Musik, scen, film & foto - Utbildning, Göteborgs universitet

advertisement
MUSIK, SCEN
FILM & foto
Drömmer du om en framtid som musikalartist,
skådespelare eller operasångare? Eller som komponist, musiker eller musiklärare? Vid Göteborgs universitet
samlas de konstnärliga utbildningarna inom musik och
scen under ett tak. Möten mellan genrer och nivåer
ger unika möjligheter till bredd och djup.
Vid Göteborgs universitet kan du även utbilda dig till
fotograf och filmskapare. Som fotograf kan du arbeta
såväl konstnärligt som i olika former av frilansuppdrag.
Programmen i filmisk gestaltning har utbildat många
professionella, oberoende filmskapare med unika
personliga filmspråk.
FRISTÅENDE KURSER
PROGRAM, AVANCERAD NIVÅ
• Film
• Konstnärligt magisterprogram i film med inriktning
mot curator för film och video
• Foto
• Etnologi
• Musik
• Konstnärligt magisterprogram i film med inriktning
mot filmiska processer
• Musikvetenskap
• K
onstnärligt magisterprogram i film med inriktning mot
offentlighet och entrenörskap
PROGRAM, GRUNDNIVÅ
• K
onstnärligt magisterprogram i musik med inriktning
kördirigering
• Konstnärligt kandidatprogram i fotografi
• Konstnärligt masterprogram i fotografi
• Konstnärligt kandidatprogram i musik,
inriktning improvisation
• Konstnärligt masterprogram i musikdramatik
• Konstnärligt kandidatprogram i musik,
inriktning klassisk
• Konstnärligt kandidatprogram i musik,
inriktning komposition
• Konstnärligt kandidatprogram i musik,
inriktning kyrkomusik
• Konstnärligt kandidatprogram i musik,
inriktning musik- och ljudproduktion
• Konstnärligt kandidatprogram i musik,
inriktning världsmusik
• Konstnärligt masterprogram i teater, inriktning
fördjupat skådespeleri
• M
FA Programme in Photography with a Specialization
in Archive
• Master of Fine Arts in Music with specialization
in Composition
• Master of Fine Arts in Music with specialization
in Improvisation Performance
• Master of Fine Arts in Music with specialization
in Interpretation Performance
• Konstnärligt kandidatprogram i musikal
• Master of Fine Arts in Music with specialization
in Music Theory
• Konstnärligt kandidatprogram i teater,
inriktning skådespeleri
• Master of Fine Arts in Music with specialization
in Organ and related keyboard instruments
• Master of Fine Arts in Music with specialization
in Symphonic Orchestra Performance
• M
FA Programme in Performing Arts with specialization in
Contemporay Performative Arts
165
Musik, scen, film & foto
kurser
Film
Avancerad nivå
Akademin Valand, Vasagatan 50, 031-786 0000
www.akademinvaland.gu.se
Interpretation for foreign students,
second cycle, 60 hp (IFFS2)
Hela kursutbudet inom film hittar du på
www.utbildning.gu.se.
foto
Akademin Valand, Vasagatan 50, 031-786 0000
www.akademinvaland.gu.se
Hela kursutbudet inom foto hittar du på
www.utbildning.gu.se.
Etnologi
Dans- och musiketnologi, 15 hp (ET2104)
För mer information om kursen, se intresseområdet
Kultur, religion & historia.
Musik
Förkunskapskrav: Approved bachelor’s degree in
music or equivalent is requiered.
Urval: The selection is based on the submitted
material in form of a CD recording (CD excerpts
from 3 or 4 pieces of music of your own choice,
various styles and genres) as well as a Letter of
Motivation. Ranking is done after the assessed
level of vocal/instrumental and artistic and musical
skills.The material shall be properly labeled with
name, date of birth and course code as well. Send
CD and a Letter of Motivation to International
Offic, Academy of Music and Drama, University
of Gothenburg, Box 210 SE 405 30 Göteborg,
Sweden NOTE: Materials will not be sent back and
materials sent in without the application through
universityadmissions.se or vice versa will not be
considered.
Start: HT14, 100 %, dag, 2014-09-01 – 2015-06-05
Anm-kod: GU-13750
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
Academy of Music and Drama, Artisten
Fågelsången 1, 031-786 0000,
www.hsm.gu.se
Musikvetenskap
Studievägledning
Audiovisualitetsteorier, 15 hp
(MV2111)
Maria Larsson, [email protected]
Ulf Sarner, [email protected]
Musik och medieteori, 7,5 hp
(MV2112)
Hela kursutbudet inom musik hittar du på
www.utbildning.gu.se.
För mer information om kurserna, se intresseområdet Kultur, religion & historia.
Grundnivå
Interpretation for foreign students, first cycle,
60 hp (IFFS1)
Förkunskapskrav: In addition to basic eligibility
for university studies, initiated studies at bachelor
level at other artistic education in music or equivalent is requiered.
Urval: The selection is based on the submitted
material in form of a CD recording (CD excerpts
from 3 or 4 pieces of music of your own choice,
various styles and genres) as well as a Letter of
Motivation. Ranking is done after the assessed
level of vocal/instrumental and artistic and musical
skills.The material shall be properly labeled with
name, date of birth and course code as well. Send
CD and a Letter of Motivation to International
Offic, Academy of Music and Drama, University
of Gothenburg, Box 210 E 405 30 Göteborg,
SwedenNOTE: Materials will not be sent back and
materials sent in without the application through
universityadmissions.se or vice versa will not be
considered.
Start: HT14, 100 %, dag, 2014-09-01 – 2015-06-05
Anm-kod: GU-13700
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
Se www.utbildning.gu.se för eventuella ändringar i utbudet. Där finns också längre programbeskrivningar.
166
PROGRAM
Musik, scen, film & foto
Konstnärligt kandidatprogram i
fotografi, 180 hp
Personlig profil (22,5 hp)
Inom ramen för utbildningens personliga profil ges möjlighet till fördjupning
eller breddning inom skilda områden genom fria val.
Akademin Valand, Vasagatan 50, www.akademinvaland.gu.se
Examen: Konstnärlig kandidatexamen
Studievägledning
Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier
krävs särskild behörighet i form av musikaliska färdigheter. Dessa kunskaper
och färdigheter prövas vid antagningsprov, vilka bildar grundval för urval
bland behöriga sökande.
Urval: Urvalet baseras på antagningsprov. Mer information om proven finner du på www.hsm.gu.se/Utbildning/antagning
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-19602
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
Camilla Alvhage, 031-786 5103, [email protected]
Vid Göteborgs universitet finns tre unika utbildningar i fotografi: en treårig
kandidatutbildning i fotografi samt två tvååriga masterutbildningar i fotografi
med inriktning mot fri konst respektive arkiv. Kandidatutbildningen i fotografi är lämplig för dig som vill arbeta som fotograf inom skilda områden,
såväl konstnärligt som i olika typer av frilansuppdrag. Utbildningen är på
grundläggande nivå med inriktning mot det egna bildskapandet. Studierna är
uppdelade terminsvis där praktiska och teoretiska moment varvas genom teori
och metod, kritikklass samt individuell handledning.
