Ladda ner pdf

#3/12
Örebro studentkårs fristående tidning
www.losnummer.se
Musiksektionen
höjer tonen
Nu lyfts kritik om scheman,
kursplaner och praktik till
universitetsledningen
Sid 4
NYHETER
Fler stängs av för
fusk på Örebro
universitet
Sid 6
Intervju
Dolly Kaleebi är retorikstudent på dagen och
DJ på kvällen
Sid 14
KULTUR
Bokmässan slår upp portarna
i april. Möt också före detta
litteraturstudenten Titti Geisler
på Lindhska bokhandeln
Sid 16
Tränarstudenten
Idun Rosén coachar Sid 18
Annons
Snart klar med studierna?
Inom kommunen finns meningsfulla och utvecklande arbeten inom
mer än 100 olika yrken.
Just nu behöver vi sjuksköterskor
och förskollärare.
orebro.se • 019-21 10 00
Hallå där
- du som pluggar i Örebro! Vad gäller när du flyttar in
i en lägenhet? Gamla blommiga tapeter och en solkig
spis? Hyresgästföreningen har jurister som hjälper dig.
Vi har även många bra medlemsförmåner som du har
nytta av som hyresgäst. En ren vinst att vara medlem!
Läs mer på hyresgastforeningen.se eller ring oss på
0771 - 443 443.
Ledare 3
LÖSNUMMER NR 3 2012
Lågt valdeltagande, igen
Ledare. 4,29 procent. Det är siffran för
årets valdeltagande i Örebro studentkårs
fullmäktigeval, FUM.
Det är förstås en väldigt dålig siffra. Den
innebär att endast 106 personer av 2469
studentkårsmedlemmar har tagit chansen att
påverka resultatet. Det handlar om ett val
om vilka som ska sitta som representanter i
studentkårens högst beslutande organ. Det
är av stor demokratisk vikt för Örebro studentkår att så många som möjligt röstar.
Det finns så många aspekter att
lyfta i den här frågan. De flesta är inte nya.
Valdeltagandet i FUM-valet har sällan varit
högt. Rekordet på senare år var våren 2009
då resultatet blev hisnande 18,96 procent.
Det ska också tilläggas att då handlade det
om långt många fler röstberättigade eftersom alla universitetets studenter fick rösta.
Just i årets val ställde tekniken till problem. Många kårmedlemmar som klickade
in sig på studentkårens hemsida, följde
omdirigeringen till Studentforums inloggning och sedan tillbaka igen, möttes av
meddelandet att de inte är med i studentkåren. Visserligen fanns möjligheten att besöka
studentkårens kansli och rösta där, men det
kräver en större insats än att trycka på några
knappar på datorn. Tyvärr tror jag att det är
få som gör den ansträngningen.
Att sektionerna har så få kandidater att
de allra flesta ändå kommer att få en plats
i fullmäktige lär inte bidra till att fler ser
vikten av att rösta.
Är det
verkligen en
omöjlig
uppgift?
Ett annat återkommande problem
är att så få väljer att kandidera. Det är få
sektioner som har fler kandidater än platser
i fullmäktige. Och då behövs det suppleanter
också, utöver ordinarie ledamöter. Musiksektionen och Serum hade endast en möjlig
kandidat att rösta på.
Varför är det så? Är det verkligen en
omöjlig uppgift att få studenter att förstå
vikten av FUM så att de lägger en minut på
att rösta? Eller att belysa hur snyggt det ser
ut i CV:t att ha varit med och tagit beslut för
en stor organisation?
I år är första verksamhetsåret som FUM
bara hålls en gång per termin, till skillnad
från tidigare års en gång i månaden. Tanken
var att fler beslut tas av kårstyrelsen och att
fullmäktigeledamöterna då inte behöver ses
lika ofta. Kanske fanns det också en idé om
att det kunde göra posterna mer attraktiva.
Nu vet vi att det inte hjälpte.
Jag tror inte att det är omöjligt att öka
intresset för FUM. Det krävs marknadsföring. Studentsektionerna har troligen ett
stort jobb att göra där.
Emma Glännström
CHEfredaktör
Läkarutbildning, institutionssplittring och Campus USÖ
Vid Universitetssjukhuset byggs det för fullt. År
2014 ska läkarstudenterna flytta in på Campus
USÖ. Lösnummer har träffat två läkarstudenter
för ett samtal om utbildningen
och programansvarige som
berättar om den planerade
”studentakuten”.
Serien
12
Lösnummer 3-12
Chefredaktör och ansvarig
utgivare
Emma Glännström
[email protected]
Biträdande redaktör
Simon Lundberg
[email protected]
Bildredaktör
Rasmus Eriksson
[email protected]
Medarbetare i detta nummer
Lisette Andersson, skribent
Rebecka Boman, fotograf
Emelie Bröms, skribent
Alexander Felsing, serietecknare
Tony Fredriksson, krönikör
Camilla Hall, skribent och fotograf
Jenny Hallström, fotograf
Martin Henningsson, fotograf
Evelina Håkansson, fotograf
Grythytte nation har fått en
kexmästare
Lösnummer gavs ut första gången 1966 och har sedan dess varit Örebros största studenttidning.
Elin Joachimsson, skribent och fotograf
Pontus Johansson, krönikör
Adéle Jordan, skribent
Orsi Kurcz, skribent
Frida Olsson, fotograf
Sanna Rosell, skribent
Melody Rönnlund, fotograf
Jonna Skyttestrand, skribent
Isabelle Svensson, skribent
Elin Södergren, skribent
Yasmine Winberg, skribent
Emma Åkerlind, skribent
Redaktion losnummer.se/redaktionen
Omslagsbild Frida Olsson och
Jenny Hallström
Bylinebilder Emma Melkersson och
Rasmus Eriksson
Redigering och layout Emma
Glännström
Prenumeration En helårsprenu-
meration på Lösnummer kostar 200
kronor. Kontakta chefredaktören för
mer information
Upphovsrätt Citera gärna Lösnummer men glöm inte att ange källan
Insänt material Allt material välkomnas av redaktionen men vi äger rätten
att redigera och refusera insända bilder
och texter
Annonsering Kontakta chefredaktören eller se www.losnummer.
se/annonsera
Upplaga detta nummer 13 000
Issn 0345 - 7508
Tryck MittMedia Print
Lösnummer är Örebrostudenternas
fristående tidning inom Örebro studentkår. Mer information om Lösnummer
hittar du på www.losnummer.se
Därför får du Lösnummer Alla
Örebrostudenter får Lösnummer gratis,
rakt hem i brevlådan
Därför får du inte Lösnummer
Vi har förmodligen fel adress till dig.
Adressändring gör du på studentkårens
kansli, öppet måndag till fredag 10-14
Nästa nummer, nummer 4-12,
utkommer 15-18 maj
KONTAKT
Adress Fakultetsgatan 3, 702 81 Örebro
Telefon 019 676 23 53,
0709 39 99 25
E-post losnummer
@losnummer.se
Webb
www.losnummer.se
Många studenter vet nog vad en sexmästare
är. Men en kexmästare? Tone Johansson är
ny sådan vid Grythytte nation. Det innebär
att hon planerar bland annat
spelkvällar och brännbollsturneringar, där allt är helt
alkoholfritt.
8
Visst, det finns de som har
det värre. Och visst är kunskapen vi tillskansar
oss viktigare än att få
grilla i plusgrader
23
– Lösnummers krönikör Tony Fredriksson
om att plugga inomhus trots fint väder
4 Nyheter
Sociala faktorer när
doktorander hoppar av
FAMILJELIV. En rapport från Högskoleverket visar att drygt en tredjedel av de
doktorander som avbryter sin forskarutbildning anger sociala skäl som orsak.
Det handlar främst om att de inte trivdes
med studierna samt om svårigheter att kombinera utbildningen med familjelivet.
För kvinnor och äldre är även sjukdom en
bidragande orsak.
Nya studenter allt yngre
ÖKNING. Fler och fler unga går direkt
från gymnasiet till högre utbildning. Den
andelen har ökat markant de senaste tio åren.
En analys från Högskoleverket visar att
en orsak kan vara de förändringar som
gjorts i antagningsreglerna. Dessa har gjort
det enklare för unga att antas till högskoleutbildning, bland annat genom meritpoäng.
LÖSNUMMER NR 3 2012
Musiksektionen lyfter
brister i utbildningen
En skrivelse har skickats till universitetsledningen
Musiksektionen har
under lång tid framfört
brister med utbildningen
till Musikhögskolan. Nu
har sektionen skickat in
en skrivelse till universitetsledningen.
– Vi har påtalat bristerna
muntligt flera gånger,
men inget har hänt,
säger Lysander Brouwer, vice ordförande för
Musiksektionen.
Foto: Press/Andreas Lundgren
Musiksektionen har tillsammans med Örebro studentkår skickat en skrivelse till
universitetsledningen. Den
bakomliggande orsaken är
att sektionen under lång tid
framfört brister med utbildningen till institutionsledningen på Musikhögskolan
utan att det tagits några
direkta åtgärder.
– Vi skriver med anledning av att många studenter
på Musikhögskolan känner
ett missnöje över sin utbildning och studiesituation. Vi
ser allvarliga brister i hur
ledningen hanterar problem
som uppstår och även i upplägg och administration av
utbildningen, skriver Musiksektionen i den inledande
delen av skrivelsen.
Mer konkret handlar bristerna om ofullständiga eller obefintliga kursplaner,
avsaknad av scheman och
schemakrockar, dubbelbokade salar samt ett flertal
brister i upplägget av den
verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.
– Dessa brister är ett hot
mot utbildningens kvalitet.
Det är ett
pågående
arbete att
lyfta
utbildningskvalitén
Det är ingen brist som har
högre prioritet, men till exempel salsbokningen har
inte samma magnitud som
kursplaner och VFU:n, säger
Brouwer.
Brister i VFU:n
De brister som lyfts i skrivelsen är ett arbete som pågått
under en längre tid.
– Den tidigare styrelsen
har bedrivit samma frågor.
Det är ett pågående arbete
att lyfta utbildningskvalitén,
säger Brouwer.
Under hösten 2010 skrev
Lösnummer om tidsbristen
kring VFU:n och då framgick det att studenter klagat
på praktikupplägget sedan
2008.
– Problemen kring VFU:n
i den kursen åtgärdades ge-
Engagemangsslingan målades förra våren.
Engagemangsslingan kan bli
en vägg i kårhuset
SYNAS. Det kommer troligen inte bli
någon ny målning av Engagemangsslingan.
Istället kan den förvandlas till en vägg inne
i kårhuset.
Det var för snart ett år sedan som trottoaren utanför Örebro studentkårs korridor
täcktes av logotyper från studentsektioner
och föreningar. Dessa syns inte tydligt nu.
– Tyvärr var färgen inte den bästa och så
kördes det med stålborste där dagarna efter
målningen när asfalten skulle sopas, berättar
Johan Skillstedt, studiesocialt ansvarig vid
Örebro studentkår.
Nu ska möjligheterna att måla emblemen
på en vägg inne i det numera studentägda
kårhuset undersökas. Slitaget bedöms att
inte bli lika stort där.
Vilken vägg i kårhuset skulle passa? Läs en längre
version av artikeln på www.losnummer.se och diskutera.
Upptaget. En av punkterna i Musiksektionens skrivelse gäller dubbelbokningar av salar. Det är dock
inte det största problemet som lyfts.
Foto: Frida Olsson
Fler studentnyheter? Vår webbtidning
www.losnummer.se uppdateras flera gånger i veckan
med det som är aktuellt på ditt campus.
”Måste tas på allvar”
Brouwer betonar att skrivelsen kommer från studenter
som främst framfört sina
åsikter via samtal i korridorerna, men även på sektionsmöten och via mail.
