Lill ys
äg e n
Länsi-portti
F a ll g ru
ge
n
sv
ä
m
ho
L ysar
are n tie
ss a
ma
48
49
nholm16
sv.
23
Ilv
23
Björ
14
an
s
Fo
rm
17
74
9
rl.v
ag
Ho
vsl
Drä 2
ng
1 st.
11
F
1
38
3
Älg
g r.
40
32
1
48
49
V uohisillantie
2
3
36
12
ie
20
iku
lku
t
Oh
r ov 1 4
äg
e
13 n
ren
rsa
a
Pie
ta
4
5
Åkerl.
Åkerviksv.
ankatu
Tu pa k
Hirve
n
13 tie Ä
lgvä
gen
10
Län 56
tine
55 n Lam
61
30
7
31
Fredsv.
30
17
48
2
G
3 etb
katu
11
niemen
6
Kask
i1
2
26
22
19
9
Östan
lidv.
26
20
Brunnsko
gsg.
5
14
9
ti e
ng
as
6
1
äg
en
nt v
.g.
2
Ha
rän
d
11
n
a ta
rgs
g
ksg
ba
Kä
1 llbe
To
1
Fö
ret
ag
arv
äg
en
Mä
llik
atu
tan
ga
Yri
ttä
jän
ti
2
att
rtm
Sva nd 3
grä
27
Mu
Mörviken
LUOTO
LARSMO
Motions
Klippholmen
r.
Villg
.
nm
hde
kila
Värk
Verk
viksgränd
g en
Spangarviken
d
©
©
Kokkola
©
Kokkola
Kokkola
KRUUNUPYY
KRONOBY
www.kronoby.fi
www.uusikarlepyy.fi
www.nykarleby.fi
©
e
inti
rsik
ssh
olm
inti
g
vä
a
rop
Skatagränd
Skatakuja
e
ntie
cka
rba
ste
tie
Vä
grenin
Aspe
tie
tie
ko
rk
Ki
n
ge
vä
äg
Ky
ov
rk
rm
tie
an
ck
ba
ss
Pö
g
väg
cka
sba
Pös
en
tie
©
sto
en
aväg
ra
äg
Falli
Finnenkuja
Pedersöre
n
ge
vä lotie
d
n a
ra P
av
back
Va
ck
gen
tie
rge n
La äge
v
ba
rvvä
en
äs
Nådjä
st
Lill
äi
nn
n
ge t i e
vä
ns m a
tio A s e
n
ata t u
tug n k a
s
en
am t v a
äg
Fr d u s
v
lo
E
jä tie
Ny lon
jä
Ny
en
Fi
Gästg
gränd ivarsKestikie
varinkj
Västgrän
Östgränd
d
Länsikuja Itäkuja
Finnesgränd
äg
nn
v
Kvarnbacksgr
sa
Myllymäenkj
Va
d
n
rä
asg
Flak ankuja
k
a
l
F
nd
rigrä
Bage monkuja
o
Leip
Pä
skola
koulu
n
ntie
Gummisgatan
Vaa
san
tie
ge
ävä
Skrufvilankatu
Pedersheim
Nygårdsgatan
vä
Äht
en
äs
Vasaväg
Skrufvilagatan
ie
gen
ä
ie
hot
evä
n
ge
Nådjärventie
© Pedersöre
500m
Ess
tn
nt
Sta
n
gs
vä
i
vägen
Ku
t
ok
en
aväg
Back katie
Bac
Äh
nj
n
ar
ga
nn
en
eå
ä
äv
ge
Sv
a
sh
Jau
äg
vägen
en
Be
tv
Svedjekulla
gränd
kuja
äg
en
ot
Esse kyrka
Ähtävän kirkko
Svedjekulla
Lobergsgränd
Ilvesvuorenkuja
Björk
väg
fos
ha
ä
av
en
t
s
nä
r
v
sik
lväg
Mjö
n
en
Eis
u
äg
ar
np
ie
ei
nt
St
vä
isu
triv
tie
d
tä
av
oll
p
ro
Sv
gen
n
Äh
Te
Idr.
tie
Su
Eu
än
ge
n
ge
ä
on
ki
e
sti
ten
us
rm
jo
Pu
on
ro
a
op
näis
e
nti
Ind
en
en
Eu
ränd
sikg j a
Sur
ku
sikin
Sur
en
Pän
Pu
rm
gr
äge
tie
Eu
väg
Stenbrännsvägen
Stenbrännintie
ei
kav
an
Sursik
näs
ckavä
us
bac
Va
n
ge
rvä tie
ga j a n
byg nta
Ny s r a k e
Uu
Ben
Kyrkba
M
vä
Eu
en
p
roo
skola
koulu
ESSE ÄHTÄVÄ
Ess
©
Su
tie
Pedersöre
Jossgårk
Kronoby
en
on
en
Skola Koulu
©
gen
rm
å
n
ge
©
© Nykarleby
svä
Pu
o
vä
Pu
Kronoby
Travbana
Ravirata
äg
n
rm
nn
Kronoby
se
olm
ge
Pu
brä
Ny
n
ge
Snickeri vä
Veistämön
Purmo kyrka
Purmon kirkko
gen
olmsvä
Prästh
lmintie
o
th
s
Prä
Es
en
vä
grens gen
Västerbackaväg
© Nykarleby
www.pedersore.fi
nd
lgrä uja
Tal äntyk
M
n
väge
acka ntie
Storb Isomäe
äg
1 000
Meters
Aspe
Nykarleby
©
Bennäs
Pännäinen
500m
söv
ssh
ovä
Sisbacka
Nybrännintie
©
PEDERSÖRE
ten
kv
rm
n
750
Ös
PURMO
ge
500
rsi
ovä
50
Va
Pu
mp
Larsmo
125
Su
Sta
Skala 1:15000
02
tie
UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY
in
aB
Storsandsund
t
ik
n
grä
©Pietarsaaren kaupungin mittausosasto,
lupa nro 8/11
rs
Kv
Ny
ar
n
äg en
tie
.
