Skötselråd Vita Trämöbler

advertisement
outdoor living by hillerstorp
www.hillerstorp.se
SKÖTSELRÅD
Vitlaserade trämöbler
Möbler tillhörande den här gruppen är tillverkade av furu som
täcklaserats. Trä är ett levande material som upptar och avger
fukt, vilket kan ge upphov till sprickbildning i träets yta.
Möbelns hållfasthet och funktion försämras inte av ytsprickor.
Skulle det uppstå missfärgning vid kvistarna i träet, kommer
den med tiden att blekas ned av solljuset. Man kan även måla
missfärgningen med HT Bättringsfärg eller vit täcklasyr för
utomhusbruk.
Lasyren på möbler som används under bar himmel kommer
successivt att brytas ned av fukt, väta och solsken. Hårdast
utsatta är horisontella ytor som bordsskivor och armstöd. Efter
en eller flera säsonger – beroende på väder, vind och hur väl du
tar hand om dina möbler – kan det krävas att möbeln målas
om. Nya lasyrer för utomhusbruk finns att köpa där våra möbler
säljs.
Vinterförvaring
Skydda dina möbler från fukt och regn så gott det går. När du
inte använder möbeln, ställ den gärna under tak eller täck över
med ett möbelskydd. Vinterförvaringen bör ske skyddat, svalt
och inte för torrt. Det går även att vinterförvara möbeln ute.
Tänk då på att skydda möbeln väl med exempelvis ett möbelskydd. Snö och regn ska inte komma i kontakt med möbeln och
förvaringen måste vara ventilerad. Tvätta och torka av möblerna innan du ställer undan dem för vintern.
MAINTENANCE ADVICE
White stained wooden furniture
Furniture in this category is made of stained pine. Wood is a
living material that absorbs and emits moisture. This could
lead to cracks in the wood surface but has no impact on the
durability of the furniture.
If discoloration appears at the knots of the timber, this will fade
by sunlight after some time. HT Touch-up paint or white stain
for outdoors can also be used to touch-up the furniture.
The stain on furniture outside will gradually degrade by damp,
water, and sunlight. Horizontal surfaces such as tabletops and
armrests are the most exposed. After one or more seasons –
depending on weather, wind, and how well you maintain your
furniture – you might have to repaint your furniture. New stains
for outdoor use can be bought where our furniture is sold.
Winter storage
Protect your furniture from damp and water as much as possible. When not in use, keep your furniture under shelter or use
a furniture cover. Store under shelter over winter, somewhere
cool and not too dry. You can also store you furniture outdoors
over the winter. But remember to protect the furniture using
for example a furniture cover. Don’t let snow and rain come
into contact with the furniture and make sure to leave space
between the furniture and the cover for ventilation. Wash and
wipe down the furniture before putting them away for the
winter.
HOITO-OHJE
Valkoiset kuultomaalatutu puukalusteet
Tämä kaluste on valmistettu kuultomaalatusta männystä.
Puu on elävä materiaali joka ottaa vastaan ja luovuttaa
kosteutta, mikä saattaa aiheuttaa puun pinnalle halkeamia.
Kalusteen kestävyys ei heikkene tämän takia.
Jos pinnalle ilmaantuu värjäytymisiä , ne vaalenevat ajan
kuluessa auringon valossa.Voit myös maalata niitä Hillerstorps
Trä HT korjausväriä käyttäen tai käytä muita ulkokäyttöön
tarkoiitettuja maaleja.
Talvisäilytys
Suojaa kalusteet kosteudelta ja sateelta. Kun ette käytä
kalusteita laittakaa ne katon alle tai suojatkaa kaluste
suojapussilla. Pese ja kuivaa kalusteet säännöllisesti.
Käytä mietoa pesuainetta. Säilytä kalusteet sisätiloissa
talven ylitse haaleassa ei liian kuivassa ilmatilassa. Pese ja
kuivaa ennen säilöntää. Jonkun ajan jälkeen (vuosien)
tarvitsee kalusteet maalata uudelleen, käytä maalia joka
on tarkoitettu ulkotilaan.
TILLBEHÖR | ACCESSORIES
MÖBELTASSAR
NYLON FEET.
4 st. Art.nr. 950
BÄTTRINGSFÄRG
TOUCH UP PAINT 20 ml.
VIT | WHITE. Art.nr. 977
PARASOLLSKYDD
PARASOLCOVER
Art.nr. 956
MÖBELSKYDD
FURNITURE COVER.
160x225x95 cm. Art.nr. 946160
225x225x95 cm. Art.nr. 946225
350x225x95 cm. Art.nr. 946350
Download
Related flashcards
Create Flashcards