– På så sätt är det ett demokratiskt sätt där uppgifterna kommer nedifrån och
upp, förklarar han.
Sektionens
förhoppning
med skrivelsen är att ledningen ska börja agera.
– Studenterna måste tas
på allvar. Och vi måste jobba tillsammans för att det
ska ske en förändring, säger
Brouwer.
Musiksektionen har i sitt
arbete en kontinuerlig dialog
med studentkåren och skrivelsen är även undertecknad
av studentkårens ordförande
och vice ordförande.
– Jacob Höglund och Morgan Berglund-Williams har
skrivit på för att lägga mer
tyngd i skrivelsen. Nedskrivna på papper blir problemen
tydliga, poängterar Brouwer.
Redan ett par dagar efter
att skrivelsen lämnats in fick
sektionen respons från universitetsledningen.
– Vi har redan sett tecken
på en dialog uppifrån, säger
Brouwer.
Nu börjar arbetet med
att höja utbildningsnivån på
Musikhögskolan.
Lisette Andersson
I slutet av mars hölls ett
möte mellan Musiksektionen, Örebro studentkårs
ordförande och Sven Landh,
prefekt på Musikhögskolan.
Där diskuterades punkterna
i skrivelsen.
– Vi ville ha mer konkreta
exempel på när salar varit
dubbelbokade eller vilka
kursplaner som inte stämt, så
att vi kan ta det vidare med
de berörda, säger Landh.
Nu ska fortsatta dialoger
föras. Personal ska samlas
till möte.
Terminsstarter
Samtidigt upplevs inte ärendet som akut. Det mesta
gäller problem som är mest
framträdande vid terminsstarter, menar prefekten.
– Scheman och salsbokningar kan vi inte påverka nu.
Allt är inför nästa termin.
Han menar att problemen
är tydliga när vårterminen
börjar. Det är kort om tid
från det att studenterna tackar ja till utbildningar till att
kurserna startar. Det gör att
scheman inte alltid är färdiga
så tidigt som är önskvärt.
Sven Landh pekar också på
problemet att studenter glömmer att tacka ja till kurser
vilket försenar schemaläggningen ytterligare. Musikhögskolan skiljer sig där från
andra institutioner också.
– Det finns inte två studenter här som har exakt
likadana scheman. Det är
mer komplicerat än om man
haft 30 studenter som ska
läsa till exempel statistik. Då
bestäms datum och sal bokas
och sen är det klart.
Gällande
hanteringen
av kursplaner menar Sven
Landh att detta har förbättrats på senare år.
Problemen med VFU:n är
Sven Landh, prefekt.
det inte bara Musikhögskolan har, menar han.
Önskar engagemang
I skrivelsen framgår att
studenter tycker att det
varit svårt att påverka sin
utbildning.
– Det bekymrar mig att de
upplever det så. Det är inte
min bild av det, säger Landh.
Han berättar att ledningen
träffar Musiksektionen varje
månad. Skrivelsen förvånade
ledningen då de anser sig ha
haft kontinuerliga diskussioner
med studenterna. Åsikter och
engagemang välkomnas dock.
– Jag skulle önska ännu
större engagemang. Det händer att studenter inte kommer
till möten som vi bjuder in till.
Skrivelsen handläggs
Jörgen Lennqvist på Örebro
universitet är handläggare
för skrivelsen, som inkommit till bland annat rektorn,
och den som ska se till att ett
svar skrivs till Musiksektionen. Första steget är ett möte
med inblandade parter, som
prefekt, Centrum för lärarutbildning och dekan. Punkterna i sektionens skrivelse
gås igenom.
– Det är inte helt klart när
svaret på skrivelsen kommer,
men det blir väl någon gång
i april.
KUNSKAPSNATION.
Minus 740 kronor i
månaden. Det är summan
studenter går back enligt Sveriges förenade
studentkårers,
SFS, studentbudget.
– Regeringen måste
höja studiemedlet. Det
är en orimlig
situation att Sabine Pettersson.
studenter fortsätter att gå
back varje månad och dessutom mer än föregående år,
säger Sabine Pettersson, vice
ordförande för SFS.
Hon menar också att
situationen inte bara drabbar
studenterna utan också
Sverige som kunskapsnation.
Foto: Press/SFS
För Musikhögskolans
ledning kom skrivelsen
som en överraskning. De
menar att vissa problem
är svåra att åtgärda. Nu
förs samtal för att se
vilka förbättringar som
kan göras.
740 kronor back
varje månad
Sagt på
campus
Foto: Press/Andreas Lundgren
nom att ledningen ändrade
så att studenterna kunde bedriva studier på universitetet
samtidigt som de gjorde sin
VFU, säger Brouwer.
Trots att åtgärder togs för
den klassen kvarstår idag
samma problem. En av de
brister som framhålls i skrivelsen är nämligen det faktum att studenter samtidigt
som det sker undervisning
på Musikhögskolan ska göra
sin VFU på 40 undervisningstimmar.
Musikhögskolan vill ha
konkreta exempel
Foto: ARKIV/Martin Jonsson
Studenterna
måste tas på
allvar. Och vi måste
jobba tillsammans
för att det ska ske en
förändring
Nyheter 5
Emma Glännström
”Det är en svår fråga.
Det är svårt att säga
vad valberedningen
går på. Men för egen
del känns det bra efter
hearing och intervjuer.”
Erik Pedersen om chanserna
att han blir vald till Sveriges förenade studenkårers
presidium. Han är en av sju
kandidater till två poster.
Studentbostäder och hearing.
Gå till www.losnummer.se och läs
hela intervjun med Erik Pedersen.
YBBLE-FRISÖRE
DROP IN DROP IN
TIDBESTÄLLNING
33 16 13
Startsträcka. Musikhögskolan ser främst problem
Foto: Frida Olsson
vid terminsstart.
Tybble Centrum, Drakenbergsgatan 1C
Annons
LÖSNUMMER NR 3 2012
6
Nyheter
Foto: Camilla Hall
Vänta lite...
LÖSNUMMER NR 3 2012
Fusket ökar
Men än finns inga planer på mer information om regler från Örebro universitets sida
... Thorbjörn Fredriksson,
verksamhetsansvarig
av Kårhuset på Örebro
studentkår, väntar på att
pub- och nattklubbsverksamheten kan dra igång.
Hur går det med
alkoholtillståndet?
– Det går bra, alla moment är godkända och jag
klarade provet så nu väntar
vi bara på att alkoholbeviset
ska skickas till oss. Det kan
ta någon vecka men snart är
vi redo att beställa hem lite
alkoholhaltiga drycker.
När är det premiär?
– Jag kan tyvärr inte säga
det i dagsläget eftersom vi
precis har fått godkänt och
beviset inte hunnit komna
än. Det är på gång, förhoppningen är att kunna köra
igång i april.
Kan vi räkna med att det
blir en stor galapremiär?
– Det är hemligt! Självklart finns det planer men de
tänker jag inte avslöja ännu.
Kan dock berätta att det
innebär lite samarbeten och
att studenterna har något att
se fram emot.
På mötet med disciplinnämnden vid Örebro
universitet i februari
stängdes tretton
studenter av. Antalet
är det största hittills.
Universitetet och studentkåren ser olika på
informationstillgången.
– Det är svårt att utgå
ifrån just den här ökningen, men om antalet
fortsätter att öka så
kommer vi att tänka om
angående informationen,
säger Niklas Jälevik,
informationschef.
Det råder delade meningar
om informationen som ges
till studenterna.
Universitetet menar att all
information finns tillgänglig
vid studiestart. Dessutom
finns all information inför
tentor skrivna på dokumenten.
– Det är tydligt och vi jobbar kontinuerligt med information till studenterna, säger
Omedvetet fusk
Universitetet anser att inNiklas Jälevik.
Men den synen delas inte Det medvetna fusket, med formationen är tillräcklig
av alla. Studentkåren har lappar och kopierade texter, och tydlig.
– Jag vill uppmana alla stutryckt på att informationen tros vara mindre än det omedmåste bli tydligare och mer vetna fusket, när studenter denter att verkligen läsa all
information,
lättillgänglig. En folder med är ovetandes
Jag vill uppsäger Niklas
information trycktes för fyra om att de
gör fel.
Jälevik.
år sedan.
mana alla stu–
ProFem
av
– Det hela handlar om vad
denter att verkligen
de
tretton
studenten har med sig sedan blemet kan
avstängda
tidigare. Det som kan tyckas ligga i färre läsa all information
studenterna
vara tillåtet på gymnasiet är l ä r a r l e d d a
hade hjälpts
ibland inte alls det på univer- timmar ocksitetet, menar Carl Mikael så, säger Carl Mikael Berg- åt vid en hemtentamen, trots
att det inte var tillåtet. Ett
Bergström, studentrepresen- ström.
Just det kan kopplas sam- annat exempel är en student
tant i disciplinnämnden.
Han problematiserar se- man med ett uttalande som som tagit med en bok fylld
dan uttrycket ”självständigt rektor Jens Schollin gjorde med anteckningar till en tentänkande” och menar att det tidigare i en intervju med tamen där man får ha kurslitNA. Där me- teratur med sig, men då utan
är öppet för
Problemet kan nar han att anteckningar. Om fusket var
personliga
det är stu- medvetet eller omedvetet är
tolkningar.
ligga i färre
denter med oklart.
Exempelvis
lärarledda timmar
hög frånvaro
är det acsom
oftast Urkund används
c e p t a b e l t också
hamnar
i Urkund är ett relativt nytt
vid
vissa
trubbel. Det program som söker igenom
lärosäten i
andra länder att behålla citat är distansstudier och hem- tentor och uppsatser med
intakta i egna formuleringar, tentamen som leder till flest hjälp av ett stort bibliotek av
avhandlingar och uppsatser
utredningar.
men inte här.
för att se om det finns risk
för kopiering. Men ingen av
de intervjuade tror att det
har ökat medvetenheten om
Vad kan studenterna
förvänta sig?
– Billiga priser framförallt
och förhoppningsvis mycket
folk. Vår tanke är att servera
alkohol så billigt som lagen
tillåter, och jag tror det
kommer betyda att priserna
exempelvis kommer ligga
runt 20-25 kronor för ölen.
Vi kommer även försöka ha
olika happenings under året.
Hur ofta kommer ni ha
öppet?
– Förhoppningen är att ha
puben öppen en till två dagar
i veckan och nattklubben
varje eller varannan fredag.
Camilla Hall
Olika åsikter. Carl Mikael Bergström, studentrepresentant i disciplinnämnden, menar att gränsen för vad som
är fusk inte är tydlig. En fusklapp under en salstenta är troligen enkel att bedöma, men intakta citat och dess
källhänvisningar kan vara knepigare. Universitetet menar däremot att det arbetas kontinuerligt med information till
studenter.
Foton: Melody Rönnlund
Nyheter
LÖSNUMMER NR 3 2012
Intresse för campus i
Malaysia
fusk märkbart.
– Vi har använt Urkund så
pass länge så då skulle vi ha
märkt om fler studenter fastnade, säger Niklas Jälevik.
Carl Mikael Bergström
menar också att även om en
student fastnar i Urkund så
är det redan för sent.
– Det är som att skicka
en brandman till en släckt
brand. Studenten har oftast
inte förstått vad som gått fel,
menar han.
UTRIKES. 25 olika
ansökningar har lämnats
in från flera håll i världen
om att få etablera campus
i Malaysia. Bland länderna
finns USA, Storbritannien
och Nepal.
Ansökningarna har lämnats
in av såväl lärosäten som
investerare utan koppling till
universitet.
Datuk Seri Mohd Khaled
Nordin, minister för högre
utbildning i Malaysia, tror
att landets stabila ekonomi
är en orsak till intresset.
Nämnden avgör
Disciplinnämnden träffas en
gång per månad och består av
rektor, en domare, en heltidsanställd jurist, en lärare samt
två studentrepresentanter.