ldv
Kä
Su
väge
n
lhus
Sko
en
ist
A s pv
b v.
ä
nn
Klub
g
Hö
Pä
Koulu
gr.
ss
©Staden Jakobstads mätningsavdelning,
tillstånd nr 8/11
Kvarnbacksvägen
Myllymäentie
en
Skola
Mo
n
ge
vä
cka
ba
Spangarberget
Gunnila
gatan
.
kav
bac
Ny
Svedjenkuja
r.
n
ge
vä
er
m
kg
m
Ti
räs
äg
sv
nä
T
.
n
Be
g
svä
art
f
m
sO
Brändlandet
en
väg
jeri
Me
Nygårdinkatu
en
www.larsmo.fi
Svedjegränd
2
7
Kivilösvägen
17
11
t
Kan ors
11
1
28
Ahlströmsgata
n
21
18
Re
2
30
38
Kivilösvä
ge
30
2
2
gr
.
rs
vä
ge
n
Ka
nt
o
rde 1
v.
7
He
Kokkola
Vanha Kaatopaikka
Viklund
Kyrkvärdsvägen
Korpintie
Ko
43
36
6
14
12
.
ilö
v
a tu
P ieta0
ril an k
rks
123
rpv.
14
kaan
k.
17
Tallmog.
16
Mäntyka
1
5
n
27
47
an 46
tie
Kr å k
ho
lm
Ah
l st
röm
ink
9
5
Itä
in
en
2
146
131
134
120
Vaasa
ntie
e
©
71
et
led 2
8
56
iks
10
v äg
en
ntie
53
v
rk
Ve
18
Bagarn
30
Rettig Lämpö Oy
3
Vas
aväg
en
lma
9
Kirkkoväärtintie
3
Fiskars
ho
21
La 5
pp
n
PEDERSÖRE
1
32
21
Pirilöntie
en
Pirilöväg
34
Ruusulehdon
koulu
mat
sta6 i
Ta p
anin
tie
Rettig Värme Ab
3 ikskr.
v
2
Verk
10
äge
n
Rö
kv e
Joh.gr.
48
37
42 us
rk
ge n
11
e
. ti
ahd 4
kkil
e
57
11
Kuntopo
Verkviken
ntie
de
Lo
väg
8
pl.
se
s
Alholmsg.
Visa
sba 6
1
cken
ha
um
an
Loveret
1
2
4
r.
2
11
67
70
Grannabba
Ma
Lukas
g
1
Marku
sgr.
3
68
16 sväg e n
ol m
Ra
d
40
3
Alholmintie
21
24
8
6
4
2
istikko
1
otie
Oik
29
G
Pin
no
nä
24
sin
ka
tu
2
en
16
at
an
on
äs
g
8
Pi
nn
Ka
11
749
4
15
1
nt
2
Orie
11
ku
ja
kin
Nä
N äcke nsgr.
22
tu
i n u m me nka
ns
Lä
25
2
Ebba Brahen
pu
3
Tengströmsgatan
19
n
23
6
isv.
P av
1
ik
P av
26
25
Sj ö
v.
6
14
Me
ritie
7
Pu
12
a
67
ape l
lv.
nin
tie
m an
7
57
lms
g.
1
3
So
sh
2
2
u
2 Mark
34
2
Vär
alin
tie
a
15
Gäddviksvägen
Vä
1 ster
ma
T or p
n
äge
27
7
ränd
ullag
1
26
Solk
ullav
Solk
2
Bonäsgat28
an
21
19
65
1
.
Furust
2
1
tv
ä
13
Vis
ka
e
gonk
Aurin
1
miehent.
t.
ugu2s
n
lring
8
k st
17
So
1
4
1
11
B ac
12
erg s
väge
Va
un
us
ep
än
t.
a13 on
Mu14
13
1
Högb
9
9
2
n
äge
uv
K
tie 4
11
12
Reimari tie
osu
ntie
15
iksväg
en
S kutv
r
1
si-
ri
Aju
v.
Pe
r
12 m o
0
nk
aa
rre
7
ur
Uu
.
v.
are
ak
sm
gn
Va
Korkea
v uore
ntie
rg
4
dsv
.
22
29
L ai
1 d un
t.
1
Bisa
mv .
