Document

advertisement
1
‫פרק א'‪ :‬קטגוריזציה מסורתית של סוגי אפזיה‬
‫סוג האפזיה‬
‫שטף‬
‫הבנה‬
‫חזרה‬
‫דיסאינטגרציה‬
‫פונמית‬
‫(אגרמטיזם)‬
‫‪Expressive‬‬
‫פונמיות‪ +‬סמנטיות‬
‫‪Perceptive‬‬
‫‪Conduction‬‬
‫שיום‬
‫פרפזיה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫פונמיות‬
‫‪Global‬‬
‫‪Trans. Sensory‬‬
‫‪‬‬
‫‪Trans. Motor‬‬
‫‪‬‬
‫‪Mixed Trans.‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
Lesions in BA 44 and 45 – Broca’s first patients
3
Fig. 3 Photographs of the brains of Leborgne and Lelong, Paul Broca’s first two aphasic patients. (A) Lateral view of the brain of
the first patient, Leborgne. The external lesion is clearly visible in the inferior frontal lobe. The softening in the area superior and
posterior to the lesion suggests further cortical and subcortical involvement. (B) Close-up of the visible lesion in Leborgne’s
brain. (C) Lateral view of Broca’s second patient, Lelong. The frontal, temporal and parietal lobes have retracted due to severe
atrophy, exposing the insula. (D) Close-up of the visible lesion in Lelong’s brain. Note that only the most posterior part of what is
currently called Broca’s area is infarcted; the anterior portion is completely spared.
Leborgne’s brain - MRI
4
Wernicke Aphasia
5
The brain of a patient who suffered from Wernicke’s aphasia due to a
stroke in the left middle cerebral artery
Conduction Aphasia
• Language output is fluent
• Content is paraphasic usually literal/ phonemic – attempt to
produce repeated approximations of the word are called
conduit d’approche
• Repetition is poor, auditory comprehension is normal
• Generally there is damage to supramarginal gyrus
• Classical correlation was with the arcuate fasciculus, a bundle
of nerve fibers that lies below the supramarginal gyrus in the
temporal lobe and connects Broca's and Wernicke's areas
6
Conduction aphasia – Wernicke’s model
7
Conduction Aphasia: Geschwind’d model
8
Is it indeed a pure subcortical pathology?
Alternatively, conduction aphasia might be induced by cortical dysfunction,
which impairs the phonological output lexicon. We observed an epileptic
patient who, during cortical stimulation of her posterior superior temporal
gyrus, demonstrated frequent phonemic paraphasias, decreased repetition of
words, and yet had intact semantic knowledge, a pattern consistent with
conduction aphasia. These findings suggest that cortical dysfunction alone may
induce conduction aphasia
9
Global Aphasia
• Most severe of all aphasias- significant
impairment in all aspects of language
• Language output is severely limited and comprehension is very
impaired
• No repetition, naming or writing
• Buccofacial and limb apraxia are common, right hemiplegia may also
occur
• Most typical lesion undercuts the entire perisylvian region
• Much clinical variability is seen – ranging from frontal lesions to deep
subcortical temporal lesions
• Prognosis is poor – eventually patients may improve comprehension
and qualify for severe Broca’s aphasia
10
Transcortical Sensory Aphasia
11
• Repetition is preserved but
there is no comprehension and
propositional speech
• Semantic processing is affected and hence semantic
paraphasia dominates
• Occurs when Broca's area, Wernicke's area and the
arcuate fasciculus are undamaged but are cut off from
the rest of the brain by infarcted tissue
• Lesions in middle and inferior temporal gyri
• Such lesions would be found in Brodmann's areas 37,
22, and 39
Transcortical Motor Aphasia
• Language output is non-fluent: initiation block, reduction in phrase
length, simplification of grammatical form
• Patients of TCMA are initially mute and may remain mute for many
days
• Echolalia (particularly incorporation) is observed
• Repetition, articulation and oral reading are normal
12
• The classical patient has a large dorsolateral frontal lesion extending
deep into the white matter
• Connections between the Broca’s area and Brodmann’s Area 6, premotor area or basal ganglia are severed
Mixed Transcortical Aphasia
• Comprehension is impaired and naming is poor
• Repetition is preserved
• Echolalia and fragmentary sentence starters are
common
• MTA requires a combination of the lesions of TCMA and
TCSA
• Patients are mute initially. When they speak it is like
patients with TCSA.
• Most cases are due to large frontal lesions in the region
of TCMA lesions.
