disputationer / public defences etappseminarier / doctoral seminars

advertisement
CONTENTS: DISPUTATIONER / PUBLIC DEFENCES ETAPPSEMINARIER / DOCTORAL SEMINARS FAKULTETENS HÖGRE SEMINARIUM SEMINAR ON POSTDOC THE RESEARCH SCHOOL´S TWO DAY MEETING FÖRESLÄSNING MED GERT Z NORDSTRÖM LECTURE AND WORKSHOP WITH TRINH T MINH-­‐HA THE HABITATION SESSIONS DIGITAL 2015–2016 LECTURE WITH ELIZABETH GOULD SEMINARIUM OM KONSTNÄRLIG FORSKNING VID KUNGL MUSIKALISKA AKADEMIN SYMPOSIUM OM KONSTNÄRLIG FORSKNING OCH PRAKTISK KUNSKAP (SÖDERTÖRN) THE EMBASSY RECONSTRUCTED SCHULZ GOES KAFKA PhD POSITION AT MALMÖ HÖGSKOLA DFA POSITIONS AT KUVA ______________ ______________ DISPUTATIONER / PUBLIC DEFENCES THURSDAY 7th MARCH 13.00 Disputation / Public Defence: Sten Sandell, musikalisk gestaltning, HSM Opponent: Stefan Östersjö Location: Lindgrensalen, Högskolan för scen och musik, Artisten More information to follow PLANNED DATES: SATURDAY 13th APRIL 11.00 (CONCERT 11.00, PUBLIC DEFENCE 13.00) Disputation / Public Defence: Per Högberg, musikalisk gestaltning, HSM More information to follow FRIDAY 24th MAY Disputation / Public Defence: Fredrik Nyberg, litterär gestaltning, Akademin Valand More information to follow ________________________ ________________________ ETAPPSEMINARIER / DOCTORAL SEMINARS (to go to the texts in GUL: first log in to Medarbetarportalen, then klic on this link ) FRIDAY 18th JANUARY 10.00-­‐12.00 Slutseminarium/Final seminar: Marcus Jahnke, design Titel: Meaning in the Making. An Experimental Study on Conveying the Innovation Potential of Design Practice to Non-­‐designerly Companies. The text can be found in GUL in “Etappseminarier för doktorander”. Or contact Marcus at [email protected] Location: Glashuset, inner Court Yard of Valand The seminar will be held in English WEDNESDAY 13 FEBRUARY 10-­‐12 Slutseminarium/Final seminar: Marie-­‐Louise Hansson-­‐
Stenhammar, CUL, estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap (Research on Arts Education) Title: Att förstå lärandets process -­‐ lärande format som innovativa, gestaltande och reflekterande tankehandlingar Discussant: PhD Cecilia Wallerstedt, Assistent professor at Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, University of Gothenburg. Room C 302, HSM, Artisten The seminar will be held in Swedish THURSDAY 14 MARCH 13-­‐15 75% seminar: Tina Kullenberg, CUL, estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap (Research on Arts Education) Title: Signing and Singing Acts -­‐ Children in Teaching and Learning Dialogues Discussant: PhD Helen Melander, Assistent professor at Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala University Room C 302, HSM, Artisten The seminar will be held in Swedish THURSDAY 21 MARCH (time and room not yet decided) Slutseminarium/Final seminar before the licentiate defence: Annika Hellman, CUL, estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap (Research on Arts Education) Title: Visual Voices – makt, subjektskonstruktion och lärande som performance Discussant: PhD Bodil Axelsson, assistent professor at Tema Q (Tema Kultur och samhälle), Linköping University The seminar will be held in Swedish MONDAY 22 APRIL (time and room not yet decided) Slutseminarium/Final seminar: Carina Borgström-­‐Källén, CUL, estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap (Research on Arts Education) Title: Musik gör skillnad -­‐ genus, genre och kompetens i samspel Discussant: PhD Karin Johansson, postdoctoral research fellow, Lund University The seminar will be held in Swedish ________________________ ________________________ FAKULTETENS HÖGRE SEMINARIUM Välkomna till fakultetens högre seminarium våren 2013! I vår har seminariet som mål att granska, stödja och vara med och utveckla ansökningar om externa forskningsmedel – i ett första skede sådana som gäller stöd till konstnärlig forskning från Vetenskapsrådet. Men också andra ansökningar är välkomna. Vi kommer också att kunna diskutera planerade tidskriftsartiklar och forskningspresentationer som berör det konstnärliga