בריטן- רקוויאם המלחמה

advertisement
‫בנג'מין בריטן (‪)1976 – 1913‬‬
‫רקוויאם המלחמה‪ ,‬אופ ‪1960 , 66‬‬
‫חלק א‬
‫הטקסט משלב תמליל לטיני‬
‫מתוך מיסת הרקוויאם‬
‫הקתולית‬
‫המסורתית‬
‫המצא להם מנוחת עולם‪ ,‬אלי‬
‫ולו אור –עולמים יגיה עליהם‬
‫עם שיריו של המשורר הבריטי‬
‫וילפרד אוון‪ ,‬שנהרג שבוע לפני‬
‫תום מלחמת עולם ראשונה‪,‬‬
‫והוא בן ‪ 25‬בלבד ‪.‬‬
‫‪Requiem aeternam dona eis,‬‬
‫‪domine:‬‬
‫‪Et lux perpetua luceat eis.‬‬
‫מקהלת נערים‬
Requiem
Te decet hymnus, Deus in Sion:
Et tibi reddetur votum in
Jerusalem.
Exaudi orationem meam, ad te
omnis caro veniet.
‫רקוויאם‬
,‫ הלל ישירו בציון‬,‫ אלי‬,‫לך‬
:‫וכל אשר נידר לך יקום בירושלים‬
‫ אליך כל‬,‫אתה שומע התפילה‬
‫בשר יבואו‬
'‫ פרק ב‬,‫טנור סולו‬
Wilfred Owen poem – Bells
• What passing-bells for these
who die as cattle?
• Only the monstrous anger
of the guns.
• Only the stuttering rifles’
rapid rattle
• Can patter out their hasty
orisons.
"‫שירו של אוון "פעמונים‬
‫אריה אהרוני‬:‫תרגום‬
‫מה קול פעמונים אבל לאלה‬
?‫שכצאן מותם‬
‫רק קני הירי במיפלצות‬
.‫וזלעפות‬
‫ורק הרובים בחפז גמגומם‬
‫ופטפוטם‬
‫יוכלו מלל תפילותיהם‬
.‫החטופות‬
•
•
•
•
2'‫ פרק ב‬,‫ רקוויאם המלחמה‬-‫בריטן‬
)2,‫אוון – קול הפעמונים (המשך‬
Owen – Bells (continued)
No mockeries for them from • ‫• לא לעגי –חיקוי לקול פעמונים או קול‬
‫מתפללים‬
prayers or bells,
,‫• או איזה קול סופד מלבד המקהלות‬
Nor any voice of mourning
‫ צורמניות של‬-‫• המקהלות המטורפות‬
save the choirs, -,‫פגזים מיללים‬
The shrill, demented choirs
‫• וחצוצרות המקהילות אותם מן‬
of wailing shells;
.‫המחוזות העצובים‬
And bugles calling for them
?‫• מה אור נרות יאיר דרכם אחרון‬
from sad shires.
What candles may be held
to speed them at all?
3'‫בריטן – רקוויאם המלחמה פרק ב‬
Owen – Bells , continued
•
Not in the hands of boys, but
in their eyes
Shall shine the holy glimmers
of good-byes.
The pallor of girls' brows shall
be their pall;
Their flowers the tenderness
of silent minds,
And each slow dusk a drawingdown of blinds.
3 ‫ המשך‬, ‫אוון – פעמונים‬
‫ בידם של נערים כי בעינם‬.‫לא‬
.‫פרידה ינון‬-‫ נוטל‬,‫הבהוב קדוש‬
‫חוורון מצחן של נערות יהיה‬
:‫תכריכיהם‬
‫ פרחי‬-‫עדנת לבות שותקים‬
‫האבלות‬
‫וכל שקיעה איטית היא החלון‬
.‫הלוט‬
•
•
•
•
•
‫בריטן – רקוויאם המלחמה‪ ,‬פרק ג'‬
‫אדון עולם – טקסט לטיני‬
‫• אדון עולם חוס ורחם עלינו‬
‫• ישוע חוס ורחם עלינו‬
‫• אדון עולם חוס ורחם עלינו‪.‬‬
‫‪Kyrie‬‬
‫• ‪Kyrie eleison.‬‬
‫• ‪Christe eleison‬‬
‫• ‪Kyrie eleison‬‬
'‫חלק ב‬,‫ רקוויאם המלחמה‬-‫בריטן‬
'‫פרק ד‬
Dies irae
Dies irae, dies illa, •
Solvet saeclum in favilla:
Teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
Quando Judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!
