Mitt Navn
Øvreveien 132
3500 Stedet
Stedet, 23.02.12
Arbeidsgiveren AS
Alfabygget
3001 Drammen
INTERESSE SØKNAD JOBB
Jeg er for tiden på utkikk etter en deltidsjobb innen kafé- og restaurant
bransjen. Jeg er skoleelev og tenker å utdanne meg til kokk. Etter å ha
pratet med en bekjent kom jeg over Deres Kafé og tillater meg å sende en
interesse søknad.
Jeg har tidligere hatt sommerjobb ved Mors Kafé, der rydding, oppvask og
kundebehandling var en del av arbeidsoppgavene. Jeg er ansvarsfull og
jeg har sittet som elevrådsformann ved skolen i en periode.
Se vedlagt CV for mer informasjon.
Jeg er 16 år gammel. Ser på meg selv som en pliktoppfyllende person
med stå på humør. Er ikke redd for å ta i et tak når det trengs. Jeg er
arbeidsom og har god fysikk. Jeg trener håndball 3 ganger pr uke i tillegg
til ordinære kamper i sesongen.
Om ønskelig stiller jeg mer en gjerne til en samtale for å fortelle mer om
meg selv.
Håper å høre fra Dem igjen.
Med hilsen
Mitt Navn
Vedlegg CV
My Name
Upper Road 132
3500 Stedet
Stedet, 02/23/12
The employer AS
Alfabygget
3001 Drammen
INTEREST JOB APPLICATION
I am currently looking for a part time job in a café and
restaurant industry. I am a school student and plan to educate myself
to cook. After talking with a friend I came across your Cafe and allow
me to send an interest application.
I have previously had a summer job
at Mother's Cafe, where clearing, washing and customer service was
part of the work tasks. I am responsible and I have served as student
council president at the school for a period.
See attached CV for more information.
I am 16 years old. Looking at myself as a conscientious person
with standing on mood. I amnot afraid to muck in when needed. I
am hardworking and have a good physique. I coach handball 3
times per week in addition to regular matches of the season.
If desired, I'm more than happy to tell you more about myself.
Hope to hear from you again.
sincerely,
My Name
attachments CV