20.10–25.10.2014 19.00–23.00 avondprogramma evening

advertisement
Wim T. Schippers, Le Taxi Cabossé, 1982, courtesy Kröller Müller Museum]
avondprogramma
evening programme
eten
drinken
muziek
performances
rondleidingen
discussies
food
drinks
music
performances
tours
discussions
20.10–25.10.2014 19.00–23.00
Iedere Dag / Every Day
20.10 - 25.10.2014
Eten / Dinner
Niks mogen we meer. In deze wereld waar
alle informatie via het internet binnen een
mum van tijd aan de andere kant van de
wereld is, worden we dood gegooid met
hippe levensstijlen, gezonde diëten en uiteenlopende voedingsadviezen. Van zout
krijg je een te hoge bloeddruk, van melk
drinken word je lactose intolerant, in brood
zitten gluten, vlees zit vol antibiotica en
suiker is al helemaal uit den boze. NEE is het
woord dat we overal horen. Wat mogen
we nog wel? Doe maar normaal dan doe
je al gek genoeg, is het motto waaronder
het diner geserveerd wordt, no-nonsense.
Wie zegt hier nou nee tegen? Nothing is
allowed anymore. Today all information
travels to the other side of the world in no
time via the Internet, we are bombarded
with hip lifestyles, healthy diets and a variety of dietary advice. Salt causes high blood
pressure, drinking milk makes you lactose
intolerant, bread contains gluten, meat is full
of antibiotics and sugar is completely out of
the question. NO is the word we hear everywhere. What is still allowed? “Just be normal,
that’s crazy enough”, is the motto with which
this dinner is served; no-nonsense. Who can
say no to this?
Rondleidingen / Tours (NL & ENG)
Sense Nonsense
Ga met een jonge designer of Van Abbe
rondleider op ontdekkingstocht door de
tentoonstelling Sense Nonsense van Design
Academy Eindhoven. Join a young designer
or Van Abbe guide for a tour through the
exhibition Sense Nonsense by Design Academy Eindhoven.
19.30, 20.30, 21.30.
Start: entreehal oudbouw
Duur: half uur.
Start: entrance old building
Duration: half an hour
Drinken / Drinks
Karel 1 museumcafé
Karel 1 museum café
Surprise acts…
Doorlopend / Ongoing
Aanschuiven voor het diner
tussen 19.00 en 21.00 uur.
Join us for dinner
between 19.00 and 21.00
Location: Karel 1 museumcafé
Foto Etienne C.L. van Sloun
Food design: Annelies Hermsen
i.s.m. / i.c.w. Karel 1 museumcafé
Avondprogramma / Evening programme
No Nonsense / Van Abbemuseum
Zes avonden! / Six evenings!
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
25.10.2014
Maandag / Monday
Dinsdag / Tuesday
Woensdag / Wednesday
Donderdag / Thursday
Vrijdag / Friday
Zaterdag / Saturday
20.30 & 21.30 Stand-up comedy
19.00 - 20.00 Solo performance
20.15 & 21.15 Performance met Mega
Stylo Ensemble
Vanaf / starting 19.00
20.15 Performance
20.15 & 21.15 Performance
19.45 & 20.45 Performance dichter / poet
Ongemotiveerd Kunstenaars
Collectief (OKC)
Lars Leeuw – Faux-Chi
Lilia Scheerder
Arnoud Rigter
(Nederlandstalig / in Dutch), 15 min.
Leon van der Zanden is cabaretier, stand up
comedian en televisiemaker. Nu toert hij met
zijn zevende voorstelling Rebel; vol confronterende karakters, beelden die je niet meer
loslaten en grappen die je naar de keel
grijpen. Leon van der Zanden is a (stand up)
comedian and television producer. Now
touring with his seventh show Rebel; full of
confrontational characters, images you can’t
forget and jokes that instantly grab you.
Location: auditorium
22.00–23.00 Muziek / Music
Het Wild
Nederlandstalige pop, blues, hiphop, surf.
Te boeken voor de tewaterlating van uw
olietanker, uw zoveelste trouwdag, uw
dochters communie of uw wedergeboorte.
Dutch pop, blues, hip hop, surf. Book us for
launching your oil tanker, your umpteenth
wedding day, your daughters communion
or your rebirth.
Location: museumcafé
Luk Sponselee
Deze avond is Luk Sponselee - cineast, videokunstenaar, regisseur, muzikant, dj/vj en
performer – je gastheer met onder meer met
het Mega Stylo Ensemble: een klankperformance die zijn oorsprong vindt in Sacre du
Printemps. Tonight, Luk Sponselee - film maker
and video artist, director, musician, DJ / VJ
and performer – is your host, with amongst
other things his Mega Stylo Ensemble: a sound
performance that originates in Sacre du
Printemps.
