Kapp det gode liv brosjyra

advertisement
3
1
20
gode
ppdet
“
liv.no
e
agazin
ravel M
T
e
/
r
ø
in
as
nnm
vsmag
ø re S u
s
g
o
Reiseli
rd
ordfjo
Ytre N
ka
Jan H
elgø
y Ord
førar
i Van
ylven
Dei unike dråpane i vest
komm
une
E39
Forord
Overnatting
Kapp det gode liv er eit reise- og
næringslivskonsept i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.
Verdt å sjå
Servering
opplevingar langs kysten av ytre Nordfjord
og søre Sunnmøre.
Vi vil vere eit reiselivsverkty for destinasjonsselskapa i Nordfjord og på Sunnmøre, slik at
endå fleire kan oppleve kystkulturen vår.
Små og store aktørar nord og sør om Vestkapp har samla seg for å bli meir synlege og
slagkraftige som reiselivsaktørar.
Museum
Kafé
Ålesund
Runde Miljøsenter
Knutholmen
Galleri
Hareid
Fosnavåg
Butikk
Vestkapp
–
Galleri Frøya / Sommerakademiet
Ulsteinvik
EogE kunst- og handverk
Herøy Kystmuseum
Lanternen Marina
Herøy Kystcamp
E136
E39
E136
Runde Fyr
Aktivitet
Cape of good life is an attempt to make it
easier for you to find the great adventures
along the coast of Nordfjord and South
Sunnmøre. A tool so that still more may
experience our coastal culture.
–
Pamela Dunbar Atelier / Holmen Atelier
Ulsteinvik Vandrerhjem
Kaffebaren
E39
Larsnes
Ørsta Reiselivslag /
Naturfestivalen
Ørsta
Hakallegarden
Selje kommune–
Vågsøy kommune
– Eid kommune
–
Nore Fjordsenter
–
–
4
5
5
6
9
10
11
E136
YTRE NORDFJORD
Informasjon
Cape of good life is both a travel and
business concept for the county of
Møre og Romsdal and Sogn og Fjordane.
Kapp det gode liv skal gjere det enklare for
turistane å sjølve legge opp til fantastiske
Made by small and large players north and
south of the Western Cape to become more
visible for those who are visiting our region.
Ivar Aasen-tunet
12
12
–RUNDE FYR
Runde Miljøsenter–
13
Lanternen– 13
HERØY KYSTCAMP13
Sande kommune– 14
Ulstein kommune– 16
Troll Fjordhytter
Selje
EogE kunst- og handverk
Galleri Brødrene Vik
Kvilehytta
Måløy
Nore Fjordsenter
E39
15
Bremanger
Nordfjordeid
Ulsteinvik Vandrerhjem
og Sommerhotell
15
15
Galleri Frøya / Sommerakademiet
Pamela Dunbar / Holmen Atelier
Knutholmen
Kaffebaren
Svelgen
– – 17
17
Kalina Yacht Charter
Vanylven kommune
–
Galleri Brødrene Vik
Hakallegarden–
Troll Fjordhytter– Ivar Aasen-tunet– Kvilehytta
– Ørsta Reiselivslag / 15
Naturfestivalen
–17
18
–19
20
20
20
22
– 23
SØRE SUNNMØRE
Volda
Fiskå
Sandane
15
Kapp det gode liv
Florø
Postboks 168
6065 Ulsteinvik
[email protected]
www.kappdetgodeliv.no
5
E39
5
Utgjevar
Design / Layout
Opplag
redaktør og
Prosjektleiar
MarkNADsansvarleg
språk
Fantastiske Osberget
Magne Grimstad jr.
Kvar einskild aktør / annonsør er ansvarleg for tekst, innhald og bilde.
Hildegunn Welle (AD)
Desiré Gugelmann
Trykk
Tinde Design og Trykk
6 500
Norsk og engelsk
år
Galleri Frøya / Sommerakademiet
Velkommen til et innholdsrikt
Kultursenter med atmosfære og
særpreg i Kalvåg. Her er Galleri Frøya,
Galleri Butikken og Galleri Loftet.
Sommerakademiet feirer 15 år i år og
har base her for sine aktiviteter.
Galleri Frøya og Galleri Loftet har skiftende
utstillinger hele året. Jubileumssesongen
åpner 15. juni kl 17:00
Karin Flatøy Svarstad, kunstner og innehaver, tar imot grupper for omvisning,
mottakelser for bryllup, runde dager og
spesielle anledninger. Karin tar også imot
hospitanter som vil lære seg toving og bruk
og utnyttelse av ull.
Galleri Butikken har et spennende utvalg av
kunst og handverk av høy kvalitet. Spesielle
handverksprodukter fra landa i vesterled.
Salg av gardsmatprodukter, blant anna
krydder fra Arne Brimi og Fair Trade
produkter.
En kan leie Galleri Frøya og Galleri Loftet til
utstillinger, og arrangement.
Sommerakademiet tilbyr et spennende jubileumsprogram innen kunst- og kulturformidling. Flere kurs, utstillinger og temakvelder.
Programmet inneholder også spennende
og innholdsrike tematurer i Vesterled til
Shetland, Orknøyene, Færøyene, Island,
Isle of Man og Hebridene. En kommer bak
turistfasaden og får kontakt med lokalbefolkningen. I år tilbydes flere typer malekurs
samt tovekurs og skrivekurs. Det tilrettelegges aktiviteter for store og små.
Galleri Frøya – Galleri Butikken har åpent
lørdager hele året. Andre tidspunkt etter
avtale for grupper og andre. I sesongen
åpent hver dag, og etter avtale utenom
åpningstider.