Fotografi utgör en av fyra enheter i nybildade Akademin Valand där även
Fri konst, Film och Litterär gestaltning ingår. Syftet är att skapa en dynamisk
tvärkonstnärlig miljö där vi utvecklar våra ämnen, bidrar till nyskapande
arbetsformer och öppnar för nya konstnärliga forskningsfält. Vår nya institution
gör det möjligt för dig som student att delta i kurser inom andra ämnen och
tekniker. Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen är i stora delar projektoch problembaserad och ges i form av föreläsningar, seminarier och individuell
handledning. Utbildningen avslutas med ett självständigt projektarbete där en
skriftlig del ingår. En stor del av kurslitteraturen är på engelska. Examinationen
är både muntlig och skriftlig. Antagning görs med utgångspunkt från bedömning av den sökandes fotografiskt gestaltande förmåga samt förståelse för den
fotografiska bildens konstnärliga, kulturella och politiska villkor.
Examen: Konstnärlig kandidatexamen
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet
Urval: Urvalet grundas på arbetsprover och intervjuer. Beslut om antagning
tas av prefekt på förslag från en särskild antagningskommitté som består av
lärare med representation av studenter. Information om våra arbetsprover
hittar du på www.akademinvaland.gu.se/utbildning.
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-19608
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Konstnärligt kandidatprogram i musik,
inriktning improvisation, 180 hp
Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000,
www.hsm.gu.se
Studievägledning
Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12
[email protected]
Konstnärligt kandidatprogram i musik ges med inriktning improvisation för
samtliga instrument. Utbildningen kan också utgöra grund för vidare studier
på masternivå.
Huvudämne (90 hp)
Fördjupade studier på huvudinstrumentet samt arbetet med att utveckla sitt
tonkonstnärskap står i centrum för utbildningen. Studenten har stor möjlighet
att påverka undervisningens inriktning. Även ensemblespel är en väsentlig del
av huvudämneskursen; att tillsammans med andra utveckla sin kommunikativa
förmåga och sitt musikaliska språk.
Musikalisk grundkurs (67,5 hp)
Teori inom improvisation med fokus på eget kompositionsarbete har en
framträdande plats inom utbildningen. I utbildningen ingår även kurser som
konstnärlig fördjupning, improvisationsmusikens historia, gehörslära, musik
och teknikverktyg samt den framtida yrkesrollen. Även ergonomi, musikaliskt
lärande samt etik och estetik berörs. Undervisningen sker delvis i projektform,
bland annat i form av turné där kunskap om och förvärvad erfarenhet av
improvisationsmusikerns arbetsmarknad får en framträdande roll.
Kurser som huvudsakligen behandlar miljö och hållbar utveckling, och där mer än
hälften av inslagen rör ekologisk, ekonomisk eller social hållbar utveckling.
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Konstnärligt kandidatprogram i musik,
inriktning klassisk, 180 hp
Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000,
www.hsm.gu.se
Studievägledning
Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12
[email protected]
Utbildningen ingår i det stora utbudet av program vid Högskolan för scen
och musik i huset Artisten som är en unik gränsöverskridande mötesplats av
utpräglad internationell karaktär. Som studerande blir du också en del av en
miljö där samspelet mellan gestaltning och reflektion är en självklar del av din
konstnärliga utbildning.
Undervisningen sker normalt på svenska men i delar av din utbildning möter
du engelska som undervisningsspråk. Vi utbildar instrumentalister för det allmänna musiklivet: orkestrar av olika slag, länsmusikensembler, frilansverksamhet med mera. Dina instrumentala studier och kammarmusiken har en framträdande plats i utbildningen. Utbildningen som leder till en konstnärlig kandidatexamen kan vidare utgöra grund för masterstudier inom Högskolan för
scen och musik eller andra musikutbildningar. För ytterligare och mer detaljerad information läs vidare på www.hsm.gu.se/Utbildning/Musikerutbildning/
klassisk-musiker-/
Examen: Konstnärlig kandidatexamen
Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier
krävs särskild behörighet i form av musikaliska färdigheter. Dessa kunskaper
och färdigheter prövas vid antagningsprov, vilka bildar grundval för urval
bland behöriga sökande.
Urval: Urvalet baseras på antagningsprov. Mer information om proven
finner du på www.hsm.gu.se/utbildning/antagning
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-19603
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Konstnärligt kandidatprogram i musik,
inriktning komposition, 180 hp
Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000,
www.hsm.gu.se
Studievägledning
Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12
[email protected]
Musikalisk komposition handlar, i dess mest grundläggande form, om att
medvetandegöra oss kring de specifika kontexter genom vilka ljud upplevs. Denna definition av komposition kan inkludera organiseringen av
ljud medhjälp av konventionella verktyg såsom kontrapunkt, harmonilära,
orkestrering och form, såväl som tekniska hjälpmedel i form av inspelat,
bearbetat och datoriserat ljud. Det kan också innebära att arbeta med ljud
Kurser som delvis behandlar miljö och hållbar utveckling, och där mindre än
hälften av inslagen rör ekologisk, ekonomisk eller social hållbar utveckling.
167
Musik, scen, film & foto
program
i kombination med bildkonst, såsom konceptuell, performance- och platsspecifik konst.HSM erbjuder dig som student tre inriktningar på kompositionsprogrammet: Instrumental komposition, Elektronisk komposition och
Ljudkonst. Programmet är upplagt så att alla studerar samtliga tre områden
men specialiserar sig inom ett av dem. En viktig miljö- och teknikförutsättning för genomförandet av detta är Lindbladstudion. Inom denna avdelning
befinner sig också kompositionsstudenternas egna rum med arbetsstationer
och i direkt närhet till ett flertal studios. Det internationella inslaget är
starkt liksom samarbetet med institutioner och grupper utanför högskolan.
Kompositionsutbildningen svarar också varje år för Sirénfestivalen.
Utbildningen syftar till att förbereda för den kommande verksamheten som
tonsättare, men kan också utgöra en grund för vidare studier på masternivå.
Exempel på kurser som ingår i programmet: Kompositionshandledning,
Analysseminarium, Kompositionsseminarium, Ljudets grammatik, Notation,
Ljudets teori, Interdisciplinära modeller, Musikalisk tid och berättande,
Kompositoriska modeller, Lyssningsmodus,Ljudsyntes och analys, Open Score,
Musikhistoria, Projektkurser och Självständigt arbete.
Examen: Konstnärlig kandidatexamen
Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier
krävs särskild behörighet i form av musikaliska färdigheter. Dessa kunskaper
och färdigheter prövas vid antagningsprover.
Urval: Du ska senast 15 januari 2014 lämna in minst tre (3) kompositioner
eller ljudkonstverk, noterade och/eller inspelade till Högskolan för scen och
musik. Ange här också vilken inriktning inom programmet du söker. Utifrån
det inkomna materialet gör juryn en första bedömning varefter ett antal
sökande kallas till intervju. Läs även på www.hsm.gu.se.
