instruksjonshefte for nintendo 3ds-programvaren

advertisement
INSTRUKSJONSHEFTE FOR NINTENDO 3DS-PROGRAMVAREN
(INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON OM HELSE OG SIKKERHET)
MAA-CTR-AG6P-NOR
[0811/NOR/CTR]
Denne forseglingen er en forsikring om at Nintendo
har kontrollert dette produktet, og at det har tilfredsstilt våre krav om ypperlig utførelse, pålitelighet og
underholdningsverdi. Se alltid etter denne forseglingen når du kjøper spill og tilbehør, for å være sikker
på at du får fullstendig kompatibilitet med Nintendoproduktet.
Dette spillkortet fungerer bare med den europeiske/australske versjonen av Nintendo 3DS™-systemet.
VIKTIG: Vennligst les nøye dette heftet med viktig informasjon om helse og sikkerhet før du bruker Nintendo 3DS-systemet ditt, spillkort eller
ekstrautstyr. Les instruksjonsheftet nøye for å sørge for at du får maksimalt ut av det nye spillet ditt. Ta vare på disse dokumentene for fremtidig bruk.
ADVARSEL! Dette videospillet er beskyttet av åndsverksmessige rettigheter. Uautorisert kopiering og/eller distribuering av dette spillet kan føre til
strafferettslig og/eller sivilrettslig ansvar.
4
Komme i gang
Berør SKYLANDERS GIANTS-ikonet på HOME-menyen, deretter berører du OPEN for å starte spillet.
Lukk Nintendo 3DS-systemet under spillingen for å aktivere hvilemodus, som reduserer batteriforbruket betraktelig.
Åpne systemet igjen for å fortsette spillingen.
Funksjon for sikkerhetskopiering
Denne programvaren inneholder en funksjon for sikkerhetskopiering som lagrer historikk og spillstatus.
Ikke slå strømmen av og på gjentatte ganger eller fjern spillkortet når du lagrer. Vær nøye med ikke å bruke feil kontroller (f.eks. tilbakestille systemet) eller få smuss i terminalene. Dette kan forårsake ugjenkallelig sletting av data.
Ikke bruk eksternt tilbehør eller programvare for å endre eller lagre data, da dette kan føre til at du ikke kan fortsette, eller at lagrede data går tapt. Alle endringer er permanente, så vær forsiktig.
5
[0511/NOR/CTR]
VIKTIG INFORMASJON OM HELSE OG SIKKERHET
LES FØLGENDE ADVARSLER FØR DU ELLER BARNET DITT SPILLER VIDEOSPILL. HVIS DETTE PRODUKTET SKAL BRUKES
AV SMÅ BARN, MÅ HÅNDBOKEN LESES OG FORKLARES TIL BARNET AV EN VOKSEN. Å UNNLATE Å GJØRE DETTE KAN
FØRE TIL PERSONSKADE.
ADVARSEL – BRUK AV 3D-FUNKSJONEN
• Bruk av 3D-funksjonen kan forårsake permanent synsskade hos seks år gamle eller yngre barn. Det anbefales derfor at bare
barn over seks år bør bruke systemets 3D-modus. Hvis seks år gamle eller yngre barn får tilgang til systemet, bør foreldre eller
foresatte begrense visningen av 3D-bilder ved hjelp av barnelåsfunksjonen.
• Hvis du har forskjellig synsevne på høyre og venstre øye, eller hvis du ofte ser med bare ett øye, kan du få problemer med å se
3D-bilder klart. Øynene dine kan også bli trette. Bruk med varsomhet og ta en pause på 10–15 minutter hver halvtime. Hvis du
opplever noen av symptomene under, juster 3D-effektene til et behagelig nivå eller still skjermen til å vise bare 2D-bilder.
• Ikke se på uskarpe 3D-bilder for lenge av gangen. For lang visning av uskarpe 3D-bilder, som dobbeltbilder, kan føre til overbelastning av og/eller tørrhet i øynene, hodepine, stive skuldre, kvalme, svimmelhet, bevegelsessyke, utmattelse og/eller ubehag.
