Uploaded by domagalski_michal

Konflikt-na-Kubie

advertisement
Kryzys kubański
Michał Domagalski
Czym jest kryzys
kubański?
Stan zagrożenia konfliktem między
dwoma supermocarstwami
dysponującymi bronią atomową ZSRR i USA, który miał miejsce w
dniach 15-28 października 1962 na
Kubie. Był spowodowany tajnym
rozmieszczeniem przez ZSRR na
Kubie pocisków balistycznych,
bezpośrednio zagrażających
terytorium USA. Wcześniej, na
przełomie lat 1959-1960 Stany
Zjednoczone rozmieściły rakietowe
pociski balistyczne na terytorium
Wielkiej Brytanii, Włoch i Turcji. Był
to największy kryzys w historii
powojennego świata.
Przebieg
W 1962 r. prezydent J. F. Kennedy
zarządził kontrolę wszystkich statków
płynących na Kubę i zażądał
usunięcia rakiet z terenu Kuby.
Radzieckie statki zatrzymały się na
granicy strefy wyznaczonej przez
USA, ale ZSRR twierdził, że rakiet na
Kubie nie ma i żądał przerwania
blokady. Oba kraje postawiły swe siły
jądrowe w stan pełnej gotowości.
Stany Zjednoczone zaczęły przygotowania do inwazji
na Kubę. Świat stanął w obliczu nuklearnego
konfliktu. Przywódca radziecki Nikita Chruszczow
zadecydował jednak o wycofaniu statków i usunięciu
rakiet z Kuby, w zamian za rezygnację USA z
interwencji w tym kraju oraz usunięcie z terenu Turcji
rakiet amerykańskiego średniego zasięgu. Zgodził się
także na inspekcję amerykańską podczas demontażu
wyrzutni. Eskalacja w czasie kubańskiego konfliktu
uświadomiła potrzebę zapewnienia w przyszłości
bezpośredniego kontaktu przywódców obu
nuklearnych supermocarstw, została wtedy
zainstalowana tzw. gorąca linia.
Skutki
konfliktu:
-Powstanie gorącej linii telefonicznej
Moskwa-Waszyngton
-Odejście od planu przekształcenia
Kuby w strategiczną bazę wojskową
-Wycofanie rakiet "Jupiter" z Turcji
Filmik
TRZYNAŚCIE DNI
Film Kevina Costnera, opowiadający o
kryzysie kubańskim
Jeś
li k
toś
chc
iałb
y
obe
jrze
ć, t
o li
nk
um
ieś
ciłe
mn
ac
zac
ie
Dziękuję za uwagę.
:3
Download