13
‫חולשות הגישה האנטומית‪-‬קלינית‬
‫איננה רגישה מספיק לשונות בין היכולות הלשוניות של חולים‪.‬‬
‫היכולות הלשוניות של חולים אינן תואמות מספיק את החלוקה‬
‫הקלינית‪.‬‬
‫אין קשר ברור בין מהות הנזקים ובין הירידה התפקודית בתחום השפה‪,‬‬
‫במיוחד במחלות ניווניות או גידולים‪.‬‬
‫הגדרת התסמונת איננה מדויקת מספיק כדי לאפשר קביעת תוכנית‬
‫טיפול‬
‫‪14‬‬
‫האלטרנטיבה‪ :‬ניתוח בלשני ונוירו‪-‬בלשני של הליקוי השפתי‬
‫יתרונות‪:‬‬
‫תיאור מדויק של הליקוי תורם לקביעת תוכנית שיקום מתאימה יותר‪.‬‬
‫מאפשר תיאור טוב יותר של התסמונת המאפיינת את החולה הפרטי‪.‬‬
‫רגיש ללקויים ברמות לשוניות מורכבות יותר‪.‬‬
‫יוצר קשר עם עולם ידע ובעיקר‪ ,‬מתודולוגיות מחקר מתוחכמות יותר‪.‬‬
‫תורם להבנת המנגנונים במוח המעורבים בתפקוד שפתי‪.‬‬
‫חסרונות‪:‬‬
‫מחייב ידע רחב יותר‪ ,‬לעתי ידע שאיננו מצוי בידי צוות טיפולי‪.‬‬
‫השונות הבין‪-‬אישית הרבה במיקום ואייפיון הרשתות העצביות‬
‫המעורבות בתפקוד שפתי הופך את הגדרת התסמונות קשה עוד יותר‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫פרק ב'‪ :‬רמות עיבוד לשוני‬
‫השימוש בשפה על בסיס הידע על העולם‪ .‬הומור‪ ,‬משמעויות כפולות‪,‬‬
‫‪Pragmatics‬‬
‫קונוטציות ומטפורות‬
‫משמעויות המלים המשפטים והמסרים‬
‫‪Semantics‬‬
‫חוקי מבנה המשפט‬
‫‪Syntax‬‬
‫הטיות‪ ,‬גזירות‪ ,‬שורשים‪ ,‬בניינים ומשקלים‬
‫‪Morphology‬‬
‫מבנה המלים‬
‫‪Phonology‬‬
‫צלילי השפה‬
‫‪Phonetics‬‬
‫"המנגינה" שבדיבור‬
‫‪Prosody‬‬
‫‪16‬‬
‫תרשים זרימה של מערכת יצירת והבנת שפה‬
CONCEPTUALIZER
(Levelt, 1989)
message
generation
discourse model
pragmatic
knowledge etc.
monitoring
preverbal message
parsed speech
FORMULATOR
grammatical
encoding
LEXICON
SPEECH
COMPREHENSION
SYSTEM
lemmas
Surface structure
phonological
encoding
‫בלשנית‬-‫הגישה הנוירו‬
17
forms
phonetic plan
(internal speech)
phonetic string
AUDITION
ARTICULATOR
Overt speech
‫‪Pragmatics‬‬
‫הידע על העולם המאפשר תקשורת מילולית‪:‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Prosody‬‬
‫מאפשרת העברת מסר מעבר למשמעות הישירה של‬
‫המלים‬
‫קצב‬
‫גובה צליל‬
‫עוצמה‬
‫דגשים‬
‫הפסקות‬
‫‪19‬‬
‫עולם המושגים והמשמעויות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הבחנה בין עולם המושגים ומשמעויות של מלים‬
‫קטגוריות סמנטיות‬
‫סמנטיקה לשונית לעומת סמנטיקה תפיסתית‪.‬‬
‫רשת סמנטית‬
‫דינאמיקה ברשת‪:‬‬
‫– קשרים סמנטיים‬
‫– קשרים אסוציאטיביים‬
‫‪20‬‬
‫רשת סמנטית‬
‫‪21‬‬
‫תחביר‬
‫תחביר‪ ,‬דקדוק‬
‫סדר המלים‬
‫מילות קישור ויחס (“אל” “עם”‪“ ,‬ו”)‬
‫האם התחביר מולד? ‪Chomsky -‬‬
‫חוקים אוניברסליים וספציפיים לשפה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫מורפולוגיה‬
‫מורפמה ‪ -‬היחידה הפונולוגית הקטנה ביותר בעלת‬
‫משמעות‪:‬‬
‫מלים בעברית הן לפחות בי‪-‬מורפמיות‬
‫מוספיות‪ ,‬הטיות וגזירות‬
‫ספר – ספרים‬
‫ספר ‪ -‬ספריה‬
‫בשפות רבות "מלות גזע" (‪ )stem‬ומוספיות‬
‫‪happy – happiness‬‬
‫‪part – apartment – participation‬‬
‫מיקומו של מידע פונולוגי בלקסיקון‬
‫‪23‬‬
‫פונולוגיה‬
‫פונמה ‪ -‬היחידה הקטנה ביותר המשנה משמעות‬
‫ברק = ‪ 5‬פונמות‬
‫‪/b/ /a/ /r/ /a/ /k/‬‬
‫‪/b/ /a/ /r/ /a/ /d/‬‬
‫יחידה מופשטת – לא צלילית!!‬
‫קטגוריזציה ‪ -‬נרכשת על ידי המערכת הלשונית בינקות‬
‫התמרה פונטית‪-‬פונמית והתמרה גרפמית‪-‬פונמית‬
‫מידע פונולוגי בלקסיקון‪:‬‬
‫‪Syllabic structure‬‬
