Medlemsmöte den 4 juni 2014 - Svenska Aktuarieföreningen

advertisement
Svenska Aktuarieföreningen
Kallelse 2014-04-23
Medlemsmöte den 4 juni 2014
Inval av medlemmar i diplomnämnden
Föredrag : Longevity Risk and Longevity Trends
Steven Haberman, Cass Business School, City University London
Tid : Onsdagen den 4 juni 2014 kl 17.00
Plats: PwC, Torsgatan 21 (i Bonnierhuset)
På mötet ska vi välja in medlemmar i Diplomnämnden för en kortare period. Syftet är att de nya
medlemmarna ska hjälpa till med övergångsreglerna i samband med CERA-certifiering. Mer information
kommer att utsändas senaste två veckor före mötet. Den som önskar inlämna motioner till mötet ska göra det
senast den 7:e maj till Goran.Ronge@kpmg.se.
Föredraget kommer att hållas på engelska och ha följande innehåll :
The fact that we are living longer in many developed (and developing) countries has a significant financial
effect on individuals, governments, social security systems, pension plans and insurance and reinsurance
companies. In this context, we will define longevity risk and we will examine the background in terms of
historical trends and consider the financial implications. In order to plan in advance for these changes, we
require reliable models that enable the accurate forecasting of future longevity trends and the measurement of
uncertainty. We will examine different approaches to the modelling of the trends in the underlying mortality
rates as well as the mortality improvement rates. We will present some results from comparative studies of
modelling and forecasting and reflect on the state of the science.
Anmälan:
-Via länken: forening.foreningshuset.se/aktuarieforeningen/loggain
-Vid problem kan anmälan också göras till jakob.falk@se.pwc.com
-Mötet är kostnadsfritt, efterföljande middag kostar 100 kr.
Anmälan görs senast torsdagen den 29:e maj. Vänligen var tydlig med kommentar om
anmälan avser exklusive eller inklusive måltid och om vegetarisk kost önskas (i kommentarsfältet i
bokningssystemet alternativt via e-post). Anmälan till måltiden är bindande.
Preliminära medlemsmöten inbokade under våren :
Början september - En orientering i kapitalförvaltning för aktuarier – Andreas Johansson
Observera att föredrag och datum är preliminärt, i vanlig ordning kommer kallelse senare.
Svenska aktuarieföreningen
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm
Tel : 08-556 06 142 (8:30 – 12:00)
E-post: kansli@aktuarieforeningen.se
Web : www.aktuarieforeningen.se
Download