Tuba mirum spargens sonum
Per sepulchra regionum
Coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Judicanti responsura.
‫יום הדין‬
,‫ יום דין בשער‬,‫יום חמות‬
!‫רום וארץ סופם אפר‬
!‫קול דוד בקול סיבילה‬
‫חיל ורתת כל לב יאחזו‬
‫עת ישב לכס משפט הוא‬
‫צליל מופלא שופר ישמיע‬
.‫דרך מחילות יבקיע‬
.‫למשפט יקהיל עם רב הוא‬
‫ מוכה המוות‬,‫חל היקום‬
‫הבריאה כולה נעורה‬
.‫וטוענת לעצמה היא‬
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
'2‫ פרק ד‬,Baritone solo- Bugles sang
Owen – Bunles sang
•
Bugles sang, saddening the
evening air;
And bugles answered, sorrowful
to hear.
Voices of boys were by the riverside.
Sleep mothered them; and left
the twilight sad.
The shadow of the morrow
weighed on men.
Voices of old despondency
resigned,
Bowed by the shadow of the
morrow, slept.
‫ וילפרד אוון‬- ‫שרו חצוצרות‬
‫ העציבו את אויר‬,‫שרו חצוצרות‬
.‫הערב‬
.‫ וי למאזין‬,‫וחצוצרות השיבו‬
.‫ שרו חצוצרות‬-‫שרו חצוצרות‬
.‫קולות הנערים היו ליד הנהר‬
‫ והותירה את‬,‫שנת אמנה אותם‬
.‫הדמדומים נוגים‬
.‫צל הבוקר הכביד אוכפו על אנשים‬
.‫שרו חצוצרות‬
‫קולות כנועים של ייאוש שבע ימים‬
.‫ ישנו שנתם‬,‫כפופים ביד צל המחר‬
•
•
•
•
•
•
•
•
•
‫סופרן ומקהלה – פרק ד'‪" ,‬יום הדין" ‪3‬‬
‫טקסט לטיני מסורתי ליום הדין‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫שור‪ ,‬הספר מדויק הוא‪ ,‬בו הכול‬
‫נרשם עד גמר‬
‫וכל דין ידון על פיהו‪,‬‬
‫עת ישפוט שופט הארץ‪.‬‬
‫כל דבר סתר יתגלה אז‪.‬‬
‫שום דבר לא ינקה עוד‪.‬‬
‫מה אני‪ ,‬נרפה‪ ,‬אטען לי?‬
‫מי יהיה לי מליץ‪ -‬יושר‬
‫עת צדיק צריך לחסד?‬
‫מלך רם ואין שני לו‪,‬‬
‫הנותננו דרור הישע‪,‬‬
‫עין הרחמים‪ ,‬עזור נא!‬
‫‪Dies irae - continued‬‬
‫• ‪Liber scriptus proferetur,‬‬
‫‪In quo totum continetur,‬‬
‫‪Unde mundus judicetur.‬‬
‫‪Judex ergo cum sedebit‬‬
‫‪Quidquid latet, apparebut:‬‬
‫‪Nil inultum remanebit.‬‬
,‫ המשך יום הדין‬,‫ סופרן ומקהלה‬, 4 '‫פרק ד‬
• Chorus
Quid sum miser tunc
dicturus?
Quem patronem rogaturus,
Cum vix justus sit securus?
• Rex tremendae majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis.
!‫ אטען לי‬,‫ נרפה‬,‫מה אני‬
‫ יושר‬-‫מי יהיה לי מליץ‬
?‫עת צדיק צריך לחסד‬
,‫מלך רם ואין שני לו‬
,‫הנותננו דרור הישע‬
!‫ עזור נא‬,‫עין הרחמים‬
•
•
•
•
•
•
Tenor+ bariton “out there” ,'‫פרק ה‬
‫ התהלכנו עם המוות‬-‫אוון‬
Owen- walked up to Death
Out there, we've walked quite friendly
up to Death:
Sat down and eaten with him, cool and
bland,Pardoned his spilling mess-tins in our
hand.