Exciting and informative theme tours
to e.g. Shetland, Orkney, and Faroe
Islands behind the tourist trail, as well as
several types of painting classes, felting
courses, theme courses and seminars.
Open daily 11.00 to 17.00 during season.
Saturdays 11.00 to 14.00 or any time by
appointment.
Kalvåg in itself is a large living hotel!
Good atmosphere, great food in a
salty coastal cultural landscape. Everybody
falls in love with Knutholmen and the fishing village Kalvåg.
Within walking distance around the little
bay you will find houses, a restaurant with
dance floor, hotel and conference rooms.
4
BREMANGER
BREMANGER
EID
Seafood specialties from fresh ingredients,
since we practically are “sitting” on the fishing grounds, just a stone’s throw away.
Bring your family, friends, colleagues or
clients to experience the paradise of Kalvåg.
We focus on traditional seafood, as well as
we like to invent new dishes based on the
raw materials we find in the sea around
Kalvåg.
Treng du inspirasjon og gåver?
10-års jubileum!
A: Pamela Dunbar Atelier/
Holmen Atelier
Sentrum, 6729 Kalvåg
T: +47 908 25 657
M:[email protected]
W:www.holmenatelier.no
FB: Pamela Dunbar Atelier
Velkomen til Holmen Atelier på
Knutholmen, Kalvåg. Her er det samla ein
kolleksjon av handverk og gåver frå Irland,
Storbritannia og Skandanavia, i tillegg til
sal av plagg og tilbehør i eigen design og
produksjon, sal av strikkemaskiner, utstyr
og undervisning.
Sommarutstillingen 1. juli til 11. august.
Atelieret og verkstad er ope kvar dag i
sommarsesongen - fem dagar i veka resten
av året. Ope kveldar etter avtale.
5
Looking for inspiration and gifts?
Welcome to Holmen Atelier, Kalvåg.
We can offer a wide selection of handwork
and gifts from Ireland, UK and Scandanavia
in addition to the sale of unique knitwear
and accessories, knitting machines, equipment and tuition.
The studio and giftshop are open everyday
in the summer season, five days a week rest
of the year. Open by appointment in the
evening.
SELJE
Familien Fosse som eig og driv staden har
lagt vekt på at den gamle sjøbustilen vert
teken vare på. Vår spesialitet er mat frå
havet. Ferske råvarer er viktig for eit godt
resultat. Vi ligg midt i spiskammerset, med
fiskefelta berre eit steinkast utanfor.
Ta med deg familie, gode vener, kollegaer
Vi legg vekt på tradisjonsrik fiskemat, i
tillegg likar vi å finne på nye rettar basert på
dei råvarene vi finn i havet rundt Kalvåg.
When you get to Knutholmen you have step
over into a maritime world, hosted by the
Fosse family that maintains the traditions
and the buildings here.
VÅGSØY
Likar du god atmosfære, god mat og ramsalt
kystkultur? Då er Knutholmen og fiskeværet
Kalvåg ein stad du vil trivast.
I gangavstand rundt den vesle vågen finn
du rorbuene, restauranten med dansegolv,
hotellromma og kurslokala.
Når du kjem til Knutholmen har du teke
steget inn i ei maritim verd.
eller kundar til fiske- og opplevingsparadiset
Kalvåg. Vi er kjende for god mat. Dette
omdømme set vi vår ære i å halde fast ved.
Vi tykkjer mat er spanande og råvarene frå
havet får du ikkje ferskare enn i Kalvåg!
HAREID
Ta kontakt for mer informasjon og for hjelp
til planlegging av aktiviteter.
Pamela Dunbar Atelier / Holmen Atelier
Kalvåg i seg sjølv er eit stort levande
hotell!
HERØY
10
ULSTEIN
år
VANYLVEN
15
A: Galleri Frøya /
Sommerakademiet
6729 Kalvåg
T: +47 952 15 399
M:[email protected]
W: karinflatoysvarstad.com/
sommerakademiet.com
FB: Galleri Frøya
ØRSTA
A:Knutholmen
6729 Kalvåg
T: +47 57 79 69 00
M:[email protected]
W:www.knutholmen.no
SANDE
Knutholmen
HAREID
HERØY
VANYLVEN
ULSTEIN
SANDE
A:Eid kommune
Rådhusvegen 11
6770 Nordfjordeid
T: +47 57 88 58 00
M:[email protected]
W:www.eid.kommune.no www.nordfjordeid.no
Eid kommune
ØRSTA
Foto: Lars Lunde
Foto: Eid kommune
Naturen og omgjevnadane til kommunen
byr på rike høve til friluftsliv og sportsleg
aktivitet. Turboka Til fjells i Eid (denne
finn du på www.nordfjordeid.no) viser til
heile 73 turar med kart og informasjon.
Norsk Fjordhestsenter som er det nasjonale senteret for Fjordhest, tek deg med på
rideturar til fjells og har faste rideleirar om
sommaren. Evas ridesenter har og rideleirar
for born og ungdom. Dei flotte skiløypene
på Harpefossen og i Fladalen er arena for
både aktive idrettsutøvarar og dei som har
eit meir avslappa turbehov Golfbana på
Stokkenes har ni hol, og ligg like inntil Eidselva med eit rikt lakse-og ørretfiske.
Eid er kulturkommunen i Sogn og Fjordane.
Her finn du det einast operahuset i Noreg
(utanom Oslo), som i år m.a. inviterer til
operetten Flaggermusen av J. Strauss.