• Alle har ulike måter å se 3D-bilder på. Vennligst slå opp på de relevante sidene i brukerhåndboken for mer informasjon om
hvordan 3D-bilder skal sees ordentlig. Hvis du erfarer noen av symptomene over, må du justere 3D-effektene til et behagelig
nivå eller stille inn skjermen til å bare bruke 2D-bilder. Avhengig av formen din og omgivelsene dine, kan det være at du ikke
kan se 3D-bilder ordentlig. Slå av 3D-funksjonen hvis dette er tilfelle.
• Vennligst avstå fra å bruke 3D-funksjonen når du reiser som passasjer i bil eller med offentlig transportmiddel. Vedvarende rystelser kan føre til at 3D-bilder blir uklare og dermed forårsaker kvalme og overbelastning av øynene.
Vennligst forhold deg til følgende for å sikre ditt velvære mens du bruker dette produktet:
• Ikke forsøk å bruke systemet hvis du føler deg trett eller uvel. Avhengig av formen din kan det føre til utmattelse og ubehag
hvis du gjør dette.
• Hvis du opplever uttmattelse eller ubehag i øynene, hodet, skuldrene eller andre steder, stans straks spillingen og ta en pause.
Hvis symptomene fortsetter, still inn skjermen til å bare bruke 2D-bilder.
• Unngå å spille unødvendig lenge. Ta pauser på 10–15 minutter hver halvtime når 3D-funksjonen er i bruk, eller hver time når
du ikke bruker 3D-funksjonen, selv om du ikke synes at du trenger det.
ADVARSEL – ANFALL
• Noen mennesker (ca. 1 av 4000) kan få anfall eller miste bevisstheten når de utsettes for lysglimt eller lysmønstre. Dette kan
skje når de ser på TV eller spiller videospill, selv om de aldri tidligere har hatt anfall.
• Alle som har hatt et anfall, mistet bevisstheten eller har hatt andre symptomer forbundet med epilepsi, må konsultere lege før
de spiller videospill.
• Foreldre eller foresatte må følge med når barn spiller videospill. Stopp spillingen og kontakt lege hvis du eller barnet har uvanlige symptomer, så som: krampetrekninger, øye- eller muskelrykninger, tap av bevissthet, synsforstyrrelser, ukontrollerte bevegelser, desorientering.
Følg disse forholdsreglene for å minske risikoen for anfall under videospilling:
• Ikke spill når du er trett eller trenger søvn.
• Spill i et rom med god belysning.
• Ta pause i 10–15 minutter hver time (hver halvtime når 3D-funksjonen brukes).
ADVARSEL – OVERBELASTNING AV ØYNENE OG BEVEGELSESSYKE
Videospilling kan få øynene dine til å gjøre vondt etter lengre tidsperioder, kanskje tidligere hvis 3D-funksjonen brukes. Videospilling kan også forårsake bevegelsessyke for noen spillere. Følg disse instruksjonene for å unngå overbelastning av øynene, svimmelhet eller kvalme:
• Unngå å spille for lenge av gangen. Foreldre eller foresatte bør holde oppsyn med barn som spiller for å avpasse spillingen til
egnet lengde.
• Ta pause på 10–15 minutter hver halvtime hvis du bruker 3D-funksjonen, eller hver time hvis du ikke bruker 3D-funksjonen,
selv når du ikke tror du trenger det.
• Hvis øynene dine blir slitne eller såre mens du spiller, eller hvis du følerdeg svimmel eller kvalm, stans og hvil deg i flere timer
før du spiller igjen.
• Hvis du fortsatt får symptomene over eller annet ubehag underveis i eller etter spilling, stans spillingen og oppsøk lege.
ADVARSEL – SKADER VED GJENTATTE BEVEGELSER
Videospilling kan få muskler, ledd eller hud til å verke etter noen timer. Følg disse forholdsreglene for å unngå problemer som
senebetennelse, musarm eller hudirritasjon:
• Unngå å spille for lenge av gangen. Foreldre eller foresatte bør holde oppsyn med barn som spiller for å avpasse spillingen til
egnet lengde.
• Ta pause på 10–15 minutter hver halvtime hvis du bruker 3D-funksjonen, eller hver time hvis du ikke bruker 3D-funksjonen,
selv når du ikke tror du trenger det.
• Når du bruker pekepennen, trenger du ikke å gripe den hardt eller trykke den hardt mot skjermen. Dette kan føre til utmattelse eller ubehag.
