Uploaded by zanadenseje

Iterativ proces 2

advertisement
Konstruktion:
Når du arbejder med konstruktionen skal du omkring flere forskellige områder. Du skal derfor
udarbejde, på den første side som er i Kundeklubbens tilmeldings flow :



Kravspecifikation (hvad skal artefaktet kunne. Formuleringerne skal være
detaljerede og præcise (dog uden at være for teknisk))
 Løsningen skal være cloud-baseret.
 Kundeklubben skal have et enkelt interface
 Kundeklubben skal være flydende, og være kort og præcis
 Kundeklubben skal have navn, adresse, telefonnummer og e-mail som
nødvendige informationer.
 Link til hvad kundens informationer præcist skal bruges til.
Skitse (grov tegning)
Wireframe (mere stringent layout)
 https://wireframe.cc/ims7gE
Mockup (billeder og tekst tilføjes wireframe)
Argumentation og introspektion:
Saml op på din designproces og argumenter for, hvordan de valg, du har foretaget dig i de
forskellige faser i designprocessen, hænger sammen.
- Vi har vores værdier med os hele vejen igennem, da ALLSHOP skal og vil forblive
transparente med sine kunder. Det bygger på deres troværdighed, at de har et link på
oprettelsessiden, som viser alt hvad deres informationer bliver brugt til. Samt kan de
også se hvor sikkert de individuelt synes det er, og kan derefter vælge om de vil oprette
sig.
Fortæl hvad du har lært ved at deltage i en designproces, og hvad du eventuelt ville gøre,
næste gang du deltager i en sådan proces.
- Jeg har lært, at ens forarbejde i sidste ende passer ind i ens endelig arbejde. Jeg har her
f.eks. skrevet hvilke værdier der er vigtige, og vi kan så se i vores mockup, at det også er
med her.
- Jeg ville næste gang, måske gå mere i dybden med de forskellige underemner, og
komme med flere eksempler og begrundelser.
Her har jeg brugt gestaltlovene til at opbygge vores side, det kan vi se med første eksempel med
gestaltloven om lighed. Her har vi i hver boks hvor man skal udfylde sine informationer, valgt at
have samme form, og være sammenhængende.
Her har jeg også brugt gestaltloven om nærhed/gruppering, da vi har nogle forskellige felter, i en
bestemt rækkefølge, og dermed kan man samle det som en helhed som en gruppe.
Her har jeg brugt gestaltloven om symmetri og orden, da vi kan se felterne, er meget symmetriske,
og der er orden over det hele. Der er ikke noget på siden, der irriterer en grundet det er fro
”rodet”
Download