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-19604
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Konstnärligt kandidatprogram i musik,
inriktning kyrkomusik, 180 hp
Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000,
www.hsm.gu.se
Studievägledning
Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12
[email protected]
Kandidatprogrammet i musik med inriktning kyrkomusik, 180 högskolepoäng
har en lång och god tradition i Göteborg och här har många nu yrkesverksamma fått sin utbildning. I Göteborg finns en unik orgelpark som är tillgänglig
för studenterna vid HSM Högskolan för scen och musik. Orglarna finns såväl
i våra egna utmärkta lokaler som i flera olika kyrkor i centrala Göteborg, med
vilka vi har ett nära och fruktbart samarbete.
För att än bättre möta kraven på den framtida kyrkomusikern har vi skapat en
ny utbildning i samarbete med kyrkor och samfund. Yrkesrollen breddas och
förändras från att enbart ha varit inriktad på orgel och kör till att ge studenterna i kyrkomusik de redskap som behövs för att så väl som möjligt kunna fungera i sin framtida yrkesroll. Yrkesrollen som kyrkomusiker förändras snabbt
och vi vill på bästa sätt förena tradition och den alltmer breddade yrkesrollen
där många genrer och olika slags musik får plats. Samtidigt som krav och förväntningar förändras vill vi i utbildningen till den NYA KYRKOMUSIKERN
också ge förutsättningar för den enskilda studentens egna val och behov av
profilering. Vår nya utbildning förnyar bredd och djup.
GOArt-Göteborg Organ Art Center är en viktig del av verksamheten vid
Högskolan för Scen och Musik. Vi har ett mycket nära samarbete med de internationellt verksamma forskarna där. Genom deras rika verksamhet får studenterna i
Göteborg möta många av världens stora organister och orgelforskare redan under
sin utbildning. Utbildningen utgör grund för vidare studier på masternivå.
krävs särskild behörighet i form av musikaliska färdigheter. Dessa kunskaper
och färdigheter prövas vid antagningsprov, vilka bildar grundval för urval
bland behöriga sökande.
Urval: Urvalet baseras på antagningsprov. Mer information om proven
finner du på www.hsm.gu.se/Utbildning/antagning
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-19605
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Konstnärligt kandidatprogram i musik,
inriktning musik- och ljudproduktion,
180 hp
Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000,
www.hsm.gu.se
Studievägledning
Utbildningsexpeditionen 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12
[email protected]
I allt högre grad används tekniken i dag inte bara som ett verktyg för att
skapa musik och ljud. Studion blir i någon form mer av ett instrument än en
samling teknisk apparatur. Musikern och producenten Brian Eno är en av de
som uttrycker detta mycket tydligt: ”If you had a sign above every studio door
saying ’This Studio is a Musical Instrument’ it would make such a different
approach to recording”. Denna inställning, som vi instämmer i och vill förmedla ligger till grund för mycket inom utbildningen.
Utbildningen vänder sig till dig som har förutbildning och/eller erfarenhet
från musik- och ljudproduktion men som fokuserat vill utveckla dina tidigare
kunskaper.
Fokus ligger på det konstnärliga och tekniska lärandet, både vad gäller teori
och praktik. Utbildningen ska medverka till- och förbereda för en framtid
inom den nationella och internationella musik- och ljudbranschen genom
att vidareutveckla konstnärliga drivkrafter, tekniska kunskaper och personliga
uttryck. Genom att utbildningen lägger stor vikt vid kunskaper i entreprenörskap ges möjlighet att utveckla färdigheter att kunna lansera nya och kreativa
idéer i branschen.
En viktig miljö- och teknikförutsättning för genomförandet av detta, såväl
genom sitt högteknologiska som sitt konstnärliga innehåll, är Lindbladstudion.
Här genomförs både utbildning samt forskning inom ljudområdet. För ytterligare och mer detaljerad information läs vidare på www.hsm.gu.se/Utbildning/
musik--och-ljudproduktion.
Examen: Konstnärlig kandidatexamen
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet
Urval: Du ska senast 15 januari skicka in minst tre (3) ljudande musik/ljudproduktioner som du arbetat med. Arbetsproverna sänds till Högskolan för
scen och musiks webbsystem för digitala arbetsprover.
Till respektive produktion ska bifogas en skriftlig dokumentation med tydlig
beskrivning av hur ditt arbete utförts. Du väljer själv hur ingående du beskriver processen och ditt arbete. Inga genrebegränsningar finns. Endast kompletta ansökningar behandlas. Utifrån de inkomna arbetsproverna gör juryn
en första bedömning, varefter ett antal sökande kallas till intervju. Intervjuer
sker i vecka 9 på Högskolan för scen och musik.
OBS! Endast arbetsprov inskickade via HSMs webbsystem accepteras. Alltså
inga CDs, USB-minnen, mail, sprendit osv. Var noga med att i god tid
skicka in materialet för att undvika tekniska problem. Detta ansvar ligger
helt på dig som sökande.
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-19606
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Examen: Konstnärlig kandidatexamen
Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet till högskolestudier
Se www.utbildning.gu.se för eventuella ändringar i utbudet. Där finns också längre programbeskrivningar.
168
PROGRAM
Konstnärligt kandidatprogram i musik,
inriktning världsmusik, 180 hp
Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000,
www.hsm.gu.se
Studievägledning
Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12
[email protected]
Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning med inriktning
världsmusik. Musikerutbildning för musiker med bakgrund i folkmusik eller
icke västerländsk konstmusik (till exempel klassisk arabisk musik eller indisk
konstmusik). På världsmusikutbildningen i Göteborg får du frihet att utveckla
din egenart som musiker och möta musiktraditioner från många olika håll.
Samtidigt förbereds du för ett arbetsliv som frilansande musiker.
Huvudämne (90 hp)
Konstnärlig fördjupning på huvudinstrumentet i studentens huvudgenre står
i centrum med stor möjlighet för den studerande att påverka undervisningens
inriktning. Ensemblespel är en väsentlig del av programmet. I ensemblerna
uppstår möten mellan musiktraditioner och erfarenheter, vilket också utvecklar
det personliga musikaliska språket. Tonvikt läggs på kommunikation, interaktion och aktivt lyssnande, samt ensemblehantverket med dynamik, rytmik och
frasering. Examensarbetet (15 högskolepoäng) är integrerat med huvudämnet.
Undervisningen på huvudinstrumentet sker dels individuellt, dels i ensembleform.
Andra kurser (67,5 hp)
Musikteori, gehör och musikskapande har en framträdande roll och kopplas
praktiskt till ensemblespel men anpassas även individuellt efter studentens
förkunskaper. Begreppet världsmusik granskas kritiskt genom vetenskapliga
och konstnärliga infallsvinklar, och olika kulturers musikhistoria och musikkultur jämförs. Undervisningen sker delvis i projektform där kunskap om
och erfarenhet av frilansmusikerns arbetsmarknad har en framträdande roll. I
programmet ingår även kurser i ämnena ergonomi, den framtida yrkesrollen,
musikteknik, storband, musik och samhälle, musikalisk/scenisk kommunikation, och turnéprojekt.
Personlig profil (22,5 hp)
Inom ramen för utbildningens personliga profil ges möjlighet till fördjupning
eller breddning inom skilda ämnesområden.
Examen: Konstnärlig kandidatexamen
Förkunskapskrav: Förutom grändläggande behörighet till högskolestudier
krävs särskild behörighet i form av musikaliska färdigheter. Dessa kunskaper
och färdigheter prövas vid antagningsprov, vilka bildar grundval för urval
bland behöriga sökande.