Uusitie
n t ie
gen
at
tm
ar
Sv
po
v
14
9
42
36
24
28
Equato
rn
15
18
Varvint
ie
äg
12
2
1
3
Rö
2
2
Sauk 1
ont.
10
Nyvägen
5
10
47
v.
Verkvi k1s4
4
22
e
v ä ge n
renti
otts
usaa
Karh
v.
are
5
en
1
16
10
23
Rajakiventie
.
9
ers v .
ndåk 12
B
vä eck
ge as
n in
-
6
4
18
18
33
ntie
2
e
2
Bäve
rv.
20
rev
aka
elm
Sad
21
7
li o
13
rm
He
26
1
2
e
anti
33-35
47
54 5
2
n
10
un
Svedenvägen
1
uh
Ra
Hultsv.
To
rpv
äg
en
51
29
nink.
Castre
5
2
2
1
13
30
illa
v
sv
en
llvik
Hä
66
9
7
ivägen
Industr
e
ohjanti
1
n
4
Itäran n a
14
Kiviaidantie
3
12
ns g.
Castre
11
10
1
nt.
nnaa
Itäku
13
12
22
ge
83
11
V.Norrskogsv.
ä
10 ndsv
u
s gr
86
4
21
99
0
10
Ström
95
27
22
1
26
104
Kalliotöyrynti e
åk et
st r
ds
ud
ar 12
K
tie
Östra Norrskogsvägen
39
22
k
Fis
17
j en
kä8r
15
stie
Venesatama
Gamla Avstjälpningsplatsen
n
ge
vä
de
Lo
d
s ta
ob
k
Ja
S tra
ntie 7
79
Pirilöntie
Ru
ll to
ba
ksg
rnv
Bjö
4
iki
nvi
Pe
lo
Pa
18
10
än
ssv
1
Båthamn
22
1
28
Peders
äg
2
u
olk
nap
Pin tigen
ns
Pe
8
9
1
12
9 1
Eko-p
e 1
nti 2
se
ek15
3
Kärp
änt.
10
1
19
Pedersvä
tie10
v
22
32
Kyrkostrand
Kirkkoranta
23
7
Purotie
bag.
jenab
sg.
arberg 6
15
Kaup
28
Sved
27
19
Käsit.k.
27
0
atan
10
Södr24a
2
91
92
3
7
21
1
14
4
.
19
35
34
23 11
31
7 tion
Sunja
ku2
9
6
18
34
g en
2
A-Bes. 11
A-Kats.
Permo
Träs
kvä
g
Svedjenabba
Kaskiniemi
3
Helanderinkatu
B
13
Lovä
10
18
38
Skärs 9
v äge
n
4
Savukatu
21
ie
.
nt
gsv
te
ber
äis
run
nn 36
Pä
rgint
nbe
Bru 40
44
1
llikon
Maaja
ku
2
Staffansnäs
Tapaninniemi
lä-Kivilösi ntie
Et e
n
7 are
dik
Pre nd 2
grä
33
e
väg
gen
8
4
35
36
1
7
66
Per mon tie
Honkatie
104
lin
vä
ge
n
5
Ige Kirkko
lk
Villa Sveden
2
Eko-p
33
4
e
Ejd
7
1
23
P
get
osstå10
Korsm
1
12
20
Hälle b
26
Dagh.
Päiväk.
Karhusaari
Uimaranta
3
5
11
9
7
Kaa rl o n kuja
Lammassaa
25
33
Ejdevä
Eko-p
Simstrand
tie
6
än
ge
n
Paasikalliontie
v.
gs
er
Kivilös
43
28
7494
2
1
v.
Antas
8
18
31
1
Pieta
rin
tie
Heik
elin
14 katu H
eike
lsg
d sg
n in
P eld1a2
50
svägen
47
4
Granndalsv.
1
Larsas gr.
23
11
gränd
Be rg 4
24
18
57
Abram
H
n
ovä
ge
n
Fårholme
Björnholmen
80
rm
os
v
29
Bä
c k väg.
5
115
ta
Peders
1
.
nsv
tor 2
ag
Dagh.
Päiväk.
7
12
7
Pe
en
gväg
tu
äylä
Itäv
29
e
änti
n
äge12
16
Fri dhem sv.
8
a Rin
Östr
Per
m
34
Sikören
Siikaluoto
13
anka
.
2
uu
Teollis
25
31
Tehta
k
kon
3
1
sent.
r ek
V a 18
itti
uonra
30
.
nk 12
Componenta
28
ntie
en
.
kev
tis
Ris
2
atu
nk
de
tan
1a
7
Jaa
9
66
21
b.
hu s
2
.
54
1
tie
an
n
70
en
50
39
Kannaksentie
10
as
k
18
örsvägen
pp
12
loc
Pietarsaari
n
s
nä
Va
7 melk
m
Ga
6 a r sv
.
