Uploaded by sanneromeevveluw

Seksualiteit

advertisement
Preventief werken || Seksualiteit || Les 1
Belang van hulpverlening (cijfers)
-
11% van de bevolking > 16 jaar slachtoffer seksueel geweld.
Varierend van (online) aanhoren van seksueel getinte opmerkingen tot fysiek
seksueel geweld.
1% van de slachtoffers in huiselijke kring
Vrouwen werden dubbel zo vaak slachtoffer
Leervraag: Hoe blijf je professioneel als een cliënt je seksueel intimideert?
Seksuele socialisatie:
-
Jongens leren meer namen voor hun geslachtsdeel en die namen zijn neutraal of
positief, meisjes leren meer verhullende woorden of eufemismen.
De namen zijn agressiever en voor meisjes zijn de woorden liever en defensiever.
Jongens spelen meer zonder toezicht van ouders en hebben daardoor meer
experimenteerruimte dan meisjes.
Taal gebruik voor jongens is actief ‘hij neukt’ voor meisjes passief ‘zij wordt
genomen’.
Meisjes krijgen de boodschap mee op te passen
Jongens krijgen de boodschap dat ze het kunnen doen, hoogstens dat ze voorzichtig
moeten zijn.
De opvoeding is voor beiden heteroseksueel gericht.
Gevolgen van seksuele socialisatie:
-
Meisjes leren beter communiceren in een op een contact.
Minder bang voor intimiteit
Leren beter conflicten te vermijden
Minder gewend te concurreren
Jongens leren beter onderhandelen over conflicten
Een teamlid zijn en samenwerken en concurreren
Jongens hebben meer moeite met intieme relaties.
Seksuele ontwikkeling van 15-19 jaar
-
Fantasieen
Relaties
Seksueel gedrag
Genderidentiteit
Seksuele orientatie
Grensoverschrijdend gedrag
Seksuele gezondheid en risocio’s 15-19 jaar
-
Anticonceptie (Meeste wel)
Zwangerschap (Vaak ongepland)
SOA’s (Komt veel voor, wisselende partners)
Seksueel grensoverschrijdend gedrag (1 op de 10 meisjes, heeft hier last van gehad)
Seksuele problemen (Vaker geen zin, pijn bij seks)
Gesprek aangaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kies het goede moment.
Maak het kader duidelijk.
Benoem expliciet jouw beroepsgeheim.
Respecteer de grenzen van de cliënt.
Houd rekening met diversiteit.
Probeer te luisteren zonder oordeel.
Spreek de taal die past bij de cliënt.
Wees je bewust van je eigen grenzen.
Drie methoden
www.vlaggensysteem.nl om seksueel gedrag te duiden en te sturen (jongeren)
www.ikbenvanmij.nl hoe leer je jongeren respectvol met elkaar om te gaan als het gaat om
seksualiteit en intimiteit
RelatieWijs| Movisie om geweld door (ex) partners bespreekbaar te maken.
Vervolg en vragen
-
Wat heb je meegenomen uit de les vandaag?
Wat wil je nog ontwikkelen of neem je mee naar volgende keer?
Preventief werken || Seksualiteit || Les 2
Download