Speledatoar frå 1-13. oktober. Malakoff
Rokkfestival som i år er den 18-20. juli,
invitere til møte med toppartistar som The
BREMANGER
Nordfjordeid med Eidsgata er kjend for
sine verneverdige trehus. Her inviterer vi til
Sommarshopping og eit yrande folkeliv kvar
laurdag om sommaren. Galleriet Gamlebanken ligg sentralt her og tilbyr flott kunst
og handverk. Like inntil gata ligg gravhaugane på Myklebust der det er gjort
nokre av dei mest spennande vikingfunna i
landet. Filmen med historia om ”det brente
skipet” (du finn denne på www.nordfjordeid.no) er frå denne staden.
Experience the good life in Eid
by skiing in the beautiful trails at
Harpefossen or Fladalen including the culture trail and stallion show in May. Elskhug
and Eksis in June, Malkoff rock festival
in July and opera in the Opera House Nordfjord in October.
Take a trip through the conservation
Eidsgata a day of summer shopping, art
exhibitions in the Old Bank and bring food
to grill at Jektehola. End your lucky day with
salmon fishing in Eidselva.
EID
Hives, Kaizers orchestra, Morten Abel, Eva
Weel Skram og mange fleire. Sjå artistlista
på www.malakoff.no. På same staden blir
spelet Elskhug og eksis sett opp i amfiet der
21-23. juni.
Welcome to Eid!
SELJE
Sentralt plassert midt i Nordfjord
ligg Eid kommune. Slagordet vårt
er “Eid inviterer” og vi inviterer deg til å
ta ein tur og oppleve noko av alt vi har å
tilby.
Foto: Stanislawa Voldsund
VÅGSØY
EID
Foto: Geir Arne Solheim
På www.nordfjordeid.no kan du lese og sjå
meir om kva vi har å tilby i kommunen.
Velkommen til Eid!
Foto: Steinar Engeland
6
SELJE
På veg til Eltvik, på Storeneset er det restar
av festnings-anlegg frå 2. verdskrig. Det er
bilveg heilt fram til turistmålet Vestkapp
som ligg 497 m over havet, på eit høgt
stupbratt fjellplatå med ei fantastisk panoramautsikt. På Indre Fure, med Stadhavet
som næraste granne, ligg husa tett saman i
klyngetun. Herifrå går det ein sti ut til Ytre
Fure der gardsbruka klorer seg fast til fjellet.
8
Selje is not only beautiful scenery; it
is a good place to live with many different activities to take part in, sheltered
along the 500 m long white sand seashore
Selje has the last marina before the Stadt
as well as a daily catamaran route with
Bergen.
On the island of Selja you will find the monastery of Benedictin from year 1103.
At Dragseidet you may still find traces of the
time when people took their boats across
the land in fear of the open sea sailing
around Stadt.
9
From West Cape House is a fantastic panoramic view with trails to interesting nearby
areas such as Indre and Ytre Fure.
Along the mountains in the flat and wide
parish Hoddevik is the flying sand. There
is also a wonderful sandy beach with good
conditions for surfing. In Ervik, facing the
ocean itself is a beautiful little cemetery.
Ervik church was erected in memory of the
43 people that went down with the coastal
steamer St. Svithun in 1943. Ervik has a fine
sandy beach and a small river with both
trout and salmon.
South of the municipality lies Flatraket,
with a long and spacious beach, with short
distance to the charming island of Silda, or
another 15-minutes drive to Måløy. Barmen
island is great walking country and lies
between Selje and Flatraket to be reached
by an 8 minute ferry.
ØRSTA
BREMANGER
On the road to Eltvik you will find the
remains of a World War II fortification. It is
a to the tourist destination of Western Cape
which is situated 497 m above sea level, on
a high steep mountain plateau.
EID
På Dragseidet finn ein enno spor frå den
tida då folk drog båtar over land av frykt for
Stadthavet. Her er reist ein stor steinkross
til minne om Olav Tryggvason som kristna
fire fylke her i 997. Tettstaden Leikanger har
ei kyrkje som opphavleg var reist på Selja,
flytta to gonger, i 1654 og i 1866.
Flatraket er ei stor og opa bygd med ei lang
og romsleg strandlinje med kort avstand
til idyllen Silda. Her er hamn med molo og
gjestebrygge for dei som kjem båtvegen.
Barmen er ei idyllisk øy som ligg mellom
Selje og Flatraket. Det er flotte turløyper
rundt om i heile kommunen som kan anbefalast på det varmaste.
A large stone cross was erected at Dragseidet in the memory of King Olav Tryggvasons
christening of the area in 997. In the village
of Leikanger the church, originally built in
Selja, was moved twice, in 1654 and 1866.
SELJE
På øya Selja finn du ruinane etter ei kyrkje
og Benedictinarklosteret frå år 1103. Eit
av dei tre første bispeseta i landet. Selja
er det eldste pilgrimsmålet i Noreg, og det
viktigaste målet for pilgrimar på kysten i
våre dagar.
Langs fjellsidene i den flate og vide bygda
Hoddevik ligg det flygesand. Her er og ei
herleg havstrand med gode tilhøve for bølgjesurfing. I Ervik, ut mot sjølve storhavet,
ligg ein vakker liten kyrkjegard og eit kapell
til minne om dei 43 som gikk ned med hurtigruteskipet St. Svithun i 1943. Ervik har ei
fin havstrand, og ei elv med gode tilhøve for
å fiske både aure og laks.
VÅGSØY
Selje har vakker natur, og ligg lunt
til langs den 500 m lange og kvite
sandstranda Seljesanden. Her er den siste
småbåthamna før Stadhavet samt dagleg
ekspressbåtsamband med Bergen. Dei
spennande galleria her er vel verdt eit
besøk.