22
kin
Päh
Kyrkostr.
skola
9
1
Ahlbäcks
Hemmet
24
54
55
2
Paimenentie Kap
lan
24 22
s
15
La
en
väg
näs
Ben
g
nnäsvä
Nya Be
väg.
tie
6
1-5
Sjungare
gränd
2
e
inti
es
nn
La 0
2
L an n
äslund
1
Optima
87
90
By
y
Myll
47
11
1
n ti
e
3
2
v.
ksa
suo
Ru6u
3
31
9
t
en
ev
a
Eko-p
11
pin
n
3
9
Lä
k.
bac
Käll
7
a
Spire
1
9
2
ntie
Pakari 2
L
äsv
19 iem
inn
ap 24
La
5
en
Kyrkviksväg
10
25
V
M.ungd.
gård
Kello
2
ägen
19
nabbv
Skarp 22
Birg
19
en
led
ter
Ös
tentie
15
ännäis
tan
Uusi P
ndsga
17
ostra14
Kyrk
u
9
kat 20
35
1
n
ansst
na
20
gd
n sm
an
tie
Un
kor
19 karin
tie
n
n
a
Kir k
3
Luk
dsi
gat
3
s
21
me
hu
S
s
n 20
Ti ng
ge
n
evä 22
ge
kar
37
svä 40
loc
ed
k. K
tajan
Sm50
nsoit
äsv. 37
igen
16
jeg.
45
2
Skolmästargr.
st
nkyrko
Socke
gen
O
llontie
tsope
30
11
n
sga1ta0
ksga
Fabri
1d apui.
Asem
b
Jako
1
2
1
15
Smed
atu
Pajak ersv.
48
a
ann ntie
rar
Ma
10
24
intie
Kolp
Eko-p
trädgård
en 2
sontie
Itälaak8
7
tu
Aspegrens
äg
idev
Dagh.
Östanlid
.gr.
Korsm
Sjukhus / Sairaala
1
3
Kouluka
.
Vä
str
a
F
22 årh 1
olm 5
sv
äg
en
2
1
P ir2
Mj
ölv 1
äg
en
2
Östermalm
Itänummi
12
Kyrka
Jungmansskola
.
21
tu
anka 4
sg
VR
Matkah.
2
Itälahdentie
Hälsovårdscentral / Terveyskeskus
tie
den
lah
jan
7
Po h
sgatan
Döbeln4
k.
Tehta
Ro
o
3
Folkhälsan
9
tu
ka 29 4
nin
3
Eko-p
3
4
2
9
9
23
Dagh.
Päiväk.
a
a
24
e
. k aarr2
15
MHSO / MTHA
17
5
3
Choraeuksenk.
1
Pietarinpuistikko
Ekovägen Kaikutie
16
ä
ärdsv
Lappfj
9
ersv.
Storåk
.
nk
åli
St
r.
in
19 beln
Dö
4
8
5
9
Kvarnb.g. Myllym.k.
Runebergsg. Runebergink.
Parentesen
5
26
m
Id
2
Raatim.haka
2
Sockenv.
Förs.hem
Seurak.koti
Past.kansli
Kirkkoh.vir.
13
7
Tobaksmag.
Tupakkamak.
elsbergsg.
Hi mm
Vattent.
3
Rosenlu
n ds
3
g.
2
1
lms
v . Masaholmant.
m
Id
1
1
dalsv
Östan
g.
ns
3
Museum
Museo
11
Pedersöre
Vän
43
Fisk.uddsst
a la
nie
m
ärdsv.
anfj
Ös t
koulu
21
n
18
19
g.
creutz
27
Adler8
9
12
19
ffsg.
Kulne
18
16
11
2
atu
9
10
StåEko-p
ssvängen
Itälän
22
35
25
v äge
7
.
lsg
6
P Eko-p
2
l ah
Syvä22
30
20
5
Choraeusg.
Isokatu
4
6
ink
2
n
Lä
23
Itänumm
e
4 Apot.
De Gaml.
11
Hem
Västerleden
Lappfjärden
Lapinneva
1
Björkbacka
Koivurinne
Opiskelija-asunnot 1
Pitä
j än
tie
5
lesHerkuv.
sk
31
Kråkholms-
24
katu
2
katu
Kauppiaank.
Puutarhakatu
Studiebostäder
5
15
2
dd
ru
ka
Fis
30
28
tkrå
5
18
gen
35
sg.
ä rd
9
Asematie
Rådmansg.
Jäähalli
9
nm.
k orve 4
25
r
Sva
v.
en k
ä
ksv
Jaakon
katu
Otto Malmink.
2
14
Herrholmink.
8
m
strö
5
ÅA/barnped.
lahd
otta
Nu
33
nvi
35
5
6
8
29
g
Ten
Mas
aho
51
33
32
ägsgatan
nkatu
Amerika
-
5
tu
nummika
Pohjois
Hämeen
1
2
9
7
22
Pedersesplanaden
E
A-
4
15
34
Järnv
gatan
Amerika
n
msgata
Norrmal
51
gatan
Jakobs
48
35
34
35
15
14
Otto Malmsg.
Storgatan
17
Herrholmsg.
18
Polis
Stationsv.
2
36
1
Hotel
Pingst1 kyrka
10
nd
Sa
g.
tte
Bo
24
atu
nk
tie
atu
Alholmink
12
3
katu
Kristiinan
1 .
ak
tam
Sa
r
k
pui s tik
Kela
Metod.k
3 Miss.
kyrka
Lukio
Etelän.
koulu
Dagh.
