Uploaded by slawuch17

KeynesKarta

advertisement
Po zapoznaniu się z zalecaną literaturą, fragmentem „Ogólnej teorii procentu zatrudnienia i
pieniądza” J.M. Keynnesa’a, a także z jego biografią (dowolne źródła) odpowiedz na
następujące pytania:
1. Reprezentantem jakiego nurtu ekonomii jest J.M. Keynes, podaj także głównych (mu
współczesnych oraz obecnych) propagatorów jego tez.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Czy twoim zdaniem dorobek Keyns’a jest istotny dla współczesnej ekonomii
(uzasadnij):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Co zdaniem Keynesa było głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wielkość
produkcji w gospodarce (jak ustosunkowywał się do prawa Say’a).
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Download