området. Med sina många disputerade och sin höga forskningskompetens har konstnärliga fakulteten i Göteborg en unik chans att sätta avtryck i den konstnärliga forskningen nationellt och internationellt. Det högre seminariet kan bidra till ett förverkliga detta. Målgruppen är lärare och forskare vid konstnärliga fakulteten som själva söker medel för forskning eller som har tänkt sig att söka senare. Självfallet är doktorander välkomna, liksom lärare som arbetar med forskningsfrågor i sin undervisning. För att ett seminarium på vårt område verkligen ska bli bra behövs olika erfarenheter och insikter! Målsättningar: &#8211 Att stärka och utveckla ansökningar tvärkonstnärligt och tvärvetenskapligt; &#8211 Att göra våra utbildningar mer forskningsintensiva; &#8211 Att stärka externfinansieringen av våra verksamheter; &#8211 Att föra en diskussion om forskningens roller och den konstnärliga forskningens utveckling. Särskilt utsedda opponenter kommer att förbereda diskussionerna, tillsammans med seminarieledning och skribenter. Ordförande för seminariet är dekanus Ingrid Elam. Ansökningsspecialister från GU:s Forsknings-­‐ och innovationsservice kommer att delta. Två till tre ansökningar / texter kommer att kunna avhandlas vid varje tillfälle. Seminarierna bereds av Ingrid Elam och forskningssekreterare Johan Öberg och vi kan utlova konstruktiva, spännande och inspirerande träffar redan nu i vår. För mer information och förslag till diskussionspunkter och projekt att avhandla, och om du vill vara med som opponent – kontakta [email protected] (0708 735978). För att vi ska kunna planera vill vi att du anmäler ditt deltagande till Johan Öberg senast till par dagar före varje seminarium. Tid: 21 februari 1500-­‐1800 21 mars 1500-­‐1800 23 maj 1500-­‐1800 Plats: Glashuset (Akademin Valands innegård, ingång från Chalmersgatan). Låt oss arbeta för fler starka forskningsansökningar från Konstnärliga fakulteten 2013! Ingrid Elam Dekanus ________________________ WEDNESDAY 13th FEBRUARY 13.00-­‐16.00 SEMINAR ON POSTDOC (Research School half day, including lunch 12.00-­‐13.00 for doctoral students and supervisors) Seminar on Postdoc with Otto von Busch, PhD in Design from HDK and professor at Konstfack, Rangnar Nilsson, Research Advisor at the University´s department of External Relations and Mick Wilson, prefekt at the Valand Academy. In addition to information about the calls that are available to search (VR's international postdoc and EU Marie Curie, among others) we will be able to hear about Otto’s experiences of postdoc in the US, and Mick will tell us about the UK and Ireland system. Location: Glashuset, entrance from Chalmersgatan 4 Enrol latest 1st of February to Anna Frisk ________________________ 7-­‐8 OCTOBER FORSKARSKOLANS INTERNAT / THE RESEARCH SCHOOL´S TWO DAY MEETING All doctoral students, supervisors, researchers and research co-­‐ordinators etc. are invited. Please reserve the dates! ________________________ TUESDAY 5th FEBRUARY 13.00-­‐15.00 FÖRESLÄSNING MED GERT Z NORDSTRÖM Fakultetskollegiet Konstarter och lärande anordnar en öppen föreläsning med Professor Gert Z Nordström: Riktningar inom svensk konst-­‐ och bildpedagogik sedan 1800-­‐
talet Plats: HDK -­‐ Högskolan för design och konsthantverk, Kristinelundsgatan 6-­‐8 i Göteborg. Läs mer här Gert Z Nordström är även hedersdoktor vid HDK, läs mer om honom här The seminar will be held in Swedish ________________________ 25-­‐27 APRIL: LECTURE AND WORKSHOP WITH TRINH T MINH-­‐HA The American-­‐Vietnamese researcher and filmmaker Trinh T Minh-­‐ha visits University of Gothenburg and the Center for Gender Studies (GIG – Centrum för genusforskning) during two days in April. Trinh T Minh-­‐ha will hold a public lecture and a workshop for researchers at the University of Gothenburg. The event is a collaboration between the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts, Faculty of Arts (Humanistiska fakulteten) and the Center for Gender Studies (GIG). ________________________ THURSDAY 7th FEBRUARY 14.00-­‐16.00 