Päiväk.
63
s
Not vi k
38
ut a
Ra
atan
atan
g.
mn
Ha
Sc
Messukenttä
Ishall
g
iks
71 pv 58
Dju
41
1
k.2
Tavastg
Alholmsg
3
2
18
to
Vic
7
e v.
Missn8
39
4
Jugends.
15
Koulupuisto
Etelänummik.
14
Host.
6
.
Hell. 2
kirkko
Dagh.
Mässplan
Eko-p
3
1
41
40
n
hde
30
31
34
41
36
.
spl
r
31
13
Paul Hallvars gata
Mä
r
1 än
13
21
n
vä g e
9
1
a
aril
1
inkatu
Alholm 42
ee
Fo
Allegro
31
5
49
Ka
t.
as
49
n
31
ata
eg
Christin
26
32
rsisal.k.
15
ndsg. Pu
Segelsu
h
Bra
15
ba
Eb
11
sg
dell
For
Bibl.
Kirj.
3
8
nk.
Skolparken
Kanava-
13
.
ansg
Lagm
2
Lagmans
skola
1
20 Gymnasium
Centrum
Taxi
Salut.
4
P Kauppat. Info
Keskusta
Apot.
Museo
Museum
42
dan
No r
tu
Varikonka
6
52
53
sg.
rvik
Ka 18
15
un
ti
12
n
ntie2
n2
31
Hultintie
62
9
an
ågat
59
v.
ins
ers
And 2
an
min
lede
2
ge
rvä
16
Taljasepä
2
JNT Dagh. JEV/PEL 1
Hotel Päiväk.
o
9
OptiPark
La
©
espl.
3
katu
n
Skolgata
Peräm
iehen
k.
Apot.
.
18
London
g.
Lontoo
Dufva
Sven
2
2
13
katu
12
Host.
atan
makareg
42
nrik
Fä 6
Sv
Lotta
2
1
Laivurin-
Kirkk
o
Bapt.
kyrka
3
Oxhamns
skola
S
2
56
13
a
2
nha
rds
a
Ank
11
t an
äsga
Nyn
ie
iot
3
vä
T rane
8
en
väg
Kyrka
katu
5
ie
.
Optima
Lastenkuja
3
atu
Piisp
Stadsh.
Kaup.talo 5
Pel.
2
1
30
Vet.
8
Mariank
Trädgårdsgatan
Maapohjahalli
lä
äy
s iv
e
uronti
35
Kalap
ägen
äcksv 24
9
tie
Viklon
12
ge
n
Fiskeb
Ku
intie
ov
29
59
3
tie
21
20
die-
50
40
60
2
alm
term sgatan
Ös
26
rs g
Munte
2
Eko-p
30
1
Eko-p
5
Campus
Södermalmsg.
33
Jordbanehall
n
Ta 29
nhu
18 ant
31
n
eväge
Fogd 6
Ka
n
Kurje
18
väg
e
r sti
ge
n
j an
po
lku
21
31
Va
Gamla Bonäset
35
Tun
1
gr.
Lamm
2
r.
32
Björnviken
Otsolahti
Fårgr.
da
aa
ntie
54
9
t.
jan
laa 10
ah
hl
tie
Kedon
atie
llsrku
Moägen
v
sv. Baggholmen
38
saare
30
.K
arv
Va d
Tiir
Kalv4g
Vipägen
v
Rikets sal
Valtak.sali
1a
1
Oinaansaari
3
4
2
Kesk.urh.kenttä
22
nt.
Jääräniity 10
5
Kog4r.
Centr.idrottspl
Urheilutalo
23
n
sväge
Gärde 20
23
3
11
.
17
Bete
4
Länsinummen
koulu
Eko-p
Post
14
7
Viljelypalstat
59
an
44
2
gatan
SKATA
21
Block20
2
1
Runeberginsali
2
24
Rådhusgatan
Höt.C.
21 Heinät.K. P
Eko-p
Köpmansg.
21
Tennis Center
27
1
Tjurgr.
17
nkuja
Oinaa 12
53
2
Hildas-en
gränd
3
P
Ka- nal- P
Runebergssalen
g
n
Oinaa
Vinkelv
52
Allan
a
7 atu
ik
Vall
2
Allikuj
1
2
2
ers
väg
5
tie
irjurin
en K
reväg
a
v
ri
k
S
20
ägen
olmsv
Baggh
tu
inka
ven
sk e
s vä
23
en
2
Förs.stuga
3
Matteu
sgr.
ret
2
32
Fallet
vä g
yrkog
Styrmans
g.
16
Sib.
tfa
ek
Kn
3
11
S
gräkrivare
nd -
Bo 1
3 näs
. gr
.
Lo
32
5
23
tu
Lu
tsgatan
rf.