We've sniffed the green thick odour of
his breath,Our eyes wept, but our courage didn't
writhe.
He's spat at us with bullets and he's
coughed
Shrapnel. We chorused when he sang
aloft;
We whistled while he shaved us with
his scythe.
•
:‫שם התהלכנו עם המוות בידידות‬
‫ישבנו ואכלנו עמדו רוגעים ומסבירי‬
-‫פנים‬
.‫סלחנו כי השמיט הפינכים שבידינו‬
‫דחוס של‬-‫שאפנו את הריח הירוק‬
-‫נשימתו‬
‫ אך אומץ ליבנו נשאר לא‬,‫עינינו בכו‬
.‫מעוות‬
‫ ופלט בשיעולו‬,‫הוא ירק קליעים עלינו‬
‫ החרינו אחריו במקהלה עת‬.‫שראפנל‬
:‫שר לנו אבדן‬
.‫שרקנו כשגילח אותנו בחרמשו‬
•
•
•
•
•
•
•
‫ התהלכנו עם המוות‬,‫ – המשך‬2'‫פרק ה‬
Owen – up to Death
Oh, Death was never enemy of
ours!
We laughed at him, we
leagued with him, old chum.
No soldier's paid to kick
against his powers.
We laughed, knowing that
better men would come,
And greater wars; when each
proud fighter brags
He wars on Death - for Life;
not men - for flags.
‫אוון – התהלכנו עם המוות‬
!‫ מעולם לא היה המוות אויבנו‬,‫או‬
.‫ ידיד ותיק‬,‫ צחקו עמו‬,‫צחקנו לו‬
‫אין משלמים לו לחיל בשביל‬
.‫לבעוט בסמכותו‬
‫צחקנו בידענו שטובים מאתנו‬
,‫יבואו‬
‫ כל לוחם‬:‫ומלחמות גדולות יותר‬
‫אז ישתבח‬
‫כי מקדש הוא מלחמה במוות‬
‫ בשביל‬-‫ ולא באנשים‬,‫למען החיים‬
.‫דגלים‬
•
•
•
•
•
•
Recordare -‫ מקהלה‬,'‫פרק ו‬
Recordare –text of dies irae
Recordare Jesu pie, •
Quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die.
Quarens me, sedisti lassus:
Redemisti crucem passus:
Tantus labor non sit cassus:
Ingemisco, tamquam reus:
Culpa rubet vultus meus:
Supplicanti parce Deus.
‫מקהלה ממשיכה בטקטס לטיני‬
‫• ראה נא ישו תשועתי הן‬
.‫• בה פליאה התגשמותך היא‬
.‫• אל תיתן לנדותני‬
:‫• מתענה אחרי בקשת‬
:‫• על הצלב אותי פדית‬
?‫• החינם זה חסדך לי‬
,‫ אשמתי‬,‫• קינתי אשא‬
.‫• חרפתי הן לא יוסרה עוד‬
.‫• חוסה על מחננך זה‬
recordare ,‫ מקהלה‬,2'‫פרק ו‬
Latin text continued
.Qui Mariam absolvisti, •
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.
Inter oves locum praesta,
Et ab haedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.
Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis
‫המשך טקטס לטיני‬
,‫הן מרים חטאה כופר לה‬
,‫הגנב גם הוא נסלח לו‬
.‫ תקווה נתת‬,‫ על כן‬,‫בי‬
‫בין צאן מרעיתך שימני‬
,‫משעירים נא הרחיקני‬
,‫ נהלני‬,‫ אל‬,‫הימינך‬
,‫הרשעים עת כי יורשעו‬
.‫עת תדון אותם בתופת‬
.‫קרא לי בחברת קדושיך‬
‫אשתוחח בלב כנוע‬
!‫ראה כולי עפר ואפר‬
!‫נא עזרני זה הפעם‬
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
‫פרק ז' – בריטון סולו בשיר המוות‬
Owen – long black arm
Be slowly lifted up, thou long •
black arm,
Great gun towering toward
Heaven, about to curse;
Reach at that arrogance which
needs thy harm,
And beat it down before its
sins grow worse;
But when thy spell be cast
complete and whole,
May God curse thee, and cut
thee from our soul!