THE HABITATION SESSIONS A new date is decided for the first rescheduled Habitation Session: Thursday Feb 7th 1400-­‐1600. We meet outside Glashuset at Valand 1355 (Please let me know if you will attend -­‐ if we need to get additional chairs). Welcome! Henric Benesch Read more in attached pdf:s. ________________________ DIGITAL 2015–2016 In support of its focus on digital arts and culture the Nordic Culture Fund has earmarked DKK 3 million for The Nordic Culture Event of the Year, DIGITAL 2015–2016. If you have an inspired idea for a digital arts/culture project, with potential digital outreach throughout the Nordic region, you are eligible to apply for this DKK 3 million. APPLY FOR FUNDING FOR PRE-­‐PROJECTS NOW! Interested parties are invited to apply for pre-­‐project funding of up to DKK 30,000. The deadline for applic ations for pre-­‐projects is 2 April 2013. NB! Read the guidelines carefully before applying, outlined on the Fund´s website in English, Scandinavian and Finnish. Information on how to apply online is also available on the website. Read more here: www.nordiskkulturfond.org ________________________ THURSDAY 31st JANUARY 13-­‐15.00 LECTURE WITH ELIZABETH GOULD Performativity, Performance, and the Performative: Conversations on What a Body Can Be-­‐Come Elizabeth Gould serves as Associate Professor for the University of Toronto Faculty of Music, where she teaches philosophically based courses on music, gender, and sexuality. Deploying the body as a mode of signification, I take up Judith Butler’s concept of performativity in which gender is produced as an effect of reiteration of norms through a bodily performance invested with the performative force of “I am—“ a woman or a man, or perhaps more accurately, “This body is gendered—“ female or male. That bodies exceed these binaries (and the metanarratives on which they are based) is integral to poststructuralist feminist theories. What is not interrogated, Lana Wachowski (formerly Larry Wachowski) argues in her speech accepting the Human Rights Campaign Visibility Award, is “the pathology of a society that refuses to acknowledge the spectrum of gender in the exact same blind way they refuse to see a spectrum of race or sexuality.” At its extreme, this pathology of refusal is materialized on the bodies of increasing numbers of transgender women as murder, implicating our ethical responses. Mindful that “you do not know beforehand what a body or a mind can do, … the affects one is capable of” (Deleuze, 1988, 125), I enlist Rosi Braidotti’s poststructuralist ethics “concerned with human affectivity and passions as the motor of subjectivity” (2006, 13) to dialogically explore potentialities of concepts such as face(Gilles Deleuze, 1994) and becoming worldly (Donna Haraway, 2008). Kontaktpersoner: [email protected] och [email protected] Sal: B2 214, Pedagogen (B-­‐huset) ________________________ FRIDAY 1st FEBRUARY 10.00-­‐16.00 SEMINARIUM OM KONSTNÄRLIG FORSKNING VID KUNGL MUSIKALISKA AKADEMIN Att utveckla och kommunicera musikalisk kunskap: ett seminarium om konstnärlig forskning i musik I seminariet Att utveckla och kommunicera musikalisk kunskap vill vi inbjuda till en diskussion om några av fältets framtida utmaningar. Till dessa hör att arbeta för ett mer aktivt utbyte av kunskap forskare emellan och att flytta fokus från musikerns individuella kunskapsproduktion till fältets ackumulerade och delade kunskap. Relaterat till detta är frågan om musiklivets förhållande till konstnärlig forskning. Här kan frågor ställas om t.ex. hur resultat av konstnärlig forskning kan implementeras i musiklivet, vad samhället har för nytta av forskarutbildade musiker, men också hur forskande musikers kompetens ska kunna tas till vara inom högskolan. För program och deltagare, se bif pdf. Anmälan senast onsdagen den 30 januari 2013 till e-­‐post [email protected] Plats: Kungl. Musikaliska akademiens ledamotssal. Blasieholmstorg 8, Stockholm The seminar will be held in Swedish FRIDAY 8th MARCH 13.00-­‐16.30 AT SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA SYMPOSIUM OM KONSTNÄRLIG FORSKNING OCH PRAKTISK KUNSKAP Vad gör teorierna med praktiken och praktiken med teorierna? -­‐ Ett symposium om konstnärlig forskning och praktisk kunskap Välkommen på ett halvdagssymposium vid Södertörns högskola organiserat av Centrum för praktisk kunskap Tid: 8 mars 2013, kl 13.00 -­‐ 16.30. Lokal meddelas senare. Hur undersöker man en praktik som den konstnärliga? Hur ger man praktiken en egen plats bredvid teorin, och undviker att praktiken blir en stum tillämpning av det teoretiska? Hur finner man ett fruktbart samarbete mellan teori och praktik där teorin utvecklas i mötet med praktiken och nya sidor av praktiken blir synliga i den teoretiska belysningen? På Centrum för praktisk kunskap har vi under drygt 10 år specialiserat oss på att undersöka praktisk kunskap genom att utgå från praktikernas egna berättelser och undersöka dessa genom initierad teorianvändning. Tillsammans med inbjudna talare från några konstnärliga högskolor och övriga deltagare vill vi nu fördjupa undersökningen av relationen mellan teori och praktik i den konstnärliga forskningen. Inbjudna talare: Maria Lantz (Konstfack), Henrik Frisk (Kungliga musikhögskolan), Barbro Smeds/Ingela Josefson (Stockholms dramatiska högskola) Vi har även en panel bestående av verksamma inom konstnärlig forskning och utveckling från flera olika högskolor bestående av Maria Johansson, Sigrid Sandström, Andreas Nobel, Magnus Bärtås och Fia Fredricson Flodin. Symposiet är gratis och öppet för alla efter anmälan till Ida Söderlund, [email protected] Se mer i bifogade pdf Välkomna! Jonna Hjertström Lappalainen, post-­‐doc Centrum för praktisk kunskap, [email protected] och Jonna Bornemark, föreståndare Centrum för praktisk kunskap, [email protected] ________________________ THE EMBASSY RECONSTRUCTED The Embassy Reconstructed – a sonic investigation of the phenomenon: the Embassy as a space to project dreams, visions, values and the reality of our life-­‐world interpreted by six artists, with the support of a chamber music ensemble. Nordic Embassies 27.1 – 3.2., opening 27.1 at 5 pm. With Brandon LaBelle, Jacob Kirkegaard, Juliana Hodkinson, Liv Strand, Susanne Skog, Åsa Stjerna and KNM, Kammerensemble Neue Musik, Berlin. The Embassy Reconstructed is an arts-­‐based exploration of “the Embassy” as a phenomenon. initiated by the Swedish artist Åsa Stjerna (as well as doctoral student at HSM). Taking the contemporary arts’ expanded notion of space as its point of departure, six artists, whose artistic practices approach and address sound and spatiality from a vast range of perspectives, explore how sound as an artistic medium in its broadest form gives shape to, and interprets, an international, political space where highly current societal events are in constant negotiation. Read more in attached pdf. ________________________ SCHULZ GOES KAFKA Åsa Stjerna also participates with the audio image in the play "Schulz goes Kafka" by Agnetha Pleijel, directed by Marika Lagercrantz, at Stockholms stadsteater (until the end of February): http://www.stadsteatern.stockholm.se/index.asp?pjaser/schulz.asp&main ________________________ PhD POSITION AT MALMÖ HÖGSKOLA Announcement for a Doctoral student in Media and Communication Studies at the School of Arts and Communication (K3): http://www.mah.se/english/For-­‐Staff/Jobs/Doctoral-­‐student-­‐in-­‐Media-­‐and-­‐Communication-­‐Studies/ ________________________ DFA POSITIONS AT KUVA The Academy of Fine Arts admits 3-­‐5 new students to the Doctoral Programme for studies starting in autumn 2013. http://www.kuva.fi/en/studies/applying/admission-­‐for-­‐doctoral-­‐studies/ More about the DFA programme at KUVA: http://www.kuva.fi/en/research/doctoral-­‐studies/ ___________ ___________ ANNA FRISK Forskarutbildningshandläggare GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetskansliet Storgatan 43 Box 141, 405 30 Göteborg 031 786 40 42 031 786 1318 (fax) 070 339 53 80 (mobil) [email protected] www.konst.gu.se 
Download