VERGADER- EN EVENEMENTENLOCATIES

advertisement
VERG A DER- EN E V E N E M E N T E N L O C AT I E S
HA A RL EM E N O M G E V I N G
M EET I NG A N D E V E N T V E N U E S
I N A ND A R O U N D H A A R L E M
HAARLEM.NL
1
2
Haarlem Marketing
Haarlem, wereldplek met een menselijke maat
Haarlem a friendly sized, cosmopolitan city
Haarlem is niet groot, wel groots.
Haarlem is geen wereldstad, maar wel een wereldplek.
Een wereldplek met een menselijke maat.
De New York Times schreef: ‘Haarlem, A Classic
Dutch City With a Village Feel’. En zo is het ook.
De prachtige monumentale binnenstad ademt
de sfeer van de Gouden Eeuw en het typische
dorpsgevoel is bewaard gebleven. Haarlem is een
unieke en inspirerende plek voor uw zakelijke
bijeenkomst. Op relatief kleine afstand vindt u
alle ingrediënten die nodig zijn voor een geslaagd
business event. Van efficiënt ingerichte, historische
congres- en vergaderruimten en goede restaurants
tot uitstekende overnachtingsmogelijkheden.
De locaties en faciliteiten zijn allen kwalitatief
hoogwaardig.
Haarlem kenmerkt zich tevens door de centrale
ligging ten opzichte van Amsterdam, Schiphol
en andere steden in de Randstad. De stad wordt
daarnaast omringd door fraaie landgoederen,
natuurgebieden en plaatsen als Zandvoort
en Bloemendaal. Ook daar bevinden zich
uitstekende en sfeervolle locaties om uw
meeting te laten plaatsvinden.
Ik heet u van harte welkom in Haarlem en
omgeving, dé ideale ambiance voor een
succesvol congres of geslaagde vergadering!
Esther Brasser
directeur Haarlem Marketing
Haarlem, not the biggest city but certainly magnificent.
While not a metropolis, Haarlem has
a real cosmopolitan feel about it.
It is a friendly sized, cosmopolitan city.
The New York Times wrote: ‘Haarlem, A Classic
Dutch City With a Village Feel’. A very apt description
indeed. The exquisite, listed historic city centre exudes
the atmosphere of the Golden Age while retaining
that distinct village feel. Haarlem is a unique and
inspiring location for your business gathering.
You will find all the ingredients you need here
for a successful business event within a relatively
short distance. From efficiently equipped historic
conference and meeting venues and charming
restaurants to excellent accommodation options.
All of them high-quality venues and facilities.
Haarlem is also characterised by its central
location, close to Amsterdam, Schiphol and
other cities in Randstad. What’s more, the city is
surrounded by fabulous country estates, nature
reserves and beach resorts like Zandvoort and
Bloemendaal where you can also find excellent,
charming venues to hold your meeting.
I wish you a very warm welcome to Haarlem and
the area, the ideal setting and atmosphere for a
successful conference or effective meeting!
Esther Brasser
director Haarlem Marketing
3
4
Inhoudsopgave | Contents
Over Haarlem
About Haarlem
7
HistorieHistory 9
Kunst & Cultuur Arts & Culture
10
Eten & Drinken
Food & Drink
11
Ligging
Location
12
Partnerprogramma’sPartner programmes 13
Promotieteam
Promotion team 14
Legenda
Legend
15
Locaties in Haarlem centrum
Venues in Haarlem city centre
1. Amrâth Grand Hotel Frans Hals
2. De JansZalen
3. De Vishal
4. Doopsgezinde Kerk
5. Elout’s Kamer
6. Grand Café Brinkmann
7. Grand Café XO 8. Grote of Sint-Bavokerk
9. Hodshon Huis
10. Hotel Café Restaurant Stempels
11. Jopenkerk 12. Molen De Adriaan
13. Pathé Haarlem
14.Patronaat
15.Philharmonie
16. Stadsschouwburg Haarlem
17. Studio Helmbreker
18. Teylers Museum
19. Wijnkoperij Okhuysen
20.ZAAMEN
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Locaties aan de rand van het centrum
van Haarlem
Venues on the outskirts of Haarlem
city centre
21. Carlton Square
22. De Lichtfabriek
23. Huis te Zaanen
24. Museum Het Dolhuys
25.Seinwezen
26. Van der Valk Hotel Haarlem
41
43
44
45
46
47
48
Locaties buiten Haarlem
Venues outside Haarlem
27.Beeckestijn
28. Claus Hotel & Event Center
29. De Haven van Zandvoort
30. Landgoed Duin & Kruidberg
31. NH Zandvoort
32. Orangerie Elswout
33. SnowPlanet 34. Villa Westend
51
53
54
55
56
57
58
59
60
Bereikbaarheid
Accessibility
Plattegronden Maps
63
66
Index
70
5
6
Over Haarlem
About Haarlem
7
8
Historie | History
Goed bewaarde historische binnenstad
Well-preserved historic city centre
Historie
History
Haarlem is één van de mooiste oude steden van
Nederland. De stad ligt aan de rivier het Spaarne en
heeft een prachtige, monumentale binnenstad met
veel bezienswaardigheden. Met meer dan 4.000
rijks- en gemeentemonumenten en is Haarlem
na Amsterdam de tweede Monumentenstad
van ons land. In de goed bewaarde historische
binnenstad bevinden zich meer dan 1000
beschermde monumenten.
Haarlem is one of the most beautiful old cities
in the Netherlands. The city lies on the river
Spaarne and has a stunning historic city centre
with many attractions. With over 4,000 municipal
and national listed monuments, it is the Netherlands’
second city, after Amsterdam, in terms of listed
buildings and monuments. There are more than
1,000 listed monuments in the well-preserved
historic city centre.
Aan de Grote Markt, het oudste deel van de stad
en ooit toernooiveld van de Graven van Holland,
liggen het Middeleeuwse stadhuiscomplex, de
Hoofdwacht, de Grote of St. Bavokerk en de
Vleeshal. Maar ook elders in de stad zijn talloze
monumenten te bewonderen zoals de Waag,
de Janskerk, waar het Noord-Hollands Archief is
gevestigd, de kloveniersdoelen en de Kathedrale
Basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart. Verder
telt Haarlem 21 hofjes, waarvan het oudste
dateert uit 1395.
Situated in Grote Markt square, the oldest part
of the city and once the tournament field of the
Counts of Holland, are the medieval town hall
complex, the Hoofdwacht (Main Guardhouse),
Grote or St. Bavokerk (St Bavo’s Church) and the
Vleeshal (Meat Hall). But there are many more
monuments to admire across the entire city such
as the Waag (Weighhouse), Janskerk (St John’s
Church) where you will find the Noord-Hollands
Archief (Municipal Archives of Noord-Holland),
Kloveniersdoelen (former headquarters of the civic
guard) and Kathedrale Basiliek Sint Bavo (St Bavo’s
Cathedral) at Leidsevaart. In addition, there are also
21 hofjes (courtyards with almshouses), the oldest
of which dates back to 1395.
Een groot deel van deze bijzondere, historische
locaties kan ook geboekt worden voor een meeting;
van Grote Herenkamer of Regentenkamer tot
Gehoorzaal of Kerk.
A large number of these exceptional, historic
buildings can also be hired for meetings: from
the Grote Herenkamer (Large Boardroom) or
Regentenkamer (Regent’s Room) to the Gehoorzaal
(Auditorium) or Kerk (Church).
9
Kunst & Cultuur | Arts & Culture
Stad van kunst en cultuur
City of arts and culture
10
Kunst en cultuur
Arts and culture
Haarlem is vanouds een stad van kunst en cultuur
en op dit gebied is er nog altijd veel te beleven.
De Haarlemse podia: Stadsschouwburg Haarlem,
Philharmonie, Toneelschuur en poppodium
Patronaat bieden een kwalitatief hoogwaardig
programma op het gebied van toneel, dans, film
en muziek. Patronaat en de Philharmonie zijn dé
concertzalen van Haarlem. De intieme theaterzaal
van de Stadsschouwburg Haarlem is een prachtig
decor voor een avondje uit. En Pathé Haarlem biedt
een mooie entourage voor een filmavond.
Historically a city of arts and culture, Haarlem still
has many cultural attractions to offer. Haarlem
cultural and music events venues Stadsschouwburg
Haarlem, Philharmonie, Toneelschuur and
Poppodium Patronaat provide high-quality theatre,
dance, film and music programmes. Patronaat and
the Philharmonie are the concert halls in Haarlem.
The intimate theatre of Haarlem’s municipal theatre,
Stadschouwburg Haarlem, provides a striking
backdrop for a night out. And Pathé Haarlem is a
lovely place to enjoy a night out at the cinema.
Alle genoemde locaties bieden veel op het
gebied van meetings en congressen, waarbij de
Philharmonie de meeste mogelijkheden heeft
voor grotere congressen. Naast het zakelijk
aanbod zijn natuurlijk ook diverse andere
programma onderdelen met deze culturele
instellingen bespreekbaar.
All the venues mentioned above have a lot to
offer in terms of meeting and conference facilities,
with the Philharmonie providing the most options
for bigger conferences. Apart from the corporate
facilities and services offered, a range of other
programme options are, of course, also negotiable
with these cultural institutions.
In het Frans Hals Museum is veel kunst uit de
Gouden Eeuw te zien, waaronder werken van de
Haarlemse schilders Frans Hals, Jacob van Ruisdael
en Pieter Saenredam. In 2013 wordt in Haarlem
het Frans Hals Jaar gevierd ter ere van het 100
jarig bestaan van het Frans Hals Museum. In
Teylers Museum, het eerste en oudste museum
van Nederland (1784), waant men zich in de 18e
eeuw. Teylers Museum is genomineerd voor de
Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Dolhuys laat
de bezoeker op interactieve wijze kennismaken met
de geschiedenis van de psychiatrie. Deze drie musea
zijn bij uitstek geschikt voor de wat exclusievere
vergaderingen en bijeenkomsten, waarbij private
views onderdeel kunnen zijn van het programma.
At the Frans Hals Museum, visitors can enjoy
extensive art collections from the Golden Age,
including works by Haarlem painters Frans Hals,
Jacob van Ruisdael and Pieter Saenredam. Haarlem
will be celebrating Frans Hals Jaar in 2013, in
honour of the centenary of the Frans Hals Museum.
A visit to Teylers Museum, the first and oldest
museum in the Netherlands (1784), is like stepping
back into the 18th century. Teylers Museum is
nominated for inscription on UNESCO’s World
Heritage List. Museum Het Dolhuys offers visitors an
interactive experience of the history of psychiatry.
These three museums are excellent venues for
meetings and gatherings of a more exclusive
nature, with the option of adding private viewings
to the programme.
Eten & Drinken | Food & Drink
Trendy koffiebars en bijzondere restaurants
Trendy coffee bars and exceptional restaurants
Eten en drinken
Food and drink
Haarlem staat bekend om haar rijke culinaire leven.
De stad telt na Maastricht de meeste cafés en
restaurants van Nederland.
Haarlem is known for its rich culinary culture.
After Maastricht, the city has the most cafés and
restaurants in the Netherlands.
Haarlem heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod:
van trendy koffiebars en uitstekende lunchrooms tot
gezellige borrellocaties en bijzondere restaurants,
van eenvoudig tot exclusief. Dat betekent enerzijds
dat catering hoogwaardig ingekocht kan worden
en anderzijds dat de bezoekers aan uw meeting
of congres na afloop heerlijk kunnen lunchen of
dineren in de Haarlemse binnenstad.
There is something to suit all tastes: from trendy
coffee bars and excellent tearooms to cosy drinking
establishments and exceptional restaurants, from
simple to exclusive. This means that, on the one
hand, you can hire high-quality catering companies
to take care of your catering needs and, on the
other hand, that guests attending your meeting or
conference can enjoy a delicious lunch or dinner
afterwards in the city centre of Haarlem.
11
Ligging | Location
Centraal gelegen in een groene omgeving
Central location, surrounded by countryside
Ligging
Location
De centrale ligging van Haarlem tussen enerzijds
Amsterdam en Schiphol en anderzijds prachtige
landgoederen, natuurgebieden en badpaatsen
als Bloemendaal aan Zee en Zandvoort is ronduit
fantastisch. Ook net buiten Haarlem bevinden zich
uitstekende mogelijkheden voor uw bijeenkomst.
Haarlem’s central location between Amsterdam and
Schiphol, on the one hand, and stunning country
estates, nature reserves and seaside resorts such as
Bloemendaal aan Zee and Zandvoort, on the other
hand, is simply fantastic. What’s more, just outside
Haarlem, there is an excellent choice of venues for
your gathering.
De vaak in het groen gelegen locaties zijn
goed bereikbaar en bieden volop privacy, rust
en inspiratie. Het maken van een wandeling of
fietstocht tussen programma onderdelen door
behoort dan zeker tot de mogelijkheden. Een
combinatie maken tussen ‘stad’ en ‘buitenplaats’
kan natuurlijk ook.
