
7
7
7
7
6,5
7
7G
42,5 Ej
42,5 Ej
46 I
Viva la Diva LT
Camaro M
Vienna (53) (SWB)
Aerline H
sto
Bollerup
170
7
7
5,5
7
6,5
7
9
9 Ej
40 Ej
44,5 Ej
Wondoctro EG (SWB)
Indoctro
Wonder G
Candidat
h
Osby I
163
8
8
6,5
8,5
6,5
7
8,5
8 Ej
44,5 Ej
Xavi (SWB)
Hip Hop (SWB)
Actris
Acadius
val
Bollerup
167
7
7,5
8
7
6,5
7
7
6,5 G
43 Ej
43 Ej
46 I
Yameister (SWB)
Nintender (ex. V. Sam Nightmare
Night and Day
h
Flyinge II
162 7,5
7
7
6,5
6
7
6,5
6,5 G
41 Ej
41,5 Ej
Yoruba Star (SWB)
Floré Star
Voodoo (48) (SWB)
Corrado WL
val
Grevagården 166
7
8
8
8
7,5
7,5
7,5
8,5 G
46 I
46,5 I
Ypres (SWB)
Cohiba
Bonnie (SWB)
Robin Z
val
Vreta
163 8,5
7,5
8
8
7
7,5
7
6,5 G
46,5 I
45 I
Zaccheus (SWB)
Blue Hors Don Roman Zsa Zsa Gabor (SWB)
Caprimond
val
Riddersberg
166
9
9
9
8
9
7
5
5G
Zailor M (SWB)
Bocelli (SWB)
Zabbina (SWB)
Pontus
val
Tingsryd
166
8
7,5
7
8,5
8
7,5
6
6,5 G
Zally (SWB)
Dirco Hästak (SWB)
Bravalidens TP (SWB)
Pentagon (ex Paspartout)
sto
Suderbys Går 160 7,5
7,5
8
7,5
7
6,5
8
7G
44 Ej
44,5 Ej
Zamba K (SWB)
Blue Hors Zack
Menuette (SWB)
Nocturne
val
Nybro
162
7
7
7
7
7
7,5
6
6,5 Ej
42,5 Ej
41 Ej
169
51 D
46,5 I
44 Ej
42,5 Ej
Zanteeno W (SWB)
Zuidenwind
Tiana (F. 6) (SWB)
Advokat
val
TFRK
9
8
8
7
9
9
8
8G
50 D
50 D
Zanto (SWB)
Cantoblanco
Aerly Zurprize (SWB)
Aerline H
val
Tärnö Säteri V 171 8,5
7,5
7
7
7
7,5
8,5
8G
44,5 Ej
47 D
Zara (F. 2) (SWB)
Blue Hors Zack
Mira (F. 2) (SWB)
De Niro
sto
Örebro
9
7
8
8
8
6
6G
48 D
44 Ej
162
8
Zascha (SWB)
Zuidenwind
Goldika
Welt Hit II
sto
Åstorp
166
8
8
8
7
8,5
7
6,5
7G
46,5 I
44,5 Ej
Zavier (SWB)
Odermus R
Zimone (SWB)
Akribori
val
Bollerup
162
8
8
8
6
7
7,5
7,5
7,5 G
44,5 Ej
46,5 I
Zee Campari (SWB)
Master (SWB)
Zeiga (1) (SWB)
Dardel
h
Flyinge II
163 7,5
7
7,5
7
7,5
6,5
6,5
7G
43 Ej
42 Ej
Zelda (66) (SWB)
Figaro R
Bellinda (66) (SWB)
Bellini
sto
Strömsholm
163
7
7
7
7
6
7
6,5
7G
41 Ej
41,5 Ej
Zenato SB
Zauberdeyk/TrakehneMilles Fleures
Don Primero
val
Tärnö Säteri V 162 8,5
8
7,5
7
8
7
6
5,5 G
46 I
42,5 Ej
Zero G (SWB)
Cohiba
Ephebe For Ever
val
Vreta
166
7
7
7
7,5
7,5
7
7
6 Ej
43 Ej
41 Ej
Zes Phantom S (1) (SWB) Everglades VDL (ex Br Zerosa (1) (SWB)
New Balance
h
Osby I
175
7
7
7
7
6
7
9
10 G
41 Ej
47 D
Zeus (SWB)
Maximilian
val
TFRK
167
7
7
8
8
8
7
6
6G
45 I
41 Ej
Zuidenwind
Zamora
Lady (44) (SWB)
Ziggy Stardust (SWB)
Nintender (ex. V. Sam Calista (SWB)
Cortez
val
Tärnö Säteri V 166
8
7,5
7,5
7
7,5
6
8
7G
43,5 Ej
Zinnia (40) (SWB)
Lingh
Cikooria (40) (SWB)
Rosevelt