15
Adv.kyr
19
Saarika
23
atan
Skeppareg
22
4
3
dh
olm
sg
18
ka tu
man
alka 8
rjav
21
Länsinummi
5
svägen
Ch
rist
18
off
19
n
gata
mns 26
Oxha
aR
in g
7
ka
S
72
at
43
Norrmalmankatu
sgatan
Str en gbK erg
3
Idrottsgård
rin
pe
Ku m
Västermalm
4
intie
Voud
21
e
43
Bo
9
10
2
16
49
nov
äge
n
Han
sS
tzin
48
vägen
17
24
n ti
e
11
Kro
Pen
Fogde
Boberg
16
Ris
to
18
Dagh.
Päiväk.
35
st r
n
ktväge
Kne
24
13
nun
tie
Vä
30
63
Han
kat
u
9
23
4
3
Väster1
Eko-p
malmsto
rg
Pörke
näsin
katu
24
Bonäs
skola
sin
äg
nv
u
kat 22
een
de
uon
llin
ih
t
k.
Raa
2
a lmsbr.
2
3
10
1
r.
tn ä
29
31
39
31
ie
3
gen
g
Bovalla
19
8
12
30
t
gas
Ren
en
vä
Bovalla 6
Bonäs
Majaniemi
rm
Nål m a
Rauh.
3
Pohjoisnummi
otsi-
22
33
Gar-
Not-rpet
va
.
7
renk.
Luutavuo 2
atan
Biskopsg
Mariah.
Seur.keskus
Johannes-
Sku
De La
22 Dagh.
Päiväk.
17
tan
Mariaga
22
Minigolf
Eko-p
Past.kansli
7
rgsg.
16
u
kat
on
aks
53
åk. Lu
15
be
Kvast
18
23
Kirkkoh.vir
Förs.center
Stadstr.
Kaup.puut.
39
n
nti
Lä
10
42
p.
a
tkull
51
52
2
Gumbogränd
n
3
sväge2 Eko-p
rmalm
Borga
gsl.
ste
45
Pörke
näsga
tan
40
k
ru
10-4
34
ja
Länsiku
2
Vä
å
.
sv
18
11
34
n
1
35
16
rg
e
9-7
49
2
26
41
ata
husg
b
ck
Pursisalmen
koulu
25
Jacob´s
Kinderg.
kapellet
t.
hen 2
mie 1
eri
t
s ga
skog
Lind
51
Fä4
M
20a
gr.
Rådm2
3
29
Råd
57
Dju
atie
lsg
nla
ofia
15
20
KKC
Luutavuori
utav.raitti
.str
Kvastb
18
Odlingslotter
6 Eko-p 74
Ristikari n tie
Kvastberget
19
tan
Holmga
18
2
22
Eko-p
Västanpå
Läntelä a
Centralv.
11 n
aväge
tie
Nikul
en
bodav ä g 4
Be
12
ustie
Kesk
otie
Su
Dal
br.v
Mata
gsv.
Sk o
12
9
5
rkv
Du
29
13
g.
vä
7
7
atu
Vestersundi nk-1
2
2
Åkerv.
ko
Aurin
14
22
1
15
4-6
27
60
3
33
5
nvägen
13
nti
Sku
9
Parkkitie 2
9
6
ägen
mansv
Sjö
Pr
iki
18
26
11
16
29
kyrka
nt
Ra
ie
int
et 4
rv
Ko
e
15
Ju n g
st.
4 Jungfru
Kuntopolku
m
g
vä
ull
nti
v.
20
5
15
17
37
2
4
gen
svä
an
a
na
s
an
tsm
Bå
n
en
44
36
51
34
kun
ä ge
Bark v
15
53
41
en
26
el m
Sp
29b
29
.elm
Spränd
g
Mormon
Ga
v.
nd
u tk
Sk
Skutnäs
bönehus
Motionstig
22
H am
Br 33
igg
v.
.
sv
an
Sk
14
kal
Venesatama
Skutnäs
si
Län
1
15
Riih
i
Båthamn
43
tan
g a 50
äs
utn 6
Sk 5
35
Vestanlidvägen
64
13
25
Riihiti
e
12
gr
1
13
39
16
.
kullsv
35
t.
Mes
58
a
2
K
gatan
tersunds 11
VesEko-p
10
1
Kat.
kap.
Vestanl.g.
Länsik.t.
45
7
So
4
15
Eko-p
48
11
26
ah
fied
ng
Tiaine 2
21
la
Str 4
63
7
10
30
g
Var
ä
ar v
L är
ge n
Vattungen
Vesiniemi
ng sv.
ttu
Va 8
9
Kapp.t
Rep
slag
arb
Köy
ana
siku
n
ja
31
v.
2
11
Skolvägen
V:by
skola
rsv.
g
Västeråke
vä
ng
12
Ri
Västra
V:by
samlingshus
Eko-p
3
Samlin
gshusv
.
Skidstuga
Dagh.
Päiväk.
5
6
Kisorintie
Motionsstig-Skidspår
en
äg
e
dar
tbin
Nä
9
11 karev
Fi s
79
n
9
23
1
nv.
4
23
Språkb.skola
Kielik.koulu
3
.