Location: oudbouw / old building
22.00–23.00 Muziek / Music
André van den Boogaart
onder begeleiding van / accompanied by
Alex Akela
André van den Boogaarts blues komt recht
uit het hart. Geen quasi-poëtisch geneuzel,
maar ruw houten teksten uit het leven gekerfd,
zijn eigen heel persoonlijke en vaak heftige
leven welteverstaan. André van den Boogaart’s blues comes straight from the heart.
No quasi-poetic posturing, but roughly hewn
wooden texts true to life, in fact from his own
very personal and often intense life.
Location: museumcafé
Avondvullend programma / full evening
Deze avond word je meegetrokken in de
absurde en wondere wereld die OKC heet.
Het OKC staat voor experiment op elk denkbaar
gebied en combineert performance, muziek,
kunst, video en entertainment.
Door de ongedwongen sfeer worden de
gekste dingen bedacht en werkelijk uitgevoerd. Geniet onder andere van het theaterstuk Naaktsynchroniseren waarbij het
OKC bekende filmscènes naspeelt in hun
nakie. Of waag vanaf 22.00 uur een dansje
op een van de vele plaatjes van het OKC
dj-team tijdens de blinde disco. This evening
you will be pulled along in the absurd and
wonderful world called OKC. OKC represents
experiment in whatever form and combines
performance, music, video art and entertainment. The casual atmosphere allows the
collective to conceive and actually implement
the craziest things.
Enjoy the theater play Nude Synchronisation in which the OKC reenacts famous
movie scenes in the nude. And from 22.00
onwards, you can dance to one of the many
tunes of the OKC dj team during a blind
disco.
De Dansende Filosoof, beweegt zich op de
grens van zin en waanzin. The Dancing Philosopher, moves on the border between
sense and nonsense.
Location: oudbouw / old building
Beeldend kunstenaar Lilia Scheerder treedt
deze avond op als haar alter ego Antoine
Panaché. Panaché werd geboren in 1886 en
beweert een tijdreiziger te zijn. Als gentleman
in het digitale tijdperk is hij onbedoeld een
outsider. Hij maakt in zijn optredens gebruik
van een zingende zaag en diverse oude
gebruiksvoorwerpen, zoals een typemachine
uit 1928 en een bakelieten telefoon. This evening, artist Lilia Scheerder performs as her alter
ego Antoine Panaché. Panaché was born in
1886 and claims to be a time traveler. Being a
gentleman in the digital age, he inadvertently
is an outsider. In his performances he uses a
singing saw and various ancient objects, such
as a 1928 typewriter and a bakelite phone.
Location: oudbouw / old building
21.00–22.00 Discussie / Discussion
Poreuze grenzen: relatie kunst
en design
Porous borders: relation art and design
Met Jan van Toorn (grafisch vormgever), Els
Kuijpers (curator & publicist), Thomas Widdershoven (creatief directeur Design Academy Eindhoven en curator Sense Nonsense),
Jan Konings (designer en curator Sense
Nonsense) en Diana Franssen (curator Van
Abbemuseum). Discussier mee!
Location: Auditorium (first language: Dutch)
22.00–23.00 Muziek / Music
Skalala
22.00–23.00 Muziek / Music, performance
Skanking Party band Skalala is 8 koppige
energieke ska-band uit Rock City Eindhoven
en omstreken. Snel, strak en super dansbaar:
zo dendert Skalala over het podium. Je kunt
niet stil blijven staan.
Skalala is an energetic ska band from Rock City
Eindhoven and around. Fast, sleek and super
danceable: that’s how Skalala rumbles across
the stage. You can’t help but dance!
Location: museumcafé
We Love Trash
De optredens van We Love Trash bestaan uit
een dialoog met zelfgebouwde instrumenten,
gemaakt van ‘objects trouvés en ‘gekooide
chaos’. The performances of We Love Trash
are a dialogue with self-made instruments,
made of objects trouvés’ and ‘contained
chaos’.
Location: museumcafé
Dan Perjovschi, REPERTOIRE. A Five Year plan, 2006-2010
Leon van der Zanden
Zijn theatrale voordracht belooft dagdromende biefstukken, kippen zonder scanners
en weerloze bergmassieven waarbij nog
maar de vraag is hoe fictief dat is. His theatrical presentation promises daydreaming
steaks, chicken without scanners and defenceless mountain ranges and the only question is how fictitious they really are.
