Sozo seminar

advertisement
Hva er Sozo?
Sozo er et gresk ord, som
forekommer flere ganger i Det
Nye Testamentet. Ordet betyr
”frelse” til ånd, sjel og legeme.
Sozo bønn handler om å hjelpe
personer til å arbeide på sin
frelse, å lede dem så de
oppdager og kan fjerne det
som blokkerer deres frihet og
kan fortsette arbeidet med å bli
en ny skapning i Kristus.
Sozo omfatter lyttende bønn,
identifikasjon av de løgnene
den enkelte har begynt å tro
på, introduksjon av nye veier å
motta Guds sannhet på samt
mulighet for å oppleve Guds
hjerte (Gal. 5:1).
Sozo Ministry is the ministry of
helping a person to work out
their salvation, to lead them in
discovering and removing the
blocks to freedom, and to
continue the work of becoming
the new creation in Christ. It
includes listening prayer,
helping the individual identify
the lies they believe, and to
introduce them to new ways of
receiving God’s truth, and
giving them opportunity to
experience God’s
heart. (Galatians 5:1)
Program og påmelding
PÅMELDING til Britt Fronth på tlf 408 29 910 eller mail
post@kris-samtale.no.
PRIS inkl lunsj lørdag og søndag: Før den 08/10-13 kr 700,-.
Senere, innen 15.10. kr 900,-. Betales til kto 3000 12 04536 KRIS.
Undervisningen vil bli tolket.
PROGRAM:
Torsdag 7. og fredag 8. november
Lørdag 9. og søndag 10. november
fra kl 18.00 – 21.30
fra lø 10.00 – 15.00 inkl lunsj
STED: Frivillighetens Hus, Egsområdet,
Sobergveien 14, 3 etasje
4615 Kristiansand
Web: www.kris.samtale.no
mailadr: post@kris-samtale.no
Sozo seminar
Med Gary & Vicki Cockroft
7. til 10. november 2013
Møt Gary & Vicki
fra nord California
Gary Cockroft er en” life coach”, som har et ønske om å se
mennesker finne frem til og kjenne sin identitet i Kristus. Han
bruker fra sin erfaring fra mer end 30 års tjeneste som prest,
rådgiver, forbeder/veileder, lederutvikler og mentor. Gary har
en særlig brann for å vandre med ledere og se dem vokse i
visdom, karakter og innflytelse.
Gary Cockroft is a life coach whose desire is to see people
come to know their identity in Christ. He draws from his
experience of over thirty years in pastoral ministry, counseling,
prayer, leadership development and mentoring. Gary has a
special passion for walking alongside leaders to see them grow
in wisdom, character, and influence.
Vicki Cockroft bærer en dyp lidenskap for å kjenne Guds
Farsrhjerte og åpenbare Hans hjerte gjennom undervisning.
Hun har fokus på drømmer og på å bane vei for livsforandrende
tro, samt for å gjenerobre stjålne velsignelser. Hun har bred
erfaring og har tatt del i sin manns prestetjeneste gjennom 30
år.
Vicki Cockroft carries a deep passion to know the Father heart
of God and to reveal His heart through her gift of teaching. She
has a heart to dream and pioneer life-changing faith impacting
the bride of Christ and to reclaim His blessings for the
generations. She has a broad range of experience as she has
served alongside her husband in pastoral ministry for over
thirty years.
Gary og Vicki utgjør et godt team med gaver, som suplerer
hverandre. De har vært partnere i undervisning, trening,
bønnetjeneste, ledelse av små grupper og i 30 år ledere av
ekteskapstjeneste for en hel by, Austin i Texas.
Nå bor de i nord California og er en del av resurstjenesten i The
Mission i Vacaville.
TEMAER som blir tatt opp:
Introduksjon av Sozo tjeneste – lyttende bønn
Å oppdage Guds Farshjerte
Hvordan våre overbevisninger dannes
Traumer og katalysatorer
Bedømmelser og forventninger med rot i bitterhet
Indre løfter og bindinger
Nedarvet synd
Tilgivelse
Å kommet til problemets rot
Vår autoritet som troende
Guddommelig redigering
Den menneskelige ånd
Demonstrasjon
Tid til velsignelse.
Gary and Vicki make a great team with complimentary giftings
and have partnered together in teaching, training, prayer
ministries, leading small groups, and for 30 years leading a citywide marriage ministry in Austin in Texas. They now live in
northern California and they are a part of the resource ministry
of The Mission in Vacaville.
TOPICS covered include:
Introduction to Sozo Ministry – Listening Prayer
Discovering the Father Heart of God
How Beliefs are Formed
Traumas and Triggers
Bitter Root Judgments
Generational Sin
Forgiveness
Getting to the Root of the Problem
Our Authority as Believers
Divine Editing
The Human Spirit
Live Demonstration
Time of Blessing
Download