‫שירו של אוון‬
,‫שחורה‬-‫היי את זרוע ארוכה‬
,‫מורמת לאיטך‬
‫את מרגמה גדולה המתנשאת אל‬
:‫שחק בחפץ של קללה‬
‫השיגי שחצנות זו שצריכה לה‬
,‫כניעתך‬
‫ובטרם יאמירו חטאיה הכי בה עד‬
:‫כלה‬
‫אך עת יוטל בשלמותו זה לחש‬
-‫כשופך‬
‫ מארץ‬,‫תהיי בך קללת האל‬
!‫יכריתך‬
•
•
•
•
•
•
‫פרק ח' – לקרימוזה‪ ,‬סופרן ומקהלה‬
‫טקסט לטיני מסורתי‬
‫• יום קינות ונהי ודמע!‬
‫• איש שוכן עפר יקום אז‪,‬‬
‫• למשפט עצמו יכין הוא‪:‬‬
‫• חוס אדון עליו‪ ,‬רחם נא!‬
‫‪Lacrimosa ,latin text‬‬
‫• ‪Lacrimosa dies illa,‬‬
‫‪Qua resurget ex favilla,‬‬
‫‪Judicandus homo reus:‬‬
‫‪Huic ergo parce Deus‬‬
‫ בשיר הגוויה‬,‫ טנור סולו‬,'‫פרק ט‬
Owen- move him
Move him into the sun - •
Gently its touch awoke him
once,
At home, whispering of fields
unsown.
Always it woke him, even in
France,
Until this morning and this
snow.
If anything might rouse him
now
The kind old sun will know.
‫אוון – הזיזו אותו‬
,‫• הזיזוהו‬
-‫• הזיזוהו נא לשמש‬
,‫• מגעו העירהו פעם בלטיפה‬
‫ בלחשו לו על שדות‬,‫• בבית‬
,‫שלא זורעו‬
‫ העיר אותו‬,‫• תמיד העיר אותו‬
,‫אפילו בצרפת‬
.‫• עת בוקר ושלג זה‬
‫• אם משהו עשוי להקימו עכשיו‬
.‫ השב‬,‫• ידע השמש האדיב‬
‫ שיר הגוויה‬,2‫פרק ט‬
Owen – move him, continued
Think how it wakes the seeds - •
Woke, once, the clays of a cold
star.
Are limbs, so dear-acheived, are
sides,
Full-nerved - still warm - too hard
to stir?
Was it for this the clay grew tall?
Soprano and Chorus •
...Qua resurget ex favilla...
Tenor •
Was it for this the clay grew tall?
‫ המשך‬,‫אוון – הזיזוהו‬
‫חשבו כיצד הוא מעורר את‬
-‫הזרעים‬
.‫ חמרי כוכב צונן‬,‫ אי אז‬,‫עורר‬
‫ צידי‬,‫אברי הגוף גדולי המעש‬
‫הגוף‬
-‫ עודם חמים‬-‫מלאי העצבים‬
?‫האם קשה מדי להניעם‬
?‫הלשם כך שגב החומר‬
•
•
•
•
‫פרק ט' ‪ – 3‬שילוב הלקרימוזה ושיר הגוויה‬
‫שילוב לטינית ואנגלית‬
‫סופרן ומקהלה ‪:‬‬
‫לשפוט את המין האנושי‬
‫טנור‪:‬‬
‫הו‪ ,‬כסילות קרני השמש‪,‬‬
‫לעמול כדי להפר שנת האדמה ?‬
‫מקהלה‪:‬‬
‫אדון כל הרחמים‪ ,‬ישו המבורך‪,‬‬
‫תן להם מרגוע‪.‬‬
‫אמן‪.‬‬
‫‪Latin and English‬‬
‫‪Soprano and Chorus‬‬
‫‪...Judicandus homo reus.‬‬
‫‪Tenor‬‬
‫‪O what made fatuous‬‬
‫‪sunbeams toil‬‬
‫?‪To break earth's sleep at all‬‬
‫‪Chorus‬‬
‫‪Pie Jesu Domine, dona eis‬‬
‫‪requiem.‬‬
‫‪Amen.‬‬
)‫ פרק י' – מינחה (אופרטוריום‬,'‫חלק ג‬
Traditional latin text
Boys •
Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenis inferni,
et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis, ne
absorbeat eas
tartarus, ne cadant in obscurum.
