Uploaded by venijaf498

KU Leuven - 1a End level (vraag 2 leeg)

advertisement
08-06-2022 23:19
KU Leuven - 1a End level
Nederlands
NL
ENG
Twee kabels worden gebruikt om de overhangende giek op zijn plaats te houden
en de belasting W = 1.5 kN op te vangen.
De resulterende kracht wordt langs de giek geleid van punt A naar O. Stel x = 3
m en z = 2 m.
Part A
Bepaal de grootte van de resultante van de kracht.
F
=
R
Number
kN
Part B
Bepaal de grootte van de kracht FB .
F
=
B
Number
Hint
Penalty
Hint
0.0
kN
View Again
https://kuleuven.mobius.cloud/modules/unproctoredTest.QuestionSheet
1/1
Download