• Hvis hendene, håndleddene eller armene dine blir slitne eller såre mens du spiller, eller hvis du kjenner symptomer som prikking, nummenhet, svie eller stølhet, stans og hvil dem i flere timer før du spiller igjen.
• Hvis noen av symptomene over fortsetter, eller du føler annet ubehag i løpet av eller etter spillingen, slår du av spillet og kontakter en lege.
HVIS DU VIL HA MER INFORMASJON OM HELSE OG SIKKERHET, KAN DU SE I BRUKERHÅNDBOKEN SOM FULGTE MED
NINTENDO 3DS-SYSTEMET DITT.
INNHOLD
NHOLD
Komme i gang .............................................................................................................................. 3
Innledning ...................................................................................................................................... 3
Portal of Power® .......................................................................................................................... 4
Lekelagringsfunksjon ................................................................................................................. 4
Spillkontroller................................................................................................................................ 5
Menyer ............................................................................................................................................. 6
Slik spiller du ................................................................................................................................. 7
Kundestøtte................................................................................................................................... 10
Programvarelisensavtale .......................................................................................................... 11
INNLEDNING
For mange tusen år siden herjet en grusom
kjempepirat som het kaptein Frightbeard i
Skylands, helt til han og mannskapet hans ble
låst inn i eksilkisten. Frightbeard har funnet en
måte å unnslippe eksiltilværelsen på, og nå leter
han etter kisten, så han kan befri flåten sin og nå
målet om å bli enehersker i Skylands!
Tiden er inne til å slippe løs kreftene til
skylanderkjempene og legge ut på eventyr
gjennom Skylands for å finne eksilkisten
før kaptein Frightbeard gjør det!
KOMME I GANG
1. Sett inn Skylanders Giants™-spillkortet i spillkortsporet på Nintendo 3DS™systemet, som beskrevet i brukerveiledningen til Nintendo 3DS.
2. Trykk på POWER-knappen for å skru på Nintendo 3DS-systemet.
3. Trykk på Skylanders Giants på HOME-menyen på Nintendo 3DS for å få
frem tittelskjermen.
Merk: Skylanders Giants-spillkortet er kun laget for å fungere med
Nintendo 3DS-systemet.
3
PORTAL OF POWER
Skylanderne dine kan gå inn i Skylands gjennom Portal of Power. Når du
plasserer dem på Portal of Power, blir de sendt til Nintendo 3DS-systemet,
og Skylanderen våkner til liv i spillet. Du gir skylanderfigurene liv i spillet
ved å snakke med Hugo, som er ombord på skipet til Flynn. Når du skal
begynne å spille Skylanders Giants™, må du først gjøre klar Portal of Power.
Først må du sette inn batteriene i Portal of Power. Så skrur du på Portal of
Power ved å trykke på toppen til du hører et klikk og Portal of Power begynner å lyse.
Når Hugo ber deg om det, sikter du inn den infrarøde senderen/mottakeren på baksiden av
Nintendo 3DS-systemet mot den infrarøde sensoren på forsiden av Portal of Power. Se etter den
grønne pilen på toppen av Portal of Power for å rette den inn riktig. Du finner mer informasjon
om hvordan du setter opp Portal of Power i hurtigstartguiden.
Du kan plassere én figur på Portal of Power av gangen: en spillbar figur, en magisk brikke eller
en stedsbrikke (selges separat). Selv om bare en Skylanders Giants eller Skylanders Spyro’s
Adventure®-figur kan plasseres på Portal of Power til enhver tid, kreves det to figurer for å starte
en ny profil og fortsette den første delen av opplæringen. For å gjøre det lettere å bevege seg
rundt, kan Portal of Power skrus av når de to valgte figurene er importert i spillet.
LEKELAGRINGSFUNKSJON
Figurene fra Skylanders Giants og Skylanders Spyro’s Adventure husker kreftene sine
og de oppgraderte egenskapene gjennom Portal of Power. Når en skylander hentes
inn i spillet med Portal of Power, blir fremdriften også lagret i leken.
Snakk med Wendel på skipet til Flynn for å oppdatere lekene dine. Du kan spille hvor
du vil med din egen, personlige skylandersamling! Når du tar med skylanderne til
spillet til en venn, beholder de alle erfaringspoengene de får. Du kan til og med prøve
noen av hattene til vennene dine!
Lagret statistikk:
• Erfaringspoeng og erfaringsnivå.