Om någon tentamensvakt
eller lärare misstänker fusk
så anmäler de studenten till
disciplinnämnden där både
anmälaren och studenten får
uttala sig. Det leder ibland
till en avstängning.
En avstängning leder till en
mängd besvär för en student.
Studierna registreras som avbrutna, studenten har inga
möjligheter till studiestöd
och har inga möjligheter att
plocka högskolepoäng under
den följande terminen.
Det går dock att börja om
med kursen, men först efter
en lång väntan.
– Det bästa vore om universitetet kunde ha en introduktionskurs i hur livet
som student ser ut, jag tror
att det skulle underlätta för
många, säger Carl Mikael
Bergström.
Simon Lundberg
7
Det är
som att
skicka en
brandman till
en släckt
brand
Genus saknas i
lärarutbildning
VARIERAR. Utbildade
lärare krävs för att kunna
undervisa om genus och
bidra elevernas intresse för
jämställdhetsfrågor. Samtidigt varierar det hur mycket
frågorna tas upp på olika
lärarutbildningar.
Det skriver Nationella
sekretariatet för genusforskning i en artikel.
Indonesiska
studenter måste
publicera artiklar
VETENSKAP. Med start
efter sommaren måste alla
utexaminerade studenter i
Indonesien publicera artiklar
i vetenskapliga tidskrifter. Det
gäller runt 800 000 studenter
på grundutbildningar.
Masterstudenter måste
få artiklar publicerade i en
ackrediterad tidskrift. För
doktorander gäller ackrediterade internationella
tidskrifter.
Indonesiens utbildningsminister kommenterar med
“graduates must possess
the ability to write scientifically”.
7
Annons
Kultur på campus
Evenemang arrangerade
av Örebro universitet
OFFENTLIGA FÖRELÄSNINGAR
Strindberg, pianomusiken och litteraturen – musik som betydelsebärande
faktor i Strindbergs verk
Strindberg använde musik, inte minst
pianomusik, som aktiva delar i sin
dramatik. Musiken fick ofta viktiga
betydelsebärande symbolroller, som var
en väsentlig del i förståelsen av dramat.
Om detta berättar och spelar Stefan
Bohman, chef för Strindbergsmuseet
och Mats Jansson, lektor på Musikhögskolan vid Örebro universitet.
Onsdag 18 april kl. 18.30–20.15
Konsertsalen, Musikhögskolan, Örebro universitet
Försvunnen värld – om den största arkeologiska utgrävningen
någonsin i Sverige
Maja Hagerman, författare till boken
Försvunnen värld, vetenskapsjournalist och hedersdoktor vid Uppsala
universitets Humanistiska fakultet.
Claes Gabrielsson, fotograf till boken
Försvunnen värld, reporter på Tvärsnytt,
SVT Örebro.
Onsdag 2 maj kl. 18.30
Aulan, Universitetsbiblioteket, Örebro universitet
MÖTEN MED FÖRFATTARE
Kristian Lundberg, Författare och litteraturkritiker,
utkom år 2011 med romanen Och allt skall vara
kärlek. Yarden från 2009 belönades med Ivar LoJohanssons personliga pris och hyllades av kritiker
och läsare.
Onsdag 25 april kl. 18.30
Hörsal L3, Långhuset, Örebro universitet
UTSTÄLLNINGAR
Tillväxt genom design
Medverkande:
Agneta Taube, Milis
Ivarsson, Annette Alsiö,
Lena Hellström, Kaipa/
Gunilla Ericsson, Kristin
Rapp, Lahrs Bergström
och Bo Törnell.
Pågår 7 mars–18 april 2012
Måndag–torsdag kl 9–19,
fredag kl 9–16.30
Fler pluggar
utomlands
TOPP. Storbritannien och
USA är populära länder för
utlandsstudier, men även
Asien lockar allt fler.
Förra läsåret valde ungefär 26 600 svenskar att
studera i ett annat land. Det
är den högsta noteringen
på tio år, enligt Statistiska
centralbyrån och Högskoleverket.
FOTO Bohman: Privat, Jansson: Hans-Ove Nyqvist, Hagerman: Ulla Montan,
Gabrielsson: Claes Gabrielsson, Lundberg: Kristin Lidgren.
FRI ENTRÉ OM EJ ANNAT ANGES – VÄLKOMMEN !
För mer information se www.oru.se/kalendarium
Arrangör: Evenemangsservice
Vill du veta mer om SFSFUM? På www.losnummer.se skriver vi mer och kommer även att rapportera från konferensen.
Nyheter
Svårt för små språk
BULGARISKA. Kurser i
nederländska och bulgariska
har ställts in och inför nästa
år förväntas fler dras in.
Humanistiska fakulteten
vid Göteborgs universitet
har utrett kvaliteten på sina
utbildningar och drar slutsatsen att flera ämnen inte
når upp till kraven. Främst
gäller det kurser i mindre
språk.
Livslångt lärande
främst för kvinnor
PLUGGA. Det är främst
kvinnor som återgår till lärosäten för nya eller kompletterande studier. Det visar en ny
rapport från Högskoleverket,
som handlar om studiemönster och studietider.
Bland kvinnor återkommer
hälften till studier, medan
motsvarande andel för män
är en tredjedel. Kvinnor läste
generellt sett inte lika länge
under sin första period.
LÖSNUMMER NR 3 2012
Studentfrågor diskuteras i Lund i maj
Örebro studentkår
skickar sin nybildade
delegation till årsmötet
för Sveriges förenade
studentkårers fullmäktige. I år kommer mötet
att äga rum i Lund.
Den 4-6 maj ska det hållas
ett fullmäktige i Lund för
Sveriges förenade studentkårer, SFSFUM.
Hit ska Örebro studentkår
skicka en delegation bestående av åtta uttagna Örebrostudenter, fyra mandat
och fyra suppleanter. Några
av dem har suttit med förr,
men Jacob Höglund, ordförande för studentkåren, betonar att det också är viktigt
med nya förmågor.
– Studentkåren är nöjd
med uttagningen till delegationen, den har gått bra. Vi
har i år haft fler intresserade
personer än antal platser.
En delegations storlek
baseras på hur många som
studerar vid lärosätet totalt.
– Förra året bestod vår delegation av 10 personer och i
år har vi växt som studentkår.
Men nu har även Stockholms
universitets studentkår medlemskap i SFS. Det är en stor
studentkår, vilket ledde till
att vi har tappat mandat.
Fem kronor per student
Ett medlemskap i SFS kostar
fem kronor per helårsstudent
vid Örebro universitet, vilket
i år blir en totalsumma på 50
715 kronor. Örebro studentkår
har även avsatt 15 000 kronor
för SFSFUM, vilket ska täcka
resekostnader, mat och logi.
Höglund menar att det är
en insats som ger stor avkastning då klimatet för studentkårer blivit hårdare sedan
Foto: Arkiv
8
Påverkan. Under SFSFUM samlas medlemskårer från hela landet.
kårobligatoriet försvann.
– SFSFUM är i princip
den enda reella möjligheten
för studenterna att kunna
påverka den nationella verkligheten. Hade vi inte varit
medlemmar i SFS så hade vi
inte kunnat vara med och påverka någonting.
Kandidat till presidiet
Tillsammans med samarbetskårerna Karlstad student-
kår och Linnéstudenterna
kommer Örebro studentkår
att lämna in motioner till
SFSFUM. Örebro studentkår
kommer även att lämna in
enskilda motioner.
– I år väljer vi att främst
lägga vårt fokus på Erik
Pedersen, honom vill vi verkligen pusha för.
Yasmine Winberg
Erik Pedersen? Läs mer på
sidan 5.
Grythyttan
Foto: Privat
LÄRA. Linnéa Hodin som
studerar hotell och värdskap
gör sin tre månader långa
praktik på ett femstjärnigt
lyxhotell i London.
– Min praktik går ut på
att jag under tre månader
ska ha deltagit i och observerat hur hotellverksamheten ser ut och fungerar.
Det är en otrolig möjlighet
för mig att skaffa nya
kunskaper och färdigheter
som kommer bredda mina
erfarenheter ännu mer.
För den
som dras
till internationella
miljöer är
London
som stad
perfekt.
– Jag
har haft
turen
att fått
Linnéa Hodin.
se mig
omkring i världen mycket
redan i tidig ålder. Detta har
lett till att jag alltid älskat
att träffa nya människor,
speciellt från olika länder.
elin joachimsson
Alkoholfritt med kexmästaren
– Det är en väldigt fri
uppgift, det handlar om
att göra roliga evenemang som är alkoholfria. Så beskriver Tone
Johansson, nuvarande
kexmästare i Grythyttan,
sin roll som ansvarig för
nationens evenemang
utan alkohol.
Ska inte konkurrera
Kexmästarens roll motsvarar
sexmästarens, skillnaden är
att det råder totalt alkoholförbud på kexmästarens aktiviteter och festligheter.
– Jag tyckte att det lät kul
att arrangera alkoholfria
event och att det kan behövas som ett extra inslag i studentlivet, fortsätter Tone.
Filmvisning, spelkväll eller
Vid en googling av ”kexmästare” är presentationen brännboll är exempel på kexevent. Men
av just Tone
kexmäsJohansson
Det är bra med som
tare
gäller
på
Grytaktiviteter som det att tänka
hytte nations
igenom hur
hemsida det spel och brännboll
och när ett
sökresultat
där man direkt får
evenemang
som toppar
ska genomlistan.
Var något att prata om
föras.
ordet egentli– Det är
gen kommer
bra med akifrån är okänt
tiviteter som spel och brännockså för Tone.
– Jag hörde ordet kex- boll där man direkt får något
mästare första gången här i att prata om och där det går
Grythyttan, när förra årets att dela in folk i lag. Det gör
sexmästeri presenterade na- att det blir naturligt att prata
tionens uppgifter, berättar med de man inte alltid hänger med, säger Tone.
hon.
Foto: Elin joachimsson
Hotellpraktik i
London för student
Arrangör. Kexmästare Tone Johansson på Grythytte nation.
Målet med kexverksamhet
är inte att konkurrera med
evenemang som inkluderar
alkohol, snarare att erbjuda
en omväxling i studentlivet.
– Det är många som vill
hinna träffa sina vänner mer
men inte hinner. Att ses på
kexevent blir en anledning
till att umgås under lugnare
former.
Tones vision för framtiden
är att kexmästeriet ska få en
naturlig roll i studentlivet
och att evenemangen blir
mer regelbundna.
– Jag hoppas att det ska utvecklas och blir till en ny tradition. På nollningen i höst
kommer vi stå för en del av
aktiviteterna för att berätta
om alla saker ett kexmästeri
kan göra.
elin joachimsson
Arbetsplatsen
LÖSNUMMER NR 3 2012
9
Foto: PresS/Andreas Lundgren
– Vi har fått nya grejer till rummet, en hylla där och en soffa där. Det ser
mer gästvänligt ut när folk kommer och tittar in.
Jessica Elofsson, ordförande i studentsektionen Sobra, visar upp
Arbetsplatsen i Långhusets korridor.
Text: Jonna Skyttestrand
Foto: Rebecka Boman
”De ville nog synas”
Foton
– Det här är en bild på vårens
general Frida och på höger sida
är det Kalle, höstens general.
Jag vet inte varför de sitter
där faktiskt, de har satt upp
bilderna själva så de ville nog
synas, haha.
Skräphög
– Ett bra bevis på att vi är i stort
behov av mer förvaring. Vi har
köpt in nya hyllor och så, men
det får ändå inte plats. Vi ställde
skräpet där i hörnet så det inte
ska synas när folk kommer in här
för det ser nog inte så trevligt ut.
Sen har vi ju en jackhängare att
ställa framför också, perfekt!