sto
Svärdsjö
166
8
9
8
7,5
8
8
7,5
8G
48,5 D
Zinzano (SWB)
Connaisseur
Zorella (F. 2) (SWB)
Amiral
h
Vreta
166
8
7,5
8
7
9
8,5
6
6G
48 D
44 Ej
Zirocko
Zuidenwind 1187
Nikita
Falleur 762
val
Åstorp
162 7,5
7
7,5
6
6
6
5,5
6 Ej
40 Ej
39,5 Ej
Zitella
Zuidenwind
Babs
Bernstein
sto
Åstorp
165
7,5
7,5
6,5
7
9
5
5G
Ziva JS (SWB)
Arlando Z
Africa (SWB)
Baloubet du Rouet (SF)
sto
Strömsholm
162 7,5
7,5
7
7
6,5
7,5
8
8G
Zo Nice
Zorro
Metallica (SWB)
Everest
sto
Vreta
162 7,5
7,5
8
8
6,5
8
8,5
8,5 G
45,5 I
48 D
Zodiac (SWB)
Lingh
Zimba (SWB)
Solos Carex
val
Grevagården 169 8,5
8
8
7
7,5
7,5
7
7G
46,5 I
46 I
Zolei FW (SWB)
Zorro
Carisma (SWB)
Caretino
sto
Strömsholm
8
7,5
7
7
7
7,5
7,5
7,5 Ej
44 Ej
45 I
Zolero
Blue Hors Don Roman Zavannah (SWB)
Zephyr
val
Grevagården 167 8,5
8
7,5
8,5
8,5
7
6
6G
48 D
43 Ej
167
8
45,5 I
43 Ej
44 Ej
48,5 I
42 Ej
45,5 I
Zormena J
Zorro
Remena Q (SWB)
Remember (ex Ranco)
sto
Grums
167
7
7
6,5
8
7
7
7
5 Ej
42,5 Ej
39,5 Ej
Zoroya (SWB)
Zuidenwind
Donellie (SWB)
Don Schufro
sto
Osby II
166
8
7,5
8
8
8,5
8
8
8G
48 D
47,5 D
Zoul Mate
Blue Hors Zack
Daylight
Donnerhall
h
Tingsryd
169 8,5
8,5
7,5
8
7,5
9
6
6G
49 D
45,5 I
Ztorm HL
Zuidenwind
Zamantha (SWB)
Zephyr
h
Vreta
164
8
7
7,5
7,5
8
7
6,5
6G
45 I
42 Ej
Zudious (SWB)
Zuidenwind
Serious (SWB)
Sandreo
sto
Grums
160
8
8
7,5
7
8
7,5
7
8G
46 I
46 I
Zumba (32) (SWB)
Chairman La Silla
Let's Dance (32) (SWB)
Feliciano (SWB)
sto
Flyinge I
174
8
9
7
7
7
8,5
9
9G
46,5 I
50,5 D
Zunshine (1) (SWB)
JJ RayBan
Zantana (1) (SWB)
Martini
sto
Flyinge II
158 7,5
7,5
7
6,5
6
6,5
6
7G
41 Ej
41,5 Ej
Zuperlicious (SWB)
Blue Hors Zack
Delicious (SWB)
Dionysos
sto
Flyinge I
161
8
8,5
7,5
7
8
8
7
7G
47 D
46 I
Zuxess (F. 2) (SWB)
Firenze
Zavannah (F. 2) (SWB)
Ampere
sto
Grums
165
8
8
8
7,5
7
7
6,5
7G
45,5 I
44,5 Ej
Zwingfly (SWB)
Zuidenwind
Madeira (41) (SWB)
Master
h
Åstorp
166
8
8
7
6,5
9
7
5
6 Ej
45,5 I
41 Ej
ZZ Top (SWB)
Zuidenwind
Zara (SWB)
Don Romantic
val
Åstorp
169
9
8,5
7,5
7
8
7,5
5
5,5 Ej
47,5 I
43 Ej
ZZ Top (SWB)
Zuidenwind
Aula T (23) (SWB)
Cortez
val
Flyinge I
157
7
8
8
6,5
8
8
7,5
8G
45,5 I
Ängalizz Cashmira
Cashmir
Mazurka-Lizz (42)
Madrigal
sto
Plönninge
163 8,5
8
7
8
8
8
6,5
6,5 G
47,5 D
44,5 Ej
Öjje (SWB)
Homme d'Honneur xx Miranda (5) (SWB)
Lemon
val
Nybro
162 7,5
7
7,5
8
7
7
6
6,5 G
44 Ej
41,5 Ej
Östen (SWB)
Rambo (SWB)
Ismir
val
Nybro
162
6
6
8
7,5
7
6
6G
41,5 Ej
38 Ej
Isabel (1) (SWB)
7
46,5 I
Download
Related flashcards
Create Flashcards