Urval: Urvalet baseras på antagningsprov. Mer information om proven
finner du på www.hsm.gu.se/Utbildning/antagning/
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-19607
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Konstnärligt kandidatprogram i musikal,
180 hp
Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000,
www.hsm.gu.se
Studievägledning
Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12
[email protected]
Var beredd på svett, tårar och glädje. Musikalutbildningen på Högskolan för
scen och musik är för dig som bestämt dig för att satsa allt på att bli musikalartist. Högskolan för scen och musik i Göteborg är ensamma i Norden om
att erbjuda en utbildning där du som student under tre år drillas till att bli en
fullfjädrad musikalartist - samtidigt som du får en kandidatexamen. Denna
kan utgöra grund för vidare studier på masternivå. Som musikalartist arbetar
du med dig själv som ett verktyg för att gestalta roller och karaktärer. Ett kräKurser som huvudsakligen behandlar miljö och hållbar utveckling, och där mer än
hälften av inslagen rör ekologisk, ekonomisk eller social hållbar utveckling.
Musik, scen, film & foto
vande arbete - med sång, dans, skådespelarträning och 20-40 timmars schemalagd undervisning per vecka. Men till skillnad från andra utbildningar i samma
bransch får du också jobba kontinuerligt med att reflektera kring dig själv och
din yrkesroll. Du skriver processdagbok och samtalar i mindre grupper - allt
för att effektivisera ditt lärande, och hålla dig bättre samman som person.
Förmågan till självreflektion ger dig en större trygghet i din roll som artist, och
gör dig mindre utsatt i den bransch som väntar.
De teoretiska kurserna ger dig kunskaper i musikalens historia, en grundläggande orientering i svensk och utländsk musikdramatik samt kunskaper om
det svenska samhällets kulturpolitik och kulturliv. De två första åren får du
en stabil grund inom dans, sång och skådespeleri. Du lär dig att ta koreografi,
utveckla din dansteknik inom jazz och balett, och har regelbunden rörelseträning för din fysiska uppbyggnad tillsammans med en sjukgymnast. För att
utvecklas inom sången har du lektioner ihop med en pianist, slipas i stilkänsla
och genrebredd, vokal teknik och sånggestaltning. För att bli en bättre skådespelare arbetar du med scenisk gestaltning, textanalyser och genomgår övningar för att hitta fram till olika karaktärer.
Under hela utbildningen gör klassen kontinuerligt framträdanden för publik i
olika musikalprojekt. Tredje året går studenterna ut på en termins praktik och
deltar i en produktion på en professionell teater i Sverige eller utomlands. Sista
terminen gör hela klassen en examensproduktion - en musikal som sätts upp
på skolans teater med extern regissör, koreograf och musiker. Här sammanställs och examineras även studenternas självständiga kandidatarbeten.
Utbildningen samarbetar med musiker- och skådespelarutbildningen på
Artisten, men också med fristående teatrar, och tar ofta in spännande gästlärare från den internationella musikalbranschen. För dig som student finns
också många möjligheter till internationella utbyten. Vi utbildar artister för
anställning i musikalproduktioner samt närliggande teater- och musikdramatiska verksamheter.
Examen: Konstnärlig kandidatexamen i musikal
Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet i form av musikaliska och sceniska färdigheter. Dessa kunskaper och
färdigheter prövas vid antagningsprov.
Urval: Urval baseras på antagningsprov. Information om hur du anmäler
dig till antagningsproven, hur de går till och när de äger rum får du via
Högskolan för scen och musik: www.hsm.gu.se
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-19601
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Konstnärligt kandidatprogram i teater,
inriktning skådespeleri, 180 hp
Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000,
www.hsm.gu.se
Studievägledning
Utbildningsexpeditionen 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12
[email protected]
Skådespelarutbildningen på Högskolan för scen och musik utbildar
skådespelare för teater, film, TV och radio. Vår utbildning är yrkesinriktad
och omfattar tre års heltidsstudier (180 högskolepoäng), vilka leder fram till
kandidatexamen i teater, inriktning skådespeleri. Utbildningen kan utgöra
grund för vidare studier på masternivå. Kärnan i utbildningen är den sceniska
gestaltningen där alla ämnen sammanstrålar till en helhet. Vi som arbetar
med utbildningen ser som vår främsta uppgift att utveckla professionella,
självständiga och kritiskt tänkande konstnärer med ett personligt scenspråk.
Utbildningens pedagogik bygger på att studenterna tar stort eget ansvar och
själva utgör drivkraften i den undervisning de tar del av. Utbildningsstart
höstterminen 2014, med sista ansökningsdatum 15 januari 2014.
Antagningsprov 1 och 2 sker under februari och mars 2014. För ytterligare
och mer detaljerad information läs vidare på www.hsm.gu.se/utbildning/
skadespelarutbildning/.
Kurser som delvis behandlar miljö och hållbar utveckling, och där mindre än
hälften av inslagen rör ekologisk, ekonomisk eller social hållbar utveckling.
169
Musik, scen, film & foto
program
Examen: Konstnärlig kandidatexamen
Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet i form av sceniska färdigheter. Dessa kunskaper och färdigheter prövas
vid antagningsprov.
Urval: Urval baseras på antagningsprov. Information om hur du anmäler
dig till antagningsproven, hur de går till och när de äger rum får du via
Högskolan för scen och musik: www.hsm.gu.se
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-19600
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Avancerad nivå
Konstnärligt magisterprogram i film
med inriktning mot curator för film
och video, 60 hp
Akademin Valand, Vasagatan 50, www.akademinvaland.gu.se
Studievägledning
Camilla Alvhage, 031-786 5103, [email protected]
Det konstnärliga magisterprogrammet i film - med inriktning mot curator för film
och video vänder sig till personer som arbetar med att tillgängliggöra bild-och filmkonsten och/eller det kulturella arvet. Studierna utgår ifrån ett forskande förhållningssätt och syftar till att fördjupa kunskaperna och förmågan att reflektera kring
frågeställningar om etik, estetik, struktur, visualisering, rumslig kontextualisering
och social intention i relation till kulturell utveckling och visuell kommunikation.
Studiernas mål är att vidga synen och utveckla nya visningsformer där video
och film kan presenteras och ses i det offentliga rummet Studierna fokuserar
även kring den entreprenöriella verksamheten som innebär att identifiera
möjligheter och skapa resurser för att genomföra sina idéer. Programmet har
en specifik inriktning mot film och video men breddar begreppet mot mer
generell visualisering och samhällsutveckling genom curering.
Magisterprogrammet är forskningsförberedande. Urval av sökande görs efter
bedömning av inlämnade arbetsprover. Vid behov genomförs intervjuer. Stor
vikt läggs vid förmåga att driva, kommunicera och genomföra en process. Stor
vikt läggs även vid förmågan att genomföra projekt såväl självständigt som i
grupp. Tidigare erfarenhet av curerande verksamhet är meriterande.
Examen: Konstnärlig magisterexamen
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för utbildning på avancerad
nivå, samt examen inom media, fri kont, film- eller konstteori om minst 180 hp
eller motsvarande dokumenterad erfarenhet av produktion av eller teori om
konst, film eller video.