• Oppgraderte egenskaper og statistikk.
• Hatten skylanderen din har på seg for øyeblikket.
4
PORTAL OF POWER
Slik lagrer du:
1. På skipet til Flynn velger du skylanderen du vil lagre.
2. Snakk med Hugo og følg instruksjonene på skjermen.
3. Når overføringen er fullført, lagres banen, ferdighetene og hatten i figuren.
Dette spillet bruker en automatisk lagringsfunksjon til å lagre fremdriften i spillet.
Ikke trykk på POWER-knappen eller fjern spillkortet når dette ikonet vises.
SPILLKONTROLLER
Nintendo 3DS
START/SELECT
Kontrollplaten
HOME-knappen
B-knappen
A-knappen
Y-knappen
X-knappen
Berøringsskjermen
L-knappen
R-knappen
Grunnleggende handlinger
Pausemeny
Bevege figur
Hjemmemenyen
Hoppe/Dobbelthoppe
Spurte
Primærangrep/Bruke/Snakke
Sekundærangrep
Bytte/Gjenopplive figur
Spurte
Bruke magisk gjenstand
5
MENYER
MENYNAVIGERING
Pekepenn – Navigere i menyer.
HOVEDMENY
Velg en profil – Lagre opp til tre profiler.
Spill – Trykk når du har valgt lagringsprofil.
Medvirkende – Her ser du hvem som har laget spillet.
PAUSEMENY
Oppgraderinger – Viser statistikk og egenskaper for den aktive skylanderen.
Innstillinger – Juster volumet på musikk og effekter.
Prøv igjen – Du kan starte banen du spiller på nytt fra begynnelsen.
Skipet til Flynn – Dra tilbake til skipet når du vil.
Fortsett – Fortsett eventyret.
PAUSEMENYEN PÅ SKIPET TIL FLYNN
Oppgraderinger – Viser statistikk og egenskaper for den aktive skylanderen.
Innstillinger – Juster volumet på musikk og effekter.
Avslutt spill – Avslutter spillet og går til hovedmenyen.
Fortsett – Fortsett eventyret.
6
SLIK SPILLER DU
SPILLSKJERMEN
1. Helsemåler – Den grønne måleren viser
hvor mye helse skylanderen din har.
Når skylanderen din går opp i nivå øker
maksimal mengde helse.
2. Erfaringsmåler – Når den grå måleren
fylles, går skylanderen din opp i nivå.
3. Mynter – Viser hvor mange mynter du har.
4. Erfaringskuler – Når du samler disse
kulene fylles erfaringsmåleren.
5. Figurvalg – Viser skylanderne du kan
velge mellom. Du kan laste opp til to
skylandere inn i spillet ved å snakke
med Hugo på skipet til Flynn.
3
4
8
7
2
1
6
5
6. Figurnivå – Viser erfaringen til
skylanderen din.
7. Figurnavn – Navnet på skylanderen
du bruker vises her.
8. Elementsymbol – Representerer elementet til skylanderen du bruker.
7
SLIK SPILLER DU
SKIFTE SKYLANDERE
Skylanders Giants-spillet kan spilles med figurer fra både Skylanders Giants
og Skylanders Spyro’s Adventure. Når en skylander brukes, lagres den andre i
“skyggesonen” og er klar til å kaste seg ut i kampene når du har behov for det. De
to skylanderne kan byttes når som helst ved å trykke på bildet i “skyggesonen” på
berøringsskjermen. Skatter du har samlet kan byttes mot å gjenopplive skylandere
som har gått i bakken. Når Portal of Power er synket opp, kan de to figurene
erstattes med andre figurer fra Skylanders Giants eller Skylanders Spyro’s Adventure
ved å snakke med Hugo.
ELEMENTKLASSER
Alle skylandere tilhører et av åtte elementer og har krefter basert på dette.
Elementklassene er følgende:
Luft
Liv
Vandød
Jord
Ild
Vann
Magi
Teknologi
Hver dag er to elementer magisk i synk med Skylands. Disse elementene vises i nærheten
av Flynn på skipet hans. Skylandere som tilhører disse elementene får en bonusmynt når
de kommer til slutten av en bane i spillet. Husk, de spesielle elementene byttes hver dag, så
bruk forskjellige figurer hver dag for å få bonusene!