12
These venues, often in the countryside, are
easily accessible and offer a tranquil, inspiring
environment with plenty of privacy. So walks or bike
rides during breaks in the programme are a definite
possibility. A combination of ‘city’ and ‘countryside’
is, of course, also an option.
Partnerprogramma’s | Partner Programmes
Genoeg te beleven
Plenty to experience
Partnerprogramma’s
Partner programmes
Haarlem en omgeving is veelzijdig en dat maakt
het aanbieden van partnerprogramma’s en/of
entertainmentonderdelen aantrekkelijk. Haarlem
Marketing kan u ondersteunen bij het samenstellen
van een dag-, middag- of avondprogramma op
maat.
There is a wide variety of activities and attractions
in and around Haarlem. This makes the provision of
partner programmes and/or entertainment parts of
the programme attractive. Haarlem Marketing can
help you put together a tailor-made day, afternoon
or evening programme.
Speciaal voor de zakelijke bezoekers aan Haarlem
is het mogelijk om onder leiding van een stadsgids
de binnenstad te ontdekken. Met enthousiasme
vertellen de gidsen over de geschiedenis, de
architectuur en de anekdotes over gebouwen
en bewoners. Maar ook een bezoek aan de
Haarlemse hofjes, kleine oases van rust, is zeer
de moeite waard.
Especially for business visitors, there is the option to
explore the city on a guided tour of the historic city
centre. Enthusiastic guides give information about
the history and architecture of the city and share
anecdotes about its buildings and residents. The
Haarlem hofjes, courtyards with almshouses and
veritable small oases of peace and quiet, are also
well worth a visit.
Uiteraard kunt u ook varen over het Spaarne, een
bezoek brengen aan de bijzondere musea en podia,
deelnemen aan een wijnproeverij, fietsen door
Nationaal Park Zuid-Kennemerland of wandelen
over het strand. Kortom, genoeg te beleven en
voor ieder wat wils.
You can, of course, also take a sightseeing boat trip
on the river Spaarne, visit one of Haarlem’s many
special museums and cultural and music venues,
take part in a wine tasting session, go for a bike
ride in National Park Zuid-Kennemerland or
enjoy a lovely walk on the beach. In short, with
so many things to see and do, there is something
for everyone.
Kijk voor meer activiteiten en informatie op
www.haarlem.nl.
Heeft u specifieke vragen of wilt u een programma
samen stellen dan kunt u contact opnemen met
VVV Haarlem T: +31 (0)23 - 531 73 25 of e-mail
info@vvvhaarlem.nl.
For more activities and information, visit
www.haarlem.nl.
If you have any specific questions or if you would
like us to help you put together a programme,
call VVV Haarlem on T: +31 (0)23 - 531 73 25 or
e-mail us at info@vvvhaarlem.nl.
13
Promotieteam | Promotion team
Haarlemse Bloemenmeisjes
Haarlem Flower Girls
Promotieteam
‘Haarlemse Bloemenmeisjes’
Al meer dan 50 jaar heeft Haarlem een enthousiast
promotieteam: de Haarlemse Bloemenmeisjes.
Zij zijn inzetbaar als hostessen tijdens congressen,
symposia, evenementen, bedrijfspresentaties,
openingen, ontvangsten en andere meetings.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om
de Haarlemse Bloemenmeisjes in te zetten
tijdens uw bijeenkomst neem dan contact
op met Haarlem Marketing via
T: +31 (0)23 - 571 22 62 of email naar
info@haarlemmarketing.nl.
14
Promotion team
‘Haarlemse Bloemenmeisjes’
(Haarlem Flower Girls)
Haarlem has had an enthusiastic promotion team
for over 50 years: the Haarlemse Bloemenmeisjes
(Haarlem Flower Girls). They can be hired as
hostesses at conferences, symposiums, events,
corporate presentations, inaugurations, receptions
and other meetings.
To discuss the possibilities of hiring the Haarlemse
Bloemenmeisjes for your gathering, call Haarlem
Marketing on T: +31 (0)23 - 571 22 62 or e-mail us
at info@haarlemmarketing.nl.
Legenda | Legend
Betekenis iconen
Guide to the icons used
Grootste vergaderruimte (theaterstijl)
Largest meeting room (theatre style)
Grootste vergaderruimte (cabaretstijl)
Largest meeting room (cabaret style)
Aantal vergaderruimten
Number of meeting rooms
Beamer
Audio/video projector
Internet
Internet
Aantal kamers
Number of rooms
Max. aantal personen lunch / diner
Max. number of lunch/dinner guests
Max. aantal personen receptie
Max. number of reception guests
Trouwlocatie
Wedding venue
Condoleancelocatie
Funeral venue
Lift
Lift
Rolstoeltoegankelijk
Wheelchair accessible
Eigen parkeergegelegenheid
Private parking
Nabij openbaar vervoer
Close to public transport links
15
16
Locaties in Haarlem centrum
Ve n u e s i n H a a r l e m c i t y c e n t r e
17
De sfeervolle binnenstad van Haarlem kenmerkt zich door de vele monumentale gebouwen,
interessante bezienswaardigheden op het gebied van kunst en cultuur, goede cafés en restaurants
en karakteristieke winkelstraten. Alle locaties liggen op loopafstand van elkaar.
The attractive city centre of Haarlem is characterised by a wealth of historic buildings,
interesting art and cultural attractions, great cafés and restaurants, and charming shopping streets.
All venues are within walking distance of each other.
18
1. Amrâth Grand Hotel Frans Hals
Sfeer, grandeur en gastvrijheid
Atmosphere, grandeur and charm
Amrâth Grand Hotel Frans Hals is een
toplocatie voor vergaderingen en workshops in
Haarlem. Het 4-sterren hotel ademt sfeer, grandeur
en gastvrijheid en staat garant voor persoonlijke
service van het hoogste niveau. Het hotel beschikt
over 82 luxe hotelkamers een gezellige hotelbar en
een vergaderzaal. De multifunctionele vergaderzaal
van Amrâth Grand Hotel Frans Hals (max. 20 pers. in
U-vorm) biedt alle benodigde comfort en technische
ondersteuning. Samen met de service zorgt dit ervoor
dat er zeer efficiënt kan worden vergaderd.
Centraal gelegen in het hart van Haarlem tussen
de gotische Grote of St. Bavokerk en het Spaarne is
deze locatie goed bereikbaar met de auto. Parkeren
kan in de onder het hotel gelegen parkeergarage
de Appelaar. Tel hier de goede bereikbaarheid met
het openbaar vervoer bij op en het is duidelijk
waarom Amrâth Grand Hotel Frans Hals een ideale
vergaderlocatie in Haarlem is!
30
-
1
✓
Amrâth Grand Hotel Frans Hals is a top venue
for meetings and workshops in Haarlem. This
four-star hotel exudes atmosphere, grandeur and
charm and offers superior personal service. Facilities
include 82 luxury rooms, a cosy hotel bar and
meeting room. The multipurpose meeting room
(max 20 people, in U-shape) is a fully equipped,
comfortable meeting space, with technical support
and service provided, enabling you to conduct your
meetings very efficiently.
Thanks to its central location in the heart of
Haarlem between the gothic Grote of St. Bavokerk
(St Bavo’s Church) and the river Spaarne, Amrâth
Grand Hotel Frans Hals is easily accessible by car.
Parking is available in public car park de Appelaar
situated under the hotel. Add to this excellent
accessibility by public transport and it is instantly
clear why Amrâth Grand Hotel Frans Hals is an ideal
meeting venue in Haarlem.
✓ 826075 -
- ✓
✓- ✓
Amrâth Grand Hotel Frans Hals
Damstraat 10
2011 HA Haarlem
T +31 (0)23 - 518 18 18
info@hotelfranshals.nl
www.hotelfranshals.nl
19
2. De JansZalen
Stijlvol gerestaureerde ontvangstruimten
Stylishly renovated function rooms
De JansZalen zijn twee zeer stijlvol gerestaureerde
ontvangstruimten op een historische plek in het
hartje van de stad: de Commandeurszaal in de
Janskerk en de Regentenkamers in de Janskliniek.
De JansZalen zijn zowel afzonderlijk als in
combinatie met elkaar geschikt voor bijeenkomsten,
ontvangsten, vergaderingen, recepties en
uitvoeringen. De JansZalen zijn te gebruiken
voor grote, maar ook juist voor wat kleinere
gezelschappen. Met name de Regentenkamers
lenen zich voor vergaderingen of diners met een
besloten karakter.
20
De JansZalen
Noord-Hollands Archief
Jansstraat 36 - 40
2011 RX Haarlem
T +31 (0)6 - 106 255 52
info@dejanszalen.nl
info@noord-hollandsarchief.nl
www.dejanszalen.nl
www.noord-hollandsarchief.nl
Op circa 5 minuten loopafstand van zowel de
Grote Markt als van NS-station Haarlem hebben de
JansZalen een zeer centrale ligging midden in het
historische centrum van de stad.
✓
✓2 ✓
The Commandeurszaal (Commander’s Room)
at Janskerk (St John’s Church) and the
Regentenkamers (Regent’s Rooms) at Janskliniek
(St John’s Hospital), or JansZalen (St John’s
Rooms) as they are collectively known, are two very
stylishly renovated function rooms in the heart of
the historic city centre.
They are suitable venues, separate or together, for
gatherings, receptions, meetings and performances
and are ideal for use by large, but also in particular
slightly smaller, groups. The Regentenkamers,
especially, lend themselves perfectly to private
meetings or dinner parties.
Situated within within five minutes’ walk of both
Grote Markt square and Haarlem train station, the
JansZalen enjoy a very central location in the middle
of the historic city centre.
✓ -250
250-
- - ✓
✓
✓
3. De Vishal
Omringd door kunst
Surrounded by art
De Vishal, ruimte voor moderne beeldende kunst,
is uitstekend geschikt voor kleine bijeenkomsten.
Gezien de schitterende ligging (aan de Grote
Markt) en de prachtige locatie is De Vishal een
heel bijzondere plek om uw receptie, diner of
bijeenkomst te houden.
De Vishal (Fish Hall), a contemporary visual arts
venue, is an excellent choice of venue for small
gatherings. Its fantastic location (at Grote Markt
square) and wonderful setting makes the Vishal a
very special venue for your reception, dinner party
or gathering.
Omringd door kunst, in een eeuwenoud
monument in hartje Haarlem, kunt u uw gasten
een onvergetelijke middag en/of avond bezorgen.
Experience an unforgettable afternoon or evening
with your guests, surrounded by art, in this historic
building in the heart of Haarlem.
60
-
1
✓ - - 6080 ✓
✓-✓- ✓
De Vishal
Grote Markt 20
2011 RD Haarlem
T +31 (0)23 - 532 68 56
de.vishal@gmail.com
www.devishal.nl
21
4. Doopsgezinde Kerk
Sober en stijlvol
Simple and stylish
22
Doopsgezinde Kerk
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
T +31 (0)23 - 532 18 83
administratie@vdgh.nl
www.vdgh.nl
Midden in het centrum van Haarlem ligt de
verscholen Doopsgezinde Kerk, gebouwd in
1683 in Hollands classicistische stijl. De inrichting
is sober. De akoestiek is zo goed dat er regelmatig
muziekopnames worden gemaakt en concerten
gegeven. Er is bijna geen omgevingsgeluid. Dat is
ook prettig tijdens conferenties en symposia.
The Doopsgezinde Kerk (Mennonite Church)
hidden away in the centre of Haarlem was built
in 1683 in the Dutch classical style. The décor is
simple. The acoustic is so good that recordings
and concerts often take place here. There is almost
no background noise. This also makes it good for
conferences and symposiums.
Behalve de kerkzaal is ook de Van Braghtzaal te
huur. Voor kleinere vergaderingen zijn er diverse
stijlkamers uit 1902. De ruime bibliotheek leent zich
uitstekend voor vergaderingen of lezingen.
In addition to the church hall, the Van Braghtzaal can
also be hired. For smaller meetings there are various
period rooms dating back to 1902. The spacious
library is also excellent for meetings or lectures.
Parkeergarages De Kamp en De Appelaar liggen
op 5 minuten loopafstand. Catering (biologisch
en streekproducten) kan worden verzorgd door
De Wereld van Jansje, de winkel/lunchroom
waar mensen met een beperking werken. Elke
zondagochtend is er om 10.30 uur kerkdienst.
Parking garages De Kamp and De Appelaar are 5
minutes’ walk away. Catering (organic and local)
can be provided by De Wereld van Jansje, a shop
and lunchroom staffed by people with disabilities.
There is a church service every Sunday at 10:30.
350
80
5
✓
✓ - 80350 ✓
✓-✓- ✓
5. Elout’s kamer
18e eeuwse stijlkamer
18th century period room
Voor uw (zakelijke) lunch, hightea, borrel, (familie-)
diner of (besloten) vergadering kunt u nu terecht
in een geheel gerenoveerde 18e eeuwse stijlkamer
aan de voet van de Bavo in het centrum van
Haarlem. De kamer is voorzien van een zeer fraai
geornamenteerd stucplafond, wandbetimmeringen
en onderscheidt zich door authentieke
kleurstellingen met diverse decoratieve accenten.