Urval: Urval grundas på begärda ansökningshandlingar: cv/meritförteckning, den sökandes målsättning med utbildningen samt en projektpresentation. Utförligare information om ansökan finns på:
www.akademinvaland.gu.se/utbildning
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-13897
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Konstnärligt magisterprogram i film med
inriktning mot filmiska processer, 60 hp
Akademin Valand, Vasagatan 50, www.akademinvaland.gu.se
Studievägledning
Camilla Alvhage, 031-786 5103, [email protected]
Det konstnärliga magisterprogrammet i film - med inriktning mot filmiska
processer vänder sig till personer som arbetar med film-, bild-, ljud- eller
konstområdet och som vill utveckla och reflektera över sin egen och andra filmiska processer. Studierna utgår från den egna verksamheten och ska fördjupa
kunskaperna och förmågan att reflektera över den egna och andras processer
utifrån frågeställningar om förhållningssätt, etik, estetik, metod, struktur och
gestaltning, men också kring den entreprenöriella verksamheten, som innebär
att identifiera möjligheter och skapa resurser för att genomföra sina idéer.
Studierna består av obligatoriska kursmoment, grupphandledning i form av
filmiska samtal, seminarier och föreläsningar och med självstudier av det egna
formulerade projektet. Handledning och kurser ges av såväl skolans fasta lärare
som av gästande konstnärer, teoretiker och andra aktörer inom den konstnärliga och filmiska offentligheten.
Magisterprogrammet är forskarförberedande. Urval av sökande görs efter
bedömning av inlämnade arbetsprover. Vid behov genomförs intervjuer. Stor
vikt läggs vid den sökandes förmåga och intresse att kommunicera och analysera sin egen och andras filmiska processer såväl självständigt som i grupp.
Stor vikt läggs även vid den sökandes frågeställningar som kan komma vara
utgångspunkten för examensarbetet. Flera personer kan som grupp ansöka till
utbildningen med samma projekt. Utbildningsspråket är svenska men enstaka
föreläsningar kan komma att hållas på engelska.
Examen: Konstnärlig magisterexamen
Förkunskapskrav: Behörig till antagning är den som har konstnärlig examen inom film, fri konst eller fotografi om minst 180 hp, eller kvalifikationer
som kan bedömas likvärdiga.
Urval: Urval av sökande görs efter bedömning av inlämnade arbetsprover.
Vid behov genomförs intervjuer. Arbetsproverna består av en skriftlig presentation av ett eget filmprojekt som inbegriper viktiga frågeställningar som den
sökande vill undersöka, samt en skriftlig redogörelse för den egna målsättningen av utbildningen. Se mer info på vår hemsida, www.akademinvaland.
gu.se/utbildning.
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-13899
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Konstnärligt magisterprogram i film
med inriktning mot offentlighet och
entreprenörskap, 60 hp
Akademin Valand, Vasagatan 50, www.akademinvaland.gu.se
Studievägledning
Camilla Alvhage, 031-786 5103, [email protected]
Det konstnärliga magisterprogrammet i film - med inriktning mot offentlighet
och entreprenörskap vänder sig främst till personer som avslutat en högskoleutbildning inom det filmkonstnärliga området och är på väg att etablera
och utveckla sin verksamhet. Offentlighet och entreprenörskap behandlar de
sociala och ekonomiska delarna av filmiska verks tillkomst, finansiering och
visning, och hur den egna konstnärliga verksamheten, kan organiseras för att
kunna utveckla nya produktionsformer.
Studierna utgår från den egna verksamheten och ska fördjupa kunskaperna i
filmskaparens entreprenöriella verksamhet, som kan definieras som förmågan
att identifiera möjligheter och skapa resurser för att genomföra idéer i den
offentliga miljön. Här ingår också studier i film- och kulturpolitik, hur sociala
medier kan användas samt metoder att använda film i lärandet. Centralt är
begreppen nätverks- och teamarbete, organisation, ekonomi, juridik, immaterialrätt, marknads-kommunikation, finansiering, arbetsrätt och ledarskap, men
också kunskaper om utvecklandet av nya yrkesroller såsom det curatoriska
inom bild och ljud. Studierna består av obligatoriska praktiska såväl som teoretiska kursmoment, grupphandledning i form av filmiska samtal, seminarier
och föreläsningar och med självstudier av det egna formulerade projektet.
Magisterprogrammet är forskningsförberedande. Urval av sökande görs efter
bedömning av inlämnade arbetsprover. Vid behov genomförs intervjuer. Stor
vikt läggs vid den sökandes förmåga och intresse att utveckla, kommunicera
och analysera sin egen och andras filmiska verksamhet, samt medverkande i
den filmiska offentligheten. Stor vikt läggs även vid den sökandes motivation
och den grundläggande frågeställningen som kan komma vara utgångspunkten
för examensarbetet. Utbildningsspråket är svenska men enstaka föreläsningar
kan komma att hållas på engelska.
Examen: Konstnärlig magisterexamen
Se www.utbildning.gu.se för eventuella ändringar i utbudet. Där finns också längre programbeskrivningar.
170
PROGRAM
Förkunskapskrav: Behörig till antagning är den som har konstnärlig examen inom film om minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande dokumenterad erfarenhet av konstnärlig verksamhet inom filmområdet.
Urval: Urval av sökande görs efter bedömning av inlämnade arbetsprover.
Vid behov genomförs intervjuer. Arbetsproverna består av en skriftlig presentation av ett pågående filmprojekt, idéer kring sin egen framtida verksamhet
som inbegriper viktiga frågeställningar som den sökande vill undersöka, samt
en skriftlig redogörelse för den egna målsättningen av utbildningen. Se mer
info på vår hemsida, www.akademinvaland.gu.se/utbildning.
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-13898
Musik, scen, film & foto
fiska arbete mot fri konst och utveckla det egna konstnärskapet.
Utbildningen är lämplig för dig som vill fördjupa och bredda dina kunskaper
inom fri konst. Den är även forskarförberedande och ger en bra grund för vidare
doktorandstudier på Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. En viktig
del av utbildningen är den utåtriktade verksamheten som syftar till att ge studenterna framtida professionella nätverk. Studenterna möter därför kontinuerligt
nationella och internationella konstnärer, kuratorer, pedagoger och forskare.
Examen: Konstnärlig masterexamen
Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000,
www.hsm.gu.se
Förkunskapskrav: Konstnärlig högskoleexamen inom ämnet fotografi om
minst 180 hp, annan relevant kandidatexamen eller väldokumenterad yrkeserfarenhet inom området fotografisk bild eller fotografisk teori, som bedöms likvärdig.
Urval: Urvalet grundas på arbetsprover och intervjuer. Beslut om antagning
tas av prefekt på förslag från en särskild antagningskommitté som består av
lärare med representation av studenter. Information om våra arbetsprover
hittar du på www.akademinvaland.gu.se/utbildning.
