Wetenschapsroute

advertisement
carel stolker
Rector Magnificus & Voorzitter College van
Bestuur Universiteit Leiden
Rector Magnificus and President of Leiden
University
Lengte / Length: : 5,3 km
Duur zonder stops / Excluding stops,
this walk will take: 70 minutes.
Wetenschapsroute
Top 5 Wetenschappelijk Carel stolker
I. Kamerlingh Onnesgebouw
Broedplaats van Nobelprijzen.
II. Het huis van Thorbecke
Waar Thorbecke de Nederlandse
Grondwet ontwierp.
III. Het huis van Professor Cleveringa
Onder meer bekend van zijn protestrede
van 26 november 1940.
IV. H
et Poortgebouw
Waar Professor Jon van Rood, mede oprichter
van Eurotransplant, zijn baanbrekende
onderzoek heeft verricht naar beenmergtransplantatie,
orgaantransplantaties en bloedtransfusies.
V. H
et Academiegebouw
Hart van de universiteit, plaats waar al dat
wetenschappelijke vernuft, met al die
studenten heeft gediscussierd en heeft
lesgegeven.
Kamerlingh Onnesgebouw
14
zien | see
U komt aan bij Leiden station of
u begint bij de 1. Stationsweg.
Loop rechtdoor en u vindt aan
uw linkerhand 2. Stadscafé van
der Werff en rechts Rijksmuseum
Volkenkunde. Sla rechtsaf en u
komt uiteindelijk bij 3. Molen de
Put. Deze dankt zijn naam aan
Jan Janzoon Put, die in 1619 een
molen op het bolwerk aan de Rijn
bouwde. Aan de overkant, in de
Weddesteeg, is Rembrandt van
Rijn geboren. Hier vindt u ook het
4. Rembrandtpark. Zodra u weer
terug loopt naar de Witte Singel
komt u bij de 5. Universiteitsbibliotheek. Aan het Rapenburg vindt u
het V. Academiegebouw. Dit is het
oudste gebouw van Universiteit
Leiden. In het Academiegebouw
zit tevens het 7. Academisch Historisch Museum. De AHM-collectie
toont objecten, foto's en documentatie over de geschiedenis van
de universiteit en het studentenleven. Via de Nonnensteeg loopt
u naar de 8. Sterrewacht. De
Sterrewacht is één van de oudste
sterrenwachten van Nederland
en bezit een schat aan informatie
over sterrenkunde. U vervolgt uw
route langs het Rapenburg waar
u 9. In Den Gapender Eter vindt.
Dit restaurant is gevestigd in een
historisch pand, waar begin vorige
eeuw een drogisterij onderdak
vond. Ga links richting de Steenschuur. Hier is het 10. Kamerlingh
Onnes Gebouw gevestigd. Dit is
de broedplaats van Nobelprijzen.
Tegenwoordig is de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid er gevestigd.
Loop langs het Van der Werfpark
en u komt bij het ll. Huis van
Thorbecke, waar hij de Nederlandse Grondwet ontwierp. Bij 12.
Raamsteeg 2 kunt u maandelijks
terecht voor evenementen op het
raakvlak van kunst en wetenschap. Na dit rondje kunt u even
ontspannen in het 13. Van der
Werfpark. Steek de Nieuwe Rijn
over. In de Beschuitsteeg vindt u
het 14. Leiden American Pilgrim
Museum. Dit museum vertelt het
verhaal van de oprichters van New
www.leiden.nl | @ONTDEKLEiDEN
15
Pilgrim archive
Sterrewacht
Science route
England, de Pilgrims. Steek het water
weer over en u komt uit bij restaurant
15. City Hall. Langs de mooie plekken
bij de Vismarkt en Aalmarkt loopt u over
de brug naar
16. Fratelli, een Italiaans restaurant aan
de Lange Mare. Wanneer u links afslaat,
komt u bij 17. Museum Boerhaave, het
Rijksmuseum voor de Geschiedenis van
de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde. De collecties weerspiegelen
ruim vierhonderd jaar Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. U sluit de route
af bij de 18. Beestenmarkt. Ook staat
Leiden bekend om het Bio Science Park
en het LUMC. Leiden Bio Science Park
is het grootste life sciences cluster in
Nederland en behoort tot de top vijf
van meest succesvolle science parks
in Europa. Het LUMC is een modern
universitair medisch centrum voor
onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg
met een hoog kwaliteitsprofiel en een
sterke wetenschappelijke oriëntatie.