For your business lunch, high tea, drinks, family
dinner, or private meeting you can now make use
of a fully renovated 18th century period room
at the foot of St Bavo’s Church in the centre of
Haarlem. The room is furnished with a splendid
ornamental stucco ceiling and wood panelled walls,
characterised by an authentic colour scheme and
various decorative features.
In Elout’s Kamer (vernoemd naar de ijzerkramer
Jacob Nicolaas Elout uit 1875) zit u zeer intiem en
bent u van alle gemakken voorzien. Deze prachtige,
oude stijlkamer biedt ruimte aan 2 tot 12 personen
en is tevens voorzien van eigen ingang met
voorportaal, mini-museum, keuken en toilet. Ervaar
de sfeer van een 18e eeuwse stijlkamer!
Elout’s Chamber (named after ironmonger Jacob
Nicolaas Elout of 1875) provides an intimate setting
with a full range of facilities. This magnificent period
room offers space for 2 to 12 people. It has a
separate entrance with a hallway, a mini-museum,
kitchen and toilet. Experience the feel of an 18th
century period room!
-
12
-
✓
✓ -12- - - - ✓- ✓
Elout’s Kamer
Warmoesstraat 1E
2011 HN Haarlem
T +31 (0)6 - 512 39 241
gvandenbroek@planet.nl
23
6. Grand Café Brinkmann
Sinds 1879 een begrip
A household name since 1879
24
Grand Café Brinkmann
Brinkmannpassage 41
2011 NZ Haarlem
T +31 (0)23 - 532 31 11
info@grandcafebrinkmann.nl
www.grandcafebrinkmann.nl
Grand Café Brinkmann is al sinds 1879 een
begrip in Haarlem en omstreken. Ons iconische
pand ligt aan de Grote Markt met enorm terras
pal op het zuiden en op loopafstand van diverse
parkeergarages en het (bus)station. U kunt bij
ons terecht voor ontbijt, lunch, borrel, diner en
vergaderingen & partijen. Wie onze stad écht wil
leren kennen, kan een bezoek aan de huiskamer
van Haarlem niet overslaan.
Grand Café Brinkmann is famous in Haarlem
and region since 1879. Our iconic building, located
on the Grote Markt, with enormous south facing
terrace, is within walking distance of diverse
parking garages and the central train (bus)station.
Join us for breakfast, dinner, a drink with light
snacks, meetings and partys. Who ever wants to
really know our city can not miss a visit to the living
room of Haarlem.
Algemene informatie:
• Grand Café Brinkmann is al ruim 130 jaar
dé locatie voor alle soorten bijeenkomsten.
• Onze zalen zijn flexibel in te delen.
• De Bilderdijkzaal is voorzien van alle
moderne faciliteiten.
• Tot 250 personen verzorgen wij een
onvergetelijke bijeenkomst geheel volgens
uw eigen wensen samengesteld.
General information:
•G
rand Café Brinkmann is for 130 years the
location for all types of gatherings
•O
ur meeting rooms can be flexibly arranged
• The Bilderdijk room is equipped with all
modern facilities
• We can offer an unforgettable experience for
up to 250 people entirely according to your
own personalized wishes
100
80
3
✓
✓ - 160300 ✓ - - --✓
7. Grand Café XO
Unieke locatie
Unique location
Grand Café XO heet u van harte welkom in het
oude stadsgedeelte van Haarlem. XO, aan de Grote
Markt, is de ideale locatie in het centrum van
Haarlem om te lunchen, dineren of gewoon lekker
te borrelen. Naast het Grand Café op de begane
grond, bevindt zich op de 1ste etage een unieke
ruimte met uitzicht over de Grote Markt. Op de 1ste
etage kunt u besloten vergaderen, borrelen, dineren
of een groepsborrel reserveren tot 90 personen.
Op de zolder bevinden zich 2 aparte ruimtes,
waar u een vergadering, lunch, borrel, diner of
feestavond kunt organiseren tot 100 personen.
Alle ruimtes zoals hierboven omschreven zijn apart
te reserveren voor uw gezelschap.
Benieuwd naar alle mogelijkheden en prijzen?
Bel 023 - 551 13 50 of stuur een e-mail naar
info@xo-haarlem.nl. Wij sturen u graag onze
informatiemap toe.
40
30
2
✓
A very warm welcome awaits you at Grand Café
XO. Situated at Grote Markt square, in the historic
city centre of Haarlem, XO is the perfect place
in the city centre to enjoy a nice lunch, dinner or
drink. In addition to the Grand Café on the ground
floor, there is a unique room on the first floor with
fabulous views of Grote Markt square. This room
lends itself to private meetings, drinks, dinner
parties or drinks receptions for groups up to 90
people. In the loft, there are two separate rooms,
ideal for meetings, lunches, drinks or evening dos
for up to 100 people. All rooms mentioned can
be booked individually for your group.
Interested in the possibilities and prices?
Call 023 - 551 13 50 or e-mail info@xo-haarlem.nl.
The team at XO will be happy to send you all the
information you need.
✓ - 100200 ✓
✓-✓- ✓
Grand Café XO
Grote Markt 8
2011 RD Haarlem
T +31 (0)23 - 551 13 50
info@xo-haarlem.nl
www.xo-haarlem.nl
25
8. Grote of St. Bavokerk
Bijzonder UNESCO-monument
Special UNESCO monument
Al eeuwen bepaalt de Grote of Sint-Bavokerk
het silhouet van Haarlem. Fier rijst de toren als een
uitroepteken boven de stad. De middeleeuwse kerk
is gebouwd tussen 1370 en 1520 en ligt midden in
het oude centrum aan een van de mooiste pleinen
van Nederland, de Grote Markt.
De Bavo behoort tot de Top 100 van Nederlandse
UNESCO-monumenten. De bekende schilders Frans
Hals en Pieter Saenredam zijn in de Bavo begraven.
Het beroemde Mullerorgel is nog bespeeld door de
destijds tienjarige Mozart.
De Bavo is nog voluit in gebruik als kerk, toch is
er op het gebied van verhuur veel mogelijk!
Denk aan trouwerijen, concerten, congressen,
exposities, vergaderingen, condoleances en
andere evenementen.
26
Grote of Sint-Bavokerk
Grote Markt
2011 RD Haarlem
T +31 (0)23 - 553 20 40
info@bavo.nl
www.bavo.nl
700
300
3
✓
✓
For centuries the church named Grote or
Sint-Bavokerk has dominated Haarlem’s skyline.
The tower rises proudly above the city like an
exclamation mark. The mediaeval church was built
between 1370 and 1520 and is situated in the old
centre on one of the most beautiful squares in the
Netherlands, the Grote Markt.
The church belongs to the Top 100 Dutch UNESCO
monuments. Famous painters Frans Hals and Pieter
Saenredam are buried in the Bavo church and the
renowned Müller organ was once played by Mozart
at the age of ten.
The church is still in full use, but there are lots of
possibilities for hire, for instance for weddings,
concerts, conferences, exhibitions, meetings,
funerals and other events.
- 3001.200 ✓
✓
-
✓- ✓
9. Hodshon Huis
Fotografie/Photography: Paul Vreeker
Schitterende neogotische aula
Magnificent, neogothic auditorium
Aan het Spaarne in Haarlem staat het monumentale
neoclassicistische patriciërs huis, het Hodshon Huis,
dat in 1794 werd gebouwd voor de schatrijke
Keetje Hodshon.
Hodshon Huis (Hodshon House) on the river
Spaarne in Haarlem is a listed neoclassical mansion
which was built in 1794 for the extremely wealthy
Catharina Cornelia (“Keetje”) Hodshon.
Van buiten ingetogen en voornaam, van binnen
rijk, uitbundig en delicaat. In 1903 werd het huis
uitgebreid met een schitterende neogotische aula
die uitkijkt over de tuin en het Spaarne. De perfecte
locatie voor een ontvangst, conferentie, presentatie
of diner. Samen met de bijzondere vertrekken
in het hoofdhuis biedt het Hodshon Huis vele
mogelijkheden en is het een unieke locatie in het
centrum van Haarlem.
Modest and distinguished on the outside; rich,
exuberant and delicate on the inside. In 1903, the
house was extended with a magnificent, neogothic
auditorium which overlooks the garden and the
river Spaarne. Add to this exquisite period rooms in
the main house and it is clear why this is the perfect
venue for your reception, conference, presentation
or dinner party. In short, Hodshon Huis in the
centre of Haarlem offers a wide range of options
guaranteed to meet your needs.
150
60
4
✓ - -120
150- ✓
✓
✓- ✓
Hodshon Huis
Vereniging Hendrick de Keyser
Spaarne 15a - 17
2011 CD Haarlem
T +31 (0)20 - 521 06 30
huren@hendrickdekeyser.nl
www.bijzonderelocatiehuren.nl
27
10. Hotel Café Restaurant Stempels
Gevestigd in voormalige drukkerij
Located in a former printer’s premises
28
Hotel Café Restaurant Stempels
Klokhuisplein 9
2011 HK Haarlem
T +31 (0)23 - 512 39 10
info@stempelsinhaarlem.nl
www.stempelsinhaarlem.nl
Stempels is gevestigd in de voormalige
drukkerij Koninklijke Joh. Enschedé midden
in het monumentale, autovrije hart van Haarlem.
U kunt hier gezellig en lekker eten en drinken,
feesten geven, vergaderen en overnachten.
En dat alles in de monumentale panden waar
van 1703 tot 1992 waardepapieren, bijbels, ons
nationale papiergeld en voor veel landen de
postzegels werden gedrukt.
Stempels is located in premises previously
occupied by former printing company Koninklijke
Joh. Enschedé (Royal Joh. Enschedé) in the middle
of the historic, traffic-free heart of Haarlem. A
great place to have a nice meal and drink, hold
parties, have meetings or stay overnight. And all of
this in listed buildings where, from 1703 to 1992,
securities, bibles, Dutch bank notes and stamps for
many countries used to be printed.
Een plek dus met een rijke historie, die in 2006
in stijl verbouwd is tot een sfeervol, modern
hotel met 17 kamers, alle voorzien van alle
comfort en heerlijke Hästens bedden. Voor
gezelschappen biedt Stempels ook diverse
sfeervolle zalen. Geschikt voor vergaderingen,
(huwelijks)diners en -feesten.
In short, a place steeped in history. In 2006, the
building underwent a stylish renovation, converting
it into a charming, modern hotel with 17 rooms,
with all modern conveniences and wonderful
Hästens beds. Stempels also offers several attractive
function rooms for groups, suitable for meetings,
(wedding) dinners and parties.
90
50
3
✓
✓ 17 80200 ✓
✓
✓
✓
✓
✓
11. Jopenkerk
Kerk omgebouwd tot brouwerij
Church renovated into a brewery
De Jopenkerk is een zeer unieke en sfeervolle
locatie. In het centrum van Haarlem is deze
voormalige kerk omgebouwd tot brouwerij,
grand café en restaurant. Vergaderen kunt u in
onze ‘Pastorie’.
Daarnaast biedt ook ons restaurant, welke ‘zweeft’
in de kerk, diverse mogelijkheden voor allerlei
evenementen. Door het open karakter van het
restaurant zijn vooral brainstormsessies of meetings
in informele sfeer zeer geschikt voor deze ruimte.
Bel voor mogelijkheden op maat!
40
25
2
✓
The Jopenkerk (Jopen Church) is a former church
which has been converted into into a brewery,
grand café and restaurant. It is a very unique and
charming venue in the centre of Haarlem.
Our Pastorie (Parsonage) is our meeting room,
while the restaurant, which appears to be floating
in the church, offers a more open meeting or
brainstorming room.
Contact Jopenkerk to find out more about our
possibilities and tailor-made options.
✓ - 100150 ✓
✓-✓
✓
✓
Jopenkerk
Gedempte Voldersgracht 2
2011 WD Haarlem
T +31 (0)23 - 533 41 14
evenementen@jopenbier.nl
www.jopenkerk.nl
29
12. Molen De Adriaan
Museummolen met fantastisch uitzicht
Mill museum with a fantastic view
30
Molen De Adriaan
Papentorenvest 1a
2011 AV Haarlem
T + 31 (0)6 - 290 68 476
info@molenadriaan.nl
www.molenadriaan.nl
www.facebook.com/molenadriaan
Vergaderingen, presentaties, workshops en
seminars organiseren? Een verjaardag of
jubileum vieren of trouwen? Dat alles kan in
de Molen De Adriaan. Desgewenst gecombineerd
met een rondleiding door de molen of een rondvaart
over het Spaarne.
Na een verwoestende brand in 1932 duurde het
tot 2002 tot dit unieke monument werd herbouwd.
Sindsdien domineert deze stellingmolen weer als
vanouds het Haarlems stadsgezicht, nu ingericht
als museummolen. Vanaf de stelling is er een
fantastisch uitzicht over de skyline van Haarlem.
