Uploaded by Felice Recella

SCRIPT

advertisement
GOOD AFTERNOON DIVISION OF ZAMBALES!
WELCOME TO OUR SCHOOLS DIVISION REVIEW OF QUARTER 2 GLAKS IN ARALING PANLIPUNAN,
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO, FILIPINO, ENGLISH, MAPEH AND MTB-MLE CLOSING PROGRAM!
HI EVERYONE! THIS IS GRACE OF SAN JUAN INTEGRATED SCHOOL, FROM ENGLISH GROUP!
AND THIS IS FELICE OF JESUS MAGSAYSAY HIGH SCHOOL, ALSO FROM ENGLISH GROUP
AND WE WILL BE YOUR EMCEES FOR THIS AFTERNOON!
(MAKABAYAN SONG )
BAGAMAT’ PATULOY PA DIN ANG HAMON NG PANDEMYA, MULI AY ATING PAGISAHIN ANG ATING MGA
PUSO’T ISIPAN…. LET US PUT OUR HEARTS TOGETHER AS WE SING OUR MAKABAYAN SONG!
(PRAYER )
THIS IS THE SOURCE OF ALL OUR STRENGTH AND VIRTUE.
LET US PUT OURSELVES IN THE PRESCENCE OF OUR LORD AS WE BEGIN OUR PRAYER…
ROLL CALL
THIS IS THE LAST DAY OF OUR ACTIVITY… AT SYEMPRE KAILANGAN PARIN NATING MAKITA ANG
PRESENSYA NG ATING MGA KASAMA …
PAG TINAWAG PO NAMIN ANG INYONG SUBJECT NA KINABIBILANGAN , KUNG MAAARI
LAMANG PO AY PAKIBUKSAN ANG CAMERA SABAYAN NA RIN NG MAGAGANDANG NGITI AT
KAWAY PARA SA LAHAT.!
WHERE ARE THE WRITERS, ILLUSTRATORS, LAYOUT ARTISTS AND CONTENT AND LANGUAGE
EDITORS OF ARALING PANLIPUNAN!
NEXT IN LINE ….FILIPINO!
FOLLOWED BY… ENGLISH!
MOVING ON TO… MAPEH
AND LAST BUT DEFINITELY NOT THE LEAST! THE MTB-MLE!
PRESENTATION OF FINAL ACCOMPLISHMENTS AND GENERAL FINDINGS FROM DAY 1 TO 3
LAHAT AY NAGSIKAP UPANG MULING MAPAGTAGUMPAYAN ANG HAMONG IBINIGAY SA ATIN…
MOVING ON TO THE PRESENTATION OF FINAL AND GENERAL FINDINGS FROM DAY 1 TO 3…
FIRST .. LET US HEAR THE BEST PRESENTATION FROM
ARALING PANLIPUNAN GROUP
YOU CAN TAKE THIS MOMENT … EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO GROUP
THE MOMENTS IS YOURS… FILIPINO GROUP
IT IS YOUR TIME TO SHOW UP,.. ENGLISH GROUP…
ITS IS YOUR TIME TO SHINE… MAPEH GROUP
LAST DEFINITELY NOT THE LEAST, THE CHANCE IS YOURS MTB-MLE GROUP. ..
CHALLENGE
TUNA’Y NA MAHIRAP ANG MAMUHAY SA GITNA NG PANDEMYA…
OUR DIVISION FACED A LOT OF TRIALS AND CHALLENGES …
LAHAT AY LUMABAN … WALANG SUMUKO…
PARA SA BATA AT PARA SA BAYAN…
-
LADIES AND GENTLEMAN, HE IS ONE OF THE REASONS WHY THE DIVISION OF ZAMBALES
REMAINED STRONG AND FUNCTIONING DESPITE PANDEMIC…
PLEASE WELCOME…
TO GIVE US THE CHALLENGE…
OUR CHIEF EDUCATION SUPERVISOR! DR. MANOLITO BASILIO
THANK YOU SO MUCH , DR. MANOLITO BASILIO…
ACCEPTANCE OF CHALLENGE
AT SYEMPRE KUNG MERONG NAGBIGAY NG HAMON AY MERON DING TATANGGAP NITO…
MOVING ON TO THE ACCEPTANCE OF CHALLENGE…
TO ACCEPT THE CHALLENGE AS WRITER… A TEACHER 3 FROM STA CRUZ SOUTH CENTRAL ELEMENTARY
SCHOOL, STA. CRUZ DISTRICT! PLEASE WELCOME… MA’AM JOCELYN V. VILLAVIRAY!
THANK YOU MA’AM JOCELYN…
AND FOR THE ACCEPTANCE OF MAPEH LANGUAGE EDITOR… A TEACHER 3 FROM SUBIC NATIONAL HIGH
SCHOOL, PLEASE WELCOME LADIES AND GENTLEMAN, MA’AM APRIL JOY V. GUEVARRA…
THANK YOU MA’AM GUEVARRA!
FOR THE ACCEPTANCE UNDER THE CONTENT EDITOR OF FILIPINO GROUP…
A TEACHER 3 FROM SAN GUILLERMO NATIONAL HIGH SCHOOL…
PLEASE WELCOME… MS. VERONICA D. ATIENZA
THANK YOU MA’AM ATIENZA…
FOF THE ACCEPTANCE UNDER THE GRAPHIC ARTISTS OF ENGLISH GROUP…
A MASTER TEACHER 2 FROM ANTHONY ARANYA GUATLO ELEMENTARY SCHOOL..
PLEASE WELCOME,, MA’AM LIEZEL E. CRUZ
EVERYONE DESERVE THIS, EVERYONE WORKED HARD DURING THIS 3-DAY REVIEW OF QUARTER 2
GLAKS..
LADIES AND GENTLEMAN , LET US PROCEED TO THE AWARDING OF CERTIFICATES…
LET ME READ TO YOU THE CONTENT OF CERTIFICATE OF PARTICIPATION…
LET ME READ TO YOU THE CONTENT OF CERTIFICATE OF RECOGNITION…
TO GIVE US THE CLOSING REMARKS,,
HE IS ONE OF THE MOST HARD WORKING AND INTELLIGENT FAMILY MEMBERS OF SCHOOLS DIVISION
OF ZAMBALES.
ARROUND OF APPLAUSE TO OUR EPS IN LRMDS , DR. GARRY M. ACHACOSO ….
THANK YOU SO MUCH EVERYONE….
ONCE AGAIN, THIS IS TEACHER FELICE
AND THIS TEACHER GRACE!
YOUR HOSTS FOR THIS AFTERNOON
HANGGANG SA MULI!
Download