Overaller
– Vi säljer dem. Vi har hängt dem
här lite för att de ska visas upp,
även hoodtröjorna här bredvid.
Det kanske säljer bättre då, vem
vet?
Affischer
– Det är gamla affischer från
event sen en lång tid tillbaka
som vi har samlat på oss. Det
är nog mest för att det är roligt.
Vi har pratat om att göra något
seriöst med alla affischer men
det har inte blivit något av det.
Så nu sitter de bara där.
Mikro och kaffebryggare
– Här inne kan folk värma matlådor, det känns lite generöst. Det
är inte bara vi här på sektionen
som använder vår mikro, det
kommer in studenter då och då
och värmer sin mat. Kaffebryggaren finns här till när vi ska ha
möten och andra kaffetillfällen.
10 International
LÖSNUMMER NR 3 2012
Easter
The university is closed during
Easter
Photo: Emma Melkersson
HOLIDAY. In Sweden Easter is a public
holiday lasting from Friday the 6th of April
to Monday the 9th of April. Therefore the
university will be closed on these dates.
During Easter Swedes decorate their
houses with twigs of willow adorned with
feathers. On Easter Saturday Swedish families meet for lunch, containing of a smorgasbord of herring, salmon, potatoes, colorful
painted edible eggs and the soda påskmust.
Swedes also eat about 2000 ton sweets
during Easter.
Ice hockey: Sweden – Switzerland in Behrn Arena
SPORT. The Swedish ice hockey team Tre
kronor is playing against Switzerland on
Wednesday the 18th of April at 7.30 PM in
Behrn Arena.
The game is also the official new-opening
ceremony of the ice arena.
Text: Lisette Andersson
No stress. Carlos Rodrigez from Spain and Stephie Engel from Germany enjoy fika.
Fika - more than coffee
Muffin, pie, cinnamon
bun, and coffee. Many
students find a coffee
break in the middle of
the day a good idea.
Everyone does it differently, but one thing
is certain. A waiter, a
Swede, and four exchange students certainly agree: to take
a ”fika” break brings
people together.
– One of my favourite hours
to work in the day is during
the fika break in the afternoons. There’s no stress,
just a good harmony when
people come into the restaurant to have a coffee break,
says Jonas Stenström, waiter
of the new opened Kårhuset
Café and Restaurant.
– I think it has a kind of
calming effect on our mood,
and it’s a pretty good twenty
minutes for socializing with
friends, in a Swedish mode,
he continues.
The Swedish habit, called
fika, is more than an afternoon break. It’s something
special,
that
everybody
knows of, and almost everybody does, taking to be a
part of the Nordic lifestyle.
– It’s having a cup of coffee, with no thoughts of what
you need to do afterwards,
starts Stefano Natali, the
ESN activity coordinator.
He continues.
– Do you know someone
who doesn’t like fika? The
answer is no for sure, Stefano
smiles.
First word to learn
Perhaps this short word, fika,
is the first thing a visitor from
another country learns when
visiting Sweden, as some
Erasmus students do while
enjoying this sweet rest.
– In the U.S. we meet up
for coffee every day, but we
don’t have an awesome term
for it like they do in Sweden!
Anyway, I think fika is a very
important component of the
daily life here, so I do it every
day, Natalia Trulsson, an exchange student shares.
She adds.
– I really want a shirt that
says I like to fika.
People like to rest if they
have the opportunity, during
work or studying, all over
the world. It’s the best feeling
to be able to feel lazy for a
few minutes, and forget eve-
I really
want a
shirt that
says I like
to fika
I think
it has a
kind of
calming
effect
PHoto: Rasmus Eriksson
IMPROVEMENT. On Tuesday the 20th
March the new version of Studentforum
opened.
According to the university the new forum
is like the old version, only better, since it’s
available in English. Before the new release
the international coordinators had to refer
the international students to recorded movies and to the few English pages that were
available on Studentforum.
International coordinator Hanna Forsgärde points out that the new forum is an
increase of the university’s quality.
– We are extremely happy since it’s a great
improvement for the international students,
says Hanna Forsgärder.
Studentforum is Örebro University’s student portal, where students can see information concerning their registered studies.
PHotos: Rasmus Eriksson
New Studentforum in English
Jonas Stenström.
rything else around.
– I think it is extremely
important, because I need a
few breaks to get the energy
during the day. In Spain we
have something call ”merienda” that can occur before dinner. It is when you eat
some bread, pasta and cookies, comments Carlos Rodrigez, a Spanish student.
Stephie Engel, a German
student, continues.
– We’ve got a traditional
coffee-break in Germany too,
but it’s not hyped like here in
Sweden. Here, when I can, I
do it, because unfortunately
at home I don’t take the time
for a coffee break.
”Dammsugare”
Among the many different
chocolate balls, and cakes,
the funniest sweet for the
exchange students is perhaps
the green and brown ”dammsugare” pastry contatining
punch and marzipan, the
name means vacuum cleaner
in Swedish.
Searching on Google the
curious reader could find a
report about a fika record-attempt. In the first try for the
record, on June 6 2007, almost 2 620 people sat down
together for a fika in the city
of Kalmar. Two years later,
organised by a Swedish coffee company to break the record, 3 563 people were having fika on May 30 2009.
Orsi Kurcz
Annons
SNB:s skribentskola erbjuder en unik utbildning för
nästa generations frilanspennor, kultur- och
ledarskribenter.
Bland våra föreläsare och rödpennor märks några
av Sveriges skickligaste publicister. Och bland våra
tidigare deltagare, några av branschens mest
lovande talanger.
Är du en av dem? Läs mer på vår hemsida.
www.skribentskolan.se | [email protected]
BETELKYRKAN
KÖPMANGATAN 19
14 APRIL
KL. 20:00
SAMUEL
LJUNGBLAHD
CAFÉ
BILJETTER: 100:ÖREBROKOMPANIET
ELLER BETELKYRKAN
& NYA STADENS STORBAND
!
ÖVERSÄTTARPROGRAMMET
Uppsala universitet MASTER HT 2012
KÄLLSPRÅK HÖSTEN 2012
Tyska, ryska & serbiska, kroatiska, bosniska
KÄLLSPRÅK HÖSTEN 2013
Engelska
Som översättare utbildad vid Uppsala universitet får du
en unik översättarkompetens med både fackspråklig och
litterär inriktning.
Institutionen för
nordiska språk
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3L
018-471 12 71
www.nordiska.uu.se
[email protected]
Mer information finns på
www.nordiska.uu.se/utbildning/oversattarprogrammet/
Intresserad? Kontakta vår studievägledare:
Tel: 018-471 12 76
eller vår programsamordnare:
[email protected]
SAMUEL
Ansökan före 15 april på www.studera.nu
LJUNGBLAHD
& NYA STADENS STORBAND
Foton i förgrunden från Matton Images. Foto i bakgrunden från Fröken Fokus. Personerna har inget med innehållet i texten att göra.
Är du en
pennfäktare?
klamydiatest.nu
Haft oskyddat sex?
Beställ ett klamydiatest via webben
och testa dig hemma!
Enkelt, gratis och diskret.
klamydiatest.nu
DET
HANDLAR OM
KOMMUNIKATION
Alla kommunicerar - men vilka
faktorer påverkar egentligen vår
kommunikation?
Master in Communication är en fördjupningsutbildning vid Göteborgs universitet
för dig som är intresserad av kommunikation ur ett helhetsperspektiv oavsett yrkeseller utbildningsbakgrund. Du studerar
kommunikation i professionella sammanhang, till exempel i organisationer, ansikte
mot ansikte och via dator, liksom interkulturell kommunikation, kommunikativt ledarskap, kommunikationsteknologi
och multimodal kommunikation.
Programmet, som kan läsas under ett
eller två år, är på engelska och du läser
tillsammans med studenter från hela
världen.
www.ait.gu.se/utbildning
12 Reportage
LÖSNUMMER NR 3 2012
Det byggs för
framtidens läkare
Läkarprogrammet vid Örebro universitet har
precis firat sin ettårsdag. Det råder full aktivitet
kring den nya utbildningen, inte bara vid bygget
av den blivande ”studentakuten”. Även studenter och lärare är engagerade i att utforma en så
bra utbildning som möjligt.
Text: Emelie Bröms
Foto: Evelina Håkansson
För tillfället är området ett kaos.
Höga stängsel skiljer byggarbetarna i sina
grävmaskiner från omvärlden. Det ropas och
hamras, det är full aktivitet där på andra sidan. Orangea pilar lyser här och var upp den
i övrigt grå omgivningen. De uppmanar gående och cyklister att ta sig fram längs med
Svartån, medan bilar och bussar får krypa
fram på trånga grusfyllda vägar.
Upphovet till allt detta är läkarprogrammet som nyligen fyllde ett år. Husen som tar
form vid USÖ, Universitetssjukhuset Örebro,
byggs för framtidens läkarstudenter.
Studier. Daniel Forsman och Emelie
Mårdberg tycker att läkarutbildningen
har ett bra och genomtänkt upplägg.
Möjligen hade de önskat sig fler
föreläsningar.
Reportage 13
LÖSNUMMER NR 3 2012
Långt borta från sjukhusområdets oljud
och kaos slår sig Emelie Mårdberg och Daniel Forsman ner vid ett av borden utanför
universitetets Forumhus.
Solen värmer och studenterna flockar sig
kring borden. Matlådor trängs med böcker,
men på de flesta håll är ansiktena riktade
bort från alla måsten och istället vända mot
den klarblå himlen.
Emelie och Daniel läser sin andra termin på
läkarprogrammet och inom några år ska de få
flytta in i de nybyggda lokalerna vid USÖ.
När de sökte till Örebro förra våren hade
de inte hört speciellt mycket om det nystartade programmet som antog sina första studenter våren 2011.
– Jag blev positivt överraskad. Att det var
nytt gjorde mig skeptisk, men det har varit
över förväntan. Det är lite osäkert när vi inte
har så många äldre studenter att fråga, men
lärarna lyssnar och vill att vi ska vara med
och tycka till, berättar Emelie.
De båda berättar hur de bland annat får gå
på provföreläsningar och tycka till om lärare
som eventuellt ska anställas eller hur de ofta
får fylla i utvärderingar och göra sina åsikter
hörda.
– Det är ett bra upplägg, det märks att det är
väl genomtänkt. Om det är något som krånglar är det bara att säga till och vi får snabbt
svar eller den hjälp vi behöver, säger Daniel.
När de pratar märks det tydligt hur nöjda
de är med sitt programval. Allt beskrivs glatt
och med positiva ord. Men är det något som
är mindre bra?
– Jag skulle gärna ha fler föreläsningar såhär de första terminerna, bara för att känna
säkerheten i att ha en grund att stå på, påpekar Emelie.
Just nu är utbildningen uppbyggd kring en
modell som kallas PBL, Problembaserat lärande, där studenterna träffas i mindre grupper två gånger i veckan för att diskutera ett
verklighetsliknande ”case”. I övrigt sker den
största delen av studierna på egen hand.
– Visst måste man lära sig någon gång, men
att direkt under första terminen bli inkastad i
PBL var lite svårt, tillägger Daniel.
Vidare berättar de också att mycket har
ändrats bara mellan deras antagningsomgång
och den föregående, läkarprogrammets allra
första studenter.
– Första terminen får vara försökskaniner,
sedan ändrar de allt som inte funkar tills vi
kommer, skrattar Daniel.
Till skillnad från många andra universitet
är antagningskvoten i Örebro relativt liten.
– Vi är ungefär 60 stycken i klassen. Lärarna känner igen oss och det blir bra sammanhållning, menar Emelie.
Sammanhållningen finns inte bara inom
programmet. Under höstens nollning lärde
de känna studenter från alla de program som
samsades under dåvarande Hälsoakademin.