De ontvangstruimte op de begane grond en de
(trouw)zaal op de eerste verdieping zijn af te
huren voor speciale gelegenheden. Dineren kan
met maximaal 40 personen, een staande receptie
is mogelijk met 80 personen. Om grotere groepen
onder te brengen kan rondom de molen een tent
geplaatst worden.
Vraag ons naar de mogelijkheden!
40
25
1
✓
Organising a meeting, presentation, workshop or
seminar? Celebrating a birthday, anniversary or
wedding? It’s all possible at Molen De Adriaan.
Your event can be combined with a tour of the mill
or on the river Spaarne if you wish.
This unique monument was destroyed in a fire in
1932 and it took until 2002 to rebuild it. Since then
the tower mill has dominated Haarlem’s skyline as
it used to, and it now houses a museum. The gallery
offers a fantastic view over the city.
The reception room on the ground floor and
wedding room on the first floor can be hired
for special occasions. Dinners can be arranged
for up to 40 people, and standing receptions for
up to 80. A marquee can be placed around the
mill for larger groups.
Contact us to find out more about the options!
✓ - 4080 ✓
✓- --✓
13. Pathé Haarlem
Film premières en vergaderingen
Film premieres and meetings
Een juweeltje, deze fonkelnieuwe bioscoop,
Pathé Haarlem, gelegen op het Raakshof.
This brand-new cinema, Pathé Haarlem, in the
Raakshof is a real little gem.
De bioscoop beschikt over acht zeer comfortabele
zalen, is goed bereikbaar met het openbaar vervoer
en er is tevens een ruime parkeergelegenheid onder
de bioscoop.
The cinema has eight very comfortable rooms, is
easily accessible by public transport and there is
ample car parking available in the public car park
under the cinema.
Pathé Haarlem is geschikt voor allerlei soorten
evenementen, van film premières en exclusieve
filmvoorstellingen voor relaties of medewerkers tot
vergaderingen en congressen.
Pathé Haarlem is suitable for a range of events,
from film premieres and private film screenings
for business associates or colleagues to meetings
and conferences.
✓-8 ✓
✓ -800
800-
- ✓
✓
✓
✓
Pathé Haarlem
Zijlvest 41 - 43
2011 VB Haarlem
T +31 (0)900 - 1458
haarlem@pathe.nl
www.pathe.nl/haarlem
31
14. Patronaat
Succesvol poppodium
Successful music venue
Patronaat behoort tot de top 10 van de
Nederlandse poppodia. Als organisatie zijn wij zeer
flexibel en beschikken wij over maximale middelen
om uw feest, vergadering of huwelijk tot een groot
succes te maken.
Wij baseren onze verhuurprijzen op de te
verwachten horeca inkomsten, waardoor wij zeer
flexibele prijzen kunnen hanteren.
32
Patronaat
Zijlsingel 2
2013 DN Haarlem
T +31 (0)23 - 517 58 50
verhuur@patronaat.nl
www.patronaat.nl
300
150
4
✓
✓
Patronaat is one of the top ten music venues in
the Netherlands. We are a very flexible organisation
with all the facilities you need to ensure your party,
meeting or wedding is a big success.
We base our venue hire prices on the expected
catering revenue, which enables us to adopt a very
flexible pricing policy.
- 5001.000 ✓
✓
✓
✓
✓
✓
15. Philharmonie
Een historische zaal met culturele allure
A historic room with cultural allure
Midden in het prachtige oude Haarlem vindt u
een prachtig 19e eeuws klassiek concertgebouw
met multifunctionele ruimtes: de Philharmonie.
Met als grandioos middelpunt de imponerende
mooi Grote Zaal. Dé locatie voor uw vergadering,
receptie, beurs of congres. De Philharmonie is
recent grondig gerenoveerd en volledig
aangepast aan de eisen van deze tijd, met
state-of-the-art geluidstechniek, geavanceerde
visuele hulpmiddelen en wifi.
De vele multifunctionele ruimtes zijn alle voorzien
van de meest moderne technische faciliteiten. De
Philharmonie is uitstekend bereikbaar met eigenen openbaar vervoer. Parkeergarage de Appelaar
bevindt zich onder de Philharmonie. Het centraal
station van Haarlem is op vijf minuten loopafstand.
1.250
350
8
✓
✓
-
In the middle of beautiful old Haarlem is a
magnificent 19th century classical concert hall with
multifunctional rooms, the Philharmonie, with
the Grote Zaal (great hall) as its grand focal point.
This is an ideal location for meetings, receptions,
trade fairs and conferences. The Philharmonie was
recently completely renovated to meet current
demands, with state-of-the-art audio technology,
advanced visual appliances and wifi.
The many multipurpose rooms are all equipped
with the latest technology. The Philharmonie is very
easily accessible by private and public transport.
Parking is available in public car parks de Appelaar,
under the Philharmonie. Haarlem Central Station is
within five minutes’ walk.
1.200 1.850
-
-
✓
✓- ✓
Philharmonie
Lange Begijnestraat 11
2011 HH Haarlem
T +31 (0)23 - 512 12 20
sales@theater-haarlem.nl
www.theater-haarlem.nl
zalenverhuur.theater-haarlem.nl
33
16. Stadsschouwburg Haarlem
Een charmante bonbonnière
A charming bonbonnière
34
Stadsschouwburg Haarlem
Wilsonsplein 23
2011 VG Haarlem
T +31 (0)23 - 512 12 20
sales@theater-haarlem.nl
www.theater-haarlem.nl
zalenverhuur.theater-haarlem.nl
De Stadsschouwburg Haarlem is onlangs geheel
verbouwd en aangepast aan de eisen van deze tijd.
De prachtige theaterzaal is schitterend gerenoveerd.
De Stadsschouwburg behoort tot de vijf laatste
bonbonnières van Nederland, oftewel een
charmante, klassieke theaterzaal met veel mooie
versieringen en natuurlijk het rode pluche.
Haarlem’s municipal theatre, Stadsschouwburg
Haarlem, has recently been completely renovated
and adapted to suit today’s needs. The result is a
truly striking theatre. It is one of five remaining
bonbonnières in the Netherlands, charming,
traditional theatres with many beautiful decorative
elements and, of course, red plush.
Naast de theaterzaal beschikt de Stadsschouwburg
over vier sfeervolle foyers. Op de bovenste
verdieping in de kenmerkende nieuwe toneeltoren
bevindt zich een zaal met een prachtig uitzicht
over Haarlem en de duinen.
Apart from the theatre, the Stadsschouwburg
also has four attractive foyers. On the top floor,
in the distinctive new theatre tower, you will find
a room which offers stunning views of Haarlem
and the dunes.
De Stadsschouwburg is uitermate geschikt voor
presentaties, congressen en bedrijfsarrangementen
rond voorstellingen. Parkeergarage de Raaks is op
vijf minuten loopafstand.
The Stadsschouwburg is a great venue for
presentations, conferences and corporate events
centred around performances. Public car park
de Raaks is within five minutes’ walk.
600
40
2
✓
✓ -450
450-
- ✓
✓- ✓
17. Studio Helmbreker
Inspirerend en verrassend
Inspiring and suprising
Studio Helmbreker is gevestigd in een voormalig
fabriekspand aan de Helmbrekersteeg, gelegen in
het centrum tussen Spaarne en Kleine Houtstraat.
Deze verrassende locatie is goed bereikbaar met het
OV. Parkeergarages de Kamp en de Appelaar liggen
op circa 5 minuten loopafstand. Studio Helmbreker
onderscheidt zich door een inspirerende en
informele ambiance. Er zijn drie prachtige ruimtes
die met elkaar kunnen worden gecombineerd,
waardoor verschillende dagprogramma’s mogelijk
zijn. De foyer leent zich uitstekend voor een
sfeervolle receptie, presentatie of gezellige borrel.
De bovenzaal is uitermate geschikt voor een grote
vergadering, presentatie, seminar of diner.
De concertzaal biedt u de mogelijkheid om een
exclusieve voorstelling of muziekuitvoering te
beleven. Van welke zaal u ook gebruik wenst te
maken, u huurt Studio Helmbreker ten alle tijde
exclusief en u bent dan ook de enige gebruiker
op de desbetreffende dag.
40
48
2
✓
Studio Helmbreker is located in a old factory
building on Helmbrekersteeg, in the city centre
between the river Spaarne and Kleine Houtstraat.
The location is easily accessible by public transport.
Parking garages De Kamp and De Appelaar are
5 minutes’ walk away. Studio Helmbreker stands
out for its inspiring, informal ambiance. There are
three magnificent rooms which can be combined,
allowing for different daily programmes. The foyer is
perfect for an atmospheric reception, presentation,
or dinner. The upper room is suitable for large
meetings, presentations, seminars or dinners.
The concert hall offers the option of exclusive
shows or musical performances. Whichever room
you wish to use, you will have exclusive access to
Studio Helmbreker on the day of hire. ✓ -6080- - - - - ✓
Studio Helmbreker
Helmbrekersteeg 7
2011 DE Haarlem
T +31 (0)6 - 224 777 67
mathijs@studiohelmbreker.nl
www.studiohelmbreker.nl
www.facebook.com/Studio-Helmbreker
35
18. Teylers Museum
Eerste en oudste museum van Nederland
First and oldest museum in the Netherlands
Teylers Museum, het eerste en oudste museum
van Nederland, is een van de weinige musea ter
wereld waar kunst en wetenschap nog onder
één dak te vinden zijn. Teylers Museum is zowel
geschikt voor zakelijke als privéontvangsten. Dit kan
variëren van een vergadering of symposium tijdens
openingsuren van het museum, tot een receptie of
diner in de avonduren.
36
Teylers Museum
Spaarne 16
2011 CH Haarlem
T +31 (0)23 - 516 09 63
T +31 (0)23 - 553 19 85
rcompagner@teylersmuseum.nl
prietveld@teylersmuseum.nl
www.teylersmuseum.eu
Zo leent de stijlvolle Gehoorzaal zich goed voor
lezingen en bedrijfspresentaties. Recepties zijn
zowel in het oude als nieuwe gedeelte mogelijk.
Dineren in de Grote Herenkamer, culinair verzorgt
door koks Michel Lambermon of Sophie Nicolai,
met een zeer speciale rondleiding is ook een
mogelijkheid. Het museum is zowel met het
openbaar vervoer als per auto uitstekend te
bereiken. Centraal station Haarlem ligt op circa 10
minuten lopen. Op ongeveer 50 meter afstand van
het museum ligt parkeergarage de Appelaar.
150
-
4
✓
Teylers Museum, the first and oldest museum in
the Netherlands, is one of the few museums in the
world where art and science can still be found under
one roof. Teylers Museum is a suitable venue for both
corporate and private events, including for example
meetings or symposiums during museum opening
hours, or evening receptions or dinner parties.
The stylish Gehoorzaal (Auditorium) lends itself
beautifully to lectures and corporate presentations.
Receptions can be held in both the old and new
part of the museum. Another option is to have
a dinner event, including a very special tour of
the museum, in the Grote Herenkamer (Large
Boardroom), with culinary delights served by
chefs Michèl Lambermon and Sophie Nicolaï. The
museum is very easily accessible both by public
transport and car. Haarlem central station is within
ten minutes’ walk. Public car park de Appelaar is
approximately 50 metres from the museum.
✓ - 75250 ✓-✓
✓- ✓
19. Wijnkoperij Okhuysen
Sfeervolle wijnkelders
Atmospheric wine cellars
Bent u op zoek naar een unieke, sfeervolle
locatie in het centrum van Haarlem, voor een
vergadering, bedrijfspresentatie, netwerkborrel
of personeelsuitje?
Dan bent u bij Wijnkoperij Okhuysen aan het
juiste adres! Wij ontvangen in onze sfeervolle
wijnkelders onder onze winkel in de Gierstraat
te Haarlem groepen van verschillende omvang
- zittend max. 30 pers./staand max. 60 pers.
Natuurlijk sluiten wij een bijeenkomst graag af met
een mooie proeverij of een lunch of diner.
Wijnkoperij Okhuysen - opgericht in 1867 en
daarmee een van de oudste bedrijven van Haarlem is gespecialiseerd in de verkoop van kwaliteitswijnen.
Wijnliefhebbers verrassen en inspireren met de
mooiste wijnen is de missie van deze veelzijdige
wijnkoperij. Via wijncursussen en proeverijen wordt
de liefde voor en de kennis van wijn overgebracht.
40
26
1
✓
Looking for a unique, atmospheric location
in central Haarlem for a meeting, business
presentation, networking drinks, or staff social?
Then Wijnkoperij Okhuysen is the place for
you! We welcome groups of various sizes to
our atmospheric wine cellars under our shop in
Gierstraat in Haarlem - seating up to 30 people,
or with up to 60 people standing. Of course we
are happy to top off a meeting with a tasting,
lunch, or dinner.
Wijnkoperij Okhuysen, founded in 1867 and one
of the oldest businesses in Haarlem, specialises
in the sale of fine wines. The mission of this
multifaceted wine merchant is to surprise and
inspire wine lovers with the best wines.
We nurture the love and knowledge of wine by
giving wine courses and tastings.