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-14298
Studievägledning
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12
[email protected]
Konstnärligt masterprogram i musikdramatik, 120 hp
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Konstnärligt magisterprogram i musik,
inriktning kördirigering, 60 hp
Konstnärligt magisterprogram i musik - inriktning kördirigering (60 hp) med
studietakt halvfart. Nu startar vi en magisterutbildning i kördirigering där
du får kunskaper och färdigheter i: - körtonbildning och körklang - dirigeringsteknik - instudering, interpretation och improvisation - körmetodik och
scenisk träning - repertoarkunskap med genrebredd.
Under mer än 25 år har vi haft en körpedagogisk kurs i Göteborg. Den byggs
nu om till en utbildning som ger en magisterexamen i kördirigering. Kör är en
av de största svenska folkrörelserna. Regelbundet sjunger cirka 600.000 personer i minst cirka 15.000 olika körer. Behovet av väl utbildade och kunniga
körledare och kördirigenter är alltså stort. Utbildningen förbereder dig som
student för uppdrag som kördirigent i första hand för det svenska körlivet.
Du får kunskaper och erfarenheter för att leda och inspirera människor i kör.
Du får träning i att leda körsång för alla åldrar och för olika sammanhang.
Barn- och ungdomskörsmetodik är en väsentlig del av utbildningen liksom
kunskaper och erfarenheter av körrepertoar från olika genrer och traditioner.
Körtonbildning och körklang är förstås en hörnsten i utbildningen. Som student blir du också en del av den breda verksamheten inom musik- och scenutbildningarna vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.
Nuvarande lärare är bland andra: Ingrid Brännström, Gunnar Eriksson, Anne
Johansson, Gunno Palmqvist och Jan Yngwe. Gästande lärare och dirigenter
kompletterar vår kunniga lärarkår. Du som har en konstnärlig kandidatexamen
eller motsvarande är varmt välkommen att lämna in din ansökan!
Dina kunskaper och färdigheter prövas genom antagningsprov.
Examen: Konstnärlig magisterexamen
Förkunskapskrav: Förutom avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen
krävs särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter.
Dessa kunskaper och färdigheter provas vid antagningsprov.
Urval: Urvalet baseras på arbetsprover. Mer information om proven finner
du på www.hsm.gu.se/Utbildning/antagning.
Start: HT14, 50 %, dag
Anm-kod: GU-13796
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Konstnärligt masterprogram i fotografi,
120 hp
Akademin Valand, Vasagatan 50, www.akademinvaland.gu.se
Studievägledning
Camilla Alvhage, 031-786 5103, [email protected]
I Masterprogrammet i Fotografi med inriktning mot fri konst står det egna
bildskapandet i centrum och vänder sig till dig som vill fördjupa ditt fotogra-
Kurser som huvudsakligen behandlar miljö och hållbar utveckling, och där mer än
hälften av inslagen rör ekologisk, ekonomisk eller social hållbar utveckling.
Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000,
www.hsm.gu.se
Studievägledning
Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12
[email protected]
Masterutbildningen i musikdramatik fördjupar kunskaper och färdigheter
inom de discipliner som krävs av en utövande operasångare/musikalartist.
Utbildningen erbjuder individuell coaching i såväl vokal som dramatisk och
fysisk gestaltning med syfte att utveckla kvaliteten och den egna originaliteten
som artist. Undervisningen anpassas efter individuella behov för att förädla
artistens unika egenskaper.
Med seminarier på avancerad nivå och djupdykningar i den musikdramatiska
litteraturen utökas studentens kunskapsbank. I seminarierna ges även möjlighet att reflektera kring och värdera sitt eget konstnärskap i relation till det
samtida kulturlivet. Studenten får verktyg för att utveckla sin självständighet
som artist genom ett kritiskt och kreativt förhållningssätt till sitt hantverk och
sin yrkesroll. För ytterligare och mer utförlig information läs vidare på
www.hsm.gu.se/Utbildning/masterutbildningar/musikdramatik/.
Examen: Konstnärlig masterexamen
Förkunskapskrav: För antagning krävs konstnärlig kandidatexamen eller
motsvarande om minst 180 hp från scenkonstnärlig högskola eller motsvarande.
Urval: Urvalet grundas på en skriftlig projektplan och en intervju.
Antagningsförfarandet kan också komma att omfatta ett antagningsprov som
bedömer dina sceniska och musikaliska färdigheter.
Beslut om antagning sker av Högskolerektor på förslag från antagningsnämnd.
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-13795
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Konstnärligt masterprogram i teater,
inriktning fördjupat skådespeleri, 120 hp
Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000,
www.hsm.gu.se
Studievägledning
Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12
[email protected]
Masterutbildningen i teater, fördjupat skådespeleri, vänder sig till dig som varit
yrkesverksam skådespelare några år och längtar efter att utforska något du hittills aldrig haft möjlighet att göra. Du söker till utbildningen med en personlig
Kurser som delvis behandlar miljö och hållbar utveckling, och där mindre än
hälften av inslagen rör ekologisk, ekonomisk eller social hållbar utveckling.
171
Musik, scen, film & foto
program
projektidé inom området scenisk gestaltning/skådespeleri. Utbildningen syftar
till att vidareutveckla ditt sceniska språk, dina konstnärliga drivkrafter och sceniska uttryck. Utbildningen är forskningsförberedande.
Masterutbildningen i teater, fördjupat skådespeleri, är en tvåårig utbildning på
heltid och består av fyra delar. Största delen i utbildningen är ett självständigt
reflekterande arbete (examensarbete) där du genomför ditt eget projekt utifrån
en specifik frågeställning/ undersökning. I arbetet med det egna projektet får
du stöd genom handledning och seminarier. Den andra delen utgörs av gemensamma kurser för masterstudenterna inom området teater, där viss undervisning
också sker i samarbete med masterutbildningen i musikdramatik och filmisk
gestaltning. Denna del består av fyra olika kurser som tar avstamp i skådespelarens identitet och yrkesroll: Skådespelaren och metodiskt arbete, Skådespelaren
och performance, Skådespelaren och film samt Skådespelaren och regi.
Den tredje delen består av kursen Den reflekterande praktikern. Här ingår
teoretiska och vetenskapliga förhållningssätt. Den fjärde delen är en valbar kurs.
Examen: Konstnärlig masterexamen
Förkunskapskrav: För antagning krävs konstnärlig kandidatexamen eller
motsvarande om minst 180 hp (3 års heltidsstudier) från en skådespelarutbildning på högskolenivå eller motsvarande. Dessutom krävs särskild behörighet i
form av inträdesprov, vilka bildar grundval för urval bland behöriga sökande.
Yrkeserfarenhet inom teater/skådespeleri är meriterande.
Urval: Urval baseras på antagningsprov. Information om hur du anmäler
dig till antagningsproven, hur de går till och när de äger rum får du via
Högskolan för scen och musik www.hsm.gu.se
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-13791
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
MFA Programme in Photography with a
Specialization in Archive, 120 hp
Akademin Valand, Vasagatan 50, www.akademinvaland.gu.se
Studievägledning
Camilla Alvhage, 031-786 5103, [email protected]
The Programme is aimed at students who are visual artists or visual arts archivists in Sweden or abroad, and also at students working with visual arts in
museums, collections or libraries. Students with qualifications in art history,
cultural studies, sociology or anthropology are also welcome to apply.