VANYLVEN
ULSTEIN
SANDE
HERØY
A: Selje kommune
6740 Selje
T: +47 57 85 85 00
F: +47 57 85 85 01
M:[email protected]
W:www.selje.kommune.no HAREID
Selje kommune
Vågsøy is known for arranging festivals.
This year is Måløydagane held in june, the
Seafishing-festival in august and the Crabfestival in October.
Welcome to fabulous Vågsøy!
Nore Fjordsenter ligger bare noen minutter
fra den historiske byen Måløy. Vi er også
bare en kjøretur fra den dypeste innsjøen
i Europa, Hornindalsvannet. Den høyeste
sjøklippen i Europa, Hornelen, er heller
ikke langt unna. Dette gjør at vi er perfekt
lokalisert for overnatting i området!
I tillegg har du mange aktiviteter å fylle
tiden med i nærområdet. Vi har blant annet
utleie av båt, kano og fiskeutstyr. Er du glad
i fjell og natur, finner du både fjellturer på
en time og heldagsturer med fine forhold
hele veien. Bading og fisking i fjellvann er
også veldig populært. Shoppingmuligheter
på kjøpesenter og i lokale nisjebutikker
har du både her på Bryggja, Måløy,
Nordfjordeid og Selje. Bryggja ligger som
et knutepunkt mellom ytre Nordfjord og
Sunnmøre. Blant annet storbyen Ålesund er
bare 3 timer unna.
I tillegg til alt dette, vil vår gode service
være noe av det som gjør ditt opphold hos
oss avslappende og bekymringsfritt. Følg
oss på Facebook og få med deg nyheter og
happenings.
SANDE
HERØY
In Vågsøy you can enjoy the attractive sand
beach Refviksanden, or the well known
“Kanne-steinen”, we have four lighthouses
– in which three of them offers accommodation, if you like to walk on mountains we
have fantastic peak mountains, or you can
rent bikes, boats, and much more.
Hos oss er du og dine hjertelig
velkommen året rundt! Vi er å finne
på Bryggja, i ytre del av naturskjønne
Nordfjord. Egen badestrand, molo,
fellesområde ved sjøkanten og ikke minst
en fantastisk utsikt over fjorden gjør oss
unike!
BREMANGER
Opplev fleire festivalar i
Vågsøy. Måløydagane i juni, den nye
Havfiske-festivalen i august og den
populære Krabbefestivalen i oktober.
VÅGSØY
VÅGSØY
SELJE
EID
“
Velkomen til fantastiske Vågsøy!
Vågsøy municipal is located idyllically coastwise and as far west in
Norway you can get.
ØRSTA
For den som likar å gå tur har vi fantastiske
fjelltoppar samt Skongshellaren.
Den gamle handelsstaden Vågsberget er
også verdt eit besøk. I sentrum finn du
mellom anna mange spennande butikkar, to
hotell, fleire pubar, kaféar, fiskerestaurant, bowling mm. og elles i kommunen fins det mange utleigehytter. Ein
kan leige syklar eller kanskje ein RIB-båttur
fristar. Kjem du med båt ligg den idylliske
øya Silda som ei perle ute i havgapet, her
finn du både gjestehamn og serveringsstad,
og det går dagleg rutebåt ut til øya Silda.
Vågsøy er kjent for å arrangere festivalar,
og i år går Måløydagane av stabelen i juni,
Havfiskefestivalen blir arrangert i august og
i oktober er det Krabbefestival som står på
agendaen.
ULSTEIN
I Vågsøy finn du den nydelege sandstranda
Refviksanden og den kjente Kannesteinen.
Kommunen har heile fire fyr, på tre av dei
kan ein bu og slappe av i rolege omgjevnadar.
Nore Fjordsenter
VANYLVEN
Vågsøy kommune
Til Vågsøy kan du kome med bil, eller
du kan reise til Måløy med hurtigruta
eller ta hurtigbåt både nordover til Selje og
sørover til Florø og Bergen med to daglege
avgangar.
Nore Fjordsenter
6711 Bryggja
+47 947 84 042
[email protected]
www.nore-fjordsenter.com
HAREID
A:
T: M:
W:
A: Vågsøy kommune
Gate 1 nr 64
6700 Vågsøy
T: +47 57 84 50 00
M:[email protected]
W:www.vagsoy.kommune.no
10
11
The unique: Items crafted with love and
creativity, soothing the soul or awaking your
own creativity, supported by our range of
painting tools.
Approx. 50 exhibitors ranging different
materials and expressions. Our Mini-Gallery
showcases a new guest exhibitor every
month. See web site for more info.
Runde Miljøsenter
I fuglefjellet på Runde kan du
oppleve lundefugl, havørn, havsuler
og mange andre artar på nært hald.
Opningstider:
Kvardagar:
Torsdag:
Laurdag:
HERØY
Det spesielle: Galleriet er påfyll med nyting
for auge og sjel. Produkt skapt med kjærleik
og kreativitet som gir ro i sjela om ein ikkje
blir smitta av skapargleda. Då bidreg vi med
malemiddel.
10.00 - 16.30
10.00 - 18.00
10.00 - 15.00
Til større grupper kan vi opne
galleriet utanom opningstida
Runde Miljøsenter tilbyr overnatting i
lekre og godt utstyrte leiligheiter, alle med
sengeplass for fem personar og storslagen
utsikt til havet. Kaféen og utstillingane er
opne kvar dag kl. 11-19 frå 1. juni til 15.
august. Utanom sesongen tek senteret imot
besøkande etter avtale. Leiligheitene blir
leigd ut heile året.