✓ -3060- ✓- --✓
Wijnkoperij Okhuysen
Gierstraat 34
2011 GE Haarlem
T +31 (0)23 - 531 22 40
vineus@okhuysen.nl
www.okhuysen.nl
37
20. ZAAMEN
Inspirerend werken in Haarlem
Inspiring work in Haarlem
38
ZAAMEN
Nieuwe Gracht 3
2011 NB Haarlem
T +31 (0)23 - 620 08 00
huismeester@zaamen.nl
www.zaamen.nl
Een geslaagde bijeenkomst op een inspirerende
locatie? Aan de mooiste gracht van Haarlem
biedt ZAAMEN alle ingrediënten voor een
succesvolle vergadering of training. We bieden u
een hoogwaardige accommodatie met ongekende
mogelijkheden. De enthousiaste huismeesters
zorgen dat alles tot in de puntjes is verzorgd.
Bij ZAAMEN vergadert en organiseert u een
brainstorm, congres, seminar, training of workshop
zoals u het wilt. Voor een intiem gesprek of een
groots evenement, van een dagdeel tot meerdaags.
Voor elke zakelijke bijeenkomst hebben we een
andere ruimte met de gewenste sfeer. Wilt u de dag
afsluiten met een borrel? Of tussendoor genieten
van een ontspannen lunch? We bieden hoge
kwaliteit en hebben de gastvrijheid en expertise in
huis om dit voor grote en kleine gezelschappen en
op basis van uw wensen te arrangeren.
Niet voor niets is ZAAMEN ’t beste smart co-work
center van Nederland.
100
32
8
✓
A successful meeting in an inspiring location?
Situated on Haarlem’s most beautiful canal,
ZAAMEN offers all the ingredients for a successful
meeting or training session. We offer high quality
accommodation with unprecedented possibilities.
Our enthusiastic hosts will ensure that everything is
provided down to the last detail.
At ZAAMEN you can organise tailored meetings,
brainstorming sessions, conferences, seminars,
training courses or workshops. Whether you want a
quiet conversation or a grand event, part of a day
or multiple days.
We have various rooms with diverse atmospheres
to suit every business event. Looking to finish the
day with drinks? Or take a break to enjoy a relaxed
lunch? We offer high quality service with the
hospitality and expertise to cater for large and small
groups to fit your wishes.
ZAAMEN has a well-earned reputation as the best
smart co-working centre in the Netherlands.
✓ - 60120 -
-
- - - ✓
Advertorial
Tapas, maar dan anders!
Tapas with a difference!
Aan de voet van de St. Bavo, in het centrum van
Haarlem, kunt u genieten van échte Baskische
pintxos en Spaanse specialiteiten. Pintxos zijn
kleine hapjes uit het noorden van Spanje die
vaak een culinaire smaaksensatie geven.
Tapas, maar dan anders! Onze Spaanse koks
staan voor u klaar om u de klassieke en moderne
Spaanse keuken te laten proeven.
Come and enjoy real Basque pintxos and
Spanish specialities at the foot of St. Bavo’s
Church in the centre of Haarlem. Pintxos are
snacks from the north of Spain, a culinary taste
sensation. Tapas with a difference! Our Spanish
chefs look forward to introducing you to classic
and modern Spanish cuisine.
Pintxos zijn bij uitstek geschikt voor een borrel,
maar zijn ook uitstekend als voorafje te combineren
met één van onze andere gerechten tot een
volledige maaltijd.
U kunt bij ons terecht voor lunch, borrel en
diner of catering op locatie. U kunt kiezen
voor een klassieke setting of voor een informeel
‘walking dinner’, erg gezellig en populair
bij grotere groepen.
Pintxos are great with drinks, as a starter
or combined with other dishes to create a
complete meal.
Come to us for lunch, drinks, dinner, or catering
on location. You can opt for a classic setting
or an informal ‘walking dinner’, very popular
with larger groups.
Patxaran pintxos y tapas | Spekstraat 8, 2011 HM Haarlem, T +31 (0)23 - 844 64 59, info@patxaran.nl, www.patxaran.nl
Zakelijke arrangementen
Diverse vergader- en evenementlocaties in Haarlem en
omgeving bieden speciale zakelijke arrangementen aan.
Kijk op haarlem.nl voor de aanbiedingen!
Business packages
Various meeting and event venues in Haarlem and
the surrounding area offer special business packages.
See haarlem.nl for special offers!
39
40
Locaties aan de rand van het centrum van Haarlem
Ve n u e s o n t h e o u t s k i r t s o f H a a r l e m c i t y c e n t r e
41
Het Haarlemse centrum wordt omsloten door water. Rivier het Spaarne, de Nieuwe Gracht,
de Leidsevaart en de singels vormen een natuurlijke ring. Net daarbuiten bevinden zich
bijzondere, goed bereikbare locaties met ieder hun eigen karakter.
Haarlem city centre is surrounded by water with the River Spaarne, the Nieuwe Gracht and
Leidsevaart canals and canals known in Dutch as singels (originally defensive moats that surrounded the city) forming a natural ring around the city centre. Just outside of this area, you
will find exceptional, easily accessible venues, each with its own distinctive character.
42
21. Carlton Square
Internationale allure
International allure
Het Carlton Square is een mooie locatie voor uw
seminar, presentatie, bijeenkomst of vergadering.
Dit intieme 4-sterren hotel weet internationale
allure te combineren met hartelijke gastvrijheid
in een luxueuze sfeer. Het Carlton Square ligt
op loopafstand van het historische centrum van
Haarlem, aan de belangrijkste uitvalswegen naar
Amsterdam en Den Haag en ca. 10 kilometer van
de luchthaven Schiphol. Onder het hotel ligt de
openbare parkeergarage Houtplein. De ruime zalen
zijn alle voorzien van daglicht, airconditioning
en beschikken over de modernste technische
faciliteiten. Ook voor kleinere vergaderingen biedt
Carlton Square verschillende faciliteiten. Naast
vergaderzalen beschikt deze locatie over ruime
boardrooms, die geschikt zijn voor maximaal 14
personen. Ons team denkt graag met u mee om het
programma geheel op uw persoonlijke wensen af
te stemmen. Een offerte op maat, de organisatie en
het vermaak, laat ons doen waar wij goed in zijn!
120
70
6
✓
Carlton Square is a great venue for your seminar,
presentation, gathering or meeting. This intimate
four-star hotel combines international allure with
warm hospitality in a luxury setting. Carlton Square
is within walking distance of the historic city centre,
near the main arterial roads to Amsterdam and The
Hague, and about 10 km from Schiphol airport.
Parking is available in public car park Houtplein,
under the hotel. The spacious function rooms all
benefit from natural daylight, air conditioning and
the latest modern technology. Carlton Square also
offers several facilities for smaller meetings. Besides
meeting rooms, the hotel has large boardrooms,
accommodating up to 14 people. The Carlton
Square team is happy to think along with you to
provide a tailor-made programme that meets
your every need. Contact Carlton Square for more
information on event organisation, entertainment
options and/or to request a personal quote.
✓ 122120200 -
✓
✓
✓- ✓
Carlton Square
Baan 7
2012 DB Haarlem
T +31 (0)23 - 531 90 91
info@square.carlton.nl
www.carlton.nl/square
43
22. De Lichtfabriek
Kloppend hart van nieuwe energie
Beating heart of New Energy
44
De Lichtfabriek
Minckelersweg 2
2031 EM Haarlem
T +31 (0)23 - 540 02 88
info@lichtfabriek.nl
www.lichtfabriek.nl
De Lichtfabriek is het kloppend hart van Nieuwe
Energie, het centrum voor Creatieve Industrie. Op
het terrein waar in de voorbije eeuw gas en elektra
voor heel Haarlem werd geproduceerd, staat deze
monumentale herinnering aan het industriële
tijdperk. Van het totale complex zijn drie markante
monumenten geconserveerd en ingericht voor
hergebruik. Dat zijn het Oliehuis, de Turbinehal en
het Energiehuis, samen met diverse subruimtes en
gezellige kookstudio is het een unieke locatie bij
diverse mogelijkheden.
De Turbinehal leent zich vooral voor congressen,
bedrijfspresentaties, tv-producties, modeshows en
grotere evenementen; het Oliehuis voor bijeenkomsten die een zekere intimiteit nodig hebben
zoals vergaderingen en recepties. De Lichtfabriek
is goed bereikbaar, zowel met de auto als met het
openbaar vervoer. Het gebouw ligt op tien minuten
loopafstand van het station Haarlem. Op het terrein
is voldoende gratis parkeergelegenheid.
500
400
4
✓
Corporate and cultural events venue De
Lichtfabriek is the beating heart of Nieuwe
Energie (New Energy), the centre for creative
industry. All the gas and electricity supplying the
whole of Haarlem was once produced on these
premises, a reminder of the industrial era. Built in
1896 in neoclassical style, it is a fine expression
of this exceptional style. Of the original complex,
three striking buildings have been preserved and
renovated: the Oliehuis (Oil House), the Turbinehal
(Turbine Hall) and the Energiehuis (Energy House).
Add to this several subareas and a cosy kitchenette,
and you have a unique, multipurpose venue.
The Turbinehal is particularly suitable for conferences,
corporate presentations, TV productions, fashion
shows and bigger events, while the Oliehuis is
perfect for more intimate gatherings e.g. meetings
and receptions. The Lichtfabriek is easily accessible
by car and public transport and is only a ten minute
walk of Haarlem train station. Ample free parking is
available on the premises.
✓ - 500800 ✓
✓- -✓
✓
23. Huis te Zaanen
Hemel en aarde verkennen
Explore heaven and earth
Sterren plukken met beide voeten stevig in de
aarde? In Huis te Zaanen kunt u hemel en aarde
verkennen zonder uw greep op dingen te verliezen.
Hier zit u op logeplaatsen, met direct uitzicht op de
maatschappij, de markt, uw concurrent, collega’s.
Hier vindt u exact het goede gevoel dat nodig is
voor echte dialoog, voor doorbraken en wezenlijke
vooruitgang. De authentieke en tijdloze ruimte,
inclusief een gezellige eetkeuken voor bijvoorbeeld
de lunch, is uitermate geschikt voor kleine, intieme,
zakelijke bijeenkomsten.
Huis te Zaanen is een oude Ridderhofstede
(fundamenten 1630) gelegen aan de rand van het
centrum van Haarlem. Zowel met eigen vervoer
als met het openbaar vervoer is Huis te Zaanen
goed bereikbaar. In de directe omgeving kan gratis
worden geparkeerd en bussen stoppen rondom het
park waarin Huis te Zaanen staat.
40
12
1
✓
Ready to pluck stars from the sky with both feet
firmly on the ground? At hotel and restaurant Huis
te Zaanen you can explore heaven and earth
without losing your grip on reality. Take your front
row seat and get a clear view of the company,
market, your competitor and colleagues. Huis te
Zaanen provides the right atmosphere for you to
engage in real dialogue, achieve breakthroughs and
make actual progress. This authentic and timeless
venue, including cosy kitchen-diner which can, for
instance, be used for lunch, lends itself perfectly to
small, intimate corporate gatherings.
Huis te Zaanen is an old manor house (foundations
dating from 1630) on the edge of Haarlem city
centre. It is easily accessible, both by private and
public transport. Free parking is available in the
immediate vicinity and there are several bus stops
near the grounds of Huis te Zaanen.
✓ - 4040 ✓
✓- --✓
Huis te Zaanen
Orionweg 1
2024 TA Haarlem
T +31 (0)23 - 531 02 19
info@huistezaanen.com
www.huistezaanen.com
45
24. Museum Het Dolhuys
Historisch en eigentijds
Historic and contemporary
46
Museum Het Dolhuys
Schotersingel 2,
2021 GE Haarlem
T +31 (0)23 - 541 06 79
reserveringen@hetdolhuys.nl
www.hetdolhuys.nl
Museum Het Dolhuys, nationaal museum
van de psychiatrie, beschikt over een gevarieerd
aanbod aan vergaderzalen voor grote én kleine
gezelschappen in een prachtige, groene omgeving.
National museum for psychiatry, Het Dolhuys,
offers a selection of meeting rooms, suitable
for large and small groups, in a wonderful
green setting.
Er zijn historische ruimtes, zoals de achttiende
eeuwse Regentenkamer en eigentijdse zalen zoals
De Bovenkamer, beter bekend als het puberbrein.
Met nog geen vijf minuten loopafstand vanaf het
station Haarlem, is Het Dolhuys één van de best
bereikbare locaties in Haarlem.
There are historic rooms, such as the 18th century
Regentenkamer (Regent’s Room) and contemporary
rooms such as De Bovenkamer (The Upstairs Room),
better known as puberbrein (adolescent mind).
At less than five minutes’ walk from Haarlem
central station, Het Dolhuys is one of the most
easily accessible venues in Haarlem.
80
50
5
✓
✓ - 6580 ✓
✓- --✓
25. Seinwezen
Fotografie/Photography:
Edwin Walvisch
Fotografie/Photography: Edwin Walvisch
Fotografie/Photography:
Berend van Zeggeren
Inspirerend vergaderen langs het spoor
Inspiring meetings by the railway tracks
Dan bent u bij het Seinwezen op de goede plek.
