Rune Danielsen, Re:Media - Sponsor og eventforeningen

advertisement
Media, Sponsing og Event
Hvorfor er det ikke mer samspill?
Tematikk
1
Mediemarkedet
2
Mediebyråmarkedet
3
Hva er det som hindrer integrasjon?
4
Hva er det som skaper integrasjon?
5
Det er behov for helt nye målinger
Langsiktig utvikling i global adspend, 1981-2014
Volum 2014 – ca 550 Milliarder USD
US$bn, red bars denote yr-on-yr decline
Source: Warc’s adspend data and forecasts, April 2013
Extracted from Adstats: Global adspend forecast
To click through to article, use Slide Show view
Media trends
4 globale aktører har 80% av markedet
Trends in global sponsorship spend,
December 2012
US$bn, yr-on-yr % change in brackets
Source: GroupM’s This Year, Next Year; December 2012
Extracted from Adstats: Global sponsorship
To click through to article, use Slide Show view
Media trends
IRM trender i markedet
Omsetningstall fra IRM/Sponsor Insight
• Sponsing
• Eventmarkedsføring
(4018 millioner, + 5,6 %)
(2025 millioner, + 12,4%)
Hva er driverne i markedet?
• Fortsatt vekst i markedet
• Fokus på kjøp
• Big Data – individnivå – Real Time
• Sosialt og Mobilt
Det er ikke betalingsmodellene som er feil
Mediebyråene
ønsker
å jobbe
kreativt
Det er mangel
på riktige
kontakter
og de vil jobbe med engasjement
Det er mangel på kompetanse
OgMangel
kundeopplevelser
på fantasi?
Hva hindrer integrasjon?
Hva kan bringe det sammen?
Sponsing
& Events
MediaByråene
Metrics used to evaluate sponsorships, 2012
% of respondents who ranked the factor a 9 or a 10 on a 10-point scale, where 10 is extremely valuable
Source: IEG, LLC; 2012
Extracted from Adstats: Global sponsorship
To click through to article, use Slide Show view
Media trends
Tettere på kundene - Det viktigste vi
trenger svar på
Samle løpende data
fra kunder
Videreutvikle modellering
Tracke & Beregne
Utvikle modeller
Kundepsykologien
Felles for de fleste modelleringer av effekter – er at de beregner elastisiteter
Og optimaliserer på et overordnet nivå. For å øke presisjonen i modellene
Må vi ta med kundepsykologien
Real Time Experience Tracking
•
•
•
•
•
Daglig datafangst av kundeopplevelser i alle
typer kanaler hvor kunden er i kontakt med
merkevaren
Egen og konkurrerende merker
Utfyllende kommentarer og bilder
App som automatisk lastes ned til agentens
telefon ved verving
Baseline Survey (gjennom web) sikrer god
bakgrunnsinformasjon om agenten
Faste kundepanel
Start
Gjennom måleperioden
Survey
Fire typer tilbakemeldinger
Konseptet
Kjennskap
Preferanse
Bruk
Demografi
Reklame
Besøk
Kjøp
R.Tr
ack
er
Oppleve
Frivillig
Slutt
Dagbok
Survey
R
.
T
r
a
c
k
e
r
Opplevelser
Ris & Ros
Tips
Kjennskap
Preferanse
Bruk
Demografi
Oppsummering
• Få orden på tallene
• Jobb for integrasjon og mot silo-tenkningen
• Sosiale medier viktigste driver for integrasjon
• Målemetodene må tettere på opplevelsene og
kundepsykologien må inn i modelleringen
WE
ARE
MEDIA
Download