Det hollandske seglskipet «Akerendam»
forliste ved Runde i 1725 med 19 kister
Runde Fyr
gull- og sølvmyntar om bord. Tre dykkarar
fann skatten på havbotnen i 1972. Over 57
000 myntar og andre gjenstandar vart henta
opp. Ein stor del av skatten er no utstilt ved
Runde Miljøsenter. Der får du også oppleve
ei heilt ny og spektakulær sjøfuglutstilling
og den storslagne sildefilmen «Havets sølv».
Enjoy hiking to the Runde bird cliff
where you can experience puffins,
sea-eagles, gannets and many other bird
species up close.
Runde Environmental Centre offers attractive and high standard rooms/apartments
EID
BREMANGER
A:Lanternen AS
6070 Tjørvåg
T: +47 70 08 52 50
M:[email protected]
W:www.lanternen.no
Foto: Oddbjørg Remøy
Hit kjem du ved å fylgje RV61 mot Fosnavåg
og seinare ser du skiltinga mot Runde, heilt
til den store parkeringsplassen, like før
Goksøyr. Herifrå går det merka sti til fyret
(ca. 1,5 time).
Den nyaste fyrvaktarbustaden på
fyrstasjonen er gjort om til sjølvbetjent
turisthytte med 24 senger, og låst med
DNT- lås. Her kan du ta inn etter turen over
Rundebranden, og kjøpe deg mat frå hytta
sitt sjølvbetjeningslager og lage den sjølv.
12
Så kan du overnatte og nyte livet og vêret,
for her er det spanande å vere, om det er
solskin eller storm og regn. Opplysing om
prisar og betaling ligg på fyret.
Runde lighthouse is placed northwest on the island Runde which is
famous for all it`s puffins.
After a nice 1,5 hour walk over Rundebranden, you can stay overnight in the
newest lighthouse keeper`s cottage.
This self-worked cottage offers 24 beds,
you can buy food from the cottages selfworking store, and make use of the kitchen.
Herøy Kystcamp
A: Herøy Kystcamp
6094 Leinøy
T: +47 70 08 66 81
+47 70 08 67 00
+47 974 82 858
M:[email protected]
W: www.kystcamp.no /
www.visitrunde.no
SELJE
Runde fyr ligg på nordvestspissen av
fugleøya Runde, i Herøy kommune.
A: Runde fyr
6096 Runde
Ålesund-Sunnmøre
Turistforening
T: +47 70 12 58 04
Ml:[email protected]
W:www.aast.no
Experience also the Runde treasure, the
seabird Exhibition and the spectacular film
about herring, “Silver of the Sea”, at Runde
Environmental Centre.
ØRSTA
Lanternen
with self-catering facilities. Each apartment
with magnificent views of the sea accommodates up to five persons. The café and
the exhibitions are open every day from 11
a.m to 7 p.m between June 1st and August
15th. Off season, the centre welcomes visitors by appointment. The apartments are
available for rent all year around.
SANDE
The local: Our exhibitors are from NorthWestern Norway.
ULSTEIN
Det lokale: Utstillerane kjem frå Nordvestlandet.
Om lag 50 utstillarar innan ulike material og
uttrykk. Minigalleriet har ein ny
gjesteutstillar kvar månad, sjå webside.
A: Runde Miljøsenter AS
6069 Runde
T: +47 70 08 08 00
M:[email protected]
W:www.rundecentre.no
The gallery showing the local;
the unique.
VANYLVEN
Galleriet med det lokale
- det spesielle.
HAREID
EogE kunst- og handverk
VÅGSØY
HERØY
A:E og E kunst og handverk
Rådhusgata 1
Postboks 110
6099 Fosnavåg
T: +47 70 08 96 20
+47 416 44 184 /
+47 957 91 862
M:[email protected]
W:www.eoge.no
13
Sande kommune
6084 Larsnes
Sande kommune
HAREID
A:
T: F:
+47 70 02 67 00
+47 70 02 67 01
SANDE
VANYLVEN
ULSTEIN
SANDE
HERØY
M:sande.kommune
@sande-mr.kommune.no
W:www.sande-mr.kommune.no
Foto: Geir Magne Sætre
Havgrotta Dollsteinhola, 180 m lang med
opning 60 m.o.h., Sande kyrkje som har
vore sentral kyrkjestad sidan 1300-talet, og
motstandsrørsla sin Kåk i Oksavika er spennande område å besøkje. Desse stadane
gir oss prov på at sandssokningen er ein
traust person, som står støtt både i storm
og i stilla. Opplev Gjerdsvika og Stadhavet i
storm, eller bli bergteken i Dollsteinhola.
Eller kanskje vil du sjå gravrøyser frå steinalder, oppleve gamal fyrstasjon og handelstadar på Storholmen og Haugsholmen? Har
du høyrt om orgelsommarkonsertane på
Sandsøya?
Det humoristiske og unike Arthursspelet
på Sandsøy blir arrangert nesten årleg med
berre amatørar i alle aldrar. Rosenlund og
Flatøy Holidays er gjerne vertar for deg som
vil ha opplevingar i vår kommune, anten du
kjem med bil eller båt.
14
BREMANGER
”Sande kommune” is made up of
many small islands, which make:
”The pearl-jewel” near the Stadt-ocean.
Within 30-60 minutes you’ll reach these
“pearls” from all the villages around.
EID
Der folk møtest, blomstrar kulturen. I Sande
møtest vi heile tida. Song, dans, idrett og
mat, sogespel og natur, kor, korps, båtliv og
fest. Limet i bygdene er ordet, tonen, ballen
og hornet, drøsen og dei gode historiene.
Naturen – toppane, liene, bøane og havet
er ramma rundt.