21
13
keväg
krå 16
Nöt
25
Koirakoulutuskenttä
Korsgr.skvären
l
21
Hundskolningsplan
A-Katsastus
9
Tjasovna
e
Kittholma
91
86
v.
bärs
Tran
Hallo
n
kkatie
so
2
Kittholmen
33
5
14
Tsa
P
Vega
10
en
2
Grundet
äsintie
utn
Sk 96
40
Puolu
25
ärsv
.
13
Kuntopolku-latu
nha
102
51
Smultronv.
8
14
ge n
rali
40
Varvintie
41
62
3
trongr.
6
Hjor
2
Kiso 9
r
36 väge
Åker
b
Tändst.v.
Jacobstads
Wapen
H äll
väge
7
Va
en
sväg
kutnä 06
A-Besiktning
29
grundsvägen
Kors
Järvis.
talo
FantaSea Park
Uimaranta
8
Odo 3
nväg
en
1
Kaarilahti
Venesat.
Smörgrundet
10
Europa
A u st
en
Simstrand
Båthamn
103
1
16
läin
Silverhällan
l.
rs po
Ko stik.
Ri
t.
sen
15
29
Itälä
28
k.
kkrö
M ä r a t räs
8
Karviken
Fotbollspl.
Jalkapallok.
st.
36
Östanpå
Jalkapallokenttä
10
1
Et e
2
9
S
Blå
bär 5
sv.
43
.
gr
Pavis
2
rsv.
råke 10
Nor
Husdjursbegr.
Dep
Hotel
Vierassatama
12 kik.
k
Tu
9
en
äg
.
.
Östangr
Fotbollsplan
1
5
orn
Equa t
Gästhamn
r.
kg
oc
sv
arv
Tö
8
6
18
St
V
2 ödra
S
1
23
India Eko-p
n
ge
sv
ro
rn
s
2
Vesta
14
69
vä
Korsgrundet
Ristikari
1
11
39
Varvet
64
liiatie
vs
Kuntopolku-Latu
hdentie
Pohjanla
93
uv
Rummelgrundet
41
r
Va
m
en
Kotieläinhaut.
Verita
10
kkit.
v. Tu
9
Stock
g
ov ä
www.visitkokkola.fi
Lysarholma
Motionsstig-Skidspår
L ar s
h
33
rgsv
ä
11
29
Alheda
A
Alhe
da
Lysarholmen
Fallb.st.
Ab Japrotek Oy
Jäteved.puhd.
104
71
vikin
Products Oy Ab
Avl.ren.verk
74
äg
Itä-portti
K yrkstötsv
11
H äll
Outokumpu Stainless Tubular
Ö
2 sta
np
å
Östra porten
Kilogrundet
r
arvet
Ri v
Pietarsaaren tehtaat
e
tie
ällan
13
nti
b en
www.pietarsaari.fi
www.jakobstad.fi
20
Viljelypalstat
Jakobstads fabriker
9
en 55
12 äg
rgsvägen
v
Fallbe
Sk r ab
Engmansgrundet
KOKKOLA
KARLEBY
Hebenetta
Odlingslotter
UPM-Kymmene
41
Alholmsvägen
22
en
Stora Lysarholmen
Lilla Lysarholmen
83
43
13
PIETARSAARI
JAKOBSTAD
gen
n
10
9
m/s Mässkär
Stora Sandören
a rholmsvä
d sv
5
15
Västra porten
Ly
Runebergin tupa
6
500m
B
Fin
nä
sb
ac
ka
nti
e
www.7siltaa.com
www.7broar.com
Kokkola - Kruunupyy - Luoto - Pedersöre - Pietarsaari - Uusikaarlepyy
k l
Karleby - Kronoby - Larsmo - Pedersöre - Jakobstad - Nykarleby
© Maanmittauslaitos, lupa 563/MML/11.
004762
Bredkangan
OPASKARTTA BESÖKSKARTA TOURIST MAP
Sexsjö
7 Broars Skärgård rf - 7 Sillan Saaristo ry - 7 Bridge Archipelago r.a.
Kokkola - Karleby
Kauppatori - Salutorget
67100 Kokkola - Karleby
+358-(0)6-8289 402
Fax +358-(0)6-8310 306
Email [email protected]
http://www.visitkokkola.fi
____________________
Pietarsaari - Jakobstad
PL 22, PB
68501 Kruunupyy - Kronoby
+358-(0)6-8343 000
Fax +358-(0)6-8343 200
Email [email protected]
http://www.kronoby.fi
____________________
Luoto - Larsmo
Norra Larsmovägen 30,
68570 Luoto - Larsmo
+358-(0)6-7857 111
Fax +358-(0)6-7857 299
Email [email protected]
http://www.larsmo.fi
Kauppatori 1 Salutorget
68600 Pietarsaari - Jakobstad
358-(0)6-7231 796
Fax +358-(0)6-7235 132
Email [email protected]
[email protected]
http://www.pietarsaari.fi
http://www.jakobstad.fi
____________________
Rahkonen
Pedersöre
PL 1, PB
68911 Pännäinen - Bennäs
+358-(0)6-7850 111
Fax +358-(0)6-7290 547
Email [email protected]
http://www.pedersore.fi
____________________
Uusikarlepyy - Nykarleby
Lepplax
Kruunupyy - Kronoby
Vexala
Stubben
Socklot
Emet
Pörkenäs
Fäboda
Topeliuspuistikko 7 Topeliusesplanaden
66900 Uusikarlepyy - Nykarleby
+358 (0)6 7856 111
Fax +358-0)6-7856 199
Email [email protected]
http://www.uusikarlepyy.fi
http://www.nykarleby.fi
Seljes
Ådö
Mässkär
004762
Hästö
7 Sillan Saaristo käyttää UpCodea voidakseen tiedottaa enemmän kuin mitä karttoihin mahtuu. Kalastuskartassa on erityiset merkit paikallisten kalastusalueiden kohdalla ja kalastuskortit voi maksaa suoraan puhelimen kautta. Kannattaa siis ladata maksutta ohjelmatoiminto tätä varten osoitteesta http://www.upcode.