Men sedan årsskiftet har akademin splittrats och läkarstudenterna utgör nu ensamma
Institutionen för läkarutbildningen.
– Vi vet inte så mycket om det än, påpekar
Daniel.
Utbildningen
har
varit över
förväntan
På gång. Där Campus USÖ ska ligga finns nu en byggarbetsplats.
Både han och Emelie upplever att det är
nödvändigt med någon slags uppdelning på
grund av studentantalet. Men samtidigt ser
de en risk i att låta läkarna vara skilda från
andra program.
– På andra lärosäten är det mycket förakt
mellan läkarstudenterna och andra grupper.
Det skapar problem när man kommer ut i
arbetslivet och man ska fungera som ett team
med sköterskor och terapeuter, menar Daniel.
Uppfattningen om att splittringen av
Det har
funnits
sådana
rykten
men jag
delar inte
den oron
Hälsoakademin skulle bidra till att läkarna
särbehandlas i någon slags ”superakademi”
är inte främmande för Ulf Tidefelt, som är
programansvarig för läkarprogrammet.
– Det har funnits sådana rykten men jag delar inte den oron. Den hade funnits även om
programmen hade varit på samma institution.
Han framhåller att ledningen aktivt arbetar med samarbeten mellan olika program,
bland annat genom
lärarutbyten. Samtidigt tror han inte att
delningen kommer att
spela någon roll för
sammanhållningen,
vare sig i utbildningen
eller i det framtida arbetslivet.
– Vi kommer att
jobba väldigt aktivt för
att våra studenter ska
möta varandra under
Ulf Tidefelt.
utbildningarnas gång.
A och O är att vi har ett bra samarbete mellan programmen.
Idag syns inte så mycket av samarbetet,
men Ulf Tidefelt menar att planerna finns och
kommer att märkas mer i framtiden. Något
han framhåller som konkret kommer att förbättra samarbetet är den ”studentakut” som
just nu håller på att byggas vid USÖ.
– Studenter från olika utbildningar ska
tillsammans sköta en del av akuten och där
jobbar läkarstudenter tillsammans med sjuksköterskestudenter och arbetsterapeuter.
Inflyttningen är planerad till våren 2014,
när läkarprogrammet blivit utbyggt till sin
fulla kapacitet på 650 studenter fördelat över
elva terminer.
Idag är tre terminer rullande. 170 stu-
denter pluggar för fullt och mycket är fortfarande nytt i programmets utformning.
Ett år efter uppstartandet verkar Ulf Tidefelt inte ha upplevt några större bakslag.
– Det har gått jättebra! Det är mycket att
stå i men vi är väldigt nöjda såhär långt.
Han beskriver hur universitetet känner sig
trygga i att de erbjuder en bra utbildning och
att de har satt ambitionen väldigt högt. Det
enda han funderar över är om de först antagna studenterna känt av alltför mycket att
de faktiskt varit först och fått uppleva sådant
som inte har fungerat optimalt.
– Men de har även fördelen att få möta en
vilja av att göra det här bra. Entusiasmen är
enorm just nu.
Liksom Ulf Tidefelt beskriver Emelie och
Daniel en stor vilja att göra något bra av det
nystartade läkarprogrammet. De verkar ha
mycket att se fram emot, men nu börjar de
röra på sig vid bordet. Snart väntar samtal
om nutrition, metabolism och elimination,
som utgör ämnet för veckans case. Emelie
förklarar att det förenklat handlar om cellernas kommunikation.
Borta vid USÖ hamras det fortfarande
för fullt. Om några år kommer Emelie och
Daniel stå där tillsammans med sina kursare
och få omsätta teorin i praktiken. Men än så
länge pågår fortfarande byggandet av såväl
kunskaper som hus till framtidens läkare.
Fakta
• Läkarprogrammet vid Örebro universitet
startade vårterminen 2011.
• Programmet omfattar 330 högskolepoäng.
• Just nu läser 170 studenter där, fördelat på
tre rullande terminer.
• När programmet är fullt utbyggt kommer
studentantalet vara 650.
• De nya byggnaderna vid Campus USÖ ska
vara klara för inflyttning i januari 2014.
14 Intervju
LÖSNUMMER NR 3 2012
Dolly tar plats
DJ Dolly Lee har fått dansgolven att gunga i åtta
år. Nu kombinerar hon sitt jobb med retorikstudier
vid Örebro universitet. Lösnummer träffar henne
under en spelning i stan och får höra om att få
folket att dansa, att vara tjej i en mansdominerad
bransch och ett överfall som fick henne att
fundera på sitt yrkesval.
Text: Isabelle Svensson
Foto: Evelina Håkansson
Det är en lördagskväll i mitten av mars. Ute är det lite
kyligt men när vi stiger in på
nattklubben Satin strömmar
värmen, feststämningen och
musiken mot oss. På dansgolvet får vi trängas med alla
glada och danssugna människor som hittat hit denna
kväll.
I DJ-båset står Dolly Lee,
hon utstrålar energi och närvaro och kommunicerar med
publiken. Hon sträcker upp
händerna och låter musiken
tystna för en kort sekund,
folket på dansgolvet sjunger
med.
– Jag vill ha kontakt med
publiken, det är roligt när de
ser på mig och inte bara vänder ryggen åt mitt håll, säger
Dolly.
Dolly Kaleebi beskriver
sig själv som känslosam, ärlig
och envis. Som tonåring flyt-
tade hon med sina föräldrar
fakta
till Örebro. Nu är hon tillbaNamn Dolly Kaleebi
ka efter att ha bott och jobÅlder 25
bat en period i Stockholm.
Kommer från Säfsen i Dalarna
Studerar Retorik vid Örebro
Intresset för att jobba som
universitet
DJ vaknade när hon var arFritid Umgås med vänner och
ton år och sedan dess har
vara ute i naturen med hunden
hon varit bokad nästan varje
Jobb DJ
helg.
– Min dåvarande pojkvän
var en duktig DJ så jag blev
inspirerad att prova. Han tjä- andra DJ’s gör. På Dollys
nade rätt mycket pengar och dansgolv är det blandad mudet verkade vara ett roligt sik som gäller.
jobb. Jag tänkte att det kan
I början av karriären var
väl inte vara så svårt, säger stil och image viktigt för DolDolly och skrattar.
ly. Varje kväll var en show.
Hon startade sitt företag Nu har hon en mer avslappDolly Lee Entertainment och nad attityd till sitt jobb.
efter tre veckor fick hon sin
– När jag var arton tyckte
första spelning och så har det jag att det var väldigt coolt att
fortsatt.
jag var DJ,
Det behövs fler nu tycker jag
– I början
var jag rädd
inte det på
tjejer i nöjesför att folk
samma sätt.
branschen
skulle bua åt
Det är kul
mig, nu vet
men också
jag att sånt
slitsamt.
kan hända. Ibland krånglar
Det är tydligt hur besökartekniken och det blir helt tyst, na vågar släppa loss allt mer
då buar publiken men jag tar under kvällens gång. Efter
det inte så hårt längre.
några öl händer det att folk
När Dolly började jobba börjar ta av sig kläderna i ren
som DJ var hon nervös inför entusiasm.
sina spelningar. Nu har lugnet
– En del killar som kommit
kommit med erfarenheten.
till krogen med en kaxig atti– Det roligaste med jobbet tyd kan börja kramas och ta av
är att få folket att dansa, som sig skjortorna. Vakterna måste
DJ är det viktigt att känna av säga till dem att klä på sig igen.
stämningen och ge publiken Eftersom jag alltid är nykter
det den vill ha.
när jag spelar får jag se en hel
Dolly spelar helst funk, del ganska roliga scener.
disco och soul men även rock
och schlager kan smyga sig Att vara tjej i DJ-branin. Hon sticker ut genom att schen har både för- och nackinte spela house vilket många delar. Dolly berättar att hon
ofta känner sig dumförklarad
för att hon är tjej, exempelvis
när det gäller teknik.
År 2009 blev Dolly utnämnd
till årets DJ på en kroggala i
Örebro. En del kritiker menade då att hon vann på grund
av att hon är just tjej.
– Visst behandlas tjejer och
killar olika, det ska jag inte
sticka under stol med. Jag
tror att det behövs fler tjejer
i nöjesbranschen. Vi måste ta
för oss, då kan skillnaderna
jämnas ut, säger Dolly bestämt.
Det märks att hon är engagerad och vågar ta plats.
För
ungefär
ett
år
sedan bestämde sig Dolly för
att det var dags att prova på
Höger eller vänster?
I varje intervju låter vi personen placera in sig själv på en skala mellan två
motpoler, där placeringen beror på vad personen kan associera sig mest
med.
Krogen
Jobbet
Hårdrock
LLLL
L
LLLLL
LLLLL
Hemmakväll
Plugget
hiphop
LÖSNUMMER NR 3 2012
något nytt. En händelse fick
henne att börja fundera över
andra möjliga yrkesval. Det
var en sen kväll på en krog,
Dolly hade lämnat DJ-båset för
att dricka lite vatten. När hon
kom tillbaka blev hon överfallen av en man som sa kränkande saker och uppträdde illa.
Till slut uppmanades mannen att lämna stället men någon anmälan blev det inte.
– Jag var jätterädd och jobbade vidare med gråten i halsen. Sedan dess har min syn
på DJ-yrket förändrats, jag
kände mig inte längre trygg.
Under en period efter överfallet tog Dolly ett uppehåll
från sitt jobb. Nu är hon på
banan igen och börjar få tillbaka arbetsglädje och trygghetskänsla.
Höstterminen 2011 började Dolly studera retorik
vid Örebro universitet. Livet
som student är annorlunda.
– Det här är så nytt för
mig, de flesta andra verkar
ha pluggat i flera år.
Att kombinera jobb och
studier har inte varit några
problem för Dolly, snarare
tvärtom.
– Jag gillar variationen, det
är skönt att kunna göra något
annat än att bara plugga.
När Dolly inte är försjunken i kurslitteratur eller står
i DJ-båset gillar hon att vara
ute i naturen. Hon tar gärna
långa promenader med hunden Cleo.
Dolly blir ofta igenkänd på
grund av sitt jobb. Det är för
det mesta roligt. Hon har en
blogg som har öppnat många
dörrar. Tyvärr finns även en
baksida med att vara synlig.
– Människor kan vara
elaka och skriva onödigt
taskiga kommentarer under
anonyma namn. Det är svårt
att inte påverkas när sådant
händer. Jag blir ledsen.
Dolly vet inte säkert
vad hon vill jobba med i
framtiden men hon valde att
plugga retorik för att det kan
vara användbart i många
olika sammanhang.
– Jag kan tänka mig att
jobba med ledarskap, kanske utveckla chefer till bättre
ledare. Jag är intresserad av
att plugga psykologi också
men det är mer för min egen
skull, jag tycker det verkar
spännande.
Intervju 15
16 Kultur & Nöje
Mer kultur och nöje?
På www.losnummer.se hittar du de senaste
recensionerna av biofilmer, skivor, böcker och konserter.
LÖSNUMMER NR 3 2012
Påläst inför bokvåren
På Lindhska bokhandeln vid Stortorget i Örebro är det bråda dagar. Titti Geisler guidar lässugna kunder i bokdjungeln, planerar inför den stundande bokmässan i Örebro och spår
vårens trender inom bokvärlden. Hon är ägare av den anrika bokhandeln sedan sju år
tillbaka och även före detta student vid Örebro universitet. Lösnummer fick en pratstund.
Text: Sanna Rosell
Foto: Martin Henningsson
Trots jäkten utstrålar Titti Geisler ett lugn
som smittar av sig i den lilla butiken. Även
om antalet kunder just denna vardagsförmiddag är många, hörs endast ett svagt mummel
bland hyllmetrarna. De flesta står med näsan
djupt försjunken i varsin bok och lugnet bryts
bara emellanåt av prasslandet då boksidor
bläddras igenom.