Badeplassar finn du på Ristesundsanden,
Kyrkjesanden og i Sandvika like ved Steingodt bakeriet.
Adolfbuda er ein av plassane du kan oppleve lokal matkultur i ulike arrangement
som td ved den populære årlege loppemarknaden. Lokale kunstnarar stiller også
ut her, i tillegg til i dei lokale utsalsstadane
sine.
Historical places like: “The Dollstein cave”,
“The old church at Sande”, “The cabin from
2nd WW”, “burial places from the bronze
age”, “An old lighthouse” and a “Trading
company” from way back, are all worth
a visit. Or you could enjoy the humorous
“Arthur-play” and the organ-concerts at
Sandsøy, where you could also spend the
nights. Mountain trips from “Drageskaret”
and “Sædalen” are also to be recommended.
SELJE
Med reisetid frå 30 – 60 min når du dette
smykket frå Fosnavåg, Ulsteinvik, Volda,
Ørsta og Ålesund.
I Sande kan du oppleve naturen sine store
og kontrastfulle variasjonar i opplevingar
på gode fiskeplassar eller på populære
turområde som Drageskaret, Dollsteinen,
Sædalen og dei andre fjella på Gurskøya
eller på ”jakt etter” villstamgeiter på Sandsøya.
VÅGSØY
Øyriket Kvamsøya, Voksa, Sandsøya,
Haugsholmen, Storholmen, Riste,
Marøya og Flatøya er saman med Gurskøya
”Perlene ved Stadhavet”.
ØRSTA
“
15
Season 2013: May 21st - August 15th.
We offer good accommodation for a reasonable price.
Bathroom in all rooms, balcony, wireless
internet, nice common areas.
Sunnmøre folkehøgskule has nice facilities
for courses, parties and conferences.
HAREID
VANYLVEN
ULSTEIN
Sesong 2013: 21. mai – 15. august.
Vi tilbyr god overnatting til ein rimelig pris.
Bad på alle rom, balkong, trådlaust internett, fine fellesareal.
Sunnmøre folkehøgskule har fine fasilitetar
for kurs, selskap og konferanse av ulik
storleik.
Welcome to Ulsteinvik Hostel and
Summerhotel located at Sunnmøre
folkehøgskule.
HERØY
Velkomen til Ulsteinvik Vandrerhjem
og Sommerhotell på Sunnmøre
folkehøgskule.
A: Ulsteinvik Vandrerhjem
Varleitevegen 7
6065 Ulsteinvik
T: +47 7000 9600
M:[email protected]
W: www.sufh.no
SANDE
Ulsteinvik Vandrerhjem
og Sommerhotell
ULSTEIN
A: Ulstein kommune
6065 Ulsteinvik
T: +47 70 01 75 00
M: [email protected]
ulstein.kommune.no
W:www.ulstein.kommune.no
Turistkontor på rådhuset.
Ulstein kommune
Fjellterrenget er lett og utsikta fantastisk,
sjølv frå dei lågaste høgdedraga - og bærspannet kan bli tungt å bere heim etter ein
tur i fjellet. Strandlina og skjergarden i
Ulstein er spennande; frå det opne
storhavet på Flø, til den lune idyllen i
Eiksund. Ei avskjerma vik, eller ei lita øy for
deg sjølv finn du når du ønskjer det, og her
Gather treasures... The idyllic island
region of north-western Norway has
been the home of the people of Ulstein for
16
hundreds of years. The mild coastal climate
ensures rich farming, while the sea supports
the industry which has seen Ulstein grow so
strong. Here, beside the Atlantic, it’s
difficult to tire of the ever-changing face of
nature: enjoy the play of light over the sea,
the sparkling, fresh colours of spring, the
fresh clear air, the long, harmonious summer evenings, or the awe-inspiring winter
storms. The idyllic island region is named
“The green corridor”.
Please note that restrictions applies because of the vulnerable nature.
ØRSTA
BREMANGER
Espresso
Kaffi
Lunsj
HEIMELAGA Kaker
Fotball
Stand Up
Underhaldning
EID
er det fleire gode småbåtshamner. Gamle
skipsvrak ligg tett ved kysten, og området
er eit eldorado for naturfotografar - over og
under vatn. Fleire av dei vakre handels- og
gjestgivarstadane langs skipsleia ligg der
enno og vitnar om ei tid då det var havet
som batt i hop, og ikkje skilde. Borgarøya,
den eldste handelsstaden i Ulstein (år
1600), byd framleis inn til “gjestebod” om
sommaren.
-Velkomen skal du vere!
Kaffebaren AS
Sjøgata 55
6065 Ulsteinvik
+47 400 00 024
Kaffebaren AS
Kalina Yacht Charter
A: OMT Ltd AS
Kalina´s location:
Ulsteinvik
T: +47 911 67 945
M:[email protected]
W:www.omt-as.no
Kalina, a hypermodern Moody 45 Deck Saloon with
three nice cabins. Charter her from a few hours to
longer expeditions. Warm comfort and fully equipped for
pro fishing for experiencing West Norway on the water
which is the best way! Google Moody 45 DS and imagine
yourself onboard, warm, dry, comfortable and sailing like
a dream. Her skipper will let you experience the best the
region can offer, including excellent cuisine of your choice.
17
SELJE
Samle deg skattar... Naturen gir
mange mogelegheiter i Ulstein.
Året rundt kan den nyttast til idrett og
rekreasjon. Du kan fiske - og vite at fisken
bit (!) - og du kan gå turar i fjellet eller på
sandkvite strender.