fi. Näin saat tietoa kalastuskortista, jokamiehen oikeuden säännöistä ja kalastusluvasta. Löydät laadukasta
palvelua tarjoavat yritykset kalastuksen ja urheilukalastuksen alalta sekä kalastus- ja luonto-oppaat. 7 Sillan
Saariston kuvaston voi myös ladata omalla UpCode-merkillä 004762.
Norppa
Alikylä
7 Broars Skärgård använder UpCode för att få ut mera information än det som ryms på kartorna. På fiskekartan finns specifika märken för olika lokala fiskeområden och man kan betala fiskekorten direkt via telefonen.
Det lönar sig alltså att kostnadsfritt ladda ner en programfunktion för detta via http://www.upcode.fi. Då kan
du få tillgång till information om fiskekort, regler om allemansrätten, fisketillstånd. Du hittar företagen som
ger kvalitativ service för fiske och sportfiske, fiske- och naturguider. 7 Broars Skärgårds katalog finns också
att ladda ner med sitt eget UpCode-märke 004762.
Lentoasema - Flygplats - Airport
The 7 Bridges Archipelago uses UpCode to enhance the information available on maps. On the fishing map,
there are specific markings for different local fishing grounds. Payments for fishing licences can be made by
telephone. It is worthwhile to download the free application at http://www.upcode.fi. You will then have access to information about fishing licences, rules, public access rights and permits. You will also find companies offering quality service for fishing and sport fishing, as well as fish and nature guides. Use the UpCode
004762 to download the 7 Bridges Archipelago catalogue.
Såka
Fagernäs
Hilli
Bosund
Köpmanholmen
Vierasvenesatama - Gästhamn - Guest harbour
Rautatieasema - Järnvägsstation - Railway station
Riippa
Golfkenttä - Golfbana - Golf course
Rödsö
Liikuntalaitos - Idrottsanläggning - Sports facility
Vaellusreitti - Vandringsled - Trail
Trullevi
Uimaranta - Badplats - Open air svimming
Kalastus - Fiske - Fishing
Asuntovaunualue - Husvagnsområde - Caravan site
Välivirre
Leirintäalue - Campingplats - Camping site
Majoitus - Inkvartering - Accommodation
Apteekki - Apotek - Pharmacy
Sairaala - Sjukhus - Hospital
Kirkko - Kyrka - Church
Alavirre
Nähtävyys - Sevärdhet - Tourist attraction
Matkailunevonta - Turistinformation - Tourist information
INFO 7 Sillan Saaristo - INFO 7 Broars Skärgård INFO 7 Bridges Archipelago
OPASKARTTA BESÖKSKARTA TOURIST MAP
Welcome to our lovely western coast!
A region abounding with everything you can imagine in way of
activities, events, services – both in winter and summer! A region characterized by the sea and islands, woods and lakes, open
landscape and horizon. You will find here a true balance between
town and countryside – all in one region! Experience the 7 Bridges
Archipelago in Nykarleby – Pedersöre– Jakobstad – Larsmo – Kronoby – Kokkola. Welcome to have an active stay in the 7 Bridges
Archipelago!
Välkommen till härliga västkusten!
Området som har allt du kan tänka dig av aktiviteter, evenemang
och en mångfald av service och tjänster, vinter som sommar!
Området präglas av hav och öar, skogar och sjöar, öppna landskap
och horisonter. Balansen mellan stad och landsbygd hittar du här
– allt i samma område! Upplev 7 Broars Skärgård i Nykarleby Pedersöre - Jakobstad - Larsmo - Kronoby – Karleby.
Välkommen på en aktiv semester till 7 Broars Skärgård!
Tervetuloa ihanalle länsirannikolle!
Alue, jolta löydät erilaisia harrastusmahdollisuuksia, tapahtumia ja
suuri määrä palveluja, niin kesäisin kuin talvisin! Aluetta leimaavat
meri ja saaret, metsät ja järvet, maisemat ja horisontit. Kaupungin
ja maaseudun välinen tasapaino löytyy täältä – kaikki samalta alueelta! Koe 7 Sillan Saaristo Uudessakaarlepyyssä – Pedersöressä
– Pietarsaaressa – Luodossa – Kruunupyyssä – Kokkolassa.
Tervetuloa aktiiviselle lomalle 7 Sillan Saaristoon!
Download

opaskartta besökskarta tourist map