Kan det vara så att böcker inger en stilla
ro hos oss?
Kanske är den avkopplingen just vad dagens
uppkopplade människa behöver.
– Läsning är avkopplande och lärorikt. För
mig är det också en källa till samtalsämnen,
svarar Titti Geisler.
Det
kommer
bli ett
problem
för många
i deras
framtida
yrkesliv
Läsande. Litteraturvetenskapen var inte huvudämnet för Titti Geisler när hon var student, men nu driver hon anrika
Lindhska bokhandeln i centrala Örebro. Bakom henne syns autografer från författare som varit på besök.
Titti har ett förflutet som litteraturstudent på Örebro universitet, även om
hennes huvudämnen var konsthistoria och
etnologi.
– Jag planerar att läsa religionsvetenskap
när jag blir pensionär, säger hon och berättar
att hon vill kunna koppla ihop det med sina
tidigare studier.
På frågan varför det blev just en bokhandel
svarar Titti att det var slumpen. Hon har
både jobbat politiskt och som frilansande
kulturskribent innan hon blev ägare till
Lindhska.
Titti Geisler säger att bokläsandet brukar
öka markant under våren och sommaren,
men poängterar att det främst gäller yngre
tjejer.
– Killar i motsvarande ålder läser betydligt
mindre och det kommer bli ett problem för
många av dem i deras framtida yrkesliv.
Hon menar också att läsförståelsen överlag
har minskat, trots det faktum att boken står
sig stark i konkurrensen med de allt vanligare
läsplattorna.
– Böcker är alltid böcker, säger hon och
fingrar på boken som hon väntar bli morgondagens stora ”snackis”.
Det är Den odödliga Henrietta Lacks av
Rebecca Skloot, om en fattig, numera död,
kvinna vars celler fortfarande lever kvar och
forskas på utan hennes medgivande. Den
förväntas väcka debatt om etiska frågor på
grund av sin chockerande och verklighetstrogna historia.
Kultur & Nöje 17
LÖSNUMMER NR 3 2012
Örebros bokmässa utlovar
läsfest
I mitten av april är det dags för bokmässa i Örebro. Med cirka 80 författare utlovas en läsfest för alla, i alla
fall om evenemangets motto stämmer.
Studentrabatt finns även på inträdet.
Anor. Lindhska började som tryckeri och blev sedan bokhandel. Nu har
stället fyllt 101 år.
ORKESTER. Den 19 maj anordnas RiksSmask på Conventum Kongress. De sex musikhögskolorna runt om i landet har varsin
lokalfinal där vinnaren och andrapristagaren
får representera sin musikhögskola i den
stora finalen som i år alltså hålls i Örebro.
SMASK står för Sveriges MusikAkademikers Sång Kåntest där låtarna ska vara traditionsenliga med schlagern och framföras live
med en stor orkester.
Spektakulärt.
Fantasifulla
kreationer är
vanliga på
SMASK.
Under tre dagar kommer Örebro krylla
Böcker
är alltid
böcker
av författare och utställare, men bokmässans
själ och hjärta kommer dock alla seminarium,
cirka 100 till antalet i år, stå för. Det menar
Maria Stenberg, projektledare. Hon hoppas
att nyheterna för årets tillställning ska få
även studenter att ta sig in till stan.
– Nu när ABF har tagit över arrangemanget
är den uttalade ambitionen att vi ska locka så
många olika grupper i samhället som möjligt.
Det är ingen slump att vårt motto är Läsfest
för alla, säger Maria.
Studenter har inte den bästa inkomsten och
det kan vara svårt att få fram pengar till att
unna sig något kul, något som arrangörerna
vid årets bokmässa verkar ha tagit fasta på.
– I år går studenter med giltig studentlegitimation in för 60 kronor per dag, vilket är
mindre än halva priset.
I det priset ingår besök på alla seminarium
och sett till programmet borde det finnas något för alla som har ett intresse för böckernas
värld, menar Maria.
Foto: Arkiv
I våra högteknologiska dagar, då läsappar och e-böcker bara finns ett klick bort,
framstår Lindhska som en bokhandel med
klassisk charm, där böcker får ta sin plats och
läsandet får ta sin tid. Med sina 101 år fyllda
som bokhandel är historiens vingslag påtagliga.
Den började som ett tryckeri, men när detta
sedan blev Norstedts förlag övergick Lindhska till sin nuvarande bokhandelsform.
Titti spejar ut genom skyltfönstret och berättar att de planerar skyltningen inför stora
högtider där böcker är klassiska presenter,
som mors dag och studenten. I efterdyningarna av Zlatans bästsäljarbiografi tippar hon
på att den självbetitlade boken om Steve Jobs
kommer att toppa listorna.
Hon ser ljust på bokvåren och siar om
säsongens trender inom läsning:
– Biografier fortsätter att vara populära,
likaså deckare, säger hon.
Den 13-15 april är datumen för årets bokfest
i Örebro. Då anordnas nämligen bokmässan
för det 15:e året. Vad som däremot är nytt för
i år är att det nu hålls i Conventum Arena med
studieförbundet ABF som arrangör. Tidigare
har bokmässan hållits på Örebro slott.
Musikhögskolan anordnar
schlagerfinalen i SMASK
Visukal på länsteatern
VISUELLT. Mellan 5 maj och 2 juni sätts
Fame-visukalen upp på Örebro länsteater.
Under denna tid råder även visukalveckor,
musikal och visuell, i Örebro där teckenspråket kommer synliggöras genom bland
annat föreläsningar och workshops.
På scenen kommer det vara en blandning
av amatörer, döva och hörselskadade teckenspråkiga artister tillsammans med Örebro
Länsteaters hörande ensemble.
Att årets bokmässa har något av en ny-
premiär med ny lokal, ny arrangör och nya
ambitioner gör att Maria Stenberg har svårt
att sia om evenemanget kommer bli populärt
eller inte. Hon vill helst inte dra några paralleller med tidigare år. Dock har hon ett mål
för årets bokmässa.
– Kommer det färre än 6000 personer under hela helgen skulle jag nog bli lite besviken.
Hon är optimistisk också.
– Jag skulle bli mycket nöjd om vi får den
publik vi önskar, allt från barn- och ungdomar som mest läser fantasy och spelar tvspel, via sportintresserade unga män som är
nyfikna på seminariet om Zlatan och Patrik
Sjöberg, till den klassiska bokmässebesökaren som älskar att lyssna på författarsamtal
och köpa böcker hos de många utställarna.
Bokmässan i Örebro skiljer sig mot den något större i Göteborg. Den är mindre och mer
intim. Tanken är att mässan ska bjuda på mer
personliga författarmöten.
Hyllmeter. Biografier och deckare är populär läsning.
Adéle Jordan
Kulturskillnader i fokus
ANALYS. Fram till den 15 april har Örebro konsthall en utställning av Juan Andrés
Milanes Benitos. Han har tidigare bland
annat medverkat vid Örebro OpenART.
Benitos konst och skulpturer har sitt fokus
på skillnader mellan kulturer och världsdelar. Han lovar en visuell lek för betraktaren
som har en grund i våra minnen.
Utställningen heter Analyzing sanity och
är Benitos första i Sverige.
notiser: Emma Åkerlind
John Carter är inte direkt
en film som triggar några
hjärnceller
– Yasmine Winberg recenserar science
fiction-filmen John Carter.
Läs på www.losnummer.se
Hur går det för Ida, Magnus och Tove?
På www.losnummer.se gör vi uppföljningar, en i mitten av
april och en i mitten av maj.
18 Sport
LÖSNUMMER NR 3 2012
Gå i mål med mellanmål
Åtta veckors fokus på träning och kost. Det är vad som
väntar Ida Helderud, Tove Arnsvik Bjurefalk och Magnus
Ahlin som ska följa individanpassade träningsprogram
under våren. De har utrustats med träningskort på ÖUIF.
Lösnummer kommer följa upp hur det går längs vägen.
Text: Elin Södergren
Foto: jenny Hallström
Träningsschemat de ska följa vecka för vecka
är framtaget efter varje persons förutsättningar och mål med träningen. Målsättningen varierar men en sak har de gemensamt och
det är att komma i form träningsmässigt och
nå resultat. En tisdagskväll i slutet av mars
hade de sitt första möte med sin coach Idun
Rosén som skapat träningsprogrammen de
ska följa. Det var ett engagerat möte där både
coach och studenter var peppade inför uppdraget som väntar dem.
Inför träffen har de fått lämna schema på
allt de ätit i tre dygn till Idun. Idun ger råd
till var och en vad de kan tänka på. Till Ida
ger hon rådet att äta regelbundet och inte
hoppa över mellanmålen. Ida säger att hon
brukar äta lagad mat när hon är hungrig men
att det sedan kan gå lång tid till nästa mål.
Orsaken stavas tidsbrist. Men mellanmålen
är viktiga.
– Förbered dem gärna dagen innan, tipsar
Idun.
Hon råder Ida att inte äta så mycket bröd
utan att satsa på lagade mål mat.
– Det är svårt att hinna ibland eftersom
studierna tar mycket tid, säger Ida.
Då är det lätt att hamna i fällan att ta en
smörgås till lunch. Även där är det viktigt
med planering och förberedelse, menar Idun.
– Att få in rutin är viktigt.
Till Magnus som vill bli starkare i överkroppen råder hon att äta protein till varje
måltid.
Det är
svårt att
hinna
ibland
eftersom
studierna
tar
mycket
tid
Idun Rosén studerar år två på tränarprogrammet och har ett stort intresse för
personlig utveckling. Det fick henne att vilja
arbeta med hälsa och träning.
– Det är så himla härligt att se människor
utvecklas. För mig spelar det ingen roll om
det är genom träning eller mentalt.
Hennes tips till studenter som vill äta bra
är att äta fem gånger om dagen. Det är viktigt
att äta allsidigt och få i sig av alla näringsämnen, menar hon.
Känns det trögt att komma igång med träningen så har Idun ett tips.
– Ha ett tydligt mål med vad man vill få
ut av träningen. Sedan är det viktigt att ha
delmål på vägen, annars tar det lång tid att
komma framåt. Man måste också öka med
tiden, annars händer ingenting.
Att få in
rutin är
viktigt
Ida Helderud
Magnus Ahlin
Tove Arnsvik Bjurefalk
Ålder 23
Studerar Lärare i engelska och idrott, tredje
året
Tidigare träning Ida har tränat mycket fotboll
tidigare, men mindre sedan hon började studera
Målsättning Förbättra konditionen. Bli piggare
och orka mer i vardagen. Få mer rutin på
tränandet
Ålder 24
Studerar Lärare i engelska och historia, fjärde
året
Tidigare träning Magnus har inte tränat regelbundet på länge. Han tränade kampsport i yngre
dagar och började med amerikansk fotboll i
höstas på skoj
Målsättning Öka styrkan i överkroppen och få
igång konditionen
Ålder 20
Studerar Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, andra året
Tidigare träning Tove har testat de flesta sporter
som finns. Det är främst badminton, men även
simning och handboll
Målsättning Få rutin på tränandet och komma
igång ordentligt
Ida,
Magnus
och Tove har
fått träningsscheman.
De finns på www.
losnummer.se.
Sport 19
LÖSNUMMER NR 3 2012
“Impulser som
vrider om hjärtat”
SPORTKRÖNIKA. Ibland tappar jag tron på
mig själv. Ibland känns det som att det här
samhället, där gränserna för det extrema
och för cynism förflyttas varje sekund, robotiserar människor.
Jag är en del av det.
Det enklaste som finns är att avfärda saker
med en hinna av ironi. Det är en tröttsam
rundgång, där alla intryck kräver filtrering
i ett sarkastiskt durkslag. Där ingenting får
accepteras förrän allt målats in i rätt mall.
