Uploaded by mallwes

G0010N Gruppuppgift - Rälstrack AB 2022

advertisement
PÅLÄGGSKALKYL – Gruppuppgift
(instruktioner återfinns på nästa sida)
Rälstrack AB är ett företag som tillverkar verkstadsutrustningar av olika slag.
Företaget har tagit fram följande budgeterade totala kostnader vid en 110%
tillverknings‐ och försäljningsvolym för nästa år (kkr):
Direkt material
500
Direkta löner
600
Fasta materialomkostnader
200
Fasta tillverkningsomkostnader 150
Rörliga tillverkningsomkostn.
450
Totala tillverkningskostnader 1900
Fasta försäljningsomkostnader
190
Direkta försäljningskostnader
150
Fasta administrationsomkostnader 95
Totala affo‐kostnader
435
De tillverknings‐ och försäljningsvolymer som företaget räknat med i
budgeten för detta år är alltså 10 % högre än företagets normala
sysselsättning. Såld volym är lika stor som tillverkad volym.
Rälstrack AB använder följande påläggsbaser i produktkalkylerna:
Indirekta kostnader
Materialomkostnader
Tillverkningsomkostnader
Försäljnings‐ och
administrationsomkostnader
Påläggsbaser
Direkt material i kronor
Direkt lön i kronor
Tillverkningskostnad för
sålda produkter
a) I början av året får Rälstrack AB en order om leverans av 200 st
kamaxlar. Varje enskild kamaxel har följande budgeterade kostnader:
Direkt material
Direkt lön
Spec. direkta försäljningskostnader
50 kr
40 kr
8,50 kr (för just denna kamaxel)
Hur stora är de budgeterade tillverknings‐ och självkostnaderna för 200 st
kamaxlar om budgeterade volymer utgör grund för fördelningen?
b) Hur stor är tillverkningskostnaden och självkostnaden för ordern på 200 st
kamaxlar ifall beräkningarna i stället görs enligt en normalkalkyl, dvs.
om de totala kostnaderna justeras ner till normal (100%) tillverkning och
försäljning? (obs beakta att det finns både fasta och rörliga kostnader)
Instruktioner för gruppuppgiften
Uppgiften ska ställas upp och lösas med ordbehandlad text (inte
handskrivet) så ni löser uträkningarna till uppgiften med hjälp av
kalkylprogram (Excel). Ni lämnar sedan in uppgiften som en PDF‐
fil (även .doc eller .docx är tillåtet men pdf rekommenderas).
Gruppuppgiften ska lämnas in senast 2022‐03‐09 kl. 18.00.
Inlämningen måste innehålla de uträkningar som leder fram till
lösningen, samt ett tydligt markerat svar till uppgift (a) och (b).
Observera: Skapa en försättssida till uppgiften där det framgår vilka
i gruppen som faktiskt varit med och löst gruppuppgiften. Döp
också er inlämnade lösning (filnamn) på nedan sätt.
Sem_M4_grupp X.pdf
Bedömningskriterier för godkänt
För godkänt betyg på inlämningsuppgiften krävs följande:
 Gruppvis inlämnat lösningsförslag i Canvas innan utgången
av deadline, som innehåller ett av läraren bedömt som ett
godkänt lösningsförslag för gruppuppgiften enligt
instruktionerna ovan.
Download