‫‪Stress pattern of the word‬‬
‫)‪Segmental contents of the syllables (onset and rime‬‬
‫‪24‬‬
‫פונטיקה‬
‫צלילי השפה – יצירת קול על ידי ויסות וסינון זרמי אויר היוצאים מהראות‪.‬‬
‫תכוניות פונטיות מבחינות (‪)distinctive features‬‬
‫קוליות‬
‫)‪Voice Onset Time (VOT‬‬
‫‪Place of articulation‬‬
‫אפיות‬
‫עיצורים ותנועות‬
‫ארטיקולציה – מערכת מוטורית המבצעת את עבודת הויסות והסינון‬
‫תפיסה פונטית לעומת תפיסה אקוסטית – אפקט ‪ McGurk‬כדוגמה‬
‫פענוח וקטגוריזציה פונטית – מושג הארטיקולציה המשותפת‬
‫יכולת מולדת המבוססת על מנגנונים מוחיים ייעודיים‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫בלשנית‬-‫ ליקויי שפה – הגישה הנוירו‬:‫פרק ג‬
‫ליקויים ברמה הפונטית‬
Dysarthria (phonetic disintegration): A collective name for a group
of related speech disorders that are due to disturbances in muscular control of
the speech mechanism resulting from impairment of any of the basic motor
processes involved in the execution of speech’ – A condition more frequent in
non-fluent aphasia
Speech apraxia: (Acquired and developmental): Problems with
coordination
of speech output. A difficulty putting sounds and syllables
Nagao et al., 1999
together in the correct order to form words. Associated with lesions in the left
anterior part of the insula.
Aprosodia: (expressive and sensory): difficulties in expressing or
comprehending emotional tone of speech (rhythm, pitch, stress, intonation,
etc.) that usually occur following non-language-dominant hemisphere damage.
26
Cohen et al., 1994
‫בלשנית‬-‫ליקויי שפה – הגישה הנוירו‬
.‫ליקויים פונמיים ופונולוגיים‬
Phonemic substitutions, additions and deletions (itemspecific and feature specific)
Conduite d’approche (more frequent in Broca than
Wernicke and most frequent in conduction aphasia)
Phonemic paraphasia
Neologisms and jargon aphasia
Word finding difficulties and phonological anomia
Deficits of lexical (phonological) representations versus
deficits of translation.
27
‫בלשנית‬-‫ליקויי שפה – הגישה הנוירו‬
‫ליקויים בתחום הדקדוק‬
Telegraphic speech
Syntactic deficits
Morphological deficits – inflectional morphology
Sentence level disorders (relational; passive active; etc.)
28
‫בלשנית‬-‫ליקויי שפה – הגישה הנוירו‬
‫ליקויים בתחום הסמנטי וליקויים על רקע ניוון מוחי‬
Semantic paraphasia
Primary Progressive Aphasia (Fronto-temporal lobar
degeneration)
Non-fluent variant (Progressive, non-fluent aphasia)
Effortful speech, anomia, articulatory breakdown, phonemic
paraphasia
Semantic variant (Semantic dementia)
Fluent aphasia, anomia, impaired comprehension and visual
associative agnosia (semantic difficulties – Pyramids and Palm
trees test).
Logopenic variant (Logopenic progressive aphasia)
Slow speech, impaired syntactic comprehension and naming
difficulties
Language disorders in fronto-temporal dementia
29
Primary Progressive Aphasia
30
Primary Progressive Aphasia
31
(Wilson et al, 2010)
PPA – Disruptions of Fluency
32
PPA- Additional fluency problems
33
PPA- Lexical content problems
34
PPA – Syntactic structure problems
35
‫על הקשר בין מערכת מוטורית ושפה‬
‫‪36‬‬
‫‪36‬‬
Download