Men det finns tillfällen när filtre-
Coachar. Idun Rosén läser tränarprogrammet. Hon menar att det går att se vissa effekter av träning efter ett par veckor. Samtidigt är
det bra att ha realistiska förväntningar och inte gå ut för hårt i början.
Det är också viktigt att inte börja för hårt
och att ha realistiska förväntningar. Det tar
sex månader innan ett nytt beteende växer
fast, menar Idun. Hur lång tid det tar att se
resultat är olika.
– Det beror på vad du har för målsättning
med träningen och vilka förutsättningar du
har från början. Det är till exempel skillnad
om man är smal eller överviktig.
Men någon form av resultat märks av inom
ett par veckor, tillägger hon.
Idun är noga med att påpeka att man inte
ska tänka på BMI. Det är inget bra mått.
Hellre då att känna efter hur man känner sig
eller vad spegeln visar. Hon tycker att många
idag är alldeles för fixerade vid att tänka på
BMI.
– Men BMI tar ju inte hänsyn till om det är
fett eller muskelmassa.
Det är
så himla
härligt
att se
människor
utvecklas
Vad tänker du om alla dieter som GI
eller LCHF som det talas mycket om
idag?
– Jag tror att dieter som GI och LCHF
fungerar på vissa. För att behålla sin vikt så
måste man i så fall äta så hela tiden.
Idun menar att om man väljer exempelvis GI som kosthållning och man tycker det
fungerar så är det ok, men det är viktigt att
inte se det som en snabb lösning. Då är det
bättre att satsa på att träna och äta en varierad kost. Hon understryker att om man
tränar så behöver man inte tänka lika mycket
på sin kost.
– Men det viktigaste är att välja något som
håller i längden. Vill man ändra sina vanor
för att må bättre så ska man se det som en
livsstilsförändring och inte en kortsiktig plan,
avslutar Idun.
Det handlar inte om tv-dramaturgi, det
finns något genuint i att se monumentala
ögonblick som förändrar en persons liv i realtid och får det att kännas som att ens inre
imploderar, varje gång. Det är svårt, om inte
omöjligt, för tv och film att frammana dessa
direkta känslor. Inom sporten finns inga eftertexter, inga betalda manusskribenter. Det
är andra impulser, som vrider om hjärtat,
och låter synapserna arbeta på andra sätt.
Det är enkelt att utropa sport som
Iduns tips
Kom igång med träningen
• Ha tydliga mål.
• Prioritera träningen.
• Utmana alltid dig själv.
• Ha mätbara resultat.
• En vilja att genomföra träningen är viktig.
• Var realistisk när det gäller förväntningar.
• Sätt upp en tidsplan för när målet ska vara nått.
ringen avtar. Tillfällen som inte kräver
reflektion. Där alla kroppens spärrar för en
sekund konstrueras om och låter en känna
något på riktigt. Sport gör det.
Sporten har förmågan att
låta känsloseisometerns mätare stå på sju. När Bolton- och
Pontus Johans- Tottenhamsupportrar håller
sons finaste
om varandra samtidigt som
sportögonblick en tjugotreårig pojke ligger
är YouTubelivlös på en fotbollsplan. När
videon med
J-Mac. En high Jörgen Brinck inte kan prata
school-kille
med en reporter för han är
som inte fått
rörd när han vunnit sitt tredje
spela med
Vasalopp i rad.
skolans basketlag på en hel
Det är korta stunder där
säsong. I den
mitt vanliga jag upphör att
sista matchen
existera; ett rum där Kilhänder allt.
Sökord: J-Mac linggängets mekanismer inte
basketball.
släpps in.
Ät bra
• Ät varierat.
• Slarva inte med maten.
• Glöm inte att äta minst två mellanmål per dag
utöver tre måltider.
• Glöm inte att äta protein efter träningspass.
Mjölk eller proteinshake är bra alternativ.
• Se till att äta bra mat. Laga maten när det
finns tid och frys in eller förvara i kylskåp, så
att det finns förberett under stressiga tentaperioder.
Nyttiga mellanmål
• Fruktsallad. Apelsin, äpple/banan/clementin
banalt, men det är att förringa idrottsmäns
livsgärningar. Det finns kanske ingen intelligens bakom
att springa hundra meter
rakt fram med spikskor på
en löparbana. Men inom
sporten finns moment
där politik, klass
och etnicitet läggs åt
sidan, där män och
kvinnor inte kan vidröras av ironi.
Och det kan nog vara
det finaste som finns.
och äpple med kanel fungerar bra med nötter.
• Smoothie.
• Keso med frukt eller grönsaker.
• Äggröra.
• Liten sallad.
Pontus
Johansson
Studentkårens sidor
Det oberoende studentinflytandet,
Hur oberoende är vi egentligen?
Ordförande har ordet
För en effektiv och levande organisation
är det alltid viktigt att se om sitt eget hus
då och då. Vad vi står för, vilka frågor vi
driver och vad vi representerar. Allt för
många gånger har jag i min spalt lyft upp
problematiken och de brister som finns i
utbildningssektorn efter autonomireformen och kårobligatoriets avskaffande för
att visa på hur det har drabbat studenternas påverkansmöjligheter. Men vad har
det egentligen inneburit för studentkårens
möjlighet att vara oberoende?
Örebro studentkårs ekonomiska
situation har under de senaste åren blivit
mer begränsad än tidigare vilket har lett
till att vi har behövt söka finansiering på
andra håll. Bland annat har avtal med
universitetet upprättats i utbyte mot
utbildningsbevakartjänster och reklamavtal. Är det den här framtiden som väntar
studentkårerna, att de blir mer och mer
beroende av finansiering via företag och
de lärosäten man ska granska? För att
kunna driva en effektiv och säker utbildningsbevakning måste alltid studenternas
intressen ligga i centrum. Kärnverksamheten får inte komma att påverkas av
utomstående organisationer och intressen.
trots den nya situation som idag
råder måste studentkåren slå vakt om sitt
eget oberoende. Oberoendet måste i så
stor mån som möjligt prioriteras framför
plusresultat. Självklart ska både studentkåren och kårsektioner aktivt söka nya
finansieringsformer och genom projekt
hjälpa varandra att uppnå de gemensamma målen. Situationen är problematisk
men långt ifrån nattsvart och ett problem
som studentkåren dagligen jobbar med
att lösa.
Med våra Mål, vårt oberoende och ge-
nom att alltid sätta studenternas intresse i
fokus är detta en utmaning som studentkåren tillsammans med
kårsektioner och medlemmar kommer ta sig
förbi och gå stärkta ur.
en stark oberoende studentkår går att
kombinera med en väl
fungerande ekonomi
som alltid jobbar för en
bättre studietid.
ordFÖrande
Jacob Höglund
Dessa sidor produceras av Örebro studentkår
Är du en nöjd student?
Studentundersökning senare i höst.
För att få reda på just det kommer Örebro universitet i oktober
2012 med stor säkerhet genomföra en nsI (nöjd studentindex)
som ska mäta hur nöjda studenterna på Örebro universitet är
med studiemiljön. det vi väntar
på är det formella beslutet som
väntas komma inom de närmsta
veckorna.
Det har skapats en styrgrupp och
en projektgrupp som har i uppdrag att skapa frågor till enkäten
och även hur enkäten ska nå studenterna. Det är idag oklart om
undersökningen kommer genomföras digitalt eller på papper men
säkert är att undersökningen kommer att genomföras anonymt på
samtliga campus. Undersökningen
kommer beröra allt från arbetsmiljön i de olika byggnaderna till
de olika typer av stödfunktioner
som erbjuds till studenter.
Vad är NSI?
NSI är studenternas stora möjlighet att lyfta fram vad som fungerar bra på universitetet idag samt
vad som kan förbättras.
NSI har tidigare genomförts på
Örebro universitet och också på
Linköpings universitet. Det har
gett som resultat att studenternas
åsikter har kommit fram på ett
tydligt sätt samt att universitetet
fått ett bra underlag för vad som
behöver förändras och förbättras.
Det ger också en möjlighet att på
ett konkret sätt kunna agera utefter de åsikter som lyfts fram.
tag chansen att föra fram din åsikt till hösten.
Örebro studentkår tycker att det
är glädjande att Örebro universitet väljer att återigen genomföra
NSI och målet är satt till en svarsfrekvens på 50 procent. Något
som alla studenter kan vara med
och påverka.
De upprepade inbrott på
universitetet som plågat
sektioner och föreningar
under flera år. Att universitetet inte verkar lyssna på
oss i den här frågan gör inte
saken bättre.
Detta är ett ypperligt tillfälle att
påverka för att vi alla ska få bättre
studietid. Så håll utkik i höst efter
NSI och ta chansen att göra din
åsikt hörd!
Har du åsikter om studiemiljön,
exempelvis är det för få studieplatser? Hur är luften i föreläsningssalarna? Hur sköna är stolarna?
Det här är den perfekta chansen
att föra fram detta.
Johan skIllstedt
StudieSocialt anSVarig
FelanMäl redan Idag
Vet du om att du redan idag kan felanmäla sådant som är trasigt på
universitetet? Allt från lampor, ventilation eller möbler. Det kan också
handla om att tillgängligheten inte är tillräcklig.
Felanmäl på:
www.oru.se/Utbildning/Student/Stod-och-service/Felanmalan/
Månadens exaMination
u
Foto: andreas lUndgren
g
Till musiksektionen som tog
sig tiden att sätta ihop en
skrivelse som de skickat till
universitsitetsledningen för
att belysa de problem som
musikhögskolans studenter
upplever.
Vg
Till alla som ställer upp och
jobbar i Kårhuset! Vi hoppas att
fler kan tänka sig att hjälpa till.
Det är de som hjälper till i
Kårhuset som ser till att det finns
kaffe o lunch på campus, till
priser anpassat för studenter.
På kårsidorna i varje Lösnummer framöver kommer vi på studentkåren betygsätta aktuella
händelser eller företeelser som vi tycker är värda att uppmärksamma under månaden som gått.
Valspecial
Dessa sidor produceras av Örebro studentkår
Fumvalet avgjort
Intervju med nyvalda Fullmäktigeledamotet Daniel Forsman som fick flest röster i valet.
Den kandidat som fick
flest röster var Daniel
Forsman. Kårsidorna tog
sig ett snabbt samtal
med den student som
fått det starkaste stödet, i röstantal, bland
sina medstudenter.
Varför valde du att kandidera till FUM?
– Dels så tycker jag att arbetet är viktigt, dels är det väldigt
viktigt att det finns representanter från läkarprogrammet i
Fullmäktige. Speciellt då läkarna kommer bli en stor andel av
studenterna på universitetet.
Har du varit engagerad i
något annat tidigare?
– Jag har studerat två år till
apotekare i Göteborg och var
ganska engagerad i kåren där.
Hade däremot ingen post där.
Har du någon hjärtefråga?
– Ja, jag tycker det är väldigt viktigt med samband och
samverkan mellan program.
Ett exempel är mellan sjuksköterskor och läkare, där alla
kommer att jobba tillsammans
i det framtida arbetslivet, men
man delas upp mycket under
studietiden. På vissa ställen
finns det avsky mellan grupperna och detta är inte bra.
Så du var inte positiv till
Hälsoakademin splittrades vid årsskiftet?
– Nej, det kan jag väl inte direkt säga att jag var. Samtidigt
förstår jag de ekonomiska ar-
Daniel Forsman
Foto: AnDreAs LunDgren
gumenten att läkarna får sin
egen institution, men jag var
ändå emot det.
Är du i dagsläget engagerad i någonting annat?
– Ja, jag och en vän håller på
att starta upp IFMSA i Örebro.
Det står för International Federation
of Medical Students Associations
och finns redan
på många platser
världen över. Syftet
med föreningen är
att bredda studenter och sudda ut
gränser. Vi hoppas
att det är igång
från den 26:e april.