Chorus •
Sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem
sanctam:
Quam olim Abrahae promisisti,
et semini ejus.
‫טקסט לטיני מסורתי‬
,‫אדוננו הנוצרי מלך התהילה‬
‫גאל נשמות נאמניך שהלכו לעולמם‬
:‫מיסורי תופת ומעמקי השאול‬
,‫הצל אותם מלוע הארי‬
,‫בל תטרוף אותם שאול‬
‫בל יהיו נופלי החושך‬
:‫מקהלה‬
‫ולו נושא הדגל מיכאל זה הקדוש‬
‫יביאם לאור הקודש‬
‫שהבטחת בימים מקדם‬
.‫לאברהם ולזרעו‬
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
‫ עקידת יצחק‬,‫ טנור ובריטון‬,'‫פרק י‬
Owen – So Abram rose
So Abram rose, and clave the wood, •
and went,
And took the fire with him, and a knife.
And as they sojourned both of them
together,
Isaac the first-born spake and said, My
Father,
Behold the preparations, fire and iron,
But where the lamb for this burntoffering?
Then Abram bound the youth with belts
and straps,
And builded parapets and trenched
there,
And streched forth the knife to slay his
son.
‫אוון – עקידת יצחק‬
‫ויקם אברהם ויבקע עצי עולה‬
‫ויקח בידו את האש ואת המאכל‬
‫ויהי כי השתהו שניהם יחדיו‬
,‫ אבי‬,‫ ויאמר‬,‫ויאמר יצחק אל אברם‬
,‫הנה האש והעצים‬
?‫ואיה השה לעולה‬
‫ואברם עקד את בנו בחגורות‬
‫ ןיבן שם שוחות‬,‫וברצועות‬
,‫ותלוליות‬
‫וישלח את ידו ויקח את המאכלת‬
.‫לשחוט את בנו‬
‫ עקידת יצחק‬,‫ המשך‬,2'‫פרק י‬
Owen –So Abram Rose
.
•
•
•
•
;
When lo! and angel called him out of
heaven,
Saying, Lay not thy hand upon the lad,
Neither do anything to him. Behold,
A ram, caught in a thicket
By its horns:offer the Ram of pride
instead of him.
But the old man would not so’ but slew
his sonAnd half the seed of Europe’ one by
one….
Amd half the seed of europe one by
one……
•
‫אוון – עקידת יצחק‬
‫ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים‬
‫ אל תשלח ידך את הנער‬:‫ןיאמר‬
‫ ראה‬.‫ואל תעש לו מאומה‬
:‫הנה איל נאחז בסבך בקרניו‬
.‫ הגאווה תחתיו‬-‫הקרב את איל‬
,‫אך האיש הזקן לא עשה כן‬
-‫ואת בנו יחידו שחט‬
‫ומחצית זרעם של בני אירופה‬
...‫אחד אחד‬
‫ומחצית זרעם של בני אירופה‬
....‫אחד אחד‬
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hostias ,‫פרק י"א – הקרבן‬
Latin text
• Boys
Hostias et preced tibi Domine
laudis offerimus; tu suscipe pro
animabus illis, quarum hodie
memoriam facimus: fac eas,
Domine,
de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti
en semini ejus.
• Chorus
...Quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.
‫טקסט לטיני‬
:‫מקהלת נערים‬
,‫ אדון‬,‫אנו מקריבים לך‬
‫ אנא קבלם‬:‫שלמי תפילה ותהילה‬
‫למען נשמות אלה אשר זכרם‬
‫ לו יעברו‬,‫ אדון‬,‫ הו‬:‫הרינו מעלים היום‬
,‫ממות לחיים‬
‫כאשר הבטחת בימים מקדם‬
.‫לאברהם ולזרעו‬
:‫מקהלה‬
......‫כאשר הבטחת בימים מקדם‬
Download