De sfeer van dit karakteristieke pand uit 1914 is
smaakvol en ongedwongen. Deze voormalige NS
werkplaats ligt op slechts 8 minuten loopafstand
van Haarlem CS, tussen het spoor en de
Kinderhuissingel, in hartje Haarlem.
U kunt in het Seinwezen vergaderen, werken en
ontmoeten. Deze monumentale spoorloods biedt
zalen, werk- en vergaderplekken en arrangementen
tegen een fijne prijs. Bovendien is maatwerk altijd
mogelijk; wilt u na het maken van de jaarplannen
zelf koken? Dat kan!
80
120
8
✓
A good meeting venue works wonders, inspiring
the best ideas and plans. If you have an interest in
industrial heritage, combining sustainability with
comfortable rooms, then Seinwezen is the place
for you. These premises, dating back to 1914,
provide a tasteful, relaxed atmosphere.
Fotografie/Photography:
Martijn Koolmees
Een verfrissende, inspirerende vergaderlocatie doet
wonderen; de mooiste ideeën worden er geboren,
de beste plannen gesmeed. Houdt u van industrieel
erfgoed? Waar duurzaamheid samengaat met
comfortabele ruimtes?
This former Dutch Railways workshop is just
8 minutes’ walk from Haarlem Central
Station, between the railway tracks and the
Kinderhuissingel, in the heart of Haarlem.
At Seinwezen you can hold meetings, get work
done, and network. This historic railway workshop
offers rooms for meetings, workshops and package
deals at an attractive rate. Services can always be
tailored to your needs; would you like to cook your
own meal after drawing up your annual plan? That
can be arranged!
✓ -120
150- ✓-✓
✓
✓
Seinwezen
Kinderhuissingel 1
2013 AS Haarlem
T +31 (0)23 - 544 27 51
info@seinwezen.nl (reserveringen
zalen en arrangementen t.a.v.
Antoinette Kleinhaarhuis)
www.seinwezen.nl
47
26. Van der Valk Hotel Haarlem
Uitgebreide congresfaciliteiten
Extensive conference facilities
Van der Valk Hotel Haarlem is een groot en
internationaal 4-sterren hotel, gelegen aan de rand
van het historische centrum van Haarlem.
Het hotel is mede door de uitstekende
bereikbaarheid en de uitgebreide congresfaciliteiten
een perfecte keuze voor uw zakelijke bijeenkomsten.
De Chefkok van Hotel Haarlem kan op culinair
gebied aan al uw wensen voldoen, van een intiem
diner tot de verzorging van grote congressen en
(internationale) sportploegen.
48
Van der Valk Hotel Haarlem
Toekanweg 2
2035 LC Haarlem
T +31 (0)23 - 536 75 00
info@haarlem.valk.nl
www.hotelhaarlem.nl
Van der Valk Hotel Haarlem ligt vlakbij
uitvalswegen en op loopafstand van het centrum.
Het hotel biedt zalen voor 2 tot 500 personen.
Alle 13 zalen, variërend van 13 tot 900 m², zijn
voor zeer diverse doeleinden te gebruiken, van
feestelijke bijeenkomsten tot congressen en
beurzen. Er is daarnaast ook voldoende (gratis)
parkeergelegenheid.
Van der Valk Hotel Haarlem is a big
international four-star hotel on the edge of the
historic city centre of Haarlem. Thanks to its
excellent accessibility and extensive conference
facilities, it is a perfect choice for your corporate
gatherings. Hotel Haarlem’s chef can fulfil all
your culinary wishes, from an intimate dinner to
catering for large conferences and international
sports teams.
Van der Valk Hotel Haarlem is situated near main
roads and within walking distance of the city centre.
The hotel offers rooms that can accommodate 2 to
500 people. All 13 rooms, ranging from 13 to 900
m², can be used for a large variety of purposes,
from festive gatherings to conferences and trade
fairs. There is also ample (free) parking available.
Green Key Gold certified.
Green Key Gold gecertificeerd.
400
300
13
✓
✓ 315500600 -
✓
✓
✓
✓
✓
HAARLEM CITY GUIDE APP
MEER INFORMATIE OVER HAARLEM
FURTHER INFORMATION ON HAARLEM
OP JE SMARTPHONE?
ON YOUR SMARTPHONE?
DOWNLOAD DAN NU DE
DOWNLOAD THE HAARLEM CITY
HAARLEM CITY GUIDE APP!
GUIDE APP NOW!
BESCHIKBAAR VOOR ANDROID EN IPHONE
AVAILABLE FOR ANDROID AND IPHONE
49
50
50
Locaties buiten Haarlem
Ve n u e s o u t s i d e H a a r l e m
51
Het buitengebied van Haarlem kenmerkt zich door natuurgebieden, landgoederen en natuurli
strand en zee. De locaties die zich hier bevinden combineren de sfeer van de prachtige omgeving
met hoogwaardige faciliteiten.
The surrounding area of Haarlem is characterised by nature reserves, country estates and
beautiful coastal countryside. Venues in this area offer a combination of stunning countryside
charm and first-rate facilities.
52
18e eeuws buiten met historische tuin
18th century country estate
Fotografie/Photography: Arjan Bronkhorts Photography
ijk
g
27. Beeckestijn
Beeckestijn in Velsen-Zuid, is een achttiendeeeuws buiten van grote allure, een prachtig
voorbeeld van de cultuur van de Hollandse
buitenplaats. De omliggende tuinen en het park
zijn ontworpen in nauwe samenhang met het
huis. Samen vormen ze een van de belangrijkste
historische tuinen van ons land.
Beeckestijn in Velsen-Zuid, is a very striking
18th century country estate, an exquisite example
of the traditional Dutch country estate. The
surrounding gardens and park have been designed
to complement the house beautifully. Together, they
form one of the most important historic gardens in
the Netherlands.
Een prachtige locatie voor bijeenkomsten, die zowel
binnen als buiten gebruikt kan worden. Een oase
van rust, midden in het groen.
This is a fabulous venue for gatherings, with the
option to use both indoor and outdoor facilities.
An oasis of tranquillity nestled in the countryside.
120
60
2
✓
-
- 120150 ✓
✓-✓
✓
✓
Beeckestijn
Vereniging Hendrick de Keyser
Rijksweg 136
1981 LD Velsen-Zuid
T +31 (0)20 - 521 06 30
huren@hendrickdekeyser.nl
www.bijzonderelocatiehuren.nl
53
28. Claus Hotel & Event Center
Alles voor een compleet evenement
Everything you need for a successful event
Claus Event Center telt zeven meetingzalen
in diverse formaten en stijlen. Zeer geschikt voor
zakelijke evenementen zoals vergaderingen,
kick-offs en meerdaagse congressen, maar ook
voor feestelijke en informele evenementen. De
zalen zorgen voor de juiste setting voor
bijeenkomsten met een bijzonder karakter.
De combinatie met het Courtyard by Marriott hotel,
dat op slechts 75 meter van het event center ligt,
maakt de locatie uniek in de regio Haarlem voor grote
meerdaagse evenementen. Maar ook voor kleine
bijeenkomsten kunt u in het hotel terecht in één van
de vijf multifunctionele vergaderzalen, die voorzien zijn
van alle benodigde technieken en veel daglicht.
Green Key Gold gecertificeerd.
54
Claus Event Center /
Courtyard by Marriott
Bosweg 15
2131 LX Hoofddorp
T +31 (0)23 556 90 01
courtyard@claus.nl
www.claus.nl
www.courtyardamsterdamairport.nl
Papa’s Beach House, de stoere buitenlocatie
van Claus, is gelegen aan het meer in het
Haarlemmermeerse Bos. Ontdek deze unieke plek
voor zakelijke bijeenkomsten!
700
300
12
✓
✓
Claus Event Center offers seven meeting rooms
in a range of sizes and styles. It is the perfect venue
for corporate events such as meetings, kick-off
meetings and multi-day conferences, but also for
parties and informal events. The rooms provide the
right setting for your special functions and parties.
Combined with the Courtyard by Marriott hotel, at
just 75 metres from the event centre, this is a unique
venue for big multi-day events in the Haarlem region.
But the hotel also caters for small gatherings, offering
a choice of five multipurpose meeting rooms. The
rooms are all equipped with the latest technology
and benefit from plenty of natural daylight.
Green Key Gold certified.
Papa’s Beach House, Claus’ cool outdoor venue
is situated on the lake in Haarlemmermeerse Bos.
Discover this unique place for business gatherings!
148 2.0002.500 ✓
✓
✓
✓
✓
✓
29. De Haven van Zandvoort
Het hele jaar door aan zee
All year round at the seaside
Strandpaviljoen De Haven van Zandvoort is 365
dagen per jaar geopend voor zowel particuliere
als zakelijke gasten. Naast ontbijt, lunch, diner,
huwelijk, familiefeest en condoleance verzorgen wij
tevens diverse zakelijke bijeenkomsten en gehele
bedrijfsevenementen.
Door de unieke verplaatsbare wand in het paviljoen
kan de zaal in een mum van tijd aangepast worden
aan de grootte van het gezelschap. Natuurlijk is
het ook mogelijk om het gehele paviljoen af te
huren voor uw bijeenkomst. Het robuuste en ruim
opgezette paviljoen is van alle moderne gemakken
voorzien en zeer centraal gelegen, op het strand, in
het hart van Zandvoort.
350
100
2
✓
Spacious beach pavilion De Haven van
Zandvoort provides all modern facilities and
enjoys a very central location in the heart of
Zandvoort. Open daily for breakfast, lunch and
dinner, it lends itself perfectly to weddings, family
parties and funeral receptions, as well as corporate
gatherings and full-scale corporate events.
A removable partition allows the function room
to be easily adapted to the size of your group.
Of course, you can also hire the entire pavilion for
exclusive use. In short, beach pavilion De Haven
van Zandvoort is a great venue for both private
and business functions.
✓ - 250700 ✓
✓-✓- ✓
De Haven van Zandvoort
Paviljoen 9, Paulus Loot, Zandvoort
T +31 (0)23 - 571 88 88
info@dehavenvz.nl
sales@dehavenvz.nl
www.dehavenvanzandvoort.nl
55
30. Landgoed Duin & Kruidberg
Omringd door prachtige waterpartijen
Surrounded by dune valleys and small lakes
56
Landgoed Duin & Kruidberg
Duin en Kruidbergerweg 60
2071 LE Santpoort
T +31 (0)23 - 512 18 00
info@duin-kruidberg.nl
www.duin-kruidberg.nl
Facebook: landgoedduinenkruidberg
Twitter: @duinkruidberg
Omringd door eeuwenoude bomen en weelderige
waterpartijen ligt, op steenworp afstand van
Haarlem en Amsterdam, het prachtige Landgoed
Duin & Kruidberg in Santpoort-Noord. Naast de
luxe kamerfaciliteiten beschikt dit 4-sterrenhotel
over vijf authentieke stijlkamers die bij uitstek
geschikt zijn voor een stijlvolle receptie of
klassiek diner. Maar ook de tien multifunctionele
zalen, voorzien van alle moderne technische
faciliteiten, geven bijeenkomsten, vergaderingen
en productpresentaties een extra dimensie. In
de trendy Brasserie & Loungebar DenK worden
seizoensgebonden producten omgetoverd tot
klassieke brasseriegerechten met een moderne twist.
Restaurant De Vrienden van Jacob, dat is bekroond
met een Michelinster, prikkelt op culinair gebied
alle zintuigen. De eeuwenlange geschiedenis op
dit landgoed is haast voelbaar en geeft deze plek
een geheel eigen karakter. Op Landgoed Duin &
Kruidberg kunnen gasten nog echt genieten van
persoonlijke aandacht en service op topniveau!
350
350
15
✓
Landgoed Duin & Kruidberg is a striking
country estate hotel, restaurant and brasserie in
Santpoort-Noord, set among ancient trees and a
landscape of stunning dune valleys and small lakes,
within a stone’s throw of Haarlem and Amsterdam.
In addition to luxury hotel rooms, this four-star
(conference) hotel has five authentic classic style
rooms, perfect for a stylish reception or traditional
dinner party. Ten multifunctional meeting rooms,
with modern technology, add value and an extra
dimension to gatherings, meetings and product
presentations. At the trendy Brasserie & Lounge Bar
DenK, seasonal ingredients are transformed into
traditional brasserie dishes with a modern twist,
while Michelin-star Restaurant De Vrienden van
Jacob serves up a real culinary treat for the senses.
This country estate breathes history, giving it a truly
unique character. At Landgoed Duin & Kruidberg,
guests can still enjoy first-rate service with a focus
on personal attention.
✓ 75 350500 ✓
✓
✓
✓
✓
✓
31. NH Zandvoort
Unieke locatie aan het strand
Unique venue by the beach
NH Zandvoort ligt in een van de bekendste
badplaatsen van Nederland, direct aan het
strand. Dit prachtige viersterrenhotel heeft
ruime parkeergelegenheid, ligt tegenover het
Circuit Park Zandvoort en is per bus en trein
goed te bereiken. De luchthaven Schiphol is
slechts 30 autominuten verwijderd.