Jag har också sökt
posten som Vice
ordförande i Serum,
så det ska bli spännande.
Tack Daniel! Vi får
önska lycka till med allt och
hoppas att ÖSFUM 12/13 blir
ett bra verksamhetsår.
Valda ordinarie ledamöter till Örebro studentkårs Fullmäktige 2012/2013
grythyttAn:
Erik Alexandersson
Jonas Schenkel
Musik:
Lysander Brouwer
Doksek:
Malin Arvidsson
Sofia Sohl
sesAM:
Marcus Bjering
Henrik Leandersson
Kasper Bengtsson
Anna Forsberg
Martina Söderkvist
seruM:
Daniel Forsman
soBrA:
Fanny Lyrfors
Louise Hammar
Sofie Thoresen
Johan Gunnarsson
David Holm
Jin Sarac
CorAx:
Tove Arnsvik Bjurefalk
Johan Skillstedt
Katarina Schön
Frederick Axewill
Veronica Berg
Albert Björliden
teknAt:
Gustaf Johansson
Kristian Antegård
Sofie Jansson
Johanna Hedin
Missat valet, men fortfarande intresserad av att engagera dig i Fullmäktige?
Hör av dig till din sektion. Det finns möjlighet till fyllnadsval på sektionernas
sektionsmöten. www.orebrostudentkar.se/sektioner/
Vi söker dig som Vill jobba i kårhuset
Har du några timmar över i veckan ocH vill
göra en insats för studentlivet i örebro?
hör av dig till johan skillstedt på 0709 - 39 99 29 eller [email protected]
eller anmäl dig direkt på https://orebrostudentkar.wufoo.com/forms/jobba-i-karhuset/
22 Synpunkt
LÖSNUMMER NR 3 2012
Debattartikel från Sveriges förenade studentkårer:
”Få högskolan
att funka”
“Tillgängliga miljöer uppstår inte ur
intet utan kräver kunskap, ledarskap
och resurser.” Det skriver Sveriges
förenade studentkårer, SFS, i en
debattartikel om tillgänglighet på universitet och högskolor.
En högskola ska vara tillgänglig för alla. Det
borde vara en självklarhet, men kunskapen
och arbetet för tillgänglighet är på många
håll eftersatt.
SFS har satsningen Så funkar det för att höja
studentkårernas kunskap om funktionsnedsättningar. Det är ett steg i rätt riktning men
ett större ansvar måste också läggas på akademin för få högskolan att funka för alla.
Fler och fler studenter med funktionsnedsättningar studerar på högskolan. En
högskola som är öppen och tillgänglig för alla
är en vinst för hela samhället. Tyvärr hänger
inte högskolorna alltid med i utvecklingen.
Onödiga hinder finns överallt på landets
lärosäten. De finns synliga i form av brist
på hörselslingor, dålig skyltning och ibland i
nedsättande bemötande, men också osynliga
i form av ett missförstånd att funktionsnedsättningar innebär sänkt kvalitet.
Sverige förenade studentkårer job-
bar för kvalitet i utbildningen. Vi anser att
Månadens
webbfråga
Onödiga
hinder
finns
överallt
på landets
lärosäten
en grundbult för kvalitet är att högskolan
är öppen för alla. Som ett led i detta har vi
startat satsningen Så funkar det för att höja
kunskapsnivån om funktionsnedsättningar
hos studentkårer runt om i Sverige. Genom
att göra studentkårer öppna för alla oavsett
funktionalitet öppnar vi upp för ett tillgängligt studentinflytande och en högskola utan
onödiga hinder.
Men det räcker inte med vår satsning. Tillgängliga miljöer uppstår inte ur intet utan
kräver kunskap, ledarskap och resurser. Alla
på akademin måste på allvar granska sina
traditioner och kulturer och vara beredda att
satsa på förändring. Studenter, doktorander
och anställda ska inte acceptera en bristande
studie- eller arbetsmiljö.
Våga synliggöra, våga höja rösten, våga
ställa krav – få högskolan att funka!
Camilla Georgsson
Ordförande
Sveriges förenade studentkårer
Sabine Pettersson
Vice ordförande
Sveriges förenade studentkårer
Vad tycker du?
Kommentera på www.losnummer.se
FRÅGAN
Var går gränsen
för fusk?
FRÅGAN. I detta nummer av Lösnummer skriver vi om fusket på
Örebro universitet, vilket har ökat.
Under våren stängdes 13 studenter
av under ett och samma möte med
disciplinnämnden. Lösnummer
gav sig ut på campus för att fråga
studenter om de har koll på vilka
regler som gäller.
Andreas Lindvall,
offentlig förvaltning
och ledning.
− Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte
haft så stort intresse
heller. Fast jag har tagit
upp det med lärare
någon gång. Då har jag
frågat men har inte fått
någon hänvisning till
var jag kan ta reda på
det eller liknande.
Annie Fransson,
grundlärarprogrammet.
− Jag vet inte riktigt
vart gränsen går.
Men ändå tycker jag
att informationen är
tydlig.
Emir Nuredini,
juristprogrammet.
− Ja, det är helt enkelt
när man inte följer
instruktionerna. Man
vet ju generellt vad
som gäller. Får man
inte ha miniräknare på
ett prov och använder
det ändå, då får man
ju skylla sig själv.
Det är mycket sunt
förnuft.
Malin Forsmar,
grundlärarprogrammet.
– Det är svårt att säga
såhär på rak arm. När
man har en hemtenta
så tycker jag att man
får information nog
för att veta vad som
är fusk. Sen har vi
studenter erbjudits
föreläsningar om vad
som är fusk också.
Vad tycker du?
På www.losnummer.se ställer vi
frågor om allt möjligt, rösta!
text: Jonna skyttestrand
Foto: ReBecka Boman
Till sist 23
LÖSNUMMER NR 3 2012
Tony Fredriksson om att skriva källhänvisningar istället för att vara ute i vårsolen:
“Med dålig självkänsla kommer dåligt CV”
KRÖNIKA. Fåglarna kvittrar, solen skiner
och alla går med ett leende på läpparna som
endast kan vittna om en sak, att våren är
här.
Det är det här vi har väntat på. Det är
tanken på den här årstiden som fått oss att
överleva de kalla minusgraderna i det här
landet. Och inomhus sitter jag och önskar
att jag vore allt annat än inomhus.
utan dess like, men det är exakt så det känns
när jag sitter där i skolan och ser hur mitt
flöde på Facebook sprudlar av vårglädje och
soliga promenader. Medan jag sitter och
väljer mellan Harvard- eller Oxfordsystemet
för mina tveksamma källhänvisningar. Samtidigt som jag funderar på exakt vad läraren
menar med sina vidunderliga instruktioner
för hur hemtentan skall utformas.
Inte för en sekund kunde jag tänka
mig att det enda ljuset som skulle träffa
min bleka hy den här våren skulle vara det
digitala ljuset från min datorskärm. Eller att
den enda gnutta vårglädje som skulle äntra
min hjärna skulle komma när jag slog igen
böckerna, för dagen. Enbart för att cykla
uppför den djävulska uppförsbacken mot
Grankotten, och inta min mörka och trånga
studentlya.
Det var så här jag kände när jag jobbade
kväll, back in the days. Att gå miste om
vädret, att gå miste om det enda fina det här
landet kan åstadkomma.
Okej, det senare var givetvis en överdrift
Visst, det här är väldigt gnälligt. Visst, det
finns de som har det så mycket värre än vad
jag, och vi studenter, har. Och visst är kunskaperna vi tillskansar oss viktigare än att få
grilla i plusgrader.
Men det väljer jag att ignorera helt och
hållet.
För om jag väljer att inte tycka synd om
mig själv just nu, så kommer jag för eller
senare komma till insikten att pluggstressen givetvis är mitt fel. Det skulle innebära
att min självömkan skulle övergå till ett
regelrätt självhat, vilket självklart skulle ha
en negativ effekt på min självkänsla. Och
med dålig självkänsla kommer dåligt CV och
därmed också en värdelös framtid.
Tony Fredriksson
är just nu mer
inne i sportens
värld än vad
han annars brukar vara. Hans
kära gamla BIK
Karlskoga, eller
Bofors som
det fortfarande
heter i hans
hjärta, har en
viss möjlighet
att gå upp
i hockeyns
Elitserie, med
betoning på
viss.
Jag får dock välja att se på det här
positivt.
Risken för solstrålerelaterade sjukdomar
reduceras kraftigt, vilket
gör att den här våren
kanske förlänger mitt liv i
slutändan.
Tävla och vinn! Tävla och vinn!
Foto: press
Priser:
Fem vinnare får ett spel var.
Fråga 1. Hur många tecken
får maximalt användas i ett
inlägg på Twitter?
1. 100
X. 140
2. 250
Fråga 2. Vad heter Pippi
Långstrumps pappa?
1. Dunder-Karlsson
X. Vilhelm
2. Efraim
Allmänbildning
Är styrbord höger eller
vänster? Vad heter
Japan på japanska?
Det borde man ju veta!
är ett frågespel med
över 400 frågor om
sånt som alla borde
veta. Därför ges inte
poäng för rätt svar,
bara minuspoäng
för fel.
Nu kan du vinna
biljetter till Özz Nûjens
föreställning i Örebro:
Dålig stämning. Skicka
svaret på frågan till
[email protected]
senast den 18 april.
Lycka till!
Fråga. Vilken klassisk
filmaffisch har inspirerat
affischen till Dålig stämning?
1. Independence day
X. Falling down
2. Forrest gump
Priser:
En vinnare får två biljetter
till Dålig stämning på
Konserthuset den 27 april.
Obekväm tystnad med Özz Nûjen
Varför anstränger vi svenskar oss så för att undvika den obekväma tystnaden, varför pratar vi
hellre skit bakom ryggen på varandra än riskerar att dålig stämning uppstår i rummet och varför
vi gör allt för att vi alla ska vara överens hela tiden? Özz har funderat en hel del på detta och
bestämt sig för att göra en föreställning med utgångspunkt i just den dåliga stämningen. Under
90 minuter blir det berättelser från Özz eget liv blandat med iakttagelser och tänkvärda ämnen
som rör oss alla.
Dålig stämning är Özz Nûjens första enmansföreställning och just nu turnerar han landet runt. I
slutet av april kommer han till Örebro och Konserthuset.
Foto: Sanna Dahlén Form: In the Cold
Ta chansen att vinna
spelet Det borde man
ju veta! Skicka svaren
på frågorna till [email protected]
losnummer.se senast
den 18 april.
Lycka till!
Posttidning B
Lösnummer
Fakultetsgatan 3
702 81 Örebro
Välkommen in till stans studentvänligaste butik!
ÄR DU STUDENT?
då får du 5% rabatt på allt, alla dagar!
Gäller tillsvidare och vid uppvisande av giltigt studentleg/kort alla dagar i veckan.
Gäller ej tobak, spel, tidningar, frimärken och receptfritt.
5990
/kg
Studentrabatt på..
Lösgodis
790
Priset gäller varje dag tillsvidare
och vid uppvisande av samtliga
studentleg/kort.
/hg
Studentrabatt på..
Salladsbaren
Mixa din egen sallad.Jfr pris 79:00/kg.
Priset gäller varje dag tillsvidare och vid
uppvisande av samtliga studentleg/kort.
Tybble
s G
på Campukt Bollsport ng
ppträni
ch uni
ym
Brettinogsutbud Gru
tränildade instruktörer Nytt tränings schema from 2 april
välutb
yoga och bollybeat är tillbaka
Prissänkning på träningskort from 19 mars
www.ouif.se
Örebro universitets IF
Håll dig uppdaterad om ditt campus
www.losnummer.se
facebook.com/losnummer
twitter.com/losnummer_se