Uploaded by Szabó Balázs

MUE - FE - II - III.3

advertisement
Elektronikus mérések
Felkészítő az ellenőrzőre
Összeállította: Sz. B.
1.) Röviden egy példán keresztül magyarázd el hogyan mérünk egyenfeszültséget
oszcilloszkóppal!
Példa:
Magyarázat:
A bemenetre hozunk egy bizonyos értékű feszültséget(DC), így az oszcilloszkópon egy
egyenes vonal jelenik meg. Miután megjelent a vonal, megszámoljuk, hogy hány kocka
van az Y-tengelyen, ha ez megvan, akkor megnézzük, hogy hány V-ot ér egy kocka, és
ezt a kettőt összeszorozzuk, és kapunk egy bizonyos feszültséget.
2.) Röviden egy példán keresztül magyarázd el hogyan mérünk váltakozó feszültséget
oszcilloszkóppal!
Példa:
Magyarázat:
A bemenetre hozunk egy bizonyos értékű feszültséget(jelen esetben legyen szinuszos
váltakozó feszültség), így az oszcilloszkópon egy szinuszosan váltakozó feszültség
jelenik meg. Ezek után megszámoljuk, hogy hány kocka van fent-lent, és ezt összeadjuk.
Ezek után megnézzük, hogy hány V-ot ér egy kocka, és ezt a kettőt összeszorozzuk,
esetben ez lesz a pick to pick feszültség, vagy ahogy jelölni szokták, UPP feszültség lesz.
Ha ki szeretnénk számolni a maximális feszültséget, akkor a kapott feszültséget
elosztjuk kettővel, ha pedig ki szeretnénk számolni az effektív értéket, akkor az osztás
után kapott eredményt elosztjuk gyök kettővel. Ha nem szinuszos feszültségről van szó,
akkor csak a UPP feszültséget kell kiszámítani.
3. Röviden egy példán keresztül magyarázd el hogyan mérünk frekvenciát és periódust
oszcilloszkóppal!
Példa:
Magyarázat:
A bemenetre hozhatunk lényegében bármilyen impulzust(négyszög, háromszög,
szinusz), amelynek van egy meghatározott frekvenciája. A frekvenciát úgy mérjük, hogy
a képernyő X-tengelyét figyeljük, és megszámoljuk, hogy egy teljes periódus hány
kockát ér, ha ezt megszámoltuk, akkor megnézzük, hogy hány ms(milliszekundum)-ot
vagy us(mikroszekundum)-ot ér egy kocka. Ha ez megvan, akkor ezt a két értéket
összeszorozuk és megkajtuk a periódus időt. A frekvencia pedig a periódus idő
reciproka.
4. Röviden egy példán keresztül magyarázd el hogyan mérünk fáziskülönbséget
oszcilloszkóppal!
Példa:
Elektronikus mérések
Felkészítő az ellenőrzőre
Összeállította: Sz. B.
Magyarázat:
Ez csak akkor lehetséges, ha a két bemeneti jel azonos frekvenciájú. Az amplitúdótól
függetlenül bírjuk mérni a fáziskülönbséget a két jel között.
Download