Uploaded by Jakub Zolcinski

02. NUP 2X35 ŻÓŁCIŃSKI

advertisement
Dokumenty źródłowe
1. Strategic Foresight Analysis (SFA) 2017 (USA)
2. Global Strategic Trends (GBR)
3. Future Forces Operational Environment 2018 (USA)
4. The Future Conflict Operating Environment out to 2030 (GBR)
5. Joint Operating Environment 2035 (USA)
6. The Character of Warfare 2030 to 2050 (USA)
7. Future Operating Environment 2035 (FRA)
8. Operating Environment 2035 (SPA)
9. The Future Security Environment 2013-2014 (CAN)
fot. Cmorglas Scrabpbooker&Pundit
Zidentyfikowane trendy urbanistyczne
1. Tworzenie mega miast
2. Zwiększenie wysokości zabudowy miejskiej
3. Lokalizacja mega miast przy strategicznych korytarzach
komunikacyjnych oraz na terenach nadbrzeżnych.
4. Rozwój miast w idei SMART CITY
fot. Cmorglas Scrabpbooker&Pundit
Charakterystyka przyszłych działań na obszarze
zurbanizowanym oraz MEGA CITY
1. Przyszłe działania w obszarze mega miast i na terenach zurbanizowanych będą
wymagały ścisłej współpracy władz cywilnych, policji i wojska.
2. Wdrożenie jednolitego systemu wymiany informacji pomiędzy komponentami
prowadzącymi działania
3. Zdolność sił do wykorzystania technologii środowiska miejskiego
4. Zastosowanie systemów autonomicznych do poszukiwania i rozpoznania
zagrożeń
5. Kompilacja zespołów zadaniowych, które mogą wykonywać zadania
w środowisku wielkomiejskim (naziemnym i podziemnym)
6. Tworzenie punktów zaopatrzenia i pomocy medycznej (mobilna, modułowa
logistyka)
fot. Cmorglas Scrabpbooker&Pundit
Dziękuję za uwagę
kontakt
j.zolcinski@ron.mil.pl
261 410 398
fot. Cmorglas Scrabpbooker&Pundit
Download