8
SLIK SPILLER DU
OPP I NIVÅ
Å
Skylanderne dine får erfaring etter hvert som de når mål og bekjemper fiender.
Når de går opp i nivå, får de også mer helse og bedre ferdigheter. Maksnivået en
skylander kan komme opp på er 15.
SKIPET TIL FLYNN
Skipet til Flynn er alltid i bevegelse, og er det beste stedet å være mellom slagene i
Skylands. Det er mange forskjellige steder på skipet til Flynn, og skipet hjelper deg
med å stoppe kaptein Frightbeard. Dette er noen av de nyttige stedene:
1. Hoveddekket – På hoveddekket finner du Hugo. Han har en ny, bærbar portalmaskin
som overfører skylanderne til bærbare krystaller. Dra innom ham når du vil bytte
skylanderne du har med deg i spillet.
2. Kapteinens lugar – Dette rommet inneholder kartbitene du har fått tak i mens du er på
eventyr. Bitene du har til gode å finne er også markert, så du skal vite hvor du bør dra
og hvor du allerede har vært.
3. Maskinrommet - Et rundt gulvpanel med et symbol for hver av eventyrpakkebanene
fra Skylanders Spyro’s Adventure. Du bruker dem til å gå inn i og spille banene i de
ulike områdene.
4. Sauerom – Dette rommet er fullt av sauer! Tren på teknikkene dine her for å komme i
skikkelig god form.
5. Livbåt – Denne lille ballonggondolen er festet på styrbord side av skipet. Her har du
tilgang til figursamlingen din og hattestativet. Du kan bytte hatt på skylanderne
ved å velge hattestativet.
9
KUNDESTØTTE
Besøk vårt nettsted http://support.activision.com for tilgang til vår omfattende
kunnskapsbase og den nyeste informasjonen om hvordan du kan få hjelp.
Telefonnummer: 08 4083 9965 (Sverige), 2 1058 243 (Norge - svensk eller engelsk), 8 9881
193 (Danmark - svensk eller engelsk), 09 3158 4372 (Finland - svensk eller engelsk)
MNO201207
10
PROGRAMVARELISENSAVTALE
IMPORTANT - READ CAREFULLY: USE OF THIS PRODUCT IS SUBJECT TO THE SOFTWARE LICENSE TERMS SET FORTH BELOW. “PRODUCT” INCLUDES
THE SOFTWARE INCLUDED WITH THIS AGREEMENT, THE ASSOCIATED MEDIA, ANY PRINTED MATERIALS, AND ANY ELECTRONIC DOCUMENTATION,
AND ANY AND ALL COPIES AND DERIVATIVE WORKS OF SUCH SOFTWARE AND MATERIALS. BY OPENING THIS PACKAGE, INSTALLING, AND/OR USING
THE PRODUCT, YOU ACCEPT THE TERMS OF THIS LICENSE WITH ACTIVISION PUBLISHING, INC. (“ACTIVISION”).
LIMITED USE LICENSE. Activision grants you the non-exclusive, non-transferable, limited right and license to use one copy of this Product solely and
exclusively for your personal use. All rights not specifically granted under this Agreement are reserved by Activision. This Product is licensed, not sold. Your
license confers no title or ownership in this Product and should not be construed as a sale of any rights in this Product.
OWNERSHIP. All title, ownership rights and intellectual property rights in and to this Product and any and all copies thereof (including but not limited to any
titles, computer code, themes, objects, characters, character names, stories, dialog, catch phrases, locations, concepts, artwork, animation, sounds, musical
compositions, audio-visual effects, methods of operation, moral rights, any related documentation, and “applets” incorporated into this Product) are owned
by Activision or its licensors. This Product is protected by the copyright laws of the United States, international copyright treaties and conventions and other
laws. This Product contains certain licensed materials and Activision’s licensors may protect their rights in the event of any violation of this Agreement.
YOU SHALL NOT:
• Exploit this Product or any of its parts commercially, including but not limited to use at a cyber cafe, gaming centre or any other location-based site.
Activision may offer a separate Site License Agreement to permit you to make this Product available for commercial use; see the contact information
below.
• Use the Product, or permit use of this Program, on more that one console device at the same time.
• Make copies of this Product or any part thereof, or make copies of the materials accompanying this Product.
• Sell, rent, lease, license, distribute or otherwise transfer this Product, or any copies of this Product, without the express prior written consent of
Activision.