You will arrive at Leiden station or
start the walk at the 1. Stationsweg. Walk straight ahead and you
will see on your left-hand side
2. Stadscafé van der Werff and to
your right the National Museum of
Ethnology. Turn right and you will
come to Leiden’s famous
3. Molen de Put. This windmill
gets its name from Jan Janzoon
Put, who built a mill on a bastion
on the Rijn in 1619. Rembrandt
van Rijn was born in the Weddesteeg, on the other side of the
water. This is also where you will
find the 4. Rembrandtpark. If you
walk back to the Witte Singel, you
will come to the
5. Universiteitsbibliotheek (University Library). Along the Rapenburg
you will find the V. Academiegebouw (Academy Building), the oldest building of Leiden University,
the first University to be founded
in the Netherlands. The Academy
Building is also home to the
7. Academisch Historisch Museum (Academic Historic Museum),
where you will find a collection of
objects, photos and documents on
the history of the University and
student life. You can walk through
the Keizerstraat to the
8. Sterrewacht (Leiden Observatory). This is one of the oldest
observatories in the Netherlands
and it houses a treasure chest of
information about astronomy. If
you continue along the Rapenburg, you will come to 9. In Den
Gapender Eter, a restaurant located
in a historic building that housed
a pharmacy at the start of the last
century. Turn to the left, in the direction of the Steenschuur, where
the 10. Kamerlingh Onnes Gebouw
is located, the breeding ground
for Nobel Prizes and the location
of the Faculty of Law of Leiden
University. If you walk through
the Van der Werf park, you will
come to the ll. Huis van Thorbecke,
City Hall
16
zien | see
www.leiden.nl | @ONTDEKLEiDEN
17
lll
Vl
1
Noordeinde
2
tekst
to an end at the 18. Beestenmarkt. Leiden is also famous for
the Bio Science Park and the
Leiden University Medical Center.
Leiden’s Bio Science Park is the
largest life sciences cluster in the
Netherlands and is among the
top five most successful science
parks in Europe. The LUMC is a
modern university medical centre
for research, teaching and patient
care; it has a high quality profile
and is strongly focused towards
scientific research.
18
Marktst
eeg
where he developed the Dutch
Constitution. 12. Raamsteeg
2 hosts monthly events at the
interface between art and science.
You can take the opportunity to
spend some time relaxing in the
13. Van der Werfpark. If you cross
the Nieuwe Rijn, you will come to
the Beschuitsteeg, where you will
find the 14. Leiden American Pilgrim Museum. This museum tells
the story of the founders of New
England, the Pilgrims. Cross the
water again and you will come to
the restaurant of the 15. City Hall.
Continue past the picturesque
Vismarkt and Aalmarkt and then
cross the bridge to 16. Fratelli,
an Italian restaurant at the Lange
Mare. Turn left and you will come
to the 17. Boerhaave Museum, the
National Museum for the History
of Science and Medicine. The
Museum’s collections reflect more
than four hundred years of Dutch
science history. This walk comes
3
Lan
ge
St.
17
Agn
ie
ten
stra
at
4
Boo
mm
arkt
16
Stadsgehoorzaal
V
15
7
14
5
9
10 l
13
8
12
ll
Museum Boerhaave
18
zien | see
www.leiden.nl | @ONTDEKLEiDEN
19
Download