The Programme covers the theory and history of archives as well as different
methods, artistic and scientific, for creating collections and putting them in
order. Various examples of artistic works and approaches will be presented and
discussed. The archive in itself will constitute the point of departure and the
frame of reference for these discussions, as will examples of current archival
research.
The Programme is based on the students’ own work using archival materials.
Each examination project must unite creative and theoretical perspectives as
well as involving a public presentation in the form of an exhibition, a publication or some other suitable form of report. The Programme will prepare students to become researchers and for undertaking further postgraduate studies.
The photographic medium has played a significant role in the formation
of modern society. Photography has a broad and complex history, being
perhaps the most important form of visual representation in our times. The
Programme should be seen against this background. It should also be seen as
an opportunity to highlight and problematise more profoundly the influence
and position of photography in society.
Examen: Konstnärlig masterexamen
Förkunskapskrav: Degree of Bachelor of Fine Arts in Photography or Fine
Arts, or other relevant degree of at least 180 higher education credits (ECTS),
or relevant working experience.
Urval: An admission jury will assess applicants´ artistic abilities on the basis
of their submitted portfolios. Some applicants may be expected to be called
to an interview. The admission jury is not required to give rationale for their
decision to the applicants, and there is no appeal procedure.
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-14297
Master of Fine Arts in Music with
specialization in Composition, 120 hp
Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000,
www.hsm.gu.se
Studievägledning
Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12
[email protected]
The master education in Composition offers individual tuition and supervision, seminars, and possibilities for co-operation with art institutions,
professional ensembles and orchestras. You can apply with a background in
either instrumental- or electronic music or in sound art. The overarching
goal is to give you advanced artistic attainments in the main subject, skills,
experimental practice, and communication. A large number of performances,
exhibitions and concerts take place at the Academy in co-operation with fellow
students and professional musicians. SIREN - the Academy´s festival for new
music - plays a decisive role in the official concert programme. The Master´s
programme at the Academy of Music and Drama runs through two years at
advanced level. It aims at students who already have a Bachelor´s degree or
comparable knowledge on 180 higher education credits (three years studies
in higher education). The programme is given in English. Students who have
obtained the Master´s degree are eligible to apply for the PhD programme in
music performance or composition.
Basic courses: Literature and scientific method - Track seminars - Thesis project.
Examen: Masterexamen
Förkunskapskrav: Konstnärlig kandidatexamen
Urval: Selection of eligible applicants is based upon upon assessments of
submitted portfolios. All applicants are also requested to send in a Proposal
for Master independent project on minimum three (3) A4 pages: Title of
project, problem statement, method for artistic and/or scientific development/research, and references to related projects. The proposal should be
submitted not later than February 1. If you apply to more than one track
you are obliged to send in one proposal for each orientation. You apply at
www.universityadmissions.se but send the proposal and other material like
scores, CD and DVD directly to the Academy of Music and Drama, not
later than February 1. Please mark the envelope ”Master Composition”.
Address: Högskolan för scen och musik, Box 210, SE-405 30 Göteborg
If the jury find it necessary, interviews will be held at the Academy of Music
and Drama, and the applicants might be requested to come to Göteborg.
Anm-kod: GU-13797
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Master of Fine Arts in Music with
specialization in Improvisation
Performance, 120 hp
Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000,
www.hsm.gu.se
Studievägledning
Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12
[email protected]
Our aim is to inspire and develop your personal artistry as well as your aesthetics.
Your own dedicated work and your own conscious choices will be key factors. Your
own compositional work will also be focused upon in your studies. We embrace
open attitudes, curiousness, personal reflexion and creativity. We try, in all our
work, also to look behind musical styles and tradition. Our education programmes
within the improvised music field offer an international study enviroment, giving
Se www.utbildning.gu.se för eventuella ändringar i utbudet. Där finns också längre programbeskrivningar.
172
PROGRAM
the student good networkning possibilities and rich experiences. The final content
of the studies will be built atound the planned written thesis presented by the student. For further more detailed information please see www.hsm.gu.se.
Examen: Konstnärlig masterexamen
Förkunskapskrav: In addition to general entrance requirements, special
requirements apply that comprise musical skills. The knowledge and skills
required are assessed during an entrance test. A bachelor of arts in the fine or
applied arts, a professional qualification of at least 180 higher education credits, at least three years of approved full-time study in a programme for musicians or the equivalent. Students may be admitted to the programme without
having basic eligibility in the form of a degree.
Urval: Selection of eligible applicants is based upon entrance tests. All applicants are also requested to send in a Proposal for Master independent project
on minimum three A4 pages: Title of project, problem statement, method
for artistic and/or scientific development/research, and references to related
projects. The proposal should be submitted not later than February 1. If you
apply to more than one track you are obliged to send in one proposal for each
orientation. You apply at www.universityadmissions.se but send the proposal
and other material like scores, CD and DVD directly to the Academy of
Music and Drama. Auditions will be held at the Academy and you will be
requested to come to Göteborg after you have submitted your application. For
foreign students auditions can be presented on CD, DVD, mp3, or Audio
Cassettes and sent by post to The Academy of Music and Drama. More information about applications and entrance tests can be found at www.hsm.gu.se.
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-13799
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Master of Fine Arts in Music with
specialization in Interpretation
Performance, 120 hp
Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000,
www.hsm.gu.se
Studievägledning
Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12
[email protected]
Our aim is to inspire and develop your personal artistry as well as your aesthetics.
Your own dedicated work and your own conscious choices will be key factors. Your
own compositional work will also be focused upon in your studies. We embrace
open attitudes, curiousness, personal reflexion and creativity. We try, in all our
work, also to look behind musical styles and tradition. Our education programmes
within the improvised music field offer an international study enviroment, giving
the student good networkning possibilities and rich experiences. The final content
of the studies will be built atound the planned written thesis presented by the student. For further more detailed information please see www.hsm.gu.se.
Examen: Konstnärlig masterexamen
Förkunskapskrav: In addition to general entrance requirements, special
requirements apply that comprise musical skills. The knowledge and skills
required are assessed during an entrance test. A bachelor of arts in the fine or
applied arts, a professional qualification of at least 180 higher education credits, at least three years of approved full-time study in a programme for musicians or the equivalent. Students may be admitted to the programme without
having basic eligibility in the form of a degree.
Urval: Selection of eligible applicants is based upon entrance tests. All
applicants are also requested to send in a Proposal for Master independent
project on minimum three A4 pages: Title of project, problem statement,
method for artistic and/or scientific development/research, and references to
related projects. The proposal should be submitted not later than February
1. If you apply to more than one track you are obliged to send in one proposal for each orientation. You apply at www.universityadmissions.se but
send the proposal and other material like scores, CD and DVD directly to
the Academy of Music and Drama. Auditions will be held at the Academy
and you will be requested to come to Göteborg after you have submitted
Kurser som huvudsakligen behandlar miljö och hållbar utveckling, och där mer än
hälften av inslagen rör ekologisk, ekonomisk eller social hållbar utveckling.
Musik, scen, film & foto
your application. For foreign students auditions can be presented on CD,
DVD, mp3, or Audio Cassettes and sent by post to The Academy of Music
and Drama. More information about applications and entrance tests can be
found at www.hsm.gu.se.