• Reverse engineer, derive source code, modify, decompile, disassemble, or create derivative works of this Product, in whole or in part.
• Remove, disable or circumvent any proprietary notices or labels contained on or within the Product.
• Export or re-export this Product or any copy or adaptation in violation of any applicable laws or regulations.
ACTIVISION Limited 180-Day Warranty
Activision warrants to the original consumer purchaser of this computer software product that the recording medium on which the software Product is
recorded will be free from defects in material and workmanship for 180 days from the date of purchase. If the recording medium is found defective within
180 days of original purchase, ACTIVISION agrees to replace, free of charge, any product discovered to be defective within such period upon receipt at its
Factory Service Centre of the product, postage paid, with proof of date of purchase, as long as the Product is still being manufactured by ACTIVISION. In
the event that the Product is no longer available, ACTIVISION retains the right to substitute a similar product of equal or greater value.
This warranty is limited to the recording medium containing the software Product originally provided by ACTIVISION and is not applicable to normal wear
and tear. This warranty shall not be applicable and shall be void if the defect has arisen through abuse, mistreatment, or neglect. Any implied warranties
applicable to this product are limited to the 180-day period described above.
EXCEPT AS SET FORTH ABOVE, THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NO OTHER REPRESENTATION OR CLAIMS OF
ANY KIND SHALL BE BINDING ON OR OBLIGATE ACTIVISION.
When returning merchandise for warranty replacement, please follow the instructions at http://www.activision.com/support or contact us. You will also find
the most up-to-date contact information and opening hours for your country and language on this website.
LIMITATION ON DAMAGES. IN NO EVENT WILL ACTIVISION BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING
FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE PRODUCT, INCLUDING DAMAGES TO PROPERTY, LOSS OF GOODWILL, COMPUTER FAILURE OR
MALFUNCTION AND, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, DAMAGES FOR PERSONAL INJURIES, EVEN IF ACTIVISION HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. ACTIVISION’S LIABILITY SHALL NOT EXCEED THE ACTUAL PRICE PAID FOR THE LICENSE TO USE THIS PRODUCT.
11
SOME STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND/OR THE EXCLUSION OR LIMITATION
OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND/OR EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY MAY NOT APPLY TO
YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.
TERMINATION. Without prejudice to any other rights of Activision, this Agreement will terminate automatically if you fail to comply with its terms and
conditions. In such event, you must destroy all copies of this Product and all of its component parts.
INJUNCTION. Because Activision would be irreparably damaged if the terms of this Agreement were not specifically enforced, you agree that Activision shall
be entitled, without bond, other security or proof of damages, to appropriate equitable remedies with respect to breaches of this Agreement, in addition to
such other remedies as Activision may otherwise have under applicable laws.
INDEMNITY. You agree to indemnify, defend and hold Activision, its partners, affiliates, contractors, officers, directors, employees and agents harmless from all
damages, losses and expenses arising directly or indirectly from your acts and omissions to act in using the Product pursuant to the terms of this Agreement
MISCELLANEOUS. This Agreement represents the complete agreement concerning this license between the parties and supersedes all prior agreements and
representations between them. It may be amended only by a writing executed by both parties. If any provision of this Agreement is held to be unenforceable
for any reason, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable and the remaining provisions of this Agreement shall
not be affected. This Agreement shall be construed under California law as such law is applied to agreements between California residents entered into and
to be performed within California, except as governed by federal law and you consent to the exclusive jurisdiction of the state and federal courts in Los
Angeles, California.
LANT.ENUK.2011.11
12
The ‘Online’ logo indicates that a game allows the player to have access to online game play
against other players.
Le logo « Online » indique qu’un titre vous permet de jouer avec d’autres personnes en ligne.
13
ACTIVISION BLIZZARD UK, LTD. 3 ROUNDWOOD AVENUE, STOCKLEY PARK UXBRIDGE, UB11 1AF
DU MÅ HA EN PORTAL OF POWER® OG MINST EN FIGUR FRA ENTEN SKYLANDERS GIANTS™
ELLER SKYLANDERS SPYRO’S ADVENTURE® FOR Å OPPRETTE EN NY PROFIL OG FORTSETTE PÅ
DEN FØRSTE DELEN AV OPPLÆRINGEN.
Download