Het hotel heeft 20 vergaderzalen geschikt voor
groepen tot 200 personen. Alle zalen zijn uitgerust
met de modernste voorzieningen, waaronder
draadloos internet en airconditioning. Het hotel
biedt unieke mogelijkheden om zakelijke en
recreatieve activiteiten te combineren.
U kiest met NH Zandvoort voor een onbezorgde
en goed verzorgde bijeenkomst. Een enthousiast
team denkt graag met u mee over de invulling
van uw bijeenkomst. Green Key Gold gecertificeerd.
200
100
20
✓
NH Zandvoort is situated in one of the most
famous seaside resorts in the Netherlands, right by
the beach. This stunning four-star hotel, opposite
Circuit Park Zandvoort race track, offers ample
parking and is easily accessible by bus and train.
Schiphol airport is only a 30 minutes’ drive away.
The hotel has 20 meeting rooms suitable for groups
up to 200 people. All rooms are equipped with the
latest modern facilities, including wireless internet
and air conditioning. With a range of leisure activities
available in the surrounding area, including walking,
cycling and golf, this hotel offers unique opportunities
to combine business with leisure.
The hotel’s enthusiastic team will gladly help you
put together the programme for your gathering. In
short, when you choose NH Zandvoort Hotel
as your venue, your gathering will be stress free
and every detail will be taken care of. Green Key
Gold certified.
✓ 213200250 ✓
✓
✓
✓
✓
✓
NH Zandvoort
Burg. van Alphenstraat 63
2041 KG Zandvoort
T +31 (0)23 - 576 07 60
nhzandvoort@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
57
32. Orangerie Elswout
Landelijk en exclusief
Rural and exclusive
58
Orangerie Elswout
Elswoutslaan 22
2051 AE Overveen
T +31 (0)23 - 524 26 39
info@orangerie-elswout.nl
www.orangerie-elswout.nl
Laat u inspireren door de natuur en rust op deze
historische locatie in Overveen. Ondanks de
‘landelijke’ omgeving ligt de Orangerie Elswout
centraal in de Randstad, vlakbij Haarlem, Schiphol
en Amsterdam.
Be inspired by nature and tranquillity in this
historic venue in Overveen. Despite its ‘rural’
setting, Orangerie Elswout enjoys a central
location in Randstad, near Haarlem, Schiphol
and Amsterdam.
U heeft de keuze uit aantrekkelijke arrangementen,
maar ook maatwerk is mogelijk. U beschikt altijd
exclusief over de locatie. Wij garanderen rust en
privacy! Weg van de werkplek nemen we u graag
de zorg uit handen.
There is a choice of attractive packages, but
tailor-made packages are also possible. Orangerie
Elswout always offers exclusive use of the venue,
guaranteeing tranquillity and privacy. Away from the
workplace, let Orangerie Elswout take care of every
last detail for you.
175
75
2
✓
✓ - 500500 ✓
✓-✓
✓
✓
33. SnowPlanet
Vergaderen combineren met actie
Combine meetings with action
SnowPlanet biedt vijf zalen die voorzien kunnen
worden van alle audiovisuele middelen om
uw vergadering, (product)presentatie of lezing
uitstekend te laten verlopen.
Indoor ski centre SnowPlanet has five function
rooms which can be fitted with all audio-visual
equipment needed to ensure your meeting,
(product) presentation or lecture runs smoothly.
Ook biedt SnowPlanet een huiselijke sfeer in
‘The Lodge’. Vergaderen in alle rust in een
warme en sfeervolle ambience. Een vergadering
of productpresentatie is goed te combineren
met een actief programma op de piste, diverse
teambuildingprogramma’s en kookworkshops.
If you prefer having your meeting in a more
homely atmosphere, ‘The Lodge’ restaurant is
a perfect option, a place to meet in peace and
quiet in a warm, cosy environment. Meeting or
product presentations can be combined with an
activity programme on the snow slope, a choice of
teambuilding programmes and cookery workshops.
200
100
5
✓
✓
- 1.5002.000 ✓
✓-✓
✓
✓
SnowPlanet
Heuvelweg 6-8
1981 LV Velsen-Zuid
T +31 (0)255 - 545 848
info@snowplanet.nl
www.snowplanet.nl
59
34. Villa Westend
Uniek en trendy
Villa Westend
Unieke vergaderlocatie aan de rand van
Haarlem-Noord in Spaarnwoude met
ruime, lichte vergaderruimtes en uitzicht
op de Westbroekplas.
Villa Westend
Unique meeting venue, located on the edge of
Haarlem-North in recreation area Spaarnwoude,
with spacious, light meeting rooms with a view of
the Westbroekplas.
Alle ruimtes zijn voorzien met groot
LED-touchscreen. Gratis WIFI en
parkeergelegenheid.
All rooms are equipped with a big LED-touchscreen.
Free WIFI and parking available.
Villa Westend biedt diverse vergaderarrangementen met verrassende
aanvullende teambuildingsactiviteiten.
60
Villa Westend
Westlaan 41
1991 AL Velserbroek
T +31 (0)23 - 538 18 78
info@villa-westend.nl
www.villa-westend.nl
Unique and trendy
200
80
2
✓
Villa Westend offers a range of meeting packages
with a great selection of teambuilding activities.
✓ - 250500 ✓
✓-✓
✓-
61
62
Bereikbaarheid
Accessibility
63
Bereikbaarheid | Accessibility
Uitstekend bereikbaar
Excellent accessibility
Bereikbaarheid
Haarlem en omgeving
Accessibility of Haarlem and
surrounding area
Haarlem is uitstekend bereikbaar, zowel met de
auto als met het openbaar vervoer.
Haarlem is very easily accessible, both by car and
public transport.
Auto
Haarlem is centraal gelegen ten opzichte van
Amsterdam (17 km), Schiphol (12 km), Utrecht
(46 km) en andere steden in de Randstad.
Uitvalswegen waaronder de A208 en A9 verbinden
Haarlem met de rest van de regio. Badplaatssen
Bloemendaal aan Zee en Zandvoort liggen op
ca. 10 km afstand.
By car
Haarlem enjoys a central location in relation to
Amsterdam (17 km), Schiphol (12 km), Utrecht
(46 km) and other cities in the Randstad region.
Main roads including the A208 and A9 motorways
connect Haarlem to the rest of the region. The
seaside resorts of Bloemendaal aan Zee and
Zandvoort are approximately 10 km away.
Parkeren
Parkeren in Haarlem kan in de openbare
parkeergarages Stationsplein, de Raaks, Houtplein,
de Appelaar, de Kamp of Cronjé. Alle zijn gelegen
in of aan de rand van het stadscentrum. Bij de
toegangswegen van Haarlem wordt de route naar
de desbetreffende parkeergarage aangegeven.
Enkele congres- en vergaderlocaties beschikken
over eigen parkeergelegenheid.
Parking
Parking facilities in Haarlem include the following
public car parks: Stationsplein, de Raaks, Houtplein,
de Appelaar, de Kamp and Cronjé. They are all
situated on the outskirts of the city centre. Routes
to the various car parks are clearly signposted upon
entering the city. Some conference and meeting
venues also have their own parking facilities.
Openbaar vervoer
Haarlem telt twee NS treinstations. Eén in het
centrum, station Haarlem, en één aan de rand
van de stad, station Haarlem Spaarnwoude.
De treinreis van Amsterdam naar Haarlem
kost slechts 15 minuten, die van Haarlem
naar Zandvoort 10 minuten.
Ook Bloemendaal, Overveen, Santpoort Zuid en
Noord en Heemstede hebben een eigen NS station.
64
By public transport
Haarlem has two train stations, one in the city
centre, Haarlem station, and one on the outskirts
of the city, Haarlem Spaarnwoude station. The
train journey from Amsterdam to Haarlem only
takes 15 minutes; the journey from Haarlem to
Zandvoort takes 10 minutes.
Bloemendaal, Overveen, Santpoort Zuid and Noord
and Heemsteede all have their own train stations.
Bereikbaarheid | Accessibility
De R.Net lijn 300, een snelle busverbinding tussen
Haarlem, Schiphol en Amsterdam Zuidoost, biedt
openbaar vervoer van hoge kwaliteit. Doordat de
bus gebruik maakt van een eigen, vrije busbaan is
dit een goed alternatief voor de auto, vooral in de
spits. Vanaf Schiphol rijdt de bus in ca. 45 minuten
naar Haarlem centrum.
The R.Net line 300, a fast bus service between
Haarlem, Schiphol and Amsterdam Zuidoost
(southeast) offers high-quality public transport.
Thanks to dedicated bus lanes, travelling by bus is a
great alternative to car travel, especially during rush
hour. The bus journey from Schiphol to Haarlem
takes approximately 45 minutes.
Luchthaven Schiphol
Haarlem ligt nabij luchthaven Schiphol (12 km)
waardoor de stad voor buitenlandse gasten snel en
eenvoudig te bereiken is.
Schiphol Airport
Haarlem is close to Schiphol airport (12 km) so
foreign visitors have fast and easy access to the city.
65
Plattegronden | Maps
Nr. | Nr. Naam | Name
Pagina | Page
Ver
s
pro
Locaties in Haarlem centrum
nc
kw
Kennemer
Jans
w
eg
Kruiswe
g
plein
Rozenstraat
park
Kenaustraat
at
Kruisstra
Barteljorisstraat
Klein
e Ho
utstr
aat
Pap
e
or
n
ntor
env
est
t
tra
a
9
ne
paar
ere S
Donk
t
es
en
v
a
Sp
Sp
aa
rne
Parkeergarage/Car park
de Kamp
est
perv
gel
Kam
persin
m
Ka
t
rstraa
oude
nw
Spaar
uts
Ho
17
e
arn
cht
nh
e
t
ne
Gra
Spaarn
de
e
Spaarn
at
he
lst
ra
tra
a
ke
s
Fra
n
ha
Ou
d
iglan
t Heil
Klei
Groo
nH
eilig
land
ote
Gr
Gasthuisvesit
Gasthuissingel
Parkeergarage/Car park
Houtplein
66
te
Ho
uts
tra
mp
18
1
g
Kle
i
Gi
ers
de
Hou
at
in
ersstra
4
Parkeergarage/Car park
de Appelaar
10
gan
Sc
at
tra
Ge
tple
Tempe
li
G
at
t
traa
aat
ams
e An
ge R
a
Lan
g
Lan
nas
tr
cht
traa
t
Ged
emp
te R
aam
gra
Wil
he
Tempeliersstraat
8
5
Ane
gc
Gasthuisstraat
t
ves
Zijl
aat
astr
lmin
e
jek
ad
rt
an
Or
ev
aa
ids
Le
Sop
hias
st
rot
ht
grac
sser
ene
Bak
ht
grac
sser
mve
t
l
raa
nge
est
msi
Raa
ed
Raa
Sm
aat
3
tra
o
eH
de
15
Grote Markt
at
uts
cht
Doelstr
6
12
22
Ko
u
He
r
n
laa
Na
ss
au
Ridderstraat
Spekstraat
Gra
Botermarkt
19
t
ude
aat
7
nestraa
te O
oetestr
raat
Jacobij
emp
16
Ged
Barrev
Zijlst
rkt
ima
Hoo
20
2
str
raat
rk
eg
ht
La
ng
e
est
straat
Parklaan
Nieuwe Grac
ht
Nassau
Parklaan
Parklaan
Nieuwe Grac
Zijl
13
11
we
aat
ht
Jansstr
Nieuwe Grac
Drossest
Bol
Jans
w
Kruiswe
g
Parklaan
aat
Parkeergarage/Car park
Raaks
Raaks
sen
Stationsplein
ene
Bak
14
Prin
Parkeergarage/Car park
Stationsplein
isv
iss
ing
Bolwerk
Staten
Kena
u
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
hu
hu
Kin
36 37
el
eg
1.
Amrâth Grand Hotel Frans Hals
2.
De JansZalen
3.
De Vishal
4.
Doopsgezinde Kerk
5.
Elout’s Kamer
6.
Grand Café Brinkmann
7.
Grand Café XO 8.
Grote of Sint-Bavokerk
9.
Hodshon Huis
10.
Hotel Café Restaurant Stempels
11.
Jopenkerk 12.
Molen De Adriaan
13.
Pathé Haarlem
14.Patronaat
15.Philharmonie
16.
Stadsschouwburg Haarlem
17.
Studio Helmbreker
18.
Teylers Museum
19.
Wijnkoperij Okhuysen
20.ZAAMEN Zijlweg
der
Haarlem23
city centre
19Venues
20 in 21
der
1 32
Kin
7
8
Plattegronden | Maps
Nr. | Nr. Naam | Name
Pagina | Page
Locaties aan de rand van het centrum van Haarlem
Venues on the outskirts of Haarlem city centre
21.
Carlton Square
43
22.
De Lichtfabriek
44
23.
Huis te Zaanen
45
24.
Museum Het Dolhuys
46
25.Seinwezen
47
26.