A:
T:
F:
VÅGSØY
“
Kaffebaren
Området frå Osnes til Ytre
Flø er eit samanhengande,
vakkert kulturlandskap med
særeigen og variert natur,
kultutminne frå fjern og nær
tid og gode mulegheiter for
bading og sjøsport.
Vanylven is a natural beauty,
neighboring the mighty Stadlandet.
Fjord arms stretching far into the country,
ending in several valleys with magnificent
mountain terrain.
Under the water surface there is another
world, full of fascinating experiences,
historical treasures, underwater caves and
fascinating shipwrecks. Eidså offers a nice
nine-hole golf course, par 68 surrounded by
majestic mountains. A charming rural community in a beautiful natural landscape; be
inspired by Vanylven.
I tillegg har vi 2-3 utstillingar i året.
Opninga fredagskveldane er høgdepunktet.
Då ryddar vi ramebordet og serverer kaffi
og kaker. Vi kan skilte med programinnslag
som m. a. musikk og diktlesing. Folk får
høve til å bli kjende både med kunstnarane
og kunstverka. Det er oftast fullt hus!
”Hjartet” i galleriet er rameverkstaden der
Birger styrer. Oppdraga har auka dei siste
åra, og kundane kjem også langvegsfrå. Folk
kjem innom for å få ramer på bileta sine, dei
ser på kunsten og praten går livleg.
Galleri Brødrene Vik is situated right
below the mountain Vikehornet in
Syvde. Having a deal with several artists on
commission sales, we can present varied
and beautiful art almost continuously.
2- 3 times a year we have shows. The opening day, which is always on a Friday night, is
some of a highlight! Then we clean up the
large worktable and fill it with coffee and
cakes, served for a large audience! – accompanied by cultural and artistic performances! Our guests have the opportunity
to become acquainted with the artists and
their works. As a rule, these openingshows
are very well attended The “heart” in the
gallery is the frame shop, which is Birger’s
domain. Work assignments have increased
in recent years, and the customers come
both from local and from other places.It’s
a pleasure to meet people dropping in, to
watch the exhibitions, get their private pictures framed, or simply to have a chat!
HAREID
HERØY
BREMANGER
ØRSTA
Go on a treasure hunt in Sundalen at Åheim
which has one of the world’s largest deposits of the mineral olivine. If you’re lucky,
Galleri Brødrene Vik ligg under Vikehornet i ”kunstbygda” Syvde. Her
har vi som oftast kunst for ein kvar smak
då vi har avtale med fleire kunstnarar om
kommisjonssal.
EID
Under vassflata skjuler det seg ei anna verd,
you will find a lovely peridot- olivine in the
purest crystal form. About the 1100th century St.Jetmunds Church, the legend tells
that the beauty of Åheim and constructed
the church he later became a saint of. The
Valborg collection at Åheim offers exhibitions of everyday memories back to the 16
hundreds.
SELJE
Gå på skattejakt i Sundalen på Åheim som
har ein av verdas største førekomstar av
mineralet olivin. Er du heldig, vil du finne
ein flott peridot-olivin i reinaste krystallform. St.Jetmund kyrkja stammar frå
1100-talet, då soga fortel at engelske kong
Edmund lét seg fascinere av idylliske Åheim,
og bygde kyrkja han seinare blei helgen for.
Valborgsamlinga på Åheim byr på utstillingar av kvardagsminne attende til 1600-talet.
full av fascinerande opplevingar, historiske
skattar, undervassgrotter og spanande skipsvrak. På Eidså er det etablert ei flott ni-hols
golfbane med par 68. Bana ligg attraktivt til
i eit vakkert turområde, omkransa av majestetiske fjell. Sjarmerande bygdesamfunn i
eit vakkert naturlandskap; la deg inspirere
av Vanylven.
VÅGSØY
VANYLVEN
Vanylven er ei naturperle og næraste
nabo med det mektige Stadlandet.
Fjordarmar strekkjer seg langt inn
i landet og endar i fleire dalføre med
storslått fjellterreng.
SANDE
Galleri Brødrene Vik
Vanylven kommune
ULSTEIN
A: Galleri Brødrene Vik
6140 SYVDE
T: +47 70 02 30 48 og
+47 70 02 33 03
M:[email protected]
brodrenevik blogg
W: www.galleribrodrenevik.no
VANYLVEN
A: Vanylven kommune
Rådhuset
6143 Fiskå
T: +47 70 03 00 00
F: +47 70 03 00 09
M: [email protected]
vanylven.kommune.no
W:www.vanylven.no
18
19
Opningstider i sesong frå slutten av juni
til byrjinga av august:
Opningstider utenom sesong frå slutten
av mars til utgangen av november:
Måndag - fredag 12.00 - 21.00
Minibufé
12.00 - 18.00
“Balltorsdag”
12.00 - 18.00
Laurdag - søndag 12.00 - 21.00
(Søndag: Middag- og dessertbufè
13.00 - 18.00)
“Balltorsdag”
12.00 - 18.00
Fredag - laurdag 12.00 - 18.00
Søndag
12.00 - 18.00
(Søndag: Middag- og dessertbufè
13.00 - 17.00)
Kom, senk skuldrande og berre kjenn
at du lever. Velkomen til Vestlandet sin
gladaste opplevingsgard.
A:Hakallegarden
6149 Åram
T: +47 900 68 996
M:[email protected]
W: www.hakalle.no
ØRSTA
Opningstider:
BREMANGER
16.6 - 19.8, kvar dag.
Resten av året:
laurdag og søndag kl. 12 - 18
Elles etter avtale.
www.hakalle.no
redningsvestar, ovn til røyking av fisk,
sprinkelseng og barnestol. Alle er hjarteleg
velkomen til oss!