Location: oudbouw / old building
20.15 & 21.15 Dans performance
United-C(owboys)
United-C is een internationale en interdisciplinaire kunst- en performancegroep. Zij
tonen de mens pur sang, in al zijn puurheid
en kwetsbaarheid. Confronterend en indringend. United-C is an interdisciplinary art &
performance group. They show humans in
their essence, in all their purity and vulnerability. Confrontational and insistent.
Location: oudbouw / old building
22.00–23.00 Muziek / music
XOXO
Electro, pop, rock. Energie, plezier, diepgang.
XOXO is niet te beschrijven. Kop dicht en
dansen! Electro, pop, rock. Energy, fun, depth.
XOXO cannot be described. Shut up and
dance!
Location: museumcafé
No Nonsense
Avondprogramma
Evening programme
Kosten
Avondprogramma + eten
€ 32,50 (excl. drank), studenten € 30,00.
Avondprogramma:
excl. eten (en drank) € 17,50, studenten € 15,00.
Costs
Evening programme + dinner:
€ 32,50 (excluding drinks)
Evening programme:
excl. food (and drinks) € 17,50, students € 15,00.
Reserveer op tijd!
Schrijf je op tijd in voor het No Nonsense
avondprogramma! Dit doe je via no-nonsense.
vanabbe.nl. Tijdens de DDW kun je bij de “Too much
information - balie” in de entreehal van het Van
Abbemuseum ook informeren of er nog plaatsen
voor het avondprogramma zijn.
Subscribe in time!
Subscribe in time for the No Nonsense evening
programme! You can do this via no-nonsense.
vanabbe.nl. During the DDW, you can also inquire
at the “Too much information - desk” in the entrance
hall of the Van Abbemuseum if you can still register
for the evening programme.
Sense Nonsense - de tentoonstelling
Met de tentoonstelling Sense Nonsense in het Van
Abbemuseum verkent Design Academy Eindhoven
de onvermijdelijke relatie tussen zin en onzin en
het samenspel van gezond verstand en waanzin
in innovatie. Je ziet werk van onder meer Atelier
NL, Auger & Loizeau, Makkink & Bey, Tord Boontje,
Wim T. Schippers, Tomm Velthuis, Marcel Wanders
en Thomas de Wolf.
De tentoonstelling Staging the message – The open
work of Jan van Toorn is een hommage aan de
Nederlandse grafisch ontwerper, designtheoreticus
en tentoonstellingsvormgever Jan van Toorn (1932).
De tentoonstellingen zijn open tot 22.00 uur.
Sense Nonsense - the exhibition
Through the exhibition Sense Nonsense at the Van
Abbemuseum, Design Academy Eindhoven explores
the inevitable relation between sense and nonsense,
the interplay of sanity and insanity in innovation.
With work by amongst others Auger & Loizeau,
Maarten Baas, Makkink & Bey, Tord Boontje, Wim T.
Schippers, Tomm Velthuis, Marcel Wanders and
Thomas de Wolf.
The exhibition Staging the message – The open
work of Jan Van Toorn is a homage to the Dutch
graphic designer, design theoretician and exhibition designer Jan Van Toorn (1932).
You can visit the exhibitions until 22.00.
Meer info: sensenonsense.vanabbe.nl
More info: sensenonsense.vanabbe.nl
Tijdens Dutch Design Week (DDW) heeft het Van Abbemuseum van maandagavond 20 oktober tot en met
zaterdagavond 25 oktober, tussen 19.00 en 23.00 uur,
een volledig avondprogramma voor je. Je kunt terecht
in de tentoonstelling Sense Nonsense, er zijn rondleidingen door jonge designers, performances,
discussies en muziek. En je kunt tussen 19.00 en 21.00
uur aanschuiven voor een diner verzorgd door food
designer Annelies Hermsen en Karel 1 museumcafé.
De gegevens in dit programma kunnen veranderen.
Kijk voor de meest actuele informatie op de website of
de Facebook pagina.
Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10, Eindhoven
During Dutch Design Week (DDW), the Van Abbemuseum offers you a full evening programme from
Monday 20 October to Saturday 25 October, between 19:00 and 23:00. You can visit the exhibition
Sense Nonsense, there are tours by young designers, performances, discussions and music. Between
19.00 and 20.00 you can join for a dinner catered
by food designer Annelies Hermsen and Karel 1
museum café.
Details in this programme are subject to change.
Check our website or Facebook page for up to date information.
Museumcafé Karel 1
Stratumsedijk 2, Eindhoven
T +31 (0) 40 2381000
info@vanabbemuseum.nl
Download