Van der Valk Hotel Haarlem
48
Locaties buiten Haarlem
Venues outside Haarlem
27.Beeckestijn
28.
Claus Hotel & Event Center
29.
De Haven van Zandvoort
30.
Landgoed Duin & Kruidberg
31.
NH Zandvoort
32.
Orangerie Elswout
33.
SnowPlanet 34.
Villa Westend
A22
25
A9
Alkmaar (29 km)
Den Helder (65 km)
27
Driehuis
33
N208
53
54
55
56
57
58
59
60
Velserbroek
30
Santpoort-Noord
34
Santpoort-Zuid
Spaarndam
A9
Bloemendaal
Bloemendaal
aan Zee
23
Amsterdam (17 km)
Schiphol (12 km)
Utrecht (46 km)
N200
Overveen
Penningsveer
25
31
24
22
A200
N208
32
Zandvoort
Zwanenburg
HAARLEM
21
29
26
N201
Nieuwebrug
N205
Aerdenhout
A9
Boesingheliede
N201
Vijfhuizen
Heemstede
N206
N208
Cruquius
N205
Leiden (26 km)
Den Haag (40 km)
Rotterdam (52 km)
A5
28
67
68
HAARLEM
CENTRUM
HAARLEM
CENTRUM
Metropoolregio
Amsterdam
Alkmaar
Haarlem
Amsterdam
Haarlem
Amsterdam
Almere
Schiphol
Den Haag
Utrecht
69
Index | Index
Naam | Name
Amrâth Grand Hotel Frans Hals
70
Pg.
19
Nr. Adres | Address
1. Damstraat 10, 2011 HA Haarlem
Telefoon | Telephone E-mail | E-mail
+31 (0)23 - 518 18 18 info@hotelfranshals.nl
Beeckestijn
53
27. Rijksweg 136, 1981 LD Velsen-Zuid
+31 (0)20 - 521 06 30 huren@hendrickdekeyser.nl
Carlton Square
43
21. Baan 7, 2012 DB Haarlem
+31 (0)23 - 531 90 91 info@square.carlton.nl
Claus Hotel & Event Center
54
28. Bosweg 15, 2131 LX Hoofddorp
+31 (0)23 - 556 90 01 courtyard@claus.nl
De Haven van Zandvoort
55
29. Paviljoen 9, Paulus Loot, Zandvoort
+31 (0)23 - 571 88 88 info@dehavenvz.nl
De JansZalen
20
2. Jansstraat 36 - 40, 2011 RX Haarlem
+31 (0)6 - 106 255 52 info@dejanszalen.nl
De Lichtfabriek
44
22. Minckelersweg 2, 2031 EM Haarlem
+31 (0)23 - 540 02 88 info@lichtfabriek.nl
De Vishal
21
3. Grote Markt 20, 2011 RD Haarlem
+31 (0)23 - 532 68 56 devishal@gmail.com
Doopsgezinde Kerk
22
4. Frankestraat 24, 2011 HV Haarlem
+31 (0)23 - 532 18 83 administratie@vdgh.nl
Elout’s Kamer
23
5. Warmoesstraat 1E, 2011 HN Haarlem
+31 (0)6 - 512 39 241 gvandenbroek@planet.nl
Grand Café Brinkmann
24
6. Brinkmannpassage 41, 2011 NZ Haarlem
+31 (0)23 - 532 31 11 info@grandcafebrinkmann.nl
Grand Café XO
25
7. Grote Markt 8, 2011 RD Haarlem
+31 (0)23 - 551 13 50 info@xo-haarlem.nl
Grote of Sint-Bavokerk
26
8. Grote Markt, 2011 RD Haarlem
+31 (0)23 - 553 20 40 info@bavo.nl
Hodshon Huis
27
9. Spaarne 15a - 17, 2011 CD Haarlem
+31 (0)20 - 521 06 30 huren@hendrickdekeyser.nl
Hotel Café Restaurant Stempels
28
10. Klokhuisplein 9, 2011 HK Haarlem
+31 (0)23 - 512 39 10 info@stempelsinhaarlem.nl
Huis te Zaanen
45
23. Orionweg 1, 2024 TA Haarlem
+31 (0)23 - 531 02 19 info@huistezaanen.com
Jopenkerk
29
11. Gedempte Voldersgracht 2, 2011 WD Haarlem
+31 (0)23 - 533 41 14 evenementen@jopenbier.nl
Landgoed Duin & Kruidberg
56
30. Duin en Kruidbergerweg 60, 2071 LE Santpoort +31 (0)23 - 512 18 00 info@duin-kruidberg.nl
Molen De Adriaan
30
12. Papentorenvest 1a, 2011 AV Haarlem
+31 (0)6 - 290 68 476 info@molenadriaan.nl
Museum Het Dolhuys
46
24. Schotersingel 2, 2021 GE Haarlem
+31 (0)23 - 541 06 79 reserveringen@hetdolhuys.nl
NH Zandvoort
57
31. Burg. van Alphenstraat 63, 2041 KG Zandvoort
+31 (0)23 - 576 07 60 nhzandvoort@nh-hotels.com
Orangerie Elswout
58
32. Elswoutslaan 22, 2051 AE Overveen
+31 (0)23 - 524 26 39 info@orangerie-elswout.nl
Pathé Haarlem
31
13. Zijlvest 41 - 43, 2011 VB Haarlem
+31 (0)900 - 1458
haarlem@pathe.nl
Patronaat
32
14. Zijlsingel 2, 2013 DN Haarlem
+31 (0)23 - 517 58 50 verhuur@patronaat.nl
Philharmonie
33
15. Lange Begijnestraat 11, 2011 HH Haarlem
+31 (0)23 - 512 12 20 sales@theater-haarlem.nl
Seinwezen
47
25. Kinderhuissingel 1, 2013 AS Haarlem
+31 (0)23 - 544 27 51 info@seinwezen.nl
SnowPlanet
59
33. Heuvelweg 6-8, 1981 LV Velsen-Zuid
+31 (0)255 - 545 848
Stadsschouwburg Haarlem
34
16. Wilsonsplein 23, 2011 VG Haarlem
+31 (0)23 - 512 12 20 sales@theater-haarlem.nl
info@snowplanet.nl
Studio Helmbreker
35
17. Helmbrekersteeg 7, 2011 DE Haarlem
+31 (0)6 - 224 77 767 mathijs@studiohelmbreker.nl
Teylers Museum
36
18. Spaarne 16, 2011 CH Haarlem
+31 (0)23 - 516 09 63 prietveld@teylersmuseum.nl
Van der Valk Hotel Haarlem
48
26. Toekanweg 2, 2035 LC Haarlem
+31 (0)23 - 536 75 00 info@haarlem.valk.nl
Villa Westend
60
34. Westlaan 41, 1991 AL Velserbroek
+31 (0)23 - 538 18 78 info@villa-westend.nl
Wijnkoperij Okhuysen
37
19. Gierstraat 34, 2011 GE Haarlem
+31 (0)23 - 531 22 40 vineus@okhuysen.nl
ZAAMEN
38
20. Nieuwe Gracht 3, 2011 NB Haarlem
+31 (0)23 - 620 08 00 huismeester@zaamen.nl
Index | Index
Naam | Name
Amrâth Grand Hotel Frans Hals
Pg.
19
Nr. Website | Web site
1. www.hotelfranshals.nl
30
-
1
✓
✓
82
60
-
75
-
-
✓
✓
-
✓
Beeckestijn
53
27. www.bijzonderelocatiehuren.nl
120
60
2
✓
-
120
150
✓
✓
-
✓
✓
✓
Carlton Square
43
21. www.carlton.nl/square
120
70
6
✓
✓
122 120
200
-
✓
✓
✓
-
✓
148 2.000 2.500
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-
✓
-
✓
Claus Hotel & Event Center
54
28. www.courtyardamsterdamairport.nl
700
300 12
✓
✓
De Haven van Zandvoort
55
29. www.dehavenvanzandvoort.nl
350
100
2
✓
✓
-
250
700
De JansZalen
20
2. www.dejanszalen.nl
✓
✓
2
✓
✓
-
250
250
-
-
-
✓
✓
✓
De Lichtfabriek
44
22. www.lichtfabriek.nl
500
400
4
✓
✓
-
500
800
✓
✓
-
-
✓
✓
De Vishal
21
3. www.devishal.nl
60
-
1
✓
-
-
60
80
✓
✓
-
✓
-
✓
Doopsgezinde Kerk
22
4. www.vdgh.nl
350
80
5
✓
✓
-
80
350
✓
✓
-
✓
-
✓
Elout’s Kamer
23
5. x
-
12
-
✓
✓
-
12
-
-
-
-
✓
-
✓
Grand Café Brinkmann
24
6. www.grandcafebrinkmann.nl
100
80
3
✓
✓
-
160
300
✓
-
-
-
-
✓
Grand Café XO
25
7. www.xo-haarlem.nl
40
30
2
✓
✓
-
100
200
✓
✓
-
✓
-
✓
Grote of Sint-Bavokerk
26
8. www.bavo.nl
700
300
3
✓
✓
-
300 1.200
✓
✓
-
✓
-
✓
Hodshon Huis
27
9. www.bijzonderelocatiehuren.nl
150
60
4
✓
-
-
120
150
-
✓
✓
✓
-
✓
Hotel Café Restaurant Stempels
28
10. www.stempelsinhaarlem.nl
90
50
3
✓
✓
17
80
200
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Huis te Zaanen
45
23. www.huistezaanen.com
40
12
1
✓
✓
-
40
40
✓
✓
-
-
-
✓
Jopenkerk
29
11. www.jopenkerk.nl
40
25
2
✓
✓
-
100
150
✓
✓
-
✓
✓
✓
Landgoed Duin & Kruidberg
56
30. www.duin-kruidberg.nl
350
350 15
✓
✓
75
350
500
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Molen De Adriaan
30
12. www.molenadriaan.nl
40
25
1
✓
✓
-
40
80
✓
✓
-
-
-
✓
Museum Het Dolhuys
46
24. www.hetdolhuys.nl
80
50
5
✓
✓
-
65
80
✓
✓
-
-
-
✓
NH Zandvoort
57
31. www.nh-hotels.com
200
100 20
✓
✓
250
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Orangerie Elswout
58
32. www.orangerie-elswout.nl
175
75
2
✓
✓
213 200
-
500
500
✓
✓
-
✓
✓
✓
Pathé Haarlem
31
13. www.pathe.nl/haarlem
✓
-
8
✓
✓
-
800
800
-
-
✓
✓
✓
✓
Patronaat
32
14. www.patronaat.nl
300
150
4
✓
✓
-
500 1.000
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Philharmonie
33
15. www.theater-haarlem.nl
1.250 350
8
✓
✓
-
1.200 1.850
-
-
✓
✓
-
✓
Seinwezen
47
25. www.seinwezen.nl
80
120
8
✓
✓
-
120
✓
-
✓
✓
✓
SnowPlanet
59
33. www.snowplanet.nl
200
100
5
✓
✓
-
1.500 2.000
✓
✓
-
✓
✓
✓
Stadsschouwburg Haarlem
34
16. www.theater-haarlem.nl
600
40
2
✓
✓
-
450
450
-
-
✓
✓
-
✓
Studio Helmbreker
35
17. www.studiohelmbreker.nl
40
48
2
✓
✓
-
60
80
-
-
-
-
-
✓
Teylers Museum
36
18. www.teylersmuseum.eu
150
-
4
✓
✓
-
75
250
✓
-
✓
✓
-
✓
Van der Valk Hotel Haarlem
48
26. www.hotelhaarlem.nl
400
300 13
✓
✓
315 500
600
-
✓
✓
✓
✓
✓
Villa Westend
60
34. www.villa-westend.nl
200
80
2
✓
✓
-
250
500
✓
✓
-
✓
✓
-
Wijnkoperij Okhuysen
37
19. www.okhuysen.nl
40
26
1
✓
✓
-
30
60
-
✓
-
-
-
✓
ZAAMEN
38
20. www.zaamen.nl
100
32
8
✓
✓
-
60
120
-
-
-
-
-
✓
150
-
71
72
Colofon | Colophon
Colofon | Colophon
Productie en redactie | Production and editing
Haarlem Marketing | haarlem.nl
+31 (0)23 - 571 22 62 | info@haarlemmarketing.nl
VVV Haarlem is onderdeel van Haarlem Marketing
Ontwerp en vormgeving | Design and layout
Studio Naskin | naskin.nl
Fotografie | Photography
Algemene fotografie:
- Hans Guldemond | hansguldemond.nl
- Dasha Elfring | dasha.nl
- Arnold Bartman | fotoarnoldbartman.nl
- Stockfotografie
Fotografie cover:
- Ton Constandse
Locatiefotografie:
- Via de desbetreffende locatie
Vertaling | Translation
Fundalingua | fundalingua.com
Drukwerk | Print
Njoy Media | njoymedia.nl
(Wijzigingen voorbehouden, maart 2014)
(Changes with reservation, March 2014)
73
74
W W W. H A A R L E M . N L
Download