Ope heile året. Troll Fjordhytter ligg på
solsida i bygda Syvde. Hyttetunet består
av seks hytter, tre av typen “Troll” og
tre av typen “Småtroll”. Alle hyttene har
gratis trådlaust internett. “Troll” har 8
senger fordelt på 4 soverom. “Småtroll”
har 7 senger fordelt på 3 soverom.
Cottages beyond what`s normal in
the country of sunflowers –
Vanylven. We bring you closer to nature all
year long!
Leikeplass med reie, dippedue, sandkasse, bål- og stor grillplass. Infotavle
med kart og forklaring over turstiar i
nærområdet. Gratis utlån for gjestar: 16”
båt med 15-30 hk motor og ekkolodd,
The cottage yard consists of six cottages,
three “Troll” (8 beds) and three “The little
Trolls” (7 beds). We offer playground,
outdoor fireplace and grill, free wireless
internet, boat with motor, childrens equipment (bed and chairs) and a lot more.
Everybody is sincerely welcome to us!
20
A:Troll Fjordhytter
6140 Syvde
T: +47 70 02 15 06
+47 902 62 341 / 915 95 972
M: [email protected]
W: www.fjordhytter.com
www.trollhyttene.no
SELJE
Hytter utanom det vanlege i
Solsikkelandet Vanylven. Kom
nærmare naturen hos oss!
EID
Troll Fjordhytter
VÅGSØY
VANYLVEN
Hakallegarden
Gråtass, glade dyr, fargeglad butikk,
lokalmat, kunst, overnatting,
badestrand, riding.
SANDE
M: [email protected]
W: www.kvilehytta.no
ULSTEIN
T: +47 900 58 453
+47 900 KVILE
VANYLVEN
A: Kvilehytta AS
6146 Åheim
HERØY
HAREID
Kvilehytta
21
Få informasjon mellom anna om
Naturfestivalen og motbakkeløpet Saudehornet rett opp.
Opplev kultur i natur gjennom om lag 50
spennande arrangement frå 27. juli
til 4. august.
Go to naturfestivalen.no and
saudehornet.no for more information.
Tida går fort i utstillingane som er til å sjå
og ta på. Du kan teste dialektkunnskapane
dine, sjå kva ein bonde brukte trykkjeriet
sitt til i 1809, opne skuffer med det rare i og
sjå kladdearka Ivar Aasen aldri rakk å bruke.
The Ivar Aasen Centre is a national
centre for documenting and
experiencing the New Norwegian written
culture.
I sommarsesongen har vi omvising kvar
heile time, elles etter behov. Borna får bli
med tunkatten Lurivar på spesialomvising
kvar tysdag og fredag i sommarsesongen.
The Centre lies on the farm where Aasen
was born and grew up. Here you are welcome to test your dialect skills, learn what a
farmer used his printing works for in 1809,
open exciting drawers, and the like.
Kaféen byd på smakfull mat og ferske aviser
frå mange stader i landet. Butikken rommar
hundrevis av varer og gåveartiklar i mange
prisklasser. Mange av produkta finn du
berre hos oss.
Dei Nynorske Festspela siste helga i juni er
det årlege høgdepunktet i kulturprogrammet i Ivar Aasen-tunet.
22
The café offers tasteful food, the shop offers
hundreds of product, and during summer
season you are welcome to join guided
tours every hour!
maritime virksomhet. Se mer om Rolls-Royce og ledige stillinger på:
www.rolls-royce.com/careers/norway
Trusted to deliver excellence
Rolls-Royce er verdens ledende leverandør av skipsdesign, skipsutstyr
og komplette systemløsninger for de fleste typer fartøy. Vi er 9000
medarbeidere over hele verden som arbeider innen Rolls-Royce sin
ØRSTA
SELJE
I Ivar Aasen-tunet er det fem bygningar frå
fire hundreår og eit uteamfi som har vore
stemneplass sidan 1880-åra. Den spennande nybygningen frå 2000 er teikna av
meisterarkitekten Sverre Fehn og heidra
med den fremste utmerkinga for arkitektur
i Noreg.
Kvar dag fortel vi noko nytt om all verdas
språk og språk i Noreg. Sommaren 2013
feirar vi 200-årsdagen til Ivar Aasen med
fleire nye attraksjonar i utstillinga.
VÅGSØY
Ivar Aasen-tunet gir deg gode
opplevingar og undrande ettertankar
om språk, litteratur og arkitektur. Tunet
ligg på garden der Ivar Aasen blei fødd og
vaks opp, og er ope heile året.
EID
Bli med på
utviklingen av
fremtidens
maritime
løsninger
BREMANGER
ØRSTA
VANYLVEN
ULSTEIN
SANDE
Sjå også naturfestivalen.no
og saudehornet.no.
Gather information about the
Nature-festival and the uphill race
‘Saudehornet rett opp’. Experience culture
in nature, through approximately 50 exiting events from 27.07 – 04.08.
A:Ørsta Kunsthus
Webjørn Svendsengt. 9
Pb. 324
6151 Ørsta
T: +47 70 06 85 18
F: +47 70 06 75 05
M:[email protected]
W:www.orstainfo.no
HAREID
Ørsta Reiselivslag /
Naturfestivalen
HERØY
A:Ivar Aasen-tunet
Indrehovdevegen 176
N-6160 Hovdebygda
T: +47 70 04 75 70
M:[email protected]
W:www.aasentunet.no
www.festspela.no
Ivar Aasen-tunet
www.rolls-royce.com
23
Kapp det gode liv
Postboks 168
6065 Ulsteinvik
[email protected]
www.kappdetgodeliv.no
Download
Related flashcards
Create Flashcards