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-13798
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Master of Fine Arts in Music with
specialization in Music Theory, 120 hp
Högskolan för scen och musik, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000,
www.hsm.gu.se
Studievägledning
Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12
[email protected]
By mounting the Theory track you will advance in the study of related literature, arts, aesthetics, and the history of ideas throughout Western music.
The programme aims at imparting an understanding of the relations between
music and philosophy in various societies. You will attain knowledge of musical works and related theories for their performance and also expand around
the principles for tonal and modal harmony combined with global and historical perspectives on rhythm.
The Master´s programme at the Academy of Music and Drama runs through
two years at advanced level. It aims at students who already have a Bachelor´s
degree or comparable knowledge on 180 higher education credits (three years
studies in higher education). The programme is given in English. Students
who have obtained the Master´s degree are eligible to apply for the PhD
programme in music performance or composition.
Basic courses: Literature and scientific method, Track seminars, Thesis project.
Examen: Masterexamen
Förkunskapskrav: Konstnärlig kandidatexamen
Urval: Selection of eligible applicants is based upon upon assessments of
submitted portfolios. All applicants are also requested to send in a Proposal for
Master independent project on minimum three (3) A4 pages: Title of project,
problem statement, method for artistic and/or scientific development/research,
and references to related projects. The proposal should be submitted not later
than February 1. If you apply to more than one track you are obliged to send
in one proposal for each orientation. You apply at www.universityadmissions.se
but send the proposal and other material like scores, CD and DVD directly to
the Academy of Music and Drama. Please mark the envelope ”Master Theory”.
Address: Högskolan för scen och musik, Box 210, SE-405 30 Göteborg. If
the jury find it necessary, interviews will be held at the Academy of Music and
Drama, and the applicants might be requested to come to Göteborg.
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-13792
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Master of Fine Arts in Music with specialization in Organ and related keyboard
instruments, 120 hp
Academy of Music and Drama, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000,
www.hsm.gu.se
Studievägledning
Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12
[email protected]
The Master of Fine Arts in Music in Organ and Related Keyboard Instruments
focuses on the organ as an instrument for solo repertoire, ensemble music, and
improvisation. It is organized in cooperation with the Göteborg Organ Art
Center (www.goart.gu.se). This program will give you a chance to continue
Kurser som delvis behandlar miljö och hållbar utveckling, och där mindre än
hälften av inslagen rör ekologisk, ekonomisk eller social hållbar utveckling.
173
Musik, scen, film & foto
program
your organ studies at an advanced level, integrated with studies of keyboard
instruments traditionally related to organ repertoire and improvisation, such
as: piano, fortepiano, harpsichord, harmonium, and clavichord.
Göteborg has an organ and keyboard landscape available to the students at the
Academy of Music and Drama that is without peer in Sweden and comparable
to the best organ landscapes in Europe. Many of these instruments are integrated into daily teaching and practicing for our students.
The Academy of Music and Drama offers great opportunities for ensemble
playing and improvisation. You will participate in the Göteborg International
Organ Academy which offers concerts, seminars, lectures and workshops by
the foremost artists and researchers in the field.
Examen: Konstnärlig masterexamen
Förkunskapskrav: Bachelor´s degree in music or comparable knowledge on
180 hec (three years studies in higher education).
Urval: Applicants are requested to send in a Proposal for Master on minimum
three A4 pages independent project: Title of project, problem statement, method for artistic and/or scientific research, and references to related projects.
Entrance examinations will be held at the Academy and you will be requested
to come after you have submitted your application. The audition consists
of 20 minutes of music of the applicant’s own choosing. The applicant can
choose to feature either intrepretation or improvisation skills, or both. A short
inteview will be held after the musical performance where the applicant should
be prepared to talk about his or her project. For foreign students auditions can
be presented on an attested copy of a CD, DVD, mp3 or Audio Cassettes and
sent by post to the Academy of Music and Drama.
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-13794
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Master of Fine Arts in Music with
specialization in Symphonic Orchestra
Performance, 120 hp
Academy of Music and Drama, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000,
www.hsm.gu.se
required are assessed during an entrance test. A bachelor of arts in the fine or
applied arts, a professional qualification of at least 180 higher education credits, at least three years of approved full-time study in a programme for musicians or the equivalent. Students may be admitted to the programme without
having basic eligibility in the form of a degree.
Urval: Selection of eligible applicants is based upon entrance tests.
Auditions will be held at the Academy and you will be requested to come
after you have submitted your application. More information about applications and entrance tests can be found at www.hsm.gu.se/english/education/
master-programmes/master-programme-in-orchestra-performance/application-information/
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-13793
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
MFA Programme in Performing Arts
with specialization in Contemporary
Performative Arts, 120 hp
Academy of Music and Drama, Artisten Fågelsången 1, 031-786 0000,
www.hsm.gu.se
Studievägledning
Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12
[email protected]
Examen: Konstnärlig masterexamen
Förkunskapskrav: För antagning krävs konstnärlig kandidatexamen eller
yrkesexamen om minst 180 hp, minst 3 års godkända studier på helfart inom
teater, scenkonst, dans, film, musik eller motsvarande, eller väldokumenterad
yrkeserfarenhet som motsvarar konstnärlig kandidatutbildning. Dessutom
krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Urval: Selection of eligible applicants is based upon entrance tests. More
information about applications and entrance tests can be found at the home
page of the Academy of Music and Drama: www.hsm.gu.se
Start: HT14, 100 %, dag
Anm-kod: GU-13790
Sista ansökningsdag: 2014-01-15
För längre programbeskrivning se utbildning.gu.se/program
Studievägledning
Utbildningsexpeditionen, 031-786 4020, mån, tis, tor 10-12
[email protected]
The Academy of Music and Drama (HSM) at the University of Gothenburg
in collaboration with Göteborgs Symfoniker (the National Orchestra of
Sweden) have launched a unique two-year Master’s Degree programme in
orchestra studies. The students accepted for the programme will make up an
entirely new orchestra, the University of Gothenburg Symphony Orchestra.
The orchestra forms the foundation for this Master’s Degree programme
aimed at top-ranking students from all over Europe.
This programme offers musicians a unique combination of highly focused
orchestral training, music coaching and a wealth of opportunities to perform
in concert. The main areas of focus are: Orchestral concert productions covering all periods from the Baroque, Classical and Romantic periods to music
of the late 20th century; Opera repertoire; Repertoire training; Interpretation;
Individual coaching; Chamber music; Master’s thesis.
The programme is based on collaboration between HSM, Göteborgs
Symfoniker, the Göteborg Opera and the Departments of Opera and
Composition at our Academy, in order to offer the basic repertoire of the professional orchestral musician. Upon completion of this full-time two-year programme the student will be awarded a Master’s Degree. The programme also
prepares students to apply for postgraduate positions with a view to doctoral
research. The programme will be taught in English.
Examen: Konstnärlig masterexamen
Förkunskapskrav: In addition to general entrance requirements, special
requirements apply that comprise musical skills. The knowledge and skills
Se www.utbildning.gu.se för eventuella ändringar i utbudet. Där finns också längre programbeskrivningar.
174
Download
Related flashcards

Fictional hunters

42 cards

Russian actresses

30 cards

Fictional professors

67 cards

Create Flashcards