Studieteknik : lästips

advertisement
Biblioteket vid Sophiahemmethögskola
Studieteknik : lästips
Epa
BIGGS, John
Teaching for quality learning at university : what the student does
Philadelphia, Pa. : Buckingham : Society for Research into Higher Education : Open Univ. Press,
2001. - xiv, 250 s.
Biblioteksexpeditionen
BIGGS, John, & Tang, Catherine
Teaching for quality learning at university : what the student does. (3. ed.)
Maidenhead : Open University Press ; Society for Research into Higher Education, 2007. - xviii, 335
s.
Ead
BUZAN, Tony, & Wallin, Bitte
Lär dig speedreading, mindmapping och minnesteknik med Tony Buzan
Jönköping : Brain Books, 2008. - 194 s.
Doe
JIMSDOTTER, Eva
Våga tro på dig själv : om kommunikation, kroppsspråk och studieteknik
Västerås : Ica, 1997. - 204 s.
Ead
KELLQUIST, Mattias, & Lundin, Rose-Marie
Studieteknikhandboken. (2. uppl.).
Nacka : Svenska Studieteknikförbundet, 1995. - 163 s.
Ead
LILJEQVIST, Björn
Plugga smart och lär dig mer!
Lund : Studentlitteratur, 2006. - 197 s.
Ead
MARSHALL, Peter
Din guide till effektiva studier
2., [omarb.] uppl.
Malmö : Liber, 2002. - 132, [4] s.
Ead
MASON-WHITEHEAD, Elizabeth, & Mason, Tom
Study skills for nurses. (2., [rev. and updated] ed.)
London : SAGE, 2008. - xv, 226 s.
Epa
MCMILLAN, Kathleen, & Weyers, Jonathan
Så lyckas du med tentor och andra prov
Harlow : Prentice Hall, 2010. - ix, 194 s. (Studera smart)
Ead
MCMILLAN, Kathleen, & Weyers, Jonathan
The smarter student : skills and strategies for success at university
Harlow : Pearson/Prentice Hall, 2006. - xiii, 476 s.
Ead
MCMILLAN, Kathleen, & Weyers, Jonathan
How to succeed in exams and assessments
Harlow : Pearson/Prentice Hall, 2007. - ix, 191 s. (Smarter study guides)
Ead
MERRINGTON, Morgan
Study skills for nurses
Cape Town : Juta, 2009. - vii, 62 s.
Ead
PRICE, Geraldine, & Maier, Pat
Effective study skills : [unlock your potential]
Harlow : Pearson/Longman, cop. 2007. - ix, 348 s.
Ead
STRAY JÖRGENSEN, Peter
Lästekniker och lässtrategier
Malmö : Liber, 2009. - 93 s.
Ead
SVANTESSON, Ingemar
Tankekartor : verktyg för struktur, bättre minne och lärande
Å…hus : Kontrast, 2003. - 112 s.
Ead
TORRES, Sandra, & Trost, Jan
Studieteknik
Lund : Studentlitteratur, 2000,90 s.
Ead
WHITEHEAD, Elizabeth, & Mason, Tom
Study skills for nurses
London : SAGE, 2003. - xv, 229 s. (Sage study skills)
Ead
WILHELMSSON, Elisabet
Studiepraktikan : om att läsa och skriva i högre utbildningar
Stockholm : Liber, 2007. - 62 s.
Download
Related flashcards
Create Flashcards